64
111001 adjunct al procurorului general 111002 ambasador 111003 chestor Parlament 111004 comandant unic aviaŃie 111005 comisar general 111006 comisar general adjunct 111007 consilier diplomatic 111008 consilier guvernamental 111009 consilier şi consultant juridic 111010 consilier instituŃii publice 111011 consilier al ministrului 111012 consul general 111013 consultant prezidenŃial şi guvernamental 111014 senator 111015 director instituŃie publică şi asimilaŃi 111016 director adjunct instituŃie publică şi asimilaŃi 111017 director de cabinet 111018 director general instituŃie publică şi asimilaŃi 111019 consilier economic 111020 grefier şef (judecătorie, parchet) 111021 grefier şef de secŃie (Curte de Apel, tribunal, parchete) 111022 guvernator 111023 inspector de stat şef 111024 inspector şef în administraŃia publică 111025 magistrat asistent şef 111026 ministru şi asimilaŃi 111027 ministru consilier 111028 ministru de stat 111029 ministru plenipotenŃiar 111030 notar şef 111031 notar şef adjunct 111032 prefect 111033 preşedinte Academie 111034 preşedinte Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie 111035 preşedinte Curte de Apel 111036 preşedinte Curte de conturi 111037 preşedinte de judecătorie 111038 preşedinte Camera DeputaŃilor 111039 preşedinte secŃie (la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, la Curtea de Apel, tribunale şi judecătorii) 111040 preşedinte tribunal 111041 preşedintele României 111042 prim grefier 111043 prim procuror 111044 prim procuror adjunct 111045 prim adjunct al procurorului general 111046 prim ministru 111047 primar 111048 procuror general 111049 procuror şef de secŃie 111050 procuror şef de secŃie adjunct 111051 secretar general 111052 secretar general al guvernului 111053 secretar Parlament 111054 secretar de stat şi asimilaŃi 111055 secretar general Academie 111056 secretar şef notariat 111057 secretar primărie, prefectură, procuratură 111058 şef laborator criminalistică 111059 şef birou instituŃie publică 111060 şef cabinet 111061 şef birou senatorial 111062 şef departament

COR final coduri

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: COR final coduri

111001 adjunct al procurorului general111002 ambasador111003 chestor Parlament111004 comandant unic aviaŃie111005 comisar general111006 comisar general adjunct111007 consilier diplomatic111008 consilier guvernamental111009 consilier şi consultant juridic111010 consilier instituŃii publice111011 consilier al ministrului111012 consul general111013 consultant prezidenŃial şi guvernamental111014 senator111015 director instituŃie publică şi asimilaŃi111016 director adjunct instituŃie publică şi asimilaŃi111017 director de cabinet111018 director general instituŃie publică şi asimilaŃi111019 consilier economic111020 grefier şef (judecătorie, parchet)111021 grefier şef de secŃie (Curte de Apel, tribunal, parchete)111022 guvernator111023 inspector de stat şef111024 inspector şef în administraŃia publică111025 magistrat asistent şef111026 ministru şi asimilaŃi111027 ministru consilier111028 ministru de stat111029 ministru plenipotenŃiar111030 notar şef111031 notar şef adjunct111032 prefect111033 preşedinte Academie111034 preşedinte Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie111035 preşedinte Curte de Apel111036 preşedinte Curte de conturi111037 preşedinte de judecătorie111038 preşedinte Camera DeputaŃilor111039 preşedinte secŃie (la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, la Curtea de Apel,

tribunale şi judecătorii)111040 preşedinte tribunal111041 preşedintele României111042 prim grefier111043 prim procuror111044 prim procuror adjunct111045 prim adjunct al procurorului general111046 prim ministru111047 primar111048 procuror general111049 procuror şef de secŃie111050 procuror şef de secŃie adjunct111051 secretar general 111052 secretar general al guvernului111053 secretar Parlament111054 secretar de stat şi asimilaŃi111055 secretar general Academie111056 secretar şef notariat111057 secretar primărie, prefectură, procuratură111058 şef laborator criminalistică111059 şef birou instituŃie publică111060 şef cabinet111061 şef birou senatorial111062 şef departament

Page 2: COR final coduri

111063 şef protocol de stat111064 şef serviciu instituŃie publică111065 subprefect111066 viceguvernator111067 viceprimar111068 deputat111069 vicepreşedinte (la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, Curtea de Apel, tribunale

şi judecătorii)111070 consilier prezidenŃial111071 consilier parlamentar111072 preşedinte Senat111073 preşedinte instituŃie publică111074 subsecretar de stat111075 inspector şef al InspecŃiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al

Magistraturii111076 membru al Consiliului Superior al Magistraturii111077 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii111078 inspector în cadrul InspecŃiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă 111079 vicepreşedinte instituŃie publică111080 inspector general judecătoresc şef114101 consilier organizaŃie politică114102 preşedinte organizaŃie politică114103 vicepreşedinte organizaŃie politică114104 secretar organizaŃie politică114201 conducător de asociaŃii, filiale şi organizaŃii obşteşti114202 locŃiitor al conducătorului de asociaŃii, filiale organizaŃii obşteşti114203 secretar şi secretar adjunct ai asociaŃiilor, filialelor şi organizaŃiilor obşteşti114204 preşedinte organizaŃie sindicală114205 vicepreşedinte organizaŃie sindicală114206 secretar organizaŃie sindicală114207 delegat sindical 114208 preşedinte asociaŃie naŃională cooperatistă 114209 vicepreşedinte asociaŃie naŃională cooperatistă114210 secretar general asociaŃie naŃională cooperatistă114211 preşedinte asociaŃie teritorială de organizaŃii cooperatiste114212 vicepreşedinte asociaŃie teritorială de organizaŃii cooperatiste114213 secretar asociaŃie teritorială de organizaŃii cooperatiste114214 şef departament organizaŃie sindicală114215 preşedinte organizaŃie cooperatistă114216 vicepreşedinte organizaŃie cooperatistă114217 preşedinte asociaŃie patronală114218 vicepreşedinte asociaŃie patronală114219 preşedinte organizaŃie profesională naŃională114220 vicepreşedinte organizaŃie profesională naŃională114221 secretar naŃional organizaŃie profesională naŃională114222 preşedinte organizaŃie profesională, filială judeŃeană/municipiu114223 vicepreşedinte organizaŃie profesională, filială judeŃeană/municipiu114224 secretar organizaŃie profesională, filială judeŃeană/municipiu114225 consilier preşedinte organizaŃie profesională naŃională114226 consilier preşedinte organizaŃie profesională, filială judeŃeană/ municipiu114227 şef departament/ compartiment/ preşedinte comisie organizaŃie profesională,

filială judeŃeană/ municipiu114228 delegat sindical local114301 conducător de organizaŃii umanitare şi asimilaŃi114302 secretar al organizaŃiilor umanitare şi asimilaŃi121001 comandant / comandant adjunct aviaŃie121002 comandant port, flotă121003 decan, rector, prorector, prodecan121004 director societate comercială121005 director adjunct societate comercială121006 inspector general şcolar 121007 director ştiinŃific cercetare-dezvoltare şi asimilaŃi121008 inspector sanitar şef

Page 3: COR final coduri

121009 medic (farmacist) director şi asimilaŃi121010 medic (farmacist) director adjunct121011 director general societate comercială121012 director general adjunct societate comercială121013 director de program121014 director general regie autonomă121015 director general adjunct regie autonomă121016 director control risc 121017 director comercial 121018 director vânzări121019 director/director adjunct, inspector şef şi asimilaŃi 121020 director economic121021 director magazin 121022 şef corp executori bancari121023 director sucursală şi asimilaŃi 121024 director tehnic121025 director general institut naŃional cercetare - dezvoltare şi asimilaŃi121026 director incubator tehnologic de afaceri121027 director departament cercetare - dezvoltare121028 manager general 121029 manager121030 şef cancelarie121101 preşedinte bancă/vicepreşedinte/prim vicepreşedinte121102 economist şef121103 director general/director general adjunct bancă/societate leasing121104 director executiv bancă/director/director adjunct121105 şef departament bancă/şef adjunct departament121106 şef proiect bancă121107 şef serviciu/şef birou/bancă/societate leasing121108 coordonator compartiment/colectiv bancă121109 dealer şef (arbitragist bancă)121110 director unitate bancară operaŃională/ director adjunct unitate bancară

operaŃională121111 şef agenŃie bancară121112 contabil şef/director financiar/bancă/societate leasing121113 director de arhivă bancă121114 director/director adjunct divizie/direcŃie leasing121116 director/Director executiv de conformitate121117 coordonator conformitate121118 manager securitatea informaŃiei (Chief InformaŃion Security Officer- CISO)122101 hidrometeorolog şef122102 inginer şef agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit122103 inspector general vânătoare122104 medic veterinar şef122105 şef centru protecŃia plantelor şi mediului122106 şef centru reproducŃia şi selecŃia animalelor122107 şef district, centru, ocol silvic122108 şef circumscripŃie sanitar-veterinară şi control al alimentelor122109 şef complex zootehnic122110 şef fazanerie122111 şef fermă agricolă (agrozootehnică)122112 şef laborator analize pedologice şi asimilaŃi122113 şef oficiu cadastru122114 şef parchet122115 şef păstrăvărie122116 şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă122117 şef staŃie hidrologică, meteorologică şi incubaŃie122118 şef staŃie producŃie, exploatare, întreŃinere în agricultură122119 şef staŃie vinificaŃie122120 şef staŃie lucrări de irigaŃie şi ameliorare a solului122121 inspector veterinar şef122122 şef secŃie mecanizare122201 inginer şef exploatare nucleară122202 inginer şef industria extractivă şi prelucrătoare

Page 4: COR final coduri

122203 inginer şef radioprotecŃie122204 inspector şef conservarea energiei122205 şef atelier industria extractivă şi prelucrătoare122206 şef sector industria extractivă şi prelucrătoare122207 şef centru prelucrare122208 şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear122209 şef unităŃi miniere şi asimilate122210 şef brigadă exploatare minieră122211 şef serviciu tehnic şi componente nucleare122212 şef serviciu termo-chimic122213 şef uzină, centrală electrică, gaze, apă şi asimilaŃi122214 şef laborator în industria prelucrătoare122215 şef modul în industria extractivă şi prelucrătoare122216 şef centrală electrică, gaze şi apă122217 şef secŃie industrie extractivă şi prelucrătoare122218 şef serviciu industrie extractivă şi prelucrătoare122219 şef birou industrie extractivă şi prelucrătoare122220 şef atelier reparaŃii capitale122221 inspector general industria petrolieră122222 şef formaŃie industria petrolieră/petrochimică122223 şef instalaŃie petrolieră122224 şef laborator industria petrolieră122225 şef staŃie epurare ape reziduale122226 supervizor geolog şi foraj122227 şef formaŃie în industria de maşini şi echipamente122228 şef/şef adjunct staŃie electrică122229 şef/şef adjunct centru exploatare reŃele electrice122230 şef dispecer energetic central (DEC)122231 manager securitate instalaŃii industria extractivă şi prelucrătoare122232 şef dispecer energetic teritorial (DET)122233 şef formaŃie la fabricarea armamentului şi muniŃiei122235 şef schimb122236 şef formaŃie122301 ajutor şef brigadă în construcŃii122302 inginer şef în construcŃii122303 conducător antrepriză construcŃii montaj122304 şef atelier în construcŃii122305 şef brigadă complexă sau specializată122306 şef laborator în construcŃii122307 şef lot122308 şef şantier122309 şef sector (secŃie) drumuri-poduri122310 şef secŃie producŃie, exploatare, întreŃinere, reparaŃii în construcŃii şi lucrări

publice122311 şef serviciu în construcŃii122312 şef birou în construcŃii122313 şef sector exploatare, îmbunătăŃiri funciare122314 şef sistem exploatare îmbunătăŃiri funciare122401 preşedinte cooperativă de consum122402 şef bază recepŃie122403 şef serviciu comerŃ cu ridicata şi amănuntul122404 şef birou comerŃ cu ridicata şi amănuntul122405 vicepreşedinte cooperativă de consum122406 şef staŃie PECO122407 şef departament de mărfuri alimentare/nealimentare122408 manager zonă122501 manager în activitatea de turism122601 căpitan şef port122602 comandant pentru nave maritime122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic122604 conducător (director şi director adjunct) AdministraŃia Filială Dunărea de Jos

(AFDJ)122605 director zbor

Page 5: COR final coduri

122606 inginer şef transporturi122607 picher şef district122608 revizor general siguranŃa circulaŃiei122609 şef agenŃie navală122610 şef atelier aeroport122611 şef atelier telecomunicaŃii122612 şef atelier transporturi122613 şef autobază122614 şef birou aeroport122615 şef birou exploatare poştală122616 şef birou radiotelecomunicaŃii122617 şef birou/ serviciu relaŃii internaŃionale122618 şef birou/ serviciu transport maritim şi fluvial122619 şef centrală telefonică122620 şef centru control calitate emisie radiofonică 122621 şef centru control calitate emisie televiziune122622 şef centru control local comunicaŃii122623 şef centru dirijare zbor122624 şef centru poştal şi asimilaŃi122625 şef centru (secŃie, sector) radiodifuziune şi asimilaŃi122626 şef centru (secŃie, sector) telecomunicaŃii şi asimilaŃi122627 şef centru zonal intervenŃii radiorelee122628 şef centru zonal de intervenŃii translatare TV122629 şef coloană auto122630 şef depou/adjunct122631 şef district căi ferate, poduri, drumuri122632 şef divizie căi ferate122633 şef formaŃie comunicaŃii122634 şef formaŃie operaŃională telecomunicaŃii122635 şef laborator aeroport 122636 şef laborator măsurători telecomunicaŃii122637 şef laborator radio-televiziune122638 şef laborator telecomunicaŃii122639 şef lot telecomunicaŃii122640 şef port122641 şef regulator circulaŃie căi ferate122642 şef reŃea telecomunicaŃii122643 şef revizie locomotive, automotoare122644 şef revizie vagoane122645 şef secŃie/adjunct (sector) transporturi şi asimilaŃi122646 şef serviciu, centru, staŃie, aeroport şi asimilaŃi122647 şef serviciu control zonal comunicaŃii122648 şef serviciu exploatare poştală122649 şef serviciu filială AdministraŃia Filială Dunărea de Jos122650 şef serviciu informare zbor122651 şef serviciu staŃie, tură meteo122652 şef serviciu navigaŃie122653 şef serviciu radiotelecomunicaŃii şi asimilaŃi122654 şef staŃie căi ferate122655 şef staŃie comunicaŃii prin satelit122656 şef staŃie radiorelee122657 şef staŃie teleferic122658 şef staŃie televiziune122659 şef studio122660 şef agenŃie pilotaj122661 şef cart122662 telefonist şef122663 telegrafist şef122664 şef oficiu zonal poştă122665 şef oficiu special poştă122666 diriginte oficiu transporturi şi telecomunicaŃii122667 şef turn telecomunicaŃii122668 şef garaj

Page 6: COR final coduri

122669 comandant instructor122670 şef mecanic instructor122671 şef mecanic maritim/fluvial122672 şef electrician maritim122673 şef staŃie radiotelegrafie (RTG)122674 şef atelier reparaŃii122675 conducător activitate de transport rutier122676 şef trafic auto intern122677 şef trafic curierat intern122678 şef departament logistică122679 şef Centru NaŃional de TelecomunicaŃii Aeronautice AviaŃie Civilă122680 şef centru meteo aeronautic122681 şef birou/staŃie/tură meteo aeronautic/de aerodrom122682 şef Centru NaŃional pentru ProtecŃia Meteorologică a NavigaŃiei Aeriene122683 şef echipă intervenŃii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian

122701 inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale122702 şef agenŃie comercială122703 şef expoziŃii şi târguri122704 şef vamă şi asimilaŃi122705 şef serviciu/şef birou asigurări122706 şef serviciu/şef birou daune122801 inginer şef întreprinderi de reparaŃii obiecte de uz casnic, curăŃătorii şi alte

servicii pentru populaŃie122802 şef atelier reparaŃii obiecte de uz casnic, curăŃătorii şi alte servicii pentru

populaŃie122803 şef centru reparaŃii122804 şef centru dezinfecŃie, deratizare şi dezinsecŃie122901 antrenor federaŃie sportivă122902 asistent medical şef122903 biochimist şef secŃie, laborator122904 biolog şef secŃie, laborator122905 chimist şef secŃie, laborator122906 comandant aeroclub122907 conducător tabără şcolară122908 consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultură122909 coordonator presă122910 director în învăŃământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de maiştri122911 farmacist şef secŃie, laborator122912 farmacist diriginte122913 laborant medical şef122914 medic şef (policlinică, staŃie de salvare, centru de recoltare sânge)122915 medic şef secŃie, laborator122916 moaşă şefă122917 oficiant medical şef122918 preşedinte federaŃie sportivă şi asimilaŃi122919 preşedinte complex, club sportiv şi asimilaŃi122920 psiholog şef secŃie, laborator122921 redactor şef presă, editură122922 secretar general agenŃie presă, editură122923 secretar general redacŃie122924 secretar general federaŃie sport122925 secretar ştiinŃific învăŃământ, cercetare122926 şef unitate elementară de lucru122927 şef atelier presă122928 şef birou exploatare, coordonare presă122929 şef birou redacŃie122930 şef birou relaŃii unităŃi presă şi asimilaŃi122931 şef laborator conservare-restaurare opere de artă122932 şef lectorat122933 şef oficiu juridic122934 şef oficiu, serviciu, secŃie, redacŃie şi asimilaŃi122935 şef serviciu control tehnic presă

