Craftsman Kitchen & Bath Remodel

  • Published on
    29-May-2018

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 1/22</p><p>AZGC]QEGBZIENMIL</p><p>qyq}gob }hi cy}yzi" ziqpia} }hi pgq}"</p><p>Q}ymib} Pnz}cnlonM" Jibbi}}%Toz}v, Obq}zya}nz</p><p>KGMIBAIMIQODB</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 2/22</p><p>]hi jyolmobdq n pgq} }oeiq gzi bn} nyzq" ]hi jilnbd,pgz}l }n }hnqi thn jyol} }hie, gbm pgz}l }n gll }hi</p><p>dibizg}onbq n egbkobm thn gzi }n nllnt yq"Fnhb Zyqkob,]hi Qisib Lgepq nc Gzaho}ia}yzi</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 3/22</p><p>KO]AHIB ZIENMILAnbaip} :</p><p>Pzimiqodb # Obqpozg}onb 1%=Clnnzplgb 9Ilisg}onbq 3Lodh}obd # Qto}ahobd Plgb 4</p><p>Oqlgbm Ilisg}onb 8Ob}izonz Soit ?</p><p>Eg}izoglq # Coboqhiq 70</p><p>JG]H ZIENMILPzimiqodb # Obqpozg}onb 77%7:Clnnzplgb # Lodh}obd Plgb 71Ilisg}onbq 7=</p><p>Eg}izoglq # Coboqhiq 79Zibmizobdq 73</p><p>Qpiaocag}onbq 74%78</p><p>ANB]IB]Q</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 4/22</p><p>AZGC]QEGBKO]AHIB ZIENMIL</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 5/22</p><p>ANBAIP]</p><p>]hi Qpzobdiz Cgeol ziaib}l pyzahgqim gb Gz}q # Azg}q q}lihnyqi, jyol} ob 7?70" ]hi gzi ob }hi pznaiqq n zibnsg}obd egbilieib}q ob }hi ob}izonz, nayqobd nb obanzpnzg}obd }hi hneiq</p><p>nzodobgl miqodb" Glixoq gbm Anz tgb} }n ziq}nzi }hi ko}ahibgbm ypmg}i }hi jg}h, gmmobd enmizb ypmg}iq" Egob}gobobd</p><p>}hi nzodobgl miqodb, }hi zienmil toll gmm g bit qhiib }n }hiGz}q # Azg}q q}li }hi hnyqi glzigm pnqqiqqiq"</p><p>Ob nzmiz }n egxoeovi }hi qpgai ob }hi ko}ahib, }hi Qpzobdizqhgsi miaomim }n ziensi }hi hgl%jg}h lnag}im ob }hi qpgai"]hi eymznne nb }hi dznybm nnz tgq zibnsg}im ob}n g yll</p><p>jg}h" Dzgbmeg gbm Dzgbmpg Qpzobdiz anei }n soqo} n}ib,qn }hi bit jg}hznne toll ga} gq }hi dyiq} jg}hznne" O} tgq</p><p>oepizg}osi }hg} q}nzgdi ji gmmim; dyiq}q toll biim qpgai }nahgbdi gbm pzipgzi nz }hi mg"</p><p>:</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 6/22</p><p>PZIMIQODB</p><p>1</p><p>Li}6 Qpgai Plgbbobd Q}ymoiq</p><p>Zodh}6 Aozaylg}onb gbm Hoizgzah Q}ymoiq</p><p>Nppnqo}i6 Obqpozg}onbgl Oegdi</p><p>]hi ko}ahib bnt hgq qgdi dziib pgob}, to}h tnnm ziegobobd}hi nayq; gmnzbobd }hi agjobi}z, qhilsobd, }hi jyol}%ob qig}obd</p><p>gzig, azntb enylmobd gbm jgqijngzm mi}golobd tizi gmmim}n tnzk to}h }hi nzodobgl miqodb" ]hi nnzobd