of 31 /31
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL Anexa nr.3/41 INFORMATIILOR SECRETE DE STAT Nr. formular 01 02 26 27 28 29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare CUPRINS Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pag.2

INFORMATIILOR SECRETE DE STAT - cdep.ro Registrului National al Informatiilor... · Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobata prin Legea nr. 101/2003,

 • Author
  others

 • View
  26

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of INFORMATIILOR SECRETE DE STAT - cdep.ro Registrului National al Informatiilor... · Oficiului...

 • OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL Anexa nr.3/41

  INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

  Nr.

  formular

  01

  02

  26

  27

  28

  29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

  Bugetul pe programe

  Sinteza finantarii programelor

  Fisele programelor

  Programe de investitii publice

  Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

  CUPRINS

  Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

  ordonatorilor principali de credite pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021

  Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  Sume alocate de la bugetul de stat

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  pag.2

 • DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

  pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021

  1. TITULAR: OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

  COD TITULAR: 41

  2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

  Conform prevederilor cadrului legislativ national in vigoare, ORNISS este organizat si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Guvernului Romaniei, ca autoritate la nivel national in domeniul securitatii informatiilor clasificate.

  ORNISS este prima institutie din Romania infiintata la recomandarea expresa a NATO, structurata dupa modelul, recomandarile si practicile euro-atlantice si care functioneaza in conformitate cu standardele de securitate ale Aliantei si ale Uniunii Europene.

  ORNISS reprezinta organismul national de legatura pentru informatiile clasificate cu Oficiul de Securitate al NATO (NOS), cu structurile de securitate similare din statele membre si partenere ale Aliantei Nord-Atlantice, ale Uniunii Europene, ale altor organizatii internationale, precum si cu cele ale statelor cu care Romania a incheiat tratate, intelegeri sau acorduri care prevad protectia informatiilor clasificate. Prin specificul activitatii desfasurate, ORNISS reprezinta garantul, in raporturile cu organismele de specialitate ale NATO si UE, al obiectivitatii, eficientei si transparentei procesului de asigurare a protectiei informatiilor clasificate in Romania.

  Astfel, misiunea ORNISS este de a asigura implementarea unitara, la nivel national, a masurilor de securitate a informatiilor nationale clasificate, precum si a celor echivalente care fac obiectul tratatelor, intelegerilor si acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte. ORNISS exercita atributii de reglementare, autorizare, evidenta si control la nivelul sistemului national de protectie a informatiilor clasificate.

  In realizarea misiunii sale, ORNISS a actionat in mod consecvent pentru a asigura cunoasterea, respectarea si aplicarea prevederilor legislatiei nationale referitoare la protectia informatiilor clasificate, precum si a cerintelor si standardelor statuate de Oficiul de Securitate al NATO si de Oficiul de Securitate al Consiliului UE pentru gestionarea informatiilor clasificate ale organizatiilor respective, de catre toate institutiile publice si operatorii economici din Romania care detin informatii din aceste categorii.

  Activitatea desfasurata de catre ORNISS, in calitate de institutie publica cu autoritate la nivel national in domeniul securitatii informatiilor clasificate, are la baza prevederile urmatoarelor acte normative:

  - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobata prin Legea nr. 101/2003, modificata si completata prin Legea nr. 343/2005 (prin care prerogativele institutiei se extind si asupra protectiei, la nivel national, a informatiilor clasificate ale Uniunii Europene);

  - Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;

  - Hotararea Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protectia

  pag.3

 • informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Romania;

  - Hotararea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania;

  - Hotararea Guvernului nr. 354/2002 pentru infiintarea agentiilor INFOSEC: Agentia de Acreditare de Securitate (AAS), Agentia de Securitate pentru Informatica si Comunicatii (ASIC) si Agentia de Distribuire a Materialului Criptografic (ADMC);

  - Ordonanta Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea si desfasurarea activitatii de curierat pentru materialele NATO clasificate, aprobata prin Legea nr. 342/2005;

  - Ordinele emise de directorul general al ORNISS (publicate in Monitorul Oficial al Romaniei), ca instrumente de reglementare la nivel national a politicilor de securitate pe domenii specifice si de urmarire a modului de implementare functionala a standardelor NATO si UE privind protectia informatiilor clasificate.

  In orientarea strategica a activitatii specifice, elaborarea, implementarea si controlul implementarii politicilor de securitate, precum si in realizarea actiunilor si proiectelor concrete, ORNISS beneficiaza de o permanenta indrumare si coordonare din partea viceprim-ministrului pentru securitate nationala, Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si Secretarului General al Guvernului.

  3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

  Participarea si implicarea ORNISS, ca Autoritate Nationala de Securitate in procesul de revizuire a Politicii de securitate a NATO si a Directivelor de implementare a acesteia au facut ca procesul de actualizare a cadrului normativ national in domeniul protectiei informatiilor clasificate sa reprezinte o preocupare permanenta a personalului institutiei.

  Modificarea Regulamentului de Securitate al Consiliului Uniunii Europene, proces in cadrul caruia ORNISS, prin expertii sai a fost implicat in toate etapele de elaborare si adoptare, conduce la necesitatea redefinirii si adaptarii standardelor si masurilor de securitate pentru protectia informatiilor UE clasificate, aceasta constituind una din activitatile importante ale institutiei in cursul anului 2018 si in perioada urmatoare.

  Prin O.G. nr. 52/2005 privind organizarea si desfasurarea activitatii de curierat pentru materialele NATO clasificate, ORNISS a fost desemnat sa asigure curieratul special al materialelor NATO clasificate, impunand o preocupare permanenta de imbunatatire a acestei activitati si compatibilizarea cu masurile specifice din aquis-ul comunitar in domeniu.

  Prin Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, O.U.G. nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat si H.G. nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Romania, ORNISS asigura:

  - acreditarea sistemelor informatice si de comunicatii care vehiculeaza informatii nationale, NATO si UE clasificate;

  - coordonarea Sistemului National de Registre, prin:

  - acreditarea si reacreditarea Componentelor Sistemului National de Registre (CSNR), coordonarea si controlul implementarii masurilor de securitate fizica si a documentelor NATO/UE clasificate la nivelul acestor structuri si la nivelul agentilor economici care au infiintat CSNR;

  - elaborarea si implementarea unor programe de masuri si a unor sisteme de protectie eficienta la nivelul fiecarei institutii care gestioneaza informatii NATO/UE clasificate;

  pag.4

 • - gestionarea informatiilor NATO/UE clasificate la nivel national exclusiv in cadrul unui sistem de registre operational, cu componente autorizate de o singura autoritate, sistem care trebuie sa furnizeze in orice moment date despre detinatorul si starea informatiei pe intregul ciclu de viata al acesteia.

  - coordonarea Sistemului National de Protectie a Informatiilor Clasificate;

  - coordonarea activitatilor necesare negocierii si incheierii acordurilor internationale in domeniul protectiei informatiilor clasificate;

  - controlul accesului persoanelor fizice la informatiile clasificate;

  - protectia informatiilor clasificate in cadrul activitatilor contractuale si de filmare, fotografiere, cartografiere si executare de lucrari de arte plastice in obiective, zone si locuri de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate, prin implementarea la nivel national a masurilor de protectie a informatiilor clasificate care fac obiectul activitatilor contractuale, prin cooperarea cu institutiile si companiile care desfasoara activitati in domeniul securitatii industriale si prin cooperarea cu Autoritatile Desemnate de Securitate.

  In exercitarea atributiilor sale stabilite prin lege, ORNISS actioneaza pentru perfectionarea cadrului normativ care reglementeaza Sistemul National pentru Protectia Informatiilor Clasificate si asigurarea conformitatii acestuia cu normele europene si euro-atlantice de profil. Activitatea de reglementare desfasurata de ORNISS are ca obiectiv principal perfectionarea cadrului legislativ in baza caruia functioneaza Sistemul National pentru Protectia Informatiilor Clasificate. Aceasta constituie un proces permanent, fundamentat pe revizuirea politicii de securitate NATO si UE, pe necesitatea adaptarii standardelor de securitate in fata noilor provocari de securitate, precum si pe eficientizarea cadrului institutional in ceea ce priveste protectia informatiilor clasificate.

  Pe aceste coordonate, in perioada de referinta, au fost elaborate si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, un numar de 7 documente cu caracter normativ care consolideaza activitatile specifice privind cadrul procedural si institutional pentru asigurarea protectiei informatiilor clasificate in Romania.

  De asemenea, in calitate de autoritate abilitata sa coordoneze activitatile de negociere si incheiere a acordurilor internationale in domeniul protectiei informatiilor clasificate, ORNISS a asigurat, in perioada de referinta, negocierea si incheierea unor acorduri de profil cu state membre sau partenere ale NATO si/sau UE. In acest sens, ramane o prioritate continuarea procesului de incheiere de acorduri de securitate pentru protectia informatiilor clasificate cu state membre NATO si UE, precum si cu alte state partenere.

