of 27 /27
Nya referensvärden för Nya referensvärden för spirometri spirometri Per Gustafsson, öl, docent Per Gustafsson, öl, docent Barn- och Ungdoms-Medicin, Klin Fys Lab samt Barn- och Ungdoms-Medicin, Klin Fys Lab samt FoU-centrum FoU-centrum Kärnsjukhuset, Skövde Kärnsjukhuset, Skövde

Nya referensvärden för spirometri

  • Upload
    eben

  • View
    170

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nya referensvärden för spirometri. Per Gustafsson, öl, docent Barn- och Ungdoms-Medicin, Klin Fys Lab samt FoU-centrum Kärnsjukhuset, Skövde. Innehåll. Varför spirometri Vad är spirometri Lungutveckling Vad är referensvärden Vaför är referensvärden viktiga - PowerPoint PPT Presentation

Text of Nya referensvärden för spirometri

Page 1: Nya referensvärden för spirometri

Nya referensvärden för Nya referensvärden för spirometrispirometri

Per Gustafsson, öl, docentPer Gustafsson, öl, docentBarn- och Ungdoms-Medicin, Klin Fys Lab samt Barn- och Ungdoms-Medicin, Klin Fys Lab samt

FoU-centrumFoU-centrumKärnsjukhuset, SkövdeKärnsjukhuset, Skövde

Page 2: Nya referensvärden för spirometri

InnehållInnehåll• Varför spirometri Varför spirometri

• Vad är spirometri Vad är spirometri

• LungutvecklingLungutveckling

• Vad är referensvärden Vad är referensvärden

• Vaför är referensvärden viktiga Vaför är referensvärden viktiga

• Problem med referensvärden Problem med referensvärden

• Senaste nytt om referensvärden Senaste nytt om referensvärden

Page 3: Nya referensvärden för spirometri

Varför spirometriVarför spirometri • Med enkel spirometri kan lungsjukdom som orsak till Med enkel spirometri kan lungsjukdom som orsak till

andningsbesvär eller onormal fysisk utröttbarhet ofta andningsbesvär eller onormal fysisk utröttbarhet ofta direkt påvisasdirekt påvisas

• Obstruktiv funktionsavvikelse kan direkt diagnosticeras Obstruktiv funktionsavvikelse kan direkt diagnosticeras och restriktiv avvikelse kan indikerasoch restriktiv avvikelse kan indikeras

• Astmadiagnosen kan ibland direkt verifierasAstmadiagnosen kan ibland direkt verifieras

• Objektivt mått vid uppföljning lungsjukdomObjektivt mått vid uppföljning lungsjukdom

• Lungfunktionen (FEVLungfunktionen (FEV11) är direkt kopplad till överlevnad) är direkt kopplad till överlevnad

Page 4: Nya referensvärden för spirometri

Height (cm)

140120100806040

FEV

0.75

(L)

1.6

1.4

1.2

1.0

.8

.6

.4

.2

0.0

140120100806040

FEV

0.75

(L)

1.6

1.4

1.2

1.0

.8

.6

.4

.2

0.0

Längd (cm)

FEV

0.75 (L

)

40 60 80 100 120 140

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

FriskCF

Kozlowska, AJRCCM 2008

Hjälp att skilja frisk från sjuk

Page 5: Nya referensvärden för spirometri

Förlopp för FEV1 hos pojke CF

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

143 147 149 151

Längd (cm)

FEV 1

(L)

Förväntat

Nedre normalgräns

Hjälp att styra behandlingen

Patientens värde

Page 6: Nya referensvärden för spirometri

Enkel dynamisk spirometriEnkel dynamisk spirometri

Den maximala luftvolym Den maximala luftvolym som kan andas ut vid en som kan andas ut vid en forcerad exspirationforcerad exspiration

Page 7: Nya referensvärden för spirometri

Enkel spirometriEnkel spirometri

FEVFEV11

FVC FVC

FEVFEV11/FVC %/FVC %

Flöde-volym-kurvanFlöde-volym-kurvan

Page 8: Nya referensvärden för spirometri

Enkel spirometriEnkel spirometri

FEVFEV11 = luftrörsdiameter = luftrörsdiameter

FVC = lungstorlekFVC = lungstorlek

FEVFEV11 / FVC % = luftrörsdiameter i / FVC % = luftrörsdiameter i

förhållande till lungstorlekförhållande till lungstorlek

Page 9: Nya referensvärden för spirometri
Page 10: Nya referensvärden för spirometri
Page 11: Nya referensvärden för spirometri

Förflyttning av det flödesbegränsande Förflyttning av det flödesbegränsande segmentet i perifer riktning under expirationensegmentet i perifer riktning under expirationen

Page 12: Nya referensvärden för spirometri

Förändringar av formen på MEFV-kurvan Förändringar av formen på MEFV-kurvan under ökande obstruktionunder ökande obstruktion

Expirerad volym (% pred)

Flöde

100

0

1000

Page 13: Nya referensvärden för spirometri

Lungutveckling och referensvärdenLungutveckling och referensvärden

Page 14: Nya referensvärden för spirometri

MEFV-kurvor hos fyra barn 4, 9, 17 och 34 månader gamla.

