Kewangan Persekitaran Kewangan Di Malaysia

  • View
    355

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Kewangan Persekitaran Kewangan Di Malaysia

TAJUK 2 : KEWANGAN PERSEKITARAN KEWANGAN DI MALAYSIA

Fresilla Magial Nor Anis Izzati bt. Hj. Muhd Sahlan

Sistem Kewangan Sistem Perbankan dan Jenisnya Pasaran Kewangan

SISTEM KEWANGAN

Pengertian Wang

Sebarang benda (komoditi) yang boleh diterima umum sebagai alat perantaraan pertukaran barang dan perkhidmatan.

Ciri-ciri Wang Diterima umum Boleh berfungsi sebagai alat perantaraan pertukaran Contoh: emas

Penawaran terhad Tidak terlalu banyak sehingga menjejaskan nilainya. Tapi kuantitinya tidak terlalu kurang

Kestabilan nilaiNilainya tidak mudah berubah dalam jangka masa pendek atau panjang

Tahan lamaTidak mudah rosak Boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang

Mudah dibawa Bersaiz kecil dan ringan Boleh dibahagikan kepada unit yang lebih kecil Supaya membolehkan urus niaga dijalankan dengan mudah dan tepat Contoh: wang boleh dibahagikan daripada nilai yang sebesar RM 100 kepada nilai yang sekecil-kecil seperti 1 sen

Jenis-jenis Wang Duit syiling Tanah Melayu: semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah di Melaka

Wang kertas Bergantung kepada rizab antarabangsa; iaitu jumlah emas dan pertukaran asing yang dimiliki oleh negara tersebut Supaya mengelakkan inflasi berlaku

Deposit semasaDitawarkan oleh bank perdagangan sahaja Menggunakan cek dan ditukarkan kepada wang tunai Apabila cek ditunaikan jumlah deposit semasa pengeluar cek akan berkurang

Lebih selamat dan mudah dibawa

Definisi Sistem Kewangan Pasaran-pasaran dan peraturan- peraturan tentang tindakan Perdagangan, mempercepatkan aliran dana daripada pembeli kepada penjual dan daripada penyimpan kepada peminjam.

Jenis-jenis Sistem Kewangan

Sistem Kewangan Konvensional Sistem Kewangan Islam

Sistem Kewangan Konvensional Menurut Kamus Dewan ialah berdasarkan konvensi, mengikut atau sebagaimana yang ditentukan konvensi, sebagaimana kebiasaannya. Perkataan konvensi pula ialah sesuatu(seperti amalan, tingkahlaku dan ciri-ciri) yang sudah diiktiraf dengan meluasnya dan dipatuhi(diikut), kebiasaan umum, apa sahaja yang sudah diterima dan diamalkan secara meluas dan berterusan.

Prinsip-prinsip Suatu sistem yang ditentukan oleh manusia dalam sesebuah masyarakat yang tidak mempunyai piawai yang mutlak tetapi bersifat anjal dan boleh berubah mengikut ketentuan masyarakat. Berteraskan kepada ekonomi barat iaitu didasari oleh dengan prinsip sosialis dan kapitalis.

Sistem Kewangan Islam Merupakan sistem kewangan yang menjalankan operasi kewangannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sistem ekonomi ini menentang amalan riba atau feadah kerana mempunyai unsur penindasan. Sumber rujukan utama dalam sistem ekonomi islam ialah al-Quran dan hadis. Antara negara yang mengamalkan sistem ekonomi islam ialah Arab Saudi Dan Mesir.

Asas-asas Sistem Kewangan Islam1. 2. 3. 4. Aktiviti pelaburan berasaskan perkongsian untung rugi. Riba tidak dibenarkan dalam kes-kes hutang. Semua aktiviti pelaburan berdasarkan kontrak muamalah. Berasaskan penyertaan dalam proses pengeluaran bukan perniagaan secara hutang.

