matematik (pelan operasi dan tindakan)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pelan operasi dan tindakan panoitia matematik 2015

Citation preview

PELAN TAKTIKAL PANITIA MATEMATIK 2015

Matlamat strategik: Peningkatan kualiti dan kuantiti prestasi mata pelajaran matematik Sekolah Kebangsaan Sungai Boh

BILAKTIVITIOBJEKTIFTANGGUNGAJAWABTEMPOHTOVETRINDIKATOR KEJAYAAN

1Program Kecemerlangan Matematik (UPSR)

Kelas tambahanMurid dapat memanfaatkan masa selepas tamat waktu P&P dengan mengikuti kelas tambahan agar dapat meningkatkan pencapaian dalam mata pelajaran matematik

Guru matematik tahun 6Januari hingga September80% orang murid100% orang muridPeningkatan gred pencapaian disetiap ujian setara yang diadakan dan keputusan pencapaian UPSR.

2Program Kecemerlangan Matematik (Tahap 2)

BangkitMenyediakan murid untuk Tahun 4 dan 5 ke arah peperiksaan UPSR pada tahunh mendatang.

Guru matematik tahun 4 dan 5Februari hingga September0%100% keterlibatan guru dan muridBilangan peratus yang mendapat A meningkat dari tahun ke tahun

3Program Kecemerlangan Matematik (Tahap 1)

Seronoknya MatematikMurid Tahap 1 berasa seronok dalam mempelajari matematik dan menambah minat mereka

Guru matematik Tahap 1Jun0%100% keterlibatan guru dan muridTahap fokus dan konsistensi murid meningkat dan diterjemah melalui hasil kerja, latihan dan keputusan ujian.

BILAKTIVITIOBJEKTIFSUMBER TENAGAJANGKA MASATOVETRINDIKATOR KEJAYAAN

4Program Kecemerlangan Matematik (UPSR)

Berjaya BersamaMurid yang lemah dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui rakan-rakan yang cemerlang dan guruMurid-murid-lemah-sederhana-cemerlang

Guru matematik tahun 6Februari hingga September

30% orang murid dalam kategori lemah/gagal

0% orang murid gagalBilangan murid yang lulus bertambah dengan pencapaian sekurang-kurangnya gred C

5Program Kecemerlangan Matematik (UPSR)

Teknik menjawab soalanMurid dapat meningkatkan pengetahuan tentang kaedah dan teknik menjawab soalan yang pelbagai dari sumber luar

Guru Matematik Tahun 6

Guru Cemerlang

Jun100% murid terlibat100% murid terlibatPeningkatan pencapaian dan gred dalam UPSR 2015

6Minggu MatematikMenanam minat murid terhadap matematik.

Memberi pendedahan ilmu dan pengetahuan selain dari maklumat secara formal di dalam kelas.

Semua guru panitia matematikSepanjang bulan Mei0% keterlibatan90% keterlibatan murid dan guruMurid terlibat di dalam pelbagai aktiviti yang dijalankan

BILAKTIVITIOBJEKTIFSUMBER TENAGAJANGKA MASATOVETRINDIKATOR KEJAYAAN

710 minitMurid dikehendaki membaca sifir 10 minit sebelum masuk ke kelas di awal pagi dan 10 minit lagi selepas rehatGuru matematik

Guru bertugasJanuari hingga November100% murid tahap 2 terlibat100% murid tahap 2 terlibatMurid dapat mengingat dan menyebut sifir dengan betul

8Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)Guru matematik dapat berbincang untuk menyelesaikan pelbagai masalah/program/ usahasama dalam matapelajaran matematik.Semua guru matematikJanuari hingga September0%100% guru terlibatPertemuan dapat dilaksanakan minima 2 kali dalam sebulan

9Projek Hafal SifirMurid Tahap 2 dikehendaki untuk menghafal sifir 2 hingga 12 dan guru matematik perlu menurunkan tandatangan pada kad yang telah disediakan

Guru matematik Tahap 2Januari hingga November40% murid menghafal sifir 2-1280% murid mampu menghafal sifir 2-12Murid dan menyebut sifir 2-12 dengan mudah, pantas dan betul

10Perkongsian Ilmu dan Kejayaan (PIK)

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK

Aktiviti: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Kelas Tambahan

Objektif Khusus: Murid-murid dapat memanfaatkan masa dengan mengikuti kelas tambahan agar dapat meningkatkan pencapaian dalam semua subjek UPSR