Page 7: COR final coduri

122937 soră medicală şefă122938 tehnician sanitar şef122939 şef catedră122940 şef agenŃie concursuri hipice122941 şef producŃie film122942 şef secŃie producŃie film122943 şef atelier producŃie film122944 şef oficiu interjudeŃean difuzare film122945 librar şef122946 şef atelier decorator122947 şef serviciu şi asimilaŃi122948 şef atelier şi asimilaŃi122949 şef secŃie şi asimilaŃi122950 şef birou şi asimilaŃi 122951 şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere122952 şef executiv audit intern122953 director aşezământ cultural123101 comisar şef divizie garda financiară123102 contabil şef123103 controlor financiar 123104 controlor revizor financiar123105 procuror şef birou/şef serviciu/secŃie 123106 şef agenŃie CEC123107 şef birou/serviciu administrativ123108 şef birou/serviciu/secŃie circumscripŃie financiară123109 şef birou/serviciu financiar-contabilitate123110 manager financiar123111 manager relaŃii financiare externe123112 registrator coordonator123113 registrator şef123201 şef birou calificare şi recalificare123202 şef birou pensii123203 şef birou şomaj123204 şef oficiu şomaj123205 şef serviciu resurse umane123206 şef serviciu evaluarea resurselor de muncă123207 manager resurse umane123208 şef centru perfecŃionare123301 şef serviciu marketing123302 şef birou marketing123303 şef licitaŃie123304 director operaŃii tranzacŃii123305 şef casă compensaŃie123306 şef agenŃie bursieră123307 manager marketing (tarife, contracte, achiziŃii)123401 şef agenŃie reclamă publicitară123402 şef birou reclamă publicitară123403 şef serviciu reclamă publicitară123501 şef birou aprovizionare-desfacere123502 şef depozit 123503 şef serviciu aprovizionare-desfacere123504 şef siloz123505 şef staŃie uscare-condiŃionare cereale123506 manager achiziŃii123507 manager farmacii123508 manager aprovizionare123509 manager relaŃii furnizori123601 director centru de calcul123602 şef oficiu de calcul123603 şef atelier informatică123604 şef laborator informatică123605 director divizie informatică123606 director departament informatică

Page 8: COR final coduri

123607 manager tehnologia informaŃiilor şi comunicaŃii123608 director departament securitate123701 arhitect şef123702 geolog şef123703 secretar ştiinŃific şi asimilaŃi123704 şef formaŃie lucrări geologice123705 şef formaŃie cercetare-dezvoltare123706 meteorolog şef123707 director filială cercetare-proiectare123708 şef atelier ediŃie, multiplicare, expediŃie123709 şef proiect cercetare-proiectare123710 şef secŃie cercetare-proiectare123711 şef atelier cercetare-proiectare123712 responsabil CTE (control tehnic-economic ) în cercetare- proiectare123713 director proiect123714 şef proiect/program şi asimilaŃi123715 inspector şef inspecŃia meteorologică naŃională123901 şef birou organizaŃie politică, obştească, umanitară123902 şef serviciu organizaŃie politică, obştească, umanitară123903 inspector protecŃie civilă123905 şef obiectiv123906 manager de securitate123907 manager energetic131101 conducător întreprindere mică - patron (girant)agricultură, silvicultură,

vânătoare, piscicultură şi pescuit131102 fermier în producŃia vegetală131103 fermier în horticultură131104 fermier în producŃia animală131105 conducător de pensiune turistică rurală/agroturistică/montană131201 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie extractivă şi

prelucrătoare131301 conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcŃii131401 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerŃ131501 conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră şi

restaurante131502 şef complex hotelier131503 şef agenŃie/ oficiu turism131504 şef unitate balneoclimaterică131505 administrator hotel131506 şef restaurant131507 director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/sat de

vacanŃă/popas turistic131508 director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/ berărie/grădină de vară/bar de

noapte/bar de zi/café bar-cafenea/disco-bar (discotecă-videotecă)/bufet bar/unităŃi tip fast-food/ cofetărie/ patiserie

131509 director de agenŃie de turism, touroperatoare /detailistă/filială/sucursală131510 director de club (hotelier)131511 director de cazare131512 cabanier131513 director centru informare turistică131514 director de departament organizare evenimente/banqueting131515 director de departament alimentaŃie131516 director de departament catering131517 director de departament ticketing131601 conducător întreprindere mică-patron (girant) în transporturi şi comunicaŃii 131701 conducător firmă mică-patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii

comerciale131801 conducător întreprindere mică-patron (girant) în prestări servicii131901 conducător de întreprindere mică - patron (girant)învăŃământ, sănătate, sport,

turism, informatică 211101 fizician211201 meteorolog 211202 meteorolog previzionist211203 climatolog

Page 9: COR final coduri

211204 meteorolog aeronautic211205 consilier/expert în meteorologie şi domenii conexe211206 asistent meteorolog211207 meteorolog aeronautic prognozist211301 chimist211302 consilier chimist211303 expert chimist211304 inspector de specialitate chimist211305 referent de specialitate chimist211401 consilier geolog211402 expert geolog211403 inspector de specialitate geolog211404 referent de specialitate geolog211405 consilier geofizician211406 expert geofizician211407 inspector de specialitate geofizician211408 referent de specialitate geofizician211409 consilier hidrogeolog211410 expert hidrogeolog211411 inspector de specialitate hidrogeolog 211412 referent de specialitate hidrogeolog211413 consilier hidrolog211414 expert hidrolog211415 inspector de specialitate hidrolog 211416 referent de specialitate hidrolog211417 consilier pedolog211418 expert pedolog211419 inspector de specialitate pedolog211420 referent de specialitate pedolog211421 inginer geolog211422 geolog211423 geofizician211424 hidrolog211425 pedolog212101 consilier matematician212102 expert matematician212103 inspector de specialitate matematician212104 referent de specialitate matematician212105 consilier actuar212106 expert actuar212107 inspector de specialitate actuar212108 referent de specialitate actuar212109 matematician212110 actuar (studii sup.)212201 consilier statistician212202 expert statistician212203 inspector de specialitate statistician212204 referent de specialitate statistician213101 analist213102 programator213103 proiectant sisteme informatice213104 consultant în informatică213901 inginer de sistem în informatică213902 administrator de reŃea de calculatoare213903 administrator baze de date 213904 programator de sistem informatic213905 inginer de sistem software213906 manager proiect informatic213907 specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator213908 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice213909 administrator de reŃea de telefonie VOIP214101 arhitect clădiri214102 conductor arhitect

Page 10: COR final coduri

214103 arhitect urbanism, peisagistică şi amenajarea teritoriului214104 arhitect restaurări214105 consilier arhitect 214106 expert arhitect 214107 inspector de specialitate arhitect 214108 referent de specialitate arhitect 214109 proiectant arhitect214110 urbanist214201 inginer construcŃii civile, industriale şi agricole214202 subinginer construcŃii civile, industriale şi agricole214203 inginer instalaŃii pentru construcŃii214204 inginer căi ferate, drumuri şi poduri214205 inginer construcŃii hidrotehnice214206 inginer constructor instalaŃii214207 proiectant inginer instalaŃii214208 proiectant inginer construcŃii214209 consilier inginer construcŃii214210 expert inginer construcŃii214211 inspector de specialitate inginer construcŃii214212 referent de specialitate inginer construcŃii214213 conducător de lucrări civile214214 diriginte şantier (studii sup.)214301 dispecer energetic feroviar214302 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale214303 dispecer reŃea distribuŃie214304 dispecer reŃele de înaltă tensiune214305 inginer electroenergetică214306 radiochimist214307 subinginer electroenergetică214308 inginer energetică industrială214309 inginer termoenergetică214310 proiectant inginer electrotehnic214311 proiectant inginer energetician214312 inginer reŃele electrice214313 subinginer reŃele electrice214314 inginer hidroenergetică214315 inginer centrale nuclearo-electrice214316 subinginer centrale termoelectrice214317 inginer exploatare instalaŃii nucleare214318 proiectant subinginer electrotehnic214319 proiectant sisteme de securitate214320 şef tură dispecer energetic214401 inginer electromecanic SCB214402 inginer automatist214403 inginer emisie214404 inginer montaj214405 inginer navigaŃie214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicaŃii214407 inginer electrotehnist214408 inginer imagine214409 inginer producŃie214410 inginer sunet214411 instructor instalaŃii214412 instructor linii214413 revizor siguranŃa circulaŃiei feroviare 214414 subinginer automatist214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicaŃii214416 subinginer reglaje subansamble214417 inginer de recepŃie şi control aeronave214418 proiectant inginer electronist214419 proiectant inginer de sisteme şi calculatoare214420 proiectant inginer electromecanic 214421 inginer electromecanic

Page 11: COR final coduri

214422 subinginer electromecanic214423 ofiŃer punte maritim 214424 ofiŃer mecanic maritim 214425 ofiŃer electrician maritim 214426 căpitan secund214427 ofiŃer de punte/mecanic/electrician aspirant maritim214428 căpitan port 214429 specialist mentenanŃă electromecanică-automatică echipamente industriale214430 inginer şef car reportaj 214431 subinginer şef car reportaj214432 inginer şef schimb emisie214433 subinginer iluminat tehnologic214434 inspector aeronautic214435 inginer proiectant comunicaŃii214436 subinginer proiectant comunicaŃii214437 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de

trafic aerian214438 inginer sisteme de securitate214439 consilier tehnic214440 inginer iluminare214441 şef studio RTV214501 inginer mecanic214502 subinginer mecanic 214503 inginer electromecanic minier214504 inginer material rulant cale ferată214505 inginer mecanică agricolă214506 inginer aviaŃie214507 inginer nave214508 inginer maşini unelte214509 inginer mecanică fină214510 inginer maşini termice214511 inginer maşini hidraulice şi pneumatice214512 inginer autovehicule rutiere214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier214515 inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcŃii214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald214519 inginer mecanic maşini instalaŃii miniere214520 subinginer mecanic tehnologia construcŃiilor de maşini214521 subinginer mecanic utilaje şi tehnica sudurii214522 subinginer mecanic, mecanică fină214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferată214524 subinginer mecanic mecanică agricolă214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie214526 subinginer mecanic utilaje pentru construcŃii214527 subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaŃie214528 subinginer mecanic construcŃii corp de navă214529 subinginer mecanic instalaŃii navale de bord214530 subinginer mecanic automobile214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcŃie214533 consilier inginer mecanic214534 expert inginer mecanic214535 inspector de specialitate inginer mecanic 214536 referent de specialitate inginer mecanic214537 proiectant inginer aeronave214538 proiectant inginer mecanic214539 subinginer îmbunătăŃiri funciare214540 inginer pilot de încercare214541 subinginer proiectant mecanic

Page 12: COR final coduri

214542 specialist reglementări/cărŃi identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecŃii tehnice /omologări oficiale

214543 specialist prestaŃii vehicule214544 specialist mentenanŃă mecanică echipamente industriale214545 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice214546 inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniŃiei214547 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniŃiei214548 inginer pentru protecŃia navigaŃiei aeriene (comunicaŃii, navigaŃie,

supraveghere)214601 inginer petrochimist214602 subinginer petrochimist214603 proiectant inginer chimist214604 consilier inginer chimist214605 expert inginer chimist214606 inspector de specialitate inginer chimist214607 referent de specialitate inginer chimist214608 consilier inginer petrochimist214609 expert inginer petrochimist214610 inspector de specialitate inginer petrochimist214611 referent de specialitate petrochimist214612 biochimist214613 inginer chimist214701 inginer metalurgie extractivă214702 inginer minier214703 subinginer metalurgist214704 subinginer minier214705 inginer preparator minier214706 consilier inginer metalurg214707 expert inginer metalurg214708 inspector de specialitate inginer metalurg214709 referent de specialitate inginer metalurg214710 consilier inginer minier214711 expert inginer minier214712 inspector de specialitate inginer minier214713 referent de specialitate inginer minier214714 inginer prelucrări metalurgice214715 inginer metalurgie neferoasă214716 inginer petrolist214717 subinginer petrolist214718 consilier inginer petrolist214719 expert inginer petrolist214720 referent inginer petrolist214721 proiectant inginer petrolist214722 inginer tehnolog metalurg214723 proiectant inginer metalurg214724 proiectant inginer în minerit214725 inginer mineralurg214801 cartograf214802 inginer geodez214803 subinginer geodez214804 inginer topograf214805 inginer topograf minier214806 proiectant inginer geodez214901 alŃi arhitecŃi, ingineri şi asimilaŃi214902 conceptor /conceptor CAO214903 specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare

energetică/sisteme de măsurare214904 specialist documentaŃie studii214905 instructor sistem de producŃie214906 metodist214907 responsabil afacere215101 inginer confecŃii piele şi înlocuitori215102 inginer textile, pielărie

Page 13: COR final coduri

215103 inginer tricotaje, confecŃii215104 subinginer textile, pielărie215105 proiectant inginer textile, pielărie215106 consilier inginer textile, pielărie215107 expert inginer textile, pielărie215108 inspector specialitate inginer textile, pielărie215109 referent de specialitate inginer textile, pielărie215201 inginer în industria alimentară 215202 subinginer în industria alimentară 215203 proiectant inginer produse alimentare215204 consilier inginer industria alimentară 215205 expert inginer industria alimentară 215206 inspector specialitate inginer industria alimentară215207 referent de specialitate inginer industria alimentară216101 inginer industrializarea lemnului216102 subinginer industrializarea lemnului216103 consilier inginer industrializarea lemnului216104 expert inginer industrializarea lemnului216105 inspector specialitate inginer industrializarea lemnului216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului216201 inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216202 subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii 216203 inginer materiale de construcŃii 216204 subinginer materiale de construcŃii 216205 consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216206 expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216207 inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216209 proiectant inginer ceramică sticlă216210 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)216301 subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei 216302 proiectant inginer celuloză şi hârtie216303 consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei 216304 expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei 216305 inspector specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei221101 consilier biolog221102 expert biolog221103 inspector de specialitate biolog221104 referent de specialitate biolog221105 consilier botanist221106 expert botanist221107 inspector de specialitate botanist221108 referent de specialitate botanist221109 consilier zoolog221110 expert zoolog221111 inspector de specialitate zoolog221112 referent de specialitate zoolog221113 consilier ecolog221114 expert ecolog221115 inspector de specialitate ecolog221116 referent de specialitate ecolog221117 inginer ecolog221118 biolog221119 zoolog221120 botanist221121 ecolog221201 consilier bacteriolog221202 expert bacteriolog221203 inspector de specialitate bacteriolog221204 referent de specialitate bacteriolog221205 consilier biochimist221206 expert biochimist

Page 14: COR final coduri

221207 inspector de specialitate biochimist 221208 referent de specialitate biochimist221209 consilier farmacolog221210 expert farmacolog221211 inspector de specialitate farmacolog221212 referent de specialitate farmacolog221213 consilier microbiolog221214 expert microbiolog221215 inspector de specialitate microbiolog221216 referent de specialitate microbiolog221217 farmacolog221218 bacteriolog221219 microbiolog221301 consilier inginer agronom221302 expert inginer agronom221303 inspector de specialitate inginer agronom 221304 referent de specialitate inginer agronom221305 consilier inginer horticol221306 expert inginer horticol221307 inspector de specialitate inginer horticol221308 referent de specialitate inginer horticol221309 consilier inginer zootehnist221310 expert inginer zootehnist221311 inspector de specialitate inginer zootehnist221312 referent de specialitate inginer zootehnist221313 subinginer agronom221314 subinginer zootehnist221315 inginer tehnolog în zootehnie221316 proiectant inginer în agricultură221317 proiectant inginer în zootehnie221318 proiectant inginer în silvicultură221319 consilier inginer silvic221320 expert inginer silvic221321 inspector de specialitate inginer silvic 221322 referent de specialitate inginer silvic221323 inginer îmbunătăŃiri funciare221324 subinginer / inginer silvic221325 inginer agronom221326 inginer zootehnist221327 consultant tehnic în producŃia de cereale, plante tehnice şi furaje221328 subinginer îmbunătăŃiri funciare221401 inginer clinic222101 medic medicină generală222102 medic rezident222103 medic specialist222104 consilier medic222105 expert medic222106 inspector de specialitate medic222107 referent de specialitate medic222108 medic primar222109 medic medicină în familie222201 medic stomatolog222202 medic stomatolog rezident222203 medic stomatolog de specialitate222301 epizotolog222302 medic veterinar222401 farmacist222402 farmacist rezident222403 farmacist de specialitate222901 medic igienist222902 medic expertiză a capacităŃii de muncă222903 medic legist 222904 profesor de cultură fizică medicală

