Nicolae N. Beldiceanu - Chipuri de La Mahala

 • Published on
  27-Nov-2015

 • View
  31

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

carte

Transcript

 • CHIPUIllotteMAMALA

  Pretul Lei 1.50.

  aC kI .2

  1, 4,

  1\

  'No

  e'

  1

  \11111-tk:C..1.. 4

  :

  ;1"e"

  RAALli

 • CHIPURI DE LA MAHALA

 • N. N. BELDICEANU

  CHIPURIDE LA MAHALA

  BUCURETImillervod Institut de arta

  Ihrom grafice si editurii6, Strada Regaiii, 6

  1905

  -

 • TOATE DREPTURILE REZERVATE

  REPROD TIC E REA INTERZISA.

 • TU$A RUXANDITA

 • TUBA RUXANDITA.

  1

  Ic7n Cimigiii, la Buturuga, cintaii lautarii.In jurul meselor rotunde, inflorite deL),umbrele castanilor uriai, lumea bea

  here intr'o larma vesela de glasuri.La o masa statea domnul Dumitracu,

  capitan la pensie, cu familia, adeca : cu-coana Polixenia, domnioara Nina cu lo-godnicul dumisale, domnul sublocotenentTiberiu Isacescu, i tuqa Ruxanditadomnioara Ruxandita , sora domnulufDumitracu, batrina i vopsita foc suet pa-laria albastra incarcata cu trandafiri roii.

  Domnioara Ruxandita, care numardacum cincizeci de primaveri, nu s'a maritatfiindca-i ramasese pensie destul dc., bunsde la tatal dumisale, cuconu' Barbu Du-mitracu, fost preedinte de tribunal, i nuvroia s'o piarda; caci zicea dumneaei :

 • 8 N. N. BELDICEANU

  Barbatii, draga, in ziva de azi is rai,toti ca unul; nu vezi dumneata: e plinalumea de divorturi... da, da, aa a.7a,draga mea, ce rizi... Azi, o fata decit sase marite mai bine sa-i lege o piatra degit i sa se dea cu capul intr'o fintina...da-da, nu ride, asculta, draguta, ce-ti spunea, i baga bine-in cap...)

  Acestea erail teoriile to ii Ruxanditei, iele ail fost adevarata pricing pentru carenu s'a mAritat, cad' urita, cum spun gurilerele, n'a fost: avea parul negru ca abano-nosul, pieptanat in cloud benzi linse pefrunte; ochii negri, cu genele marl i sprin-cenele codate, in sfirit a fost mai multfrumoasa decit urita domnioara Ruxanditain vremea ei.

  ...imprejur, racoarea cretea umeda. Lau-tarii, cucuieti pe estrada de scinduri, cin-tail o romanta veche. Rindunelele treceatica nite fulgere prin vazduhul sinilit. Su-flari uoare de vint aduceau mirezme ji-lave de verdeata. Gradina toata inviase,vibra de viata, in soarele inceputului deprimavara. Lacul, infiorat de salciile ple-toase, licaria ca argintul val. Si pe aleiele

 • TUSA RUXANDITA 9

  largi lumea imbracata in haine deschisetrecea ca pe nite drumuri de lumina, im-batata parca de aierul acela ]impede, deizbucnirea aceia noua de viata.

  Domnul Dumitracu, cu palaria pe ceafa,sorbia tacticos din halba cu bere, ter-gea mustatile albe i barbuta de tap, iera foarte fericit. Cucoana Polixenia, micai rotofeie, Inca tinara in cununa de parsur, avea o lumina galea, neobinuita, inochii negri ca doua porumbrele. Domni-oara Nina, suptirica i plina de gingaiein rochia ei alba, se inroia des i plecagenele negre, pe cind domnul sublocote-nent Tiberiu Isacescu Iii rasucia musta-cioara ascutita cu un zimbet uor. Iar tuaRuxandita sorbia din cind in cind din bau-tura galbena i asculta taraful, c'o luminade vis pe fata incretita i plina de pudra.

