31
CHANGE WITHOUT NOTICE R BANBALK SERIE 620 620-1000 620-1-1-B CONVEYOR BEAM SERIE 620 )h+581*6352),/ 6(5,( KURVBALK SERIE 620 620-1010 HALF BEAM SERIE 620 +$/%(6 )h+581*6352),/ 6(5,( ./$00$ )g5 .859%$/. 620-1030 CLAMP FOR HALF BEAM ./$00(5 )h5 +$/%(6 )h+581*6352),/ %$1%$/. g33(1 6(5,( 620-1020 CONVEYOR BEAM OPEN SERIE 620 )h+581*6352),/ 2))(1 6(5,( 11 65 35.5 64 11 65 18 14 27 65 64 14 27 45 20

Model - Carryline - Home · change without notice r banbalk serie 620 620-1000 620-1-1-b conveyor beam serie 620)h+581*6352),/ 6(5,( kurvbalk serie 620 620-1010 half beam serie 620

Embed Size (px)

Citation preview

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

BANBALK SERIE 620

620-1000

620-1-1-B

CONVEYOR BEAM SERIE 620FÜHRUNGSPROFIL SERIE 620

KURVBALK SERIE 620

620-1010

HALF BEAM SERIE 620HALBES FÜHRUNGSPROFIL SERIE 620

KLAMMA FÖR KURVBALK

620-1030

CLAMP FOR HALF BEAMKLAMMER FÜR HALBES FÜHRUNGSPROFIL

BANBALK ÖPPEN SERIE 620

620-1020

CONVEYOR BEAM OPEN SERIE 620FÜHRUNGSPROFIL OFFEN SERIE 620

1165

35.5

64

116518

1427

65

64

14

27

45

20

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

DISTANS ÖPPEN PROFIL

620-1040

620-1-2-A

SPACER OPEN PROFILE DISTANZ OFFEN PROFIL

LISTFÄSTE ÖPPEN PROFIL

620-1050

STRIP ATTACHEMENT OPEN PROFILE VERBINDUNGSSTUCK OFFEN PROFIL

Ø31

59 20

30

62.5

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

FÖR ANNAT KEDJEMATERIAL ÄN STANDARD VIT ACETAL ANGES TILLÄGGSBOSKTAV

KEDJOR

620-2-0-A

L = LÅGFRIKTIONV = VÄRMEBESTÄNDIGA = ANTISTATISK

BESTÄLLNINGS EXEMPEL 620-2000L

FOR OTHER CHAINS MATERIAL THAN STANDARD WHITE ACETAL ADD LETTER

CHAINS

L = LOW FRICTIONV = HEAT RESISTENTA = ANTISTATIC

ORDER EXEMPEL 620-2000L

AUS ANDEREN VOM STANDARD ACETAL ABWEICHENDEN MATERIALEN

KETTEN

L = GERINGE FRIKTIONV = WÄRMEBESTÄNDIGKEITA = ANTISTATISCH

BESTÄLLBEISPIEL 620-2000L

F = FLOCKAD

F = FLOCKED

F = BEFLOCKT

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-2-1-B

FINGERKEDJA FÖR SERIE 620

620-2000

FINGER CHAIN FOR SERIE 620FINGERKETTE FÜR SERIE 620

FRIKTIONSKEDJA FÖR SERIE 620

620-2010

FRICTION CHAIN FOR SERIE 620FRIKTIONSKETTE FÜR SERIE 620

FRIKTIONSKEDJA FÖR SERIE 620

620-2020

FRICTION CHAIN FOR SERIE 620FRIKTIONSKETTE FÜR SERIE 620

RIBBKEDJA FÖR SERIE 620

620-2055

CHAIN FOR SERIE 620KETTE FÜR SERIE 620

3.5

62

30 30 30

3.5

1.5

62

30 30 30

3.5

3.5

62

30 30 30

62

6.5 30 30 30

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

KEDJELÄNK MED MEDBRINGARE SERIE 620

620-2065

620-2-2-C

CHAIN LINK WITH CARRIER SERIE 620KETTENGLIED MIT MITNEHMERN SERIE 620

