3
Mitologija Senovės lietuviai gyveno gamtoje. Mitologija Adaptuota nuo GN mitologija.ppt Gamta buvo labai graži ir labai paslaptinga. Gamta buvo ir draugas, ir priešas. Lietuviai tikėjo kad gamtoje gyvena ypatingos būtybės. Mūsų protėviai garbino medžius, ypač ąžuolus, ir upes, ežerus, kalnus ir akmenis. Vyriausia dievybė-pasaulio valdovas DIEVAS

Mitologija Gamta buvo labai gra Senovės lietuviai gyveno ... · PDF file1 Mitologija Senovės lietuviai gyveno gamtoje. Mitologija Adaptuota nuo GN mitologija.ppt Gamta buvo labai

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Mitologija Gamta buvo labai gra Senovės lietuviai gyveno ... · PDF file1 Mitologija Senovės lietuviai gyveno gamtoje. Mitologija Adaptuota nuo GN mitologija.ppt Gamta buvo labai

1

Mitologija

Senovės lietuviai gyveno gamtoje.

Mitologija

Adaptuota nuo GN mitologija.ppt

Gamta buvo labai graži ir labaipaslaptinga.

Gamta buvo ir draugas, irpriešas.

Lietuviai tikėjo kad gamtoje gyvenaypatingos būtybės.

Mūsų protėviai garbino medžius,ypač ąžuolus, ir upes, ežerus, kalnus

ir akmenis.

Vyriausia dievybė-pasauliovaldovas DIEVAS

Page 2: Mitologija Gamta buvo labai gra Senovės lietuviai gyveno ... · PDF file1 Mitologija Senovės lietuviai gyveno gamtoje. Mitologija Adaptuota nuo GN mitologija.ppt Gamta buvo labai

2

Vyriausias baltų dievas yraPerkūnas. Jis tiesus ir griežtas.

Perkūno žmona yra deivė Žemyna.Nuo jos priklauso metų laikai.

Deivė Gabija saugo ugnį.Laima ir Ragana-Seserys Dvynės

Miškų deivė yra Medeina.Lietuviai garbino ir žalčius. Žmonestikejo kad žalčiai atneša sveikatą ir

sėkmę.

Page 3: Mitologija Gamta buvo labai gra Senovės lietuviai gyveno ... · PDF file1 Mitologija Senovės lietuviai gyveno gamtoje. Mitologija Adaptuota nuo GN mitologija.ppt Gamta buvo labai

3

Lietuviai melsdavosi dievamsRamovėse. Jų centre būdavo aukuras

su amžinąja ugnimi.Po šventaisiais ąžuolais

Aukuro ugnį saugojo vaidilutės.Žodynas

• mitologija - mythology• gamta - nature• paslaptinga - mysterious• priešas - enemy• būtybės - creatures• garbinti - worship, honor• griežtas - strict• aukuras - altar• protėviai - ancestors• žaltys - snake

• Katra deivė saugoja ugnį? ____________• Kas yra vyriausias baltų dievas? _______• Medeina yra kas? ___________________• Žemyna yra kas? ___________________• Nupaišyk vaidilutę ir aukurą

Katras dievas ar katra deivėtau geriausia patinka ir kodėl?Nupaišyk dievą/deivę.