Notera det relativt restriktiva mönstret tidigt i barndomen!

Adult-type pulmonary function tests in infants without respiratory disease. Castile R et al. Pediatr Pulmonol 2000; 30: 215-7.

Page 15: Nya referensvärden för spirometri

Könsskillnader i luftvägskaliber och Könsskillnader i luftvägskaliber och tillväxt av denna gentemot lungstorlektillväxt av denna gentemot lungstorlek

Implications for natural historyof respiratory diseases over the whole lifespan:

‘Respiratory diseases in Women’Eur Respir Mon 2003;25

Merkus et al. J Appl Physiol. 1993;75:2045

Page 16: Nya referensvärden för spirometri

• Förklarar inter-individuella variationer i flöde relativt lungvolym

• Dysanapsis kan börja i tidig barndom (Martin et al. J Applied Physiol 1988;65:822)

“ Oproportionerlig men fysiologiskt normal tillväxt av luftrören i relation till lungvolymen“

(Green et al. J Applied Physiol 1974;37:67)

Dysanaptisk (ojämn) lungtillväxtDysanaptisk (ojämn) lungtillväxt

Page 17: Nya referensvärden för spirometri

Fortsätter man att ha små luftvägar från Fortsätter man att ha små luftvägar från småbarnsåldern till vuxen ålder?småbarnsåldern till vuxen ålder?

Martin TR et al. J Appl Physiol 1988; 65: 822-8.

26 friska män och 21

kvinnor följda under 18 år

Notera betydande “tracking” med åldern!

Page 18: Nya referensvärden för spirometri

Var kommer referensvärden från ?

Page 19: Nya referensvärden för spirometri

• Frisk = Normal

• Normalvärdesområde (95 % av populationen)• Värden utanför klassificeras som onormala

Normalområdet

170 g/dL125 g/L

Hb-värde

Page 20: Nya referensvärden för spirometri

• Samma princip men nu beror normalområdet på fler faktorer, t ex längd, ålder, kön och etnicitet

Referensekvationer för spirometri

Längd (cm)

Pred

ikte

rat F

EV1

Page 21: Nya referensvärden för spirometri

• Vilka är med i “stickprovet” från populationen?

• Hur har stickprovet valts ut ?

• När gjordes stickprovet ?

• Stickprovet ska vara stort, slumpmässigt utvalt och spegla den aktuella populationens karakteristika

Referenspopulationen

Page 22: Nya referensvärden för spirometri

• Utesluta– Luftvägsinfektion nyligen– Kroniska tillstånd (t ex CF)– Kongenitala tillstånd som påverkar lungfunktionen

• Hur gör vi med • rökanamnes ?• astma eller bronkit som barn ?• prematuritet ?• exposition för luftföroreningar ?• feta och undernärda ?

Referenspopulation för lungfunktion

Page 23: Nya referensvärden för spirometri

Pubertetsspurten• Kroppsstorlek och

lungfunktion ökar i relation till ålder under tonåren, men i varierande takt

• Referensekvationer för yngre barn underskattar lungfunktionen i övre tonåren

• De Groodt ERJ 1988• Hibbert M PP 1989• Borsboom:AJRCCM 1996• Chinn: Ann Hum Biol 2006

Page 24: Nya referensvärden för spirometri

Betydelse av åldern

• Relationen mellan lungvolym och kroppsstorlek skiljer sig– under de första levnadsåren, – under pubertetsspurten – under åldrandet

• För spirometriska mått kan interaktionstermen “ålder * längd” överkomma denna svårighet

– Quanjer et al 1995, Chinn et al 2006

Page 25: Nya referensvärden för spirometri

Spirometri-resultat beror också på

• Teknik

• Utrustning

• Mätsituation

• Vilket mått man mäter

• Kriterier för kvalitetskontroll• När mätningarna gjordes

Page 26: Nya referensvärden för spirometri

Freriks et al. Pediatr Res 2000;47:316

Sekulära trender

SlutlängdMenarche

de Muinck Keizer-Schrama et al. Hum Reproduction Update 2001;7:287

Page 27: Nya referensvärden för spirometri

Kohort-effekter på lungfunktionen

Cross-sectional data