Memoriu instalatii - instalatii

  • Published on
    24-Dec-2015

  • View
    31

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEMORIU

Transcript

<p>S</p> <p>MEMORIU TEHNICInstalatii electrice interioareObiectiv: Reparatii capitale si extindere pentru grupuri sanitare interioare la Scoala M. Kogalniceanu</p> <p>Amplasament: Sat M. Kogalniceanu, com. Tiganasi, jud. Iasi</p> <p>Beneficiar: Scoala Mihail KogalniceanuObiectivul: Documentatia de fata, cuprinzand piese scrise si desenate, trateaza instalatia de iluminat si prize a imobilului proiectat pe amplasamentul proprietate a Scolii M. Kogalniceanu, in calitate de investitor, la adresa situata in Sat M. Kogalniceanu, com. Tiganasi, jud. Iasi.</p> <p>Constructia este structurata parter, avand functiunea de scoala de arte si meserii si va fi echipata cu utilitatile specifice mediului in care se gaseste amplasata.</p> <p>Echipamente si accesorii: Avand in vedere destinatia de scoala a imobilului mentionat, se propun urmatoarele tipuri de instalatii: iluminat si prize monofazice; instalatii de curenti slabi telefonie si TV (nu fac obiectul prezentei documentatii);</p> <p> instalatii de alimentare cu energie electrica (nu fac obiectul prezentei documentatii).</p> <p>In functie de destinatie, nivel de iluminare si grad de protectie, s-a propus echiparea cu urmatoarele tipuri de corpuride iluminat si aparataj de comutatie:</p> <p> corpuri de iluminat pentru lampi fluorescente in grupurile sanitare, gradinita, laborator informatica, sala de sport, holuri (coridoare);</p> <p> corpuri de iluminat pentru lampi cu incandescentain rest, de tip aplice, plafoniere, lustre;</p> <p> corpuri de iluminat etanse decorative pentru iluminatul exterior - intrari;</p> <p> prize ST cu contact de protective, 240 V/16A;</p> <p> intrerupatoare si comutatoare ST in constructie normala, 240 V/10A;</p> <p> tuburi izolante IPEY pentru montaj ingropat in tencuiala, pardoseli, plansee;</p> <p> tuburi izolante tip PEL in zonele cu lemn ale podului;</p> <p> conductor FY 1,5 si 2,5 mmp pentru circuitele de iluminat, respective cele de prize;</p> <p> pentru alimentarea tabloului TE, din firida de bransament (BMP), se va utiliza conductor FY cu sectiunea de 6mmp, montat ingropat in tub IPEY 25. Nulul de protectie al instalatiei va avea sectiunea de 2.5 mmp FY.</p> <p>Amplasarea tabloului electric TE se face la parter, conform plansei I1. Tabloul electric va fi echipat conform noilor prevederi cu intrerupatoare automate si protectii diferentiale.</p> <p>DATE DE CALCUL:</p> <p>1. TE 9 circuite:</p> <p> circuitul I iluminat 940W</p> <p> circuitul II iluminat ... 800W</p> <p> circuitul III iluminat . 1180W</p> <p> circuitul IV iluminat . 1100W</p> <p> circuitul V prize 2500W</p> <p> circuitul VI prize .. 2500W</p> <p> circuitul VII prize .. 2500W</p> <p> circuitul VIII prize . 2500W</p> <p> circuitul IX prize 2500W</p> <p>Total putere instalata pe imobil: Pi = 16520W</p> <p>Protectia instalatiei se asigura prin nul de protectie. Protectia la scurtcircuit se va realiza utilizand sigurante automate monopolare autohtone sau de import.</p> <p>Investitorul, in baza autorizatiei de construire, va executa lucrarile la instalatia interioara numai cu personal calificat si autorizat pentru astfel de lucrari si conforme cu proiectul tehnic de specialitate, verificat conform reglementarilor in vigoare.</p> <p>Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua existenta in zona LEA 0,4KV. Racordarea la retea se va face cu acordul SC E.On Moldova, de catre reprezentantii acesteia.