21
ISI KANDUNGAN Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk : Bahagian Sukan Disediakan oleh : Unit Emel & Automasi Pejabat, PSMB

Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

  • Upload
    lyphuc

  • View
    234

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

ISI KANDUNGAN

Manual Pengguna

E- Sukan (ADMIN)

Disediakan Untuk :

Bahagian Sukan

Disediakan oleh :

Unit Emel & Automasi Pejabat,

PSMB

Page 2: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

2

ISI KANDUNGAN M/S

Carta Alir 3

Cara Menggunakan Sistem 4-7

• Cara akses sistemModul Admin

� Borang Maklumat

� Borang Lokasi Kemudahan

• Senarai Permohonan

Page 3: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

3

Cara-Cara Mengakses Sistem E-Sukan

1. Taipkan URL pada Internet Browser seperti berikut :-

http://cengal.uitm.edu.my

NOTA : Sila gunakan Browser : Internet Explorer.

2. Masukkan User Name dan Password (email Internet) dan tekan butang Sign In seperti Rajah 1.

Rajah 1

3. Lihat pada Office Automated Application dan klik pada E-Sukan.

Rajah 2

Page 4: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

4

4. Muka utama sistem akan terpapar seperti Rajah 3.

Rajah 3

3. Menu Utama sistem terletak sebelah kiri. Klik pada mana-mana butang untuk navigasi.

Rajah 4

4. Klik pada Bahagian Admin untuk memasukkan maklumat yang diperlukan. Rajah 5 akan terpapar.

Page 5: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

5

Rajah 5

5. Rajah 6 menunjukkan skrin yang akan terpapar apabila diklik.

Rajah 6

6. Rajah 7 menunjukkan skrin yang digunakan untuk memasukkan maklumat yang diperlukan dalam permohonan Kemudahan, Kelab dan Peralatan Sukan.Skrin ini akan terpapar apabila

diklik.

Page 6: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

6

Rajah 7

7. Untuk kemaskini rekod yang sedia ada, klik pada rekod yang dikehendaki dan Rajah 8 akan

terpapar. Tekan jika perlu.

Rajah 8

8. Rajah 9 menunjukkan skrin yang akan terpapar apabila diklik.

Page 7: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

7

Rajah 9

9. Rajah 10 menunjukkan skrin yang digunakan untuk memasukkan maklumat Lokasi

Kemudahan beserta kategori dan kadar sewaan siang dan malam.Skrin ini akan terpapar

apabila diklik.

Rajah 10

10. Untuk kemaskini rekod yang sedia ada, klik pada rekod yang dikehendaki dan Rajah 11 akan

terpapar. Tekan jika perlu.

Page 8: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

8

Rajah 11

11. Klik pada Bahagian Senarai Permohonan untuk menyemak senarai permohonan dan untuk diambil tindakan seperti Rajah 12.

Rajah 12

Page 9: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

9

12. Untuk Tindakan Permohonan Tempahan Kemudahan Pusat Sukan.Klik pada Rekod Tempahan Kemudahan Pusat Sukan.Rajah 13 akan terpapar.

Rajah 13

13. Klik pada No Rujukan, dan Borang Permohonan Tempahan Kemudahan akan terpapar seperti Rajah 14.

Rajah 14

Page 10: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

10

14. Lihat Maklumat Yang Diisi Pada Bahagian (A) – Maklumat Pemohon dan Bahagian (B) –Lokasi Kemudahan. Maklumat Bahagian (B) Yang Lebih Terperinci boleh dilihat dengan klik pada nama kemudahan yang dipohon seperti Rajah 15.

Rajah 15

16. Rajah 16 akan terpapar. Maklumat Bahagian (B) secara terperinci akan terpapar.

Rajah 16

15. Untuk mengambil tindakan, lihat pada bahagian Untuk Kegunaan Pejabat seperti Rajah 17.Setelah maklumat selesai diisi, klik pada butang Simpan.

KLIK DISINI

Page 11: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

11

Rajah 17

17. Apabila butang Simpan diklik, dialog box berikut akan terpapar.Klik Ok dan Close window.

Rajah 18

18. Untuk memberitahu pemohon keputusan permohonan, lihat Untuk Kegunaan Pejabat pada borang utama.Klik butang kemaskini, kemudian, klik butang Hantar Kepada Pemohon.

Rajah 19

Page 12: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

12

16. Untuk Tindakan Permohonan Tempahan Peralatan Pusat Sukan.Klik pada Rekod Tempahan Peralatan Pusat Sukan.Rajah 20 akan terpapar.

