28
ЛАКА ИНДУСТРИЈА Проф. Мирослав Маркићевић

Laka Industrija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

geografija

Citation preview

Page 1: Laka Industrija

ЛАКАИНДУСТРИЈАПроф. Мирослав Маркићевић

Page 2: Laka Industrija

Појамлакеиндустрије• Производи се роба широке потрошње• Од сировина биљног и животињског порекла – из

пољопривреде• Користе се и синтетичке, вештачке и минералне

сировине• Опада удео ЛИ у БДП

Page 3: Laka Industrija

Поделалакеиндустрије

Лака индустрија

Лака хемијска

Прехрам-бена

Дрвно-папирна

ТекстилнаДуванска

Инд. коже и обуће

Гумарска индустрија

Page 4: Laka Industrija

Лакахемијскаиндустрија

Подела лаке индустрије

Фармацеутска индустрија

Парфимеријско-козметичка инд.

Производња средстава за хигијену

Фактори унапређења

Унапређење образовања

Капитал

Развој технологије

Page 5: Laka Industrija

Фармацеутскаиндустрија

Одлике:• Увозне сировине• Лиценце водећих светских

произвођача• Домаћи произвођачи –

релативно мали број сировина (Торлак, Београд)

• Ветеринарски лекови и препарати (Ветеринарски завод)

Најважнији произвођачи

Хемофарм (Вршац)

Галеника (Београд)

Југоремедија (Зрењанин)

Здравље (Лесковац)

Page 6: Laka Industrija

Фармаецутскаиндустрија

Хемофарм (Вршац) Галеника (Београд)

Page 7: Laka Industrija
Page 8: Laka Industrija

-Парфимеријско козметичкаиндустрија

• Сродна фармацеутској индустрији

Производи за негу косе

Производи за негу коже

Производи за негу тела

Page 9: Laka Industrija

Производњасредстава за хигијену

• Детерџенти, сапуни, средства за одржавање личне хигијене• Фабрике у Београду

(Беохемија), Новом Саду (Албус), Крушевцу (Мерима – Хенкел), Панчеву, Лесковцу…

Производи Хенкела из Крушевца

Page 10: Laka Industrija

Прехрамбенаиндустрија

Земљорадња и сточарство

Прехрамбена индустрија

Трговина (веле- и

малопродаја)

• Значајан фактор локације – вода: за транспорт и технолошке процесе.

• Велики агроиндустријски комбинати (ПИК Београд, у Зрењанину, Суботици, Панчеву, Врбасу, Чоки)...

Page 11: Laka Industrija

КартаразмештајапрехрамбенеинсутријеуСрбији

Page 12: Laka Industrija

- Млинско пекарскаиндустрија• Индустријски млинови, силоси и

пекаре.• Највише их има у Војводини• Производња брашна – око милион тона• Индустрија, скроба, тестенине и кекса• Скробаре у Зрењанину и Јабуци код

Панчева.• Тестенине и кекс: Београд (Соко штарк),

Кикинди (Банини) и Пожаревцу (Бамби), Јафа (Црвенка).

Page 13: Laka Industrija

Индустријашећера• У регионима гајења шећерне

репе и поред река. • У Војводини – 11 шећерана

(Врбац, Црвенка, Сента, Зрењанин, Ковин, Сремска Митровица, Бач, Жабаљ, Пећинци, Ковачица, Нова Црња)

• На КиМ – у Пећи• У централној Србији – четири

шећеране• 1900. године – прва шећерана

(на Чукарици)

Page 14: Laka Industrija

Индустрија уља

• Производња уља од сунцокрета и кукуруза• Маргарин и биљне масти• У Војводини – пет уљара (најстарија у Врбасу, 1850.)• У Крушевцу и Урошевцу

Зрењанин Врбас Земун Нова Црња

Page 15: Laka Industrija

Прерадавоћаиповрћа

Конзервирање воћа и поврћа

Производња воћних сокова

Производња џемова

Производња алкохолних и

безалкохолних пића

Page 16: Laka Industrija

Прерада воћа

Србијанка, Ваљево

Будимка, Пожега

Хисар, Владичин Хан

Прерада гвожђа

У виногра-дарским рејонима

Крушевац

Алексан-дровац

НеготинВршац

Власо-тинце

Прерадавоћаиповрћа

Page 17: Laka Industrija

Индустријапива• Панчевачка пивара,

1722.• Сировине: пиварски

јечам, хмељ, вода• 13 великих пивара

Page 18: Laka Industrija

Меснаиндустрија• Србија извози свињско,

говеђе, овчије и живинско месо.

• Индустрија меса „Чока“, „Митрос“, Сремска Митровица, „Карнекс“ у Врбасу, „Матијевић“ у Београду, „Јухор“ у Јагодини, „Бек“ у Зрењанину.

Page 19: Laka Industrija
Page 20: Laka Industrija

Дрвнаипапирнаиндустрија• Србија нема довољно квалитетних сировина. • Увоз квалитетног дрвета из БиХ. • Дрвни комбинати: Кучево, Деспотовац, Куршумлија.

Page 21: Laka Industrija

Индустријанамештаја• Надовезује се на дрвну индустрију.• У близини градова због лакшег трансопорта.

Врање Београд Србобран

Београд Тутин

Page 22: Laka Industrija

Производњацелулозеипапира• Сировине (четинарско дрво) се увозе.• Велики загађивачи животне средине.• Познате фабрике у Београду, Чачку, Сремској Митровици

(Матроз), Умци, Лозници, Владичином Хану.

Page 23: Laka Industrija

ТекстилнаиндустријаПодела текстилне индустрије

Индустрија предива и тканина

Производња финалних производа

• Сировине (природне и вештачке) углавном се увозе.

• Аустралија• Нови Зеланд

Домаћа вуна

• АзијаПамук

• ЕУВештачке сировине

Page 24: Laka Industrija

Центритекстилнеиндустрије

• Лесковац, Пирот, Параћин, Кула, БеоградВунена предива и тканине

• Ниш, Врање, Ужице, ПриштинаПамучна предива и тканине

• Бачка Паланка, Ивањица, Зрењанин, Стара ПазоваТеписи, итисони

• Сјеница, СирогојноРучно плетени производи

Page 25: Laka Industrija
Page 26: Laka Industrija

Индустрија дувана• У Србији се производи

оријентални и полуоријентални дуван.

• Увозе се квалитетне сировине

• Фабрике у Нишу (Филип Морис – ДИН), Врању (Бритиш Америкен Тобако – ДИВ), Гњилану, Новом Саду.

Page 27: Laka Industrija

, Индустрија коже гумеиобуће

Индустрија коже и обуће

• Капацитети за прераду коже у: Књажавцу, Ужицу, Крагујевцу

• Познате фабрике обуће: „Обућа“ у Београду, „Леда“ у Књажевцу, „Коштана“ у Врању, „Солид“ у Суботици

Индустрија гуме

• Увозне сировине• Производња

аутомобилских гума• Познате фабрике гуме:

„Тигар“ у Пироту, „Трајал“ у Крушевцу, „Сава“ у Сомбору,

Page 28: Laka Industrija

Крај предавањаХвала на пажњи!