George Bernard Shaw - ? četba/Shaw-Pygmalion.pdf · Pygmalion George Bernard Shaw První dějství…

Embed Size (px)

Text of George Bernard Shaw - ? četba/Shaw-Pygmalion.pdf · Pygmalion George Bernard Shaw První...

 • Pygmalion

  George Bernard Shaw

  Prvn djstv

  Londn ve tvrt na dvanct veer. Letn lijk. Ze vech stran zuiv pskot palek

  pivolvajcch voln taxi. Chodci prkem hledaj kryt pod portikem svatopavelskho

  kostela, kde u je nkolik lid, mezi nimi dma s dcerou, ob ve veernch atech. Vichni

  zachmuen vyhlej do det krom jedinho mue, kter je k nim otoen zdy, zcela

  zaujat zpisnkem, do nho si pe.

  DCERA ( mezi prostednmi sloupy, ble k pravmu ) : Jsem prostydl na kost. To by m

  zajmalo, kde ten Fred lt! U je pry dvacet minut.

  MATKA ( po pravici sv dcery ) : Pehn. Ale taxka nm zatm mohl sehnat.

  UMIL ( po pravici dcei ) : Pan, do pl dvanct vo taxka nezavad. A rozvezou lidi z

  divadla.

  MATKA : Ale co my si bez nho ponem? Pece tu nebudeme postvat do pl dvanct! Kdo to

  m vydret!

  UMIL : J za to nemu, pan.

  DCERA : Kdyby byl Freddy co k emu, sehnal nm ho, sotva jsme vyli z divadla.

  MATKA : Co ml dlat, chudk mal?

  DCERA : Kdy ho sehnali jin, pro ne on? ( Od Southampton Street vbhne detm Freddy,

  stoupne si mezi n a zavr detnk, ze kterho cr voda. Je to asi dvacetilet mladk ve fraku

  s promenmi nohavicemi )

  Kde m taxk?

  FREDDY : Toho neseene, kdyby ses rozkrjela.

  MATKA : Ale Freddy, jeden se pece vdycky najde! patn ses koukal.

  DCERA : To u pestv vecko! To se mme sebrat a sehnat si ho samy?

  FREDDY : km ti, e jsou vecky obsazen. Rozprelo se z nieho nic, nikdo s tm nepotal,

  a tak kad shn taxk. Doel jsem a na Charing Cross a zptky skorem na Ludgate Circus, a

  vecky obsazen.

  MATKA : Koukal ses na Trafalgarskm nmst?

  FREDDY : Na Trafalgarskm nmst nebyl ani jeden.

 • DCERA : Koukal ses?

  FREDDY : Koukal, dokonce a u ndra. Ml jsem zltat cel Londn?

  DCERA : Ty ses vbec nekoukal.

  MATKA : Freddy, ty si vn neum poradit. Hezky b a bez taxka se nevracej.

  FREDDY : Promoknu, a nic z toho.

  DCERA : A co my? To tu mme tret celou noc, v tom prvanu? lovk je jen tak nalehko, a ty

  sobe sobeck -

  FREDDY : ek jsem nco? U jdu, u jdu. ( Rozeve detnk a vystel smrem ke Strandu, sraz

  se vak s kvtinkou, kter utk ped detm, a vyraz j kok z rukou. Oslniv zblesk, a po

  nm rachot hromu, doprovz tento incident )

  KVTINKA : 'se ene, F'rdo? 'm na cestu, mloui!

  FREDDY : Promite. ( Odbhne )

  KVTINKA ( sbr rozhzen kvtiny a rovn je zptky do koku ) : T'm ale mresy! 'va

  p'gty f'jalek 'upen do blta. ( Usedne na patu sloupu a po pravici dmy si td kvtiny.

  dn romantick krska to nen. Mon je j osmnct, mon dvacet, ale sotva j bude vc.

  Na hlav m ern slamek, kter u dlouho odolv londnskmu prachu a poplku a do

  styku s kartem piel mlokdy nebo vbec ne. Jej vlasy by nalhav potebovaly umt;

  jejich my barva bude sotva od prody. Na sob m ooupan vypasovan ern kabtek,

  kter j jde skorem a po kolena. Pod nm hndou sukni a zstru z hrub ltky. nrovac

  boty jsou nadranc. Bezpochyby je tak ist, jak jen si to me dovolit; ale v porovnn s

  ptomnmi dmami je hrozn pindra. Tviku nem o nic hor, ale rozhodn by se dala

  vylepit, a tak nvtva u zubae by j prospla )

  MATKA : Dovolte prosm, jak to, e znte mho syna jmnem?

