Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  1/19

  BANGUNAN BERSEJARAH

  TAJUK KAJIAN ; BANGUNAN BERSEJARAH, BANGUNAN SULTAN ABDUL

  SAMAD

  SENARAI KANDUNGAN

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  2/19

  TAJUK MUKA SURAT

  Penghargaan 1

  Objektif Kajian 2

  Kaedah Kajian 3

  Hasil Kajian 4

  Rumusan 7

  Lampiran 8

  Rujukan 9

  2

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  3/19

  PENGHARGAAN

  Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan saya kepada guru sejarah

  saya , Puan Halizah kerana telah sudi memberikan bimbingan dan tunjuk ajar dalam menjalankan

  Kerja Kursus Sejarah.Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengetua sekolah, Cik Ang

  Siew Jin yang telah memberikan kebenaran untuk saya menjalankan kajian ini.

  Saya amat terhutang budi kepada kedua-dua ibu bapa saya yang telah memberikan

  dorongan dan semangat sepanjang kajian ini dibuat.Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada

  semua rakan-rakan saya yang telah memberikan tunjuk ajar,cadangan dan bantuan kepada saya

  yang anda telah kongsikan bersama.

  Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada semua yang

  terlibat secara langsung dan tidak langsung menyiapkan kerja kursus ini.

  3

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  4/19

  OBJEKTIF KAJIAN

  Saya dikehendaki menjalankan satu kajian tentang satu bangunan bersejarah di negara

  kita.Bangunan yang dipilih oleh saya ialah Bangunan Sultan Abdul Samad.Kajian saya

  merangkumi objektik-objektif berikut:

  a) Kajian ini dilakukan secara amnya ialah untuk mengenal pasti sumber-sumber sejarah yang

  sahih.Ini akan dapat membatu saya membuat satu kajian yang berilmiah dengan tatacara

  yang betul,jelas dan tepat

  b) Dengan membuat kajian ini, saya dapat mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku

  di sebalik bangunan bersejarah tersebut

  c) Saya juga dapat menanamkan semangat patriotisme di dalam diri saya dan juga kalangan

  generasi muda melalui kajian ini.

  4

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  5/19

  KAEDAH KAJIAN

  Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mejalankan kajian tersebut.Berikut adalah

  kaedah-kaedah yang saya gunakanuntuk membuat kajian ini :

  1. Melalui teknologi dan maklumat (ICT)

  Banyak maklumat yang saya perolehi daripada kaedah tersebut.Salah satu laman

  web yang saya layari ialah Wikipedia.Wikipedia ialah enskilopedia di dalam

  internet.Kita boleh mendapat banyak maklumat dan fakta-fakta melaluinya dalam

  pelbagai bahasa.Selain itu,saya juga melayari bebarapa laman web lain yang

  berkaitan.

  2. Penyelidikan

  Saya dan rakan-rakan telah membuat penyelidikan melalui sumber buku di

  perpustakaan dan internet untuk mendapatkan maklumat latar belakang bangunan-

  bangunan bersejarah di Malaysia , kemudian barulah kami memilih salah satu

  daripadanya.

  3. Analisis dokumen

  Bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan lengkap tentang aspek-aspek

  bangunan yang harus dikaji , kami telah menganalisis sumber yang kami kumpul.

  4. Temubual

  Kami turut menemubual beberapa orang individu yang pernah melawat ke tapak

  bangunan dan dalam bangunan untuk mendapatkan gambaran jelas tentang

  5

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  6/19

  HASIL KAJIAN

  Bangunan Sultan Abdul Samad adalah merupakan diantara bangunan lama yang terdapat

  di bandaraya Kuala Lumpur yang merupakan bangunan warisan dan masih dilindungi keaslian

  rekabentuknya. Bangunan Sultan Abdul Samad ini dibina pada tahun 1893. Walau bagaimana pun

  perletakan batu asas bagi bangunan ini hanya dibuat pada 6 Oktober 1894 oleh Sir Charles B.H.