  Pana in prezent, au fost semnate acorduri de securitate privind protectia reciproca a informatiilor clasificate cu Uniunea Europeana privind procedurile de securitate pentru schimbul de informatii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005 - Legea nr. 267/2005, in vigoare din 1 noiembrie 2005, cu Italia, ratificat prin Legea nr. 269/2005, cu Bulgaria, ratificat prin Legea nr. 67/2007, cu Polonia, ratificat prin Legea nr. 65/2007, cu Estonia, ratificat prin Legea 202/2007, cu Slovacia, ratificat prin Legea 325/2007, cu Norvegia, ratificat prin Legea nr. 279/2009, cu Portugalia, ratificat prin Legea nr. 282/2009, cu Letonia, ratificat prin Legea nr. 103/2010, cu Cehia, ratificat prin Legea nr. 272/2010, cu Spania, ratificat prin Legea nr. 273/2010, cu Franta, ratificat prin Legea nr. 56/2011, cu Slovenia, ratificat prin Legea nr. 102/2012, cu Albania, ratificat prin Legea nr. 74/2014, cu Ucraina, ratificat prin Legea nr. 75/2014, cu Georgia, ratificat prin Legea nr. 177/2014, cu Cipru, ratificat prin Legea nr. 238/2015. De asemenea, acordul privind protectia informatiilor clasificate cu Moldova a fost ratificat prin Legea nr. 167/2016.

  Prin Legea nr. 494/2006 au fost finalizate procedurile de aderare la Acordul ATOMAL

  pag.5

 • si prin Legea nr. 281/2009 a fost ratificat Protocolul privind amendarea anexei de securitate la Acordul NATO ATOMAL.

  Prin semnarea Acordului de Securitate cu Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 267/2005 si a Aranjamentelor de securitate subsecvente dintre ANS-ul roman si autoritatile de securitate ale UE, Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat a fost desemnat ca autoritate responsabila cu gestionarea la nivel national a informatiilor clasificate UE.

  Prin Legea nr. 262/07.12.2011 a fost ratificat Acordul dintre Romania si Agentia Spatiala Europeana (ESA) privind aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene si termenii si conditiile aferente, semnat la Bucuresti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene, semnata la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea Romaniei la Acordul dintre statele parti la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene si Agentia Spatiala Europeana privind protectia si schimbul de informatii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002.

  De asemenea, a fost semnat Acordul intre Statele Membre ale Uniunii Europene, reunite in cadrul Consiliului, privind protectia informatiilor clasificate schimbate in interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 25 mai 2011; ratificat prin Legea nr. 64 din 21 martie 2013.

  In perioada de referinta s-au semnat acorduri bilaterale cu Macedonia (la 04 august 2016), ratificat prin Legea nr. 201/2017 si Germania (la 14 decembrie 2016), ratificat prin Legea nr. 200/2017.

  De asemenea, s-au semnat acorduri bilaterale cu Guvernul Republicii Serbia (la data de 08 februarie 2017), cu Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg (la 24 mai 2017), și cu Guvernul Republicii Croația (la 12 iunie 2017), proiectele de lege de ratificare aflându-se în procedură parlamentară.

  De asemenea, la data 15 iunie 2017 s-a semnat un acord cu Organizatia Natiunilor Unite (ONU) privind protectia reciproca a informatiilor clasificate.

  Totodata, a avut loc prima runda de negocieri cu Guvernul Marii Britanii, la Londra, in perioada 23-26 august 2016 și cu Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei la București, în perioada 12-15 iunie 2017, urmand a se stabili data de semnarii.

  De asemenea, au fost demarate consultari cu autoritatile omologe pentru organizarea primei runde de negocieri ale acordurilor bilaterale privind protectia informatiilor clasificate, cu Lituania - mandat state NATO, cu Canada - mandat state NATO, cu Israel – mandat special, Cu SUA - mandat state NATO, cu Azerbaidjan – mandat special, cu Grecia- mandat state NATO, cu Danemarca - mandat state NATO, cu Olanda - mandat state NATO, cu Islanda - mandat state NATO si cu Turcia - mandat state NATO.

  In anul 2018 vor avea loc negocieri privind incheierea de acorduri de protectie reciproca a informatiilor clasificate, astfel:

  - prima runda de negocieri cu Austria ce se va desfasura la Viena in trim. II – 2018;

  - prima runda de negocieri cu Lituania ce se va desfasura la Vilnius in trim. III – 2018. De asemenea, s-au finalizat negocierile si urmeaza semnarea acordurilor in anul 2018, cu:

  - Ungaria, la Budapesta, in trim. I – 2018;

  - Bosnia si Herțegovina, in trim. II – 2018;

  - Marea Britanie, in trim. IV – 2018.

  pag.6

 • In contextul exercitarii de catre Romania, in anul 2019, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene a fost initiat un proces complex si cu implicatii strategice in vederea bunei pregatiri si desfasurari a reuniunilor ce vor avea loc.

  In ceea ce priveste etapa de pregatire pentru acest eveniment, se preconizeaza, incă din anul 2018, o crestere graduala a solicitarilor privind acreditarea diverselor sisteme de securitate ce vor fi necesare pentru desfasurarea reuniunilor mentionate. Avand in vedere cele de mai sus, estimam o crestere substantială in perioada urmatoare, a activitatilor ORNISS.

  Mai mult, se constata o crestere substantiala fata de anul precedent, atat a activitatilor ce au loc la Cartierul General al NATO și la sediul Consiliului UE pentru evaluarea politicilor de securitate în domeniul protecției informațiilor clasificate, cat si a activitatilor de curierat desfasurate in baza prevederilor O.G. nr. 52/2005 privind organizarea si desfasurarea activitatii de curierat pentru materialele NATO clasificate.

  Totodata, in conformitate cu Memorandumul nr. 20/20635/RB aprobat de Guvernul Romaniei in data de 15.11.2017, privind prezentarea dosarului detaliat de candidatura a Romaniei in vederea gazduirii Centrului de rezerva pentru monitorizarea sistemului Galileo, institutia noastra va desfasura activitati suplimentare de curierat strategic generate de relocarea sediului.

  Aceste activitati sunt de natura sa asigure continuarea si dezvoltarea relatiilor deosebite de colaborare intre reprezentantii ORNISS, institutie cu autoritate la nivel national in domeniul protectiei informatiilor si factorii de decizie sau specialisti in domenii specifice din cadrul structurilor de profil ale NATO si UE.

  In domeniul Securitatii Personalului, accentul principal va fi pus pe planificarea strategica, coordonarea si evaluarea investigatiilor de securitate in vederea acordarii accesului la informatii clasificate pentru personalul institutiilor publice si al operatorilor economici care detin informatii nationale, NATO sau UE din aceasta categorie.

  In domeniul Securitatii Industriale preocuparea principala a ORNISS vizeaza asigurarea cunoasterii, respectarii si implementarii cerintelor de protectie a informatiilor de catre operatorii economici si autoritatile contractante in vederea participarii la negocierea, respectiv derularea unor contracte ce presupun accesul la informatii si materiale clasificate, atat nationale, cat si apartinand NATO, UE sau statelor cu care Romania a incheiat acorduri bilaterale de securitate.

  Activitatile din domeniul managementului Sistemului National de Registre (SNR) s-au incadrat in programele integrate de securitate care au ca scop dezvoltarea sistemului, imbunatatirea cadrului structural si functional de asigurare a securitatii informatiilor NATO si UE clasificate, precum si continuarea colaborarii cu institutiile implicate in aceasta problematica. Managementul Sistemului National de Registre pentru protectia informatiilor NATO si UE clasificate reprezinta una din activitatile de baza ale ORNISS, implicand acreditarea functionarii Componentelor SNR pentru gestionarea informatiilor NATO si UE clasificate, adaptarea acestora, prin reacreditare, noilor conditii de functionare a structurii institutionale/departamentale deservite sau desfiintarea acestora atunci cand nu mai este necesara functionarea lor.

  Printr-o gestionare eficienta si un control strict asupra fluxului documentelor NATO si UE clasificate in cadrul Sistemului National de Registre, functii primordiale ale Registrului Central, se asigura cunoasterea in permanenta, cu exactitate, a structurii in cadrul careia se afla fiecare din documentele NATO sau UE clasificate primite de Romania.

  In exercitarea atributiilor stabilite prin lege, ORNISS planifica si coordoneaza

  pag.7

 • activitatea de control la componentele SNR, destinata asigurarii conditiilor de securitate in gestionarea informatiilor NATO si UE clasificate. In conformitate cu Planul Unic de Control intocmit de ORNISS, la nivel national, in colaborare cu Autoritatile Desemnate de Securitate si aprobat de directorul general al ORNISS, fiecare componenta a Sistemului National de Registre este inspectata cel putin o data pe an. Controalele au avut drept scop identificarea, eliminarea si contracararea oricaror riscuri de securitate la adresa informatiilor NATO si UE clasificate. Fiecare actiune s-a incheiat cu un raport de control, iar rezultatele tuturor controalelor efectuate au fost analizate si gestionate la ORNISS.

  Mentionam ca actiunile de control efectuate la componentele SNR au in permanenta un caracter complex, vizand asigurarea aplicarii globale a cerintelor de securitate (securitatea fizica, securitatea industriala, INFOSEC, securitatea personalului, inclusiv educatia de securitate, dupa caz).

