Nr. 7, IULIE 2015 Buletin Informativ - APIA Gorj Page 3 Buletin informativ al APIA - Centrul Judetean

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nr. 7, IULIE 2015 Buletin Informativ - APIA Gorj Page 3 Buletin informativ al APIA - Centrul...

 • Buletin Informativ

  Activitatea APIA Gorj în lunile IULIE –AUGUST 2015

  Stadiul primirii cererilor unice de plata pentru anul 2015 la APIA GORJ

  Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2015 s-a finalizat, cererile unice putându-se depune până la data de 15 iunie 2015, fără penalizări, și 25 de zile calendaristice după aceasta dată, cu penalizări de 1% pentru fiecare zi de

  întârziere. In 2015, APIA Gorj a primit un nr. de 18.789 cereri unice, pentru o suprafață totală de 74.903,79 ha.

  31 iulie 2015 — termen limită pentru depunerea cererii de rambursare, respectiv termen limita pentru depunerea cererii de acord prealabil pentru motorina utilizată în agricultura Producătorii agricoli interesați pot depune cererea de acord prealabil pentru anul 2015, pentru acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, pe o perioadă de 15 zile lucrătoare, adică în intervalul 14 iulie - 5 august 2015, inclusiv, în baza prevederilor OMADR nr.1727/2015 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare si control, precum si formularistica necesara aplicarii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura.

  1 august, termen limita depunere cerere de sprijin in cadrul PNA 2014-2016 Până la data de 01 august 2015, apicultorii, prin asociatiile de profil, pot depune cererea anuală și documentele însoțitoare, în cadrul Programului Naţional Apicol (PNA) 2014-2016. Eco-conditionalitatea, ca parte a Politicii Agricole Comune (PAC) Ecocondiţionalitatea este un mecanism care conditioneaza acordarea sprijinului financiar din fonduri europene si nationale (plati directe, ajutoare nationale tranzitorii, plati prin masurile de dezvoltare rurala si masuri de piata), de respectarea unor norme obligatorii privind mediul, siguranta alimentara, sanatatea animalelor si a plantelor, bunastarea animalelor, precum si mentinerea terenurilor in bune conditii agricole si de mediu. Scopul sistemului de ecoconditionalitate este acela de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi durabile, printr-o sensibilizare mai puternica a fermierilor in legatura cu necesitatea respectarii acestor norme. Cum poate beneficia un fermier de plata pentru inverzire Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu sau plata pentru înverzire, sau pentru ecologizare cum mai este denumită, este reglementată de art. 43 alin. (1) din Reg.(UE) nr. 1307/2013 şi art.17 din OUG. 3/2015, se acorda fermierilor care aplica pe toată suprafaţa eligibilă urmatoarele practici agricole benefice pentru clima si mediu:

   diversificarea culturilor;

   mentinerea pajistilor permanente existente;

   prezenta unei zone de interes ecologic pe suprafata agricola (ZIE).

  Acte normative de interes

  OMADR nr.1727/2015 pentru aprobarea procedurilor specifice de

  implementare si control, precum si formularistica necesara aplicarii schemei

  de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in

  agricultura—Monitorul Oficial nr. 524 si 524 bis/14.07.2015

  Agentia de Plati și Interventie pentru Agricultura—Centrul Judetean Gorj

  Nr. 7, IULIE 2015

  Stadiul primirii cererilor unice de plata pentru anul 2015 2-4

  31 iulie 2015 — termen limită pentru depunerea cererii de acord prealabil pentru motorina utilizată în

  4-5

  1 august, termen limita depunere cerere de sprijin in cadrul PNA 2014-2016

  5

  Eco-conditionalitatea, ca parte a Politicii Agricole Comune (PAC)

  5-6

  Cum poate beneficia un fermier de plata pentru inverzire 6-8

  Acte normative de interes publicate in iun.—iul. 2015 9

  Acțiuni și termene iulie—august 2015 9

  Cuprins:

 • Page 2 Bulet in informativ a l APIA - Centru l Judetean GORJ Nr.7, IULIE 2015

  Stadiul primirii cererilor unice

  de plata pentru anul 2015 la APIA GORJ Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2015 s-a finalizat, cererile unice putându-se depune până la data de 15 iunie 2015, fără penalizări, și 25 de zile calendaristice după aceasta dată (până la 10 iulie 2015), cu penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere. In 2015, APIA Gorj a primit un nr. de 18.789 cereri unice pentru o suprafață totală de 74.903,79 ha.

