of 23 /23
ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor M.Of.Nr.677 din 1 septembrie 2016 Sursa Act: Monitorul Oficial MINISTERUL SANATATII CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Nr. 982 din 31 august 2016 Nr. 685 din 31 august 2016 ORDIN pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora Vazand Referatul de aprobare nr. VVV 3.297 din 31 august 2016 al Ministerului Sanatatii si nr. DG 1.557 din 31 august 2016 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, avand in vedere art. 58 alin. (4) si (5) si art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tinand cont de Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016

Vigoare

Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente

M.O. 677/2016

Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilorM.Of.Nr.677 din 1 septembrie 2016 Sursa Act: Monitorul Oficial

MINISTERUL SANATATII CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATENr. 982 din 31 august 2016 Nr. 685 din 31 august 2016

ORDINpentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul

ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda

bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Vazand Referatul de aprobare nr. VVV 3.297 din 31 august 2016 al Ministerului Sanatatii si nr. DG 1.557 din 31 august 2016 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, avand in vedere art. 58 alin. (4) si (5) si art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tinand cont de Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acordain cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privindorganizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationalede Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Page 2: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 951 si 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La sectiunea P1 „Programul national de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere“, pozitiile 27, 51 si 235 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„27

W55354004

J01CR02

AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

AUGMENTINSR 1000 mg/62,5 mg

COMPR. ELIB. PREL.

1000 mg/ 62,5 mg

BEECHAMGROUP PLC

MAREABRITANIE

CUTIE CU BLIST. AL/PVC-AL-PP X 28 COMPR. ELIB. PREL.

P-RF 28

1,256071

1,642857

0,000000

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.

51W55342003

J01CR02

AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

AUGMENTIN(R) ES

PULB. PT. SUSP. ORALA

600 mg/ 42,9 mg/ 5ml

SMITHKLINE BEECHAMLTD.

MAREABRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA TRANSPARENTA CONTINAND PULB. PENTRU 100 ML SUSPENSIE SI OLINGURITA DOZATOARE DIN POLISTIREN, MARCAT CU GRADATII PT. MASURAREA VOLUMELOR2,5 ML SI 5,0 ML

P-RF 1

27,200000

35,580000

0,000000

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.

235

W57938004

J01MA14

MOXIFLOXACINUM

AVELOX® 400 mg/ 250 ml

SOL. PERF.

400 mg/ 250 ml

BAYER PHARMA AG

GERMANIA

CUTIE X 5 FLACOANE DIN STICLA X 250 ML

S 5 68,412000

83,517600

17,564400“

2. La sectiunea P1 „Programul national de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere“, pozitiile 397, 398, 399, 400 si 401 se abroga. 3. La sectiunea P1 „Programul national de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere“, dupa pozitia 435 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 436, 437, 438 si 439, cu urmatorul cuprins:

Page 3: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

„436

W62717001

J01MA14

MOXIFLOXACINUM

MOFLAXA 400 mg/ 250 ml

SOL.PERF.

400 mg/ 250 ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 1FLAC. DIN STICLA INCOLORA A250 MLSOL. PERF.

PR 1 58,050000

73,400000

0,000000

437 W62717002

J01MA14

MOXIFLOXACINUM

MOFLAXA 400 mg/ 250 ml

SOL.PERF.

400 mg/ 250 ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 5FLAC. DIN STICLA INCOLORA ACATE 250 ML SOL. PERF.

PR 5 57,010000

69,598000

0,000000

438 W62396001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 200 mg

PULB. + SOLV. PT. SOL.PERF.

200 mg

PFIZERLIMITED

MAREA BRITANIE

1 FLACON DIN STICLATRANSPARENTA, CU CAPACITATEA DE 30 ML+1 PUNGA DEPERFUZIE DIN POLIPROPILENA A 50 ML +1 SERINGA A 20 ML +1 ADAPTOR PT. FLACON

PRF

1 347,976000

424,812000

87,778000

439W14088001

J05AE08 ATAZANAVIRUM

REYATAZ 200 mg

CAPS.