  Inventarierea anuala a documentelor NATO si UE clasificate gestionate in cadrul SNR, este o alta modalitate de control al fluxului acestor documente la nivel national, in conformitate cu prerogativele legale ale ORNISS.

  De asemenea, acreditarea, de catre ORNISS, a entitatilor evaluatoare se realizeaza in baza Procedurii privind desemnarea entitatilor evaluatoare a conformitatii containerelor destinate protectiei informatiilor clasificate, aprobata prin Ordinul nr. 51/2009 al Directorului general al ORNISS, iar controlul activitatii acestora se desfasoara in baza Planului de inspectie a entitatilor evaluatoare desemnate de catre ORNISS, care se intocmeste anual.

  Totodata, in virtutea atributiilor legale de reglementare, acreditare si certificare a entitatilor, structurilor si sistemelor care gestioneaza informatii nationale, NATO si/sau UE clasificate in format electronic (INFOSEC), ORNISS a desfasurat, in perioada de referinta, o gama diversificata de activitati privind: acreditarea de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii (SIC), acreditarea Structurilor Interne INFOSEC, certificarea de securitate a produselor INFOSEC.

  Procesele de acreditare de securitate a SIC cuprind: acordarea de consultanta Autoritatilor Operationale ale SIC, analiza tuturor versiunilor documentatiei de securitate (cuprinzand Raportul de analiza a riscului de securitate, Cerintele de securitate specifice sistemului, Procedurile operationale de securitate, precum si alte documente relevante din punct de vedere al securitatii informatiilor clasificate), efectuarea inspectiilor de securitate pentru verificarea implementarii masurilor de securitate si a mentinerii acestora in mediul global de securitate, mediul local de securitate si mediul electronic de securitate, elaborarea documentatiei in vederea luarii unei decizii cu privire la acreditarea de securitate.

  In vederea verificarii modului de implementare si a asigurarii mentinerii masurilor de securitate in Mediul Global de Securitate, Mediul Local de Securitate si Mediul Electronic de Securitate, in cadrul proceselor de acreditare de securitate se desfasoara inspectii de securitate, pentru SIC care vehiculeaza informatii NATO clasificate, informatii UE clasificate si informatii nationale clasificate secret de stat.

  ORNISS asigura organizarea, coordonarea si participarea la desfasurarea activitatii de curierat pentru materiale NATO si UE clasificate (conform Ordonantei Guvernului nr. 52/2005, aprobata prin Legea nr. 342/2005, Memorandumului de Intelegere dintre ORNISS si Serviciul de Curierat al SHAPE/NATO si protocoalelor de colaborare incheiate cu celelalte autoritati implicate, potrivit legii, in desfasurarea acestei activitati - MAE, MApN si SRI). Ca urmare a demersurilor intreprinse de ORNISS, in decembrie 2010 a fost implementata extensia din Romania a sistemului de management electronic al cheilor criptografice, cunoscut sub denumirea de Sistemul de Management Electronic al Cheilor Criptografice al DACAN (DEKMS).

  pag.8

 • Nu in ultimul rand, in domeniul securitatii cibernetice, reprezentanti ai ORNISS sunt activ implicati in activitatea Consiliului Operativ de Securitate Cibernetica (COSC) si a Grupului de Suport Tehnic al COSC, al caror principal obiectiv este implementarea Strategiei de securitate cibernetica a Romaniei si dezvoltarea cadrului de reglementare privind organizarea si functionarea Sistemului National de Securitate Cibernetica.

  Totodata, ORNISS este institutie membra a Comitetul de Coordonare al Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica – CERT RO, sens in care reprezentanti ai institutiei noastre au participat la activitatile prevazute de Regulamentul de Organizare si Functionare al Comitetului.

  Pe linia relationarii cu Secretariatul General al Consiliului UE in domeniul securitatii cibernetice, ORNISS, in calitate de autoritate nationala de securitate, asigura diseminarea si centralizarea la nivel national a rapoartelor si alertelor privind incidentele de securitate survenite in retele care vehiculeaza informatii UE, catre si de la institutii care au responsabilitati in domeniul protectiei informatiilor clasificate si al administrarii retelelor care vehiculeaza informatii UE.

  Toate aceste activitati sunt evaluate permanent de institutiile specializate ale NATO si UE, iar performantele obtinute au primit aprecieri maxime din partea evaluatorilor.

  4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

  Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

  Surse de finantare:

  Pondere in total

  - % -

  Buget de stat 100

  Total surse 100

  5. MENTIUNI SPECIALE

  ORNISS este preocupata permanent de actualizarea reglementarilor de securitate ale NATO, de elaborarea de noi acte normative si de perfectionarea procesului de armonizare a legislatiei romane cu standardele NATO si UE in domeniul informatiilor clasificate.

  Activitatea de reglementare desfasurata de ORNISS are ca obiectiv principal perfectionarea cadrului legislativ in baza caruia functioneaza Sistemul National pentru Protectia Informatiilor Clasificate. Aceasta constituie un proces permanent, fundamentat pe revizuirea politicii de securitate NATO si UE, pe necesitatea adaptarii standardelor de securitate in fata noilor provocari de securitate, precum si pe eficientizarea cadrului institutional in ceea ce priveste protectia informatiilor clasificate.

  Implicarea ORNISS in lucrarile Comitetului de Securitate al Secretariatului General al Consiliului UE ce vizeaza modificarea Regulamentului de Securitate al Uniunii Europene constituie una din activitatile importante si in cursul anului 2018.

  De asemenea, perioada 2019-2021 marcheaza amplificarea activitatilor legate de

  pag.9

 • incheierea acordurilor.

  In calitate de Autoritate Nationala de Securitate, in conformitate cu atributiile sale legale, ORNISS a avut o participare intensa la activitatea desfasurata de organismele de securitate ale NATO si UE pentru actualizarea reglementarilor referitoare la protectia informatiilor clasificate. In baza mandatului incredintat, delegatiile ORNISS au contribuit, prin formularea de propuneri si printr-o argumentare competenta, la identificarea unor solutii fiabile pentru problematica pusa in dezbaterea in cadrul reuniunilor comitetelor speciale si ale grupurilor de lucru organizate de cele doua organizatii, asigurand totodata prezervarea intereselor specifice de securitate ale Romaniei ca membru cu drepturi depline al Aliantei Nord-Atlantice si al Uniunii Europene.

  Mentionam de asemenea ca ORNISS nu indeplineste calitatea de Autoritate de management, Organism intermediar/Operator de program sau Beneficiar pentru programele aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene,Politicilor Agricole Comune si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare.

  6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE

  Propunerile ORNISS privind cheltuielile de capital au in vedere obiectivele guvernamentale de asigurare a finantarii cheltuielilor de tip structural. Mentionam ca institutia noastra nu derulează proiecte de investitii publice semnificative prioritizate, asa cum sunt ele definite conform O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobată cu modificari prin Legea nr. 25/2014.

  In cadrul dotarilor independente este necesara mentinerea infrastructurii IT&C si a sistemului integrat de securitate la un nivel optim de functionare si interconectare, actiune indispensabila pentru asigurarea protectiei informatiilor clasificate in concordanta cu standardele europene in domeniu.

  In anul 2018, pentru indeplinirea prevederilor art. 241 alin. 3 din H.G. nr. 585/2002, articol ce stipuleaza: „Masurile de protectie a informatiilor clasificate in format electronic trebuie reactualizate permanent, prin depistare, documentare si gestionare a amenintarilor si vulnerabilitatilor la adresa informatiilor clasificate si sistemelor care le prelucreaza, stocheaza si transmit", este necesara imbunatatirea continua a configuratiei hardware si software, a echipamentelor de comunicatii si tehnologia informatiei in scopul asigurarii functionalitatii, compatibilitatii si a interoperabilitatii cu sistemele speciale de comunicatii NATO si UE (SIC ROU NS NOAN pentru informatii de nivel NATO SECRET si EXTRANET RO pentru informatii de nivel RESTREINT UE).

  Luand in considerare faptul ca volumul de date stocate, procesate si transmise in cadrul SIC ORNISS creste exponential in fiecare an, sistemul informatic trebuie mentinut la un nivel optim de functionare, cu respectarea cerintelor de securitate aferente gradului de sensibilitate al informatiilor gestionate in format electronic.

  De asemenea, exista si obligativitatea periodica de actualizare a unor licente informatice pentru softuri de protectie si softuri de management, reflectate in buget la aliniatul „Alte active fixe”.

  Totodata, pentru punerea in practica a Memorandumului nr. 20/20635/RB aprobat de Guvernul Romaniei in data de 15.11.2017, privitor la relocarea sediului G.S.M.C. in Romania, este necesara achizitia a două autoutilitare destinate curieratului strategic generat

  pag.10

 • de această relocare.

