INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIŞOARA 1 post registrator medical – Compartiment evaluare si statistica sanitara ... - calificare de electrician - minim 9 ani vechime n meserie

 • Published on
  17-Feb-2018

 • View
  218

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIOARA Str. Gheorghe Adam, nr. 13A

  organizeaz n data de 09.02.2016,

  concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale temporar vacante:

  - 1 post muncitor necalificat (ngrijitor spaii verzi) Compartiment ntreinere - 1 post muncitor necalificat (ngrijitor birouri) Compartiment ntreinere - 1 post muncitor calificat I (instalator sanitar) Compartiment ntreinere - 1 post muncitor calificat I (electrician) Compartiment ntreinere - 1 post referent de specialitate I (inginer) Compartiment Securitatea muncii, PSI,

  Protecie civil i situaii de urgen - 1 post referent de specialitate I (medic) Birou de management al calitii serviciilor

  medicale - 1 post registrator medical Compartiment evaluare si statistica sanitara

  Condiiile generale de participare la concurs:

  a) cetenia romn, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparinnd Spaiului Economic European i domiciliul n Romnia;

  b) cunoate limba romn scris i vorbit; c) are vrsta de minimum prevzut de normele n vigoare; d) are capacitate deplin de exerciiu; e) stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestat de

  medicul de familie sau medicul de specialitate medicin muncii; f) ndeplinete condiiile prevzute de lege n vederea exercitrii profesiei n Romnia; g) ndeplinete condiiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant; h) ndeplinete condiiile specifice pentru ocuparea postului vacant; i) nu a fost condamnat pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii, contra

  statului sau contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care mpiedic nfptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni svrite cu intenie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funciei vacante pentru care candideaz, cu excepia situaiei n care a intervenit reabilitarea.

  Condiiile specifice de participare la concurs: pentru muncitor necalificat :

  - coal general pentru muncitor calificat I (instalator sanitar)

  - coala general sau coal profesional - calificare de instalator sanitar - minim 9 ani vechime n meserie

  pentru muncitor calificat I (electrician) - coala general sau coal profesional - calificare de electrician - minim 9 ani vechime n meserie

  pentru referent de specialitate I (inginer) - diplom de licen n specialitate - minim 6 ani i 6 luni vechime n specialitate

  pentru referent de specialitate I (medic) - diplom de licen n specialitate - competen n managemet sanitar - minim 6 ani i 6 luni vechime n specialitate

  pentru registrator medical - diplom de bacalaureat - competen operare PC

 • Concursul const n prob scris i prob practic /interviu i se organizeaz la

  sediul Institutului de Boli Cardiovasculare Timioara, str. Gheorghe Adam, nr. 13A n data de 09.02.2016 ora 9.00 proba scris i n data de 11.02.2016 ora 10.00 proba practic/ interviu.

  Dosarele de nscriere la concurs se depun pn n 01.02.2016 la Biroul RUNOS al Institutului de Boli Cardiovasculare Timioara.

  Bibliografia, coninutul dosarului i relaii suplimentare se pot obine la telefon 0256207355, int. 110 - d-nul ec. Boc Sinmarghian Claudiu sau pe site-ul unitii.

  BIBLIOGRAFIE MUNCITOR NECALIFICAT 1. OMS nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare; 2. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu completarile si modificarile ulterioare; 3. HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT I ( INSTALATOR SANITAR)

  1. Normativ privind exploatarea instalaiilor de nclzire central - I 13/1 - 02, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.929/02.07.2002

  2. Normativ privind proiectarea i executarea instalaiilor sanitare - I 9 - 94, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.17/N - 16.05.95

  3. Normativ privind exploatarea instalaiilor sanitare I 9/1- 96 aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.86/N-05.12.96; 4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu completarile si modificarile ulterioare; 5. HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT I ( ELECTRICIAN) 1. NP I 7-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.; 2. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu completarile si modificarile ulterioare; 3. HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. BIBLIOGRAFIA REFERENT DE SPECIALITATE I (INGINER) COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECIE CIVIL I SITUAII DE URGEN: 1.Legea nr. 319/2006 a securitii i sntaii n munc, cu modificarile si completarile ulterioare; 2.Hotrrea Guvernului nr. 1.425 /2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii si sntii n munc nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 3.Hotrrea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau sntate la locul de munc; 4.Hotrrea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc; 5.Hotrrea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de lucrtori a echipamentelor de munc; 6.Hotrrea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc;

