14
Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa ciljem 0% emisije C0 2 u 2050 Rade Đukanović Rade Đukanović agencija za projektovanje i consulting, www.energetski-pregledi.com, radedjuk @hotmail.com, 49. Međunarodni kongres i izložba o KGH, Beograd, 5-7.12.2018 49thInternational HVAC&R Congress and Exhibition, Belgrade, 5-7,12,2019

Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih …kgh-kongres.rs/images/2018/pp/62_Rade_Djukanovic.pdfEnergetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih …kgh-kongres.rs/images/2018/pp/62_Rade_Djukanovic.pdfEnergetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa

Energetski pregledi za Tojotina skladištarezervnih delova u Evropi sa ciljem 0%

emisije C02 u 2050

Rade ĐukanovićRade Đukanović agencija za projektovanje i consulting, www.energetski-pregledi.com, [email protected],

49. Međunarodni kongres i izložba o KGH, Beograd, 5-7.12.201849th International HVAC&R Congress and Exhibition, Belgrade, 5-7,12,2019

Page 2: Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih …kgh-kongres.rs/images/2018/pp/62_Rade_Djukanovic.pdfEnergetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa

49. Međunarodni kongres i izložba o KGH, Beograd, 5-07,12,201949th International HVAC&R Congress and Exhibition, Belgrade, 05-07,12,2019

Sadašnji uticaj emisije CO2 od fosilnih goriva na rast CO2 u atmosferi i globalno zagrevanje

Rezultati trenutnih svetskih istraživanja o rastutemperature i CO2 koncentraciji sa Harawardovih predavanja o klimatskim promenama, 2018

Page 3: Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih …kgh-kongres.rs/images/2018/pp/62_Rade_Djukanovic.pdfEnergetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa

U istoriji zemljezabeležene su današnje promene CO2 i temperature atmosfere ali u periodima rasta i smanjenja koncentracije od nekoliko 100.000 do miliona godina

49. Međunarodni kongres i izložba o KGH, Beograd, 5-07,12,201949th International HVAC&R Congress and Exhibition, Belgrade, 05-07,12,2019

Page 4: Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih …kgh-kongres.rs/images/2018/pp/62_Rade_Djukanovic.pdfEnergetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa

Problem je što već do sada uneta velika količina CO2 u sistemzemlja - zemljina atmosfera. Za njenu apsorpciju će biti potrebno dugo vremena, čak i ako danas potpuno izbacimo fosilne izvore energije.

Tako da sa najboljim namerama u projektovanju rešenja sa 0% CO2, moramo projektovati rešenja klimatizacije koja će moći da savladaju buduća povećanja spojašnje temperature.

49. Međunarodni kongres i izložba o KGH, Beograd, 5-07,12,201949th International HVAC&R Congress and Exhibition, Belgrade, 05-07,12,2019

Page 5: Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih …kgh-kongres.rs/images/2018/pp/62_Rade_Djukanovic.pdfEnergetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa

79

79

53

67

65

14,4

35

53,5

22,6

33,2

85

38

103

169

65

61,4

59

63,1

58,5

9,4

0 50 100 150 200 250

ASHRAE, LBL US Statistics-Cold…

ASHRAE, LBL US Statistics-general

CIBSE F Best practise

CIBSE F Typical

Belgium

Denmark

Czech

Austria

Finland

Greece

KWh/m2/yr

Actual vs Benchmarks Eneregy Consumption

Elec Gas

Indikatori potrošnje energije u različitim Toyotinim skladištima

rezevnih delova

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Haeting Consu

mp. (kWh/h·m

2)

HDD 15ºC

Heating Consumption vs HDD 15ºC

GREECE

LBL, ASHRAE pružaju veliku bazu podataka o potrošnji energije objekata različite namene i klimatskih uslova

49. Međunarodni kongres i izložba o KGH, Beograd, 5-07,12,201949th International HVAC&R Congress and Exhibition, Belgrade, 05-07,12,2019

Page 6: Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih …kgh-kongres.rs/images/2018/pp/62_Rade_Djukanovic.pdfEnergetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa

Heating

(LHO)

22%

Interior

Lighting

Fluorescent

21%

Power

Chargers

14%

Office

consumption

6%

Fans &

Pumps

19%

Cooling

Warehouse

18%

Energy Consumption, TPCEL - Greece

Pregled potrošnje energije po potrošačimaza dva objekta u Grčkoj i Austriji

Odabir mera EE

Heating (NG)

