16
KOMPETENZ ALUMINIUM COMPETENZA ALLUMINIO COMPÉTENCE ALUMINIUM CAPACIDAD ALUMINIO KOMPETENCE ALUMINIUM KOMPETENS ALUMINIUM COMPETENCE ALUMINIUM

kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

  • Upload
    others

  • View
    46

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium capacidad aluminio

kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium capacidad aluminio

kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium capacidad aluminio

Page 2: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

Velkommen til et godt samarbejde

2

Hos ALULINE lægger vi stor vægt

på at finde den bedste løsning

Vi baserer vores forretning på langvarige og dynamiske samarbejdsfor-

hold med fordringsfulde industrielle virksomheder verden over, hvor vi

påtager os ansvaret for seriemæssig fremstilling af aluminiumkompo-

nenter og moduler på et højt teknisk niveau.

Det er vigtigt for os at have et indgående kendskab til vores kunder

– medarbejderne, produkterne, markedsforhold og udviklingsretning.

Denne viden kombinerer vi med vores egen erfaring, metoder og state-

of-the-art produktionsudstyr, og skaber dermed et unikt udgangspunkt

for en individuel løsning med optimal driftsøkonomi og sikre fremtids-

perspektiver.

Vi lægger vægt på at være en loyal og troværdig partner, hvor sam-

arbejdet videreudvikles gennem en tæt dialog, så vi sikrer en optimal

proces- og metodeudvikling, der er fuldt integreret med kundens pro-

duktudvikling.

Page 3: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

Den optiske industri kræver eloxerede emner, der imødekommer branchens krav til nøjagtighed og ensartethed.

ALULINE’s styrker

•Stortekniskknow-how

•Tætogvedholdendekundekontakt

•Indsigtivoreskunders markedsforhold

•Tænkerinnovativtogproaktivt -Procesudvikling -Produktudvikling

•Nyesteteknologiindenfor produktionsudstyrogmålefaciliteter

•Storfleksibilitetogtilpasningsevne

•Ungtteammedmangeårserfaring

•Vikender vores grænser

Fremstillingen af komplette montageklare moduler. ALULINE styre vareflow, montage og lager. Frontmodul til telefoncentral.

Præcisionsemne til elektronikindustrien fremstillet hvor fræsning og drejning kombineres i en optimal løsning.

Page 4: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

Fremtidens partner4

ALULINE’s kernekompetencer

•Spåntagendebearbejdningpå: -CNC-styredebearbejdningscentrer -3-,4-og5-aksedehorisontaleog vertikalefræsecentrer -Drejecentrermedroterendeværktøjer ogsubspindler -Fuldautomatiskeproduktionslinjer

•Stansning

•Mekaniskoverfladebehandling -Slibning,poleringogblæsning

•Eloxeringoghårdeloxeringpå fuldautomatiskanlæg

•Modulfremstillinggennemmekanisk montage

•Udviklingogoptimeringaf produktionsprocesser

•Udviklingogfremstillingaf procesbetingetudstyr

Enmålrettetogvedholdendeindsatssikrer,atvi

fastholderALULINE’sførerposition

Som en ledende stratetisk partner og leverandør af komplekse

aluminiums komponenter er vi med til at sætte dagsordenen for, hvad

markedet kan forvente af en totalløsning.

Vores organisation og maskinpark er konstant trimmet til at kunne indfri

store krav til præcision, finish og repeterbarhed kombineret med høje

forventninger til et problemfrit varerflow i et gnidningsløst samarbejde.

Den grundlæggende produktionsfilosofi er baseret på LEAN og vi arbej-

der kontinuerligt på at optimere fremstillingsprocesser og logistik for

dermed at kunne fastholde vores position som en af Europas førende

inden for procesteknologi og lønsom produktion.

Vi står altid parate til at møde nye udfordringer. Vi har midlerne og

metoderne til at kunne realisere løsninger, der skaber merværdi for vores

kunder.

Page 5: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

Motorhus til doseringspumpe. Minutiøs overholdelse af små tolerancer er her kernetemaet.

Den automotive industri forudsætter en hurtig og effektiv produktion, der er baseret på en kritisk og pålidelig kvalitetsstyring. Emne til styrepult i entreprenørmaskine.

5-aksede fræseanlæg giver produktudvikleren helt nye muligheder. Knæled til benprotese.

Komponent til elektronik industrien. Fremstillet i en fuldautomatisk produktion.

Page 6: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

Innovativ erfaring6

Visætterdegodeidéeriproduktion

Et godt samarbejde starter ofte med, at vi bliver forelagt en ny idé fra

kunden. Gennem en tæt og fortrolig dialog søger vi at afklare det nye

produkts parameterværdier samt deres betydning for fremstillingen af

de enkelte komponenter.

Generationers erfaringer med in-house procesudvikling i vores eget

udviklings- og værktøjscenter danner fundamentet for kontinuerligt, at

kunne deltage aktivt i kundernes produktudvikling.

Vi bidrager med sparring om udviklingen af et procesoptimalt produkt-

design. Gennem vurderingen af materialevalg, overflademuligheder og

produktionsmetoder finder vi dén udformning, der bedst muligt udnyt-

ter den nyeste teknologi.

En værdianalyse af et eksisterende produkt kan også åbne vejen for et

samarbejde med ALULINE. Ofte har den nyeste tekniske udvikling gjort

det muligt at øge produktiviteten samt at drage fordel af nye materialer.

Således at vores teknikere sammen med kundens udviklingsmedarbej-

dere bruger deres viden til i fællesskab at øge produktets konkurrence-

evner.

Page 7: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

Sammenføjningsløsning hvor målet var en skruefri løsning på et æstetisk højt niveau og fokus på en optimal pris.