Page 15: COR final coduri

222905 kinetoterapeut222906 fiziokinetoterapeut222907 bioinginer medical222908 asistent medical (studii superioare)222909 fizioterapeut222910 fizician medical222911 optometrist (studii sup.)222912 medic specialist psihiatru222913 medic de familie cu competenŃe în sănătate mintală231001 asistent universitar231002 conferenŃiar universitar231003 expert centre de perfecŃionare231004 lector universitar 231005 preparator învăŃământul universitar231006 profesor universitar232101 profesor în învăŃământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri232201 profesor în învăŃământul gimnazial233101 profesor în învăŃământul primar233201 profesor în învăŃământul preşcolar234001 defectolog234002 logoped234003 audiolog 234004 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)235101 cercetător în pedagogie 235102 asistent de cercetare în pedagogie235201 consilier învăŃământ 235202 expert învăŃământ 235203 inspector învăŃământ235204 referent de specialitate învăŃământ235901 secretar institut, facultate235902 mentor235903 consilier şcolar235904 designer instrucŃional235905 dezvoltator de e-learning241101 cenzor241102 comisar garda financiară241103 consilier financiar-bancar241104 controlor tezaur241105 expert contabil-verificator241106 expert financiar-bancar241107 inspector financiar-bancar241108 inspector asigurări241109 revizor contabil241110 referent de specialitate financiar-contabilitate241111 comisar principal 241112 consultant bugetar241113 dealer 241114 evaluator 241115 analist investiŃii241116 manager de fond acŃiuni/obligaŃiuni241117 consultant plasamente valori mobiliare241118 agent capital de risc241119 administrator credite 241120 specialist control risc 241121 specialist evaluare daune241122 lichidator241123 administrator judiciar241124 executor bancar241125 auditor intern241126 analist preŃ de revenire/costuri241127 controlor de gestiune241128 expert fiscal241129 consultant fiscal

Page 16: COR final coduri

241130 auditor financiar241201 consilier forŃă de muncă şi şomaj241202 expert forŃă de muncă şi şomaj241203 inspector de specialitate forŃă de muncă şi şomaj241204 inspector de specialitate protecŃia muncii241205 formator241206 referent de specialitate forŃă de muncă şi şomaj241207 formator de formatori241208 consilier orientare privind cariera241209 consultant în domeniul forŃei de muncă241210 analist piaŃa muncii241211 analist recrutare/integrare salariaŃi241212 analist sisteme salarizare241213 consultant reconversie - mobilitate personal241214 consultant condiŃii muncă241215 specialist sisteme de calificare241216 specialist resurse umane241217 organizator/conceptor/consultant formare241218 inspector de specialitate formare, evaluare şi selecŃie profesională241219 evaluator de competenŃe profesionale241220 specialist în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă241221 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare)241301 logistician gestiune flux241302 programator fabricaŃie/lansator fabricaŃie241303 documentarist ordonanŃare logistică241401 analist cumpărări/consultant furnizori241501 inspector general de bancă241502 economist bancă241503 manager bancă241504 manager de operaŃiuni/produs241505 manager relaŃii cu clienŃii băncii/societate leasing241506 trezorier 241507 analist bancar/societate leasing241508 ofiŃer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare)241509 administrator bancar/produs leasing241510 operator cifru (mesaje cifrate)241511 proiectant produse bancare241512 consultant bancar241513 agent compensare (interbancară)241514 referent bancar/societate leasing241516 ofiŃer conformitate241517 expert conformitate241518 ofiŃer securitatea informaŃiei (Security Officer – SO)241601 inspector de specialitate asigurări241602 inspector de specialitate subscriere241603 referent de specialitate asigurări241604 consilier vânzări asigurări241605 inspector coordonator asigurări241606 inspector de risc241607 inspector de specialitate daune241608 inspector coordonator daune241609 specialist sistem asigurări241701 expert evaluator de întreprinderi241702 expert evaluator de proprietăŃi imobiliare241703 expert evaluator de bunuri mobile241704 expert evaluator de active financiare241801 expert tehnic extrajudiciar241901 administrator editură241902 administrator publicaŃii241903 agent consular241904 organizator activitate turism 241905 ataşat diplomatic241906 consul

Page 17: COR final coduri

241907 expert/inspector vamal241908 curier diplomatic241909 organizator protocol241910 organizator relaŃii 241911 organizator târguri şi expoziŃii 241912 prezentator expoziŃii241913 referent relaŃii externe241914 secretar diplomatic241915 viceconsul241916 corespondent comercial241917 secretar economic 241918 consilier proprietate industrială autorizat241919 manager proiect241920 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii

superioare)241921 specialist marketing241922 analist servicii client241923 asistent comercial241924 asistent director/responsabil de funcŃiune (studii sup.)241925 specialist relaŃii sociale241926 corespondent securitate - confidenŃialitate produs241927 planificator/specialist plan sinteze241928 specialist îmbunătăŃire procese241929 specialist strategie industrială241930 specialist garanŃii auto241931 responsabil proces241932 expert relaŃii externe241933 referent de specialitate TIR şi tranzite (studii sup.)241934 coordonator secretariat studiouri teritoriale241935 expert aplicare legislaŃie armonizată în domeniul industriei şi comerŃului241936 consultant afaceri în agricultură241937 specialist proprietate intelectuală241938 manager de produs241939 administrator societate comercială241940 expert achiziŃii publice241941 manager de inovare241942 expert prevenire şi combatere a corupŃiei241943 analist financiar241944 expert în ingineria costurilor investiŃionale 241945 expert în conducerea şi organizarea activităŃilor de mentenanŃă241946 manager îmbunătăŃire procese241947 asistent analist241948 expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene241949 consilier afaceri europene241950 expert contractare activităŃi investiŃionale241951 expert recepŃie investiŃii industriale241952 expert elaborare documentaŃii tehnice de montaj241953 expert eficientizare investiŃii241954 expert evaluare-actualizare devize generale investiŃii241955 expert elaborare-evaluare documentaŃii achiziŃii investiŃionale241956 expert monitorizare şi control lucrări de montaj241957 expert prevenire – reducere riscuri tehnologice241958 expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj241959 expert în management activităŃi investiŃionale241960 evaluator proiecte241961 auditor intern în sectorul public241962 specialist plan progres242101 avocat242102 jurisconsult242103 consilier juridic242201 procuror 242202 judecător şi asimilaŃi242203 magistrat asistent

Page 18: COR final coduri

242204 judecător inspector

242205 magistrat consultant242206 consilier de probaŃiune 242207 inspector probaŃiune242301 specialist în domeniul calităŃii 242302 manager al sistemelor de management al calităŃii242303 auditor în domeniul calităŃii242304 manager al sistemelor de management de mediu242305 auditor de mediu242306 expert/specialist standardizare242307 analist calitate242308 analist măsurători metrologice242309 analist studiul materialelor242310 consultant sistem de calitate 242311 monitor mediu înconjurător 242312 inspector pentru conformare ecologică242313 asistent standardizare242314 manager al sistemului de management al riscului242315 manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă242316 responsabil de mediu242317 auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaŃională242318 inspector protecŃia mediului242319 specialist în managementul deşeurilor242320 auditor în domeniul siguranŃei alimentare242321 manager în domeniul siguranŃei alimentare242902 executor judecătoresc242903 inspector justiŃie242904 expert jurist242905 consilier de justiŃie242906 referent de specialitate în justiŃie242907 notar242908 inspector general judecătoresc 242909 inspector general notarial242910 inspector general penitenciare242911 consilier armonizare legislativă242912 expert armonizare legislativă242913 analist armonizare legislativă242914 registrator de carte funciară243101 arhivist243102 conservator opere de artă şi monumente istorice (studii sup.)243103 muzeograf243104 restaurator opere de artă şi monumente istorice243105 conservator arhivă 243106 restaurator arhivă 243107 restaurator bunuri culturale (studii sup.)243201 bibliograf243202 bibliotecar (studii sup.)243203 documentarist 243204 referent difuzare carte243205 lector carte243206 bibliotecar arhivist243207 referent de specialitate aşezământ cultural244101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management244102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală244103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului244104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerŃ şi marketing244105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relaŃii economice internaŃionale

244106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică244107 consultant în management244108 tehnician economist244109 inginer economist244110 inspector de concurenŃă

Page 19: COR final coduri

244111 administrator financiar (patrimoniu) studii sup.244201 sociolog244202 geograf244203 analist de mediu244204 analist în turism244205 analist teritorial244206 arheolog244207 cercetător de dezvoltare comunitară244301 filozof244302 istoric244303 istoriograf244304 politolog244401 filolog244402 interpret244403 interpret relaŃii diplomatice244404 referent literar244405 secretar literar244406 traducător 244407 translator244408 grafolog244501 psiholog în specialitatea psihologie clinică244502 psiholog în specialitatea consiliere psihologică244503 psiholog în specialitatea psihoterapie244504 psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaŃională244505 psiholog în specialitatea psihologia transporturilor244506 psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii244507 psiholog în specialitatea psihologie educaŃională,consiliere şcolară şi

vocaŃională244508 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială244509 psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităŃii naŃionale244510 psiholog în specialitatea psihologie judiciară-evaluarea comportamentului

simulat prin tehnică poligraf244511 psiholog244512 psihopedagog244513 expert poligraf244514 psiholog şcolar244601 asistent social nivel superior244604 consilier în domeniul adicŃiilor244605 ofiŃer control doping244606 art-terapeut244607 asistent social cu competenŃă în sănătate mintală244701 specialist în relaŃii publice244702 mediator244703 referent de specialitate marketing244704 specialist în protocol şi ceremonial244705 consultant cameral244706 purtător de cuvânt244707 brand manager244801 consilier pentru tineret245101 caricaturist 245102 comentator publicist245103 corector 245104 corespondent special (Ńară şi străinătate)245105 corespondent radio245106 corespondent presă245107 critic de artă245108 editorialist245109 fotoreporter245110 lector presă / editură245111 poet245112 publicist comentator245113 redactor245114 reporter

Page 20: COR final coduri

245115 reporter operator245116 scriitor245117 secretar de emisie245118 secretar de redacŃie245119 secretar responsabil de agenŃie245120 şef agenŃie publicitate245121 tehnoredactor245122 translator emisie245123 ziarist245124 critic literar245125 critic muzical245126 comentator radio TV245127 desenator artistic245128 redactor rubrică 245201 artist plastic245202 desenator film animaŃie245203 grafician245204 machetist245205 pictor245206 pictor scenograf245207 sculptor 245208 sculptor păpuşi245209 restaurator tablouri245210 art director245211 designer pagini web (studii sup.)245212 designer grafică (studii sup.)245301 acompaniator 245302 artist liric245303 concert maestru245304 corepetitor245305 corist 245306 dirijor 245307 ilustrator muzical 245308 maestru studii canto245309 instrumentist 245310 maestru cor245311 referent muzical245312 secretar muzical245313 şef orchestră245314 solist instrumentist245315 solist vocal245316 sufleur operă245317 copiator note muzicale245318 specialist instrumente de suflat245319 artist instrumentist245320 solist concertist245321 dirijor cor245322 maestru corepetitor245323 artist liric operă245324 corist operă245325 maestru acordor pian clavecin245326 maestru lutier245327 specialist orgă245328 regizor muzical245401 balerin245402 coregraf245403 maestru studii de balet245404 maestru de balet245405 solist balet245406 maestru dans245501 actor245502 actor mânuitor de păpuşi245503 artist circ

Page 21: COR final coduri

245504 consultant artistic245505 corector transmisie245506 instructor film245507 instructor reŃea cinematografică245508 lector scenarii245509 intermediarist film de desene animate (studii sup.)245510 stilizator film de desene animate (studii sup.)245511 producător delegat film245512 realizator emisiuni RTV245513 regizor artistic245514 regizor emisie245515 regizor studio245516 regizor sunet245517 regizor tehnic245518 secretar şef producŃie film245519 sufleur teatru245520 maestru artist circ245521 producător RTV (ştiri)245522 editor RTV (ştiri)245523 director imagine245524 referent de specialitate selecŃie programe TV245525 copywriter publicitate (studii superioare)245526 mediaplanner245527 producător delegat evenimente de marketing245528 redactor prezentator de televiziune245529 animator film de animaŃie (studii superioare)245530 director producŃie film245531 coordonator producŃie film245532 asistent producŃie film245533 producător audio video245534 editor coordonator programe TV245535 director de creaŃie245536 organizator producŃie (studii superioare)245537 scenograf245538 asistent scenograf245539 videojurnalist246001 arhiepiscop246002 arhiereu vicar246003 arhondar246004 cantor246005 capelan246006 cardinal246007 chevrasameş246008 cântăreŃ bisericesc246009 consilier culte246010 conducător arhiepiscopal246011 diacon246012 episcop246013 exarh246014 haham246015 harmonist246016 hatip246017 imam246018 inspector culte246019 majghian246020 melamed246021 mitropolit246022 muezin246023 muftiu246024 organist246025 pastor246026 patriarh246027 preot

Page 22: COR final coduri

246028 preşedinte culte246029 protopop246030 provicar246031 rabin246032 secretar culte246033 stareŃ - stareŃă246034 treibar246035 vestitor246036 vicar247001 consilier administraŃia publică247002 expert administraŃia publică247003 inspector de specialitate administraŃia publică247004 referent de specialitate administraŃia publică247005 consultant administraŃie publică247006 reglementator247007 agent de dezvoltare247008 administrator public247010 inspector de integritate247011 examinator de stat de specialitate248101 cercetător în fizică248102 asistent de cercetare în fizică248103 cercetător în fizică-chimie248104 asistent de cercetare în fizică-chimie248105 cercetător în fizică tehnologică248106 asistent de cercetare în fizică tehnologică248107 cercetător în astronomie248108 asistent de cercetare în astronomie248201 cercetător în meteorologie248202 asistent de cercetare în meteorologie248301 cercetător în chimie248302 asistent de cercetare în chimie248303 cercetător în biochimie tehnologică248304 asistent de cercetare în biochimie tehnologică248305 cercetător în chimie fizică248306 asistent de cercetare în chimie fizică248401 cercetător în geologie248402 asistent de cercetare în geologie248403 cercetător în geologie tehnică248404 asistent de cercetare în geologie tehnică248405 cercetător în geofizică248406 asistent de cercetare în geofizică248407 cercetător în mineralogia tehnică şi experimentală248408 asistent de cercetare în mineralogia tehnică şi experimentală248409 cercetător în geochimie248410 asistent de cercetare în geochimie248411 cercetător în geologie petrolieră248412 asistent de cercetare în geologie petrolieră249101 cercetător în matematică249102 asistent de cercetare în matematică249103 cercetător în matematică mecanică249104 asistent de cercetare în matematică-mecanică249105 cercetător în matematică aplicată249106 asistent de cercetare în matematică aplicată249107 cercetător în matematică-fizică249108 asistent de cercetare în matematică-fizică249109 cercetător în matematică informatică249110 asistent de cercetare în matematică informatică249201 cercetător în statistică249202 asistent de cercetare în statistică249203 cercetător în demografie249204 asistent de cercetare în demografie250101 cercetător în informatică250102 asistent de cercetare în informatică

Page 23: COR final coduri

251101 cercetător în arhitectură251102 asistent de cercetare în arhitectură251103 cercetător în arte plastice-design industrial251104 asistent de cercetare în arte plastice-design industrial251105 cercetător în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)251106 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă,

imprimeuri)251107 cercetător în arte plastice-sticlă, ceramică, metal251108 asistent de cercetare în arte plastice-sticlă, ceramică, metal)251201 cercetător în construcŃii civile, industriale şi agricole251202 inginer de cercetare în construcŃii civile, industriale şi agricole251203 asistent de cercetare în construcŃii civile, industriale şi agricole251204 cercetător în construcŃii de căi ferate, drumuri şi poduri251205 inginer de cercetare în construcŃii de căi ferate, drumuri şi poduri251206 asistent de cercetare în construcŃii de căi ferate, drumuri şi poduri251207 cercetător în construcŃii hidrotehnice251208 inginer de cercetare în construcŃii hidrotehnice251209 asistent de cercetare în construcŃii hidrotehnice251210 inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecŃia mediului251211 cercetător în construcŃii miniere251212 inginer de cercetare în construcŃii miniere251213 asistent de cercetare în construcŃii miniere251214 cercetător în instalaŃii251215 inginer de cercetare în instalaŃii251216 asistent de cercetare în instalaŃii251301 cercetător în electrotehnică251302 inginer de cercetare în electrotehnică251303 asistent de cercetare în electrotehnică251304 cercetător în electrofizică251305 inginer de cercetare în electrofizică251306 asistent de cercetare în electrofizică251307 cercetător în metrologie251308 inginer de cercetare în metrologie251309 asistent de cercetare în metrologie251310 cercetător în electromecanică251311 inginer de cercetare în electromecanică251312 asistent de cercetare în electromecanică251313 cercetător roboŃi industriali251314 inginer de cercetare roboŃi industriali251315 asistent de cercetare roboŃi industriali251316 cercetător în centrale termoelectrice251317 inginer de cercetare în centrale termoelectrice251318 asistent de cercetare în centrale termoelectrice251319 cercetător în centrale nuclearo-electrice251320 inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice251321 asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice251322 cercetător în electroenergetică251323 inginer de cercetare în electroenergetică251324 asistent de cercetare în electroenergetică251325 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251326 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251327 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251328 cercetător în energetica industrială251329 inginer de cercetare în energetica industrială251330 asistent de cercetare în energetica industrială251401 cercetător în electronica aplicată251402 inginer de cercetare în electronica aplicată251403 asistent de cercetare în electronica aplicată251404 cercetător în comunicaŃii251405 inginer de cercetare în comunicaŃii251406 asistent de cercetare în comunicaŃii251407 cercetător în microelectronică251408 inginer de cercetare în microelectronică