  Mitchell yang merupakan Gabenor Negeri-negeri Selat ketika itu. Bangunan ini siap sepenuhnya

  untuk digunakan pada tahun 1897. Bangunan Sultan Abdul Samad ini mengambil sempena nama

  Sultan Selangor yang memerintah pada ketika itu, iaitu dalam tahun 1896. Bangunan ini

  merupakan suatu mercu tanda di Kuala Lumpur yang gah pada ketika itu.

  6

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  7/19

  Kedudukan lokasinya yang terletak pada satu tapak diantara pertemuan Sungai Kelang dan

  Sungai Gombak begitu terkenal kerana merupakan satu tapak yang strategik, iaitu ditengah-tengah

  pusat bandar Kuala Lumpur. Kawasan tersebut meliputi keluasan 10,200 meter persegi dan

  dibahagian belakangnya terdapat Jalan Belanda yang kini dikenali sebagai Jalan Mahkamah

  Persekutuan. Bangunan Sultan Abdul Samad ini juga dikatakan strategik kerana terletak

  berhampiran dengan Dataran Merdeka, Kelab Diraja Selangor dan Masjid Jamek yang

  kesemuanya terletak berhampiran Sungai Gombak. Sebelum merdeka, Bangunan Sultan Abdul

  Samad merupakan sebuah Pusat Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Pejabat Residen-

  General dan Pejabat Besar Pos. Selepas kemerdekaan pula, ia dijadikan sebagai Pejabat Setiausaha

  Kerajaan Negeri Selangor, Majlis Mesyuarat Negeri dan Perbendaharaan Kerajaan. Bangunan ini

  juga menempatkan Mahkamah Agung Malaysia dan sebahagian daripada Mahkamah-mahkamah

  Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada tahun 1978.

  7

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  8/19

  Rekabentuk pelan bangunan ini dibuat oleh arkitek dari British bernama A.C. Norman

  (yang bekerja di Jabatan Kerja Raya di Kuala Lumpur) dan dibantu oleh seorang jurutera juga

  berasal dari British, iaitu C.E. Spooner. Senibina Bangunan Sultan Abdul Samad ini sangat unik

  dan merupakan diantara bangunan yang tersohor pada ketika itu. Ia mempunyai dua tingkat

  setinggi 57 kaki berbentuk ladam di mana di tengah-tengahnya terdapat satu dataran tinggi segi

  empat yang dipagari oleh batas-batas pokok bunga yang cantik. Bangunan ini juga mempunyai

  tiga kubah, satu menara jam besar dan sebuah arked. Ia juga terdapat satu serambi besar tertutup

  yang merupakan suatu elemen penting dalam rekabentuk bangunan ini.

  8

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  9/19

  Senibinanya yang berbentuk saracenic merupakan satu ciri senibina Moorish dan Moghul

  yang berunsurkan Islam. Ini terbukti melalui terdapatnya 3 buah kubah yang menghiasi bangunan

  ini. Diperingkat awalnya ia diperbuat daripada kayu dan batu bata yang dicat berwarna hitam,

  namun kini ianya telah digantikan dengan kubah yang bersalut dengan tembaga. Kos

  pembinaannya sebanyak RM 152,000 dan merupakan bangunan yang termahal di rantau ini pada

  ketika ianya didirikan.

  Sekitar tahun 1978, kerja-kerja pengubahsuaian telah dibuat dan siap sepenuhnya dalam

  tahun 1984 dengan anggaran belanja sebanyak RM 17.2 juta. Pada waktu itu kerajaan Australia

  telah menyumbang sebanyak RM 200,000 sebagai kos menyadur tembaga bagi ketiga-tiga kubah

  pada tahun 1982. Pengubahsuaian ini dilakukan hanya pada bahagian dalam bangunan tanpa

  menjejaskan bahagian luarnya dan kedudukan asal bangunan tersebut. Selepas siap sepenuhnya,

  Bangunan Sultan Abdul Samad ini sekali lagi dirasmikan pada tahun 1984.

  9

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  10/19

  Kerja-kerja mereka bentuk bangunan ini telah bermula seawal tahun 1889, setelah W. E.

  Maxwell mengambil alih tugas sebagai Residen British di Selangor. Pada masa itu, Kuala Lumpur

  hanya dihuni oleh bangunan-bangunan rumah kedai dan beberapa bangunan kerajaan yang tidak

  berapa menonjol. Maxwell telah membawa C. E. Spooner dari Ceylon sebagai State Engineerdan

  dibantu oleh Bellamy dan A.C. Norman sebagai arkitek.

