H.G. 144-2008 = N.M. Calcul Contributie Asigurare Accidente de Munca Si Boli Profesionale

 • Published on
  03-Apr-2018

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/29/2019 H.G. 144-2008 = N.M. Calcul Contributie Asigurare Accidente de Munca Si Boli Profesionale

  1/71

  HOTRRE nr. 144 din 13 februarie 2008 (*actualizat*)privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuiei de asigurarepentru accidente de munc i boli profesionaleEMITENT: GUVERNULPUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2008Data intrarii in vigoare : 18 februarie 2008

  Forma actualizata valabila la data de : 5 martie 2013Prezenta forma actualizata este valabila de la 3 februarie 2009 pana la 5 martie

  2013

  ----------*) Textul iniial a fost publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18

  februarie 2008. Aceasta este forma actualizat de S.C. "Centrul Teritorial deCalcul Electronic" S.A. Piatra-Neam pn la data de 5 martie 2013, cumodificrile i completrile aduse de HOTRREA nr. 50 din 29 ianuarie 2009.

  n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 99 alin.(1) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boliprofesionale, cu modificrile i completrile ulterioare,

  Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

  ART. 1Se aprob Normele metodologice de calcul al contribuiei de asigurare pentru

  accidente de munc i boli profesionale, prevzute n anexa care face parteintegrant din prezenta hotrre.

  ART. 2La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, Hotrrea Guvernului nr.

  176/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuiei deasigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, publicat n MonitorulOficial al Romniei, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2007, se abrog.

  PRIM-MINISTRUCLIN POPESCU-TRICEANU

  Contrasemneaz:---------------Ministrul muncii,

  familiei i egalitii de anse,Paul Pcuraru

  Ministrul economiei i finanelor,Varujan Vosganian

  Bucureti, 13 februarie 2008.Nr. 144.

  ANEXNORME METODOLOGICE

  de calcul al contribuiei de asigurare pentru accidentede munc i boli profesionale

  CAP. IDispoziii generale

  ART. 1n sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au urmtoarele

  semnificaii:a) clasa de risc reprezint gradul de risc de accidentare n munc i de

  mbolnvire profesional;b) tariful de risc reprezint procentul aplicat asupra bazei lunare de calcula contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale;

  c) baza lunar de calcul a contribuiei de asigurare pentru accidente de munci boli profesionale este cea prevzut la art. 101 din Legea nr. 346/2002 privindasigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile icompletrile ulterioare;

 • 7/29/2019 H.G. 144-2008 = N.M. Calcul Contributie Asigurare Accidente de Munca Si Boli Profesionale

  2/71

  d) contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionalereprezint exprimarea valoric a tarifului de risc;

  e) perioada de referin reprezint anul 2005.

  CAP. IIStabilirea claselor de risc

  ART. 2Clasele de risc se stabilesc pe categorii de activiti ale economiei

  naionale, potrivit Ordinului preedintelui Institutului Naional de Statistic

  nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economianaional - CAEN.ART. 3(1) Clasele de risc se determin pe baza a 4 indici de frecven:a) I(1) - indicele care reprezint frecvena de accidentare, respectiv numrul

  de accidentai ce revin la 1.000 de salariai;b) I(2) - indicele care reprezint frecvena accidentelor de munc soldate cu

  invaliditate i/sau deces, respectiv numrul de accidentai cu invaliditate i/saudeces, ce revin la 1.000 de salariai;

  c) I(3) - indicele care reprezint frecvena mbolnvirilor profesionale,respectiv numrul de cazuri noi de mbolnviri profesionale, ce revin la 1.000 desalariai;

  d) I(4) - indicele care reprezint frecvena salariailor care lucreaz n

  condiii de munc speciale i deosebite, la 1.000 de salariai.(2) Numrul accidentailor luai n considerare la determinarea indicilor I(1)i I(2) este dat de numrul formularelor pentru nregistrarea accidentelor demunc respective - FIAM.

  (3) Numrul cazurilor noi de mbolnviri profesionale este dat de numrulfielor de declarare a bolilor profesionale nregistrate n perioada de referin- BP2.

  (4) Indicii de frecven prevzui la alin. (1) se calculeaz pe baza datelorstatistice din perioada de referin.