</p> <p>MASURI DE TEHNICA SECURITATII , PROTECTIA SI IGIENA MUNCII</p> <p>La proiectarea instalatiilor electrice s-au respectat prevederile urmatoarelor norme si normative:</p> <p> Norme generale de protectia muncii a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale din 1996,</p> <p> Legea protectiei muncii nr. 90/1996 a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale,</p> <p> Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice aprobat cu ordinul 655/10.09.97 al Ministerului Muncii si Protectie Sociale,</p> <p> Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. I7/02 si STAS- 12604 si PE 107 95 astfel incat, activitatile de constructii montaj ca si cele de exploatare sa se poata desfasura in conditii de siguranta. </p> <p>Personalul care efectueaza lucrari de constructii montaj ca si cele care vor exploata instalatiile electrice proiectate va avea efectuat instructajul de protectia muncii.</p> <p>Tot pentru protectia personalului s-au montat in tabloul electric, echipamente de protectie diferentiala care sesizeaza si intrerup circuitul la aparitia unor curenti de defect. In acest scop trebuie respectate indicatiile din proiect cu privire la curentii de sensibilitate ai aparatelor respective.</p> <p>Nu se vor face modificari ale instalatiei fara avizul proiectantului.</p> <p>Toate lucrarile necesare intretinerii si reparatiilor se vor face numai cu electricieni autorizati si numai dupa scoaterea de sub tensiune a instalatiei. Ulterior scoaterii de sub tensiune a instalatiei electrice se va verifica lipsa acesteia si se vor monta placi avertizoare. Contra electrocutarilor directe trebuie sa se stabileasca masuri organizatorice conform NSPM pentru transportul si distributia energiei electrice nr. 65/1997.</p> <p>In acest scop se vor elibera instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice.</p> <p>Materialele utilizate pentru executie vor fi omologate si agrementate tehnic, interzicandu-se cu desavarsire folosirea materialelor cu defecte de fabricatie, nesupuse probelor si verificarilor obligatorii. Pentru lucrarile ce devin ascunse se vor intocmi procese verbale, care vor fi anexate ulterior la cartea constructiei.</p> <p>Pe toata durata executiei lucrarilor, se vor respecta urmatoarele:</p> <p> Norme republicane de protectie a muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu ordinele nr. 34/1975 si 60/1975;</p> <p> Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, prin Ordinul M.I. nr. 775/98;</p> <p> Norme de siguranta la foc a constructiilor, indicative P118/99; Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii elaborat de IPC-SA, aprobat de MLPAT cu ordinul 9/M/15.03.93;</p> <p> Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. si 1500Vc.c, indicativ I7/02;</p> <p>MASURI P.S.I.</p> <p>In exploatare, prin lucrari periodice de intretinere si incercari profilactice se va asigura integritatea functionala si constructive a instalatiilor electrice proiectate precum si caracteristicile initiale ale acestora.</p> <p>La executia lucrarilor si in exploatare se va respecta ord. 775/98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.</p> <p>Masurile nu sunt limitative, beneficiarul si constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare prevenirii accidentelor de muncasi a incendiilor pe parcursul executiei lucrarilor de constructii-montaj.</p> <p>MEMORIU TEHNIC</p> <p>Instalatii sanitare interioareObiectiv: Reparatii capitale si extindere pentru grupuri sanitare interioare la Scoala M. Kogalniceanu</p> <p>Amplasament: Sat M. Kogalniceanu, com. Tiganasi, jud. Iasi</p> <p>Beneficiar: Scoala Mihail KogalniceanuObiectivul: Documentatia de fata, cuprinzand piese scrise si desenate, rezolva echiparea grupurilor sanitare cu obiecte sanitare specifice, alimentarea acestora cu apa rece si apa calda, precum si evacuarea apelor uzate la canalizare, pentru imobilul proiectat pe amplasamentul proprietate a Scolii M. Kogalniceanu, in calitate de investitor, la adresa situata in Sat M. Kogalniceanu, com. Tiganasi, judetul Iasi.Obiecte sanitare si accesorii: Avand in vedere destinatia de scoala a imobilului mentionat, se propun urmatoarele: Lavoare din portelan