  Domnul Dumitracu ii trecu voios omina prin mustata alba, data cu cosmetici striga, dindu-i c'o sfirl palaria pe ceafa:

  (Mai bem Inca un rind, safiresti!Nu, papa, ea nu mai pot, ciripi dom-

  nioara Nina, tremurindu-i capul.Atunci o regala...

  ills

 • 10 N. N. BELDICEANU

  Nu, nu, nu mai pot...St!, nu, fara mofturi, am zis... Ce

  ti-e, domnule, i cu fetele astea, e un ade-varat scandal ! Maninca i beau ca nitevrabii...

  Parol, papa, ca...St!, s'a sfirit, am zis... Chelner!indata, va rog !

  Chelnerul se opri scurt, cu ervetul sub-suoara.

  Va sa zica : o regala...Parol...St !, nici-un parol, nu cricni, am zis...

  0 regala va sa zica... i alelalte re-petirt, sapresti, cum zice Turcul... Dar scurtma'ntelegi, camarade, scurt, militarete, intrei timpi i doua micari... Ai auzit cama-rade, ha ?

  Inda...St !, nu cricni

  Cimigiul era plin de freamatul multimii.Pe insula de la Bufetul Monte-Carlo lu-mea se ingramadea zgomotoasa pe la mese.Pe lacul stralucitor treceati bard albastrecu parechi tinere, umbrite de umbrelelecolorate ca de nite flori uriae. i salciile

  I))

 • TUSA RUXANDITA 11

  de pe maluri iii muiau in unde pletele verzi-galbene i se oglindeaii, rasturnate in adincuri.

  Domnul Dumitracu, dupd ce mai bauseo bere, se induioase grozav: se uita cudragoste mare la cei doi logodnici, cariii zimbiau fericiti, apoi cata lung laconsoarta sa ofta, mingiindu-i ingindu-rat barbionul ud de here:

  Sapresti, sint foarte fericit... Al draculuisa fiu daca nu sint eii acum fericit...

  Apoi, batindu-se cu palma peste frunte,striga :

  A, bun, minunat, bravo... 0 ideie... Samincam aci !

  Perfect, ciripi domnioara Nina. Ah,Doamne, i-aa de frumos aci !

  0 ideie geniala, cuvinta domnul sub-locotenent, rasucindu-i mustata.

  St!, destul, aprobat, nu cricni... Chelner...Indata, va rog...Ce mincare ai ?Cremvirti ! va rog...St !, nu cricni ! Sa. aduci, una,trei, patru, cinci, cinci parechi...

  dar militarete, ma'ntelegi, in doi timpi itrei micari, al auzit ?

  .,i

  cloud,

 • 12 N. N. BELDICEANU

  In da...Nu cricni !)

  In jurul mesei se facea haz mare de nucricni al domnului capitan.

  Amurgul cuceria aleiele i desiprile verzi;de-asupra, in albastru, plutia un singuratecnor trandafiriii. Racoarea umeda mirez-mele creteaii. Si taraful cinta o romantd bd-trind : contrabasul gemea cu durere; viersulsupire al viorii tremura cu melancolie ;naiul zvirlia triluri rasunatoare de privighe-toare ; iar glasul ghitaristului se innaltalimpede spre cerul albastru, in picuratulmolcom al ghitarii :

  .sLuna doarme, luna doarme, amoroa-a-s&Peeeste dealuri, peste dealuri i cimpiii..

  Domnul capitan suspina cu duioie gro-zava, tacalia :

  Sint fericit, tii foarte fericit, Polixenio,pe onoarea mea... Scumpa mea Polixenie...

  St!, tad, Iancule, ca te-aude lumea!,optia stacojie cucoana Polixenia.

  Ei i ce, ce-mi pasa mie de lume ?,striga domnul capitan i suspina iar, maicu foc, tremurindu-i barbuta i ducind omina la inima :

  si

 • TUSA RIIXANDITA 13

  eScumpa mea Pofixenie!)Chelnerul aduse cremvirtii cu hrean, $i

  cu totii incepura" a minca cu pofta. i-a dadrumul la lipete ascutite, cu fetele incretite:

  0Iiii, teribil e de iute, domnule ! Pfiuuu !foc ! grozav!))