7

3562

3.5

30 30 3016

63

22.0°

4862

3.5

6

156.0

°

30

V-KEDJA SERIE 620

620-2130

V-CHAIN SERIE 620V-KETTE SERIE 620

KEDJELÄNK MED MEDBRINGARE SERIE 620

620-2179

CHAIN LINK WITH CARRIER SERIE 620KETTENGLIED MIT MITNEHMERN SERIE 620

KEDJELÄNK MED MEDBRINGARE SERIE 620

620-2067

CHAIN LINK WITH CARRIER SERIE 620KETTENGLIED MIT MITNEHMERN SERIE 620

3.5

606215

30

30

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

KEDJA SERIE 620

620-2200

620-2-3-A

CHAIN SERIE 620KETTE SERIE 620

202020

20

20

63.5

6

63.5

6

36

KEDJELÄNK MED MEDBRINGARE SERIE 620

620-2210

CHAIN LINK WITH CARRIER SERIE 620KETTENGLIED MIT MITNEHMERN SERIE 620

10

3.5

4862

156.0

°

30

KEDJELÄNK MED MEDBRINGARE SERIE 620

620-2189

CHAIN LINK WITH CARRIER SERIE 620KETTENGLIED MIT MITNEHMERN SERIE 620

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-3-1-D

145

397

136

76

500

500

145

137

76

505123

355

8270

500

145

342

20 88 54

DRIVSTATION MED ABB/BENZLER SERIE 620

620-310V/H

DRIVE UNIT WITH ABB/BENZLER SERIE 620ANTRIEBSSTATION MIT ABB/BENZLER SERIE 620

DRIVSTATION MED ABB/BENZLER SERIE 620

620-311V/H

DRIVE UNIT WITH ABB/BENZLER SERIE 620ANTRIEBSSTATION MIT ABB/BENZLER SERIE 620

DRIVSTATION MED UNDERHÄNGANDE DRIFT SERIE 620

620-324V/H

DRIVE UNIT WITH SUSPENDED GEARBOX SERIE 620ANTRIEBSSTATION MIT UNTENLIEGENDEM GETRIEBE SERIE 620

DRIVSTATION FÖRBEREDD FÖR UNDERHÄNGANDE VÄXELLÅDA SERIE 620

620-325V/H

DRIVE UNIT PREPARED FOR SUSPENDED GEARBOX SERIE 620ANTRIEBSSTATION VORBEREITET FÜR UNTENLIEGENDEM GETRIEBE SERIE 620

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-3-2-C

700

850

401

7212

1

62

500

145

20

54

76330

50013

7

70

130

400

124

76

MITTDRIV MED RETURKEDJA SERIE 620

620-330V/H

INTERMEDIATE DRIVE SERIE 620MITTELANTRIEB SERIE 620

DRIVSTATION, DRIFT PÅ VÄNSTER/HÖGER SIDA SERIE 620

620-335V/H

DRIVE UNIT, TRANSMISSION ON LEFT/RIGHT HAND SIDE SERIE 620ANTRIEBSSTATION, GETRIBE AUF LINKER/RECHT SEITE SERIE 620

DRIVSTATION RUNDGÅENDE TRANSPORTÖR SERIE 620

620-345V/H

CATENARY DRIVE UNIT SERIE 620ANTRIEBSSTATION FÜR RUNDGANG SERIE 620

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-3-3-D

DRIVSTATION MED SEW WA20 SERIE 620

620-360V/H

DRIVE UNIT WITH SEW WA20 SERIE 620ANTRIEBSSTATION MIT SEW WA20 SERIE 620

DRIVSTATION MED SEW WA20 SERIE 620

620-365V/H

DRIVE UNIT WITH SEW WA20 SERIE 620ANTRIEBSSTATION MIT SEW WA20 SERIE 620

500

145

150

135

76

500

145

135

7631

8

DRIVSTATION MED BONFIGLIOLI SERIE 620

620-392V/H

DRIVE UNIT WITH BONFIGLIOLI SERIE 620ANTRIEBSSTATION MIT BONFIGLIOLI SERIE 620