sanitar, STAS 1540-79;</p> <p> Vase de closet STAS 2066/1-79 din portelan sanitar, tip CIL, cu rezervoare de spalare montate la semiinaltime;</p> <p> Pisoare, STAS 2383-73 din portelan sanitar;</p> <p> In grupurile sanitare, acolo unde sunt montate lavoare, se vor monta sifoane de pardoseala din plinta tip PVC, STAS 8874-80</p> <p> Sifoane pentru racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare, din PVC sau din inox;</p> <p> Ventile de scurgere, conform normelor interne MICM 2332 si 2336, executate cu sau fara racord;</p> <p> Etajere, executate din portelan sanitar, pe console nichelate (se vor monta deasupra fiecarui lavoar);</p> <p> Oglinzi sanitare, care se vor monta deasupra fiecarui lavoar, din semicristal, cu marginile slefuite de dimensiuni 400x500 mm sau 500x600 mm;</p> <p> robinete cu cap sferic pentru inchideri si reglaje, inclusive robinetul coltar de la rezerv. WC;</p> <p> racorduri flexibile pentru lavoare;</p> <p> tevi PE pentru coloane si legaturi la obiectele sanitare;</p> <p> tevi PP (polipropilena ignifuga) pentru instalatia interioara de canalizare cu piesele speciale aferente (coturi, ramificatii, reductii, piese de curatire);</p> <p> tevi de protectie din PVC la trecerea conductelor prin plansee si pereti;</p> <p> cochilii din spuma poliuretanica din gama Vidoflex-Kaimaflex pentru izolarea conductelor de apa.</p> <p>DATE DE CALCUL</p> <p> 12 b lavoar + 12 r WC + 5 r pisoar</p> <p>Determinarea debitelor de calcul se efectueaza conform STAS 1478-77.</p> <p>Cladirea se va dota cu centrala electrica pentru incalzire si prepararea apei calde menajere se va putea realiza prin intermediul unui boiler cu acumulare electric, amplasat in spatiul centralei electrice. Alimentarea cu apa rece se va face din reteaua de apa existenta in zona, prin intermediul caminului de apometru. Pentru alimentarea cu apa rece a imobilului se va utiliza teava de polietilena de inalta densitate seria Valrom, Pn 6 bar, cu diametrul de 32 mm, ce se monteaza ingropat, la exterior, sub cota de inghet de 90 cm. Distributia la coloane si la obiectele sanitare se executa din tevi multistrat tip PEXAL, Henco sau similare. Conductele de apa se termoizoleaza cu cochilii din spuma poliuretanica, pe diametre. Prinderea conductelor de elementele constructiei se face prin intermediul bratarilor si colierelor de fixare. </p> <p>In zona neexistand retea de canalizare, se impune executia unui bazin vidanjabil, care va prelua apele uzate de la coloanele menajere, prin intermediul caminului de canalizare. Volumul minim al bazinului vidanjabil se calculeaza in functie de debitele de calcul ale aplelor uzate si a frecventei de vidanjare, dar nu mai mic de 9 mc. Acesta se executa pe proprietate in zona de acces auto. Instalatia de canalizare cuprinde coloanele menajere Dn110 mm, sifoanele de pardoseala, precum si conductele de scurgere de la sifoane si de la obiectele sanitare la coloane. Coloanele se racordeaza la caminele exterioare de canalizare.</p> <p>Apele pluviale colectate prin intermediul jgheaburilor si burlanelor se dirijeaza spre spatiile verzi ale proprietatii.</p> <p>MASURI DE TEHNICA SECURITATII, PROTECTIA SI IGIENA MUNCII:</p> <p>La proiectarea instalatiilor sanitare s-au respectat prevederile urmatoarelor norme si normative:</p> <p> Norme generale de protectia muncii a Ministerului Muncii si Protectiei sociale din 1996,</p> <p> Legea protectiei muncii nr. 90/1996 a Ministerului Muncii si Protectiei sociale,</p> <p>astfel incat, activitatile de constructii montaj cat si cele de exploatare sa se poata desfasura in conditii de siguranta.</p> <p>Personalul care efectueaza lucrari de constructii montaj va avea efectuat instructajul de protectia muncii.</p> <p>Nu se vor face modificari ale instalatiei fara avizul proiectantului.