Page 24: COR final coduri

251409 asistent de cercetare în microelectronică251410 cercetător în telecomenzi şi electronică în transporturi251411 inginer de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi251412 asistent de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi251413 cercetător în calculatoare251414 inginer de cercetare în calculatoare251415 asistent de cercetare în calculatoare251416 cercetător în automatică251417 inginer de cercetare în automatică251418 asistent de cercetare în automatică251501 cercetător de aeronave251502 inginer de cercetare de aeronave251503 asistent de cercetare de aeronave251504 cercetător în construcŃii aerospatiale251505 inginer de cercetare în construcŃii aerospatiale251506 asistent de cercetare în construcŃii aerospatiale251507 cercetător în sisteme de propulsie251508 inginer de cercetare în sisteme de propulsie251509 asistent de cercetare în sisteme de propulsie251510 cercetător în echipamente şi instalaŃii bord251511 inginer de cercetare în echipamente şi instalaŃii bord251512 asistent de cercetare în echipamente şi instalaŃii bord251513 cercetător în maşini şi echipamente termice251514 inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice251515 asistent de cercetare în maşini şi echipamente termice251516 cercetător în maşini hidraulice şi pneumatice251517 inginer de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice251518 asistent de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice251519 cercetător în echipamente de proces251520 inginer de cercetare în echipamente de proces251521 asistent de cercetare în echipamente de proces251522 cercetător în mecanică fină251523 inginer de cercetare în mecanică fină251524 asistent de cercetare în mecanică fină251525 cercetător în tehnologia construcŃiilor de maşini251526 inginer de cercetare în tehnologia construcŃiilor de maşini251527 asistent de cercetare în tehnologia construcŃiilor de maşini251528 cercetător în construcŃii de maşini agricole251529 inginer de cercetare în construcŃii de maşini agricole251530 asistent de cercetare în construcŃii de maşiniagricole 251531 cercetător în autovehicule rutiere251532 inginer de cercetare în autovehicule rutiere251533 asistent de cercetare în autovehicule rutiere251534 cercetător în utilaje şi instalaŃii portuare251535 inginer de cercetare în utilaje şi instalaŃii portuare251536 asistent de cercetare în utilaje şi instalaŃii portuare251537 cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării251538 inginer de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării251539 asistent de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării251540 cercetător în creaŃia tehnică în construcŃia de maşini251541 inginer de cercetare în creaŃia tehnică în construcŃia de maşini251542 asistent de cercetare în creaŃia tehnică în construcŃia de maşini251543 cercetător în maşini şi instalaŃii mecanice251544 inginer de cercetare în maşini şi instalaŃii mecanice251545 asistent de cercetare în maşini şi instalaŃii mecanice251546 cercetător în instalaŃii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor

petroliere251547 inginer de cercetare în instalaŃii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea

produselor petroliere251548 asistent de cercetare în instalaŃii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea

produselor petroliere251549 cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenŃionale251550 inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenŃionale

Page 25: COR final coduri

251551 asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenŃionale251601 cercetător în tehnologia substanŃelor anorganice251602 inginer de cercetare în tehnologia substanŃelor anorganice251603 asistent de cercetare în tehnologia substanŃelor anorganice251604 cercetător în tehnologia substanŃelor organice251605 inginer de cercetare în tehnologia substanŃelor organice251606 asistent de cercetare în tehnologia substanŃelor organice251607 cercetător în petrochimie şi carbochimie251608 inginer de cercetare în petrochimie şi carbochimie251609 asistent de cercetare în petrochimie şi carbochimie251610 cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari251611 inginer de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari251612 asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari251613 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor251614 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor251615 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor251701 cercetător în exploatări miniere251702 inginer de cercetare în exploatări miniere251703 asistent de cercetare în exploatări miniere251704 cercetător în prepararea substanŃelor minerale utile251705 inginer de cercetare în prepararea substanŃelor minerale utile251706 asistent de cercetare în prepararea substanŃelor minerale utile251707 cercetător în petrol (extracŃie -prospecŃiune)251708 inginer de cercetare în petrol (extracŃie -prospecŃiune)251709 asistent de cercetare în petrol (extracŃie -prospecŃiune)251710 cercetător în topografie minieră251711 inginer de cercetare în topografie minieră251712 asistent de cercetare în topografie minieră251713 cercetător în ingineria proceselor siderurgice251714 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice251715 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice251716 cercetător în metalurgia neferoasă251717 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă251718 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă251719 cercetător în turnarea metalelor251720 inginer de cercetare în turnarea metalelor251721 asistent de cercetare în turnarea metalelor251722 cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice251723 inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice251724 asistent de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice251725 cercetător în ştiinŃa materialelor251726 inginer de cercetare în ştiinŃa materialelor251727 asistent de cercetare în ştiinŃa materialelor251728 cercetător în tehnologii carbochimice251729 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice251730 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice251801 cercetător în geodezie251802 inginer de cercetare în geodezie251803 asistent de cercetare în geodezie251804 cercetător în cadastru251805 inginer de cercetare în cadastru251806 asistent de cercetare în cadastru252101 cercetător în filatură-Ńesătorie252102 inginer de cercetare în filatură-Ńesătorie252103 asistent de cercetare în filatură-Ńesătorie252104 cercetător în tricotaje-confecŃii textile252105 inginer de cercetare în tricotaje-confecŃii textile252106 asistent de cercetare în tricotaje-confecŃii textile252107 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi

înlocuitorilor252108 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor

şi înlocuitorilor

Page 26: COR final coduri

252109 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor

252110 cercetător în confecŃii din piele şi înlocuitori252111 inginer de cercetare în confecŃii din piele şi înlocuitori252112 asistent de cercetare în confecŃii din piele şi înlocuitori252201 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole252202 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole252203 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole252204 cercetător în controlul calităŃii produselor alimentare252205 inginer de cercetare în controlul calităŃii produselor alimentare252206 asistent de cercetare în controlul calităŃii produselor alimentare252207 cercetător în pescuit şi acvacultură252208 inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură252209 asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură253101 cercetător în exploatări forestiere253102 inginer de cercetare în exploatări forestiere253103 asistent de cercetare în exploatări forestiere253104 inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn253105 cercetător în prelucrarea lemnului253106 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului253107 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului253201 cercetător în ştiinŃa si ingineria materialelor oxidice253202 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice253203 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice254101 cercetător în biologie254102 asistent de cercetare în biologie254103 cercetător în microbiologie-bacteriologie254104 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie254105 cercetător în biologie chimie254106 asistent de cercetare în biologie chimie254107 cercetător în botanică254108 asistent de cercetare în botanică254109 cercetător în domeniul zoologic254110 asistent de cercetare în domeniul zoologic254111 cercetător în ecologie şi protecŃia mediului 254112 asistent de cercetare în ecologie şi protecŃia mediului254201 cercetător ştiinŃific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie254202 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie254301 cercetător în agricultură254302 inginer de cercetare în agricultură254303 asistent de cercetare în agricultură254304 cercetător în pedologie-agrochimie254305 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie254306 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie254307 cercetător în horticultură254308 inginer de cercetare în horticultură254309 asistent de cercetare în horticultură254310 cercetător în agromontanologie254311 inginer de cercetare în agromontanologie254312 asistent de cercetare în agromontanologie254313 cercetător în ingineria genetică254314 asistent de cercetare în ingineria genetică254315 cercetător în silvicultură254316 inginer de cercetare în silvicultură254317 asistent de cercetare în silvicultură254318 cercetător în zootehnie254319 asistent de cercetare în zootehnie254320 cercetător în biotehnologie pentru agricultură254321 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură255101 cercetător în medicina generală255102 asistent de cercetare în medicina generală255103 cercetător în medicină tradiŃională255104 asistent de cercetare în medicină tradiŃională

Page 27: COR final coduri

255105 cercetător în fiziokinetoterapie255106 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie255201 cercetător în medicina stomatologică255202 asistent de cercetare în medicina stomatologică255301 cercetător în medicina veterinară255302 asistent de cercetare în medicina veterinară255901 cercetător în educaŃie fizică şi sport255902 asistent de cercetare în educaŃie fizică şi sport256001 cercetător în finanŃe-bănci256002 asistent de cercetare în finanŃe-bănci256003 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar256004 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar257001 cercetător în domeniul ştiinŃelor juridice257002 asistent de cercetare în domeniul ştiinŃelor juridice258101 cercetător economist în management258102 asistent de cercetare economist în management258103 cercetător economist în economia mediului258104 asistent de cercetare economist în economia mediului258105 cercetător economist în economia generală258106 asistent de cercetare economist în economia generală258107 cercetător economist în economie agro-alimentară258108 asistent de cercetare economist în economie agro-alimentară258109 cercetător economist în marketing258110 asistent de cercetare economist în marketing258111 cercetător economist în relaŃii economice internaŃionale258112 asistent de cercetare economist în relaŃii economice internaŃionale258113 cercetător economist în gestiunea economică258114 asistent de cercetare economist în gestiunea economică258201 cercetător în sociologie258202 asistent de cercetare în sociologie258203 cercetător în antropologie258204 asistent de cercetare în antropologie258205 cercetător în geografie258206 asistent de cercetare în geografie258207 cercetător în asistenŃa socială258208 asistent de cercetare în asistenŃa socială258209 cercetător în arheologie258210 asistent de cercetare în arheologie258211 cercetător în etnologie258212 asistent de cercetare în etnologie258301 cercetător în filozofie258302 asistent de cercetare în filozofie258303 cercetător în istorie258304 asistent de cercetare în istorie258305 cercetător în ştiinŃele politice258306 asistent de cercetare în ştiinŃele politice258401 cercetător în lingvistică258402 asistent de cercetare în lingvistică258403 cercetător în filologie258404 asistent de cercetare în filologie258501 cercetător în psihologie258502 asistent de cercetare în psihologie258503 cercetător în psihopedagogie specială258504 asistent de cercetare în psihopedagogie specială258505 terapeut ocupaŃional311101 laborant chimist311102 tehnician chimist311103 laborant determinări fizico-mecanice311104 tehnician determinări fizico-mecanice311105 laborant determinări geologice şi geotehnice311106 laborant tehnică nucleară311107 tehnician meteorolog311108 tehnician geolog

Page 28: COR final coduri

311109 tehnician hidrometru311110 prospector - prospecŃii geologice, geofizice311111 tehnician hidrolog311112 tehnician hidrogeolog311113 laborant operator centrale termice311114 metrolog311115 tehnician metrolog311116 asistent fizică şi chimie311117 operator meteorolog311118 meteorolog aeronautic tehnician311119 operator specialist curăŃare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci311201 maistru construcŃii civile, industriale şi agricole311202 maistru normator311203 tehnician constructor311204 tehnician hidroamelioraŃii311205 tehnician hidrotehnic311206 tehnician topometrist311207 tehnician proiectant în construcŃii311208 maistru instalator în construcŃii311209 tehnician instalaŃii în construcŃii311210 diriginte şantier 311211 tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri311301 dispecer gestiune uraniu311302 maistru electromecanic311303 maistru energetician/electrician311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician311305 tehnician electromecanic311306 tehnician energetician/electrician311307 tehnician proiectant energetician/electrician311308 maistru electrician în construcŃii311309 tehnician mentenanŃă electromecanică-automatică echipamente industriale311310 şef/şef adjunct tură staŃie electrică (studii medii)311401 maistru aviaŃie311402 maistru electronică/ transporturi/ poştă şi telecomunicaŃii311403 şef formaŃie sisteme radiante (antene)311404 tehnician aviaŃie311405 tehnician construcŃii telefonice311406 tehnician electronică/ transporturi/ poştă şi telecomunicaŃii311407 tehnician radiolocaŃii311408 tehnician turn paraşutism311409 tehnician proiectant electronică/transporturi/ comunicaŃii311410 inspector exploatare poştală311411 tehnician staŃii de emisie radio-tv311412 tehnician staŃii radiorelee şi satelit311413 tehnician protecŃia navigaŃiei aeriene (comunicaŃii, navigaŃie, supraveghere)311414 maistru protecŃia navigaŃiei aeriene (comunicaŃii, navigaŃie, supraveghere)311415 şef tură protecŃia navigaŃiei aeriene (comunicaŃii, navigaŃie, supraveghere)311416 tehnician în serviciile de trafic aerian311501 maistru cazangerie311502 maistru instalaŃii navale311503 maistru întreŃinere şi reparaŃii maşini unelte, utilităŃi, service, prototipuri311504 maistru lăcătuş, construcŃii metalice311505 maistru lăcătuş mecanic311506 tehnician proiectant mecanic311507 mecanic pentru întreŃinerea aparatelor de lansare la zbor311508 maistru mecanic311509 maistru mecanic auto311510 maistru mecanică agricolă311511 maistru mecanică fină311512 maistru montaj311513 maistru prelucrări mecanice311514 maistru sculer matriŃer311515 maistru sudură

Page 29: COR final coduri

311516 tehnician construcŃii navale311517 tehnician instalaŃii bord (avion)311518 tehnician maşini şi utilaje311519 tehnician mecanic311520 tehnician prelucrări mecanice311521 tehnician sudură311522 tehnician tehnolog mecanic311523 maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcŃii311524 tehnician mentenanŃă mecanică echipamente industriale311525 tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare

energetică/sisteme de măsurare311526 tehnician documentaŃie studii311527 tehnician prestaŃii vehicule311528 tehnician reglementări/omologări oficiale311529 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode implantare311530 tehnician/ tehnician responsabil afacere , metode gestiune, mijloace si utilaje 311531 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode pregătire de industrializare311532 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode logistică311533 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode organizarea şi măsurarea

muncii311534 maistru fabricarea armamentului311535 inspector cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaŃiilor311601 decontaminator311602 laborant apă şi apă grea311603 laborant control dozimetrie311604 laborant petrolist/industrie chimică311605 maistru petrolist/industrie chimică311606 laborant apă potabilă311607 tehnician petrolist chimie industrială311608 laborant petrochimist311609 maistru la fabricarea muniŃiei311701 laborant structură macroscopică şi microscopică311702 maistru metalurgie311703 maistru minier311704 maistru presator metale311705 maistru termotehnist311706 tehnician metalurgie311707 tehnician minier311708 tehnician proiectant minier311709 tehnician proiectant metalurg311710 tehnician mineralurg311711 maistru mineralurg311712 maistru termist tratamentist311801 desenator tehnic311802 trasator311803 desenator311804 topograf311805 trasator naval-desenator311806 trasator optic311807 tehnician proiectant311901 maistru tipograf311902 paginator tipograf311903 tehnician normare, salarizare, organizare311904 tehnician preŃ de cost311905 tehnician programare, lansare, urmărirea producŃiei311906 tehnician preŃ de revenire/costuri311907 tehnician gestiune salarială311908 tehnician gestiunea producŃiei311909 tehnician gestiune stoc312101 programator ajutor312102 analist ajutor312201 operator calculator electronic şi reŃele312202 şef tură exploatare în centre sau oficii de calcul

Page 30: COR final coduri

312203 tehnician echipamente de calcul şi reŃele312204 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator312205 administrator sistem documentar312206 operator prompter312207 operator dispecerat operaŃional de supraveghere în serviciile de trafic aerian312208 operator suport tehnic pentru servicii de comunicaŃii electronice312301 maistru-operator la roboŃi industriali312302 tehnician-operator la roboŃi industriali313101 fotograf şi tehnician la echipamente de înregistare imagine şi sunet313102 acustician cinematografic313103 controlor şi recondiŃioner filme313104 electrician iluminare filmare313105 etaloner313106 fotograf313107 laborant foto313108 maistru aparate video şi sunet313109 maşinist mecanic traweling313110 mecanic cameră filmare313111 montor imagine313112 montor negative şi de pregătire a peliculei313113 montor pozitive313114 operator cameră diafilm, diapozitive313115 operator emisie-recepŃie313116 operator producŃie RTV313117 preparator filmare313118 proiecŃionist313119 retuşor foto313120 senzitometrist313121 ştanŃator de filme313122 operator prelucrare peliculă313123 operator truka313124 editor imagine313125 tehnician iluminat tehnologic313126 ilustrator muzical 313201 controlor emisii RTV313202 maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaŃii313203 montor emisie313204 operator imagine313205 operator radio-radioficare313206 operator sunet313207 tehnician radioelectronist313208 tehnician CATV313209 operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatură de control313210 tehnician pentru sisteme de detecŃie, supraveghere video, control acces 313211 pilonist antenist313212 cameraman313213 tehnician de echipamente TV313214 tehnician reŃele de telecomunicaŃii313215 operator reŃele de telecomunicaŃii313216 radioelectronist staŃii de emisie radio-TV313217 radioelectronist staŃii radiorelee şi satelit313301 maistru aparate electro-medicale313302 tehnician aparate electro-medicale314101 ofiŃer ajutor fluvial/portuar314102 ofiŃer RTG314103 ofiŃer electrician fluvial/portuar314104 ajutor ofiŃer mecanic fluvial314201 căpitan fluvial314202 căpitan port314203 ofiŃer intendent314204 ofiŃer port314205 ofiŃer de punte fluvial/portuar314206 pilot de Dunăre maritimă

