FORMACI PROFESSIONAL - Institut Baix Gesti logstica i comercial M11 Projecte d’administraci i finances. SIMULACI D’EMPRESES M12 Formaci i Orientaci Laboral M13 FORMACI EN CENTRES

 • View
  221

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of FORMACI PROFESSIONAL - Institut Baix Gesti logstica i comercial M11 Projecte d’administraci i...

 • FORMACI PROFESSIONALFORMACI PROFESSIONAL

  INSTITUT BAIX CAMP

 • ESTUDIS POSTOBLIGATORISESTUDIS POSTOBLIGATORIS

  FP Grau Superior(2 anys)

  Estudis universitarisEstudis universitaris MN

  LAB

  FPFP GrauGrau MitjMitj

  CAS 1curs acadmic, de dilluns a dijous

  Catal, castell, mates, angls i una matria de modalitat

  ,

  Prova dAccs Tenir un GM o 19 anys o

  complir-los lany de la prova

  BORAL

  BATXILLERATBATXILLERAT

  Pas directe Dins del mateix grup ditineraris,

  Noms a la convocatria de setembre,

  2INSTITUT BAIX CAMP

 • LES NOSTRES FAMLIES LES NOSTRES FAMLIES PROFESSIONALSPROFESSIONALS

  3INSTITUT BAIX CAMP

 • ESTRUCTURA DEL CICLES FORMATIUSESTRUCTURA DEL CICLES FORMATIUS

  MODUL 1Unitat Formativa 1 Unitat Formativa 2

  MODUL 2Unitat Formativa 1 Unitat Formativa 2Durada: 1 o 2 cursos

  Organitzazidelscontinguts

  .....

  MODUL nUnitat Formativa 1 Unitat Formativa 2

  MDUL SNTESI o PROJECTE

  MDUL FCT (mnim 310 hores de prctiques en una empresa del sector)

  Durada: 1 o 2 cursos

  Horaris intensius:de mat (8:30 a 15:00) ode tarda (15:30 a 21:50)

  4INSTITUT BAIX CAMP

 • CICLES DE GRAU SUPERIORCICLES DE GRAU SUPERIORde la FAMLIA ADMINISTRACIde la FAMLIA ADMINISTRACI

  Administraci i Finances Assistncia a la direcci

  5INSTITUT BAIX CAMP

 • M01 Comunicaci i atenci al clientM02 Gesti de la documentaci jurdica i empresarialM03 Procs integral de lactivitat comercialM04 Recursos humans i responsabilitat corporativaM05 Ofimtica i procs de la informaciM06 Angls

  GRAU SUPERIOR DADMINISTRACI I FINANCESGRAU SUPERIOR DADMINISTRACI I FINANCES

  SORTIDES PROFESSIONALS

  2000 HORES distribudes en 2 CURSOS1 grup mat (8:30-15:00) 1 grup de tarda (15:30-21:50) 1 grup de nit, en 3 cursos, de 19:00-21:50

  Administratiu/iva doficina, comercial i personalM06 AnglsM07 Gesti de recursos humansM08 Gesti financeraM09 Comptabilitat i FiscalitatM10 Gesti logstica i comercialM11 Projecte dadministraci i finances. SIMULACI DEMPRESESM12 Formaci i Orientaci LaboralM13 FORMACI EN CENTRES DE TREBALL (350 HORES)

  6INSTITUT BAIX CAMP

  Administratiu/iva doficina, comercial i personalAdministratiu/iva comptableResponsable de tresoreria, de cartera de valors,

  del pagament, Agent comercial, de bancs, dassegurances,Administratiu/iva de gestories

 • GRAU SUPERIOR DE ASSISTNCIA A LA DIRECCIGRAU SUPERIOR DE ASSISTNCIA A LA DIRECCI2000 HORES distribudes en 2 CURSOS1r en horari de mat (8:30-15:00) 2n en horari de tarda (15:30-21:50)

  M01 Comunicaci i atenci al client M02 Gesti de la comunicaci jurdica i empresarialM03 Procs integral de l'activitat comercial M04 Recursos humans i responsabilitat social corporativa M05 Ofimtica i procs de la informaci M06 Angls Secretari/ria adjunt/a a direcci i

