19
Wibs Koja slova fali ? Kod svake živine fali jedna slova. Najdi i klikni na nju !

Koja slova fali ?

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koja slova fali ?. Kod svake živine fali jedna slova. Najdi i klikni na nju !. Koja slova fali ?. b. č. d. f. g. nj. l. m. n. k. r. s. š. t. v. ž. kuca _. Koja slova fali ?. b. ć. d. f. g. k. l. m. n. p. r. s. š. t. v. a. žab _. Koja slova fali ?. b. č. d. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

Kod svake živine fali jedna slova.

Najdi i klikni na nju !

Page 2: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

bb čč dd

kuca_kuca_

ff

gg njnj ll mm

nn kk rr ss

šš tt vv žž

Page 3: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

bb ćć dd

žab_žab_

ff

gg kk ll mm

nn pp rr ss

šš tt vv aa

Page 4: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

bb čč dd

pete_pete_

ff

gg kk ll mm

hh pp rr ss

šš tt vv žž

Page 5: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

bb čč dd

gu_injkagu_injka

ff

gg kk ll mm

nn ss rr pp

šš tt vv žž

Page 6: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

bb čč rr

medvi_medvi_

ff

gg kk ll mm

nn pp dd ss

šš tt vv žž

Page 7: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

bb čč dd

ga_ranga_ran

ff

gg kk ll mm

nn pp rr ss

šš tt vv žž

Page 8: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

bb čč dd

ma_kama_ka

ff

gg kk ll mm

nn pp rr ss

šš tt vv žž

Page 9: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

bb čč dd

la_la_

ff

gg kk ll mm

nn pp rr ss

šš tt vv žž

Page 10: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

bb čč dd

ko_ako_a

ff

zz kk ll mm

nn pp rr ss

šš tt vv žž

Page 11: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

bb mm dd

hr_akhr_ak

ff

gg kk ll čč

nn pp rr ss

šš tt vv žž

Page 12: Koja slova fali ?

Wibs

Welcher Buchstabe fehlt?

bb čč dd

je_je_

ff

gg kk žž mm

nn pp rr ss

šš tt vv ll

Page 13: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

bb čč dd

mi_mi_

ff

gg kk ll mm

nn pp rr šš

ss tt vv žž

Page 14: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

bb aa dd

rod_ /golarod_ /gola

ff

gg kk ll mm

nn pp rr ss

šš tt vv žž

Page 15: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

bb čč dd

o_cao_ca

vv

gg kk ll mm

nn pp rr ss

šš tt cc žž

Page 16: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

bb čč dd

slo_slo_

ff

gg kk ll mm

tt pp rr ss

šš nn vv žž

Page 17: Koja slova fali ?

Wibs

Koja slova fali ?

bb čč dd

kro_odilkro_odil

ff

gg kk ll mm

nn pp rr ss

šš tt vv žž

Page 18: Koja slova fali ?

Wibs

Super, sve si dobro znao!Što kaniš sada djelati?

Super, sve si dobro znao!Što kaniš sada djelati?

Još jednoč !Još jednoč ! Konac !Konac !

Onda zatvori igru

Odzgor sa X !

Page 19: Koja slova fali ?

Wibs

Pokusi još jednoč!

Strijela doprimit će te k zadnoj zadaći!

Pokusi još jednoč!

Strijela doprimit će te k zadnoj zadaći!