Page 31: COR final coduri

314207 şef echipaj maritim/fluvial314208 pilot de mare largă, pilot de port maritim314209 dragor maritim/fluvial314210 pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunăre aspirant314301 comandant detaşament zbor314302 comandant însoŃitor de bord314303 copilot314304 inspector pilotaj314305 mecanic navigant aviaŃie314306 pilot aeronave314307 pilot comandant avion314308 pilot încercare314309 pilot recepŃie şi control aeronave314310 paraşutist recepŃie şi control314311 paraşutist încercător314312 pilot paraşutism încercător314401 controlor dirijare nonradar314402 controlor sol314403 controlor trafic aviaŃia civilă314404 dispecer sol314405 navigator dirijare radar314406 navigator aviaŃia civilă314407 navigator dirijare nonradar314408 navigator dirijare zbor314409 navigator instructor dirijare radar şi nonradar314410 navigator sol314411 operator radar314412 operator radiotelecomunicaŃii aeronautice314413 controlor trafic aerian dirijare non-radar314414 controlor trafic aerian dirijare radar314415 controlor trafic aerian informare314416 navigator informare314417 operator/specialist/instructor telecomunicaŃii aeronautice aviaŃie civilă314418 şef tură telecomunicaŃii aeronautice aviaŃie civilă314419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)314420 navigator instructor informare314501 agent salvare aero-portuară şi instalaŃii de stins incendii314502 maşinist agregate aerodrom314503 operator instalaŃii control antiterorist/antideturnare314504 operator radio-navigant aviaŃie314505 operator radio-navigant instructor aviaŃie314506 tehnician securitate aeriană314507 operator de handling314508 inspector siguranŃă operaŃională314509 agent de securitate aeroportuară314510 dispecer operaŃiuni de zbor315101 şef serviciu voluntar/privat pentru situaŃii de urgenŃă315103 paramedic315104 cadru tehnic cu atribuŃii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor315201 controlor calitate315202 inspector ISCIR315203 inspector protecŃie socială315204 operator control nedistructiv315205 probator hidraulic piese turnate315206 tehnician protecŃia muncii315207 tehnician condiŃii de muncă şi securitate315208 tehnician asigurarea calităŃii315209 tehnician analist calitate315210 tehnician cotator calitate315212 operator control nedistructiv cu radiaŃii penetrante315213 operator control nedistructiv cu ultrasunete315214 operator control nedistructiv cu lichide penetrante315215 operator control nedistructiv cu particule magnetice

Page 32: COR final coduri

315216 operator control nedistructiv cu curenŃi turbionari315217 operator control nedistructiv pentru verificarea etanşietăŃii315218 operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaŃiilor315219 inspector în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă315220 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii)316101 maistru în industriile textilă, pielărie316102 tehnician în industria confecŃiilor din piele şi înlocuitori316103 tehnician în industria confecŃiilor şi tricotajelor316104 tehnician în industria încălŃămintei316105 tehnician în industria pielăriei316106 tehnician în industria textilă316107 tehnician proiectant textile, pielărie316108 laborant în industriile textilă, pielărie316109 şef formaŃie industria confecŃiilor îmbrăcăminte316201 maistru frigotehnist316202 tehnician frigotehnist316203 tehnician în industria alimentară316204 tehnician laborant analize produse alimentare316205 tehnician în industria alimentară extractivă316206 tehnician în industria alimentară fermentativă316207 tehnician în industria cărnii, laptelui şi conservelor316208 tehnician în morărit şi panificaŃie316209 tehnician proiectant în industria alimentară316210 maistru industria alimentară317101 tehnician în industrializarea lemnului317102 tehnician proiectant în industrializarea lemnului317103 maistru în industrializarea lemnului317201 tehnician in industria sticlei şi ceramicii317202 maistru în industria sticlei şi ceramicii317203 tehnician în industria materialelor de construcŃii317204 maistru în industria materialelor de construcŃii317205 tehnician proiectant în industria materialelor de construcŃii317301 tehnician în industria celulozei şi hârtiei317302 maistru în industria celulozei şi hârtiei321101 tehnician în bacteriologie321102 tehnician în biochimie321103 tehnician în hematologie321104 tehnician în serologie321105 tehnician în biologie321106 tehnician protecŃia mediului (tehnician ecolog)321107 evaluator şi auditor de mediu321201 tehnician agronom-cercetare321202 tehnician zootehnist-cercetare321203 tehnician silvic-cercetare321204 tehnician pedolog321301 agent agricol321302 brigadier silvic321303 pădurar321304 tehnician agronom-exploatare321305 tehnician zootehnist-exploatare321306 tehnician silvic-exploatare321307 clasificator carcase321308 operator de însămânŃări artificiale la animale321309 administrator bunuri agricole322101 asistent medical generalist322102 autopsier322103 oficiant medical322104 tehnician sanitar322105 asistent medical consiliere HIV/SIDA322106 nursă de psihiatrie322201 igienist322202 inspector sanitar322301 asistent de nutriŃie

Page 33: COR final coduri

322302 dietetician322303 nutriŃionist şi dietetician322401 optician medical322402 optometrist 322501 tehnician dentar322601 instructor educaŃie - fizică322602 maseur322603 asistent medical fizioterapie322604 ergoterapeut322605 reflexoterapeut322701 agent veterinar322702 asistent veterinar322703 autopsier la ecarisaj322704 tehnician veterinar322801 asistent farmacist322802 laborant farmacie322901 instructor ergoterapie322902 instructor logoped322903 tehnician homeopat322904 instructor de educaŃie sanitară322905 bioenergetician322906 infoenergetician radiestezist322907 terapeut în terapii complementare322908 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice322909 interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)323001 tehnician protezist-ortezist323002 tehnician acustician-audioprotezist323101 laborant în ocrotirea sănătăŃii323102 soră medicală323201 moaşă323202 asistentă puericultoare331001 învăŃător331002 institutor332001 educatoare332002 educator-puericultor333001 educator în unităŃi de handicapaŃi333002 instructor - educator în unităŃi de handicapaŃi333003 pedagog de recuperare333101 instructor educator pentru activităŃi de resocializare334001 instructor şcolar-auto334002 laborant în învăŃământ334003 maistru instructor334004 pedagog şcolar334005 secretar şcoală334006 şef atelier şcoală334007 pilot instructor aeronave334008 instructor paraşutism334009 mecanic navigant instructor334010 mediator şcolar334011 instructor auto341101 cambist (broker valori)341102 agent de schimb341201 agent de asigurare341202 broker în asigurări341301 agent imobiliar (broker imobiliar)341401 agent de voiaj341402 agent de turism341403 agent de turism touroperator341404 agent de transport turistic intern/internaŃional/de ticketing/de rezervări/de

cazare/de publicitate/marketing/de asistenŃă turistică/plecări externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/ turism de afaceri

341501 reprezentant tehnic şi comercial341502 reprezentant comercial

Page 34: COR final coduri

341503 reprezentant medical341601 agent contractări şi achiziŃii (broker mărfuri)341602 recepŃioner contractări-achiziŃii341603 administrator cumpărări341604 agent cumpărări341701 estimator licitaŃii341702 evaluator asigurări341901 intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker)341902 referent comerŃ exterior341903 operator vânzări prin telefon341904 agent vânzări341905 broker bursa de mărfuri341906 analist tehnic pieŃe financiare342101 agent comercial342102 mercantizor342201 declarant vamal342202 agent tranzit342203 agent maritim342301 agent repartizare a forŃei de muncă342302 agent orientare profesională a şomerilor/ agent informare privind cariera342303 agent evidenŃă şi plată a ajutorului de şomaj342304 inspector/referent resurse umane342305 agent ocupare342306 analist resurse umane342307 tehnician mobilitate personal342308 tehnician reconversie personal342309 instructor/preparator formare342310 tehnician calificare gestiune competenŃe342311 tehnician resurse umane342901 agent reclamă publicitară342902 agent literar342903 impresar muzical342904 impresar teatru342905 manager sportiv342906 asistent relaŃii publice şi comunicare (studii medii)342907 agent servicii client342908 impresar artistic342909 organizator spectacole342910 operator de interviu342911 agent de navă342912 referent/inspector în serviciile de trafic aerian343101 secretar administrativ343102 secretar asistent director343103 asistent manager343104 asistent de cabinet343201 agent procedural343202 conducător carte funciară343203 grefier343204 secretar notariat343205 tehnician criminalist343206 funcŃionar în activităŃi comerciale, administrative şi preŃuri343207 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)343208 arhivar notariat343210 grefier-dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)343211 grefier statistician343212 grefier documentarist343213 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice 343214 asistent registrator343215 grefier arhivar343216 grefier registrator343301 calculator devize343302 contabil343303 tehnician merceolog

Page 35: COR final coduri

343304 planificator343305 revizor gestiune343306 contabil bugetar343307 secretar economic343308 merceolog343309 referent343401 referent statistician343402 statistician343403 statistician medical343404 registrator medical343405 actuarist343406 tehnician planificare/ urmărire sinteze344101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală (studii medii)344102 revizor vamal344103 referent TIR şi tranzite (studii medii)344104 referent vamal (studii medii)344201 inspector taxe şi impozite344202 operator rol344203 perceptor344301 inspector pensii, asigurări sociale şi asistenŃă socială344302 referent pensii, asigurări sociale şi asistenŃă socială344401 inspector pentru acordarea de permise, licenŃe sau autorizaŃii344901 inspector metrolog344902 inspector preŃuri344903 inspector salarii344904 comisar345001 inspector de poliŃie345002 detectiv 345003 anchetator poliŃie345004 detectiv particular346001 asistent social nivel mediu346002 pedagog social346003 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenŃă346004 facilitator de dezvoltare comunitară347101 butafor347102 decorator interioare347103 desenator artistic 347104 designer industrial347105 grafician industrial347106 lucrător în ateliere de modele347107 costumier347108 mânuitor, montator decor347109 tehnician machetist347110 tehnician reclame (decorator)347111 pictor creator costume347112 modelier confecŃii347113 maestru lumini347114 maestru sunet347115 decorator vitrine347116 designer vestimentar347117 documentarist 347118 traducător347119 caricaturist 347120 corector347121 tehnoredactor 347122 secretar redacŃie347123 organizator de producŃie 347124 asistent regizor artistic347125 pictor decor347126 reporter 347127 designer grafică (studii medii)347128 machior spectacole347129 peruchier

Page 36: COR final coduri

347130 secretar emisie 347131 animator film de animaŃie (studii medii)347132 intermediarist film de desene animate (studii medii)347133 stilizator film de desene animate (studii medii)347134 asistent regizor studio347135 asistent regizor emisie347136 designer floral347137 videojurnalist347201 prezentator (crainic) radio347202 prezentator (crainic) televiziune347301 cântăreŃ347302 dansator347303 instrumentist muzicant347304 diskjokey347305 videojokey347306 maestru de ceremonii347307 instrumentist (studii medii)347401 acrobat347402 clovn347403 magician347404 hipnotizator347405 trapezist347406 cascador347407 figurant347408 dresor347501 antrenor347502 instructor sportiv347503 secretar federaŃie347504 fotbalist profesionist347505 sportiv profesionist alte discipline sportive347506 antrenor de fotbal profesionist347507 instructor arte marŃiale347508 instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme 347509 jucător de rugby347510 animator sportiv347511 antrenor coordonator347512 arbitru judecător sportiv347513 preparator sportiv347514 impresar sportiv347515 oficial sportiv acreditat347516 instructor în poligonul de tir347517 supraveghetor în poligonul de tir347518 instructor de fitness347519 antrenor de fitness347520 monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă347601 art director publicitate (studii medii)347602 copywriter publicitate (studii medii)348001 călugăr348002 călugăriŃă348003 predicator349101 ghid de turism349102 ghid de turism intern (local)349103 ghid naŃional de turism (touroperator)349104 ghid de turism montan, drumeŃie montană/galerii de artă/interpret/habitat

natural floră, faună,zonă montană/habitat natural zonă umedă/supraveghetor/ turism ornitologic/turism speologic/turism ecvestru

349105 ghid de turism sportiv/alpinism şi căŃărări pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultra uşoare (deltaplan, parapantă)

349106 ghid montan349107 ghid obiectiv cultural349201 recepŃioner de hotel349202 lucrător concierge

Page 37: COR final coduri

349203 şef de recepŃie hotel349204 guvernantă de hotel/etaj349205 tehnician compartiment securitate hotel349301 şef de sală restaurant (maitre d'hotel)349302 tehnolog alimentaŃie publică349303 barman şef349304 bucătar şef349305 cofetar şef349306 inspector calitate producŃie culinară349401 ghid de animaŃie349402 animator de hotel411101 dactilografă411102 stenodactilografă411201 referent transmitere411202 telefaxist411203 teletipist411204 telexist411205 telebanker411301 operator introducere, validare şi prelucrare date411302 grafician calculator411303 designer pagini WEB 411304 operator tehnică poligraf411305 operator procesare text şi imagine411401 operator maşină contabilizat411402 operator maşină de calculat411501 secretară411502 secretară dactilografă411503 secretară prelucrare texte412101 pontator412201 calculator preŃ cost412202 funcŃionar economic412203 operator devize412204 şef secŃie inventar412205 agent bursă412206 contabil financiar bancar412207 administrator financiar (patrimoniu) studii medii413101 gestionar depozit413102 magaziner413103 operator siloz (silozar)413104 primitor-distribuitor materiale şi scule413105 recuziter413106 sortator produse413107 trezorier413108 gestionar custode sală413109 pivnicer413110 primitor - distribuitor benzină şi motorină413111 lucrător gestionar413112 şef raion/adjunct şef raion de mărfuri alimentare/nealimentare 413113 lenjereasă de hotel413201 dispecer413202 facturist413203 lansator produse413204 programator producŃie413205 dispecer operaŃiuni salubrizare413301 agent transporturi413302 funcŃionar informaŃii413303 controlor trafic413304 impiegat auto413305 impiegat informaŃii aviaŃie413306 impiegat registru mişcare413307 însoŃitor vagoane413308 inspector RNR (Registrul Naval Român)413309 inspector exploatare trafic

Page 38: COR final coduri

413310 instructor depou413311 instructor revizie vagoane413312 instructor staŃie413313 operator circulaŃie mişcare413314 operator comercial413315 operator dană413316 operator programare413317 picher413318 rediŃionar413319 revizor tehnic vagoane413320 scriitor vagoane413321 şef agenŃie colectare şi expediŃie mărfuri413322 şef autogară413323 avizier căi ferate413324 şef haltă413325 şef staŃie taxare413326 şef tură la comanda personalului de tren413327 şef tură pregătirea personalului la vagon restaurant şi de dormit413328 şef tură revizie vagoane413329 veghetor încărcare-descărcare413330 verificator documente expediŃie413331 expeditor internaŃional413333 operator recepŃie413334 agent curier413335 agent staŃie metrou413336 impiegat de mişcare metrou413337 operator mişcare metrou413338 operator portuar stivator413339 operator portuar expeditor413340 operator portuar dispecer/planificator413341 grafician mers de tren414101 arhivar414103 bibliotecar studii medii414104 discotecar414105 filmotecar414106 fonotecar414107 fototecar414108 funcŃionar documentare414109 mânuitor carte414110 restaurator arhivă 414111 conservator arhivă414112 restaurator opere de artă şi monumente istorice 414113 conservator opere de artă şi monumente istorice 414114 regizor culise414115 regizor scenă414116 secretar platou414117 restaurator bunuri culturale (studii medii)414118 videotecar414119 conservator bunuri culturale414201 agent poştal414202 cartator poştal414203 cartator presă414204 cartator telegrame414205 diriginte poştă414206 factor poştal414207 inspector telegrame414208 oficiant poştă telegrame414209 oficiant presă414210 prelucrător presă scrisă414211 responsabil tură expediŃie414212 şef vagon poştal414301 codificator414302 corector editură presă

Page 39: COR final coduri

414303 corector-revizor poligrafie419001 funcŃionar administrativ419003 inspector documente secrete421101 casier421102 casier tezaur421103 casier valută421104 mânuitor valori (presă, poştă)421105 numărător bani421106 taxator421107 verificator bani421108 verificator valori421109 vânzător bilete421110 casier trezorier421111 şef casierie centrală421112 şef supraveghere case421113 casier metrou421201 operator ghişeu bancă421202 operator ghişeu birouri de schimb421203 administrator cont421204 referent operaŃii între sedii421301 crupier421302 schimbător fise - changeur (cazino)421303 supraveghetor jocuri (cazino)421304 şef de masă (cazino)421305 cap de masă (cazino)421401 amanetar421501 agent fiscal422101 agent transporturi externe422102 agent transporturi interne422104 funcŃionar agenŃie voiaj422201 impiegat informaŃii422204 responsabil cazare422206 funcŃionar informaŃii clienŃi422207 recepŃionist422301 oficiant telefoane422302 oficiant telegraf422303 radiotelegrafist422304 telefonist422305 telefonist instructor422306 telegrafist (teleimprimatorist)423101 funcŃionar ghişeu servicii publice423102 referent evidenŃa persoanelor423103 expert local pe problemele romilor511101 însoŃitor de bord511102 stewardesă511201 conductor tren511202 revizor bilete511203 controlor bilete511204 conductor vagon de dormit şi cuşetă511205 controlor acces metrou511206 şef tură comandă vagon de dormit-cuşetă511301 însoŃitor grup turistic511302 organizator activitate turism (studii medii)511303 animator socio-educativ511304 animator centre de vacanŃă511305 ranger511306 custode arii protejate511313 ghid de turism ecvestru512101 administrator512102 administrator pieŃe şi târguri512104 gospodar512105 intendent512106 şef cantină