  ART. 4(1) Fiecrui indice de frecven prevzut la art. 3 alin. (1) i corespunde o

  clas de risc. Pe baza claselor de risc corespunztoare celor 4 indici defrecven se determin, ca medie aritmetic, clasa de risc aferent sectorului de

  activitate, potrivit anexei nr. 1. Formula de calcul a clasei de risc, denumit ncontinuare CR, este urmtoarea:

  CR = [CR(1) + CR(2) + CR(3) + CR(4)]:4,

  unde:

  CR(1) - clasa de risc aferent indicelui de frecven I(1);CR(2) - clasa de risc aferent indicelui de frecven I(2);CR(3) - clasa de risc aferent indicelui de frecven I(3);CR(4) - clasa de risc aferent indicelui de frecven I(4).

  (2) Clasa de risc aferent fiecrui indice de frecven se stabilete pe baza

  mediei indicilor de frecven respectivi din perioada de referin.(3) Clasele de risc aferente indicilor de frecven au valori cuprinse ntre 1i 20, pentru fiecare dintre cei 4 indici. Intervalele dintre valorile celor 4indici de frecven ce stau la baza determinrii claselor de risc corespundintervalelor dintre termenii unei progresii, potrivit grilei prevzute n anexanr. 2.

  CAP. IIIStabilirea tarifului de risc

  ART. 5(1) Fiecrei clase de risc i corespunde un tarif de risc, conform grilei

  prevzute n anexa nr. 3.

  (2) Tariful de risc, respectiv cota de contribuie, are valoarea cuprinsntre 0,4 i 2%, aplicat asupra bazei lunare de calcul.(2) Tariful de risc, respectiv cota de contribuie, are valoarea cuprins

  ntre 0,15 i 0,85%, aplicat asupra bazei lunare de calcul, respectiv asuprasumei veniturilor brute realizate lunar.------------

 • 7/29/2019 H.G. 144-2008 = N.M. Calcul Contributie Asigurare Accidente de Munca Si Boli Profesionale

  3/71

  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic dinHOTRREA nr. 50 din 29 ianuarie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3februarie 2009.

  (3) Tariful minim de risc corespunde clasei de risc 1, iar tariful maxim derisc corespunde clasei de risc 20.

  (4) Tariful de risc este stabilit la nivel de sector de activitate clas CAENi este prevzut n anexa nr. 4.

  ART. 6Angajatorii care i modific activitatea principal, implicit codul CAEN

  aferent, vor plti cota de contribuie aferent noului tarif de risc ncepnd culuna urmtoare schimbrii activitii principale, n baza declaraiei pe propriarspundere depuse.

  CAP. IVStabilirea contribuiei de asigurare

  ART. 7Contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale

  datorat lunar de angajatori, denumit n continuare C, se determin dupurmtoarea formul:*T*

  TR x BC

  C= ,100*ST*

  unde:TR - tariful de risc aferent sectorului de activitate din care face parte

  angajatorul;BC - baza lunar de calcul corespunztoare lunii anterioare perioadei de plat

  a contribuiei.ART. 8Contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale

  datorat de angajatori se calculeaz n conformitate cu prevederile art. 3, 4, 5i 7, pe baza datelor statistice din perioada de referin, aferente sectorului de

  activitate - clasei CAEN din care acetia fac parte.CAP. VDispoziii finale

  ART. 9(1) Unitile i instituiile realizeaz ncadrarea activitilor n clasa

  CAEN corespunztoare, potrivit actualizrii Clasificrii activitilor dineconomia naional, aprobat prin Ordinul preedintelui Institutului Naional deStatistic nr. 337/2007.

  (2) n cadrul Clasificrii activitilor din economia naional, actualizatpotrivit alin. (1), unitile i instituiile identific, n funcie de specificulactivitii principale desfurate, codul CAEN aferent.

  ART. 10Termenul de declarare i de plat a contribuiei de asigurare pentru accidentede munc i boli profesionale este pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoarecelei pentru care se efectueaz plata drepturilor salariale.

  ART. 11(1) n cazul n care plata contribuiei de asigurare pentru accidente de munc

  i boli profesionale nu s-a efectuat pn la termenul prevzut la art. 10,cheltuielile pentru prestaiile i serviciile de asigurare prevzute de lege iefectuate de asigurtor se recupereaz de la angajator.