69

126

7697

255

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-4-1-C

263

500

145

76

500

370

37050

0

64

263

500

145

76

VÄNDENHET SERIE 620

620-4000

IDLER UNIT SERIE 620UMLENKEINHEIT SERIE 620

VÄNDENHET 90° SERIE 620

620-4040

IDLER UNIT 90° SERIE 620UMLENKEINHEIT 90° SERIE 620

VÄNDENHET FÖR DRIVENHET 620-330V/H SERIE 620

620-4050

IDLER UNIT FOR DRIVE UNIT 620-330V/H SERIE 620 UMLENKEINHEIT FÜR ANTRIEB 620-330V/H SERIE 620

VÄNDENHET FÖR DRIVENHET 620-392V/H SERIE 620

620-4060

IDLER UNIT FOR DRIVE UNIT 620-392V/H SERIE 620 UMLENKEINHEIT FÜR ANTRIEB 620-392V/H SERIE 620

153

253

64

76

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-10-A

80

359

65

65

65

65

80

359

80

359

80

359

HJULKURVA 45° SERIE 620

620-5000

WHEELCURVE 45° SERIE 620RADBOGEN 45° SERIE 620

HJULKURVA 90° SERIE 620

620-5010

WHEELCURVE 90° SERIE 620RADBOGEN 90° SERIE 620

HJULKURVA 180° SERIE 620

620-5020

WHEELCURVE 180° SERIE 620RADBOGEN 180° SERIE 620

HJULKURVA X° SERIE 620

620-5025

WHEELCURVE X° SERIE 620RADBOGEN X° SERIE 620

R141+2 0

R141+2 0

R141+2 0

R141+2 0

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-11-A

KURVSTATIV FÖR HJULKURVA R141 SERIE 620

620-5026

ADJUSTABLE SUPPORT ASSEMBLY R141 SERIE 620LAGERSTREBEN FÜR RADBOGEN R141 SERIE 620

TALLRIK TILL HJULKURVA R141

620-5027

WHEELCURVE DISC R141TELLER FÜR RADBOGEN R141

AXEL TILL HJULKURVA R141

620-5028

SHAFT FOR WHEELCURVE R141WELLE FÜR RADBOGEN R141

KLÄMSKYDD FÖR HJULKURVA R141

620-5029

PINCH GUARD FOR WHEELCURVE R141KLEMMABDECKUNG FÜR RADBOGEN R141

20

Ø252

8255

23.5

Ø17

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-12-A

PLASTKÅPA FÖR TALLRIK R141 SERIE 620

620-5031

PLASTIC COVER FOR WHEEL CURVE DISC R141 SERIE 620KUNSTGLASWANNE FÜR TELLER R141 SERIE 620

25

41

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-20-B

HJULKURVA 45° SERIE 620

620-5035

WHEELCURVE 45° SERIE 620RADBOGEN 45° SERIE 620

HJULKURVA 90° SERIE 620

620-5040

WHEELCURVE 90° SERIE 620RADBOGEN 90° SERIE 620

HJULKURVA 180° SERIE 620

620-5050

WHEELCURVE 180° SERIE 620RADBOGEN 180° SERIE 620

HJULKURVA X° SERIE 620

620-5055

WHEELCURVE X° SERIE 620RADBOGEN X° SERIE 620

85

309

65

85

309

65

6585

309

6585

309

R191+3-0

R191+3-0

R191+3-0

R191+3-0

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-21-B

20

95

Ø17

35

101

50

KURVSTATIV FÖR HJULKURVA R191 SERIE 620

620-5056

ADJUSTABLE SUPPORT ASSEMBLY R191 SERIE 620LAGERSTREBEN FÜR RADBOGEN R191 SERIE 620

DISTANSKLOSS TILL KURVSTATIV

620-5057