  Managementul resurselor umane, materiale si financiare se desfasoara in conditiile stabilite de cadrul legal si contribuie la atingerea obiectivelor ce decurg din misiunea si atributiile specifice ale ORNISS.

  pag.11

 • S

  INTEZA

  PO

  LIT

  ICIL

  OR

  SI A

  PR

  OG

  RA

  ME

  LO

  R B

  UG

  ETA

  RE

  FIN

  AN

  TA

  TE

  PR

  IN B

  UG

  ET

  I. C

  red

  ite d

  e a

  nga

  jam

  en

  t II

  . C

  red

  ite b

  ug

  eta

  re

  -mii

  lei-

  Ca

  pito

  lul b

  ug

  eta

  r fin

  anta

  t prin

  pro

  iectu

  l de

  b

  ug

  et/p

  rog

  ram

  e b

  uge

  tare

  Co

  d

  Co

  d

  CA

  / C

  B

  Re

  aliz

  ari

  2

  016

  Exe

  cu

  tie

  pre

  limin

  ata

  20

  17

  Pro

  pu

  ne

  ri

  20

  18

  Estim

  ari

  2

  01

  9

  Estim

  ari

  2

  02

  0

  Est

  ima

  ri

  20

  21

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Capitole

  bugeta

  re fin

  anta

  te - tota

  l

  I 9.9

  77

  9.8

  75

  9.8

  58

  10.3

  01

  10.6

  70

  11.1

  48

  II

  9.9

  77

  9.8

  75

  9.8

  58

  10.3

  01

  10.6

  70

  11.1

  48

  Ca

  pito

  l : A

  uto

  rita

  ti p

  ublic

  e s

  i actiu

  ni e

  xte

  rne

  5

  10

  1

  I 9

  .97

  7

  9.8

  75

  9.8

  58

  10

  .301

  10

  .670

  11

  .148

  II

  9.9

  77

  9.8

  75

  9.8

  58

  10

  .301

  10

  .670

  11

  .148

  Capitol: A

  uto

  rita

  ti p

  ublice s

  i actiuni

  exte

  rne, din

  care

  :

  5101

  I 9

  .97

  7

  9.8

  75

  9.8

  58

  10

  .301

  10

  .670

  11

  .148

  II

  9.9

  77

  9.8

  75

  9.8

  58

  10

  .301

  10

  .670

  11

  .148

  Pro

  gra

  m : M

  an

  ag

  em

  en

  tul p

  rote

  ctie

  i in

  form

  atii

  lor

  cla

  sific

  ate

  429

  I 9

  .97

  7

  9.8

  75

  9.8

  58

  10

  .301

  10

  .670

  11

  .148

  II

  9.9

  77

  9.8

  75

  9.8

  58

  10

  .301

  10

  .670

  11

  .148

  pag.12

 • Denumire indicator

  SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  pe anii 2016-2021

  Anexa nr. 3 / 41 / 01 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5000

  5100

  5001

  01

  10

  20

  55

  70

  71

  01

  10

  20

  55

  70

  71

  01

  10

  TOTAL GENERAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  9.977

  9.537

  6.755

  2.345

  437

  440

  440

  9.977

  9.537

  6.755

  2.345

  437

  440

  440

  9.977

  9.537

  9.875

  9.593

  6.955

  2.376

  262

  282

  282

  9.875

  9.593

  6.955

  2.376

  262

  282

  282

  9.875

  9.593

  9.858

  9.858

  9.648

  9.648

  7.075

  7.075

  2.498

  2.498

  75

  75

  210

  210

  210

  210

  9.858

  9.858

  9.648

  9.648

  7.075

  7.075

  2.498

  2.498

  75

  75

  210

  210

  210

  210

  9.858

  9.858

  9.648

  9.648

  7.075

  -0,17

  0,57

  1,73

  5,13

  -71,37

  -25,53

  -25,53

  -0,17

  0,57

  1,73

  5,13

  -71,37

  -25,53

  -25,53

  -0,17

  0,57

  10.301

  10.301

  9.939

  9.939

  7.428

  7.428

  2.431

  2.431

  80

  80

  362

  362

  362

  362

  10.301

  10.301

  9.939

  9.939

  7.428

  7.428

  2.431

  2.431

  80

  80

  362

  362

  362

  362

  10.301

  10.301

  9.939

  9.939

  7.428

  10.670

  10.670

  10.320

  10.320

  7.800

  7.800

  2.484

  2.484

  36

  36

  350

  350

  350

  350

  10.670

  10.670

  10.320

  10.320

  7.800

  7.800

  2.484

  2.484

  36

  36

  350

  350

  350

  350

  10.670

  10.670

  10.320

  10.320

  7.800

  A B

  OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

  11.148

  11.148

  10.760

  10.760

  8.190

  8.190

  2.534

  2.534

  36

  36

  388

  388

  388

  388

  11.148

  11.148

  10.760

  10.760

  8.190

  8.190

  2.534

  2.534

  36

  36

  388

  388

  388

  388

  11.148

  11.148

  10.760

  10.760

  8.190

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.13

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 41 / 01 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5100

  5101

  01

  20

  55

  70

  71

  01

  10

  20

  55

  70

  71

  01

  10

  20

  55

  70

  71

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  6.755

  2.345

  437

  440

  440

  9.977

  9.537

  6.755

  2.345

  437

  440

  440

  9.977

  9.537

  6.755

  2.345

  437

  440

  440

  6.955

  2.376

  262

  282

  282

  9.875

  9.593

  6.955

  2.376

  262

  282

  282

  9.875

  9.593

  6.955

  2.376

  262

  282

  282

  7.075

  2.498

  2.498

  75

  75

  210

  210

  210

  210

  9.858

  9.858

  9.648

  9.648

  7.075

  7.075

  2.498

  2.498

  75

  75

  210

  210

  210

  210

  9.858

  9.858

  9.648

  9.648

  7.075

  7.075

  2.498

  2.498

  75

  75

  210

  210

  210

  210

  1,73

  5,13

  -71,37

  -25,53

  -25,53

  -0,17

  0,57

  1,73

  5,13

  -71,37

  -25,53

  -25,53

  -0,17

  0,57

  1,73

  5,13

  -71,37

  -25,53

  -25,53

  7.428

  2.431

  2.431

  80

  80

  362

  362

  362

  362

  10.301

  10.301

  9.939

  9.939

  7.428

  7.428

  2.431

  2.431

  80

  80

  362

  362

  362

  362

  10.301

  10.301

  9.939

  9.939

  7.428

  7.428

  2.431

  2.431

  80

  80

  362

  362

  362

  362

  7.800

  2.484

  2.484

  36

  36

  350

  350

  350

  350

  10.670

  10.670

  10.320

  10.320

  7.800

  7.800

  2.484

  2.484

  36

  36

  350

  350

  350

  350

  10.670

  10.670

  10.320

  10.320

  7.800

  7.800

  2.484

  2.484

  36

  36

  350

  350

  350

  350

  A B

  OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

  8.190

  2.534

  2.534

  36

  36

  388

  388

  388

  388

  11.148

  11.148

  10.760

  10.760

  8.190

  8.190

  2.534

  2.534

  36

  36

  388

  388

  388

  388

  11.148

  11.148

  10.760

  10.760

  8.190

  8.190

  2.534

  2.534

  36

  36

  388

  388

  388

  388

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.14

 • Denumire indicator

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2016-2021

  (sume alocate din bugetul de stat)

  Anexa nr. 3 / 41 / 02 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5001

  01

  10

  20

  01

  02

  03

  01

  01

  13

  30

  06

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  01

  03

  04

  05

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Salarii de baza

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii de delegare

  II.Credite bugetare

  Alte drepturi salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in natura

  II.Credite bugetare

  Vouchere de vacanta

  II.Credite bugetare

  Contributii

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de stat

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari de somaj

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de sanatate

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleII.Credite bugetare

  Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajatiII.Credite bugetare

  Contributii pentru concedii si indemnizatii

  II.Credite bugetare

  Contributia asiguratorie pentru munca

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Bunuri si servicii

  II.Credite bugetare

  Furnituri de birou

  II.Credite bugetare

  Incalzit, iluminat si forta motrica

  II.Credite bugetare

  Apa, canal si salubritate

  II.Credite bugetare

  Carburanti si lubrifianti

  9.977

  9.537

  6.755

  5.651

  5.096

  533

  22

  1.104

  770

  22

  257

  7

  47

  2.345

  1.334

  418

  198

  20

  9.875

  9.593

  6.955

  5.799

  5.325

  444

  30

  1.156

  810

  26

  267

  8

  1

  44

  2.376

  1.341

  385

  209

  22

  9.858

  9.858

  9.648

  9.648

  7.075

  7.075

  6.663

  6.027

  620

  16

  144

  144

  268

  68

  2

  23

  1

  1

  18

  155

  2.498

  2.498

  1.311

  341

  191

  21

  -0,17

  0,57

  1,73

  14,90

  13,18

  39,64

  -46,67

  -76,82

  -91,60

  -92,31

  -91,39

  -87,50

  0,00

  -59,09

  5,13

  -2,24

  -11,43

  -8,61

  -4,55

  10.301

  10.301

  9.939

  9.939

  7.428

  7.428

  2.431

  2.431

  10.670

  10.670

  10.320

  10.320

  7.800

  7.800

  2.484

  2.484

  A B

  OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

  11.148

  11.148

  10.760

  10.760

  8.190

  8.190

  2.534

  2.534

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.15

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 41 / 02 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  55