  (2) Recuperarea sumelor prevzute la alin. (1) se va face de ctre asigurtor,conform prevederilor legale, dup stabilirea caracterului de munc alaccidentului, respectiv caracterului profesional al bolii, i primireadocumentelor justificative de plat de la prestatorii de servicii.

  ART. 12Anexele nr. 1-4 fac parte integrant din prezentele norme metodologice.

  ANEXA 1-------

  la normele metodologice

 • 7/29/2019 H.G. 144-2008 = N.M. Calcul Contributie Asigurare Accidente de Munca Si Boli Profesionale

  4/71

  ------------------------

  NCADRAREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE DIN ECONOMIA NAIONALN CLASE DE RISC, PE BAZA INDICILOR DE FRECVEN I A

  DATELOR STATISTICE DIN ANUL 2005

  *T**Font 8*Nr. Cod I(1) CR I(2)CR I(3) CR I(4) CR CR crt Activitatea din economia naional CAEN (1) (2) (3) (4)[CR

  (1-4) /4] NC CC I(1) CR I(2)CR I(3) CR I(4) CR CR AEN (1) (2) (3) (4) 1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase i a plantelor productoare de semine oleaginoase O111 0,510 3 0,169 6 0,016 2 10,565 3 3,50 2 Cultivarea orezului O112 0,723 4 0,189 6 0,031 3 13,706 3 4,00 3 Cultivarea legumelor i a pepenilor, a rdcinoaselor i tuberculilor O113 0,510 3 0,169 6 0,016 2 10,565 3 3,50 4 Cultivarea trestiei de zahr O114 0,510 3 0,189 6 0,031 3 13,706 3 3,75

  5 Cultivarea tutunului O115 0,510 3 0,189 6 0,031 3 13,706 3 3,75 6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile O116 0,510 3 0,189 6 0,031 3 13,706 3 3,75 7 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente O119 0,510 3 0,169 6 0,016 2 10,565 3 3,50 8 Cultivarea strugurilor O121 0,477 3 0,119 5 0,000 1 2,978 1 2,50 9 Cultivarea fructelor tropicale i subtropicale O122 0,477 3 0,119 5 0,000 1 2,978 1 2,5010 Cultivarea fructelor citrice O123 0,477 3 0,119 5 0,000 1 2,978 1 2,5011 Cultivarea fructelor seminoase i smburoase O124 0,477 3 0,119 5 0,000 1 2,978 1 2,5012 Cultivarea fructelor arbutilor fructiferi,

  cpunilor, nuciferilor i a altor pomi fructiferi O125 0,387 3 0,134 5 0,000 1 5,201 2 2,7513 Cultivarea fructelor oleaginoase O126 0,600 4 0,154 6 0,016 2 8,342 2 3,5014 Cultivarea plantelor pentru prepararea buturilor O127 0,477 3 0,119 5 0,000 1 2,978 1 2,5015 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale i a plantelor de uz farmaceutic O128 0,499 3 0,152 6 0,010 2 8,036 2 3,2516 Cultivarea altor plante permanente O129 1,367 5 0,312 8 0,029 2 9,978 3 4,5017 Cultivarea plantelor pentru nmulire O130 0,297 2 0,148 5 0,000 1 7,424 2 2,5018 Creterea bovinelor de lapte O141 0,417 3 0,417 9 0,000 1 41,719 5 4,50

  19 Creterea altor bovine O142 0,417 3 0,417 9 0,000 1 41,719 5 4,5020 Creterea cailor i a altor cabaline O143 1,575 6 0,000 1 0,000 1 31,496 5 3,2521 Creterea cmilelor i a camelidelor O144 0,000 1 0,000 1 0,000 1 58,962 6 2,2522 Creterea ovinelor i a caprinelor O145 1,575 6 0,000 1 0,000 1 31,496 5 3,2523 Creterea porcinelor O146 0,821 4 0,164 6 0,164 6 20,536 4 5,0024 Creterea psrilor O147 0,632 4 0,070 4 0,000 1 14,054 3 3,0025 Creterea altor animale O149 0,790 4 0,000 1 0,000 1 45,229 6 3,0026 Activiti n ferme mixte (cultura vegetal combinat cu creterea animalelor) O150 0,465 3 0,232 7 0,077 4 15,492 3 4,25