SPACING BLOCK FOR ADJUSTABLE SUPPORTABSTANDHALTER FÜR LAGERSTREBEN

AXEL TILL HJULKURVA R191

620-5058

SHAFT FOR WHEELCURVE R191WELLE FÜR RADBOGEN R191

KLÄMSKYDD FÖR HJULKURVA R191

620-5059

PINCH GUARD FOR WHEELCURVE R191KLEMMABDECKUNG FÜR RADBOGEN R191

52

5

5

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-22-A

PLASTKÅPA FÖR TALLRIK R191 SERIE 620

620-5062

PLASTIC COVER FOR WHEEL CURVE DISC R191 SERIE 620KUNSTGLASWANNE FÜR TELLER R191 SERIE 620

TALLRIK TILL HJULKURVA R191

620-5060

WHEEL CURVE DISC R191TELLER FÜR RADBOGEN R191

Ø349

48

25

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-40-A

80 R191

R19180

80

80

R191

R191

GLIDKURVA 15° SERIE 620

620-5130

PLAIN BEND 15° SERIE 620GLEITBOGEN 15° SERIE 620

GLIDKURVA 30° SERIE 620

620-5140

PLAIN BEND 30° SERIE 620GLEITBOGEN 30° SERIE 620

GLIDKURVA 45° SERIE 620

620-5150

PLAIN BEND 45° SERIE 620GLEITBOGEN 45° SERIE 620

GLIDKURVA 90° SERIE 620

620-5160

PLAIN BEND 90° SERIE 620GLEITBOGEN 90° SERIE 620

65

65

65

65

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

GLIDKURVA 180° SERIE 620

620-5170

620-5-41-A

PLAIN BEND 180° SERIE 620GLEITBOGEN 180° SERIE 620

80 65R191

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-50-A

65

65

65

65

80

80

80

80 R289

R289

R289

R289

GLIDKURVA 15° SERIE 620

620-5180

PLAIN BEND 15° SERIE 620GLEITBOGEN 15° SERIE 620

GLIDKURVA 30° SERIE 620

620-5190

PLAIN BEND 30° SERIE 620GLEITBOGEN 30° SERIE 620

GLIDKURVA 45° SERIE 620

620-5200

PLAIN BEND 45° SERIE 620GLEITBOGEN 45° SERIE 620

GLIDKURVA 90° SERIE 620

620-5210

PLAIN BEND 90° SERIE 620GLEITBOGEN 90° SERIE 620

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

GLIDKURVA 180° SERIE 620

620-5220

620-5-51-A

PLAIN BEND 180° SERIE 620GLEITBOGEN 180° SERIE 620

80 65R289

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-60-A

80 65

65

65

6580

80

80

R389

R389

R389

R389

GLIDKURVA 15° SERIE 620

620-5230

PLAIN BEND 15° SERIE 620GLEITBOGEN 15° SERIE 620

GLIDKURVA 30° SERIE 620

620-5240

PLAIN BEND 30° SERIE 620GLEITBOGEN 30° SERIE 620

GLIDKURVA 45° SERIE 620

620-5250

PLAIN BEND 45° SERIE 620GLEITBOGEN 45° SERIE 620

GLIDKURVA 90° SERIE 620

620-5260

PLAIN BEND 90° SERIE 620GLEITBOGEN 90° SERIE 620

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

GLIDKURVA 180° SERIE 620

620-5270

620-5-61-A

PLAIN BEND 180° SERIE 620GLEITBOGEN 180° SERIE 620

80 65R389

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-70-A

80 65

6580

80

80 65

65

R489

R489

R489

R489

GLIDKURVA 15° SERIE 620

620-5280

PLAIN BEND 15° SERIE 620GLEITBOGEN 15° SERIE 620