Page 40: COR final coduri

512107 îngrijitor vilă512111 dispecer pentru servire în cameră (hotel)512112 administrator imobile512113 administrator pensiune turistică512114 lucrător în gospodăria agroturistică512201 bucătar512202 pizzar512203 bucătar specialist/vegetarian/dietetician512204 maestru în arta culinară512301 barman512302 ospătar (chelner)512303 ajutor ospătar512304 somelier512305 lucrător room service hotel512306 barman preparator513101 îngrijitor de copii513102 guvernantă513103 asistent maternal513104 părinte social513201 băieş513202 brancardier513203 gipsar513204 infirmier513205 îngrijitor la unităŃi de ocrotire socială şi sanitară513206 lăcar513207 nămolar513301 îngrijitor bătrâni la domiciliu513302 baby sitter513303 îngrijitor bolnavi la domiciliu513304 asistent personal al persoanei cu handicap grav513305 asistent personal îngrijire513901 îngrijitor farmacii, cabinete veterinare513902 mediator sanitar513903 mediator social513905 lucrător prin arte combinate514101 coafor514102 cosmetician514103 frizer514104 manichiurist514105 pedichiurist514106 maseur de întreŃinere şi relaxare514107 machior514108 tatuator514109 montator bijuterii pe corp514110 stilist protezist de unghii514201 cameristă hotel514202 însoŃitor 514204 valet514301 antreprenor servicii funerare514302 decorator servicii funerare514303 îmbălsămător514901 agent dezinfecŃie, deratizare, dezinsecŃie514902 astrolog514903 gazdă club514904 organizator prestări servicii514905 salvator la ştrand514906 salvator montan514907 agent de curăŃenie clădiri şi mijloace de transport514908 agent ecolog514909 raportor ecolog514910 întreŃinător de textile-piele514911 lucrător pensiune turistică516101 şef compartiment pentru prevenire

Page 41: COR final coduri

516102 şef formaŃie intervenŃie, salvare şi prim ajutor516103 specialişti pentru prevenire516104 servant pompier516105 şef grupă intervenŃie516106 şef echipă specializată516301 gardian de închisoare516302 educator în penitenciare516901 agent de securitate516902 agent control acces516903 agent de securitate incinte (magazin, hotel, întreprindere etc.)516904 agent gardă de corp516905 gardian feroviar516906 şef formaŃie pază şi ordine516907 agent de intervenŃie pază şi ordine516908 agent transport valori516909 agent conducători câini de serviciu516910 dispecer centru de alarmă516911 şef tură516912 inspector de securitate516913 evaluator de risc efracŃie516914 consultant de securitate516915 agent poliŃie comunitară521001 manechin521002 model-atelier artistic şi publicitate521003 prezentator modă522001 anticar522002 bufetier522003 librar522004 vânzător522005 lucrător controlor final522006 lucrător comercial522007 vânzător de produse naturiste611101 agricultor611102 grădinar611103 legumicultor611104 lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură611105 agricultor pentru culturi de câmp ecologice611201 arboricultor611202 ciupercar611203 florar-decorator611204 floricultor611205 peisagist floricultor611206 lucrător calificat în floricultură şi arboricultură611501 pomicultor611502 viticultor612101 cioban (oier)612102 crescător - îngrijitor de animale domestice pentru producŃia de lapte şi carne612103 tocător de furaje (paie)612104 lucrător calificat în creşterea animalelor612105 crescător bovine612106 crescător porcine612107 mamoş porcine612201 crescător de păsări612202 fazanier612301 apicultor612302 sericicultor612401 antrenor cabaline612402 crescător - îngrijitor de cabaline612403 herghelegiu612501 crescător de animale mici612601 crescător îngrijitor animale sălbatice captive612602 crescător îngrijitor animale de laborator612901 crescător de melci

Page 42: COR final coduri

613001 agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale614101 cioplitor în lemn614102 carbonitor614103 fasonator mecanic (cherestea)614104 muncitor plantaŃii şi amenajare zonă verde614105 drujbist614106 pepinierist614107 presator stuf614108 protecŃionist silvic614109 recoltator stuf614110 rezinator614111 şef coloană exploatare stuf614112 stivuitor şi recepŃioner silvic614113 tăietor silvic614201 preparator mangal614202 mangalizator615101 lucrător în culturi acvatice615102 piscicultor615201 pescar în ape interioare şi de coastă615301 pescar mări şi oceane615401 paznic de vânătoare711101 miner în subteran711102 miner la suprafaŃă711103 măsurător de gaze, temperatură şi radiaŃii711104 controlor de producŃie la minele de aur nativ711105 salvator minier711106 miner în subteran pentru construcŃii711201 artificier de mină711202 artificier la lucrări de suprafaŃă711203 pirotehnician cinematografie şi teatru711301 cioplitor în piatră şi marmură711302 cioplitor montator piatră, marmură711303 gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură711304 tăietor, şlefuitor, lustruitor piatră, marmură711305 restaurator piatră712101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatră712102 confecŃioner plăci din diverse materiale712103 confecŃioner plase şi pânze rabiŃ din stuf712201 sobar712202 zidar coşuri fabrică712203 zidar pietrar712204 zidar şamotor712205 zidar roşar-tencuitor712206 zidar restaurator712301 betonist712302 fierar betonist712303 montator elemente prefabricate din beton armat712304 constructor structuri monolite712305 operator injectorist712401 dulgher (exclusiv restaurator)712402 dulgher restaurator712901 muncitor hidrometru712902 pavator712903 săpător fântâni712904 asfaltator712905 cantonier712906 chesonier712907 constructor căi ferate712908 constructor linii tramvai712909 drenor canalist712910 fascinar712911 finisor terasamente712912 muncitor hidrogeolog

Page 43: COR final coduri

712913 muncitor constructor şenal navigabil, lucrări hidrotehnice şi portuare712914 şef echipă întreŃinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri712915 agent hidrotehnic712916 revizor cale sau puncte periculoase712917 meseriaş întreŃinere cale712918 şef echipă întreŃinere cale712919 meseriaş întreŃinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri712920 alpinist utilitar712921 laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri şi poduri712922 şef echipă întreŃinere cale metrou712923 şef echipă lucrări artă metrou712924 lucrător pentru drumuri şi căi ferate712925 muncitor în tăiere structuri cu scule diamantate713101 acoperitor-învelitor Ńiglă, azbociment, tablă713102 constructor de acoperişuri713201 faianŃar 713202 montator placaje interioare şi exterioare713203 mozaicar (exclusiv restaurator)713204 parchetar713205 mozaicar restaurator713206 linolist713301 ipsosar (exclusiv restaurator)713302 turnător ornamentalist713303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos713401 izolator fonic713402 izolator frigorific713403 izolator hidrofug713404 izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecŃie)713405 izolator termic713406 montator pereŃi şi plafoane din ghips carton713407 asamblator montator profile aluminiu şi geam termopan713408 confecŃioner geam termoizolator713409 confecŃioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice713501 geamgiu713601 detector pierderi apă şi gaze713602 instalator apă, canal713603 instalator frigotehnist713604 instalator încălzire centrală şi gaze713605 instalator reŃele de distribuŃie/transport fluide713606 instalator ventilare şi condiŃionare apă713607 verificator canale subterane713608 instalator centrale termice713609 instalator instalaŃii tehnico - sanitare şi de gaze713610 instalator autorizat proiectare execuŃie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de

transport şi înmagazinare stocare713611 instalator autorizat proiectare execuŃie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de

distribuŃie713612 instalator reŃele termice şi sanitare713613 operator instalaŃii apă şi canalizare713701 electrician în construcŃii714101 tapetar714102 zugrav, vopsitor714103 lăcuitor lemn714104 vopsitor industrial714105 finisor-lăcuitor lemn714106 stucaturist714107 ignifugator714108 vopsitor auto714109 operator termoprotecŃie714301 coşar714302 curăŃitor de faŃade721102 modelier lemn721103 modelier metal

Page 44: COR final coduri

721104 modelator miezuitor721105 modelier naval721106 operator la maşini de brichetat şpan721107 pregătitor metale vechi pentru retopire721108 recuperator metale vechi721109 topitor aliaje tipografie721110 topitor fontă şi neferoase721111 topitor, turnător metale şi aliaje neferoase721112 turnător fontă pe bandă721113 turnător formator721114 turnător pregătitor oŃelărie721115 turnător modelier721116 turnător metale şi neferoase721117 modelor prototipuri auto721201 brazor721202 sudor manual cu flacără de gaze721203 sudor manual cu arc electric721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux721205 operator tăiere721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector721208 sudor721301 cazangiu recipiente721302 probator hidraulic cazane, Ńevi, recipiente721303 tinichigiu carosier721304 tinichigiu industrial721305 tinichigiu de şantier721306 tinichigiu structurist de aviaŃie721307 cazangiu Ńevar721308 cazangiu formator721309 tinichigiu restaurator721401 finisor cocleŃi721402 finisor ace şi accesorii721403 confecŃioner capace de carde721404 confecŃioner cocleŃi721405 confecŃioner plase din sârmă721406 formator Ńevi prin sudare721407 lăcătuş construcŃii metalice şi navale721408 lăcătuş de mină721409 lăcătuş revizie vagoane721410 lăcătuş mecanic721411 lăcătuş montator721412 presator metale la rece721413 recondiŃioner scule şi utilaje petroliere721414 şanfrenator721415 pregătitor, montator, reparator iŃe, cocleŃi, lamele, spete721416 repasator garnituri carde721417 tubulator naval721418 maşinist la litografiat şi vernisat tablă721419 maşinist la confecŃionarea ambalajelor metalice721420 maşinist la confecŃionarea tuburilor de aluminiu721421 constructor - montator de structuri metalice721422 maşinist la fabricarea acelor şi accesoriilor721423 nituitor721424 lăcătuş mecanic de întreŃinere şi reparaŃii universale721425 maşinist la confecŃionarea spetelor şi spiralelor721426 montator ajustor spete721427 lipitor şi protejator spete721428 tăietor garnituri de carde721429 maşinist mecanic la confecŃionare garnituri carde721430 lăcătuş - depanator utilaje calcul721431 operator la montarea şi conservarea produselor după probe721432 schelar

Page 45: COR final coduri

721501 mecanic montator instalaŃii cu cablu în silvicultură şi exploatări forestiere721601 scafandru721602 scafandru autonom721603 scafandru şef grup721604 scafandru şef utilaj721605 scafandru greu722101 forjor matriŃer722102 prelucrător mecanic metale preŃioase722103 presator piese din pulberi metalice722104 ştanŃator722105 presator, ambutisor la cald722106 forjor manual722107 forjor arcurar722108 forjor mecanic722109 confecŃioner ferodouri722110 preparator pulberi722111 cuptorar termist pentru ferite722112 fierar/potcovar722113 formator - presator ferite722114 finisor ferite722115 controlor de calitate la forjare 722116 controlor de calitate la turnare722201 lăcătuş SDV722202 sculer matriŃer722203 lăcătuş AMC722204 lăcătuş mecanic fină722205 prelucrător prin electroeroziune722206 lăcătuş la prelucrarea şi îndreptarea Ńevilor ghintuite722301 reglor la maşini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici şi

materialelor electrice722302 reglor la maşini pentru confecŃionarea elementelor galvanice722303 reglor benzi montaj722304 maşinist la linii automate aşchietoare722305 reglor maşini de bobinat şi platinat722306 reglor la maşini de prelucrare mase plastice722307 reglor maşini - unelte722308 reglor montator722309 reglor la maşini pentru fabricarea lămpilor electrice722310 reglor şi reglor-conductor la maşini – unelte722311 conductor de instalaŃii722401 ascuŃitor laminate la cald722402 ascuŃitor laminate la rece722403 ascuŃitor călitor garnituri de carde722404 ascuŃitor scule, instrumente medicale şi obiecte de uz casnic722405 debitator - şlefuitor perii de maşini electrice722406 polizator722407 şlefuitor metale722408 frezor universal722409 găuritor filetator722410 honuitor, rodator-lepuitor722411 rabotor mortezor universal722412 rectificator universal722413 strungar universal722414 broşator722415 frezor la maşini roŃi dinŃate722416 gravor mecanic722417 rabotor, mortezor roŃi dinŃate722418 rectificator dantură caneluri722419 strungar la strung paralel şi de detalonat722420 strungar la strung revolver722421 strungar la strung carusel722422 strungar la maşini orizontale722423 strungar la maşini de alezat

Page 46: COR final coduri

722424 strungar la maşini de prelucrat în coordonate722425 strungar la maşini de strunjit roŃi căi ferate722426 rectificator piese producătoare de ochiuri722427 şefuitor metale cu plumb industria de armament722428 debitator semifabricate722429 curăŃitor - sablator723101 electrician auto723102 electromecanic auto723103 mecanic auto723104 lăcătuş montator agregate energetice şi de transport723105 operator standuri încercări723106 operator pregătire încercări vehicule723107 mecanic utilaj723201 mecanic aviaŃie723301 frigoriferist (frigotehnist)723302 mecanic agricol723303 motorist723304 ungător - gresor723305 operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu723306 mecanic întreŃinere şi reparaŃii maşini de cusut industriale723307 operator în verificarea, întreŃinerea şi repararea autospecialelor destinate

apărării împotriva incendiilor724101 electrician echipamente electrice şi energetice724102 bobinator aparataj electric724103 electromecanic reparator obiecte de uz casnic724104 bobinator maşini electrice rotative724105 electrician aparate măsură-control şi automatizare în centrale termoelectrice şi

nuclearo-electrice724106 electrician montare şi reparaŃii aparataj electric de protecŃie, relee,

automatizare724107 bobinator condensatori pentru instalaŃii electrice724108 electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reŃele electrice724109 bobinator transformatoare724110 montator/reglor/depanator de aparataj electric724111 montator reglor şi depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee724112 montator reglor şi depanator de ascensoare724113 electrician nave724114 confecŃioner cablaje auto724115 electromecanic maşini şi echipamente electrice724116 electromecanic staŃii pompare apă - canal724201 electrician depanator utilaje calcul724202 electronist depanator utilaje calcul724203 plantator elemente electronice724204 operator în verificarea, întreŃinerea şi repararea instalaŃiilor speciale de

prevenire şi stingere a incendiilor724205 tehnician pentru sisteme şi instalaŃii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz

de incendiu724206 tehnician pentru sisteme şi instalaŃii de limitare şi stingere a incendiilor724401 automatist724402 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)724403 electromecanic radio-radioficare724404 electromecanic reŃele cabluri724405 electromecanic reŃele linii724406 electromecanic telegrafie, telefonie724407 electronist telecomunicaŃii724408 jonctor724409 linior724410 montator, reglor, testor aparatură de telecomunicaŃii şi instalaŃii de

semnalizare, centralizare şi blocare724411 electromecanic electroalimentare724412 muncitor radioelectronist724413 electromecanic automatizari şi telecomunicaŃii724414 electromecanic

Page 47: COR final coduri

724501 electrician exploatare centrale şi staŃii electrice

Page 48: COR final coduri

724502 electrician exploatare reŃele electrice724503 electrician montare şi reparaŃii cabluri electrice subterane724504 electrician montare şi reparaŃii linii electrice aeriene724505 electrician montare şi reparaŃii echipament electric din centrale, staŃii şi posturi

de transformare electrice724506 electrician protecŃie relee, automatizări şi măsurători electrice724507 electrician de întreŃinere şi reparaŃii724508 electrician montator de instalaŃii automatizate724509 electrician montator de instalaŃii electrice la mijloace de transport724510 electrician pentru protecŃia catodică724511 electrician rural724512 electrician de mină724513 electrician pentru utilizarea energiei electrice731101 AMC-ist731102 armurier731103 blocator, chituitor, deblocator731104 ceasornicar731105 centrator, debordator piese optice731106 centrator, finisor aparate optice731107 degresator, curăŃător piese şi aparate optice731108 lipitor lentile şi prisme731109 montator aparatură optică731110 optician731111 optician armament731112 confecŃioner seringi731113 presator piese optice731114 reparator aparate foto731115 reparator stilouri, brichete731116 reparator umbrele731117 gravor piese optice731118 debitator - eboşator731119 dusisator - polizator731120 tratamentist piese optice731121 metrolog şi depanator mecanică fină, tehnică digitală şi analogică (MFTDA)731122 metrolog verificator731123 controlor de conformitate în industria de maşini731201 acordor acordeoane, armonici731202 acordor piane, pianine, orgă, Ńambal731203 caşerator şi şlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane731205 constructor claviatură731206 constructor - reparator de acordeoane şi armonici731207 constructor - reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuŃie)731208 filator corzi pentru piane731209 montator corp sonor la piane731210 montator reglor piane731211 montator ajustor de acordeoane731212 lutier731213 constructor – restaurator de orgi731301 argintar731302 bijutier metale preŃioase731303 cizelator731304 cizelator clişee galvanice731305 confecŃioner ştampile de cauciuc, metal, facsimile731306 gravor manual731307 Ńintuitor731308 bijutier metale comune731309 giuvaergiu731310 şlefuitor diamante naturale732101 aplicator de detalii la produse din ceramică732102 debavurator - retuşor la produse din ceramică fină732103 turnător produse ceramice732104 fasonator produse ceramice

Page 49: COR final coduri

732105 glazurator produse din ceramică fină732106 modelator ceramică732107 olar ceramică (artizanat)732108 preparator mase ceramice732109 presator produse ceramice732110 râşnitor smalŃ732111 şlefuitor produse din ceramică fină732201 brigadier la fabricarea sticlei732202 modelator tuburi spectrale732203 trăgător, şlefuitor, gradator nivele732204 prelucrător topitură sticlă la presă732205 prelucrător topitură sticlă la Ńeavă732206 formator tuburi spectrale732301 gradator vase şi aparate de laborator732302 gravor produse de sticlă732303 inscripŃioner pe produse de sticlă şi ceramică732401 pictor pe sticlă şi ceramică732402 oglindar733101 confecŃioner piese, linguri, spiŃe, albii, doniŃe, cozi de unelte, şindrilă, ciubere733102 confecŃioner jucării733103 confecŃioner obiecte artizanale din lemn733104 confectioner plute733105 confecŃioner garnituri pentru etanşare733106 pirogravor733107 rămar poleitor733108 sculptor în lemn733109 confecŃioner cretă şcolară733110 traforator manual lemn733111 dogar manual733112 rotar caretaş733113 lumânărar733114 confecŃioner cuŃite, brice, brăŃări, andrele, agrafe, inele733115 confecŃioner nasturi, piepteni733116 confecŃioner obiecte casnice din deşeuri aluminiu şi alte metale733117 confecŃioner obiecte din ipsos733118 confecŃioner obiecte din os, scoică, mică etc.733119 confectioner manual în metaloplastie733120 confecŃioner corzi din intestine733121 încadrator tablouri733122 confecŃioner materiale didactice pentru ştiinŃele naturii733123 confecŃioner proteze dentare733124 confecŃioner proteze ortopedice733125 confecŃioner jaluzele733201 confecŃioner plase pescăreşti733202 confecŃioner articole hârtie733203 confecŃioner bibelouri din Jenille733204 decorator în piele733205 velator - matisor733206 confecŃioner manual de produse din sfori sau frânghii733207 ghemuitor733208 polierator frânghii733209 cablator frânghii733210 saluzitor frânghii733211 confecŃioner unelte pescuit din plase733212 confecŃioner îmbrăcare volane în piele734101 culegător la maşina de cules şi turnat rânduri (linotipist)734102 culegător la maşina de perforat programe pentru maşinile de turnat text