  KVTINKA : J, byl tea v synek, jo? Tvm tea nco pov'm, jo, k'byste ho vyc'povala 'ko

  dn mma, 'k by neil 'boh holce kvt a pak nesdrch besplaceni. 'slipa to te zathnete? (

  Na tomto mst je teba pokusu zachytit jej argn bez pomoci fonetick abecedy s omluvou

  zanechat pro nebezpe nesrozumitelnosti )

  DCERA : Ani npad, mami! To zrovna!

  MATKA : Dovol mi to, Klro. Nem drobn?

  DCERA : Ne. Nejmen mm estipenci.

  KVTINKA ( v nadji ) : J vm toho tipla rozmnm, miospan.

  MATKA ( Kle ) : Dej mi ji. ( Klra minci neochotn vyd ) Tak. ( Dvce ) Tumte, za ty

  kvtiny.

 • KVTINKA : Dkuju uctiv, dmo!

  DCERA : A ti d zptky. Svazek stoj jenom penci.

  MATKA : Bude zticha, Klro. ( Dvce ) Drobn si nechte.

  KVTINKA : Dkuju, dmo.

  MATKA : A te mi vysvtlete, odkud znte toho mladho pna.

  KVTINKA : Neznm.

  MATKA : Dobe jsem slyela, jak jste ho oslovila. M neoidte.

  KVTINKA ( protestuje ) : Kdo vs id. Pece taky kte cizmu muskmu Ferdo nebo

  Tondo, dy na nj chcete bejt mil. ( Usedne vedle svho koku )

  DCERA : Takhle vyhodit penze! Fakt, mami, to jsi mohla Freddymu uetit! ( Znechucen se

  uchl za sloup ) ( Postar dvryhodn pn vojenskho dren tla vbhne do krytu a zavr

  odkapvajc detnk. Je stejn postien, jako byl Freddy: nohavice m promen. Pes frak

  m pevlenk. Zaujme msto, kter opustila Dcera ) Fuj!

  MATKA ( Pnovi ) : Promite, pane, nevypad to, e by pestalo?

  PN : Sotva. Zrovna se spustil jet vt lijk. ( Pejde ke kvtince, d nohu na patu sloupu

  a sklon se, aby si narovnal manety u kalhot )

  MATKA : Boe mj! ( Smutn se uchl k dcei )

  KVTINKA ( vyuv pnovy blzkosti k tomu, aby s nm navzala ptelsk styky ) : Vono

  dy je nejh, tak brzy pestane. Nemrate se, pane iditel, a kupte si vod chud holky kytku.

  PN : Bohuel nemm drobn.

  KVTINKA : J vm rozmnm, pane iditel.

  PN : Libru? Men nemm.

  KVTINKA : Helejte, kupte si vode m kytiku, pane iditel, j vm rozmnm plkorunu.

  Vemte si tudletu za dv pence.

  PN : Pestate se vnucovat, pece vte, co se pat. ( Prohledv si kapsy ) Vn nemm

  drobn. - Moment, tady jsou ti plpence, jestli nepohrdnete. ( Ustoup k druhmu sloupu )

  KVTINKA ( zklaman, ale k si, e ti plpence jsou lep ne nic ) : Dkuju.

  UMIL ( dvce ) : Bacha na vc, dejte mu za to kytku. Tmhleten chlpek vzadu si pe kad

  vae slovo. ( Vichni se obrt k mui, kter si dl poznmky )

 • KVTINKA ( zden vysko ) : Co je na tom patnho, e sem s pnem mluvila? Mm

  povolno prodvat kytky, dy nezavazm na chodnku. ( Hystericky ) Pmbuv, e sem slun

  holka, akort sem se ho ptala, esli si vode m koup kytku.

  ( Veobecn rozruch, kter je vtinou vrazem sympati ke kvtince, ale tak odsudkem

  jejho pehnanho rozilen. Vkiky jako: "Co vete, ensk? Nikdo vm nic nedl. Copak

  vm nkdo ublil? M to cenu, dlat takovej kravl? Jenom pomalu. Klid, klid," atd. se

  ozvaj od starch a rozvnjch lid, kte ji chlchol. Ti mn trpliv ji daj, aby drela

  jazyk za zuby, a neurvale se j dotazuj, co se j stalo. Vzdlenj skupina, kter nev, o jde,

  se pihrne a stupuje rmus svmi otzkami a odpovmi: "Co se dje? Co vyvedla? Kde je

  ten chlpek? kej fzl si ji zapisuje. Coe! Tamten? Jo, tmhleten. Vobrala toho pna o

  penze," atd. Kvtinka, rozruen a uzaven ve shluku lid, si proklest cestu ven k Pnovi

  a ki jako smysl zbaven ) Pane, pane, a m neud! Vy nemte pojem, jak bysem na to

  doplatila.Vemou mi vosvden a vyenou na ulici, e vobtuju pnov. Zniej -

  MU SE ZPISNKEM ( vystoup do poped, je po jej pravici, ostatn se tla za nm ) Ale, ale,

  ale! Kdo vm ubliuje, ko jedna hloup? Za koho m mte?

