of 11 /11
VÝZNAMNÁ SOUČÁST MODERNÍ POPULÁRNÍ HUDBY Folk čili folk music Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Folk čili folk music

  • Upload
    ajaxe

  • View
    166

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Folk čili folk music. Významná součást moderní populární hudby. Dostupné z Metodického portálu www. rvp.cz , ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Co se vlastně přesně rozumí pod tímto hudebním žánrem?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Folk čili folk music

Page 1: Folk čili folk music

VÝZNAMNÁ SOUČÁSTMODERNÍ POPULÁRNÍ

HUDBY

Folkčili folk music

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Page 2: Folk čili folk music

Co se vlastně přesně rozumí pod tímto hudebním žánrem?

Folk jako něco lidového, co vychází z lidové hudby?Folk znamená amatérskou hudební lidovou tvorbu.

Něco jako když František Nedvěd nebo Jarek Nohavica hrají někde na koncertě na kytaru?Folk není vázán na určitý nástroj nebo hudebníka,

je spojen s kulturou konkrétní země, etnika. A co folk jinde ve světě? Existuje něco takového?

Folk má kořeny v Anglii, původně znamenal anglickou lidovou píseň. Folková tvorba existuje snad ve všech zemích světa!

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Page 3: Folk čili folk music

Co to tedy znamená folková hudba?

Folková hudba (tedy hudební folk) vyjadřuje amatérskou hudební tvorbu a její amatérské hudební provozování nebo amatérské písničkářství.

Slovní spojení folk music znamená lidovou hudbu (etnickou). Znamená to snad, že lidová hudba je totéž co hudba

etnická? A co je to tedy etnická hudba? K tomu bude třeba definovat slovo ETNICKÝ…

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Page 4: Folk čili folk music

Etnická hudba

Vychází ze slova etnikum. Co to vlastně je? Jde o různě velkou skupinu lidí, kteří mají stejný

historický původ (Češi, Poláci, Maďaři, ale třeba i Židé nebo Romové).

Nemusí jít nutně o skupinu, která má společný stát jako svůj domov!

Tato skupina lidí (v pravěku mohlo jít třeba o kmeny nebo tlupy) má společnou kulturu, a tedy i hudbu.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Page 5: Folk čili folk music

Co např. může mít etnikum společné?

Hudbu Knihy Architekturu Jazyk

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Page 6: Folk čili folk music

A co česká etnická hudba? Co český folk?

Ano, máme ho tu taky… Kdy asi vznikl? Nejspíš někdy v 60. letech 20. století z trampských písní.

A co česká lidovka, ta sem nepatří? Ale patří, český folk stojí právě na jejích základech!

V čem spočívá základní odlišnost lidovek a folkových písní? Lidové písně (lidovky) neznají svého autora, vyrůstají z

lidové slovesnosti a tradic. Folk je hudbou sice spjatou s kulturou, ale osobnost

autora zde není zanedbatelná, právě naopak! Fajn, pár ukázek českého folku? Prosím…

(viz ukázky z CD Hudební výchova pro 8. ročník základní školy)

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Page 7: Folk čili folk music

A na závěr malý kvíz…

1. Folk lze označit jako:a) hudbu s uměleckými ambicemib) hudbu, která vyrůstá z lidových tradicc) hudbu jazzového okruhu

2. Koho z následujících umělců lze označit za folkového hudebníka?

a) Petra Jandub) Jarka Nohavicuc) Lucii Bílou

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Page 8: Folk čili folk music

A na závěr malý kvíz…

3. Folk je spojován:a) s kulturou země či národab) s uměleckými osobnostmi dané zeměc) je na kultuře nezávislý

4. Kořeny folku lze hledat v:a) jižní Americeb) Německuc) Anglii

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Page 9: Folk čili folk music

A na závěr malý kvíz…

5. Pod slovem etnikum rozumíme:a) skupinu lidí se stejným historickým původem b) publikum zúčastněných lidí na hudebním koncertuc) skupinu lidí, která má podobné umělecké názory

6. Etnikum může mít společné:a) Jazykb) architekturuc) hudbu

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Page 10: Folk čili folk music

A na závěr malý kvíz…

7. Český folk vznikl pravděpodobně:a) z trampských písní b) z rockové hudbyc) z popové hudby

8. Pokus si vzpomenout alespoň na tři české folkové hudebníky.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Page 11: Folk čili folk music

Zdroje

Všechny uveřejněné fotografické odkazy [cit. 2010-23-04]. Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org .

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Correo_Aereo_-_band_-_02.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seattle_Folklife_circle_dance_-_band.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music_director.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_book_bindings.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caryatid_%28PSF%29.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tongue.agr.jpg

Charalambidis, A. a spol.: Hudební výchova pro 8. ročník základní školy. Praha: SPN, 1998, 125 s. ISBN 80-7235-041-2.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.