Doğru yorum

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Doğru yorum. Dr. Hande Arslan Başkent ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları AD 18.04.2009. Prof.Dr. Mehmet Haberal. 1967 Ankara ÜTF den mezun oldu 1971 Hacettepe ÜTF Genel Cerrahi uzmanı oldu 1971-74 Teksas’da Yanık eğitimi aldı 1974-1975 Colorado’da Transplantasyon eğitimi aldı - PowerPoint PPT Presentation

Text of Doğru yorum

 • Doru yorumDr. Hande ArslanBakent TFnfeksiyon Hastalklar AD18.04.2009

 • 1967 Ankara TF den mezun oldu1971 Hacettepe TF Genel Cerrahi uzman oldu1971-74 Teksasda Yank eitimi ald1974-1975 Coloradoda Transplantasyon eitimi ald1975HacettepeTFde Yank veTransplantasyon nitesini kurdu Hacettepe TF de ilk bbrek naklini gerekletirdi lk kadavradan bbrek naklini gerekletirdi1979 Kabul edilen organ nakli yasasnn hazrlaycsdr 1988Trkiye'de ilk kadavradan karacier naklini gerekletirdi

  Prof.Dr. Mehmet Haberal

 • 1980 Trkiye organ nakli vakfn kurdu1985Vakfn Ankara Hastanesi'ni kurdu1986Haberal Eitim Vakf'n kurdu. 2003 Bakent niversitesi'ni kurucusu ve rektr oldu

  199 Trkiye Organ Nakli Derneinin kurucu yesi ve bakan oldu2006International Society of Burn Injuries e bakan seildi2007 Dnya Organ Nakli Dernei Ynetim kurulu yesi seildi.

  Prof. Dr. Haberal'n 1000' e yakn Trke ve ngilizce bilimsel yayn, kisi ngilizce, alt kitab bulunmaktadr.

 • Ayinesi itir kiinin lfa baklmaz. ahsn grnr rtbe-yi akl eserinde. Vali Ziya Paa1825-1880

 • Doru yorumDr. Hande ArslanBakent TFnfeksiyon Hastalklar AD18.04.2009

 • Tp; dier pozitif bilimlerden farkl olarak yorum gerektirir.

 • Tbbi yaklamTek bilinmeyenli denklem Hasta /tedavi = sonu

  X

 • Tbbi yaklamTek bilinmeyenli denklem Hasta /tedavi = sonu

  Xnfeksiyon hastalklarna yaklam

  ki bilinmeyenli denklem Hasta X mikroorganizma / tedavi= sonu

  Xy

 • Laboratuvar sonucuHer hasta iinHer bakteri iin Her rnek iin ayn prediktif deerde midir ?

 • Laboratuvar sonucuHer hasta iinHer bakteri iin Her rnek iin ayn prediktif deerde midir ?Hasta x laboratuvar sonucu= hastalk

 • Laboratuvar sonucuHer hasta iinHer bakteri iin Her rnek iin ayn prediktif deerde midir ?Hasta x laboratuvar sonucu= hastalk mo X rnek

 • Sivas Gzeliek Hastanesi Beyin Cerrahisi Youn Bakm nitesi

 • 53 yanda kadn hastaCVO nedeniyle YBde tedavi ediliyorYatnn 32. gn Santral venz kateteri (6 gn)drar kateteri (22.gn)Ktde stabilKonsltasyon nedeni48 saattir yksek olan ate (>39 C)ki set kan kltrnde Enterobacter cloacae remesi

  Konsltasyon yorumunuz ; hasta bulgular kateter infeksiyonu ile uyumlu

  Olgu-1

 • Sivas Gzeliek Hastanesi Mikrobiyoloji LaboratuvarKltr- Antibiyogram Sonucu

  Ampisilin RSefazolinRSefalotinRGentamisin RTobramisinRAmikasin RAmpisilin sulbaktam RAmoksisilin klavulatRPiperasilin tazobaktam DTikarsilin klavulonatR SefuroksimD Sefepim DSefoksitin R

  SefiksimR SeftriaksonD Sefotaksim RSiprofloksasinR LevofloksasinR mipenem DMeropenemDErtapenem DPiperasilin DKotrimoksazolRAztreonam DSeftazidim DKloramfenikol DTetrasiklinRKltr yeri: Kanreyen Bakteri: Enterobacter cloacaeAntibiyotik duyarllk sonucu:

 • Bu hastada antibiyotik seiminiz ne olacaktr?