 • 7.Hotrrea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate n munc referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; 8.Hotrrea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare; 9.Hotrrea Guvernului nr. 1136/2006 privind cerinele minime de securitate si sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscuri generate de cmpuri electromagnetice; 10.Hotrrea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sntii lucrtorilor; 11.OMAI nr.163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor. TEMATICA REFERENT DE SPECIALITATE I (INGINER) COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECIE CIVIL I SITUAII DE URGEN 1.Obligaiile angajatorilor. Obligaiile lucrtorilor. Comunicarea, cercetarea, nregistrarea i rapor tarea evenimentelor conform Legii nr. 319/2006; 2.Autorizarea funcionrii din punct de vedere al securitii i sntii n munc. Servicii de prevenire i protecie conform Hotrrii nr. 1.425 din 11/2006; 3.Obligaiile angajatorilor conform Hotrrii nr. 971/2006; 4.Obligaiile angajatorilor conform Hotrrii nr. 1.048/2006; 5.Obligaiile angajatorilor conform Hotrrii nr. 1.146/2006; 6.Obligaii generale. Informarea, consultarea i participarea lucrtorilor conform Hotrrii nr. 1091/2006; 7.Obligaiile angajatorilor.Informarea, instruirea, consultarea i participarea lucrtorilor. Protecia ochilor i a vederii conform Hotrrii nr. 1028/2006; 8.Obligaiile angajatorilor. Informarea, consultarea i participarea lucrtorilor conform Hotrrii nr. 1051/2006; 9.Obligaiile angajatorului. Supravegherea sntii conform Hotrrii nr. 1136/2006; 10.Obligaiile angajatorilor. Servicii medicale profilactice conform Hotrrii Guvernului nr. 355/2007; 11.Obligatiile angajatorilor conform OMAI nr.163/2007. BIBLIOGRAFIE REFERENT DE SPECIALITATE I (MEDIC) BIROU DE MANAGEMENT AL CALITII SERVICIILOR MEDICALE 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare (titlul VII); 2. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificrile i completrile ulterioare; 3. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; Hotrrea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006; 4. Hotararea de Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, cu modificrile i completrile ulterioare; 5. Ordinul ministrului sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1782/576/2006, privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, cu modificarile si completarile ulterioare; 6. Ordinului MS nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015 si 2016, cu completarile si modificarile ulterioare; 7. H.G. nr. 206/2015 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016;

 • 8. Ordinului M.S. nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016 , cu completarile si modificarile ulterioare; 9. Ordinului M.S. nr. 448/2015 Ordin privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru profilaxia mortii subite cardiace de cauza aritmica prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne. 10. Ordinul ministrului sntii nr. 145/2015 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor; 11. Ordinul ministrului sntii publice nr. 914/2006, privind aprobarea Normelor privind obinerea autorizaiei de funcionare a spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 12. Ordinul ministrului de finante nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entitatilor publice; 13. Ordinul ministrului sntii nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 14. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare; 15. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare; 16. Ordinul ministrului sntii nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare. 17.Managementul spitalului - coala Naional de Sntate Public i Management Sanitar editura Public H Press, 2006, Bucureti.

  BIBLIOGRAFIE REGISTRATOR MEDICAL 1.Fisa postului registratorului medical 2.Microsoft Press Bazele reelelor de calculatoare, Editura Teora1999; 3.Windows 2000, Windows XP, Microsoft Office 2000, Manuale de utilizare 2003; 4.Legea nr. 95/2006, privind reforma n domeniul sntii (cap. II Asiguraii, seciunea 1 persoanele asigurate, Titlul IX cardul european i cardul naional de asigurari de sanatate TEMATICA REGISTRATOR MEDICAL 1) Bazele informaticii:Arhitectura general a unui calculator compatibil IBM,Sistemul de operare Windows: - autentificare ca utilizator, - suprafaa de lucru Windows, - gestionarea ferestrelor i comenzile meniului de control, - familia de butoane Windows Explorer: - lansare n execuie, - meniurile programelor Windows Explorer i My Computer, - copiere, transferare, tergere fiiere, Microsoft Word: - lansarea i nchiderea aplicaiei Word, - ecranul Word, - bara de meniuri, - bara cu butoane standard, cu butoane de formatare, - creearea unui document nou, - deschiderea unui document existent, - salvarea i imprimarea unui document, - introducerea textului, - modificarea textului, Microsoft Excel:

 • - creearea de tabele, - creearea i utilizarea formulelor de calcul, - transferul de informaie ntre aplicaiile Excel i Word, Adobe Acrobat Reader: - deschiderea unui document de tip PDF, - cutare n documente de tip PDF, Reele de calculatoare: - definiie, Virui de calculatoare: - definiie, - precauii generale privind protecia antivurus, 2) Persoanele asigurate dovada calitii de asigurat; 3) Cardul european i cardul naional de asigurri de sntate.

  http://www.spital-barlad.ro/files/Bibliografie_si_tematica_pentru_postul_de_instalator.pdf#page=1http://www.spital-barlad.ro/files/Bibliografie_si_tematica_pentru_postul_de_instalator.pdf#page=1