Krakأ³w 2016 - mnk.pl MN 21. XIX w. Broszura. S. Fredro Aleksander. â€‍Zemstaâ€‌, druk, adnotacja. Cenzury

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Krakأ³w 2016 - mnk.pl MN 21. XIX w. Broszura. S. Fredro Aleksander. â€‍Zemstaâ€‌, druk,...

 • Muzeum Narodowe w Krakowie

  Inwentarz Rękopisów

  Muzeum Narodowego w Krakowie

  Kraków 2016

 • MN 1. Opr. skór. S. 184.

  Liber Descriptionum Omnium Documentorum ad Ecclesiam Conventus Ravensis Divi

  Augustini. 1803.

  Rusiecki.

  MN 2. 1800. Opr. półsk. S.

  Wyrok Sądu Królewsko-Pruskiego Cyrkułów Siewierskiego i Pileckiego w sporze K.

  Mieszkowskiego z S. de Ponsetem i K. Gołuchowskim.

  Ign. Wolski.

  MN 3. 1739-1748. Opr. półsk. S. 329.

  Kopiariusz Korespondencji Prymasa Krzysztofa Szembeka.

  MN 4. 1744-1745. Opr. półsk. S.

  Kopiariusz Korespondencji Prymasa Krzysztofa Szembeka.

  MN 5. 1745-1747. Opr. brak. S. 440.

  Kopiariusz Korespondencji Prymasa Krzysztofa Szembeka.

  MN 6. XVI-XVIII w. Opr. skór. S.

  Zapisów, Privilegiów, Kwitów. Kopie.

  MN 7. XVII w. Opr. pergamin. S. 164.

  Memoriał różnych prowentów, ordynarii, Terminat.

  MN 8. 1858. Opr. półsk. S. oraz luźne.

  Książka Protokołów Sesji Nadzwyczajnych Bractwa Pań św. Wincentego a Paulo w

  Warszawie.

  MN 9. XV w. ca 1450. Opr. skóra na desce. S.

  Summa Confessorum Bartholomeus De Sancto Concordio. Własność Alberta

  Oblaczkowskiego Wikariusza Kapitulnego Gnieźnieńskiego.

  /oprac. w katal. rkpsów średniow./

  MN 10. 1755. Opr. półsk. S.

 • Visitatio Generalis Ecclesiae Parochialis Rosanensis per Josephum Eustachium Szembek

  Episcopum Plocensem.

  MN 11. 1828- 1833. Opr. półsk. S. oraz luźne.

  Księga Przyjmowania do Bractwa Sodalisów NMP Łaskawej.

  Ign. Wolski.

  MN 12. 1835. Opr. półsk. S. oraz luźne.

  Rejestr Książek do Biblioteki Klasztoru Puszczy Korabiewskiej należących....

  MN 13. 1780. Opr. półsk. S.

  Summarium Omnium Documentorum Ecclesiae Bątkoviensis /w Dobrzyńskim/.

  MN 14. 1838. 2 egz. Opr. półsk. S., zeszyt S.

  Trynkowski Ludwik, Ksiądz: Mowa na Pogrzebie Jędrzeja Śniadeckiego miana w Wilnie.

  E. Czapski.

  MN 15. 1780. Opr. skóra na desce. S.

  Modus Inscribendi ac inscipiendi ad Confraternitatem Rosariis /w Starym Sączu/.

  MN 16. 1853. Opr. półsk. S.

  Inwentarz Kościoła i Klasztoru Dominikanów w Sandomierzu.

  MN 17. 1673. Opr. pergam. S.

  Wahrhaftiger Bericht Doct Aegidii Strauch’s in Dantzig, perg.

  MN 18. /XVIII w./. Opr. brak. S. 621 i luźne.

  Inwentarz Rewizorski Starostw: Sokalskiego; Kamioneckiego; Śniatyńskiego; Kałuskiego;

  Trembowelskiego, Dzierżawa Pana z Sieciechowa, Starostwa: Rohatyńskie; Żydaczowskie;

  Drohobycke, Powinności Włościańskie.

  MN 19. 1827-1834. Opr. półsk. Kart 46.

  Metryki Chrzczonych Parafii Koźlenickiej.