200 mg

BRISTOL-MYERS SQUIBB

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. PEIDCU1 SISTEM DE INCHIDERE SECURIZAT PT. COPII,DIN POLIPROPILENA X 60 CAPS.

P-RF/ R

6026,055666

29,036500

0,000000“

4. La sectiunea P1 „Programul national de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza“, pozitia 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„81

W57938004

J01MA14

MOXIFLOXACINUM

AVELOX® 400 mg/250 ml

SOL. PERF.

400mg/250ml

BAYERPHARMA AG

GERMANIA

CUTIE X5 FLACOANE DIN STICLA X 250 ML

S 5 68,412000

83,517600

17,564400“

5. La sectiunea P1 „Programul national de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza“, dupa pozitia 96 se introduc doua noi pozitii, pozitiile 97 si 98, cu urmatorul cuprins:

Page 4: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

„97W62717001

J01MA14

MOXIFLOXACINUM

MOFLAXA 400 mg/250 ml

SOL. PERF.

400mg/250ml

KRKA,D.D.,NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA INCOLORA A 250ML SOL.PERF.

PR 158,050000

73,400000 0,000000

98W62717002

J01MA14

MOXIFLOXACINUM

MOFLAXA 400 mg/250 ml

SOL. PERF.

400mg/250ml

KRKA,D.D.,NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLA INCOLORA A CATE 250 ML SOL. PERF.

PR 557,010000

69,598000

0,000000“

6. La sectiunea P3 „Programul national de oncologie“, pozitiile 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303si 304 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„285

W59881004

L01XE01

IMATINIBUM****

EGITINID 100 mg CAPS.

100 mg

EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.

UNGARIA

CUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 120 CAPS.

PR120

4,491799

5,483599

44,348484

286

W06844004

L01XE01

IMATINIBUM****

GLIVEC 100 mg

CAPS. 100 mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

MAREABRITANIE

CUTIE X 120 CAPS.

PR 120

4,491799

5,483599

70,863151

287

W59827004

L01XE01

IMATINIBUM****

IMATINIB ACTAVIS 100 mg

CAPS. 100 mg

ACTAVISGROUP PTC EHF.

ISLANDA

CUTIE CU BLISTER DIN AL/PVC/ACLAR X120 CAPSULE

PR 120

4,491799

5,483599

22,765567

288

W59679004

L01XE01

IMATINIBUM****

NIBIX 100mg

CAPS. 100 mg

TERAPIAS.A.

ROMANIA

CUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 120 CAPS.

PR 120

4,491799

5,483599

44,348484

289

W61684004

L01XE01

IMATINIBUM****

IMATINIB FRESENIUSKABI 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

FRESENIUS KABIDEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.

PR 604,491799

5,483599

41,263901

290

W59486006

L01XE01

IMATINIBUM****

IMAKREBIN100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

ALVOGENIPCO S.A.R.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.

PR 120

4,491799

5,483599

37,104401

291

W59500004

L01XE01

IMATINIBUM****

IMATINIB ZENTIVA 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHA

CUTIE CU 12 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.

PR 120

4,491750

5,483583

0,000000

292

W59589001

L01XE01

IMATINIBUM****

IMATINIB TEVA 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

TEVA PHARMA B.V.

OLANDA

CUTIE CU BLIST. OPA/AL/PVC/AL

PR 120

4,491799

5,483599

42,704901

Page 5: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

A CATE 120 X 1COMPRIMAT

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.

294

W59541007

L01XE01

IMATINIBUM****

IMATINIB GLENMARK 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.

REPUBLICA CEHA

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.

PR120

4,491799

5,483599

44,348484

295

W61215006

L01XE01

IMATINIBUM****

NEOXELL100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

NEOLA PHARMA SRL ROMANIA

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR.FILM.

PR120

4,491799

5,483599

44,348484

296

W59852005

L01XE01

IMATINIBUM****

MEAXIN 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

KRKA, D.D.,NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 120 COMPR.FILM.

PR120

4,491799

5,483599

28,416401

297

W59852011

L01XE01

IMATINIBUM****

MEAXIN 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

KRKA, D.D.,NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR.FILM.