  SORTIDES PROFESSIONALSM06 AnglsM07 Segona llengua estrangera. FrancsM08 Protocol empresarialM09 Organitzaci d'esdeveniments empresarialsM10 Gesti avanada de la informaci M11 Formaci i orientaci laboralM12 Projecte d'assistncia a la direcci M13 FORMACI EN CENTRES DE TREBALL (350 hores)

  7INSTITUT BAIX CAMP

  Secretari/ria adjunt/a a direcci i gernciaTcnic/a adjunt/a al departament de finances, administraci, mrqueting i comer exteriorTcnic/a adjunt/a al cap de congressos i convencions

 • CICLES DE GRAU SUPERIORCICLES DE GRAU SUPERIORde la FAMLIA de la FAMLIA

  COMER I MRQUETINGCOMER I MRQUETING

  Gesti de vendes i espais comercialsGesti de vendes i espais comercialsComer InternacionalGesti del Transport

  Serveis al consumidorServeis al consumidor

  8INSTITUT BAIX CAMP

 • M01 Aparadorisme i disseny despais comercials M02 Gesti de productes i promocions en el punt de venda M03 Gesti econmica i financera de lempresa M04 Investigaci comercial M05 Logstica daprovisionament M06 Logstica demmagatzematge

  GRAU SUPERIOR DE GESTI DE VENDES I ESPAIS GRAU SUPERIOR DE GESTI DE VENDES I ESPAIS COMERCIALSCOMERCIALS

  SORTIDES PROFESSIONALS

  Tcnic/a superior en gesti decompravenda

  2000 HORES distribudes en 2 CURSOS1r en horari de mat, 8:30 a 15:00 2n en horari de tarda, 15:30 a 20:50

  M06 Logstica demmagatzematge M07 Organitzaci dequips de venda M08 Poltiques de mrqueting M09 Tcniques de venda i negociaci M10 Angls M11 Mrqueting digital M12 Atenci al client, consumidor i usuari M13 Formaci i orientaci laboralM14 Projecte de gesti de vendes i espais comercialsM15 FORMACI EN CENTRES DE TREBALL (350 HORES)

  Tcnic/a superior en mrquetingInvestigaci comercialAjudant/a del o la cap de logsticaEspecialista en marxandatgeCap de compresEncarregat/ada de magatzemDinamitzador/a comercial

  9INSTITUT BAIX CAMP

 • CICLES DE GRAU SUPERIORCICLES DE GRAU SUPERIORde la FAMLIA INFORMTICAde la FAMLIA INFORMTICA

  ASIX (Administraci de Sistemes Informtics en la Xarxa)ASIX (Administraci de Sistemes Informtics en la Xarxa)

  DAW (Desenvolupament dDAW (Desenvolupament dAplicacions WEB)Aplicacions WEB)

  DAM (Desenvolupament dDAM (Desenvolupament dAplicacions Aplicacions MultiplataformaMultiplataforma))DAM (Desenvolupament dDAM (Desenvolupament dAplicacions Aplicacions MultiplataformaMultiplataforma))

  10INSTITUT BAIX CAMP

 • M01: Implantaci de Sistemes OperatiusM02: Gesti de BD M03: Programaci bsica M04: Llenguatges de marques i sistemes de gesti d'informaci M05: Fonaments de maquinari

  GRAU SUPERIOR DADMINISTRACI DE SISTEMES GRAU SUPERIOR DADMINISTRACI DE SISTEMES INFORMTICS EN LA XARXA (ASIX)INFORMTICS EN LA XARXA (ASIX)

  A 1r curs hi ha un grup desdoblat: 8 alumnes a mat (8;30-15:00) i la resta a tarda (15:30-21:50)2n, tot de tarda (15:30-21:50)

  2 cursos acadmics (2000 hores)

  M06: Administraci de Sistemes Operatius M07: Planificaci i administraci de xarxesM08: Serveis de xarxa i internetM09: Implantaci d'aplicacions web M10: Administraci de Bases de DadesM11: Seguretat i alta disponibilitat M12: Formaci i Orientaci Laboral (FOL)M13: Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)M14: Projecte M15: FORMACI EN CENTRE DE TREBALL (317 hores)

  11INSTITUT BAIX CAMP

 • GRAU SUPERIOR DE DESENVOLUPAMENT GRAU SUPERIOR DE DESENVOLUPAMENT DAPLICACIONS WEB (DAW)DAPLICACIONS WEB (DAW)