  70

  71

  05

  06

  11

  13

  14

  30

  02

  01

  08

  09

  30

  30

  01

  02

  02

  03

  04

  30

  04

  02

  03

  30

  II.Credite bugetare

  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

  II.Credite bugetare

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

  Bunuri de natura obiectelor de inventar

  II.Credite bugetare

  Alte obiecte de inventar

  II.Credite bugetare

  Deplasari, detasari, transferari

  II.Credite bugetare

  Deplasari interne, detasari, transferari

  II.Credite bugetare

  Deplasari in strainatate

  II.Credite bugetare

  Carti, publicatii si materiale documentare

  II.Credite bugetare

  Pregatire profesionala

  II.Credite bugetare

  Protectia muncii

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli

  II.Credite bugetare

  Protocol si reprezentare

  II.Credite bugetare

  Prime de asigurare non-viata

  II.Credite bugetare

  Chirii

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)II.Credite bugetare

  Alte transferuri curente in strainatate

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Active fixe

  II.Credite bugetare

  Masini, echipamente si mijloace de transport

  II.Credite bugetare

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

  II.Credite bugetare

  Alte active fixe

  52

  74

  554

  18

  132

  132

  139

  3

  137

  5

  3

  44

  688

  3

  19

  658

  8

  437

  437

  437

  440

  440

  440

  346

  59

  63

  84

  560

  18

  120

  120

  145

  5

  140

  5

  5

  54

  706

  3

  24

  671

  8

  262

  262

  262

  282

  282

  282

  158

  65

  77

  80

  577

  24

  44

  44

  245

  48

  197

  5

  25

  57

  811

  4

  26

  723

  58

  75

  75

  75

  75

  210

  210

  210

  210

  210

  120

  60

  22,22

  -4,76

  3,04

  33,33

  -63,33

  -63,33

  68,97

  860,00

  40,71

  0,00

  400,00

  5,56

  14,87

  33,33

  8,33

  7,75

  625,00

  -71,37

  -71,37

  -71,37

  -25,53

  -25,53

  -25,53

  -24,05

  -7,69

  80

  80

  362

  362

  362

  362

  36

  36

  350

  350

  350

  350

  A B

  OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

  36

  36

  388

  388

  388

  388

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.16

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 41 / 02 Pag. - mii lei -3

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5100

  5101

  01

  01

  10

  20

  55

  70

  71

  01

  10

  01

  02

  03

  01

  13

  30

  06

  01

  02

  03

  04

  05

  II.Credite bugetare

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Salarii de baza

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii de delegare

  II.Credite bugetare

  Alte drepturi salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in natura

  II.Credite bugetare

  Vouchere de vacanta

  II.Credite bugetare

  Contributii

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de stat

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari de somaj

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de sanatate

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleII.Credite bugetare

  Prime de asigurare viata platite de angajator

  34

  9.977

  9.537

  6.755

  2.345

  437

  440

  440

  9.977

  9.537

  6.755

  5.651

  5.096

  533

  22

  1.104

  770

  22

  257

  7

  59

  9.875

  9.593

  6.955

  2.376

  262

  282

  282

  9.875

  9.593

  6.955

  5.799

  5.325

  444

  30

  1.156

  810

  26

  267

  8

  30

  9.858

  9.858

  9.648

  9.648

  7.075

  7.075

  2.498

  2.498

  75

  75

  210

  210

  210

  210

  9.858

  9.858

  9.648

  9.648

  7.075

  7.075

  6.663

  6.027

  620

  16

  144

  144

  268

  68

  2

  23

  1

  -49,15

  -0,17

  0,57

  1,73

  5,13

  -71,37

  -25,53

  -25,53

  -0,17

  0,57

  1,73

  14,90

  13,18

  39,64

  -46,67

  -76,82

  -91,60

  -92,31

  -91,39

  -87,50

  10.301

  10.301

  9.939

  9.939

  7.428

  7.428

  2.431

  2.431

  80

  80

  362

  362

  362

  362

  10.301

  10.301

  9.939

  9.939

  7.428

  7.428

  10.670

  10.670

  10.320

  10.320

  7.800

  7.800

  2.484

  2.484

  36

  36

  350

  350

  350

  350

  10.670

  10.670

  10.320

  10.320

  7.800

  7.800

  A B

  OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

  11.148

  11.148

  10.760

  10.760

  8.190

  8.190

  2.534

  2.534

  36

  36

  388

  388

  388

  388

  11.148

  11.148

  10.760

  10.760

  8.190

  8.190

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.17

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 41 / 02 Pag. - mii lei -4

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  20

  55

  01

  05

  06

  11

  13

  14

  30

  06

  07

  01

  03

  04

  05

  08

  09

  30

  30

  01

  02

  02

  03

  04

  30

  pentru angajati

  II.Credite bugetare

  Contributii pentru concedii si indemnizatii

  II.Credite bugetare

  Contributia asiguratorie pentru munca

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Bunuri si servicii

  II.Credite bugetare

  Furnituri de birou

  II.Credite bugetare

  Incalzit, iluminat si forta motrica

  II.Credite bugetare

  Apa, canal si salubritate

  II.Credite bugetare

  Carburanti si lubrifianti

  II.Credite bugetare

  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

  II.Credite bugetare

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

  Bunuri de natura obiectelor de inventar

  II.Credite bugetare

  Alte obiecte de inventar

  II.Credite bugetare

  Deplasari, detasari, transferari

  II.Credite bugetare

  Deplasari interne, detasari, transferari

  II.Credite bugetare

  Deplasari in strainatate

  II.Credite bugetare

  Carti, publicatii si materiale documentare

  II.Credite bugetare

  Pregatire profesionala

  II.Credite bugetare

  Protectia muncii

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli

  II.Credite bugetare

  Protocol si reprezentare

  II.Credite bugetare

  Prime de asigurare non-viata

  II.Credite bugetare

  Chirii

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  47

  2.345

  1.334

  418

  198

  20

  52

  74

  554

  18

  132

  132

  139

  3

  137

  5

  3

  44

  688

  3

  19

  658

  8

  437

  1

  44

  2.376

  1.341

  385

  209

  22

  63

  84

  560

  18

  120

  120

  145

  5

  140

  5

  5

  54

  706

  3

  24

  671

  8

  262

  1

  18

  155

  2.498

  2.498

  1.311

  341

  191

  21

  77

  80

  577

  24

  44

  44

  245

  48

  197

  5

  25

  57

  811

  4

  26

  723

  58

  75

  75

  0,00

  -59,09

  5,13

  -2,24

  -11,43

  -8,61

  -4,55

  22,22

  -4,76

  3,04

  33,33

  -63,33

  -63,33

  68,97

  860,00

  40,71

  0,00

  400,00

  5,56

  14,87

  33,33

  8,33

  7,75

  625,00

  -71,37

  2.431

  2.431

  80

  80

  2.484

  2.484

  36

  36

  A B

  OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

  2.534

  2.534

  36

  36

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.18

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 41 / 02 Pag. - mii lei -5

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  01

  03

  70

  71

  02

  01

  04

  02

  03

  30

  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)II.Credite bugetare

  Alte transferuri curente in strainatate

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Active fixe

  II.Credite bugetare

  Masini, echipamente si mijloace de transport

  II.Credite bugetare

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

  II.Credite bugetare

  Alte active fixe

  II.Credite bugetare

  Autoritati executive si legislative

  II.Credite bugetare

  Autoritati executive

  II.Credite bugetare

  437

  437

  440

  440

  440

  346

  59

  34

  9.977

  9.977

  262

  262

  282

  282

  282

  158

  65

  59

  9.875

  9.875

  75

  75

  210

  210

  210

  210

  210

  120

  60

  30

  9.858

  9.858

  -71,37

  -71,37

  -25,53

  -25,53

  -25,53

  -24,05

  -7,69

  -49,15

  -0,17

  -0,17

  362

  362

  362

  362

  350

  350

  350

  350

  A B

  OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

  388

  388

  388

  388

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.19

 • Cod

  ord

  onat

  or

  SIN

  TE

  ZA

  FIN

  AN

  TA

  RII

  PR

  OG

  RA

  ME

  LO

  R

  - m

  ii l

  ei -

  41/

  26A

  nex

  a n

  r.3

  /

  Pag

  . 1 d

  in 1

  41

  1508

  5226

  429

  429

  429

  429

  429

  429

  429

  429Pro

  g.

  Ofi

  ciu

  l re

  gist

  rulu

  i n

  atio

  nal

  al

  info

  rmat

  iilo

  r se

  cret

  e d

  e st

  at

  TO

  TA

  L C

  HE

  LT

  UIE

  LI

  I. C

  redi

  te d

  e an

  gaja

  men

  t

  II. C

  redi

  te b

  uget

  are

  Bu

  get

  de

  stat

  I. C

  redi

  te d

  e an

  gaja

  men

  t

  II. C

  redi

  te b

  uget

  are

  PR

  OG

  RA

  M

  Man

  agem

  entu

  l p

  rote

  ctie

  i in

  form

  atii

  lor

  clas

  ific

  ate

  TO

  TA

  L P

  RO

  GR

  AM

  I. C

  redi

  te d

  e an

  gaja

  men

  t

  II. C

  redi

  te b

  uget

  are

  Bu

  get

  de

  stat

  I. C

  redi

  te d

  e an

  gaja

  men

  t

  II. C

  redi

  te b

  uget

  are

  Den

  um

  ire

  118

  .362

  118

  .362

  118

  .362

  118

  .362

  118

  .362

  118

  .362

  118

  .362

  118

  .362

  9.8

  75

  9.8

  75

  9.8

  75

  9.8

  75

  9.8

  75

  9.8

  75

  9.8

  75

  9.8

  75

  9.8

  58

  9.8

  58

  9.8

  58

  9.8

  58

  9.8

  58

  9.8

  58

  9.8

  58

  9.8

  58

  10.

