Com formalitzar la cooperaci³ empresarial 01

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ponència Jordi Roselló (RCD)

Text of Com formalitzar la cooperaci³ empresarial 01

 • Barcelona Activa

  Empresa

  Cooperaci Empresarial

  Amb el suport de:

  Ignasi Costas / Jordi Rosell Rousaud Costas Duran SLP

 • Barcelona Activa Empresa

  Exemples:

  Raons internes-organitzatives:

  Economies descala.

  Compartir riscos.

  Compartir mitjans, lnees de producte, distribuci, etc.

  ...

  Raons competitives:

  Objectius de la cooperaci empresarial

  Raons competitives:

  Expansi del negoci.

  Integraci de processos amb sinergia i complementaci de recursos.

  Guanyar posici de mercat i avanar-se a cobrir una demanda.

  ...

  Raons estratgiques:

  Creaci i explotaci de nous negocis.

  Diversificaci de productes.

  Penetraci en nous mercats.

  Innovaci i R+D.

  ...

 • Barcelona Activa Empresa

  Determinaci de lestratgia

  La cooperaci entre dues o ms entitats per al desenvolupament dun projecte conjunt podr derivar:

  de la detecci duna necessitat productiva o comercial per part de lempresa que es requereix cobrir per a continuar

  amb el seu projecte,

  o b duna oportunitat de negoci a desenvolupar amb un tercer, que permeti noves oportunitats de negoci.

  No obstant, per a determinar el rgim de collaboraci ms adient caldr tenir en consideraci altres aspectes:

  Naturalesa del projecte (finanament, producci, representaci comercial). Naturalesa del projecte (finanament, producci, representaci comercial).

  Tipus de soci desitjat (competidor al mercat o dactivitat complementria).

  Aportaci que realitzar cadascuna de les parts (mitjans materials i humans, finanament).

  Grau de maduresa de lempresa per a iniciar projectes collaboratius.

  Grau de control i direcci del projecte desitjat.

 • Barcelona Activa Empresa

  Procediment de negociaci

  Selecci del soci i Acord de soci i

  determinaci de la tipologia

  de relaci

  Acord de confidencialitat

  (NDA)Carta

  dIntencions Contracte

 • Barcelona Activa Empresa

  El contracte associatiu: la Joint Venture

  La Joint Venture:

  En cas de qu les parts estiguin dacord en desenvolupar una estructura comuna per al desenvolupament dun projecte

  (ja sigui comercial, productiu o de recerca), lacord passar per la creaci duna joint venture a les que les parts

  aportaran els mitjans necessaris.

  En virtut de lestructura que adopti la Joint Venture, podr ser:

  Joint Venture contractual, sense creaci duna entitat diferenciada. Joint Venture contractual, sense creaci duna entitat diferenciada.

  Joint Venture associativa, que comportar la creaci duna nova societat, participada per totes les parts

  implicades.

  En el cas de Joint Venture associativa, la forma jurdica podr ser una societat mercantil capitalista (SA o SL), o b una

  forma especfica per a projectes de collaboraci:

  Uni Temporal dEmpresa (UTE).

  Agrupaci dInters Econmic (AIE).

 • Barcelona Activa Empresa

  El Pacte de Socis

  Per a regular la convivncia entre totes les parts implicades, s convenient la signatura prvia dun Pacte de Socis, pel qual es

  regulin, entre daltres, els segents aspectes:

  I. Aportaci de cadascuna de les parts (drets sobre les tecnologies preexistents, cartera de clients, etc.) i naturalesa

  del rgim de collaboraci.

  II. Rgim de govern i gesti de la Joint Venture.

  III. Aspectes econmics.

  IV. Sortida voluntria i no voluntria.

  V. Clusules de resoluci de conflictes.

 • Barcelona Activa Empresa

  I. Aportaci de cadascuna de les parts i naturalesa del rgim de collaboraci

  En primer lloc, caldr determinar quins seran els elements que aportaran cadascuna de les parts al projecte conjunt, aix

  com el calendari i les condicions.

  En particular, i atenent a la naturalesa del projecte, caldr tenir en consideraci els segents elements:

  Finanament.