  SeftriaksonSefuroksim aksetilPiperasilin tazobaktamMeropenemHepsi balanabilir

 • AMP-CKromozomal enzimlerdir.

  P.aeruginosaA.baumanniiAeromonas sppC.freundiiEnterobacter sppE.coli Hafnia alnveiM.morganiiProtesu rettgerProvidencia stuartiiSerratia marcescens Y.enterocoliticaSalmonell trleri hari gram negatif bakterilerin hemen tamamnda bulunan enzimler

 • Enzim zellikleri;

  Birinci, ikinci, nc kuak sefalosporinleriPenisilinleriMonobaktam antibiyotikleri hidrolize ederlerBeta laktamaz inhibitrlerine direnlidirler

  Sefepim greceli olarak dayankldr(inokulum etkisi)Karbapenemler zerine etkileri yoktur.

 • Amp-C betalaktamaz indksiyonuNormal koullarda klinik olarak nemli gram negatif basillerde Amp-C tipi betalaktamaz yapm basklanmtr.

  Salnm ancak indkleyici sinyal srdke devam eder.

  Betal laktam antibiyotikler en nemli indkleyicileridir.

 • Beta-laktam antibiyotikler

  ndkleyici/dayanksz;AminopenisilinlerBirinci kuak sefalosporinlerSefoksitin sefotetanKlavulonik asit

 • Beta-laktam antibiyotikler

  ndkleyici/dayanksz;AminopenisilinlerBirinci kuak sefalosporinlerSefoksitin sefotetanKlavulonik asitndkleyici /dayankl ;Karbapenem

 • Beta-laktam antibiyotikler

  ndkleyici/dayanksz;AminopenisilinlerBirinci kuak sefalosporinlerSefoksitin sefotetanKlavulonik asitndkleyici /dayankl ;Karbapenem

  ndkleyici deil / dayanksz;2. ve 3.kuak sefalosporinKarboksipenisilin -reidopenisilinAztreonam

 • Beta-laktam antibiyotikler

  ndkleyici/dayanksz;AminopenisilinlerBirinci kuak sefalosporinlerSefoksitin sefotetanKlavulonik asitndkleyici /dayankl ;Karbapenem

  ndkleyici deil / dayanksz;2. ve 3.kuak sefalosporinKarboksipenisilin -reidopenisilinAztreonamndkleyici deil / greceli dayankl4.kuak sefalosporinler

  Klinik yansmas snrldr.

 • Asl sorun;Bakteri topluluunda indksiyona gerek duymakszn yksek oranda beta-laktamaz reten dereprese mutantlar

  Enterobacter aerogenesC.freundiiS.marcescensM.morganiiP.vulgarisProvidenciaP.aeruginosa2. Kuak sefalosporinler3.Kuak sefalosporinlerAztreonamreidopenisilinlerTedavi baarszlTek bana kullanldklarnda mutant su seleksiyonu;tedavi altnda diren geliimi

 • 3. kuak sefalosporinlerle bakteremi tedavisi srasnda mutantlarn seilme skl %20-40 arasnda deimektedir

 • Bu hastada antibiyotik seiminiz ne olacaktr?

  SeftriaksonSefuroksim aksetilPiperasilin tazobaktamMeropenemHepsi balanabilir

 • Ayn hastann idrar kltrnde e zamanl reme Sivas Gzeliek Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kltr Antibiyogram Kad

  Kltr rnei : drarreyen Bakteri: >100.000 kob/ml Candida albicansAntibiyotik duyarllk sonucu: Yaplmad

  Tam idrar tetkiki: Her sahada 16-18 lkosit (N :0-5/ saha)

 • Tedavi yaklamnz ne olacaktr?Hastaya flukonazol tedavisi balarmHastaya bu reme nedeniyle herhangi bir tedavi nermemHastann sondasn deitirir ve yeniden idrar kltr isterimdrar sondasn deitirir, flukonazol balarm

 • Kandidri hastanede yatan ve sondas olan hastalarda genellikle bir semptom, bulgu veya bir enfeksiyon deildir.

  Kontaminasyon veya kolonizasyon nedeni ile geliir.