  301

  10.

  301

  10.

  301

  10.

  301

  10.

  301

  10.

  301

  10.

  301

  10.

  301

  10.

  670

  10.

  670

  10.

  670

  10.

  670

  10.

  670

  10.

  670

  10.

  670

  10.

  670

  11.

  148

  11.

  148

  11.

  148

  11.

  148

  11.

  148

  11.

  148

  11.

  148

  11.

  148

  170

  .214

  170

  .214

  170

  .214

  170

  .214

  170

  .214

  170

  .214

  170

  .214

  170

  .214

  TO

  TA

  LR

  eali

  zari

  pan

  a 20

  16E

  xecu

  tie

  pre

  lim

  inat

  a20

  17P

  rop

  un

  eri

  2018

  Est

  imar

  i 20

  19E

  stim

  ari

  2020

  Est

  imar

  i 20

  21

  pag.20

 • Fis

  a P

  rogr

  amu

  lui

  - m

  ii l

  ei-

  An

  exa

  nr.

  413

  //

  27P

  ag. 1

  din

  5

  41

  Cod

  15

  0852

  26

  o

  rdon

  ator

  42

  9

  Cod

  p

  rogr

  amC

  od i

  nd

  icat

  or

  Ofi

  ciu

  l re

  gist

  rulu

  i n

  atio

  nal

  al

  info

  rmat

  iilo

  r se

  cret

  e d

  e st

  at

  PR

  OG

  RA

  M :

  Man

  agem

  entu

  l p

  rote

  ctie

  i in

  form

  atii

  lor

  clas

  ific

  ate

  PR

  IOR

  ITA

  TE

  A :

  1

  PA

  RT

  EN

  ER

  I :

  Ofi

  ciu

  l d

  e se

  curi

  tate

  al

  NA

  TO

  (N

  OS

  ); D

  irec

  tora

  tul

  de

  Sec

  uri

  tate

  al

  Com

  isie

  i E

  uro

  pen

  e si

  al

  Con

  sili

  ulu

  i U

  niu

  nii

  Eu

  rop

  ene,

  O

  fici

  ul

  de

  Sec

  uri

  tate

  si

  Ofi

  ciu

  l IN

  FO

  SE

  C a

  le S

  ecre

  tari

  atu

  lui

  Gen

  eral

  al

  Cos

  iliu

  lui

  Eu

  rop

  ei;

  Str

  uct

  uri

  de

  secu

  rita

  te s

  imil

  are

  din

  st

  atel

  e m

  emb

  re s

  i p

  arte

  ner

  e al

  e A

  lin

  atei

  Nor

  d-A

  tlan

  tice

  si

  ale

  UE

  ; O

  rgan

  izat

  ii i

  nte

  rnat

  ion

  ale;

  In

  stit

  uti

  i, p

  erso

  ane

  juri

  dic

  e, f

  izic

  e,

  ben

  efic

  iare

  de

  info

  rmat

  ii c

  lasi

  fica

  te.

  DE

  SC

  RIE

  RE

  :

  Pro

  gram

  ul

  vize

  aza

  coor

  don

  area

  ad

  opta

  rii,

  im

  ple

  men

  tari

  i si

  con

  trol

  ulu

  i m

  asu

  rilo

  r d

  e p

  rote

  ctie

  a i

  nfo

  rmat

  iilo

  r cl

  asif

  icat

  e N

  AT

  O,

  UE

  , AT

  OM

  AL

  .

  Dat

  a in

  cep

  erii

  :01

  -01-

  2004

  Dat

  a in

  chid

  erii

  :01

  -01-

  2024

  FIN

  AN

  TA

  RE

  :

  TO

  TA

  L -

  eli

  gibi

  l :

  I. C

  redi

  te d

  e an

  gaja

  men

  t

  118

  .362

  9.8

  75 9

  .858

  10.

  301

  10.

  670

  11.

  148

  170

  .214

  Tot

  alE

  xecu

  tie

  pre

  lim

  inat

  a 20

  17E

  stim

  ari

  2019

  Est

  imar

  i 20

  20E

  stim

  ari

  2021

  Rea

  liza

  ri p

  ana

  2016

  Pro

  pu

  ner

  i 20

  18

  pag.21

 • Fis

  a P

  rogr

  amu

  lui

  - m

  ii l

  ei-

  An

  exa

  nr.

  413

  //

  27P

  ag. 2

  din

  5

  41

  Cod

  15

  0852

  26

  o

  rdon

  ator

  42

  9

  Cod

  p

  rogr

  am

  5001

  5001

  5001

  5101

  5101

  5101

  5101

  10

  5101

  10

  5101

  10

  5101

  20

  5101

  20

  5101

  20

  Cod

  in

  dic

  ator

  II. C

  redi

  te b

  uget

  are

  Ind

  icat

  ori

  de

  fin

  anta

  re

  Bu

  get

  de

  stat

  CH

  EL

  TU

  IEL

  I -

  BU

  GE

  T D

  E S

  TA

  T

  I. C

  redi

  te d

  e an

  gaja

  men

  t

  II. C

  redi

  te b

  uget

  are

  AU

  TO

  RIT

  AT

  I P

  UB

  LIC

  E S

  I A

  CT

  IUN

  I E

  XT

  ER

  NE

  I. C

  redi

  te d

  e an

  gaja

  men

  t

  II. C

  redi

  te b

  uget

  are

  TIT

  LU

  L I

  CH

  EL

  TU

  IEL

  I D

  E P

  ER

  SO

  NA

  L

  I. C

  redi

  te d

  e an

  gaja

  men

  t

  II. C

  redi

  te b

  uget

  are

  TIT

  LU

  L I

  I B

  UN

  UR

  I S

  I S

  ER

  VIC

  II

  I. C

  redi

  te d

  e an

  gaja

  men

  t

  II. C

  redi

  te b

  uget

  are

  118

  .362

  118

  .362

  118

  .362

  118

  .362

  118

  .362

  83.

  937

  83.

  937

  25.

  873

  25.

  873

  9.8

  75

  9.8

  75

  9.8

  75

  9.8

  75

  9.8

  75

  6.9

  55

  6.9

  55

  2.3

  76

  2.3

  76

  9.8

  58

  9.8

  58

  9.8

  58

  9.8

  58

  9.8

  58

  7.0

  75

  7.0

  75

  2.4

  98

  2.4

  98

  10.

  301

  10.

  301

  10.

  301

  10.

  301

  10.

  301

  7.4

  28

  7.4

  28

  2.4

  31

  2.4

  31

  10.

  670

  10.

  670

  10.

  670

  10.

  670

  10.

  670

  7.8

  00

  7.8

  00

  2.4

  84

  2.4

  84

  11.

  148

  11.

  148

  11.

  148

  11.

  148

  11.

  148

  8.1

  90

  8.1

  90

  2.5

  34

  2.5

  34

  170

  .214

  170

  .214

  170

  .214

  170

  .214

  170

  .214

  121

  .385

  121

  .385

  38.

  196

  38.

  196

  Tot

  alE

  xecu

  tie

  pre

  lim

  inat

  a 20

  17E

  stim

  ari

  2019

  Est

  imar

  i 20

  20E

  stim

  ari

  2021

  Rea

  liza

  ri p

  ana

  2016

  Pro

  pu

  ner

  i 20

  18

  pag.22

 • Fis

  a P

  rogr

  amu

  lui

  - m

  ii l

  ei-

  An

  exa

  nr.