PR120

4,491799

5,483599

28,416401

298

W59590001

L01XE01

IMATINIBUM****

IMATINIB TEVA400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

TEVA PHARMAB.V.

OLANDA

CUTIE CU BLIST. OPA/AL/PVC/AL A CATE30 X1 COMPRIMAT

PR30 34,800000

39,457999

160,447001

299

W59501001

L01XE01

IMATINIBUM****

IMATINIB ZENTIVA400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHA

CUTIE CU 3BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.

PR3034,800000

39,457666 0,000000

300

W61686003

L01XE01

IMATINIBUM****

IMATINIB FRESENIUS KABI400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

FRESENIUS KABI DEUTSCHLANDGMBH

GERMANIA

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

PR3034,800000

39,457999

152,896334

301

W59853006

L01XE01

IMATINIBUM****

MEAXIN 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

KRKA, D.D.,NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

PR3034,800000

39,457999

113,596334

302

W59487003

L01XE01

IMATINIBUM****

IMAKREBIN 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

PR3034,800000

39,457999

130,894001

303

W61216006

L01XE01

IMATINIBUM****

NEOXELL400 mg

COMPR.

400

NEOLA PHARMA SRL

ROMANIACUTIE X BLISTERE

PR30 34,800000

39,457999

160,447001

Page 6: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

FILM.

mg

PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPRIMATEFILMATE

304

W59542002

L01XE01

IMATINIBUM****

IMATINIB GLENMARK 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.

REPUBLICA CEHA

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

PR3034,800000

39,457999

160,447001“

7. La sectiunea P3 „Programul national de oncologie“, pozitiile 293, 338 si364 se abroga. 8. La sectiunea P3 „Programul national de oncologie“, dupa pozitia 510 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile 511, 512, 513, 514 si 515, cu urmatorul cuprins:

„511

W58810001

L01BC02

FLUOROURACILUM EFUDIX CREMA

50 mg/g

MEDA PHARMA GMBH & CO KG

GERMANIA

CUTIE X 1TUB X 20 G CREMA

PR160,340000

76,300000

0,000000

512W55804003

L01XA03

OXALIPLATINUM

OXALIPLATIN ACCORD 5mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

5 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLA INCOLORA A 40 ML CONC. PT.SOL. PERF. X200 MG OXALIPLATINA

PR1148,992000

181,896000

1,404000

513 W61800001

L01XE01

IMATINIBUM****

IMATINIBACCORD 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

BLIST. PVC/PVDC/AL X60 COMPR.FILM.

PR603,743166

4,569666

0,000000

514 W61801001

L01XE01

IMATINIBUM****

IMATINIBACCORD 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

BLIST. PVC/PVDC/AL X30 COMPR.FILM.

PR3029,000000

32,881666

0,000000

515 W52218002

V03AF03

CALCII FOLINAS

FOLCASIN10 mg/ml

SOL. INJ./PERF.

10 mg/ml

ACTAVISS.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA BRUNA X 10 ML SOL. INJ./PERF.

S/P-RF

1 21,168000

26,764800

12,375200“

9. La sectiunea P5 „Programul National de Diabet Zaharat“, dupa pozitia 135 se introduc doua noi pozitii, pozitiile 136 si 137, cu urmatorul cuprins:

Page 7: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

„136

W59674016

A10BB09

GLICLAZIDUM

GLYCLADA 60 mg

COMPR. CUELIB. MODIF.

60mg

KRKA,D.D.,NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BLIST.PVC-PVDC/AL X 60COMPR.CU ELIB. MODIF.

PRF600,334500

0,452000 0,000000

137W62709004

A10BB09

GLICLAZIDUM

GLYCLADA 90 mg

COMPR. CUELIB. MODIFICATA

90mg

KRKA,D.D.,NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BLIST.OPA-AL-PVC/ALX 60 COMPR.ELIB. MODIF.

