CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  · prevederile H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea ... - 1 post asistent medical sef, studii medii postliceale de profil sanitar, absolvite cu diplomă, grad principal, vechime minim 5 ani în specialitate Cresa nr. 9 - 1 pos t muncitor I (bucatar), certificat de absolvire a cursului de calificare în

 • Published on
  02-Feb-2018

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE SI CRESE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

  ANUN,

  Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale si Crese din Municipiul Craiova, cu sediul in Craiova, Calea Unirii, nr. 45 organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe perioada nedeterminata, in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: - 1 post Director Adjunct, studii superioare economice de lung durat absolvite cu

  diplom de licen sau echivalent, vechime n specialitate minim 3 ani, certificat de atestare al cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi i cunotine operare calculator

  - 1 post Inspector specialitate IA, Serviciul Contabilitate, Buget, R.U., Sanatate si Securitate in Munca, studii superioare economice de lung durat absolvite cu diplom de licen sau echivalent, vechime n specialitate minim 3 ani i cunotine operare calculator

  - 1 post Inspector specialitate IA, Compartimentul Achizitii Publice, Juridic, studii superioare economice de lung durat absolvite cu diplom de licen sau echivalent, vechime n specialitate minim 3 ani i cunotine operare calculator

  - 1 post Inspector specialitate I, Serviciul Contabilitate, Buget, R.U., Sanatate si Securitate in Munca, studii superioare economice de lung durat absolvite cu diplom de licen sau echivalent, vechime n specialitate minim 2 ani i cunotine operare calculator

  - 1 post Referent IA, Serviciul Contabilitate, Buget, R.U., Sanatate si Securitate in Munca, studii medii absolvite cu diplom de bacalaureat sau echivalent, vechime n munca minim 1 an i cunotine operare calculator

  - 1 post Sofer, studii medii absolvite cu diplom de bacalaureat sau echivalent, vechime n specialitate minim 2 ani, permis de conducere categoria B, C

  Cresa nr. 2

  - 1 post muncitor II (bucatar), certificat de absolvire a cursului de calificare n meseria de buctar, vechime n specialitate minim 2 ani

  Cresa nr. 5

  - 1 post ingrijitor, minimum nvmntul obligatoriu

  Cresa nr. 7

  - 1 post asistent medical sef, studii medii postliceale de profil sanitar, absolvite cu diplom, grad principal, vechime minim 5 ani n specialitate

  Cresa nr. 9

 • - 1 post muncitor I (bucatar), certificat de absolvire a cursului de calificare n meseria de buctar, vechime n specialitate minim 3 ani Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaii trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificrile i completrile ulterioare:

  a) are cetenia romn, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparinnd Spaiului Economic European i domiciliul n Romnia;

  b) cunoate limba romn, scris i vorbit;

  c) are vrsta minim reglementat de prevederile legale;

  d) are capacitate deplin de exerciiu;

  e) are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestat pe baza adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitile sanitare abilitate;

  f) ndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condiii specifice potrivit cerinelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii, contra statului ori contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care mpiedic nfptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni svrite cu intenie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funciei, cu excepia situaiei n care a intervenit reabilitarea.

  Probele stabilite pentru concurs: selectia dosarelor inscrise la concurs, proba scrisa si interviul Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor depune dosarul de concurs pana la data de 11.11.2016 inclusiv, ora 16,00 la Serviciul Contabilitate, Buget, Resurse Umane, la sediul din Calea Unirii, nr.45, Craiova, Dolj Data, ora si locul selectiei dosarelor de inscriere la concurs: 14.11.2016, ora 12,00 la sediul din Calea Unirii, nr.45, Craiova, Dolj Data, ora si locul organizarii probei scrise, cuprinzand subiecte din bibliografia de concurs: 23.11.2016 - ora 08,00 pentru posturile de asistent medical sef, ingrijitor, muncitor (bucatar) - ora 11,00 pentru postul de director adjunct - ora 14,00 pentru posturile de inspector specialitate, referent, sofer la sediul din Calea Unirii, nr.45, Craiova, Dolj

  Data i ora interviului: 28.11.2016, ora va fi comunicata o data cu rezultatele la proba scrisa Rezultatele pentru fiecare proba se vor afisa in termen de 5 ore de la sustinere, contestatiile cu privire la oricare din probele concursului se vor depune in termen de 24 ore de la data afisarii rezultatelor, la sediul din Calea Unirii nr. 45 si se vor solutiona in termen de 12 ore.

  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice, pentru nscrierea la concurs candidaii vor prezenta un dosar de concurs care va conine urmtoarele documente:

  a. cererea de nscriere la concurs adresat conductorului autoritii sau instituiei publice organizatoare;

 • b. copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii, dup caz;

  c. copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest efectuarea unor specializri, precum i copiile documentelor care atest ndeplinirea condiiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituia public;

  d. carnetul de munc sau, dup caz, adeverinele care atest vechimea n munc, n meserie i/sau n specialitatea studiilor, n copie;

  e. cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale care s-l fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz;

  f. adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre unitile sanitare abilitate;

  g. curriculum vitae.

  Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data, numele emitentului i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul Sntii. n cazul n care candidatul depune o declaraie pe proprie rspundere c nu are antecedente penale, n cazul n care este declarat admis la selecia dosarelor, acesta are obligaia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai trziu pn la data desfurrii primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii i carnetul de munc sau, dup caz, adeverinele care atest vechimea vor fi prezentate i n original n vederea verificrii conformitii copiilor cu acestea. Bibliografia de examen este afisata la sediul din Calea Unirii, nr.45, Craiova, Dolj. Relatii suplimentare se pot obtine la tel: 0251 533063, Serviciul Contabilitate, Buget, Resurse Umane, persoana de contact Ec. Rapanoiu Luisa.

Recommended

View more >