IFA - .IFA • IFA • IFA • IFA • IFA • IFA • IFA • IFA • IFA • IFA • IFA • IFA

Embed Size (px)

Text of IFA - .IFA • IFA • IFA • IFA • IFA • IFA • IFA • IFA • IFA • IFA • IFA • IFA

 • 69ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 1/98

  W poprzednim miesicu obiecaemopowiedzie o wspczesnym radiu. Wiele oznak wiadczy, e radio stoi przedwielk szans szans na drug modo. To jednak jest temat na cay artykubd felieton. Zapewne do tego fascynujcego tematu jeszcze powrcimy.

  W pierwszych numerach EdW mogezapozna si z cyklem artykuwRadiofonia w cigym rozwoju. Kocwka tego cyklu dotyczya nowego systemu radiofonicznego, zwanego DAB.

  Moe ci teraz troch zaskocz. Wiadomo, e radio powstao i przeywaochwile wietnoci duo wczeniej ni telewizja. Tymczasem, o ile cyfrowa telewizja (DVB) pojawia si ju co najmniejprzed rokiem w przekazach niektrychsatelitw oraz w niektrych sieciach kablowych, o tyle radiofonia cyfrowa (DAB)dopiero si szykuje do gonego wiato

  wego debiutu. W niektrych krajach przeprowadzano co prawda prby, ale tak naprawd, to radiofonia DAB nie wkroczyajeszcze na rynek.

  Radiofonia DAB jest nieodczniezwizana z motoryzacj. Moe si zdziwisz i zapytasz, dlaczego? To znw jesttemat na kolejny artyku czy felieton.Przyjmij wic do wiadomoci, e proponowane odbiorniki DAB to przede wszystkim odbiorniki samochodowe lub tunerywsppracujce z istniejcym systememelektroakustycznym samochodu.

  O co chodzi w tym caym systemieDAB?

  Szczegy techniczne s do trudnedo zrozumienia. Z grubsza chodzi o to, edziki zastosowaniu zarwno odpowiedniej obrbki sygnau, jak i dziki zaawansowanym metodom modulacji fali (fal)nonej(ych), wypadkowe wymagane

  pasmo przenoszenia w radiofonii cyfrowej moe by, i o dziwo jest, nieco mniejsze, ni w dotychczasowej radiofonii FM,a jako dwiku jest taka sama, jak z pyty kompaktowej.

  System DAB jest lepszy od transmisjiFM pod wieloma wzgldami. Wicej informacji podam ci w jednym z nastpnych numerw EdW. Dzi, bez wchodzenia w szczegy, chciaem tylko zasygnalizowa perspektywy. Po pierwsze, system DAB zapewnia jako dwiku odpowiadajc jakoci pyty kompaktowej,a ponadto jest zdecydowanie bardziej odporny na zakcenia i zaniki sygnau, takdokuczliwie odczuwane w samochodachna granicy zasigu stacji. Po drugie, jestto system cakowicie cyfrowy, a wicw zasadzie rozsyane s po prostu bity informacji. A wic oprcz transmisji radiowej, do odbiorcy s jednoczenie trans

  IIFFAAczyli panorama najnowszych osigni elektroniki uytkowej

  cz 4

  IFA, czyli panorama najnowszych osignielektroniki uytkowej. Cz 4 . . . . . . . . . . .69

  ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

  Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

 • IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA

  ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 1/9870

  mitowane rnorodne informacje dodatkowe. Mog to by na przykad obszernedane o sytuacji na drogach. Mog to byinformacje przeznaczone dla wybranychgrup odbiorcw (np. komunikaty bankowe lub informacje o sytuacji na giedach),albo nawet komunikaty dla odbiorcw indywidualnych. Moliwoci jest bardzoduo po prostu do dyspozycji stoi szeroki kana przesyowy, ktrym w jednymsystemie, obok kilkunastu programw radiowych, mona przesya praktyczniedowolne informacje, czy obrazy. Na razieobrazy nieruchome, ale po wprowadzeniu zupenie nowego, obiektowego standardu MPEG4, prawdopodobnie nawetobrazu ruchomego... Zawrt gowy: radiofonia z moliwoci przesyania obrazw ruchomych, czy to aby nie przesada?