  Se apucau cu minile de nas, ii $tergeaillacrimile cu ervetele, $i erad foarte fericiti.

  Tinerii, dupa ce mincara, se ridicara $ipornird, agale, la brat, strini, lipid unulde altul, pe aleiele pline de umbra : dom-nioara Nina ii tremura cu gingaie capul,mladiindu-se alene in rochia-i alba ca zd-pada, domnul sublocotenent paia tanto$c'o mina la mustata, strins in mondirulro$, inflorit cu ireturi negre. Ochii to iiRuxanditii incepura a-i urmari pretutindeni.

  Lumea se rarise. Umbrele amurgitului secerniaii ostenite pe aleiele largi. Salciilepletoase inclinate deasupra lacului pareatmai melancolice in lumina scazuta. far ceidoi logodnici rataciaii fericiti, in mirezmeleametitoare ale primaverii, dispareau la co-titura unei alei, i rasariaii iara in priva-zurile de verdeata : ea o suptirica umbraalba; el, ca o pata roie. Si ochii to ii Ru-

 • 14 N. N. BELDICEANU

  xanditil if urmariati neintrerupt, c'o inda-ratnicie ciudata. Tinerii se aratard apof pelac, intr'o luntre albastra. era atita defrumoasa seara aceia de inceput de prima-vara, Ca par'ca anume era faurita pentrucei doi indragostitf. i'n aierul acela umedal amurgitului plutia ceva ametitor, cevacare facea sa vibreze in adincurile sufle-telor simtiri noua, nebanuite, i sa izvoreascain ele, de-odata, ca o lumina mare, o ne-margenita dragoste de viata.

  i dinteodata to if Ruxanditil incepu a-Itremura barbia ascutita ; clipi repede dinochi, i doua lacrimi lucird la coada ge-nelor i prinsera a luneca incet, nebagatede nimenf in sama, pe rata sulemenita izbircita.

  Pe aleiele pline de umbra treceati la bratparechi tinere. Aburiri ware de vint adu-ceau mirezme puternice. Taraful suspinaca intr'un vis. Glasul ghitaristului tremuralimpede deasupra:

  cTe ante -ept a mea frumoasaVa,Te aqte-ept, to Wept si to nu

  Iar naiul infloria melodia batrina cusfioase trilurf de privighetoare..

 • TUSA RUXANDITA 15

  i in vraja aceasta ciudata a inserariidomnioara Ruxandita plingea tainic, farasuspine, cu fata incretita de o durere mare.Pe cind. domnul Dumitracu ofta, cu me-lancolie, catra cucoana Polixenia, mingiin-du-1 tacalia alba:

  (Frumos e, domnule, frumos e... tiiparca o sara ca asta n'a mai fost decit odata... ti-aduci aminte, Polixenio drags,ti-aduci aminte, tii, cind... Dar, ma. rog, numai zic nimic... Atit... Nu to supara, scumpamea Polixenie...

  ySi cucoana Polixenia nu se supara de loc,ci-1 asculta c'o lumina nespus de galea inochil negri; iar domnul Dumitracu dadeacapul pe spate, inchidea din ()chi i suspinatot mai cu foc, tremurindull barbuta:

  pe onoarea mea, sint foarte fericit,Polixenio... Pe onoarea mea... Chelner...

