of 15 /15
Hrvatske mreže bolnica koje promiču zdravlje Napredak u provedbi međunarodne multicentrične randomski kontrolirane studije (implementacija koncepta kliničkog promicanja zdravlja) i proces WHO HPH certifikacije Mirna Zagrajski Brkić, dr.med.

Napredak u provedbi međunarodne multicentrine randomski ... koprivnica - implementa… · promiču zdravlje Napredak u provedbi međunarodne multicentrine randomski kontrolirane

 • Upload
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Hrvatske mreže bolnica koje promiču zdravlje

  Napredak u provedbi međunarodne

  multicentrične randomski kontrolirane studije

  (implementacija koncepta kliničkog promicanja

  zdravlja) i proces WHO HPH certifikacije

  Mirna Zagrajski Brkić, dr.med.

 • MREŽA BOLNICA KOJE PROMIČU

  ZDRAVLJE

  www.hphnet.org

  U svijetu 1000 bolnica

  WHO HPH Recognition Project

  http://www.hphnet.org/

 • WHO HPH Recognition Project

 • KOLOVOZ 2014.

  HPH ENTRY FORM MANUAL INTERVENTION GROUP

  AGREEMENT WHO-HPH RESEARCH PROJECT

  • PROVOĐENJE PROJEKTA U OPĆOJ BOLNICI „DR.TOMISLAV BARDEK“ KOPRIVNICA NA ODJELU PSIHIJATRIJE PO STANDARDIZIRANOM PROJEKTU WHO –HPH RECOGNITION PROJECT-A VEZANO UZ PROMOCIJU ZDRAVLJA

  • ODJEL PSIHIJATRIJE

  • JEDINICA ZA KVALITETU

 • OKVIR (elementi projekta)

  1. Management policy of HP

  2. Patient Assessment

  3. Patient Intervention and Info

  4. Promoting a healthy workplace

  5. Continuity and cooperation

  Hospitals: Useful

  recommendable

  (Groene O, Jorgensen SJ, Fugleholm AM, Garcia Barbero M. Int J Health

  Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv 2005;18:300-7.

 • Name of Hospital participating department No.

  Status

  Int. Ctrl.

  General Hospital "T. Bardek", Koprivnica Department of Psychiatry 1001 x

  University Hospital "Sveti Duh" 1002 x

  University Psychiatric Hospital Vrapce Zagreb Department for Social Psychiatry 1003 x

 • Time-line for Croatia

  2014

  2015

  2016

  mo

  I

  II

  III

  IV

  I

  II

  III

  IV

  I

  II

  III

  VI

  I

  Inclusion, Agree,

  Allocate

  Baseline

  Package

  1

  Int Audit + Q-Plan

  2

  Returning Package

  1

  Implementation

  12

  Follow-up Package

  Int Audit +

  RevQ- Plan + rtrn

  2

  Site Visit certificate

  + 2

  II

  1

  = Intervention Group = Control Group

  2017

 • ODGOVORNOSTI

  Voditelj provedbe

  Članovi upravljačke grupe

  Voditelj provedbe za Standard 1: Politika upravljanja

  Voditelj provedbe za Standard 2: Procjena pacijenata

  Voditelj provedbe za Standard 3: Informacije o pacijentima i intervencije

  Voditelj provedbe za Standard 4: Promicanje zdravog radnog mjesta

  Voditelj provedbe za Standard 5: Kontinuitet i suradnja

 • DIMPLEMENTACIJA DOGOVORENA STRUKTURA I ODGOVORNOSTI UNUTAR PROJEKTA Bolnički koordinator – odgovorna osoba: Mirna Zagrajski Brkić Uprava- menadžment bolnice osiguravanju implementaciju i resurse MULTIDISCIPLINARNA UPRAVLJAČKA SKUPINA: Mirjana Sikavica-Gašparić, dr.med. Dieter Markovčić, bacc.med.tech. Vesna Sertić,dipl.med.ses. Sandra Lovrić, bacc.m.s. Anita Galinec, bacc.m.s

 • Svrha projekta

  Klinička promocija zdravlja kroz pristup

  orijentiran pacijentu

  Poboljšanje učinka liječenja i sigurnost

  pacijenata

  Mjerenje kvalitete zdravstvene zaštite u

  bolnici kroz pokazatelje HP

  Rizični čimbenici preventabilni – pretilost,

  pothranjenost, fizička aktivnost, pušenje,

  psihoaktivna sredstva

 • očekivanja

  Odjel psihijatrije- proces implementacije

  Poboljšanje zdravlja pacijenata i osoblja

  Razvoj više HP procesa i usluga

  Usporedba i razmjena iskustava

 • izazovi

  implementacija procesa

  dugotrajna, ovisna o

  strukturi koju je bitno

  izgraditi

 • provedeno:

  Priručnik i forme upitnika dostavljene,

  prevedene, provedba organizirana

  Kontrola zapisa u medicinskoj i sestrinskoj

  dokumentaciji vezano uz pokazatelje HP

  Upitnik za pacijente

  Upitnik za zaposlenika

  Propisani dokumenti bolnice vezano uz HP

 • Quality Plan

  Zdravlje i radni uvjeti, sigurnost zaposlenika

  Osiguranje resursa i edukacije

  Razvoj dokumentacije

  Razvoj procesa

 • Slijedi…

  PONOVNA PROCJENA U 2016.g.