PRF600,523666

0,685000

0,000000“

10. La sectiunea P6 „Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis sever“, subprogramul P6.1 „Hemofilie si Talasemie“, dupa pozitia 48 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile 49, 50, 51, 52 si 53, cu urmatorul cuprins:

„49

W62498001

B02BD03

COMPLEX DEANTIINHIBITORI AI COAGULARII**

FEIBA 25 U/ml

PULB. + SOLV. PT. SOL.PERF.

25 U/ml

BAXALTA INNOVATIONS GMBH

AUSTRIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA INCOLORA, CU CAPAC. DE50 ML CARE CONTINE 500U FEIBA PULB. PT. SOL. PERF. +1 FLAC. DINSTICLA INCOLORA, CU CAPAC. DE20 ML CARE CONTINE 20 ML APA PURIFICATA PT. PREPARATE INJ.

PR1 1.459,220000

1.628,700000

0,000000

50 W62499001

B02BD03

COMPLEX DEANTIINHIBITORI AI COAGULARII**

FEIBA 50 U/ml

PULB. + SOLV. PT. SOL.PERF.

50 U/ml

BAXALTA INNOVATIONS GMBH

AUSTRIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA INCOLORA, CU CAPAC. DE50 ML CARE CONTINE 1000 U FEIBA PULB.PT. SOL. PERF. + 1 FLAC. DIN

PR1 2.889,810000

3.188,050000

0,000000

Page 8: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

STICLA INCOLORA, CU CAPAC. DE20 ML CARE CONTINE 20 ML APA PURIFICATA PT. PREPARATE INJ.

51 W62888001

B02BD06

FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND**

IMMUNATE 1000 UI FVIII/750 UI FVW

PULB. + SOLV. PT. SOL.INJ.

1000 UI/750UI

BAXALTA INNOVATIONS GMBH

AUSTRIA

CUTIE CU 1 FLAC. MONODOZA CUPULB. PT. SOL. INJ. +1 FLAC. MONODOZA CUSOLV. + 1 SET DE TRANSFER/FILTRU +1 SERINGA DE UNICA FOLOSINTA (10 ML) + 1AC DE UNICAFOLOSINTA +1 SET DE PERFUZIE

PR1 1.263,180000

1.415,020000

0,000000

52 W62886001

B02BD06

FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND**

IMMUNATE 250 UI FVIII/190 UI FVW

PULB. + SOLV. PT. SOL.INJ.

250UI/190UI

BAXALTA INNOVATIONS GMBH

AUSTRIA

CUTIE CU 1 FLAC. MONODOZA CUPULB. PT. SOL. INJ. +1 FLAC. MONODOZA CUSOLV. + 1 SET DE TRANSFER/FILTRU +1 SERINGA DE UNICA FOLOSINTA (5 ML) + 1 AC DE UNICAFOLOSINTA +1 SET DE PERFUZIE

PR1 310,560000

376,660000

0,000000

53 W62887001

B02BD06

FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND**

IMMUNATE 500 UI FVIII/375 UI FVW

PULB. + SOLV. PT. SOL.INJ.

500UI/375UI

BAXALTA INNOVATIONS GMBH

AUSTRIA

CUTIE CU 1 FLAC. MONODOZA CUPULB. PT. SOL. INJ. +1 FLAC. MONODOZA CUSOLV. + 1 SET DE TRANSFER/FILTRU +1 SERINGA DE UNICA FOLOSINTA (5 ML) + 1 AC DE UNICAFOLOSINTA +1 SET DE PERFUZIE

PR1 589,060000

680,230000

0,000000“

Page 9: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

11. La sectiunea P6 „Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, sectiunea P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozitiile 2, 3, 4, 5 si 6 seabroga. 12. La sectiunea P6 „Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imuno-deficienta primara“, pozitiile 2, 3, 4, 5 si 6 se abroga. 13. La sectiunea P7 „Programul national de boli endocrine, tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoza, gusa datorata carentei de iod si proliferarii maligne“, dupa pozitia 52 se introduc treizeci si sapte de noi pozitii, pozitiile 53-89, cu urmatorul cuprins:

„53

W62746002

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

THERACAP 131

CAPS.