n }hi ko}ahib oqbnt g miip jzntb, zia}gbdylgz aizgeoa }oli" Tobi q}nzgdi gbm</p><p>tgzeobd mzgtizq tizi gmmim }n }hi zisosim jy}lizq pgb}zgzig gmfgaib} }n }hi mobobd znne mnnz" ]hi anyb}iz}npq gziqyq}gobgjli Cyivq}nbi aneplieib}im j q}gobliqq q}iilgpplogbaiq" Czne }hoq obanbqpoaynyq jgqi, g eyl}o%yb}onbgl</p><p>gzig tgq azig}im; obanzpnzg}obd annkobd, mobobd, q}nzgdi qpgai,lgybmz qpgai, gbm g jy}lizq pgb}z"</p><p>]hizi oq g dzig} genyb} n q}nzgdi, bn} nbl ob }hi koahibagjobi}q, jy} ob }hi oqlgbm gbm jyol}%ob qhilsobd" Ybmiz }hi jgz</p><p>qig}obd gzig, }hizi gzi pyll%ny} mzgtizq nz }hi komq }n q}nzigb}hobd }hi toqh" Ob }hi gz anzbiz n }hi ko}ahib, bix} }hipgb}z gzi nnz%}n%aiolobd qhilsiq, hnyqobd qahnnl qypploiq,</p><p>g pzob}iz gbm lgp}npq (}hizi toll ji gb ny}li} obq}gllim, nanyzqi/" Glixoq tgq pligqim }n kbnt }hizi oq g lgybmz gzig,}nn" Anzq tobi q}nzgdi hnlmq 730 jn}}liq n tobi, to}h mygl}iepizg}yzi aib}izq" ]hi jyol}%ob qig}obd oq yphnlq}izim to}h</p><p>g myzgjli, tgqhgjli gbm gb}o%eoaznjogl blnb gjzoa"</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 7/22</p><p>OBQPOZG]ONB</p><p>]hi ko}ahib oq g eyl}o%yba}onbgl gbmpzga}oagl gzig nz }hg} qizsiq isizgeol eiejizq ybowyi biimq"</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 8/22</p><p>CLNNZPLGB</p><p>9</p><p>7 Jy}lizq Pgb}z</p><p>: Ga}osi Annkobd Vnbi</p><p>1 Jyol}%ob Qig}obd # Jgz</p><p>= Lgybmz</p><p>9 Pgb}z</p><p>BNZ]H</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 9/22</p><p>3</p><p>ILISG]ONBQ</p><p>BNZ]H</p><p>QNY]H</p><p>IGQ]</p><p>TIQ]</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 10/22</p><p>LODH]OBD # QTO]AHOBD PLGB</p><p>4</p><p>Ybmizagjobi} Lodh}q</p><p>Agb Lodh}</p><p>Ny}li}</p><p>:=0 S Ny}li}</p><p>Wygm Ny}li}</p><p>Qto}ah</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 11/22</p><p>8</p><p>OQLGBM ILISG]ONB</p><p>Gjnsi6 Ko}ahib Oqlgbm Mi}golim Ilisg}onb</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 12/22</p><p>OB]IZONZ SOIT</p><p>?</p><p>Gjnsi6 Soit n Ko}ahib gq qiib zne }hi Mobobd Gzig</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 13/22</p><p>70</p><p>EG]IZOGLQ # COBOQHIQ</p><p>EG]IZOGL QILIA]ONB6 CziqhGozi Pgob} Znn}np Dgzmib</p><p>(L/ Gbb Qgahq Poil Lig}hiz ]oli ob Qg}ahil</p><p>(Z/ Kbnll Eoazncjiz Gb}oeoaznjogl Qyimi obHgzsiq}</p><p>CQA Aiz}ocim ]odiztnnm Clnnzobd</p><p>(L/ Naigbqomi Dlgqq ]oli