  27 Activiti auxiliare pentru producia vegetal O161 0,611 4 0,141 5 0,61111 9,399 3 5,7528 Activiti auxiliare pentru creterea animalelor O162 1,318 5 0,000 1 0,000 1 11,111 3 2,5029 Activiti dup recoltare O163 0,651 4 0,149 5 0,203 6 8,694 2 4,25

 • 7/29/2019 H.G. 144-2008 = N.M. Calcul Contributie Asigurare Accidente de Munca Si Boli Profesionale

  5/71

  30 Pregtirea seminelor O164 0,527 3 0,149 5 0,161 6 8,377 2 4,0031 Vntoare, capturarea cu capcane a vnatului i activiti de servicii anexe vntorii O17011,49415 5,74720 0,000 1 86,207 8 11,0032 Silvicultur i alte activiti forestiere O210 1,154 5 0,292 8 0,014 2 6,837 2 4,2533 Exploatare forestier O220 2,011 6 0,435 9 0,027 2 6,250 2 4,7534 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontan O230 0,928 4 0,234 7 0,009 1 5,551 2 3,5035 Activiti de servicii anexe silviculturii O240 1,370 5 0,75712 0,000 1 5,235 2 5,0036 Pescuitul maritim O311 0,000 1 0,000 1 0,000 1 21,598 4 1,7537 Pescuitul n ape dulci O312 0,000 1 0,000 1 0,000 1 21,598 4 1,7538 Acvacultura maritim O321 0,000 1 0,000 1 0,000 1 5,400 2 1,2539 Acvacultura n ape dulci O322 0,000 1 0,000 1 0,000 1 32,181 5 2,0040 Extracia crbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg) O51019,62120 0,48010 0,54010 456,348 1714,2541 Extracia crbunelui inferior (PCS

 • 7/29/2019 H.G. 144-2008 = N.M. Calcul Contributie Asigurare Accidente de Munca Si Boli Profesionale

  6/71

  67Fabricarea amidonului i a produselor din amidon 1062 3,752 9 0,000 1 0,000 1 0,000 1 3,00 68Fabricarea pinii, fabricarea prjiturilor i a produselor proaspete de patiserie 1071 0,784 4 0,006 3 0,091 4 2,278 1 3,00 69Fabricarea biscuiilor i picoturilor; fabricarea prjiturilor i a produselor conservate de patiserie 1072 3,171 8 0,176 6 0,000 1 0,000 1 4,00 70Fabricarea macaroanelor, tieilor, cucu-ului i a altor produse finoase similare 1073 2,597 7 1,29916 0,000 1 12,987 3 6,75 71Fabricarea zahrului 1081 3,583 8 0,000 1 0,448 9 44,783 5 5,75 72Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei i a produselor zaharoase 1082 1,488 5 0,000 1 0,000 1 3,307 2 2,25 73Prelucrarea ceaiului i cafelei 1083 0,418 3 0,000 1 0,000 1 20,877 4 2,25 74Fabricarea condimentelor i ingredientelor 1084 2,029 6 0,342 8 0,000 1 91,859 8 5,75 75Fabricarea de mncruri preparate 1085 0,937 4 0,203 6 0,049 3 8,307 2 3,75 76Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate i alimentelor dietetice 1086 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00 77Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 0,512 3 0,054 3 0,057 3 2,498 1 2,50 78Fabricarea preparatelor pentru hrana

  animalelor de ferm 1091 1,531 6 0,000 1 0,000 1 25,510 4 3,00 79Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1092 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00 80Distilarea, rafinarea i mixarea buturilor alcoolice 1101 0,600 4 0,000 1 0,000 1 16,908 3 2,25 81Fabricarea vinurilor din struguri 1102 0,879 4 0,135 5 0,000 1 0,993 1 2,75 82Fabricarea cidrului i a altor vinuri din fructe 1103 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00 83Fabricarea altor buturi nedistilate, obinute prin fermentare 110410,10114 0,000 1 0,000 1 0,000 1 4,25 84Fabricarea berii 1105 1,687 6 0,000 1 0,93714 23,435 4 6,25 85Fabricarea malului 1106 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00 86Producia de buturi rcoritoare nealcoolice; producia de ape minerale i alte ape mbuteliate 1107 1,020 5 0,000...

Recommended

View more >