37 MBq-5,55 GBq

GE HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CONTAINER DIN PLUMB X1 CAPSULA 1.85 GBQ

S 1 536,090000622,4900000,000000

54 W62746001

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

THERACAP 131

CAPS.

37 MBq-5,55 GBq

GE HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CONTAINER DIN PLUMB X1 CAPSULA 1.11 GBQ

S 1 517,790000602,5400000,000000

55 W62746003

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

THERACAP 131

CAPS.

37 MBq-5,55 GBq

GE HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CONTAINER DIN PLUMB X1 CAPSULA 111 MBQ

S 1 319,240000386,1200000,000000

56 W62746004

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

THERACAP 131

CAPS.

37 MBq-5,55 GBq

GE HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CONTAINER DIN PLUMB X1 CAPSULA 185 MBQ

S 1 235,180000287,1100000,000000

57 W62746005

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

THERACAP 131

CAPS.

37 MBq-5,55 GBq

GE HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CONTAINER DIN PLUMB X1 CAPSULA 2.59 GBQ

S 1 801,820000912,1300000,000000

58 W62746006

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

THERACAP 131

CAPS.

37 MBq-5,55 GBq

GE HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CONTAINER DIN PLUMB X1 CAPSULA 259 MBQ

S 1 338,740000407,3800000,000000

59 W62746007

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

THERACAP 131

CAPS.

37 MBq-5,55 GBq

GE HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CONTAINER DIN PLUMB X1 CAPSULA 3.7 GBQ

S 1 1.011,770000

1.140,980000

0,000000

60 W62746008

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

THERACAP 131

CAPS. 37 MBq-5,5

GE HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CONTAINER DIN PLUMB X1

S 1 257,100000313,8700000,000000

Page 10: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

5 GBq

CAPSULA 370 MBQ

61W62746009

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

THERACAP 131 CAPS.

37 MBq-5,55 GBq

GE HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CONTAINER DIN PLUMB X1 CAPSULA 37 MBQ

S 1 217,770000265,8500000,000000

62W62746010

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

THERACAP 131 CAPS.

37 MBq-5,55 GBq

GE HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CONTAINER DIN PLUMB X1 CAPSULA 74 MBQ

S 1 319,240000386,1200000,000000

63 W58677011

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131 CAPSULE

CAPS. PT. UZ TERAPEUTIC

37-7400 MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CECONTINE 1 TUB DIN PP SI CAPACDIN PE CU1 APLICATOR DE PLASTIC CU O CAPSULA PT. UZ TERAPEUTIC INTRODUSINTRO CUTIE METALICA125 MCI

PR1 4.792,990000

5.262,520000

0,000000

64 W58677012

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131 CAPSULE

CAPS. PT. UZ TERAPEUTIC

37-7400 MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CECONTINE 1 TUB DIN PP SI CAPACDIN PE CU1 APLICATOR DE PLASTIC CU O CAPSULA PT. UZ TERAPEUTIC INTRODUSINTR-O CUTIE METALICA150 MCI

PR1 5.213,990000

5.721,410000

0,000000

65

W58677013

V10XA01

NATRIIIODIDUM

MONIYOT-131 CAPSULE

CAPS. PT. UZ TERAPEUT

37-7400

MONROL EUROP

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINE

PR1 5.633,990000

6.179,210000

0,000000

Page 11: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

(131I) IC MBqE S.R.L.

R DIN PLUMB CECONTINE 1 TUB DIN PP SI CAPACDIN PE CU1 APLICATOR DE PLASTIC CU O CAPSULA PT. UZ TERAPEUTIC INTRODUSINTRO CUTIE METALICA175 MCI

66

W58677014

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131 CAPSULE

CAPS. PT. UZ TERAPEUTIC

37-7400 MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CECONTINE 1 TUB DIN PP SI CAPACDIN PE CU1 APLICATOR DE PLASTIC CU O CAPSULA PT. UZ TERAPEUTIC INTRODUSINTR-O CUTIE METALICA200 MCI