Perbezaan Sistem Kewangan Islam dan Konvensional Perbezaan Sistem Kewangan Islam dan Konvensional boleh dilihat kepada konsep dan operasi Konsep Kewangan Islam merujuk kepada prinsip-prinsip syariah yang bebas daripada unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar (keraguan), maisir (judi), tadlis (penipuan), penindasan, ketidakadilan, memonopoli harta dan sebagainya Manakala konsep sistem kewangan konvensional pula adalah sebaliknya

SISTEM PERBANKAN DAN JENISNYA

Di Malaysia. Bermula sejak awal 1990an apabila pembangunan ekonomi yang pesat, akibat daripada keuntungan yang baik daripada ladang getah dan industri bijih timah. Kesan : pembukaan cawangan-cawangan bank asing dan penubuhan bank domestik Malaysia yang pertama CONTOH: Kwong Yik (Selangor) Banking Corporation (kini Malayan Banking Berhad) 1913.

Jenis-jenis Sistem PerbankanPerbankan Konvensional Perbankan Islam

Sistem perbankan British yang diubah suai mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh BNM. Menitikberatkan keuntungan dan kecekapan.

Hampir serupa dengan sistem perbankan konvensional tetapi operasinya berlandaskan prinsip Islam dan ikut hukum syarak. Bebas daripada unsur riba. Dikenali sebagai Skim Perbankan Islam (SPI).

Perbezaan Antara Sistem Perbankan Konvensional dengan Sistem Perbankan IslamPeraturan dan undang-undang

Dasar perniagaan

Pelaburan

Penasihat

SISTEM PERBANKAN KONVENSIONAL

ASPEK

SISTEM PERBANKAN ISLAM

Unsur riba-Membayar faedah apabila wang. disimpan di bank. -Dikenakan faedah apabila meminjam wang.

Dasar perniagaan

Bebas unsur riba- Setiap bayaran ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan nilai harta/modal yang terlibat pada kadar yang tetap sehingga akhir tempoh bayaran balik ansurannya.

Tertakluk peraturan BNM

Peraturan dan undangundang

-Melalui akta yang diluluskan parlimen.Terlibat dalam semua pelaburan sektor termasuk yang berunsur perjudian dan meragukan. Tokoh dan pakar yang berkelayakan dalam bidang perbankan konvensional. Pelaburan

Berasaskan al-Quran dan sunnah serta hukum Islam yang lain. Tidak melibatkan perjudian dan pengeluaran barang yang tidak berfaedah dalam Islam Bebas unsur-unsur yang meragukan. Majlis Penasihat Syariah Kebangsaan ( ulama, ahli akademik, pakar dalam perbankan Islam )

Penasihat

Jenis-jenis Bank Bank perdagangan ( termasuk Bank Islam ) Syarikat kewangan Bank saudagar Bank pusat

Bank Perdagangan Milikan swasta dan aktivitinya adalah berteraskan keuntungan. Terdapat 2 jenis bank : 1. Skim Perbankan Konvensional 2. Skim Perbankan Islam (SPI )

SKIM PERBANKAN KONVENSIONALUrus niaga : Berasaskan kepada kadar faedah yang berubahubah mengikut keadaan pasaran Dikawal : Akta Perbankan dan Institutsi Kewangan (BAFIA), 1989 Bilangan : banyak iaitu sehingga April 2003 terdapat 26 buah bank di seluruh negara

Contoh : Beri kadar faedah sebagai pulangan kepada deposit yang disimpan Mengenakan kadar faedah ke atas pinjaman yang diberikan

Contoh bank : Affin Bank Berhad Bumiputera Commerce Bank Berhad

SKIM PERBANKAN ISLAM ( SPI )Ditubuhkan : 1 Mac 1983 di bawah Akta Syarikat 1965 dan Akta Urusan Bank Islam Dikawal : Lembaga Pengawasan Syariah (1997) Matlamat : Menjalankan urusan bank mengikut syariat Islam. Urus niaga : Tidak mengenakan kadar faedah dalam urus niaganya baik untuk deposit atau untuk pemberian pinjaman. Berasaskan kadar keuntungan Hasil pelaburan bank tidak diketahuai semasa seposit dibuat. Justeru, hokum syarak tidak membenarkan.