  Na razie jeszcze chyba nie bardzo potrafisz sobie wyobrazi, do czego wykorzysta wszystkie moliwoci radiofoniiDAB. Za chwil podam ci troch wicejinformacji.

  Teraz musz powiedzie par swo systemach nawigacyjnych. O systemienawigacji satelitarnej GPS moge przeczyta w jednym z poprzednich numerwEdW.

  Na berliskich targach niemal wszyscyliczcy si producenci wyposaenia do samochodw przedstawili swoje urzdzeniado nawigacji satelitarnej, przeznaczonewanie dla kierowcw. Niektre droszesamochody maj w standardowym wyposaeniu system nawigacji satelitarnej.

  Co ciekawe, niektre prezentowaneradia samochodowe s wyposaone odurodzenia w niewielki ekran ciekokrys

  taliczny, na ktrym midzy innymi podane s wskazwkidotyczce wyboru trasy prowadzcej do wybranegowczeniej celu. Niewielki wywietlacz LCD w radiu to niewszystko najczciej do celw nawigacji przewidzianokolorowy ekran o przektnejrzdu kilkunastu centymetrw. Wanie na tym ekraniepokazywane s zarwno mapy z zaznaczon tras podry, jak rwnie wszelkie komunikaty. Jeli ju w auciejest kolorowy ekran, mona

  go wykorzysta do wielu innych celw(byle nie do ogldania telewizji przez kierowc podczas jazdy). W ten sposbdoszlimy do kompleksowego systemuelektronicznego w samochodzie. Znwotwiera to nowe, trudne do przewidzeniamoliwoci na przyszo.

  Wracajmy do systemw nawigacyjnych.

  Do penego wykorzystania systemunawigacyjnego potrzebna jest niewtpliwie cyfrowa mapa danego kraju zapisanana CDROMie. Takie cyfrowe mapy wielukrajw europejskich s ju dostpne narynku.

  Tak wic cyfrowa mapa plus sygnaGPS daj moliwo radykalnego uatwienia jazdy kierowcy przez nieznanokolic. No tak, ale jeli w zwizku z robotami drogowymi zostanie wyznaczonyobjazd, to taki system nawigacyjny poprostu zgupieje, prawda?

  Niekoniecznie! Wyobra sobie, ewanie przez radio DAB do komputera

  Moduy odbiorcze DAB

  Ukad scalony do demodulacji i dekodowania sygnau DAB

  Tuner DAB i wsppracujce autoradio firmy Blaupunkt

 • IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA IFA

  71ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 1/98

  samochodowego dotr wyczerpujce informacje o takich objazdach, korkach, nawet powaniejszych, krtkotrwaych zakceniach zwizanych na przykad z wypadkami samochodowymi. Wanie tedodatkowe informacje przekazywaneprzez radio pozwol, by system nawigacyjny automatycznie zaleci waciw drog objazdu. Brzmi to moe troch jak bajka, ale nie ma tu nic przesady dopierosystem nawigacji satelitarnej w poczeniu z radiofoni DAB realnie stwarza takiefantastyczne moliwoci.

  Oczywicie oprcz prototypw samochodowych odbiornikw DAB, wiodcefirmy przedstawiy bogat ofert odbiornikw samochodowych AM/FM o rnych moliwociach. Oprcz radioodbiornikw z odtwarzaczem kaset magnetofonowych mona byo obejrze odbiornikiz odtwarzaczem CD, rzadziej z odtwarzaczem minidyskw MD. Tutaj jakich rozwiza, rzucajcych na kolana, nie byo.Oczywicie wygld oferowanych odbiornikw jest coraz nowoczeniejszy, wygoda obsugi coraz wiksza. W wielu wypadkach odtwarzacz CD zawierajcy zmieniacz pyt (do12 szt.) jest w baganiku,a radio umieszczone przy kierowcy suy do sterowania junie tylko odtwarzaczem CD,ale prac caego systemu audiowizualnego samochodu.Audiowizualnego, bo kolorowy ekran potrzebny do systemu nawigacyjnego moe bywykorzystany do jeszcze innych celw, na przykad domonitorowania stanu poszczeglnych urzdze samochodu,do nadawania i odbierania komunikatw przez telefonGSM, itp.

