Nastavení parametrů servisních intervalů

  • Published on
    02-Feb-2017

  • View
    287

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Reset servisnch interval Nastaven parametr servisnch </p><p>interval </p><p>SuperVAG OPEN, Brno, 20.1.2016 </p></li><li><p> Dostupn komfortn funkce el Typy servisnch interval Parametry servisnch interval (podle typu) Zobrazovn v SuperVAGu Vdli jste, e? </p><p>Osnova </p></li><li><p>Program Supervag od verze 2015.3 Potebn licence Comfort VW Kde funkci najdu dic jednotka Pstrojov panel Zloka Komfortn funkce Reset servisnch interval Nastaven parametr servisnch interval </p></li><li><p>Reset servisnch interval Slou k vymazn (vynulovn) ta kilometr a asu zbvajcch do dal servisn prohldky. Nemn nastaven hodnoty interval! Dlka interval zstv nastavena na pedchozch hodnotch. </p><p>Komfortn funkce el </p></li><li><p> Nastaven parametr servisnch interval Parametry servisnho intervalu lze nastavit pomoc funkce pizpsoben. Protoe kdovn dlky servisnho intervalu zvis na vce parametrech (nap. s nastavenou patnou kvalitou oleje nelze nastavit del servisn interval ne 15 tis. km), je vhodn pouvat pehledovou komfortn funkci Parametry servisnho intervalu. Pomoc komfortn funkce lze zmnit vce parametr souasn, ppadn kontrolovat souasn vechny nastaven i aktuln parametry. </p><p>Komfortn funkce el </p></li><li><p>Reset servisnch interval VAG v dic jednotce Pstrojov panel VAG, reset bez diagnostiky Golf III, VW Fox, VW Passat 98, VAG bez vlastn funkce reset intervalu (mus se nastavovat run) Audi 1995-1998 a VW Sharan -2000 nemaj kanl 2 PSA reset v jednotce BSI PSA Boxer, atd DCU Puma-102 BSI + motor </p><p>Typy servisnch interval </p></li><li><p>Postup resetu servisnch interval Kontrola servisnho intervalu na vozidle - QGx Navate komunikaci s dic jednotkou (Pstrojov panel, BSI) Vyberte zloku Komfortn funkce Spuste funkci Reset servisnch interval </p><p>Komfortn funkce pehled </p></li><li><p>Parametry servisnch interval VAG do roku 2005-2010 Aktuln stav servisnho intervalu (olej) Aktuln stav servisnho intervalu (dny) Dodaten mazn seznamu drby (km) pro vozy Audi 2007- Dodaten mazn seznamu drby (dny) pro vozy Audi 2007- Minimln dlka servisnho intervalu (olej) Maximln dlka servisnho intervalu (olej) Maximln dlka servisnho intervalu (dny) Kvalita oleje </p><p>Parametry servisnch interval </p></li><li><p>Parametry servisnch interval VAG po roce 2010- WIV: Drha od posledn prohldky WIV: as od posledn prohldky WIV: Min. drha od posledn prohldky WIV: Max. drha od posledn prohldky WIV: Max. doba mezi prohldkami WIV: Kvalita oleje WIV: Min. doba mezi prohldkami SIA: max. hodnota drhy do servisu SIA: max. hodnota doby do servisu FIX: Max. as do pt inspekce zvisl na ase FIX: Ujet vzdlenost od posledn inspekce zv.na potu ujetch km FIX: as od posledn inspekce zvisl na ase WIV = Wechsel-Intervall-Verlngerung SIA = Service Interval Anzeige FIX = Fixed service intervals </p><p>Parametry servisnch interval </p></li><li><p> Pklad a rozbor jednotlivch poloek parametr servisnch interval </p><p>Parametry servisnch interval </p></li><li><p>Typy servisnch interval QGx QG0 Fixn servisn interval FIX Lze nastavit dobu do dal prohldky, interval drhy je fixn na 15 tis. km nebo 1 rok Poznmky: - nem snma na olejov van - z tohoto intervalu nelze udlat dnm zpsobem jin interval (QG1 nebo QG2). - nesm bt pouit LongLife (VW 503.xx / VW 506.xx), protoe: - motor je od vroby nastaven na interval 15 000 km - technologie vroby neumouje pout jin typ oleje honovn (blok motoru) </p><p>Pklad: motory AHF x ASV, AGR x ALH </p><p>Typy servisnch interval </p></li><li><p> QG1 Prodlouen promnn servisn interval WIV Kvalita oleje 2 (Dobr kvalita oleje) Lze nastavit Min a Max drhu i as do dal prohldky </p><p>VW 503.xx / VW 506.xx/507.00 </p><p>Typy servisnch interval </p></li><li><p> QG2 Prodlouen pevn servisn interval SIA Kvalita oleje 1 (patn kvalita oleje) Lze nastavit pouze Max drhu a as do dal prohldky Poznmky: - max. drha 15 000 km - as 1 rok Rozdl QG1 a QG2? QG1 vozidlo samo vyhodnot dle zaten motoru kdy se m mnit olej. Me si interval prodlouit i zkrtit. QG2 je pevn nastaven na 15 000 km. </p><p>Typy servisnch interval </p></li><li><p>Typy servisnch interval Model/MR Typ servisn </p><p>prohldky Oznaen intervalu Servisn intervaly </p><p>Octavia I Vmna mot. oleje </p><p>QG0,QG2 15000/1rok </p><p>Servisn prohldka vetn vmny </p><p>mot. oleje </p><p>QG0 30000/1rok </p><p>QG1 min max </p><p>Benzin 15000/1rok 30000/2roky </p><p>Diesel 15000/1rok 50000/2roky </p><p>QG2 30000/2roky </p></li><li><p>Typy servisnch interval Model/MR Typ servisn prohldky Oznaen </p><p>intervalu Servisn intervaly </p><p> Octavia II MR2013 </p><p>Vmna motorovho oleje </p><p>QI1 5000/1rok QI2 7500/1rok QI3 10000km/1rok </p><p>QI4 15000/1rok </p><p> Servisn prohldka vetn </p><p>vmny mot. oleje </p><p>QI1 a QI4 (pevn) </p><p>30000/2roky </p><p>QI6 - promnliv </p><p>min max </p><p>15000/1rok 30000/2roky </p></li><li><p>Kde najdu informace o hodnotch QGx? Servisn knka ttek ve vozidle </p><p>Typy servisnch interval </p></li><li><p>Postup pro reset servisnch interval V poli aktuln servisn interval, ppadn dodaten servisn interval zkontrolujte souasn stav interval (blc se prohldka) Nastavte Kvalitu oleje podle poadovanho QGx na ttku vozidla (servisn knka) Nastavte minimln a maximln hodnoty servisnch interval drha, ppadn olej pro hodnotu km do dal prohldky as, ppadn dny pro dobu do dal prohldky Tlatkem Zapi zmny budou souasn uloeny vechny hodnoty </p><p>Reset servisnch interval </p></li><li><p>Do 2010 Pizpsoben </p><p>VW pouv tyto kanly pro zmnu servisnch interval 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 40, 41 </p><p>Po 2010 WIV: Drha od posledn prohldky WIV: as od posledn prohldky WIV: Min. drha od posledn prohldky WIV: Max. drha od posledn prohldky WIV: Max. doba mezi prohldkami WIV: Kvalita oleje WIV: Min. doba mezi prohldkami SIA: max. hodnota drhy do servisu SIA: max. hodnota doby do servisu FIX: Max. as do pt inspekce zvisl a ase FIX: Ujet vzdlenost od posl. inspekce zv.na potu ujetch km FIX: as od posledn inspekce zvisl na ase </p><p>Zobrazovn v SuperVAGu </p></li><li><p>Pklad Fabia I po roce 2004 KWP 1281 ped sjednocenm nzv </p><p>KWP 1281 po sjednocen nzv </p><p>Zobrazovn v SuperVAGu </p></li><li><p> Kde se nesm pout olej s normou VW 507.00? Jedn se o VW Touareg s motorem: R5 a V10 TDI do roku vroby 2006 s nebo bez DPF pouze VW 506.01 Po roce 2007 je mon plnit olejem s normou VW 507.00 (vybaven DPF). Ve dno vrobnm pedpisem od VW. </p><p>Vdli jste e ? </p></li><li><p>Dkuji za pozornost Na zvr K emu normy a intervaly? Je jedno co tam naleju, hlavn e to mae </p><p>Snmek slo 1Dostupn komfortn funkce elTypy servisnch intervalParametry servisnch interval (podle typu)Zobrazovn v SuperVAGuVdli jste, e?ProgramSupervag od verze 2015.3Potebn licenceComfort VWKde funkci najdudic jednotka Pstrojov panelZloka Komfortn funkceReset servisnch intervalNastaven parametr servisnch intervalReset servisnch intervalSlou k vymazn (vynulovn) ta kilometr a asu zbvajcch do dal servisn prohldky.Nemn nastaven hodnoty interval! Dlka interval zstv nastavena na pedchozch