BILPROGRAMOBJEKTIFSTRATEGI PELAKSANAANSUMBER TENAGASASARANANGGARAN KOSJANGKA MASA PELAKSANAANINDIKATOR KEJAYAAN

1Kelas tambahan

Sesi petang Hari Sabtu Cuti sekolahMurid dapat memanfaatkan masa dengan mengikuti kelas tambahan agar dapat meningkatkan pencapaian dalam mata pelajaran matematik

Guru dapat memberi lebih masa untuk berbincang dan menghabiskan sukatan pelajaran bersama murid

1. Mesyuarat Jawatankuasa Tahun 62. Agihan tugas dalam penyediaan bahan untuk kelas tambahan3. Edaran jadual waktu kepada guru4. Makluman kepada ibu bapa5. Pelaksanaan program6. Pemantauan dan penilaian

Semua guru matematik tahun 6Calon UPSR 2012RM1500Februari hingga SeptemberPeningkatan bilangan 5A dan peratus kelulusan dalam ujian setara meningkat dari masa ke semasa

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK

Aktiviti: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Cemerlang Bersama

Objektif Khusus: Pembangunan Insan melalui Bimbingan Rakan Sebaya khusus untuk pencapaian akademik

BILPROGRAMOBJEKTIFSTRATEGI PELAKSANAANSUMBER TENAGASASARANANGGARAN KOSJANGKA MASA PELAKSANAANINDIKATOR KEJAYAAN

2Cemerlang BersamaMurid dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui aktiviti serta perbincangan dengan rakan-rakan.

Mengeratkan hubungan dan semangat kerjasama untuk mencapai kejayaan1. Mesyuarat Jawatankuasa Tahun 62. Agihan tugas dalam penyediaan bahan dan modul3. Pembentukan kumpulan murid4. Pelaksanaan program5. Pemantauan dan penilaian

Semua guru matematik tahun 6Murid sasaran mencapai 5ARM200Februari hingga SeptemberBilangan murid yang mendapat 5A meningkat dari masa ke semasa berdasarkan ujian setara yang diadakan.

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK

Aktiviti: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Santai Minda

Objektif Khusus: Murid-murid dapat memanfaatkan masa dengan melakukan aktiviti berfaedah dan mengingati kembali kemahiran asas aras mudah dan sederhana

BILPROGRAMOBJEKTIFSTRATEGI PELAKSANAANSUMBER TENAGASASARANANGGARAN KOSJANGKA MASA PELAKSANAANINDIKATOR KEJAYAAN

3Santai mindaMurid dapat mengusai kemahiran dan topik sebagai persediaan minda untuk mengikuti pelajaran seterusnya

1. Mesyuarat Jawatankuasa Tahun 62. Agihan tugas dalam penyediaan bahan3. Makluman kepada ibu bapa4. Pelaksanaan program5. Pemantauan dan penilaianSemua guru matematik tahun 6Murid harapan dan murid galusRM200Februari hingga SeptemberBilangan murid yang lulus bertambah dengan pencapaian sekurang-kurangnya gred C

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK

Aktiviti: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Berjaya Bersama

Objektif Khusus: Pembangunan Insan melalui Bimbingan Rakan Sebaya khusus untuk pencapaian akademik khusus untuk pencapaian peratus kelulusan

BILPROGRAMOBJEKTIFSTRATEGI PELAKSANAANSUMBER TENAGASASARANANGGARAN KOSJANGKA MASA PELAKSANAANINDIKATOR KEJAYAAN

4Berjaya BersamaMurid yang lemah dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui rakan-rakan yang cemerlang

Murid cemerlang dapat mengasah bakat dan menajamkan kemahiran mereka terhadap sesuatu topik

Mengeratkan hubungan dan semangat kerjasama untuk mencapai kejayaan1. Mesyuarat Jawatankuasa Tahun 62. Agihan tugas dalam penyediaan bahan dan modul3. Melatih murid sebagai jurulatih4. Mengesan murid yang bersesuaian untuk mengikuti program5. Menggandingkan murid sebagai mentor mentee6. Pelaksanaan program7. Pemantauan dan penilaian

Murid-murid cemerlang

Semua guru matematik tahun 6Murid cemerlang dan murid galusRM200Jun hingga SeptemberBilangan murid yang lulus bertambah dengan pencapaian sekurang-kurangnya gred C

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK

Aktiviti: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Program Galus

Objektif Khusus: Peningkatan peratus kelulusan mata pelajaran dan peratus kelulusan keseluruhan sekolah

BILPROGRAMOBJEKTIFSTRATEGI PELAKSANAANSUMBER TENAGASASARANANGGARAN KOSJANGKA MASA PELAKSANAANINDIKATOR KEJAYAAN

5Program GalusMurid dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui bimbingan daripada guru-guru.