  În anul 2015, din fondurile europene (F.E.G.A. şi F.E.A.D.R.) şi bugetul national (BN), în sectorul vegetal şi zootehnic, fermierii au avut posibilitatea accesării următoarele scheme de sprijin:

  I.1.Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); I.2.Plata redistributivă; I.3.Plata pentru practici agricole benefice pentru climă, şi mediu; I.4.Plata pentru tinerii fermieri; I.5.Schema de sprijin cuplat - în domeniul vegetal şi zootehnic; I.6.Schema simplificată pentru micii fermieri; I.7.Ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT), în domeniul vegetal şi zootehnic. II.1. Măsura 10 – Agromediu şi climă ; II.2. Măsura 11–Agricultură ecologică; II.3. Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri

  semnificative;

  Structura cererilor unice în sector vegetal este redată în tabelul de mai jos :

  45 36

  31 10

  31 05

  20 62

  22 42

  19 84 17

  50 SAP

  CL Tg-JIU

  CL Tg-Carbunesti

  CL Novaci

  CL Motru

  CL Turceni

  CL Hurezani

  Schema de plată accesată Număr cereri

  depuse

  Suprafaţa

  aferentă (ha)

  Cuantum/

  schemă (euro/ha.)

  Sector vegetal 18.789 74.903,79 *

  Plată unică pe suprafaţă (SAPS) 18.789 74.903,79 79

  Plata redistributivă 18.789 74.903,79 5/45 Plată pentru tinerii fermieri 644 2.565,82 20

  Plăti pentru practici benefice - mediu şi climă 9.450 37.451 24

  Plata simplificată pentru micii fermieri ≈17.000 67.500 ≤ 1.250

  Ajutoare naţionale tranzitorii - sector vegetal 12.537 29.312,31 20

  Masura 13.1 Plăţi zone cu constrângeri naturale (fostă ZMD) 4.274 86

  Masura 13.2.Plăţi zone cu constrângeri semnificative (fostă ZDS) 1.525 54

  Măsura 10 - Plăţi pentru agromediu şi climă - - -

  Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală 296 8.160,20 93

  Pachetul 2 – Practici agricole tradiţionale – var 2.1 50 208,10 100

  Pachetul 2 – Practici agricole tradiţionale – var 2.2 71 340,63 21 Pachetul 4 – Culturi verzi 3 4,13 128

  Pachetul 3.2. Lucrari pe pajişti pt. Lanius şi Falco 1 71,88 171

  Masura.11.1.Plăţi pentru agricultura ecologică – subm.- conversie 1 1,42 124 - 620

  Masura.11.2.Plăţi pt. agricultura ecologică – subm. practici ecologice 2 4,79 111- 479

  Măsura 214 –Plăţi compensatorii de agromediu - - -

  Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală 207 1024,76 128

  Pachet 1 şi 2 Pivn + Practici agricole tradiţionale 253 10.245,01 54

  Pachetul 3 – Plăti de pasari - Crex crex 1 1,44 130

  Pachetul 4 – Culturi verzi 3 4,78 101

 • Structura cererilor unice în sector zootehnic este redată în tabelul de mai sus:

  Principalele cauze care au limitat numărul cer-

  erilor unice în campania 2015:

   Utilizatorul de păşuni şi fâneţe trebuia să facă dovada desfăşurării unei activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă, păşune respectiv fâneţe prin păşunare cu efective de animale, asigurând o încăr- cătură de min.0,3 UVM/ha. sau prin cosire cel puţin o dată pe an;

   Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro, aveau opţiunea de a se înregistra la Oficiul National al Registrului Comertului ca PFA., I.I. sau I.F. sau trebuia sa furnizeze documente de inregistare fiscale (declaratia 200 - venituri realizate/ declaratia 221, de impunere, adeverinta eliberata de ANAF – venituri realizate în anul precedent anului de cerere);

   În cazul persoanelor juridice care în anul anterior de plata, au primit plăți directe ce depășesc cuantumul de 5000 euro si se regasesc pe lista excluderilor de la plata, acestia pot deveni fermieri activi dacă dove- desc ca activitatea agricolă desfășurată în exploatația lor reprezintă principala lor activitate, astfel: 1. cuantumul anual al plăților directe este cel puțin

  5% din veniturile sale totale obținute din activități neagricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi, sau

  2. veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activitățile agricole reprezintă cel puțin o treime din veniturile totale obținute în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi;

   Fermierii aveau obligaţia să identifice, să declare, să delimiteze şi să localizeze fără echivoc parcelele agricole utilizate în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, cu o toleranţă de ampla- sare aferentă zonei tampon calculată de 0,75 m;

   Incepând cu anul 2015, nu se acordă plăţi directe pe suprafaţă, în cazul suprafeţelor de “pârloagă” - definite ca fiind terenul arabil necultivat, lăsat în repaus pentru refacere mai mult de 1 an, a suprafeţelor din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de