GLIDKURVA 30° SERIE 620

620-5290

PLAIN BEND 30° SERIE 620GLEITBOGEN 30° SERIE 620

GLIDKURVA 45° SERIE 620

620-5300

PLAIN BEND 45° SERIE 620GLEITBOGEN 45° SERIE 620

GLIDKURVA 90° SERIE 620

620-5310

PLAIN BEND 90° SERIE 620GLEITBOGEN 90° SERIE 620

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-71-A

80 65R489

GLIDKURVA 180° SERIE 620

620-5320

PLAIN BEND 180° SERIE 620GLEITBOGEN 180° SERIE 620

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-80-A

80 65

80 65

80 65

80 65R589

R589

R589

R589

GLIDKURVA 15° SERIE 620

620-5330

PLAIN BEND 15° SERIE 620GLEITBOGEN 15° SERIE 620

GLIDKURVA 30° SERIE 620

620-5340

PLAIN BEND 30° SERIE 620GLEITBOGEN 30° SERIE 620

GLIDKURVA 45° SERIE 620

620-5350

PLAIN BEND 45° SERIE 620GLEITBOGEN 45° SERIE 620

GLIDKURVA 90° SERIE 620

620-5360

PLAIN BEND 90° SERIE 620GLEITBOGEN 90° SERIE 620

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-81-A

80 65R589

GLIDKURVA 180° SERIE 620

620-5370

PLAIN BEND 180° SERIE 620GLEITBOGEN 180° SERIE 620

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

GLIDKURVA X° SERIE 620

620-5375

620-5-82-A

PLAIN BEND X° SERIE 620GLEITBOGEN X° SERIE 620 80 65RX

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-90-A

VERTIKALKURVA 30° SERIE 620

620-5610

VERTICAL BEND 30° SERIE 620VERTIKALBOGEN 30° SERIE 620

VERTIKALKURVA 45° SERIE 620

620-5620

VERTICAL BEND 45° SERIE 620VERTIKALBOGEN 45° SERIE 620

VERTIKALKURVA 60° SERIE 620

620-5630

VERTICAL BEND 60° SERIE 620VERTIKALBOGEN 60° SERIE 620

64

64

64

R400

R400

R400

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-91-A

64

64R400

R400

VERTIKALKURVA 90° SERIE 620

620-5640

VERTICAL BEND 90° SERIE 620VERTIKALBOGEN 90° SERIE 620

VERTIKALKURVA X° (MIN 10°) SERIE 620

620-5645

VERTICAL BEND X° (MIN 10°) SERIE 620VERTIKALBOGEN X° (MIN 10°) SERIE 620

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-92-A

R860 64

64

64

R860

R860

VERTIKALKURVA 5° SERIE 620

620-5650

VERTICAL BEND 5° SERIE 620VERTIKALBOGEN 5° SERIE 620

VERTIKALKURVA 30° SERIE 620

620-5660

VERTICAL BEND 30° SERIE 620VERTIKALBOGEN 30° SERIE 620

VERTIKALKURVA 45° SERIE 620

620-5670

VERTICAL BEND 45° SERIE 620VERTIKALBOGEN 45° SERIE 620

CHANGE WITHOUT NOTICE

R

620-5-93-A

64

64

64R860

R860

R860

VERTIKALKURVA 60° SERIE 620

620-5680

VERTICAL BEND 60° SERIE 620VERTIKALBOGEN 60° SERIE 620

VERTIKALKURVA 90° SERIE 620

620-5690

VERTICAL BEND 90° SERIE 620VERTIKALBOGEN 90° SERIE 620

VERTIKALKURVA X° SERIE 620

620-5695

VERTICAL BEND X° SERIE 620VERTIKALBOGEN X° SERIE 620