  Indata va rog !Nu cricni... Repetirt!

  i de-odata domnul Dumitracu intoarsecapul spre tua Ruxandita, i se opri mirat,cu sprincenele ridicate!

  cNa, na, na, da ce 'nseamna asta, Ru-

  tii,

  atri,

 • 16 N. N. BELDICEANII

  xand4o? Ce inseamna plinsul asta, Ruxan-dito ? El, bravo, Ruxandito h

  Iar domnioara Ruxandita prinse a ridec'o unda de singe in obraji :

  He-he-he... Bata-te sa te bata, ca co-medios mai eti... Teribil hrean, grozavhrean, foc... .,Si nu, zail, al crezut ca pling ?El, bata-te s te bats... Bata-te s te bata...

  i tua Ruxandita ridea tremurinduli tran-dafiril inflacarati din palarie i tergindu-Ilacrimile c'un colt al ervetului, pe cinddomnul Dumitracu i cu cucoana Polixeniase uitaii mirati la ea i nu tiati ce sd creadd.

 • FOCUL Lin DON VAGMISTRU

  Bel(' we uua. - Chipuri de la mahala.

 • FOCUL LUI DON VAGMISTRU.

  on vagmistru Bursuc, scund, grosi cu mustatile roii, marl cit nitefavoriti, ese dintr'o baratca zdrin-

  ganindu-i vatraiul. E de serviciu. In fatacorpului de gardg se oprete dindu-i ca-pela pe-o sprinceana, ii rachireaza pi-cioarele, 1I pune falnic minile in oldurii, scotindu-i hurta innainte, zbiard la tiganulcare motaete pe scarf cu goarna petre-cuta printr'o mina :

  Mada, ma baragladinl!Balaurul sare ars in picioare racnind

  speriat : Traiti !)i ramine drept ca o luminare, cu ochii

  albi holbati la don' vagmistru.Bine firi-i-ai al dracului de cioard, cum

  ai indraznit sa dormi cind eti de serviciu ?

 • 20 N. N. BELDICEANU

  Tra...St! Nu cricni, cristomatia i pogri-

  bania, ca -ti fac mutatie la falci i to tri-met la bulibaie in pas gimnastic... Suna,inada, adunarea...

  Sunetul ascutit al goarnei taie liniteataberei perzindu-se peste cimpia nemargi-nita, in negurile sinelii ale diminetei. Tro-potul cizmelor umplu aleele prunduite, stra-juite de salcimi piperniciti. Soldatii se in-gra'madeail pe la ui, eeaii, cu ranitele iarmele, zoriti de strigatele sergentilor i ca-poralilor i de ochii cumpliti al. sergentului-major Bursuc care sta tanto, cu stinga 'nold i cu dreapta la caerele roii :

  Mai repede, to Ala, bobocul ala cu nas-turii nefacuti, mai re-pe-de firi-i-ai al dra-cului, ca de asta iti da statul o pine pe zimd... i sa-ti faci nasturii, baita, lung,lu-na ca to ia, ma-intelegi, muma draculuiin pas gimnastic...0

  Don' vagmistru era de o bucata de vremefoarte ciudat: acute era vesel i chema petiganul Papurica :

  Din cite parti se compune arma Man-liher, ma?

 • FOCUL LUI DON VAGMISTRIT 21

  Traiti, don sergent-major, arma luiManlichi se compune din: Mecanistru olainchidere, mecanistru da deschidere...

  i don' vagmistru se strimba de ris.Apoi deodata ii perea cheful din senin iraminea cu ochii in gol rasucindu-i cae-rele inflacarate.

  in via.ta lull don vagmistru era o taina :Pdpurica spusese camarazilor ca 1-a vazutinteo noapte, pe la ceasul schimbului aldoilea, ratacind in lumina lunei, vorbindsingur i smulgindu-I cu disperare mus-tatile.

  ... Dupa ce eird toti la instructie donvagmistru Bursuc o lua agale spre can-tina, printre salcimii saraci; paea melan-colic tiriindu-i vatraiul prin prund; la upcantinei se opri, ill trase capela pe-o sprin-ceana, ii ridica .carimbii cizmelor, ii rd-suci caerele cu amindoud minile i scoind-anto pieptul innainte deschise ua i infra".