  Mitjans materials i humans (atenci a la normativa laboral aplicable).

  IP preexistent: tecnologia ja desenvolupada (patents, software, etc.). Llicncia? IP preexistent: tecnologia ja desenvolupada (patents, software, etc.). Llicncia?

  Rgim dassumpci de despeses.

  Altres.

  Rgim de collaboraci:

  Exclusivitat: carcter o no exclusiu de la collaboraci.

  No competncia i no contractaci dempleats.

 • Barcelona Activa Empresa

  II. Rgim de govern i gesti de la Joint Venture

  En segon lloc, el Pacte de Socis manifesta quina ser la forma dorganitzar la gesti i administraci de la Joint Venture,

  podent establir la forma delecci dels seus components.

  En el cas de creaci de nova entitat, lestructura de gesti haur dadequar-se a les normes que siguin aplicables dacord amb

  la seva normativa reguladora.

  Aix mateix, en el cas de Joint Venture amb un projecte cientfic o tecnolgic, es podr preveure un Consell Assessor o Aix mateix, en el cas de Joint Venture amb un projecte cientfic o tecnolgic, es podr preveure un Consell Assessor o

  Cientfic, de carcter consultiu.

  Rgim de presa de decisions: tipologia de decisions.

 • Barcelona Activa Empresa

  III. Aspectes econmics

  Mecanismes de distribuci dels beneficis.

  Previsi de les regles que regiran el retorn de la inversi per part dels socis.

  Preus de transferncia.

  Determinar regles per a la definici dels preus dels productes obtinguts per a les entitats collaboradores.

 • Barcelona Activa Empresa

  IV. Sortida voluntria i no voluntria

  Sortida voluntria.

  Regulaci de les normes i el procediment (comunicaci, terminis, etc.) que regiran labandonament del projecte per

  qualsevol dels collaboradors, en particular en cas de qu es realitzi per a obtenir un retorn de la inversi.

  Sortida no voluntria.

  Es pot preveure la recuperaci de la participaci dun dels socis en cas dincompliment greu dels seus deures.

  Poden fixar-se a ms altres mesures, de forma complementria o no, com ara la reparaci dels danys i perjudicis Poden fixar-se a ms altres mesures, de forma complementria o no, com ara la reparaci dels danys i perjudicis

  produts a la companyia i/o a la resta de socis, o una indemnitzaci econmica fixada davantm.

 • Barcelona Activa Empresa

  IV. Sortida voluntria i no voluntria

  Eventual liquidaci del projecte.

  En cas de que el projecte no prosperi econmicament, es til de preveure les normes que regiran la seva liquidaci.

 • Barcelona Activa Empresa

  V. Clusula de resoluci de conflictes

  Es recomanable establir sistemes de mediaci en cas de conflicte en la interpretaci i/o execuci de lacord, aix com per a

  resoldre situacions de bloqueig en la presa de decisions.

  Podr establir-se, tanmateix, la forma de resoluci de disputes en el si de la companyia:

  Submissi a la jurisdicci ordinria.

  Arbitratge.

 • Barcelona Activa Empresa

  Aspectes especfics de la collaboraci internacional

  En el cas de promoure un projecte de collaboraci dmbit internacional, que suposi lexpansi de lactivitat a tercers pasos o

  la participaci doperadors internacionals, caldr tenir en consideraci determinats aspectes especfics:

  Frmula de representaci a laltre pas en cas dimplantaci.

  Fiscalitat i retorn de la inversi.

  Jurisdicci i dret aplicable.

 • Barcelona Activa Empresa

  Frmules contractuals

  I. Contracte de comissi.

  II. Contracte dagncia.

  III. Contracte de mediaci.

  IV. Contracte de franqucia.IV. Contracte de franqucia.

  V. La subcontractaci.

 • Barcelona Activa Empresa

  Ignasi Costas / Jordi Rosell

  MOLTES GRCIES!!

  Escoles Pies 102 (Pg. Bonanova)

  08017 Barcelona

  Telf.: 93 503 48 68

  Mail: icostas@rcdslp.com

  jrosello@rcdslp.com