1. Mesyuarat Jawatankuasa Tahun 62. Agihan tugas dalam penyediaan bahan dan modul3. Mengesan murid yang memerlukan bimbingan 4. Menetapkan jadual perjumpaan5. Pelaksanaan program6. Pemantauan dan penilaian

Semua guru matematik tahun 6Murid galusRM200Jun hingga SeptemberBilangan murid yang lulus bertambah dengan pencapaian sekurang-kurangnya gred C

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK

Aktiviti: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Kolokium Bestari

Objektif Khusus: Murid-murid dapat membiasakan diri dengan soalan berformat UPSR

BILPROGRAMOBJEKTIFSTRATEGI PELAKSANAANSUMBER TENAGASASARANANGGARAN KOSJANGKA MASA PELAKSANAANINDIKATOR KEJAYAAN

6Kolokium Bestari

Murid dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui bimbingan daripada guru-guru

Murid dapat melatih dan membiasakan diri dengan set soalan berformat UPSR1. Mesyuarat jawatankuasa panitia2. Pembinaan modul dan set soalan3. Murid menjawab set soalan yang disediakan4. Perbincangan kaedah mendapatkan markah untuk setiap soalan5. Murid membuat penandaan dan pembetulan6. Ujian sekali lagi untuk kertas soalan yang sama bagi murid yang lemah7. Prestasi murid dipantau oleh guru8. Penilaian dan pemantauan programSemua guru matematik tahun 6Semua murid tahun 6RM100April (fasa 1)

Julai (fasa 2)Peningkatan pencapaian murid dari segi kualiti dan kuantiti

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK

Aktiviti: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Teknik menjawab soalan

Objektif Khusus: Pendedahan kelemahan, kekuatan dan strategi menjawab kertas soalan UPSR

BILPROGRAMOBJEKTIFSTRATEGI PELAKSANAANSUMBER TENAGASASARANANGGARAN KOSJANGKA MASA PELAKSANAANINDIKATOR KEJAYAAN

7Teknik menjawab soalanMurid dapat meningkatkan pengetahuan tentang kaedah dan teknik menjawab soalan yang pelbagai dari sumber luar

1. Mesyuarat Jawatankuasa Tahun 62. Mengenalpasti sumber tenaga penceramah3. Pemakluman kepada murid, ibu bapa dan penjaga4. Pelaksanaan program5. Pemantauan dan penilaian

Jurulatih Utama

Guru Cemerlang

Guru penanda kertas UPSRSemua murid tahun 6RM200JunPeningkatan pencapaian dari segi kualiti dan kuantiti

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK

Aktiviti: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Penilaian Berterusan

Objektif Khusus: Murid-murid dapat meningkatkan kemahiran menjawab soalan UPSR dengan lebih pantas dan berkualiti

BILPROGRAMOBJEKTIFSTRATEGI PELAKSANAANSUMBER TENAGASASARANANGGARAN KOSJANGKA MASA PELAKSANAANINDIKATOR KEJAYAAN

8Penilaian Berterusan

Murid-murid dapat mengetahui prestasi diri masing-masing dan membuat tindakan susulan terhadap kelemahan sesuatu topik dan kemahiran

1. Mesyuarat Jawatankuasa Tahun 62. Penyediaan modul dan bank soalan3. Pelaksanaan program4. Penandaan kertas penilaian 5. Merekod prestasi murid6. Penilaian kemajuan murid dan prestasi keseluruhan

Semua guru matematik tahun 6Semua murid tahun 6RM1500Januari hingga SeptemberPeningkatan pencapaian dari segi kualiti dan kuantiti

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK

Aktiviti: Bulan Matematik

Objektif Khusus: Menanam minat murid terhadap matematik dengan menghapuskan jurang perasaan negatif murid terhadap mata pelajaran tersebut

BILPROGRAMOBJEKTIFSTRATEGI PELAKSANAANSUMBER TENAGASASARANANGGARAN KOSJANGKA MASA PELAKSANAANINDIKATOR KEJAYAAN

9Bulan Matematik

Majlis pelancaran Kuiz Explore Race Fun with symbol Mathematics Puzzles Bijak kira Sifira Challenge

Menanam minat murid terhadap matematik

Memberi pendedahan ilmu dan pengetahuan selain dari maklumat secara formal di dalam kelas

Murid dapat mengamalkan sikap kerjasama dalam satu pasukan.

Murid dapat menjawab soalan dengan seronok dan berkeyakinan.