ob Nlosi Eg}}i</p><p>(Z/ Cyiv Anyb}iz}npq obOdlnn</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 14/22</p><p>PZIMIQODB</p><p>77</p><p>]np Li}6 Loq}obd Ahgzga}izoq}oaq</p><p>Jn}}ne Li}6 Pzn}n}poagl Lgny}qZodh}6 Aozaylg}onb gbm Qpgai Plgbbobd Q}ymoiq</p><p>Nppnqo}i6 Obqpozg}onbgl Oegdi</p><p>Q}gobd to}h }hi nzodobgl plgb, }hi miqodb tgzeq yp }hi</p><p>jg}hznne ob g aneenb Gz}q # Azg}q q}li" O} tgq pgob}img tgze egysi to}h g tgze dzg ahgoz zgol; jigmjngzmtgobqan}obd gmnzbq }hi ib}ozi znne" Azntb enylmobd gbmjgqijngzm mi}golobd tgq gmmim }n eg}ah }hi ahgoz zgol</p><p>obq}glleib}" Ziegobobd tnnmtnzk ob }hi jg}hznne oq azg}imn ahizz hgzmtnnm, q}gobim ob g bg}yzgl, tgze }nbi" ]hitobmnt hgq znq}im dlgvobd, nz pzosga gbm bg}yzgl lodh}" ]hi</p><p>qhntiz oq }olim ob g azige pnzaigob }oli, soqojli }hznydh }hiplg}im dlgqq qomiq"</p><p>]hi anyb}iz}np gbm jgakqplgqh obanzpnzg}i g lyxyzonyq poiai</p><p>n egzjli to}h dzgobobd n gll }hi anlnzq yqim" Bn} nbl mniq }hilgsg}nz hgsi q}nzgdi jilnt, o} hgq g qegll jibah to}h g ayqhonbyphnl}izim ob g miip jzntb enhgoz" ]hi cx}yziq gbm hgzmtgziob }hi jg}hznne gzi jzyqhim jznbvi" ]hi annl bg}yzgl pnzailgob</p><p>cboqh tgq ahnqib nz cx}yziq, obalymobd gb gjnsi anyb}iz tgqhjgqob" ]hi lodh}obd oq }hi qgei q}li, to}h pibmgb} lodh}obdgjnsi }hi qobk gzig, g qobdli lgzdi ilieib} gjnsi }hi qhntiz,</p><p>gbm g qegll qpn} }n moqplg }hi jigy}oyl q}gobim gz} dlgqq gjnsi}hi }noli}" ]hi nnzobd oq }hi qgei gq ob }hi qhntiz"</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 15/22</p><p>OBQPOZG]ONB</p><p>]hi ko}ahib oq g eyl}o%yba}onbgl gbmpzga}oagl gzig nz }hg} qizsiq isizgeol eiejizq ybowyi biimq"</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 16/22</p><p>CLNNZPLGB # LODH]OBD PLGB</p><p>71</p><p>7 Qhntiz</p><p>: Jyol}%ob Qig}obd to}h Q}nzgdi Egob Nsizhigm Lodh}.Cgb</p><p>Pibmgb} Lodh}obd</p><p>7=0 S Ny}li}</p><p>Gz} Moqplg Lodh}</p><p>Qto}ahq</p><p>q</p><p>q</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 17/22</p><p>7=</p><p>ILISG]ONBQ</p><p>BNZ]H</p><p>QNY]H</p><p>IGQ]</p><p>TIQ]</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 18/22</p><p>EG]IZOGLQ # COBOQHIQ</p><p>79</p><p>EG]IZOGL QILIA]ONB6 CziqhGozi Pgob} Gbaoib} Znqitnnm</p><p>(L/ Pib}gl Qlgj Dzgbo}i Anyb}iz}np Oepizogl Jlyi</p><p>(Z/ CziqhGozi ]zoe Pgob} obMoq}gb} Q}gz</p><p>CQA Aiz}ocim ]odiztnnm Agjobi}z</p><p>(L/ Kzgsi} ]imm Enhgoz Yphnlq}iz ob Fgsg Jigb</p><p>(Z/ Sollizn # Jgah Aizgeoa ]oli ob Q}gzmyq}</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 19/22</p><p>73</p><p>ZIBMIZOBDQ</p><p>BNZ]H</p><p>QNY]H</p><p>IGQ]</p><p>TIQ]</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 20/22</p><p>QPIAOCAG]ONBQ</p><p>74</p><p>GPPLOGBAI GZIG EGBYCGA]YZIZ PZNMYA] BYEJIZ COBOQH</p><p>Annk}np Jgz.Oqlgbm Eoili KE=:4 Jlgak.Aizgeoa</p><p>Hnnm Jgz.Oqlgbm Sib}%g%Hnnm OQCH78%:=:.]:00 Jzyqhim BoakilMoqhtgqhiz Annkobd Eoili D:000CQo Q}gobliqq Q}iil</p><p>Zizodizg}nz Annkobd Eoili KC77?07QC Q}gobliqq Q}iil</p><p>Nsib Annkobd Eoili H=880J Q}gobliqq Q}iil</p><p>Tgzeobd Mzgtiz Annkobd Eoili IQT=80:CJ Q}gobliqq Q}iil</p><p>Eoazntgsi Jy}lizq Pgb}z Eoili E8:30%7 Q}gobliqq Q}iil</p><p>Eoazntgsi ]zoe Ko} Jy}lizq Pgb}z Eoili IJG9=43EA Q}gobliqq Q}iil.Jlgak</p><p>Q}ige Nsib Jy}lizq Pgb}z Eoili MD=08: Q}gobliqq Q}iil</p><p>Tgzeobd Mzgtiz Jy}lizq Pgb}z Eoili IQT=8:: Q}gobliqq Q}iil</p><p>Moqhtgqhiz Jy}lizq Pgb}z Eoili D7:3:QASo Q}gobliqq Q}iil</p><p>Tobi ]ntiz Jy}izq Pgb}z Ilia}znlyx Il:=TA49HQ Q}gobliqq Q}iil</p><p>Mziz Lgybmz Eoili ]7=71 Tho}i</p><p>Lgybmz Q}gbm Lgybmz Eoili T]Q=:0 Tho}i</p><p>Tgqhiz Lgybmz Eoili T7:71 Tho}i</p><p>Lgybmz Q}gbm Lgybmz Eoili T]Q=:0 Tho}i</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 21/22</p><p>78</p><p>QPIAOCOAG]ONBQ</p><p>COX]YZI GZIG EGBYCGA]YZIZ PZNMYA] BYEJIZ COBOQHAnb}znl Qhntiz Enib 8:000Q Jzyqhim Boakil</p><p>Qhntiz Ybo} Qhntiz Geizoagb Q}gbmgzm 1818BIN]Q3DLT?90 Tho}i.Gb}owyi Dlgqq</p><p>Cgyai} Anyb}iz Enib AG8==1? Jzyqhim Boakil</p><p>Qobk Anyb}iz Geizoagb Q}gbmgzm 097=000 Tho}i</p><p>]noli} ]noli} Geizoagb Q}gbmgzm :=01971 Tho}i</p><p>Jigmjngzm Jg}h Bit Ibdlgbm Algqqoa BIAJJP791: ]n Ji Pgob}im Ypnb Obq}gll</p><p>COX]YZI GZIG EGBYCGA]YZIZ PZNMYA] BYEJIZ COBOQH</p><p>Qobk Annkobd Geizoagb Q}gbmgzm 490=000 Q}gobliqq Q}iil</p><p>Qngp Moqpibqiz Annkobd Geizoagb Q}gbmgzm =901779 Q}gobliqq Q}iilCgyai} Annkobd Knhliz K%]?9=%= Jzyqhim Ahznei</p><p>Qobk Jy}lizq Pgb}z Geizoagb Q}gbmgzm 4904000 Q}gobliqq Q}iil</p><p>Qngp Moqpibqiz Jy}lizq Pgb}z Geizoagb Q}gbmgzm =901779 Q}gobliqq Q}iil</p><p>Cgyai} Jy}lizq Pgb}z Knhliz K%]?9=%= Jzyqhim Ahznei</p></li><li><p>8/8/2019 Craftsman Kitchen &amp; Bath Remodel</p><p> 22/22</p><p>KGMIBAIMIQODBikgmibai@kgmibaimiqodb"ane</p><p>p:03":=9"=374tkgmibaimiqodb"ane</p></li></ul>