40
DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER DEMAGOV BRZI SORTER

DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTERDEMAGOV BRZI SORTER

Page 2: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

Osnovne karakteristike DRS-aOsnovne karakteristike DRS-a

poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno pod uglom od 20 do 30 stepeni,

maksimalna brzina sortera je 2,7 m/s, kapacitet (za srednju dužinu paketa od 400

mm) 12 000 pak/sat, razvrstavanje paketa čije se mase kreću od 1

do 50 kg (do 75 kg samo na jednu stranu), dimenzije paketa od 220x150x25 mm do

1200x650x750 mm.

Page 3: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

DRS u raduDRS u radu

Page 4: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

Izgled (i raspored prema dimenzijama Izgled (i raspored prema dimenzijama paketa) papučica za skretanje u toku rada paketa) papučica za skretanje u toku rada

sistema RS 200 plussistema RS 200 plus

Page 5: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

Positive Sorter M140Positive Sorter M140

Page 6: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

CROSS BELT SORTERCROSS BELT SORTER (DCS i S-3000 (DCS i S-3000 Cross – Belt) –Cross – Belt) – SORTER SORTERII SA SA POPREČNIM TRAKAMA POPREČNIM TRAKAMA

Page 7: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

Modularan dizajnModularan dizajn DCS staze od finog čelika, ravnih elemenata staze, horizontalne krivine radijusa R=2030 mm sa direktnim

promenama ugla za 45/90 stepeni i radijusom R=3555 mm sa direktnom promenom ugla za 45 stepeni. Mogući radijus zavisi od veličine i visine nosača,

vertikalne krivine radijusa R=5000 mm, DCS nosača sa poprečnom trakom sa pojedinačnim i duplim

dekom, kablovske cevi ugrađene u stazu, zaštitne ograde staze, zaštitne mreže i nosača za celu planiranu visinu.

Page 8: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

Namena DCS-aNamena DCS-a

za rad sa lomljivom robom, robom koja zahteva horizontalan

istovar robom koja zahteva određenu

poziciju tokom celog procesa sortiranja.

Page 9: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

Presek DCS-a (kolica, LIM, staza, nosač Presek DCS-a (kolica, LIM, staza, nosač sa poprečnom trakom)sa poprečnom trakom)

Page 10: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

BEUMER BEUMER CROSSBELTCROSSBELT

Page 11: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno
Page 12: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno
Page 13: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno
Page 14: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno
Page 15: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

Standardi postavljeni kod S-3000 Standardi postavljeni kod S-3000 Cross – Belt sorteraCross – Belt sortera

maksimalna brzina do 2,1 m/s, kapacitet do 15 120 belt jedinica/sat (jedna uvodna

linija), raspon rastojanja kolica od 550 do 850 mm (paket na

jednoj belt odnosno kaišnoj jedinici), raspon rastojanja kolica od 1050 do 1250 mm (paket

na dve belt odnosno kaišne jedinice), ugao nagiba trase do 10º, nivo buke 65 dB (A) (pri brzini rada sortera od 1,8

m/s), temperaturni opseg od –5 do +50ºC.

Page 16: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

Fleksibilan dizajn Fleksibilan dizajn S-3000 Cross – Belt S-3000 Cross – Belt

sorterasortera zahteva minimum podnog prostora zahteva minimum podnog prostora

Page 17: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

FKILogistex FKILogistex CROSSBELTCROSSBELT

Page 18: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno
Page 19: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno
Page 20: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno
Page 21: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno
Page 22: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno
Page 23: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno
Page 24: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

Veličine paketa koje se prerađuju Veličine paketa koje se prerađuju S-S-

3000 Cross – Belt3000 Cross – Belt sorterom sorterom

dužina do 1000 mm, širina do 600 mm, masa do 30 kg (uz postavljanje na

dve trake koje se na odredištu simultano pokreću i vrše precizan istovar masa može dostići i 50 kg)

Page 25: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

DCS u raduDCS u radu

Page 26: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

INTERROLL INTERROLL AXMAN AXMAN

CROSSBELTCROSSBELT

Page 27: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno
Page 28: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno
Page 29: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno
Page 30: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno
Page 31: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

Crisplantov S-3000 Compact Crisplantov S-3000 Compact (kompaktni) sorter(kompaktni) sorter

Page 32: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

S-3000 Compact sorter S-3000 Compact sorter karakteriše:karakteriše:

specijalan dizajn za pakete malih masa (do 5 kg) i dimenzija (maksimalno 300x400 mm),

mogućnost sklapanja velikog broja konfiguracija, instalacija na nekoliko kvadratnih metara uz

adaptaciju na najrazličitije rasporede (layout-e) objekata gde se planira montiranje,

kapacitet do 16 000 pak/sat sa jednolinijskim odnosno 25 000 belt jedinica/sat sa dvolinijskim uvođenjem,

visina 0,32 m, radijus krivine se kreće od 2000 do 3000 mm.

Page 33: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

QUAD (KVADRATNI – QUAD (KVADRATNI – APSOLUTNI) SORTER (QS)APSOLUTNI) SORTER (QS)

Page 34: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

Karakteristike Karakteristike kapacitet od 41 000 pak/sat sa jednim

nivoom, 82 000 pak/sat u dvonivoovskom režimu rada,

rad sa paketima od 50x50x1 mm do 800x900x600 mm,

4 modula uvođenja: jednoćelijsko, dvoćelijsko, četvoroćelijsko i međućelijski transfer paketa,

nosivost nosioca (na sve 4 ćelije) do 100 kg.

Page 35: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

Prikaz Quad Prikaz Quad Sorter-a sa Sorter-a sa

ključnim ključnim podsistemimapodsistemima

Page 36: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno
Page 37: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

Ostale karakteristikeOstale karakteristike postolje od aluminijumskih profila, modularan dizajn komponenata, LIM (linearni induktivni motor) koji ne zahteva

održavanje, pozitivno sortiranje, nezavisan izbor brzina za svaku poprečnu traku što

omogućuje pravilno postupanje (utovar/istovar) svakog pojedinačnog paketa,

lak pristup komponentama prilikom održavanja, koncentrovane tačke istovara koje su rezultat sortiranja

pod uglom od 90 stepeni dozvoljavaju veći broj odredišnih pravaca i uštedu u prostoru,

sortiranje na dve strane, potpuno integrisani štitovi za sprečavanje upadanja

paketa u sorter,

Page 38: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

Izgled ćelije QS-a (nosač sa 4 Izgled ćelije QS-a (nosač sa 4 poprečne pokretne trake)poprečne pokretne trake)

Page 39: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

HIRU – visoko kapacitivna HIRU – visoko kapacitivna jedinica za uvođenjejedinica za uvođenje

HIRU – (High Rate Induction Unit)

Ova tehnologija je razvijena specijalno za upotrebu prilikom projektovanja sortirnih sistema od kojih se očekuju veoma velike brzine sortiranja.

Svaki HIRU je osposobljen za uvođenje do 8000 pak/sat što značajno smanjuje broj uvodnih konvejera koji su potrebni za maksimiziranje kapaciteta sortera.

Page 40: DEMAG RAPID SORTER (DRS) – DEMAGOV BRZI SORTER. Osnovne karakteristike DRS-a poprečne papučice koje omogućavaju transferzalno skretanje na levo ili desno

HIRU u raduHIRU u radu