  Inauntru, la tejghea, intre clondire, co-vrigi, nururi portocalii pentru amnare, sa-lam, gulere de cauciuc, parizer, nasturicazoni, i pine, sta un picia cu ortulverde i se scobea melancolic in nas, in

 • 22 N. N. BELDICEANU

  biziitul somnoros al mutelor. Don' vag-mistru Bursuc se a*ez'a la o masa i po-ronci incruntat:

  Baita, un sfert de yin la subsemnatu!Prislea aduce vinul tiriindu-i lene nite

  papuci uriai, daruiti de jupinul; cased dei se duce gura pana la urechi i umplesomnoros un pahar zoios. Don' sergent-major it dearta cu necaz i-1 trintete cufurie pe masa; intoarce ochi cumpliti spreiatac, pufnete, geme, bate cu degetele da-xabana in masa i-i da capela cind peceafa cind pe ochi:

  Baita, o militara!Acum a tipat aa de groaznic ca era

  sa-I bage pe piciu in boale. Ua se des-chide i intra jupinul leganindu-i burtauriaa.

  Am onoare a va saluta dom'le Ghita,ce mai hala-bala ? zice don vagmistru iochii i se intorc iar furioi spre ua ietacului.

  Mai piciule, incu'n sfert de vin!i don sergent-major Bursuc iar prinde

  a pufni, a geme, a bate cu degetele da-rabana in masa i-ai da capela cind peceafa, cind pe ochi.

 • FOWL LIII DON VAGMISTRII 23

  insfirit ua se deschide i cucoana Frosa,jumatatea jupinului, rasare in prag i motaeuor din cap. E subtirica, are fata alba caunca dintre gulerile i nasturii cazoni, icind a dat cu ochii de don' vagmistru parcai-a presurat o mina nevazuta paprica pefata; are sprincene codate, ca trase cu car-buncle, gene negre i ochi neastimparatide drac.

  Don' sergent-major Bursuc se face maistacojiii ca gulerul:

  Saru' minu4-ile coanaVorbete apasat. Apoi mugete deodata

  cumplit :Dom'le Ghita eu sint teribil om la minie,

  sint terrribil... Sa-1 fereasca Maica Precistapa ala care m'o contra pa mine numal cuatitica...

  Cucoana Frosa s'a ingalbinit ca manun-chiul de luminari, dintre pastrama i pa-rizer. i don' vagmistru o fulgera odatape supt sprincenele incruntate; bea vinulpans 'n fund i trintete paharul sa-1 sfarme;apoi sa 'nduioaza din senin i prinde aofta cu ochii in gol :

  S'a stricat militia dom'le ! daca o

  Frosa,..))

  $i

 • 24 N. N. BELDICEANU

  sa ma 'ntrebi: pen' ce? Am s strig sus.i tare : S'a stricat dom'le, pen'ca nu maie frica de mutatie la falci... Eeei, sfint lucrumai era mutatia aia sireaca... Era iniqtonene Ghita, misto sireaca... D'aia militiaera atunci militie si deceoplina, deceoplina!Cind venea inainte vreme un recrut in-naintea unei dente, is sama bine dum-neata: innaintea unei dente, nu a unui grad !cind batea odata talpa: zdup! se cutre-mura pamintul, i cind ducea mina la ca-pela si striga odata : Traiti domn'le desca! Dcredeai ca i s'ail rupt baerile inemei, nuceva... Avea inema atunci ostasul, sireacul,pen'-ca inima i-o bagam noi! Ia sa-1 fi pusnaiba pe careva sa lucreze moale ca ieravai de steaua lui, val de maica lui: ii sca-pare.' capriorin Ei, sfint lucru, Doamne,mai era mutatia aia la talci nene Ghita!

  Pe usa deschisa soarele varsa valuri defoc. Departe, in lumina alba, se inaltailcomenzile ofiterilor si fulgerau sutele debaionete. Linga cantina un caprar de-oschioapa, perdut in niste cizme uriase, mus-truluia pe un recrut cit un munte si totmereil se ridica in virful cizmelor, stringea

 • FOCUL LII1 DON VAGRISTRIJ 25

  pumnii, 1ntindea git...