  A 1r curs hi ha un grup desdoblat: 8 alumnes a mat (8;30-15:00) i la resta a tarda (15:30-21:50)2n, tot de tarda (15:30-21:50)

  2 cursos acadmics (2000 hores)

  M01: Sistemes informticsM02: Gesti de bases de dadesM03: Programaci bsicaM04: Llenguatges de marques i sistemes de gesti de la informaciM05: Entorns de desenvolupament FP DUALM05: Entorns de desenvolupamentM06: Desenvolupament web en entorn clientM07: Desenvolupament web en entorn servidorM08: Desplegament daplicacions webM09: Disseny de interfcies webM10: Formaci i orientaci laboral (FOL)M11: Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)M12: Projecte de desenvolupament daplicacions webM13: FORMACI EN CENTRE DE TREBALL (317 hores o 80 hores+FP Dual)

  12INSTITUT BAIX CAMP

  FP DUALUn cop acabat 1r, lalumnat seleccionat tindr una jornada formativa de 5 hores a una empresa (amb beca-salari segons IPREM) i 3 hores de formaci al centre

 • GRAU SUPERIOR DE DESENVOLUPAMENT GRAU SUPERIOR DE DESENVOLUPAMENT DAPLICACIONS MULTIPLATAFORMA (DAM)DAPLICACIONS MULTIPLATAFORMA (DAM)

  2n curs, en horari de tarda 15:30-21:502 cursos acadmics (2000 hores)

  M01: Sistemes informticsM02: Gesti de bases de dadesM03: Programaci bsicaM04: Llenguatges de marques i sistemes de gesti de la informaciM05: Entorns de desenvolupamentM06: Accs a dades M06: Accs a dades M07: Desenvolupament dinterfcies M08: Programaci multimdia i dispositius mbils M09: Programaci de serveis i processos M10: Sistemes de gesti empresarial M11: Formaci i orientaci laboral (FOL)M12: Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)M13: Projecte de desenvolupament daplicacions multiplataformaM14: FORMACI EN CENTRE DE TREBALL (317 hores)

  13INSTITUT BAIX CAMP

 • CFGS de la FAMLIA SANITRIACFGS de la FAMLIA SANITRIA

  Higiene BucodentalHigiene Bucodental

  Anatomia PatolgicaAudiologia

  Documentaci SanitariaImatge per al diagnsticImatge per al diagnstic

  Laboratori de diagnstic clnicrtesis i PrtesisPrtesis dentals

  RadioterapiaSalut ambiental

  14INSTITUT BAIX CAMP

 • M01 Recepci i logstica a la clnica dentalM02 Estudi de la cavitat oral

  M03 Exploraci de la cavitat oral

  M04 Intervenci bucodental

  M05 Epidemiologia en salut oral

  M06 Educaci per a la salut

  GRAU SUPERIOR DE HIGIENE BUCODENTGRAU SUPERIOR DE HIGIENE BUCODENTALAL2000 HORES distribudes en 2 CURSOSHorari de mat, 8:30 a 15:00

  M07 Conservadora, periodncia, cirurgia i implants

  M08 Prtesi i ortodncia

  M09 Primers auxilis

  M10 Fisiopatologia generalM11 Formaci i orientaci laboral

  M12 Empresa i iniciativa emprenedora

  M13 Projecte de higiene bucodental

  M14 FORMACI EN CENTRES DE TREBALL (416 HORES)

  15INSTITUT BAIX CAMP

 • ACCS A ESTUDIS UNIVERSITARIS A PARTIR ACCS A ESTUDIS UNIVERSITARIS A PARTIR DELS CICLES DE GRAU SUPERIORDELS CICLES DE GRAU SUPERIOR

  Accs a qualsevol carrera universitria o Grau, sense necessitat de superar cap prova, amb la nota del cicle. (per accedir a Educaci infantil, i primria cal superar a ms la Prova daptitud personal).

  Tot lalumnat de Cicles Formatius t la possibilitats de Tot lalumnat de Cicles Formatius t la possibilitats de presentar-se a dues matries de modalitat de la Selectivitat per pujar nota.

  En els graus i carreres relacionades, hi ha fins a un 30% de convalidaci de crdits.

  16INSTITUT BAIX CAMP

 • RECURSOSRECURSOS

  Orientaci pedaggica, vocacional i pro