PR1 3.036,000000

3.355,020000

3.434,590000

67

W58677010

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131 CAPSULE

CAPS. PT. UZ TERAPEUTIC

37-7400 MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CECONTINE 1 TUB DIN PP SI CAPACDIN PE CU1 APLICATOR DE PLASTIC CU O CAPSULA PT. UZ TERAPEUTIC INTRODUSINTR-O

PR1 1.214,124000

1.369,176000

3.588,144000

Page 12: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

CUTIE METALICA100 MCI

68

W58677009

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131 CAPSULE

CAPS. PT. UZ TERAPEUTIC

37-7400 MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CECONTINE 1 TUB DIN PP SI CAPACDIN PE CU1 APLICATOR DE PLASTIC CU O CAPSULA PT. UZ TERAPEUTIC INTRODUSINTRO CUTIE METALICA80 MCI

PR1 4.022,990000

4.423,220000

0,000000

69

W58677001

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131 CAPSULET

CAPS. PT. UZ TERAPEUTIC

37-7400 MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CECONTINE 1 TUB DIN PP SI CAPACDIN PE CU1 APLICATOR DE PLASTIC CU O CAPSULA PT. UZ TERAPEUTIC INTRODUSINTR-O CUTIE METALICA5 MCI

PR1 282,216000 344,532000 1.558,608000

70

W58677007

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131 CAPSULE

CAPS. PT. UZ TERAPEUTIC

37-7400 MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CECONTINE 1 TUB DIN PP SI CAPACDIN PE CU1 APLICATOR DE PLASTIC

PR1 643,308000 746,988000 2.683,242000

Page 13: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

CU O CAPSULA PT. UZ TERAPEUTIC INTRODUSINTR-O CUTIE METALICA50 MCI

71

W58677006

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131 CAPSULE

CAPS. PT. UZ TERAPEUTIC

37-7400 MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CECONTINE 1 TUB DIN PP SI CAPACDIN PE CU1 APLICATOR DE PLASTIC CU O CAPSULA PT. UZ TERAPEUTIC INTRODUSINTR-O CUTIE METALICA30 MCI

PR1 621,348000 723,048000 2.249,382000

72

W58677005

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131 CAPSULE

CAPS. PT. UZ TERAPEUTIC

37-7400 MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CECONTINE 1 TUB DIN PP SI CAPACDIN PE CU1 APLICATOR DE PLASTIC CU O CAPSULA PT. UZ TERAPEUTIC INTRODUSINTR-O CUTIE METALICA25 MCI

PR1 2.552,000000

2.819,830000

0,000000

73

W58677004

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131 CAPSULE

CAPS. PTUZ TERAPEUTIC

37-7400MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CECONTINE 1 TUB DIN PP

PR1 2.412,000000

2.667,230000

0,000000

Page 14: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

SI CAPACDIN PE CU1 APLICATOR DE PLASTIC CU O CAPSULA PT. UZ TERAPEUTIC INTRODUSINTR-O CUTIE METALICA20 MCI

74

W58677003

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131 CAPSULE

CAPS. PTUZ TERAPEUTIC

37-7400MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CECONTINE 1 TUB DIN PP SI CAPACDIN PE CU1 APLICATOR DE PLASTIC CU O CAPSULA PT. UZ TERAPEUTIC INTRODUSINTR-O CUTIE METALICA15 MCI

PR1 2.131,000000

2.360,940000

0,000000

75

W58677002

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131 CAPSULE

CAPS. PTUZ TERAPEUTIC

37-7400MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CECONTINE 1 TUB DIN PP SI CAPACDIN PE CU1 APLICATOR DE PLASTIC CU O CAPSULA PT. UZ TERAPEUTIC INTRODUSINTR-O CUTIE METALICA10 MCI

PR1 308,520000 376,6440001.831,696000

7 W586770 V10XA0NATRIIMONIYOTCAPS. PT 37- MONRO ROMANICUTIE CU PR1 3.812,9900 4.194,32000,000000

Page 15: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

6 08 1IODIDUM (131I)

-131 CAPSULE

UZ TERAPEUTIC

7400MBq

L EUROPE S.R.L.