  Ciekawostk moe bypierwszy odbiornik radiowy poczonyz telefonem GSM. C, moe to niewaciwa nazwa, ale jest to prawdziwy radiotelefon.

  A jeli telefon, to niepostrzeenieprzeszlimy do telekomunikacji.

  Co nowego w tej dziedzinie?Nikogo dzi nie wzruszy jaki tam

  udziwniony, przewodowy aparat telefoniczny. Jeszcze troch robi wraenienowoczesne komrkowce. Tutajwci toczy si walka o klienta. Sami jestemy jej wiadkami. Reklamy w prasie,radiu i telewizji zachcaj do kupienia takiego, czy innego modelu telefonu komrkowego. Walka trwa. Poszczeglnefirmy przecigaj si w wymylaniu oryginalnych ksztatw, kolorw swoichkomrek. Osoba nie znajca si na

  technice kupi po prostu aparat, ktryuzna za adniejszy. Ale forma to niewszystko. Te same firmy przecigaj siw udoskonalaniu wntrza, dziki czemuoferuj coraz duszy czas pracy na komplecie baterii bez adowania, coraz wiksze dodatkowe moliwoci i, oczywiciecoraz mniejsz mas. Rekordzistami stu Motorola i Philips. Ich najlejsze aparaty rni si midzy sob jakimi tam nieznaczcymi dwoma, czy trzema gramami, przy czym aparat way poniej 100g.Czy naprawd doceniasz osignity stopie miniaturyzacji? Czy masz wiadomo, e 100 gramw to masa... tabliczki czekolady. Gdy nastpnym razem bdziesz kupowa tabliczk czekolady, pomyl koniecznie o telefonach GSM.

  Jeli ju jestemy przy telefonii, cyfrowej oczywicie, to znw musz wspomnie o perspektywach. Jeli obecniew sieciach telekomunikacyjnych przesyasi nie prdy i napicia, ale troch upraszczajc po prostu bity informacji, tooczywicie take w tej dziedzinie istniejeogromne pole do rozwoju.

  A jeli ju masz w samochodzie cyfrowy telefon, sprzt do poczenia telefonuGSM i przenonego komputera (a tymsamym dobry faks), to czy trudno sobiewyobrazi sytuacj, w ktrej managerjedcy samochodem po Europie, czywrcz wiecie, na bieco z daleka kieruje prac swojej firmy?

  Przechodzimy do kolejnej sprawy.Oczywicie nowoczesna telekomunikacja to nie tylko telefonia bezprzewodowaGSM. Prawdopodobnie ju syszae, etrwaj intensywne przygotowania dowprowadzenia oglnodostpnej telefoniisatelitarnej. Najbardziej zaawansowanyjest projekt Iridium, w ktrym due udziay ma dobrze ci znany koncern Motorola.

  Co prawda ju teraz istniej systemytelefonii satelitarnej, ale wymagane mocenadawania uniemoliwiaj miniaturyzacj.System Iridium, i jemu podobne, nie wymaga duych mocy i telefoniczne aparatysatelitarne bd mie wymiary porwnywalne z dzisiejszymi aparatami GSM.

  Jak wiesz, wok telefonii GSM robisi duo haasu. Wkrtce podobna wielka

  kampania reklamowa bdziedotyczy telefonii satelitarnej.

  Ty jednak w adnym wypadku nie daj si przekona, e telefonia komrkowa czy satelitarna cakowicie zastpi wsp

  czesne sieci przewodowe. Wielka kampaniareklamowa jak zwyklezwizana jest ze spodziewanymi duymi zyskami na nowym rynku.Znane od lat telekomunikacyjne sieci przewodowe dugo jeszcze bd nam dostarcza niedrogich usug. Nie tylko

  zwizanych z przekazywaniem gosu.

  Dzi, gdy wszystkiecza midzycentralo

  we pracuj w systemiecyfrowym, nic nie stoina przeszkodzie, by tecza wykorzysta doprzesyania danychmidzy komputerami

  System DAB fi