  Ks. Panaś.

  MN 20. 1695-1700. Opr. papier. S. 738.

  Synopsis Missionum Apostolicarum.

  W. Lasocki.

 • MN 21. XIX w. Broszura. S.

  Fredro Aleksander.

  „Zemsta”, druk, adnotacja. Cenzury austr. 1830 r.

  MN 22. 1753. Opr. skór. S.

  Zebranie Wierszów y Różnych Ciekawości przez Różnych Authorów Pisanych w

  Podhorcach.

  W. Lasocki.

  MN 23. /XIX w./. Opr. półsk. S.

  Zbiór Różnych Wiadomości Księdza Tadeusza Wolskiego.

  MN 24. 1807-1824. Opr. skór. Futerał. S.

  Rachunki Percept y Expens.

  MN 25. Opr. półsk. S.

  Magier Antoni: Estetyka Miasta Stołecznego Warszawy /wyd. Ossolineum 1964 r./.

  MN 26. Opr. skór. S.

  Promptuarium Statutorum Omnium et Constitutionum Pauli Szczerbiec conscriptum.

  MN 27. 1865. Opr. półsk. S.

  Silva Rerum Antoniego Ochockiego.

  MN 28. 1766-1824. Opr. półsk. S.

  Księga Spraw Miejskich na Zamku Tykocińskim Rozstrzyganych.

  MN 29. 1827. Opr. półsk. S.

  Księga do zapisywania listów, raportów od początku przełożeństwa Ks. Runiszewicza.....

  MN 30. 1822. Opr. półsk. S. oraz luźne.

  Regestra Eleemosynae Expensae Conventus Grodnensis Bernardinorum.

  MN 31. 1783. Opr. S.

  Księga Dóbr Leszczyna.

  MN 32. 1733. Opr. półsk. Kart 222.

  /Kopie listów, relacji, teksty mów itp./.

 • MN 33. /XVIII w./. Opr. skór. S. 648.

  Traites Politiques et Geographiques de la Pologne.

  E. Czapski.

  MN 34. 1769. Opr. skór. S.

  Księga Listowna / Kopiariusz Listów/ Stanisława Rzewuskiego. Silva Rerum.

  E. Czapski.

  MN 35. 1766. Opr. brak. Kart 28.

  Expositio Irium. Summarumque Potestatum.

  MN 36. 1588. /kopia/. Opr. skór. S.

  Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego.

  MN 37. 1792. Opr. skór. S.

  Decyzja Wybicia Medalu z Podobizną Ks. Józefa Poniatowskiego powzięta w Obozie pod

  Kozienicami.

  MN 38. 1858. Opr. skór. S. 368.

  Protokół Objaśniający Ogólne Obrazy z Funduszów Królestwa Polskiego.

  MN 39. 1678. Opr. skór. S.

  Liber Consiliorum Conventus Varsaviensis Ordinis Praedicatorum.

  MN 40. /XVIII w./. Opr. półsk. S.

  Silva Rerum.

  /Dzieje wojenne Polski w latach 1515-1560/. Ex Libris Thomae Josephi Czarkowski.

  W. Lasocki.

  MN 41. /XVIII w./. Opr. pergam. S.

  Tractatus Iuris Publici /w języku niemieckim/.

  W. Lasocki.

  MN 42. 1919. Opr. płóc. S.

  Księga Podpisów Osób Obecnych na Raucie na cześć Gen. Józefa Hallera i z innych okazji.

  MN 43. 1859-1866. Opr. skór. S. 490.

  Księga Przysiąg Złożonych Władzom Austriackim.

 • MN 44. /XVII/XVIII w./. Opr. półsk. S.

  Manuskrypt / Silva Rerum, kopie pism, teksty mów, satyry polityczne, „Prophetiae”

  MN 45. /XIX w./. Opr. skór. S. 163.

  Discorso Della Sovranita Del Re Di Sicilia.

  MN 46. 1734-1737. Opr. pergam. S.

  Dziennik Podróży Tomasza Czapskiego, Starosty Knyszyńskiego.

  MN 47. /XVIII w./. Opr. półsk. S.

  Ius Publicum Miasta Gdańska.

  MN 48. /XVII w./. Opr. pergam. S.