1. Mesyuarat jawatankuasa pelaksana2. Menyusun aktiviti program3. Penyediaan bahan aktiviti4. Pelaksanaan program5. Pemantauan dan penilaian program

Semua guru panitia matematikSemua murid SK Kangkar PulaiRM1000Sepanjang bulan MeiMurid terlibat di dalam pelbagai aktiviti yang dijalankan

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK

Aktiviti: Buletin Matematik

Objektif Khusus: Murid-murid dapat menyumbang bahan kreativiti dan menambah maklumat berkaitan matematik

BILPROGRAMOBJEKTIFSTRATEGI PELAKSANAANSUMBER TENAGASASARANANGGARAN KOSJANGKA MASA PELAKSANAANINDIKATOR KEJAYAAN

10Buletin Matematik

Januari Mac

April Jun

Julai September

Memberi pendedahan ilmu dan pengetahuan selain dari maklumat secara formal di dalam kelas.

Memberi peluang kepada murid untuk berkarya terutama kepada murid tahap 2.

1. Mengadakan mesyuarat membentuk jawatankuasa2. Menyediakan bahan untuk pelaksanaan program3. Memberi taklimat dan penerangan kepada murid untuk berkarya4. Mengumpul bahan dari murid 5. Melakukan kerja ubah suai / edit karya murid6. Memperbanyakkan hasil dan mengedarkan kepada semua murid dan guru7. Membuat penilaian terhadap program

Semua guru panitia matematik

Murid tahap 2Semua murid SK Kangkar PulaiRM200Januari hingga SeptemberMinima 3 buletin dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan sepanjang tahun 2012

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK

Aktiviti: Kiraan Congak

Objektif Khusus: Murid-murid dapat menjawab soalan ringkas dan mudah dari masa ke semasa

BILPROGRAMOBJEKTIFSTRATEGI PELAKSANAANSUMBER TENAGASASARANANGGARAN KOSJANGKA MASA PELAKSANAANINDIKATOR KEJAYAAN

11Kiraan CongakMeningkatkan kemahiran congak dikalangan murid

Penerangan program:

Guru mengemukakan 5 hingga 10 soalan congak dalam waktu Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) dengan kekerapan minima satu kali dalam seminggu.

1. Mesyuarat Jawatankuasa Panitia2. Guru menyediakan bahan dan modul aktiviti3. Pelaksanaan program4. Pemantauan dan penilaian

Semua guru matematikSemua murid SK Kangkar PulaiTiada Januari hingga SeptemberMurid dapat mengira secara congak untuk pelbagai topik dan kemahiran

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK

Aktiviti: 20 minit

Objektif Khusus: Murid-murid akan mengetahui dan mengingati kembali fakta asas kemahiran matematik mengikut topik dan kemahiran tahun 1 dan tahun 2

BILPROGRAMOBJEKTIFSTRATEGI PELAKSANAANSUMBER TENAGASASARANANGGARAN KOSJANGKA MASA PELAKSANAANINDIKATOR KEJAYAAN

1220 minitMurid didedahkan dengan pelbagai kemahiran asas mengikut topik tahun 1 dan tahun 2

Penerangan program:

Program untuk murid tahun 1 dan 2 pada jam 12:30 tengah dengan menjawab soalan ringkas dan fakta asas topik tahun 1 dan tahun 2. Program ini untuk mengisi masa lapang murid yang hadir awal ke sekolah

1. Mesyuarat jawatankuasa panitia2. Menyediakan jadual tugasan untuk pembinaan modul3. Pengumpulan bahan / modul aktiviti4. Pelaksanaan program5. Pemantauan dan penilaian

Guru matematik tahun 1 dan tahun 2Semua murid tahun 1 dan tahun 2RM100Januari hingga September (setiap hari Isnin)Murid dapat mengetahui fakta asas kemahiran matematik tahun 1 dan tahun 2

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK

Aktiviti: Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)

Objektif Khusus: Guru-guru dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan diri masing-masing

BILPROGRAMOBJEKTIFSTRATEGI PELAKSANAANSUMBER TENAGASASARANANGGARAN KOSJANGKA MASA PELAKSANAANINDIKATOR KEJAYAAN

13Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)

Guru dapat berbincang untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi dengan mendapatkan maklum balas dari rakan setugas

Penerangan program:

Pertemuan guru-guru matematik untuk membincangkan pelbagai topik dan masalah pembelajaran dan pengajaran

1. Mesyuarat jawatankuasa panitia2. Penetapan masa pertemuan3. Melaksanakan aktiviti pertemuan4. Pemantauan dan penilaianSemua guru matematikSemua guru matematikTiada Januari hingga September

Pertemuan diadakan pada setiap hari Selasa seperti berikut:

Sesi pagi jam 10:05 11:05.

Sesi petang jam 12:30 01:30.

Pertemuan dapat dilaksanakan minima 2 kali dalam tempoh sebulan