Contoh : Tidak menawarkan perkhidmatan deposit tetap kerana deposit tetap menjanjikan kadar pulanganan yang tetap kepada pendepositan. Ini kerana deposit akan digunakan oleh bank untuk tujuan pelaburan.

Contoh bank : Bank Islam Malaysia Berhad Bank Muamalat Malaysia Berhad

Skim Perbankan Islam Berlandaskan hukum syarak

Skim Perbankan Konvensional Berlandaskan kaedah perbankan konvensional konvensional

Urusan berasaskan kadar keuntungan keuntungan Dikawal oleh Lembaga Pengawasan Syariah (1997) Pengawasan Syariah (1997)Tidak menerima deposit tetap

Urusan berdasarkan kadar faedahDikawal oleh Akta Perbankan dan Institusi Kewangan ( Institusi Kewangan ( BAFIA) 1989 Menerima deposit tetap

Perbezaan skim perbankan Islam dan Konvensional

SENARAI NAMA BANK DI MALAYSIABank Tempatan Affin Bank Berhad Alliance Bank Malaysia Berhad Ambank Berhad Bumiputra Commerce Bank Berhad Bank Utama (Malaysia) Berhad EON Bank Berhad Hong Leong Bank Berhad OCBC Bank (Malaysia) Berhad Public Bank Berhad RHB Bank Berhad Southern Bank Berhad Bank Islam Malaysia Berhad Bank Muamalat Malaysia Berhad Bank Asing ABN Amro Bank Berhad Bangkok Bank Berhad Bank of America Malaysia Berhad Bank of China ( Malaysia ) Berhad Bank of Tokyo Mitsubishi ( Malaysia ) Berhad Citibank Berhad Deustsche Bank ( Malaysia ) Berhad Standard Chartered Bank Malaysia Berhad The Bank Of Nova Scotia Berhad United Overseas Bank ( Malaysia ) Berhad J.P Morgan Chase Bank Berhad

SYARIKAT KEWANGANDefinisi : sebuah institusi yang menjalankan operasi penerimaan deposit tabungan dan deposit tetap. Terlibat dalam pemberian pinjaman dan perniagaan gadaian serta sewa beli. Merupakan institusi penerimaan deposit yang kedua terbesar di Malaysia. Tidak menyediakan perkhidmatan deposit semasa. Ditubuhkan : Mayban Finance Berhad ( 1960 ) , MUI Finance Berhad Terdapat 11 buah syarikat kewangan beroperasi di Malaysia.

Contoh Bank :Alliance Finance Berhad Am Finance Berhad Affin-Acf Finance Berhad Bumiputra Commerce Finance Berhad Rhb Delta Finance Berhad Eon Finance Berhad Hong Leong Finance Berhad Kewangan Bersatu Berhad Mayban Finance Berhad Public Finance Berhad Southern Finance Berhad ( sumber : Buletin bulanan, BNM, April 2003 )

BANK SAUDAGARDefinisi : institusi perbankan yang mengkhusus dalam penyediaan perkhidmatan kepada syarikat korporat.Ditubuhkan : di bawah Akta Bank 1973

Tujuan : memberi perkhidmatan perbankan kepada syarikat korporatPelanggan : badan-badan perniagaan 1. Syarikat awam berhad 2. Syarikat sendirian berhad

4 perkhidmatan : Memberi perkhidmatan rundingan korporat Menguruskan pinjaman bersindiket Menanggung jamin terbitan syer Khidmat pengurusan berprotfolio Contoh bank :

Affin Merchant Bank Berhadd Alliance Bank Malaysia Berhad Ammerchant Bank Berhad Aseambankers Malaysia Berhad Commerce International Merchant Bankers Berhad Malaysia International Merchant Bankers Berhad

Bank pusatBank pusat bagi Malaysia : Bank Negara Malaysia (BMN) , 25 Januari 1959 ( di bawah Ordinan Bank Negara Malaysia 1958 5 cawangan ( tidak termasuk di Kuala Lumpur utama ) Matlamat : Mema