  Kopie pism, mów i innych spraw politycznych. Silva Rerum

  MN 49. 1701-1704. Opr. skór. S.

  Acta Annorum.

  MN 50. 1733. Opr. skór. S.

  Acta interregni.

  MN 51. 1734-1736. Opr. skór. S.

  Acta in Comitiis Generalibus.

  MN 52. XVII/ XVIII w. Opr. skór. S. 977 oraz poszyt.

  /kopie pism, teksty przemówień itp./.

  MN 53. XVII/ XVIII w. Opr. skór. S.

  /kopie pism, instrukcje pos. wiersze/.

  MN 54. XVIII w. Opr. skór. S. 1266.

  /kopie pism w spr. politycznych, uniwersałów, itp./.

  MN 55. XVII w. Opr. pergam. S.

  Das Culmische Recht.

  MN 56. XVIII w. Opr. półsk. S.

 • Wykład Ewangelii od W. Nocy do Bożego Narodzenia i inne kazania.

  MN 57. XVII w. Opr. pergam. S. Nuty.

  Index Rerum et Verborum.

  MN 58. 1865. Zeszyt. S.

  Gotzouk Alexis.

  Sur les Tumuli du Gouvernement de Moscou / archeologia/ ze zbiorów Czertnowa.

  MN 59. XVIII w. Poszyt. S. 232.

  /Silva Rerum z okresu Konfederacji Barskiej/.

  MN 60. XIX w. Plik, 21 sztuk

  Kiełczewscy.

  Akta rodziny Kiełczewskich z lat 1659 do 1852.

  MN 61. 1663. Opr. brak. S.

  Księga Magdeburgii Ostrogskiej.

  MN 62. XIX w. Opr. karton. S. oraz luźne.

  Pamiętnik Augustyna Brzeżańskiego Pułkownika Wojsk Polskich / Biografia i opis Kampanii

  Litewskiej 1831 r./

  Łepkowska z Darowskich.

  MN 63. XVIII w. Opr. karton. S.

  /Podręcznik wiedzy wojskowej dla Subalternów zawierający opis obrotów wojskowych

  zapewne podczas Kampamentu Wilanowskiego 1732 r./. 4 tomy.

  Rusiecki.

  MN 64. XVIII w. Opr. skór. S.

  Historia o Dziejach i Chwalebnych Akcjach Koloandra Wiernego.

  MN 65. 1566. Opr. skór. wytł. S.

  Nicolaus Dimitropulus.

  /Dyplom Doktora Medycyny otrzymany w Parmie/. Pergamin.

  MN 66. 1825. Opr. skór. S.

  Projekt Urządzenia Ludu Izraelskiego w Królestwie Polskim/ wydany w imieniu cara

  Aleksandra I, podpisany/: Józef Janusek 2 egzemlarze, jeden polski, drugi niemiecki.

 • MN 67. 1834. Opr. skór. S. 240.

  Inwentarz cz Stan Majątku Banku Polskiego.

  MN 68. 1836. Opr. skór. S. 312.

  Inwentarz cz Stan Majątku Banku Polskiego.

  MN 69. 1839. Opr. skór. S. 396.

  Inwentarz cz Stan Majątku Banku Polskiego.

  MN 70. 1842. Opr. skór. S. 334.

  Inwentarz cz Stan Majątku Banku Polskiego

  MN 71. XIX. w. Opr. brak. S.

  Auber Die Gesandtin. /utwór muzyczny/.

  MN 72. XVII w. Opr. półsk. S.

  Silva Rerum.

  /kopie pism w sprawach politycznych/.

  Rusiecki.

  MN 73. XVIII w. Opr. brak. S. 247.

  Silva Rerum.

  /wypisy z historii starożytnej, kopie pism politycznych m.in. dot. Ordynacji Ostrogskiej/.

  Rusiecki.

  MN 74. XVII/ XVIII w. Opr. skór. S.

  /odpis Historii Polskiej Długosza ?/.

  MN 75. XVIII w. Opr. pergam. S.

  Księga Kredytowa Jana Przerębskiego Referendarza Koronnego.

  MN 76. 1625. Opr. pergam. S.

  Lisiecki.

  Apolog