  UMIL : Nic se nedje, je to kej lep pn, mrknte mu na perka. ( Vysvtluje mui se

  zpisnkem ) Vte, vona vs mla za frouse.

  MU SE ZPISNKEM ( s nhlm zjmem ) : Co je to frous?

  UMIL ( neschopen definice ) : Jak bych vm to ek - zkrtka, takovej frous, dalo by se ct.

  Jak by se to jin eklo? Takovej fzl, no.

  KVTINKA ( stle hysterick ) : Pi veckom, co je mi svat, ani slovkem sem -

  MU SE ZPISNKEM ( pnovit, ale v dobrm ) : Bute u zticha! Vypadm snad na

  policajta?

  KVTINKA ( zdaleka si nen jist ) : Pro ste si teda psal, co sem ekla? Mu j vdt, e ste

  si m psal sprvn? Koukejte mi vokzat, co ste si vo mn napsal!

  ( Mu oteve svj zpisnk a dr j ho rovnou ped nosem, akoli dav, kter se mu tla na

  zda a sna se mu st pes ramena, by slabm jedincem otsl )

  Co je to? Todle nni podn psmo. Todle j nepetu.

  MU SE ZPISNKEM : Ale j ano. ( te a pesn reprodukuje jej vslovnost ) " Nemrte se,

  paj iditel, a kupte si vod ch'd holky kytku."

  KVTINKA ( hrozn neastn ) : Vecko jen kvli tomu, e sem mu ekla pane iditel. Dy

  j to nemyslela ve zlm. ( Pnovi ) Pane, pane, a von m neud pro jedno pitom slovko.

  Vy peci -

  PN : Jakpak udn. To bych si musel stovat. ( Mui se zpisnkem ) Pane, jste-li detektiv,

  nemuste m chrnit ped obtovnm ze strany mladch en, dokud vs o to nepodm.

  Kad vm dosvd, e ta dvka nic neprovedla.

 • KOLEMSTOJC ( demonstrujce proti policejnmu donaestv ) : Tosev. Co je vm do toho?

  Hlete si svho! Chce dostat pidno, plhoun. Von si bude pst, co lidi eknou! Holka na nj

  ani nepromluvila. A co kdyby? To jsou vci, dneska se u holka ani ped detm schovat

  neme, aby ji nkdo neurel, atd., atd.

  ( Soucitnj demonstranti doprovod kvtinku zpt k pat sloupu, kde opt usedne a sna se

  ovldnout )

  UMIL : To nen dnej picl. Vobyejnej antala je to, j ho mm prokouknutho. km

  vm, mrknte mu na perka.

  MU SE ZPISNKEM ( ho oviln oslov ) : A jakpak se m vae pbuzenstvo v Selsey?

  UMIL ( podezrav ) : Vodka vte, e mm pbuzenstvo ze Selsey?

  MU SE ZPISNKEM : Na tom nesejde. Prost mte. ( Dvce ) Jak jste se octla tak daleko na

  vchod od Lisson Grove? Tam jste se pece narodila?

  KVTINKA ( zden ) : A co je na tom patnho, e sem vocamta vodthla? Prase by tam

  nebydlelo, a et sem musela klopit skorem pt ilas tejdn. ( V slzch ) Buhuh

  MU SE ZPISNKEM : Bydlete si kde chcete, jenom nevskejte.

  PN ( dvce ) : Notak, notak, vak on na vs nesm ani shnout; mete si bydlet, kde se vm

  lb.

  IRONIK ( se vtiskne mezi mue se zpisnkem a pna ) : Pkladmo v apartm s vyhldkou do

  Hyde Parku. Taky bych si s vma zahrl na adresy.

  KVTINKA ( upadne nad svm kokem do hlubok melancholie a neastn si bruml pro

  sebe ) : J sem nhodou slun holka.

  IRONIK ( si j nevm ) : Jestlipak uhdnete, vodka jsem j?

  MU SE