  Reka bentuk asal yang dikemukakan oleh Norman adalah hanya sebuah bangunan yang

  berkonsep Inggeris Classical Rennaisance. Bidwell, seorang arkitek muda, adalah orang yang

  bertanggungjawab mengadaptasi seni bina Islam (Mahometan style) sebagai tonggak reka bentuk

  tampak bangunan tersebut di atas pelan asal Norman selepas Spooner kurang berpuashati dengan

  reka bentuk tampak yang dikemukakan oleh A.C. Norman. Bangunan dua tingkat ini mempunyai

  ketinggian 17.5 meter dengan menara jam setinggi 40 meter dan meliputi kawasan seluas 10,200

  meter persegi.

  10

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  11/19

  Ciri-ciri utama bangunan ini adalah ketiga-tiga kubahnya, menara jam besar dan

  arked serta lengkungannya yang luas. Ketiga-tiga kubah tersebut yang asalnya diperbuat

  daripada kayu dan batu bata dan dicat hitam, telah digantikan dengan kubah-kubah bersalut

  tembaga. Kubah yang terletak di atas menara jam besar diapit oleh dua kubah kecil dengan

  tangga pilin menurun. Kubah tengah agak luar biasa kerana ia adalah paduan dua ciri

  tradisional kubah dan kios.

  Arch yang terdapat di bangunan ini adalah berbentuk ladam yang tajam dengan

  jarak antara dua tiang yang berbeza-beza. Ianya diperbuat daripada batu-bata yang dicat

  hitam. Menara jam besar yang terletak di tengah-tengah diimbangi oleh dua menara kecil di

  sudut bangunan. Tangga pilin di menara kecil menghala ke arah menara seolah-olah

  melambangkan keagungan bangunan ini.

  11

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  12/19

  RUMUSAN

  Saya amat bersyukur kerana telah menyelesaikan Kerja Kursus Sejarah dalam tempoh

  masa yang ditetapkan.Ketika menjalankan kerja kursus ini,banyak pengetahuan,pengajaran dan

  nilai yang telah saya pelajari.

  Bangunan Sultan Abdul Samad adalah merupakan mercu tanda yang sangat sinonim bagi

  bandaraya Kuala Lumpur hatta negara Malaysia. Kehadiran, keunikan dan identiti seni bina yang

  terdapat pada bangunan tersebut mendapat pujian dan sanjungan dari segenap lapisan penduduk

  Malaysia mahupun luar negara. Bangunan ini telah berjaya menjadi ikon kepada Kuala Lumpur

  dan beberapa perayaan penting seperti Sambutan Tahun Baru, Sambutan Hari Merdeka dan acara-

  acara yang membabitkan promosi pelancongan negara.

  Saya juga dapat menghayati nilai kesabaran, ketabahan, kejujuran dan kerjasama antara

  rakan-rakan semasa menjalankan dan menyelesaikan kerja kursus ini dengan sempurna.Nilai

  kerjasama telah membuatkan saya bersama rakan-rakan berganding bahu untuk mencari maklumat

  tentang bangunan-bangunan yang bersejarah.

  12

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  13/19

  LAMPIRAN

  (Gambar Bangunan Sultan Abdul Samad)

  13

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  14/19

  Pelan Bangunan Sultan Abdul Samad

  (Pelan Tingkat Bawah) (Pelan Tingkat Satu)

  (Pelan Tingkat Dua) (Pelan Tingkat Mezanin)

  14

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  15/19

  (Pelan lokasi Bangunan Sultan Abdul Samad)

  15

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  16/19

  ( Sambutan di Bangunan Sultan Abdul Samad)

  16

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  17/19

  RUJUKAN

  1. Menemu bual dengan guru yang berkaitan

  Puan Halizah

  2. internet

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Bangunan_Sultan_Abdul_Samad

  http://sejarahmalaysia.pnm.my/portalBM

  http://www.virtualmalaysia.com/destination

  http://wiki.answers.com/Q/Sejarah_terperinci_bangunan_sultan_abdul_samad

  3. buku ilmiah

  Iman Suffiya,2006,Seni Bina dan Seni Lukis,Kuala Lumpur: Penerbit Era Didik.