Rajah 20

17. Klik pada No Rujukan, dan Borang Permohonan Tempahan Kemudahan akan terpapar seperti Rajah 21.

Rajah 21

Page 13: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

13

18. Lihat Maklumat Yang Diisi Pada Bahagian (A) – Maklumat Pemohon dan Bahagian (B) –Lokasi Kemudahan. Maklumat Bahagian (B) Yang Lebih Terperinci boleh dilihat dengan klik pada nama peratan yang dipohon seperti Rajah 23. Sebelum membuat kelulusan , pastikan Dibahagian Untuk Kegunaan Penjamin, penjamin telah memilih Bersetuju seperti Rajah 22.

Rajah 22.

Rajah 23

19. Rajah 24 akan terpapar. Maklumat Bahagian (B) secara terperinci akan terpapar.

Rajah 24

20. Untuk mengambil tindakan, lihat pada bahagian (C)Untuk Kegunaan Pejabat seperti Rajah 25.Setelah maklumat selesai diisi, klik pada butang Simpan.Jika tidak diluluskan,

KLIK DISINI

Page 14: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

14

anda dikehendaki klik pada butang .

Rajah 25

22.Sekiranya, Pengguna sudah memulangkan peralatan, lihat pada bahagian ( D)Status Pemulangan Peralatan. Setelah maklumat selesai diisi, klik pada butang Simpan.

Rajah 26

23. Apabila butang Simpan diklik, dialog box berikut akan terpapar.Klik Ok dan Close window.

Rajah 27

24. Untuk memberitahu pemohon keputusan permohonan, lihat bahagian (C) Untuk Kegunaan Pejabat pada borang utama.Klik butang kemaskini, kemudian, klik butang Hantar Kepada Pemohon.

Page 15: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

15

Rajah 28

25. Untuk Tindakan Permohonan Kelab.Klik pada Senarai Pendaftaran Kelab.Rajah 29 akan terpapar.

Rajah 29

26. Lihat Maklumat Yang Diisi Pada Bahagian (A) – Maklumat Pemohon dan Bahagian (B) –Senarai Kelab Terkini. Untuk luluskan permohonan kelab yang dikehendaki, anda dikehendaki klik pada nama kelab yang dipohon.

Rajah 30

27.Rajah 31 akan terpapar.Untuk mengambil tindakan, lihat pada bahagian (C)Untuk Kegunaan Pejabat seperti Rajah 31.Setelah maklumat selesai diisi, klik pada butang Simpan.

Page 16: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

16

Rajah 31

28. Apabila butang Simpan diklik, dialog box berikut akan terpapar.Klik Ok dan Close window.

Rajah 32

29. Untuk memberitahu pemohon keputusan permohonan, lihat bahagian (B) Untuk Kegunaan Pejabat pada borang utama.Klik butang kemaskini, kemudian, klik butang Hantar Kepada Pemohon seperti Rajah 33.

Rajah 33

Page 17: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

17

30. Untuk Tindakan Permohonan Sukarelawan.Klik pada Senarai Pendaftaran Sukarelawan.Rajah 34 akan terpapar.

Rajah 34

31.Lihat Maklumat Yang Diisi Pada Bahagian – Maklumat Peribadi Pemohon

Rajah 35

Page 18: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

18

32.Untuk mengambil tindakan, lihat pada bahagian Untuk Kegunaan Pejabat seperti Rajah 36.Setelah maklumat selesai diisi, klik pada butang Hantar Kepada Pemohon.

Rajah 36

33. Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK).Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK).Rajah 37 akan terpapar.

Rajah 37

Page 19: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

19

31.Lihat Maklumat Yang Diisi Pada Bahagian – Maklumat Peribadi Pemohon

Rajah 38

32.Untuk mengambil tindakan, lihat pada bahagian Untuk Kegunaan Pejabat seperti Rajah 39.Setelah maklumat selesai diisi, klik pada butang Hantar Kepada Pemohon.

Rajah 39

34. Untuk Tindakan Borang Maklumat Atlet .Klik pada Laporan Atlet.Rajah 40 akan terpapar.Klik pada mana-mana laporan di Rajah 40 .

Rajah 40

Page 20: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

20

31.Contohnya, Klik pada Mengikut Permainan/Sukan, Rajah 41 akan terpapar.

Rajah 41

32.Lihat pada Nama Atlet dan maklumat yang diisi dengan klik pada Nama Atlet.Rajah 42 akan terpapar.

Rajah 42

Page 21: Manual Pengguna E- Sukan (ADMIN) Disediakan Untuk ... · Untuk Tindakan Permohonan Persatuan Sukan Dan Kebajikan Kakitangan (PSKK). Klik Klik pada Senarai Pendaftaran Persatuan Sukan

E-Sukan

Unit Emel & Automasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2010

21

33. Untuk mengambil tindakan, klik pada bahagian untuk Kegunaan Pejabat. Klik pada butang

seperti Rajah 43.

Rajah 43

34. Rajah 44 akan terpapar.Setelah maklumat diisikan , klik pada butang simpan.

Rajah 44

35. Maklumat yang diisikan , akan terpapar pada borang utama seperti Rajah 45.

Rajah 45