3
MINISTERUL EDUCATIEl NATIONALE CERCETARII Universitatea Transilvania din Br asov Bd. Eroilor 29, 500036 Brasov, Romania, Tel/Fax: +40 268 410525, +40268412088 www.unitbv.ro RAPORT DE EVALUARE AL COMISIEI DE ABILITARE Din data de: 03.11.2016 Numele si prenumele candidatului: conf. dr. Cristinel Petrtsor CONSTANTIN Titlul tezei de abilitare: CERCETARI DE MARKETING IN CADRUL DESTINATIEI TURISTICE Domeniul de studii universitare de doctorat: MARKETING Denumirea Institutiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) unde a avut loc sedinta publica de sustinere a tezei de abilitare: Universitatea Transilvania din Brasov Punctele tari ale tezei de abilitare: 1. Contributia la dezvoltarea cunoasterii in domeniu prin aplicarea cercetarilor de marketing in cadrul unor multiple aspecte care vizeaza destinatia turistica Brasov , Astfel, se porneste de la identificarea principalilor factori care contribuie la formarea irnaginii si se dezvolta cercetari ulterioare pentru fiecare dintre acesti factori. 2. Cercetarile efectuate acopera 0 perioada destul de lunga de timp, fiind efectuate in et ape succesive, ceea ce a perrnis culegerea de date de la 0 diversitate larga de membri ai populatiei cercetate. 3. Cercetarile efectuate sunt documentate pe baza unei ample analize a literaturii de specialitate, lucrarea continand un numar de 215 referinte bibliografice. 4. Cercetarile incluse in teza de abilitare prezinta intr-un mod explicit analiza stadiului actual al cunoasterii, definirea obiectivelor si ipotezelor, metodologia de cercetare, interpretarea rezultatelor si compararea acestora cu principalele modele existente in literatura de specialitate. 5. Prezentarea explicita a contributiilor pe 'care rezultatele cercetarii Ie aduc dezvoltarii marketingului destinatiei turistice din punct de vedere managerial si din punct de vedere teoretic. Astfel, fiecare cercetare contine recomandari pentru factorii de decizie din mediul de afaceri, adrninistratie si din mediul academic. 6. Diseminarea rezultatelor cercetarilor In reviste de prestigiu, indexate lSI Web of Science sau in baze de date internationale recunoscute. 7. Prezentarea planului de dezvoltare a carierei este facuta intr-un mod coerent, plecand de la activitatile anterioare si continuand cu strategiile viitoare de dezvoltare a carierei avand In vedere mai multe directii: activitatea didactica, activitatea de cercetare stiintifica, coordonarea activitatilor de elaborare a tezelor de doctorat, implicarea in cresterea calitatii serviciilor de invatamant superior.

MINISTERUL EDUCATIEl NATIONALE CERCETARII ~TIINTIFICE ... · Astfel, fiecare cercetare contine recomandari pentru factorii de decizie din mediul de afaceri, adrninistratie si din

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MINISTERUL EDUCATIEl NATIONALE CERCETARII ~TIINTIFICE ... · Astfel, fiecare cercetare contine recomandari pentru factorii de decizie din mediul de afaceri, adrninistratie si din

MINISTERUL EDUCATIEl NATIONALE ~I CERCETARII ~TIINTIFICE

Universitatea Transilvania din Brasov Bd. Eroilor 29, 500036 Brasov, Romania, Tel/Fax: +40 268 410525, +40268412088

www.unitbv.ro

RAPORT DE EVALUARE AL COMISIEI DE ABILITARE Din data de: 03.11.2016

Numele si prenumele candidatului: conf. dr. Cristinel Petrtsor CONSTANTIN

Titlul tezei de abilitare: CERCETARI DE MARKETING IN CADRUL DESTINATIEI

TURISTICE BRA~OV

Domeniul de studii universitare de doctorat: MARKETING

Denumirea Institutiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) unde a avut loc sedinta

publica de sustinere a tezei de abilitare : Universitatea Transilvania din Brasov

Punctele tari ale tezei de abilitare:

1. Contributia la dezvoltarea cunoasterii in domeniu prin aplicarea cercetarilor de marketing in

cadrul unor multiple aspecte care vizeaza destinatia turistica Brasov, Astfel, se porneste de la

identificarea principalilor factori care contribuie la formarea irnaginii si se dezvolta cercetari

ulterioare pentru fiecare dintre acesti factori.

2. Cercetarile efectuate acopera 0 perioada destul de lunga de timp, fiind efectuate in etape

succesive, ceea ce a perrnis culegerea de date de la 0 diversitate larga de membri ai populatiei

cercetate.

3. Cercetarile efectuate sunt documentate pe baza unei ample analize a literaturii de specialitate,

lucrarea conti nand un numar de 215 referinte bibliografice.

4. Cercetarile incluse in teza de abilitare prezinta intr-un mod explicit analiza stadiului actual al

cunoasterii, definirea obiectivelor si ipotezelor, metodologia de cercetare, interpretarea

rezultatelor si compararea acestora cu principalele modele existente in literatura de specialitate .

5. Prezentarea explicita a contributiilor pe 'care rezultatele cercetarii Ie aduc dezvoltarii

marketingului destinatiei turistice din punct de vedere managerial si din punct de vedere teoretic.

Astfel, fiecare cercetare contine recomandari pentru factorii de decizie din mediul de afaceri,

adrninistratie si din mediul academic.

6. Diseminarea rezultatelor cercetarilor In reviste de prestigiu, indexate lSI Web of Science sau in

baze de date internationale recunoscute.