34%

Heating (HP)

0%

Interior

Lighting

Fluorescent

lighting

18%

Interior

Lighting MH /

HPS lighting

0%

Power

Chargers

5%

Office

consumption

2%

Fans &

Pumps

41%

Energy Cost, TPCAT - Austria

49. Međunarodni kongres i izložba o KGH, Beograd, 5-07,12,201949th International HVAC&R Congress and Exhibition, Belgrade, 05-07,12,2019

Page 7: Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih …kgh-kongres.rs/images/2018/pp/62_Rade_Djukanovic.pdfEnergetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa

Mera uštede energije uvođenjem LED osvetljenja sa kontrolom okupiranosti i kontrolom osvetljenja u

zavisnosti od intenziteta dnevnog osvetljenja

Visokoregalno skladišteMeren intenzitet svetlosti 190 lux bez krovnog prozora, 250 lux sa krovnim prozorom

Niskoregalno dvospratnoskladište

Senzori okupiranosti za visokoregalna skladišta sa senzorom na oba kraja prolaza između stalaža

Otplata investicije se znatno skraćuje i ušteda energije povećava ako se sa zamenom LED osvetljenja predviđa i ugradnja senzora koupiranosti, jer LED osvetljenje omogućava mnogo brže paljenje i gašenje svetla, kao duži radni vek u odnosu na fluorescentlo osvetljenje. (Ušteda 30-60%, period otplate <10 god)

49. Međunarodni kongres i izložba o KGH, Beograd, 5-07,12,201949th International HVAC&R Congress and Exhibition, Belgrade, 05-07,12,2019

Page 8: Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih …kgh-kongres.rs/images/2018/pp/62_Rade_Djukanovic.pdfEnergetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa

Zamena postojećih punjača baterija sa punjačima sa Visokom frekvencom

Technology ChargeReturnFactorfCR

PowerConversionEfficiency,

fPC

MaintenancePower (W)

NoBattery

Power (W)

PowerFactor,

fP

Ferroresonant

Range 1.12 - 1.21 84% - 87% 7.0 - 293.5 7.0 - 39.50.91 -0.97

Average 1.15 85% 81.7 18.2 0.92

SCR Range 1.09 - 1.35 81% - 88% 10.0 - 262.810.0 -285.0

0.60 -0.85

Average 1.18 85% 137.1 125.3 0.76

Hybrid Range 1.10 - 1.14 80% - 89% 53.0 - 73.9 6.0 - 19.00.87 -0.97

Average 1.12 86% 62.3 14.1 0.91

High Frequency

Range 1.06 – 1.29 91% - 92% 23.8 - 108.023.8 -108.0

0.93 -0.9

Average 1.15 92% 48.4 48.4 0.96

Where• Charge return factor: the ratio of energy supplied to the battery to energy

delivered by the battery.• Power conversion efficiency: the ratio of AC power input from the grid converted

to DCpower delivered by the battery

• Maintenance power: charger power output when it is connected to a battery to compensate for discharge while not in use

• No-battery power: charger power consumption when plugged into the wall but not attached to a battery.

• Power factor: the ratio of real power performing work to apparent power in an electrical system

Investiciona cena oko1500

EUR po punjaču. Isplati se kao mera po

potrebnoj redovnoj

zameni punjača

49. Međunarodni kongres i izložba o KGH, Beograd, 5-07,12,201949th International HVAC&R Congress and Exhibition, Belgrade, 05-07,12,2019

Page 9: Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih …kgh-kongres.rs/images/2018/pp/62_Rade_Djukanovic.pdfEnergetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa

Zamena postojećih sistema ventilacije i grejanja sa Sintra sistemom ventilacije i toplotnim pumpama sa visokom

efikasnošću• Glavni problem u ostvarivanju Toyotine strategije 0% CO2 u 2050 je kako

sadašnje fosilne izvore energije na gas zameniti sa zelnom energijom sa 0% CO2,

• Jedan od strategija za postrojenja sa starim sistemima klimatizacije preko 25-30 godina zamena postojeći nefikasnih instlacija sa Pulazacionim sistemom ventilacije i toplotnim pumpama/ roof top jedinicama sa viskom efikasnošću.