(monotastor)734103 culegător la maşina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)734104 culegător manual (zeŃar)734105 tipograf turnător la maşinile de turnat text734201 frezor - montator clişee734202 stereotipar

Page 50: COR final coduri

734203 galvanotipist734204 corodor prin procedee chimice (tiefdruc şi zinco)734205 zincograf734301 copist formare tipar plan734302 desenator cromo-litograf734303 şlefuitor granulator734304 gravor plăci metalice734305 gravor plăci litografice734306 fotogravor734307 turnător valuri734308 manipulant cutter-plotter734401 fotoceramist734402 fotocopist734403 fotopoligraf734404 fotoreproducător734405 montator filme734406 retuşor clişee734501 legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)734502 confecŃioner flori artificiale734503 confecŃioner, prelucrător Ńevi pentru industria textilă734504 colator publicitar734601 imprimeur textil734602 imprimator serigraf734603 tăietor matriŃe serigrafie734604 serigraf734605 operator presă de transfer termic741101 carmangier741102 ciontolitor tranşator carne741103 măcelar741104 sterilizator741105 tăietor păsări741106 lucrător la prelucrarea peştelui741107 afumător carne741201 brutar741202 cofetar741203 patiser741204 preparator de semifabricate şi preparate culinare741205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaŃie741301 pasteurizator produse lactate741302 preparator produse lactate741303 smântânitor741401 preparator conserve, legume şi fructe741402 uscător - deshidrator legume, fructe741403 preparator castane, dovleac, porumb741404 lucrător în procesare de fructe de pădure şi ciuperci de pădure741501 degustător741601 condiŃioner tutun pentru fabricarea Ńigaretelor742101 vopsitor lemn742102 pregătitor paste chimice742103 pregătitor plăci fibrolemnoase şi hârtie pentru filme742104 uscător, aburitor material lemnos742201 tâmplar universal742202 tâmplar carosier742203 tâmplar manual/artizanal742204 marangoz călăfătuitor742205 asamblator lăzi742206 confecŃioner montator produse lemn742207 curbător - montator butoaie lemn742208 tâmplar manual la presare şi încleiere742209 corhănitor742210 tâmplar manual ajustor montator742211 tâmplar manual la îmbinarea furnirelor742212 marangoz cală - tachelagiu

Page 51: COR final coduri

742213 şlefuitor, lustruitor742214 pregătitor suprafeŃe pentru lăcuit742215 gardinator742216 confecŃioner-montator cercuri la butoaie742217 decupator lamele din lemn pentru lăzi742218 preparator-dozator adezive, răşini, lacuri şi emailuri în industria lemnului742219 tâmplar restaurator742220 restaurator şarpante şi structuri din lemn742221 tâmplar binale742301 strungar în lemn742302 reglor maşini de prelucrat lemn742303 tăietor de precizie în lemn742401 confecŃioner bidinele, pensule, perii742402 confecŃioner mături742403 împletitor de nuiele742404 împletitor obiecte din foi de porumb742405 împletitor fibre plastice742406 împletitor papură742407 legător de păr742408 prelucrător de fulgi şi pene742409 sortator, spălător păr742410 prelucrător de păr la maşină742411 prelucrător manual de păr742412 împletitor din panglică împletită742413 pieptănător de păr la maşină742414 fierbător - uscător de păr743101 filator743102 ajutor maistru filator743201 Ńesător743202 tricoter manual743203 ajutor maistru Ńesător, tricoteur743204 croşetor743205 împletitor textile743206 confecŃioner preşuri743207 Ńesător restaurator manual covoare743208 pregătitor şi confecŃioner cataloage, mostre743209 confecŃioner tricotaje după comandă743210 finisor textile (vopsitor, imprimeur)743211 repasator743212 aburitor textile743213 reparator covoare743214 Ńesător manual743301 croitor743302 lenjer confecŃioner lenjerie după comandă743303 confecŃioner pălării743304 ajutor maistru croitor743305 plior confecŃii743306 modistă743307 ceaprazar - şepcar743308 curăŃitor - reparator pălării743309 retuşier confecŃii743401 blănar - confecŃioner îmbrăcăminte din blană, după comandă743402 confecŃioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori, după comandă743403 cojocar743501 croitor - confecŃioner îmbrăcăminte, după comandă743502 multiplicator şabloane croitorie743503 confecŃioner corsete743504 confecŃioner reparator cravate743505 planimetror şabloane743601 broder manual743602 stopeur743603 remaieur ciorapi743604 broder manual-mecanic

Page 52: COR final coduri

743605 broder la gherghef743701 tapiŃer743702 saltelar743703 plăpumar744101 meşteşugar argăsitor744102 meşteşugar cenuşeritor744103 meşteşugar finisor mineral744104 meşteşugar finisor vegetal744105 meşteşugar sortator în industria pielăriei744201 cizmar - confecŃioner încălŃăminte, după comandă744202 confecŃioner articole din piele şi înlocuitori744203 confecŃioner încălŃăminte ortopedică744204 curelar, confecŃioner harnaşamente744205 marochiner - confecŃioner marochinărie, după comandă744206 opincar744207 tălpuitor (confecŃioner - reparaŃii încălŃăminte)811101 maşinist pentru utilaje specifice la extracŃie şi execuŃia tunelurilor811102 semnalist - cuplător811103 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate811104 trolist811201 brichetator cărbune811202 distilator la prepararea cărbunelui811203 operator la prepararea minereurilor811204 operator la sfărâmarea minereurilor811205 prăjitor minereu811206 prelucrător mică811207 spălător la prepararea cărbunilor811208 flotator la prepararea cărbunilor811209 separator la prepararea cărbunilor811210 morar la maşini de mărunŃit roci811211 tocător la maşini de mărunŃit roci811212 concasorist811213 operator mineralurg811301 operator extracŃie ŃiŃei811302 sondor la foraj manual811303 operator - prospector lucrări geologice şi geofizice811304 operator transport pe conducte singulare gaze811305 operator extracŃie gaze811306 operator extracŃie ŃiŃei în subteran811307 operator extracŃie sare în salină811308 operator măsurători speciale sonde811309 operator lucrări speciale sonde811310 sondor la forajul mecanizat şi reparaŃii sonde811311 sondor la intervenŃii de sonde811312 sondor la punerea în producŃie811313 primitor preparator produse fluide811314 operator flotare produse fluide812101 cocsar812102 furnalist812103 oŃelar812104 pregătitor materiale de şarje812105 melanjorist812106 operator oxizi de plumb812107 dezbătător lingouri812108 metalurgist pulberi din oxid de fier812109 curăŃitor lingouri812110 preparator la concentratele miniere812111 topitor la concentrate miniere812112 rafinator metale neferoase812113 electrometalurgist812114 condiŃioner finisor812115 turnător fontă812116 granulator zgură

Page 53: COR final coduri

812117 epurator gaze812118 maşinist suflante812119 pregătitor de şarje812120 dozator la producerea aglomeratului812121 aglomeratorist812122 maşinist exhaustor812123 operator separare magnetică812201 laminator semifabricate, profiluri tablă şi platbandă812202 laminator, presator Ńevi plumb812203 topitor, turnător metale preŃioase812204 laminator sârmă812205 laminator tablă subŃire812206 laminator de bandaje şi discuri812207 laminator de Ńevi812208 laminator pe laminoare continue812209 laminator de benzi la rece812210 presator de Ńevi la cald şi profiluri prin extruziune812211 alimentator - încălzitor de materiale812212 operatori la cuptoare şi instalaŃii pentru turnarea şi laminarea metalelor812213 laminator812301 termist tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate812302 termist tratamentist de piese semifabricate, finite812303 călitor prin inducŃie sau cu flacără812304 călitor scule812305 termist tratamentist812306 operator la instalaŃii de tratament termic cu procesare812307 operator la pregătirea şarjelor pentru tratament termic812401 finisor laminate şi trefilate812402 decapator812403 regulator Ńevi812404 trefilator, trăgător813101 topitor sticlă813102 prelucrător de topituri la semiautomate813103 prelucrător de topituri la instalaŃii de tras Ńevi813104 prelucrător de tuburi şi baghete813105 cuptorar recoacere sticlă813106 confecŃioner termosuri813107 tăietor produse din sticlă813108 şlefuitor produse din sticlă813109 arzător produse din sticlă813110 sablator produse din sticlă813111 argintar produse din sticlă813112 operator la instalaŃii automate pentru prepararea amestecului813113 operator la instalaŃii automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă813114 operator la prelucrarea tuburilor din sticlă813115 operator la maşini de inscripŃionat813116 prelucrător fire şi Ńesături din fire de sticlă813117 operator la instalaŃii de tras şi laminat geam813118 turnător geam813119 preparator vată de sticlă813120 tăietor geam813121 şlefuitor/sablator geam813122 securizator geam813123 pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei813901 strungar produse ceramice813902 cuptorar ceramică fină şi decor813903 arzător produse ceramice813904 operator la fabricarea produselor refractare813905 operator la fabricarea produselor abrazive813906 operator la fabricarea produselor din cărbune813907 operator abrazive pe suporŃi813908 finisor produse abrazive813909 granulator/sortator abrazive

Page 54: COR final coduri

813910 cuptorar produse abrazive813911 preparator - presator abrazive813912 cuptorar produse refractare813913 formator produse refractare813914 preparator - presator produse din cărbune813915 cuptorar produse din cărbune813916 finisor produse din cărbune813917 prelucrător produse ceramice prin extrudare813918 discuitor de produse ceramice la maşini813919 prelucrător produse ceramice prin injectare813920 armator de izolatori electrici ( prelucrător produse electrotehnice)814101 confecŃioner rondele din plută814102 confecŃioner bastoane din plută814103 confecŃioner colaci şi centuri de salvare814104 maşinist la maşina de tăiat ştraifuri şi dopuri din plută814105 maşinist la maşina de zdrobit şi măcinat plută814106 confecŃioner plăci izolatoare814107 aburitor plută814108 pregătitor lemn aşchietor814109 pregătitor aşchii814110 încleietor plăci aglomerate814111 formator presător plăci brute814112 formator finisor plăci814113 tocatorist - defibratorist814114 filtrator - deshidratorist814115 presator PFL814116 tratamentist PFL814117 formator PFL814118 impregnator la înnobilare PFL814119 fasonator sortator filme814120 presator la înnobilare PFL814121 formator la înnobilare PFL814122 finisor la înnobilare PFL814123 pregătitor PFL şi hârtie pentru filme814124 gaterist la tăiat buşteni814125 tăietor la ferăstrău panglică814126 fasonator cherestea814127 desenator însemnător cherestea814128 decupator furnire814129 derulatorist814130 fasonator - uscător furnire814131 frezor îmbinator furnire tehnice814132 presator produse stratificate814133 formator şlefuitor produse stratificate814134 preparator PPF814135 miezuitor panele şi plăci celulare814136 operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri814201 pregătitor lemn, stuf, paie814202 preparator pastă814203 fierbător - spălător celuloză, hârtie814204 albitor pastă hârtie814301 confecŃioner tambur filigranare814302 maşinist la deshidratare pastă hârtie814303 finisor hârtie, carton, mucava814304 confecŃioner produse igienico-sanitare815101 operator la maşini de măcinare fină (produse chimice)815102 operator la maşini de fragmentare (produse chimice)815103 operator la maşini de amestecare (produse chimice)815201 operator la instalaŃii de ardere815202 uscător în industia chimică815203 preparator în industria chimică815204 sinterizator815205 operator la fabricarea sticlei

Page 55: COR final coduri

815206 împâslitor pânză sticlă815207 filator fibre sticlă815208 preparator amestec şi topitor sticlă815209 operator poliesteri armaŃi cu fibră de sticlă815301 extractorist în chimie815302 fermentator în chimie815303 concentrator - purificator în chimie815304 extractorist uleiuri volatile naturale şi colesterină815401 operator chimist la producerea compuşilor organici ai sulfului şi îngrăşămintelor

fosfatice815402 distilator în industria chimică815403 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice815404 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor şi uleiurilor815405 operator chimist la fabricarea coloranŃilor815406 operator la obŃinerea produselor din spume poliuretanice şi latex815407 operator chimist la producerea compuşilor anorganici ai azotului şi

îngrăşămintelor azotoase815408 operator lacuri electroizolante815409 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric815501 operator chimist la chimizarea metanului815502 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie815503 rafinor815504 distilator la prelucrarea ŃiŃeiului815505 operator cracare, deformare şi fabricare bitum815506 operator instalaŃii îmbuteliere gaz petrol lichefiat815901 operator chimist la fabricarea altor produse organice815902 operator chimist la chimizarea gazului de cocs815903 producător de fire şi fibre sintetice815904 operator la fabricarea pielii sintetice815905 preparator ferodouri815906 finisor universal ferodouri816101 operator la instalaŃiile din centrale electrice816102 maşinist la instalaŃiile din centrale electrice816103 fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte816104 ajutor fochist816105 fochist pentru cazane mici de abur816106 fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune816107 fochist pentru cazane conduse de calculator816108 operator la instalaŃiile de cazane din centrale electrice816109 operator la instalaŃiile de turbine cu abur sau gaze816110 operator la camera de comandă termică816111 maşinist la instalaŃiile hidrotehnice din centrale electrice816112 maşinist la instalaŃiile de turbine hidraulice816113 maşinist la centrale Diesel816114 operator punct termic816115 operator centrală termică816116 automatist pentru supraveghere şi întreŃinere cazane816117 operator curăŃare chimică la schimbatoarele de căldură cu plăci816201 fochist locomotiva cu abur816202 fochist la maşini cu abur816203 maşinist la instalaŃii pentru încălzit tren816301 operator la instalaŃii de incinerare816302 pompagiu816303 compresorist816304 operator hidraulic în alimentările cu apă816305 operator circuite reŃea apă816306 maşinist la condiŃionarea aerului816307 operator la tratarea apei tehnologice816308 operator maşini refrigeratoare (conservare prin frig)817001 operator la roboŃi industriali821101 operator la maşini unelte semiautomate şi automate821102 dozator la fabricarea electrozilor de sudură821103 maşinist la lame de maşini pentru automate aşchietoare

Page 56: COR final coduri

821104 degresator - imersioner821105 uscător electrozi de sudură821106 maşinist la maşini speciale fără aşchiere821107 preparator amestec de înveliş821108 pregătitor sârmă821109 finisator electrozi de sudură821110 maşinist la maşini speciale de aşchiere821111 maşinist la confecŃionarea tuburilor de protecŃie şi a dozelor de ramificaŃie 821112 operator la maşini unelte cu comandă numerică821113 operator la maşini de electroeroziune automate821201 cuptorar lianŃi821202 fasonator produse azbociment821203 finisor produse azbociment821204 morar lianŃi821205 preparator pastă azbociment821206 tratamentist produse azbociment821207 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare821208 maşinist pentru prefabricate din beton şi beton armat821209 operator la fabricarea vatei şi produselor din vată minerală821210 confecŃioner garnituri din azbest822101 operator la fabricarea glicerinei şi acizilor graşi822102 operator la fabricarea săpunurilor822103 operator la produse odorante sintetice822104 operator la fabricarea detergenŃilor822105 operator chimist la produsele farmaceutice şi chimice pure822106 preparator benzi cauciucate şi compoziŃii emplastre822107 preparator prafuri de spălat şi curăŃat822108 preparator la prepararea produselor cosmetice şi de parfumerie822109 preparator ser vaccin822201 condiŃioner finisor produse explozive822202 confecŃioner fitile822203 confecŃioner produse pirotehnice822204 nitrator822205 pregătitor la produse explozive822206 preparator la produse explozive822207 confecŃioner cartuşe vânătoare822208 operator la tragere şi muniŃie822209 controlor calitate după efectuarea probelor la armament şi muniŃie822210 operator la pregătirea, conservarea şi ambalarea armamentului şi muniŃiei822211 pregătitor, completator echipamente tehnice şi SDV-uri822212 delaborator muniŃie822213 controlor calitate pentru execuŃia elementelor la armament şi muniŃie822301 galvanizator822302 metalizator prin pulverizare822303 metalizator prin cufundare în metal topit822304 confecŃioner protecŃii şi obiecte anticorozive822305 emailator822306 operator la confecŃionarea materialelor electroizolante822307 matisor cabluri822308 metalizator termist822309 arzător email822310 emailator insigne şi decoraŃii822311 emailator firme şi decoruri822312 emailator prin pudrare822313 emailator prin pulverizare822314 preparator email822315 emailator prin imersiune822316 acoperitor metale822317 poleitor filiere822318 protejator conductori cabluri şi condensatori statici de forŃă822319 confecŃioner izolaŃii la conductori electrici822320 confecŃioner mantale de plumb prin presare la cabluri822321 confecŃioner toroane şi cablaje la conductori electrici