 • Kandidri iin risk faktrleri

  Yal hastaKadn cinsiyetCerrahi giriim Diabetes mellitusAntibiyotik kullanmdrar sondas hastalarn %83nde

  Kauffman CA Clin Infect Dis 2000

 • Tansal yntemlerKontaminasyon

  Kolonizasyon nfeksiyon Ayrt etmek iin standart yntem yok

  kinci kltrde reme olmamas

 • Semptom ve bulgular?

  YBda uuru kapal olarak yatan hasta Kateteri nedeniyle objektif dizri ve sk idrara gitme gibi ikayetlerini dile getiremeyen hasta Piri varl?

  Uzun sreli kateterizasyon ntermittan kateterizasyon Nicolle LE.Drugs Aging 2001

  nflamasyon Piri

 • Kantitatif drar kltr?

  Hayvan modellerinde hematojen renal kandida infeksiyonunda de idrarda kandida koloni says predikte edici deil

  Kateterli hastalarda 104kob -105 kob/ml kolonizsyon Navarro 1997 J Clin MicrobiolPseudohif varl?

  C.glabrata pseudohif (-) C.albicans infeksiyon yapmadan pseudohif (+)

 • PrognozTedavide ama geliecek komplikasyonlar nlemek

  Kronik renal yetmezlik??

  Kandidemi; 530 kandidrili hasta 12 hafta boyunca takip edildiinde kandidemi gelime riski %1.3Kauffman CA Clin Infect Dis 2000

 • Kimlere tedavi verilmeli?

  Ntropenik hastalarDk doum arlkl infantlarrolojik giriim yaplacak hastalar (AIII) IDSA Gudelnes CID 2009

  Bu grubun dndaki asemptomatik hasta grubu iin kateter deitirilerek takip yeterlidir.

 • Tedavi yaklamnz ne olacaktr?Hastaya flukonazol tedavisi balarmHastaya bu reme nedeniyle herhangi bir tedavi nermemHastann sondasn deitirir ve yeniden idrar kltr isterimdrar sondasn deitirir, flukonazol balarm

 • Olgu 229 yanda kadn hasta /Araii trafik kazasBilinci kapal / Mekanik ventilatre balYB kal sresi 22 gnFizik MuayeneVI: 39.4C ; Solunum sekresyonlarnda art ve prlansSa ve sol akcier orta ve alt zonda yaygn rallerLaboratuvarPA Akcier grafisi sa alt zonda pnmonik infiltrasyonBK:21.000/mm3 (%82 PMNL)ETA yayma; 100x bytmede, her sahada >25 ntrofil, az epitel

 • Sivas Gzeliek Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kltr- Antibiyogram Sonucu

  Kltr yeri: Endotrakeal Aspirasyon materyalireyen Bakteri: Acinetobacter baumannii (106 kob/ml )

  Antibiyotik duyarllk sonucu:SeftazidimRPiperasilin-tazobaktamRSefoperazon-SulbaktamRmipenemRSiprofloksasin RKolistinR

 • Hastaya tedavi yaklamnz ne olacaktr?

  KolistinMeropenem +amikasinSefoperazon-sulbaktamMeropenem + siprofloksasinLaboratuvardan ek bilgi isterim.

 • Pan resistant Acinetobacter baumannii;Kolistin hari tm antibiyotiklere direnli bakteri

  Kolistin direnci?,Heteroreziztans bildirilmi

  Munoz SL, N ENGL J MED 2008

 • In vitro Sinerji veya Additif Etki

  Acinetobacter baumannii iinKolistin-imipenemKolistin-rifampinKolistin-azitromisinSefepim-sulbaktam

  Manikal VM, et al. CID 2000;31:101-6.Tong W, et al. IJAA 2006;28:454-6.

 • 16 ok ilaca direnli A.baumannii VP Kolistin (1x10 6 IU/tid inhale)+ Rifampisin(10 mg/kg /bid )

  Klinik iyileme %100 Motaouakkil S. J Infect. 2006

 • Kolistin-rifampisinKolistin-meropenemKolistin-azitromisin

 • Tigesiklin kullanm ;Son yaynlarda diren bildirildiPeleg AY, JAC 2007CLSI Disk diffzyon yntemi ile sadece Enterik bakter