Page 8: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

Præcis som ønsket8

ALULINEindfrierforventningerpåethøjtniveau

God kvalitet definerer vi hos ALULINE som dét at levere det ønskede

produkt, med den ønskede nøjagtighed, i den ønskede mængde og til

den ønskede tid.

Kvalitetssikringen bygger på konkrete procedurer og instruktioner.

Vi har mulighed for at fastlægge nøjagtig det niveau, som kunden

ønsker, helt op til anvendelse af PPAP, FMEA og SPC som grundlag for

nulfejlsproduktion med en sikkerhed inden for ganske få dpm (defects

per million).

Emnerne ledsages af den ønskede dokumentation for proceskontrol, der

foretages såvel manuelt som på fuldautomatiske Zeiss 3D målemaskiner.

Kvalitetskravene fastlægges individuelt ved samarbejdets indgåelse

med udgangspunkt i komponenternes anvendelse, og det vil altid være

muligt at ændre kravene i takt med at behovet ændrer sig.

Kvalitetssikringssystemet er certificeret efter ISO 9001:2000. Vi efterlever

kravene iht TS 16949 og er desuden auditeret af en række af vores føren-

de kunder, bl.a. underleverandører til automobilindustrien.

Page 9: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

Pålidelige processer baserer sig på, at alle tolerancer konsekvent overholdes på et højt statistisk niveau.

Filterhus til basestation til det mobile netværk. Fremstillet af massivt materiale.

Individuelle inspektionsplaner skræddersys for hvert emne bl.a. på basis af SPC. For at kunne efterleve en Yield på Six Sigma kræves det, at vi anvender max. 50% af de nominelle tolerancer.

Bundplade til medicinsk udstyr der anvendes på øjenklinikker.

Page 10: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

Total cost management10

Isamarbejdemedkundenudviklervienoptimalløsningforhver

komponent

Med til en totalløsning hører et skarpt fokus på optimering af alle om-

kostningselementer som f.eks. logistik, ordrestyring, emballage og mon-

tage.

Produktionen igangsættes på basis af enten traditionelle indkøbsordrer

eller kundens prognoser, og vi leverer såvel direkte fra produktionen

som fra afkaldelager.

Emballeringen foretages så den passer til kundens produktion hvilket

medfører den mindst mulige håndteringsomkostning.

Mekanisk montage af færdige moduler reducerer kundens omkostnin-

ger, antallet af leverandører og øger samtidigt fleksibiliteten og leve-

ringsberedskabet. Vi styrer indkøb af komponenter og serviceydelser,

producerer præcis de mængder, der er behov for og står altid som garant

for kvaliteten af hele modulet.

Page 11: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

CustomerEngineering

• Ontimedeliveries

• Shiptoline

• Highflexibility

• Rightquality

• Costeffective

• Shortleadtimes

• Logistics

• SupplyChainManagement

Montageklare moduler til blodtransfusionsud-styr. Medicinalindustrien stiller strenge krav til overfladekvalitet, finish, renhed og ikke mindst en sikker funktion.

Page 12: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

12 Aluminium kompetence

WorldClassManufacturing

Automatisering, målrettet process engineering og vores LEAN program

kombineret med lynhurtigt, fleksibelt, ultrapræcist produktionsudstyr

og et i særklasse højt vidensniveau hos vores medarbejdere sikrer vores

kunder enestående og fremtidssikre produktløsninger.

Den omfattende maskinpark inden for spåntagning omhandler bl.a. den

nyeste CNC-teknologi herunder horisontale og vertikale fræsecentrer på

3-, 4- og 5 akser, drejecentrer med roterende værktøj og subspindler.

Vores team af teknikere og værktøjsmagere holder sig hele tiden ajour

med udviklingen i de tekniske og materialemæssige muligheder og

sikrer gennem kontinuerlige og omfattende investeringer, at vi konstant

er helt på forkant med udviklingen.

Vi leverer montageklare komponenter, hvor ALULINE styrer og garante-

rer for hele produktet – inklusiv ydelser fra eksterne underleverandører.

Kunderne kan derfor koncentrere sig om at bruge og udvikle egne kom-

petencer, og trygt overlade til os at sikre at deres komponenter altid

bliver fremstillet på den mest optimale måde.

Page 13: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

Emner fremstillet på basis af varmtpressede emner til 4WD kobling.

En fræset løsning til telekomindustrien med kompliceret geometri og høje krav til nøjagtighed.

Page 14: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

14

Storomhuogerfaringerdevigtigsteforudsætningerforat

opnådenønskedekvalitet

ALULINEeloxererkomponenternepåetfuldautomatisk,computerstyret,

conveyorbaseret anlæg, hvor processen konstant overvåges og styres ud

fra aktuelle parameterværdier.

Vores medarbejderes store erfaring inden for overfladeteknik på højt

niveau garanterer for overholdelse af små tolerancer, nøjagtige gevind

og stor visuel ensartethed hver gang.

Uansetomoverfladebehandlingenbaserespåeloxering,lakering,sølv-

platering eller anden kendt form for finish, varetager vi hele fremstil-

lingsprocessen og garanterer for kvaliteten af de færdige komponenter.

Eloxering fuldender løsningen

Page 15: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

Nulfejlsproduktion af eloxerede emner er med til at optimere kundens driftsøkonomi. Kabinet til elektronisk applikation.

Eloxerede præcisions-adapterringe fremstillet i kombineret fræse- og drejeproces. I én opspænding.

ALULINE garanterer, at emner der anvendes sammen passer perfekt.

Page 16: kompetence aluminium kompetens aluminium competence ...kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium

kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium capacidad aluminio

kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium capacidad aluminio

Aluline A/S Stengårdsvej 22, DK-4340 Tølløse, Tel. +45 5918 6600 www.aluline.com, [email protected]