  413

  //

  27P

  ag. 3

  din

  5

  41

  Cod

  15

  0852

  26

  o

  rdon

  ator

  42

  9

  Cod

  p

  rogr

  am

  5101

  55

  5101

  55

  5101

  55

  5101

  71

  5101

  71

  5101

  71

  5101

  85

  5101

  85

  5101

  85

  Cod

  in

  dic

  ator

  TIT

  LU

  L V

  II A

  LT

  E T

  RA

  NS

  FE

  RU

  RI

  I. C

  redi

  te d

  e an

  gaja

  men

  t

  II. C

  redi

  te b

  uget

  are

  TIT

  LU

  L X

  III

  AC

  TIV

  E N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  I. C

  redi

  te d

  e an

  gaja

  men

  t

  II. C

  redi

  te b

  uget

  are

  TIT

  LU

  L X

  IX P

  LA

  TI

  EF

  EC

  TU

  AT

  E I

  N A

  NII

  PR

  EC

  ED

  EN

  TI

  SI

  RE

  CU

  PE

  RA

  TE

  IN

  AN

  UL

  CU

  RE

  NT

  I. C

  redi

  te d

  e an

  gaja

  men

  t

  II. C

  redi

  te b

  uget

  are

  Rat

  a d

  e fi

  nan

  tare

  din

  :

  Fon

  duri

  eli

  gibi

  le :

  I. C

  redi

  te d

  e an

  gaja

  men

  t

  II. C

  redi

  te b

  uget

  are

  RE

  ZU

  LT

  AT

  E A

  ST

  EP

  TA

  TE

  :

  Act

  ual

  izar

  e le

  gisl

  atie

  nat

  ion

  ale

  in c

  onfo

  rmit

  ate

  cu d

  irec

  tive

  le N

  AT

  O s

  i re

  glem

  .de

  secu

  rita

  re a

  le U

  E.I

  mp

  lem

  enta

  rea

  un

  itar

  a a

  stan

  dar

  del

  or N

  AT

  O/U

  E d

  e se

  curi

  tate

  la

  toat

  e p

  ers.

  juri

  dic

  e in

  dre

  pta

  tite

  sa

  aib

  a ac

  ces

  la i

  nfo

  rm.c

  lasi

  f.A

  sigu

  rare

  a im

  ple

  men

  tari

  i

  3.0

  36

  3.0

  36

  5.7

  90

  5.7

  90

  -274

  -274

  100

  100

  262

  262

  282

  282

  100

  100

  75

  75

  210

  210

  100

  100

  80

  80

  362

  362

  100

  100

  36

  36

  350

  350

  100

  100

  36

  36

  388

  388

  100

  100

  3.5

  25

  3.5

  25

  7.3

  82

  7.3

  82

  -274

  -274

  Tot

  alE

  xecu

  tie

  pre

  lim

  inat

  a 20

  17E

  stim

  ari

  2019

  Est

  imar

  i 20

  20E

  stim

  ari

  2021

  Rea

  liza

  ri p

  ana

  2016

  Pro

  pu

  ner

  i 20

  18

  pag.23

 • Fis

  a P

  rogr

  amu

  lui

  - m

  ii l

  ei-

  An

  exa

  nr.

  413

  //

  27P

  ag. 4

  din

  5

  41

  Cod

  15

  0852

  26

  o

  rdon

  ator

  42

  9

  Cod

  p

  rogr

  am

  2223

  3079

  3080

  3081

  4245

  2219

  3082

  3083Cod

  in

  dic

  ator

  mas

  uri

  lor

  de

  pro

  tect

  ie d

  e ca

  tre

  toat

  e p

  ers.

  juri

  dic

  e in

  dre

  pta

  tite

  sa

  aib

  a ac

  ces

  la i

  nfo

  rm. c

  lasi

  f.,a

  in

  dep

  lin

  irii

  ob

  iect

  ivel

  or

  secu

  rita

  tii

  info

  rm.c

  lasi

  f.ve

  hic

  ula

  te i

  n f

  orm

  at e

  lect

  ron

  ic, a

  res

  pec

  tari

  i st

  and

  ard

  elor

  pri

  vin

  d m

  anag

  emen

  tul

  mat

  eria

  lelo

  r cr

  ipto

  graf

  ice

  NA

  TO

  si

  UE

  si

  a cu

  rier

  atu

  lui

  exte

  rn. A

  cred

  itar

  ea s

  i re

  acre

  dit

  area

  CS

  NR

  in

  ved

  erea

  asi

  gura

  rii

  man

  ag.i

  nfo

  rm.N

  AT

  O s

  i U

  E c

  lasi

  f.la

  niv

  el n

  atio

  nal

  in

  con

  d.d

  e in

  tegr

  itat

  e, d

  isp

  onib

  ilit

  ate

  si c

  onfi

  den

  tial

  itat

  e. A

  tin

  gere

  a si

  m

  enti

  ner

  ea u

  nu

  i n

  ivel

  op

  tim

  de

  edu

  cati

  e d

  e se

  curi

  tate

  pen

  tru

  con

  stie

  nti

  zare

  a si

  con

  trac

  arar

  ea r

  iscu

  rilo

  r si

  vu

  lner

  abil

  itat

  ilor

  in

  p

  roce

  sul

  de

  gest

  ion

  are

  a d

  ocu

  m.n

  atio

  nal

  e, N

  AT

  O s

  i U

  E c

  lasi

  fica

  te. I

  nd

  epli

  nir

  ea r

  esp

  onsa

  bil

  itat

  ilor

  OR

  NIS

  S, i

  n c

  alit

  ate

  de

  AN

  S.

  Ind

  icat

  ori

  de

  fun

  dam

  enta

  re

  EF

  ICIE

  NT

  A

  Tim

  pul

  med

  iu d

  e ac

  orda

  re a

  con

  sult

  ante

  i (o

  re/z

  i)

  Tim

  p m

  ediu

  nec

  esar

  acr

  edit

  arii

  , rea

  cred

  itar

  ii, c

  ontr

  olul

  ui C

  SN

  R i

  n co

  ndit

  iile

  leg

  ii (

  nr. z

  ile)

  Tim

  p m

  ediu

  nec

  esar

  cu

  inre

  gist

  rare

  a, m

  ulti

  plic

  area

  , dis

  trib

  uire

  a, i

  mpa

  chet

  area

  pen

  tru

  tran

  smit

  erea

  si

  inve

  ntar

  iere

  a un

  ui d

  ocum

  ent

  care

  con

  tine

  inf

  orm

  atii

  NA

  TO

  /UE

  cl

  asif

  icat

  e (n

  r. o

  re/z

  i)

  Gra

  dul

  de i

  mpl

  emen

  tare

  a m

  asur

  ilor

  de

  secu

  rita

  te (

  %)

  Tim

  p m

  ediu

  nec

  esar

  eva

  luar

  ii, r

  eeva

  luar

  ii d

  ocum

  enta

  tiei

  ins

  titu

  tiil

  or s

  olic

  itan

  te i

  n ve

  dere

  a ob

  tine

  riii

  cal

  itat

  ii d

  e "e

  ntit

  ate

  eval

  uato

  are"

  (or

  e)

  RE

  ZU

  LT

  AT

  Num

  arul

  de

  extr

  acop

  ii s

  i ex

  empl

  are

  rezu

  ltat

  e in

  baz

  a ap

  lica

  rii

  prin

  cipi

  ului

  "ne

  ed t

  o kn

  ow"

  si a

  pre

  vede

  rilo

  r le

  gale

  afe

  rent

  e pr

  ivit

  oare

  la

  dise

  min

  area

  aut

  oriz

  ata

  a in

  form

  atii

  lor

  NA

  TO

  /UE

  cla

  sifi

  cate

  (nr

  ./an

  )

  Num

  arul

  de

  info

  rmat

  ii c

  onti

  nute

  in

  docu

  men

  te N

  AT

  O/U

  E c

  lasi

  fica

  te g

  esti

  onat

  e la

  Reg

  istr

  ul C

  entr

  al s

  i nu

  mar

  ul d

  e in

  form

  atii

  not

  ific

  ate

  la R

  egis

  trul

  Cen

  tral

  de

  catr

  e C

  SN

  R

  subo

  rdon

  ate

  (nr.

  /an)

  Num

  ar d

  e ra

  poar

  te d

  e ev

  alua

  re s

  i in

  spec

  tie

  into

  cmit

  e in

  ved

  erea

  acr

  edit

  arii

  , rea

  cred

  itar

  ii, d

  esfi

  inta

  rii

  si c

  ontr

  olul

  ui C

  SN

  R (

  nr./

  an)

  1 7

  1,5 15

  12

  2.6

  50

  12.

  265

  60

  1 7

  1,5 34

  10

  800

  13.

  000

  200

  1 7

  1,5 50 8

  800

  13.

  300

  200

  1 7

  1,5 55 5

  850

  13.

  600

  220

  1 7

  1,5 55 6

  850

  13.

  600

  220

  1 7

  1,5 50 6

  800

  13.

  300

  200

  Tot

  alE

  xecu

  tie

  pre

  lim

  inat

  a 20

  17E

  stim

  ari

  2019

  Est

  imar

  i 20

  20E

  stim

  ari

  2021

  Rea

  liza

  ri p

  ana

  2016

  Pro

  pu

  ner

  i 20

  18

  pag.24

 • Fis

  a P

  rogr

  amu

  lui

  - m

  ii l

  ei-

  An

  exa

  nr.