Page 57: COR final coduri

822322 pregătitori seturi de cabluri electrice pentru autotrac şi accesorii822323 preparator electrolit şi amestec depolarizator822324 confecŃioner şi legător depolarizator822325 asamblator elemente şi baterii galvanice822326 confecŃioner de elemente galvanice822327 confecŃioner celule de electroliză822328 controlor de calitate la protejări metalice822401 pregătitor hârtie fotosensibilă822402 operator la fabricarea filmelor fotografice822901 operator la producerea sodei şi produselor clorosodice822902 operator la fabricarea altor produse chimice823101 preparator la confecŃionarea produselor industriale din cauciuc823102 pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare823103 confecŃioner de produse industriale din cauciuc823104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc823105 finisor - reparator de produse industriale din cauciuc823106 operator la prelucrarea cauciucului823107 confecŃioner garnituri de etanşare din cauciuc823108 finisor încălŃăminte şi articole tehnice din cauciuc823109 calandror la finisarea cauciucului823110 pregătitor regenerare cauciuc823111 devulcanizator regenerare cauciuc823112 rafinator regenerare cauciuc823113 dozator prelucrare cauciuc823114 impregnator produse cauciuc823115 profilator produse din cauciuc823116 ştanŃator piese pentru încălŃăminte din piele şi cauciuc823117 cusător piese la încălŃăminte din cauciuc823118 vulcanizator piese din cauciuc la prese823119 vulcanizator la autoclavă823120 preparator cauciuc electroizolant823121 vălŃar cauciuc electroizolant823122 maşinist la confecŃionarea materialelor electroizolante impregnate823123 maşinist la confecŃionarea materialelor electroizolante stratificate (mică)823124 maşinist la confecŃionarea foliilor de cauciuc electroizolante823125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice şi bandă

izolatoare823126 condiŃioner finisor produse din cauciuc 823127 croitor pentru încălŃăminte şi articole tehnice din cauciuc823128 pregătitor pentru încălŃăminte şi articole tehnice din cauciuc823129 preparator plăci de etanşare comprimate823130 operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor823201 preparator mase plastice823202 vălŃar calandru mase plastice823203 operator la prelucrarea maselor plastice823204 presator mase plastice823205 finisor asamblator obiecte din mase plastice823206 creator, modelier mase plastice823207 operator la confecŃionarea discurilor fonografice823208 operator sudare Ńevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD823209 operator mase plastice823210 operator maşini de termo-formatare824001 confecŃioner articole speciale din lemn824002 confecŃioner parchete824003 confecŃioner cutii chibrituri din furnir824004 impregnator - uscător chibrituri824005 confecŃioner gămălii chibrituri824006 maşinist la umplerea şi închiderea cutiilor de chibrituri824007 pastator cutii chibrituri824008 fasonator calapoade824009 montator accesorii pentru calapoade824010 finisor calapoade824011 circularist la tăiat lemne de foc

Page 58: COR final coduri

824012 curbător lemn824013 gradator rechizite şi articole tehnice din lemn824014 tâmplar mecanic la croit şi dimensionat824015 tâmplar mecanic la rindeluit824016 tâmplar mecanic la frezat şi găurit824017 tâmplar mecanic la strunjit824018 tâmplar mecanic la şlefuit824019 confecŃioner mine pentru creioane824020 înnobilator scândurele pentru creioane824021 fasonator creioane şi tocuri824022 finisor creioane şi tocuri824023 preparator paste chimice pentru chibrituri824024 confecŃioner cutii chibrituri din carton824025 operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului825101 tipograf - tipăritor825102 dactilo - rotaprint825103 operator la maşina electronică de gravat825104 operator la maşinile de fotoculegere (monofoto)825105 operator tipărituri Braille825106 heliografist825107 operator xerox825108 operator maşini multiplicat825109 tipograf print digital şi offset825110 operator la maşina de gravat şi decupat cu laser825111 operator la maşina de tampografiat825112 tipograf flexograf825201 maşinist în legătorie mecanică825202 strungar şlefuitor tipografie825301 cartonagist825302 operator la maşina de laminat826101 decapsulator826102 decuscutor826103 topitor in şi cânepă826104 meliŃator in şi cânepă826105 înnobilator in şi cânepă826106 scuturător in şi cânepă826107 lucrător în bataje (bătător)826108 destrămător826109 carbonizator textile826110 scuturător826111 pregătitor amestecuri în filaturi826112 cardator826113 laminator benzi din fibre826114 pieptănător826115 zdrobitor şi uleiator textile826116 operator maşini puitoare826117 formator mănuşi fibre liberiene826118 montator la lipit ace826119 curăŃitor şlefuitor garnituri carde826120 cilindror în filaturi826121 disponent în filaturi826122 pregătitor gogoşi mătase (fierbător)826123 prelucrător fire de mătase gogoşi (filator)826124 înnodător fire mătase naturală826125 finisor fire de mătase naturală826126 prelucrător deseuri gogoşi mătase naturală826201 operator la maşini de tricotat rectiliniu826202 operator la deservirea războaielor de Ńesut826203 şnuruitor Jaqard826204 operator la maşini de tricotat circular826205 operator sculuitor826206 operator canelator826207 operator la maşini de urzit

Page 59: COR final coduri

826208 operator încheietor fire826209 operator năvăditor, lipitor, înnodător fire826210 operator bobinator dublator826211 operator batirator fire826212 operator răsucitor fire826213 pâslitor826214 confecŃioner polizoare din pâslă826301 operator confecŃioner industrial îmbrăcăminte din Ńesături, tricotaje, materiale

sintetice826302 operator confecŃii îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori826303 operator la confecŃionarea industrială a îmbrăcămintei din blană826304 operator la confecŃionarea industrială a mănuşilor din piele826305 încadrator confecŃii826306 rihtuitor confecŃii826307 pregătitor lansator confecŃii826308 spănuitor confecŃii826309 tăietor confecŃii826401 operator gazator textile826402 operator descleietor textile826403 operator degamator textile826404 operator spălător textile826405 operator albitor textile826406 operator fierbător textile826407 operator mercerizator textile826408 operator pregătitor chimicale în industria textilă826409 operator vopsitor textile826410 operator imprimeur textile826411 confectioner şabloane şi cilindri de imprimat826412 operator apretor textile826413 operator calandor-govrator textile826414 operator impregnator textile826415 operator decator826416 operator presator Ńesături (storcător) textile826417 operator fixator textile826418 operator piuar826419 operator scămoşetor826420 operator tunsător textile826421 operator curăŃitor chimic826422 operator metrar-volator-dublator textile826423 operator tăietor textile826424 operator uscător textile826425 operator îngreunator mătase naturală826426 naphtolator la imprimerie826427 vaporizator la imprimerie826428 confecŃioner şabloane la imprimerie826429 presator axe la cilindrul de imprimat826430 operator universal - spălător textile şi curăŃitor chimic826501 operator cenuşeritor826502 operator tăbăcitor mineral argăsitor826503 operator tăbăcitor vegetal826504 operator finisor mineral826505 operator finisor vegetal826506 operator argăsitor826507 operator sortator în industria pielăriei826508 vopsitor îmbrăcăminte din blană826601 cusător mănuşi piele826602 croitor mănuşi piele826603 operator la prepararea tălpii de încălŃăminte din fibre826604 operator la confecŃionarea industrială a articolelor din cauciuc şi textile

cauciucate826605 croitor ştanŃator piese încălŃăminte826606 pregătitor piese încălŃăminte826607 cusător piese din piele şi înlocuitori

Page 60: COR final coduri

826608 trăgător feŃe pe calapod826609 tălpuitor industrial826610 finisor încălŃăminte826611 finisor mănuşi piele826612 croitor ştanŃator articole marochinărie826613 cusător articole marochinărie826614 pregătitor articole marochinărie826615 asamblator montator articole marochinărie826901 operator la confecŃionarea industrială a pălăriilor826902 croitor confecŃii industriale din blană826903 operator la confecŃionarea industrială a articolelor de sport si protecŃie, din

piele şi înlocuitori 826904 cusător confecŃii industriale din blană826905 pregătitor confecŃii industriale din blană826906 finisor confecŃii industriale din blană826907 operator textile neŃesute827101 operator la prepararea conservelor din carne, peşte şi în amestec legume şi

peşte827102 operator la valorificarea subproduselor de abator827103 tripier827104 preparator peşte, raci, broaşte în cherhanale şi oficii827105 preparator făină din peşte827106 topitor grăsimi comestibile şi de uz industrial827107 operator la fabricarea mezelurilor827108 colector şi sortator păr827109 preparator ulei de copite827110 colector şi preparator făină, sânge, carne, oase827111 curăŃitor piei827112 valorificator glande827113 preparator pepsină, cheag827114 măŃar827201 operator la prepararea brânzeturilor827202 operator la prepararea produselor lactate827203 operator centru de răcire lapte827204 operator la fabricarea untului827205 preparator conserve lapte şi lactoză827301 morar827302 operator la fabricarea nutreŃurilor combinate827303 preparator boia de ardei827304 preparator muştar827305 preparator extracte, arome şi esenŃe827306 decorticator crupe827401 operator la prepararea produselor zaharoase827402 operator la fabricarea produselor făinoase827403 preparator îngheŃată827404 operator la fabricarea biscuiŃilor827405 preparator napolitane827501 operator la fabricarea uleiurilor vegetale827502 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe827601 operator la fabricarea zahărului827602 condiŃioner miere827603 preparator de produse apicole827701 preparator surogate cafea827702 operator la condiŃionarea şi prelucrarea plantelor medicinale827801 operator la prepararea băuturilor alcoolice şi răcoritoare827802 operator la fabricarea berii827803 operator la fabricarea malŃului827804 operator la fabricarea spirtului şi drojdiei de panificaŃie827805 vinificator pivnicier827806 fermentator oŃet827807 operator la fabricarea glucozei827808 preparator băuturi răcoritoare827809 preparator rachiuri industriale şi lichioruri

Page 61: COR final coduri

827810 distilator rachiuri naturale827811 operator la fabricarea amidonului şi dextrinei827812 preparator şampanie827813 preparator coniac827814 preparator vermut827901 operator la fermentarea tutunului şi fabricarea produselor din tutun828101 lăcătuş montator pentru utilaje industriale, de construcŃii si agricole828102 pregătitor şi montator utilaje tehnologice828201 lăcătuş - montator maşini electrice rotative, transformatoare şi aparataj electric

828202 confecŃioner protecŃie dielectrică pentru acumulatori828203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori828204 confecŃioner grătare şi accesorii pentru acumulatori828205 confecŃioner plăci pentru acumulatori828206 preparator leşie pentru acumulatori828207 montator acumulatori828208 confecŃioner cabluri şi arbori de cabluri828301 montator - reglor, depanator aparate electronice, telecomunicaŃii, radio828302 confecŃioner tuburi cinescop828303 montator - reglor şi depanator de instalaŃii de electronică şi curenŃi purtători828304 montator - reglor şi depanator de aparate radio şi TV, redresoare şi

amplificatoare828305 confecŃioner piese radio şi semiconductori828306 confecŃioner circuite integrate828307 confecŃioner scală radio828308 confecŃioner circuite imprimate828309 montator, reglor, testor tehnică de calcul828310 confecŃioner lămpi fluorescente828311 confecŃioner lămpi cu vapori de mercur828312 confecŃioner lămpi cu vapori de sodiu828313 confecŃioner becuri828401 asamblor biciclete828402 asamblor jucării828403 asamblor articole de sport828404 operator la fabricarea fermoarelor828501 confectioner de beŃe, lansete, mânere şi dopuri pentru unelte de pescuit828502 confecŃioner - asamblor articole din lemn828601 confecŃioner - asamblor articole din carton828602 confecŃioner - asamblor articole din textile828603 montor articole din piele828701 montator subansamble828702 montator aparate aer condiŃionat828703 operator calitate flux828704 montator electromecanic829001 maşinist la maşini de ambalat829002 operator la maşina de etichetat829003 operator instalaŃie de sortare şi reciclare deşeuri menajere şi asimilabile831101 mecanic locomotivă şi automotor831102 mecanic ajutor locomotivă şi automotor831103 conducător autodrezină831104 mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene831105 mecanic de locomotivă şi ramă electrică metrou831106 mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metrou831201 frânar831202 manevrant vagoane831203 şef manevră831204 acar831205 şef tren831206 paznic barieră831207 revizor ace832101 conducător de motocicletă832102 conducător de motoscuter832201 şofer de autoturisme şi camionete

Page 62: COR final coduri

832202 şofer autosanitară832203 şofer autoambulanŃă832204 pilot încercare auto832301 şofer autobuz832302 conducător troleibuz832303 conducător tramvai (vatman)832401 şofer autocamion / maşină de mare tonaj832402 şofer transport valori bancare832403 lucrător operativ pentru autocontainere832404 conducător autospecială833101 tractorist833102 combainier agricol833103 motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură833104 mecanic de exploatare în cultura mare833105 mecanic de exploatare în zootehnie833106 operator la colectatul şi manipulatul lemnului833201 maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist)833202 maşinist la instalaŃiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice833203 maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea833204 operator la utilaje de forjat dirijat833205 operator la utilaje de reabilitări conducte subterane833206 operator la utilaje pentru subtraversări833301 macaragiu833302 maşinist pod rulant833303 funicularist833304 macaragiu macarale plutitoare833305 şofer automacaragiu833306 supraveghetor staŃie şenal navigabil833307 funicularist, funiculare pasagere833309 mecanizator (muncitor portuar)833310 liftier 833401 maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare833402 maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală833403 stivuitorist834001 marinar, pilot naval, barjist834002 observator far maritim şi staŃie semnal de ceaŃă834003 marinar legător834004 conducător ambarcaŃiuni agrement pe ape interioare834005 pontonier feribot834006 servator far maritim şi staŃie semnal de ceaŃă834007 conducător de şalupă maritimă/fluvială834008 timonier maritim/fluvial834009 motopompist835001 docher835002 şef echipă docheri835003 docher instalaŃii de încărcare/descărcare la bordul navei şi cheu835004 docher amarator835005 docher mecanizator835006 tractorist portuar835007 conducător autotrailer835008 conducător autoîncărcător portuar835009 macaragiu portuar835010 stivuitorist portuar911101 vânzător ambulant de produse alimentare911102 vânzător ambulant de produse nealimentare911103 vânzător de ziare911301 vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă912001 lustragiu912002 spălător geamuri şi parbrize913101 menajeră913201 femeie de serviciu913202 îngrijitor spaŃii hoteliere913203 lucrător bucătărie (spălător vase mari)

Page 63: COR final coduri

913301 călcătoreasă lenjerie913302 curăŃătoreasă lenjerie913303 spălătoreasă lenjerie913304 spălător covoare înnodate914101 îngrijitor clădiri914201 spălător vehicule914202 spălător vitrine şi geamuri915101 curier915102 garderobier915103 hamal915104 comisioner 915201 aprod915202 controlor poartă915204 paznic915205 plasator915206 portar915207 supraveghetor muzeu915208 supraveghetor noapte (învăŃământ)915209 supraveghetor săli spectacole915210 supraveghetor hotel915211 model (învăŃământ)915212 administrator sistem de securitate bancară915301 cantaragiu915302 casier încasator915303 încasator şi cititor contoare de energie electrică, gaze, apă916101 lucrător operativ pentru autocompactoare916102 lucrător pentru salubrizare căi publice916103 lucrător pentru salubrizare spaŃii verzi916104 operator la tratarea şi epurarea apelor uzate916201 îngrijitor câini în adăposturi916202 gropar916203 incinerator916204 vidanjor - curăŃitor canale916205 prinzător câini916206 absolvenŃi învăŃământ preuniversitar fără atestat profesional916207 operator deratizare, dezinsecŃie, dezinfecŃie916208 lucrător pentru salubrizare916209 lucrător utilaje specializate pentru salubrizare921101 îngrijitor animale921102 muncitor manipulare şi pregătire furaje921103 muncitor necalificat în agricultură921104 văcar921201 îngrijitor pomi921202 muncitor necalificat în silvicultură921203 tăietor manual lemn de foc921301 gonaci921302 muncitor necalificat în pescuit şi vănătoare921303 muncitor piscicol931101 muncitor necalificat în mine şi cariere931102 împingător vagoneŃi931201 lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)931202 îngrijitor spaŃii verzi931203 muncitor necalificat la întreŃinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje931204 săpător manual931301 muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic,

faianŃă, gresie, parchet931302 muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcŃii932001 ambalator manual932002 îmbuteliator fluide sub presiune932003 marcator piese932004 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule932005 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide932006 muncitor necalificat în industria confecŃiilor

Page 64: COR final coduri

932007 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor932008 lucrător sortator deşeuri reciclabile932009 îmbuteliator gaz petrol lichefiat932010 muncitor în activitatea de gospodărire a şpanului932011 umplutor sifoane932012 muncitor necalificat în metalurgie932013 preparator halva933001 camionagiu933002 cărăuş933003 încărcător - descărcător933004 legător de sarcină933005 manipulant mărfuri933006 distribuitor presă933007 operator transport şi distribuire butelii de GPL933008 muncitor spălare şi curăŃire cisterne933009 muncitor în serviciile de trafic aerian941101 ucenic