</p> <p>Materialele utilizate pentru executie vor fi omologate si agrementate tehnic, interzicandu-se cu desavarsire folosirea materialelor cu defecte de fabricatie, nesupuse probelor si verificarilor obligatorii. Pentru lucrarile ce devin ascunse se vor intocmi procese verbale, care vor fi anexate ulterior la cartea constructiei:</p> <p>Pe toata durata executiei lucrarilor, se vor respecta urmatoarele:</p> <p> Norme republicane de protectie a muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu ordinele nr. 34/1975 si 60/1975;</p> <p> Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, prin Ordinul M.I. nr. 775/98;</p> <p> Norme de siguranta la foc a constructiilor, indicative P118/99;</p> <p> Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor sanitare, indicativ I9/94.</p> <p>Masurile nu sunt limitative, constructorul si beneficiarul avand obligatia de a asigura cladirea si personalul muncitor, pe toata durata executiei lucrarilor de constructii-montaj, contra incendiilor si respectiv a accidentelor de munca.</p> <p>MASURI P.S.I.</p> <p>In exploatare, prin lucrari periodice de intretinere si incercari profilactice se va asigura integritatea functionala si constructiva a instalatiilor sanitare proiectate precum si caracteristicile initiale ale acestora.</p> <p>La executia lucrarilor si in exploatare se va respecta ord. 775/98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.</p> <p>Masurile nu sunt limitative, beneficiarul si constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare prevenirii accidentelor de muncasi a incendiilor pe parcursul executiei lucrarilor de constructii-montaj.</p> <p>MEMORIU TEHNIC</p> <p>Instalatii termice interioareObiectiv: Reparatii capitale si extindere pentru grupuri sanitare interioare la Scoala M. Kogalniceanu</p> <p>Amplasament: Sat M. Kogalniceanu, com. Tiganasi, jud. Iasi</p> <p>Beneficiar: Scoala Mihail KogalniceanuObiectivul: Documentatia de fata cuprinzand piese scrise si desenate, rezolva asigurarea energiei termice pentru incalzire a imobilului proiectat pe amplasamentul proprietate a Scolii M. Kogalniceanu, in calitate de investitor, la adresa situata in Sat M. Kogalniceanu, com. Tiganasi, jud. Iasi.</p> <p>Costructia este structurata parter, cu functiunea de scoala, astfel:</p> <p> Hol acces, gradinita si grup sanitar aferent; doua spatii pentru depozitare, trei holuri (coridoare), laborator informatica, sala de sport, camera material didactic, camera material sportiv, grup sanitar fete, grup sanitar baieti, grup sanitar profesori.</p> <p>Necesarul de caldura pentru incalzire al imobilului, se calculeaza conform SR 1907, pentru o temperatura exterioara de -18C si un vant normal de 5,0 m/s, corespunzator zinei climatice III si eoliene II, in care se situeaza judetul Iasi. Asigurarea acestui necesar pentru incalzire se va realiza prin intermediul unei centrale electrice din otel, cu cu termoplonjoare din inox demontabile, de putere de 64.8 kW.</p> <p>Pozarea conductelor se face ingropat in pardoseli sau pereti, dupa caz. Conductele se protejeaza cu tub riflat (sau cochilii din spuma poliuretanica din gama Vidoflex, Kaimaflex, care asigura si izolatia termica), corespunzator fiecarui diametru. </p> <p>Asigurarea instalatiei la suprapresiuni se va realiza prin intermediul unui vas de expansiune inchis. Dezaerisirea instalatiei se va face local pe corpurile de incalzire, prin aerisitoarele manuale.</p> <p>Toate trecerile prin plansee sau pereti a coloanelor sau conductelor de legatura, vor fi prevazute obligatoriu cu tevi de protectie.</p> <p>Conductele folosite in instalatie vor fi din cupru pentru instalatii termice cu agent termic apa calda, cu imbinare prin sertizare, care se preteaza solutiei adoptate, reduc timpul de executie si au o durata de viata ridicata. Conductele si imbinarile se supun probelor de etanseitate si dilatare, inainte de inglobarea lor in pardoseli sau peret...</p>

Recommended

View more >