  413

  //

  27P

  ag. 5

  din

  5

  41

  Cod

  15

  0852

  26

  o

  rdon

  ator

  42

  9

  Cod

  p

  rogr

  am

  3084

  3085

  3086

  3087

  3088

  4448Cod

  in

  dic

  ator

  Num

  ar d

  e au

  tori

  zati

  i/ce

  rtif

  icat

  e de

  sec

  urit

  ate

  indu

  stri

  ala

  nati

  onal

  e si

  cer

  tifi

  cate

  de

  secu

  rita

  te i

  ndus

  tria

  la N

  AT

  O/U

  E, d

  e au

  tori

  zati

  i sp

  ecia

  le e

  libe

  rate

  (nr

  ./an

  )

  Num

  ar d

  e ce

  rtif

  icat

  e de

  sec

  urit

  ate

  elib

  erat

  e pe

  ntru

  acc

  es l

  a in

  form

  atii

  NA

  TO

  cla

  sifi

  cate

  (nr

  ./an

  )

  Num

  ar d

  e ce

  rtif

  icat

  e de

  sec

  urit

  ate

  elib

  erat

  e pe

  ntru

  par

  tici

  pare

  a la

  act

  ivit

  ati

  orga

  niza

  te i

  n ca

  drul

  Ali

  nate

  i N

  ord-

  Atl

  anti

  ce (

  nr./

  an)

  Num

  ar d

  e ce

  rtif

  icat

  e de

  sec

  urit

  ate

  elib

  erat

  e pe

  ntru

  acc

  es l

  a in

  form

  atii

  UE

  cla

  sifi

  cate

  (nr

  ./an

  )

  Num

  ar d

  e el

  iber

  ari

  aviz

  e pe

  ntru

  cer

  tifi

  cate

  de

  secu

  rita

  te n

  atio

  nale

  (nr

  ./an

  )

  Num

  ar d

  e au

  tori

  zati

  i sp

  ecia

  le e

  libe

  rate

  CO

  ME

  NT

  AR

  II :

  Pri

  n p

  rogr

  am s

  e u

  rmar

  este

  reg

  lem

  enta

  rea,

  im

  ple

  men

  tare

  a u

  nit

  ara

  si c

  ontr

  olu

  l ap

  lica

  rii

  mas

  uri

  lor

  de

  pro

  tect

  ie, a

  au

  tori

  zari

  i si

  ev

  iden

  tei

  acce

  sulu

  i la

  in

  form

  atii

  le n

  atio

  nal

  e cl

  asif

  icat

  e si

  la

  info

  rmat

  iill

  e N

  AT

  O s

  i U

  E c

  lasi

  fica

  te.

  68

  10.

  614

  3.1

  85

  1.7

  87

  32.

  857

  19

  130

  11.

  000

  2.7

  00

  3.2

  00

  31.

  000 9

  117

  11.

  000

  2.9

  00

  2.0

  00

  31.

  000 9

  110

  11.

  000

  2.9

  00

  2.0

  00

  31.

  000 9

  110

  11.

  000

  2.9

  00

  2.0

  00

  31.

  000 9

  112

  11.

  000

  2.9

  00

  2.0

  00

  31.

  000 9

  Tot

  alE

  xecu

  tie

  pre

  lim

  inat

  a 20

  17E

  stim

  ari

  2019

  Est

  imar

  i 20

  20E

  stim

  ari

  2021

  Rea

  liza

  ri p

  ana

  2016

  Pro

  pu

  ner

  i 20

  18

  pag.25

 • Pag

  . 1

  PR

  OG

  RA

  MU

  L D

  E I

  NV

  ES

  TIT

  II P

  UB

  LIC

  E

  OF

  ICIU

  L R

  EG

  IST

  RU

  LU

  I N

  AT

  ION

  AL

  AL

  IN

  FO

  RM

  AT

  IIL

  OR

  SE

  CR

  ET

  E D

  E S

  TA

  TA

  nexa

  nr.

  3 /

  41

  / 28

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  nala

  31.

  12.2

  016

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  17

  P

  ropu

  neri

  201

  8

  Est

  imar

  i

  2

  019

  Est

  imar

  i

  2

  020

  Est

  imar

  i

  2

  021

  Est

  imar

  i

  ani

  i ul

  teri

  ori

  01

  34

  56

  78

  9

  TO

  TA

  L

  2

  I -

  Cre

  dite

  de

  anga

  jam

  ent

  II -

  Cre

  dite

  bug

  etar

  eC

  AP

  ITO

  L/G

  RU

  PA

  /SU

  RS

  A

  I II I II I II I II I II I II I II

  439

  439

  439

  439

  346 59 34

  282

  282

  282

  282

  158 65 59

  210

  210

  210

  210

  120 60 30

  439

  439

  439

  439

  346 59 34

  282

  282

  282

  282

  158 65 59

  210

  210

  210

  210

  120 60 30

  362

  362

  362

  362

  362

  362

  362

  362

  362

  362

  350

  350

  350

  350

  350

  350

  350

  350

  350

  350

  388

  388

  388

  388

  388

  388

  388

  388

  388

  388

  2.03

  1

  2.03

  1

  2.03

  1

  2.03

  1

  624

  184

  1.22

  3

  2.03

  1

  2.03

  1

  2.03

  1

  2.03

  1

  624

  184

  1.22

  3

  TO

  TA

  L G

  EN

  ER

  AL

  5000

  TO

  TA

  L G

  EN

  ER

  AL

  5001

  CH

  EL

  TU

  IEL

  I -

  BU

  GE

  T D

  E S

  TA

  T

  5001

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  5001

  7101

  Act

  ive

  fixe

  5001

  7101

  02 M

  asin

  i, e

  chip

  amen

  te s

  i m

  ijlo

  ace

  de t

  rans

  port

  5001

  7101

  03 M

  obil

  ier,

  apa

  ratu

  ra b

  irot

  ica

  sial

  te a

  ctiv

  e co

  rpor

  ale

  5001

  7101

  30

  Alt

  e ac

  tive

  fix

  e

  -mii

  lei

  -

  pag.26

 • Pag

  . 2

  PR

  OG

  RA

  MU

  L D

  E I

  NV

  ES

  TIT

  II P

  UB

  LIC

  E

  OF

  ICIU

  L R

  EG

  IST

  RU

  LU

  I N

  AT

  ION

  AL

  AL

  IN

  FO

  RM

  AT

  IIL

  OR

  SE

  CR

  ET

  E D

  E S

  TA

  TA

  nexa

  nr.

  3 /

  41

  / 28

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  nala

  31.

  12.2

  016

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  17

  P

  ropu

  neri

  201

  8

  Est

  imar

  i

  2

  019

  Est

  imar

  i

  2

  020

  Est

  imar

  i

  2

  021

  Est

  imar

  i

  ani

  i ul

  teri

  ori

  01

  34

  56

  78

  9

  TO

  TA

  L

  2

  I -

  Cre

  dite

  de

  anga

  jam

  ent

  II -

  Cre

  dite

  bug

  etar

  eC

  AP

  ITO

  L/G

  RU

  PA

  /SU

  RS

  A

  I II I II I II I II I II I II I II

  439

  439

  439

  439

  346 59 34

  282

  282

  282

  282

  158 65 59

  210

  210

  210

  210

  120 60 30

  439

  439

  439

  439

  346 59 34

  282

  282

  282

  282

  158 65 59

  210

  210

  210

  210

  120 60 30

  362

  362

  362

  362

  362

  362

  362

  362

  362

  362

  350

  350

  350

  350

  350

  350

  350

  350

  350

  350

  388

  388

  388

  388

  388

  388

  388

  388

  388

  388

  2.03

  1

  2.03

  1

  2.03

  1

  2.03

  1

  624

  184

  1.22

  3

  2.03

  1

  2.03

  1

  2.03

  1

  2.03

  1

  624

  184

  1.22

  3

  C -

  Alt

  e ch

  eltu

  ieli

  de

  inve

  stit

  ii50

  00 T

  OT

  AL

  GE

  NE

  RA

  L

  5001

  CH

  EL

  TU

  IEL

  I -

  BU

  GE

  T D

  E S

  TA

  T

  5001

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  5001

  7101

  Act

  ive

  fixe

  5001

  7101

  02 M

  asin

  i, e

  chip

  amen

  te s

  i m

  ijlo

  ace

  de t

  rans

  port

  5001

  7101

  03 M

  obil

  ier,

  apa

  ratu

  ra b

  irot

  ica

  sial

  te a

  ctiv

  e co

  rpor

  ale

  5001

  7101

  30

  Alt

  e ac

  tive

  fix

  e

  -mii

  lei

  -

  pag.27

 • Pag

  . 3

  PR

  OG

  RA

  MU

  L D

  E I

  NV

  ES

  TIT

  II P

  UB

  LIC

  E

  OF

  ICIU

  L R

  EG

  IST

  RU

  LU

  I N

  AT

  ION

  AL

  AL

  IN

  FO

  RM

  AT

  IIL

  OR

  SE

  CR

  ET

  E D

  E S

  TA

  TA

  nexa

  nr.

  3 /

  41

  / 28

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  nala

  31.

  12.2

  016

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  17

  P

  ropu

  neri

  201

  8

  Est

  imar

  i

  2

  019

  Est

  imar

  i

  2

  020

  Est

  imar

  i

  2

  021

  Est

  imar

  i

  ani

  i ul

  teri

  ori

  01

  34

  56

  78

  9

  TO

  TA

  L

  2

  I -

  Cre

  dite

  de

  anga

  jam

  ent

  II -

  Cre

  dite

  bug

  etar

  eC

  AP

  ITO

  L/G

  RU

  PA

  /SU

  RS

  A

  I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

  405

  405

  405

  405

  346 59 34 34 34 34 34

  223

  223

  223

  223

  158 65 59 59 59 59 59

  180

  180

  180

  180

  120 60 30 30 30 30 30

  405

  405

  405

  405

  346 59 34 34 34 34 34

  223

  223

  223

  223

  158 65 59 59 59 59 59

  180

  180

  180

  180

  120 60 30 30 30 30 30

  362

  362

  362

  362