  Mohd. Zahari Ishak,2006,Di Sebalik Simbol Kenegaraan,Melaka: Associated Educational

  Distrbuters(M)Sdn.Bhd.

  4. ensiklopedia-

  Karya Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka,Ensiklopedia Dunia,Malaysia,Dawrna

  Sdn.Bhd.

  5. majalah-

  Kamalsyah,1990,Shah Alam Bersih dan Indah,Selangor,Majlis Penbandaran Shah

  Alam,Selangor

  6. surat khabar

  Berita Harian,Ahad,4 Mei 2008,Halaman 7

  Berita Harian,Selasa,20 Januari 2009,Halaman 28

  17

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Bangunan_Sultan_Abdul_Samadhttp://sejarahmalaysia.pnm.my/portalBMhttp://www.virtualmalaysia.com/destinationhttp://wiki.answers.com/Q/Sejarah_terperinci_bangunan_sultan_abdul_samadhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Bangunan_Sultan_Abdul_Samadhttp://sejarahmalaysia.pnm.my/portalBMhttp://www.virtualmalaysia.com/destinationhttp://wiki.answers.com/Q/Sejarah_terperinci_bangunan_sultan_abdul_samad
 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  18/19

  ESEI

  Istilah pemeliharaan membawa maksud kerja-kerja baikpulih bangunan, monumen dan tapak

  tanah bersejarah dengan menggunakan pelbagai pendekatan yang bersesuaian seperti pencegahan,

  pengekalan, pengukuhan, pengembalian semula, pemulihan, pengeluaran semula, pembinaan

  semula dan lain-lain lagi. Perkataan pemuliharaan pula membawa kepada maksud memulihara dan

  mengekalkan dalam bentuk yang sedia ada.

  Insan yang mempunyai semangat berbangga sebagai rakyat Malaysia dapat dibentuk melalui

  kajian bangunan bersejarah seperti kerana melalui kajian ini, kita dapat menjaga dan

  mempertahankan maruah bangsa dan negara dengan mempelajari dan meneruskan pemeliharaan

  dan pemulihan warisan bangsa ini.Dengan meneruskan dan memperkenalkan bangunan ini kepada

  generasi depan, bermakna mereka juga menyemai perasaan patriotik.Sekaligus menunjukkan

  bahawa kita menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa. Dalam ertikata lain, melalui

  prinsip penjagaan bangunan ini, kita dapat menunjukkan bahawa kita bangga dengan sejarah

  bangsa.

  Melalui pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah juga , kita dapat menyemai

  semangat bersatu padu dan berharmoni di antara masyarakat majmuk. Dalam melaksanakan

  pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah seperti ini juga mengkehendaki kita

  bekerjasama dan tolong menolong antara ahli masyarakat. Semangat muhibah atau semangat

  bermuafakat yang dibentuk seterusnya akan melahirkan semangat patriotik antara anggota

  18

 • 8/14/2019 Kerja Khusus Sejarah Complete Beb!

  19/19

  masyarakat.

  Dalam melaksanakan proses pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah juga,

  masyarakat Malaysia mestilah menunjukkan semangat disiplin yang tinggi Aktiviti seperti seperti

  ini juga memerlukan kita mempamerkan sikap bertindak wajar serta mematuhi undang-undang

  pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah Keadaan ini jika disemai berterusan akan

  melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai disiplin yang tinggi terhadap peraturan negara.

  Proses pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah juga mempamerkan sikap rajin dan

  gigih . Kita juga mesti menunjukkan sikap berdikari bagi menjayakan pemeliharaan dan

  pemuliharaan bangunan bersejarah yang biasanya dilakukan secara kerjasama berpasukan. Dalam

  proses pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah kita juga perlu menunjukkan sikap

  tabah menghadapi cabaran bagi melengkapkan proses tersebut. Sikap rajin, tabah dan berdikari ini

  akan menjadikan warga negara menyemai sikap-sikap ini bagi memajukan negara.

  19