hodnotch.Nastaven parametr servisnch intervalParametry servisnho intervalu lze nastavit pomoc funkcepizpsoben. Protoe kdovn dlky servisnho intervalu zvis navce parametrech (nap. s nastavenou patnou kvalitou oleje nelzenastavit del servisn interval ne 15 tis. km), je vhodn pouvatpehledovou komfortn funkci Parametry servisnho intervalu. Pomoc komfortn funkce lze zmnit vce parametr souasn,ppadn kontrolovat souasn vechny nastaven i aktuln parametry.Reset servisnch intervalVAGv dic jednotce Pstrojov panel VAG, reset bez diagnostikyGolf III, VW Fox, VW Passat 98, VAG bez vlastn funkce reset intervalu (mus se nastavovat run)Audi 1995-1998 a VW Sharan -2000 nemaj kanl 2PSA reset v jednotce BSIPSA Boxer, atd DCU Puma-102BSI + motorPostup resetu servisnch intervalKontrola servisnho intervalu na vozidle - QGxNavate komunikaci s dic jednotkou (Pstrojov panel, BSI)Vyberte zloku Komfortn funkceSpuste funkci Reset servisnch intervalParametry servisnch interval VAG do roku 2005-2010Aktuln stav servisnho intervalu (olej)Aktuln stav servisnho intervalu (dny)Dodaten mazn seznamu drby (km) pro vozy Audi 2007-Dodaten mazn seznamu drby (dny) pro vozy Audi 2007-Minimln dlka servisnho intervalu (olej)Maximln dlka servisnho intervalu (olej)Maximln dlka servisnho intervalu (dny)Kvalita olejeParametry servisnch interval VAG po roce 2010-WIV: Drha od posledn prohldkyWIV: as od posledn prohldkyWIV: Min. drha od posledn prohldkyWIV: Max. drha od posledn prohldkyWIV: Max. doba mezi prohldkamiWIV: Kvalita olejeWIV: Min. doba mezi prohldkamiSIA: max. hodnota drhy do servisuSIA: max. hodnota doby do servisuFIX: Max. as do pt inspekce zvisl na aseFIX: Ujet vzdlenost od posledn inspekce zv.na potu ujetch kmFIX: as od posledn inspekce zvisl na aseWIV = Wechsel-Intervall-VerlngerungSIA = ServiceIntervalAnzeigeFIX = Fixedservice intervalsSnmek slo 10Typy servisnch interval QGxQG0 Fixn servisn interval FIXLze nastavit dobu do dal prohldky, interval drhy je fixn na 15 tis. km nebo 1 rokPoznmky:- nem snma na olejov van- z tohoto intervalu nelze udlat dnm zpsobem jin interval (QG1 nebo QG2).- nesm bt pouit LongLife (VW 503.xx / VW 506.xx), protoe:- motor je od vroby nastaven na interval 15 000 km- technologie vroby neumouje pout jin typ oleje honovn (blok motoru)QG1 Prodlouen promnn servisn interval WIVKvalita oleje 2 (Dobr kvalita oleje)Lze nastavit Min a Max drhu i as do dal prohldkyQG2Prodlouen pevn servisn interval SIAKvalita oleje 1 (patn kvalita oleje)Lze nastavit pouze Max drhu a as do dal prohldkyPoznmky:- max. drha 15 000 km- as 1 rokRozdl QG1 a QG2?QG1 vozidlo samo vyhodnot dle zaten motoru kdy se m mnit olej. Me si interval prodlouit i zkrtit.QG2 je pevn nastaven na 15 000 km.Snmek slo 14Snmek slo 15Kde najdu informace o hodnotch QGx?Servisn knkattek ve vozidlePostup pro reset servisnch intervalV poli aktuln servisn interval, ppadn dodaten servisninterval zkontrolujte souasn stav interval (blc se prohldka)Nastavte Kvalitu oleje podle poadovanho QGx na ttku vozidla (servisn knka)Nastavte minimln a maximln hodnoty servisnch intervaldrha, ppadn olej pro hodnotu km do dal prohldkyas, ppadn dny pro dobu do dal prohldkyTlatkem Zapi zmny budou souasn uloeny vechny hodnotySnmek slo 18Pklad Fabia I po roce 2004Kde se nesm pout olej s normou VW 507.00? Jedn se o VW Touareg s motorem:R5 a V10 TDI do roku vroby 2006 s nebo bez DPF pouze VW 506.01Po roce 2007 je mon plnit olejem s normou VW 507.00 (vybaven DPF).Ve dno vrobnm pedpisem od VW.Dkuji za pozornostNa zvrK emu normy a intervaly?Je jedno co tam naleju, hlavn e to mae</p></li></ul>