• Predloženi Pulzacioni sistem ventilacije je vrlo efikasan jer zbog inovativnog pulisionong sistema ventilacije velikih prostora omogućava indukciju oko 30 izmena unutrašnjeg vazduha, što omogućava manju količinu ubacnog vazduha, kao i potrošnju energije ventilatora.

• Taj sistem može da ostvari željene parametre temperature i kvaliteta vazduha za jako kratko vreme. Što je kod Toyote značilo velike uštede u vremenu uzgrevanja.

• Isto velikim stepenom pokrivanja prostora i manjom količinom vazduha, smanjje se znatno površina kanala i investicioni troškovi

• Ovaj sistem je uspešno instaliran u Airbas fabrici, skladištima Amazon i IKEA Beograd

49. Međunarodni kongres i izložba o KGH, Beograd, 5-07,12,201949th International HVAC&R Congress and Exhibition, Belgrade, 05-07,12,2019

Page 10: Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih …kgh-kongres.rs/images/2018/pp/62_Rade_Djukanovic.pdfEnergetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa

49. Međunarodni kongres i izložba o KGH, Beograd, 5-07,12,201949th International HVAC&R Congress and Exhibition, Belgrade, 05-07,12,2019

Page 11: Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih …kgh-kongres.rs/images/2018/pp/62_Rade_Djukanovic.pdfEnergetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa

49. Međunarodni kongres i izložba o KGH, Beograd, 5-07,12,201949th International HVAC&R Congress and Exhibition, Belgrade, 05-07,12,2019

Page 12: Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih …kgh-kongres.rs/images/2018/pp/62_Rade_Djukanovic.pdfEnergetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa

Zajedno sa Pulazacionim kanalima predložene su i vazdušne toplotne pumpe sa termodinamičkom rekuperacijom toplote

sa povratnog vazduha čime se ostvaruje COP=4

• Na fotografiji je predloženi roof top koji sa termodinamičkom rekuperacijom toplote otpadnog vazduha ostvaruje COP=4 u režimu grejanja.

• Na ovaj način u mogućnosti smo bili da potpuno izbaciomo fosile izvore grejanja sa periodom otplate 10-15 godina.

• U nekim skladištima, u Danskoj i Finskoj bili smo vezani na daljinski sistem grejanja, koji je već bio sa 95%-100% energije iz obnovljivih izvora, čime je cilj 0% CO2 bio ostvaren.

• U Norveškoj je korišćena zemna toplotna pumpa koja je koristila vodu iz obližnjeg fjorda.

• U Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Belgiji električna energija iz mreže je sada 100% iz obnovljivih izvora.

49. Međunarodni kongres i izložba o KGH, Beograd, 5-07,12,201949th International HVAC&R Congress and Exhibition, Belgrade, 05-07,12,2019

Page 13: Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih …kgh-kongres.rs/images/2018/pp/62_Rade_Djukanovic.pdfEnergetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa

Smanjenje infiltracije

Gumene zaptivke namestima za utovarkamiona

Zaptivke nanaduvavanje namestima za utovar kamiona

Četkice za zaptivanje šupljina

49. Međunarodni kongres i izložba o KGH, Beograd, 5-07,12,201949th International HVAC&R Congress and Exhibition, Belgrade, 05-07,12,2019

Page 14: Energetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih …kgh-kongres.rs/images/2018/pp/62_Rade_Djukanovic.pdfEnergetski pregledi za Tojotina skladišta rezervnih delova u Evropi sa

Korišćenje obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije sa PV panelima

• Centralno skladište u Belgiji, površine 100.000 m2, ima PV postrojenje na krovu kapaciteta 1.8 MW.

• Cilj Evropske unije je da sva struja proizvedena do 2050 godine bude iz obnovljivih izvora.

• Toyota želi da ide ispred toga instalacijom PV postrojenja na krovovima sopstvenih objekata, kao i investiranjem u elktrane sa obnovljivim izvorima, umanjili sadašnje efekte korišćenja električne energije koja nije 100% iz obnovljivih izvora.

49. Međunarodni kongres i izložba o KGH, Beograd, 5-07,12,201949th International HVAC&R Congress and Exhibition, Belgrade, 05-07,12,2019