7. Prezentarea planului de dezvoltare a carierei este facuta intr-un mod coerent, plecand de la

activitatile anterioare si continuand cu strategiile viitoare de dezvoltare a carierei avand In vedere

mai multe directii: activitatea didactica, activitatea de cercetare stiintifica, coordonarea

activitatilor de elaborare a tezelor de doctorat, implicarea in cresterea calitatii serviciilor de

invatamant superior.

Page 2: MINISTERUL EDUCATIEl NATIONALE CERCETARII ~TIINTIFICE ... · Astfel, fiecare cercetare contine recomandari pentru factorii de decizie din mediul de afaceri, adrninistratie si din

Punctele slabe ale tezei de abilitare:

Nu este cazul

intrebarile formulate de comisie ~i raspuusurile candidatului / Observatiile comisiei / Rezultatul

votului:

Prof. dr. Liliana DUGULEANA

lntrebare: Aveti in vedere un concept integrat cu privire la securitatea destinatiei turistice? Cum priviti

integrarea acestei componente in cadrul celorlalti factori de caracterizare ai destinatiei turistice?

Raspuns: Problema sigurantei a facut parte dintr-un proiect de cercetare mai amplu, iar integrarea

sigurantei in problemele legate de destinatia turistica a fost scopul principal al proiectului si 0 preocupare

importanta a efoturilor de cercetare realizate. Securitatea a fost abordata din mai multe perspective,

avand in vedere toate entitatile interesate in activitatea de turism si este evident ca toti factorii care

caracterizeaza imaginea destinatiei includ aspecte de securitate.

Prof. dr. loan PLAIA~

Intrebare: Cand v-ati referit la modul in care este perceputa imaginea destinatiei , v-ati gandit la 0 serie de

factori de diferentiere a turistilor straini de cei rornani?

Raspuns: In lucrare este mentionat faptul ca nu au aparut diferente care sa fie semnificative din punct de

vedere statistic, diferentele exista dar nu sunt foarte mari $i au fost analizate in cercetarile efectuate. In

toate cercetarile au fost inclusi atat turisti straini cat ~i romani.

Intrcbarc: Detaliati importanta factorilor utilizati in cercetarile efectuate.

Raspuns: Importanta factorilor este data, pe de-o parte, de numarul de atribute ale destinatiei care au

contribuit la formarea respectivilor factori , acesta fiind rezultatul aplicarii metodei Analiza

Componentelor Principale. Pe de alta parte, am creat noi variabile, corespunzatoare fiecarui factor,

acestea fiind ulterior ierarhizate pe baza unor scoruri medii .

Intrebare: La directii de perspectiva ati mentionat indrumarea de teze de doctorat, cum v-ati gandit sa

realizati acest lucru, prin concentrarea asupra unei teme, de exemplu turismul sau oferindu-i libertate

doctorandului in privinta alegerii temei?

Raspuns: Din punct de vedere al orientarii doctoranzilor, rni-as dori sa aleaga aceasta terna, dar ei vor

putea alege orice terna in domeniul Marketing. Important este ca ei sa aiba preocupari de cercetare pe

acea tema.

Prof. dr. Razvan ZAHARIA

Intrebare: Considerati ca din cercetarile facute pot fi trase concluzii cu caracter general valabil, chiar si

pentru alte destinatii sau aveti in perspectiva dezvoltarea cercetarii in aceasta directie, a cercetarii

fundamentale?

Raspuns: In cercetarile efectuate s-a plecat de la nevoile existente in comunitatea brasoveana, dar in final

a trebuit sa Ie integram in literatura de specialitate. Toate cercetarile efectuate au pornit de la 0 arnpla

analiza a literaturii de specialitate, au fost validate modele propuse de alti autori in urma unor cercetari

efectuate in alte destinatii, fiind propuse si alte modele pe baza rezultatelor obtinute de noi. Astfel, prin

analizele realizate si prin concluziile evidentiate consider ca s-a contribuit la cercetarea fundamental a,

rezultatele obtinute prezentand foarte multe similitudini cu rezultatele existente la nivel mondial.

Evident, acestea VOl' trebui studiate in continuare pentru a obtine un nivel cat mai ridicat de incredere.

Page 3: MINISTERUL EDUCATIEl NATIONALE CERCETARII ~TIINTIFICE ... · Astfel, fiecare cercetare contine recomandari pentru factorii de decizie din mediul de afaceri, adrninistratie si din

CONCLUZIA COMISIEI DE ABILITARE:

In unna analizei tezei de abilitare, a listei de lucrari, precum si a activitatilor didactice si stiintifice ale

candidatului Cristinel Petrisor CONSTANTIN, considerarn ca acesta indeplineste conditiile pentru

obtinerea atestatului de abilitare. In ceea ce priveste standardele minimale ale criteriilor de abilitare

impuse de CNATDCU, acestea sunt indeplinite la nivelul fiecarui criteriu, fiind obtinute un numar total

de 405,77 puncte. Intreaga activitate de pana in prezent a candidatului dovedeste capacitatea acestuia de a

coordona teze de doctoral.

Comisia a hotarat cu unanimitate de voturi acceptarea tezei de abilitare ~i recomanda acordarea

atestatului de abilitare dlui conf. dr. Cristinel Petriscr CONSTANTIN.

COMISIA DE ABILITARE

Nume si prenume: Sernnatura

Prof. dr. Razvan ZAHARlA,

Academia de Studii Economice, Bucuresti

Prof. dr. loan PLAIA!;;,

Universitatea Babes Bolyai, Cluj-Napoca . "/;h " ~ Prof. dr. Liliana DUGULEANA, ....~ ~.'. : ·If·Universitatea Transilvania din Brasov