A

1 CONTAINER DIN PLUMB CECONTINE 1 TUB DIN PP SI CAPACDIN PE CU1 APLICATOR DE PLASTIC CU O CAPSULA PT. UZ TERAPEUTIC INTRODUSINTR-O CUTIE METALICA75 MCI

00 00

77

W58679013

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131

SOL. ORALAPT. UZ TERAPEUTIC

14,8-3700MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CU1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALA 200 MCI

PR13.036,000000

3.355,020000

5.343,180000

78

W58679012

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131

SOL. ORALAPT. UZ TERAPEUTIC

14,8-3700MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CU1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALA 150 MCI

PR16.256,788000

6.865,692000 382,808000

79

W58679011

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131

SOL. ORALAPT. UZ TERAPEUTIC

14,8-3700MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CU1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALA 100 MCI

PR11.214,124000

1.369,176000

4.733,734000

80

W58679010

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131

SOL. ORALAPT. UZ TERAPEUTIC

14,8-3700MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CU1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALA 75MCI

PR14.575,588000

5.033,184000 76,736000

81

W58679009

V10XA01

NATRIIIODIDUM

MONIYOT-131

SOL. ORALAPT. UZ

14,8-3700

MONROL EUROP

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINE

PR1 4.442,990000

4.881,020000

0,000000

Page 16: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

(131I) TERAPEUTIC

MBqE S.R.L.

R DIN PLUMB CU1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALA 60MCI

82

W58679008

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131

SOL. ORALAPT. UZ TERAPEUTIC

14,8-3700MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CU1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALA 50MCI

PR1 643,308000 746,9880003.447,332000

83

W58679007

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131

SOL. ORALAPT. UZ TERAPEUTIC

14,8-3700MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CU1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALA 30MCI

PR1 621,348000 723,0480002.707,182000

84

W58679006

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131

SOL. ORALAPT. UZ TERAPEUTIC

14,8-3700MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU1 CONTAINER DIN PLUMB CU1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALA 25MCI

PR12.972,000000

3.277,630000 0,000000

85

W58679005

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131

SOL. ORALAPT. UZ TERAPEUTIC

14,8-3700MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A5 ML SOL. ORALA 15 MCI

PR1 2.482,000000

2.743,530000

0,000000

86

W58679004

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131

SOL. ORALAPT. UZ TERAPEUTIC

14,8-3700MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A5 ML SOL. ORALA 10 MCI

PR1 308,520000376,644000 2.137,986000

87

W58679003

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131

SOL. ORALAPT. UZ TERAPEUTIC

14,8-3700MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A5 ML

PR1 282,216000344,532000 1.863,808000

Page 17: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

SOL. ORALA 5MCI

88

W58679002

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131

SOL. ORALAPT. UZ TERAPEUTIC

14,8-3700MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A10 ML SOL. ORALA 20 MCI

PR1 2.762,000000

3.048,730000

0,000000

89

W58679001

V10XA01

NATRIIIODIDUM (131I)

MONIYOT-131

SOL. ORALAPT. UZ TERAPEUTIC

14,8-3700MBq

MONROL EUROPE S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A5 ML SOL. ORALA 2MCI

PR1 383,088000463,344000 1.439,796000“

14. La sectiunea P9 „Program National de Transplant de Organe, Tesuturi si Celule de Origine Umana“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozitiile 123, 124, 125, 126 si 127 se abroga. 15. La sectiunea P9 „Program National de Transplant de Organe, Tesuturi si Celule de Origine Umana“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, dupa pozitia 277 se introduce o noua pozitie, pozitia 278, cu urmatorul cuprins:

„278

W62396001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 200 mg

PULB. + SOLV. PT. SOL.PERF.

200mg

PFIZERLIMITED

MAREA BRITANIE

1 FLACON DIN STICLA TRANSPARENTA, CU CAPACITATEADE 30 ML +1 PUNGA DE PERFUZIE DIN POLIPROPILENA A 50 ML +1 SERINGA A20 ML +1 ADAPTOR PT. FLACON

PRF1 347,976000

424,812000

87,778000“

16. La sectiunea P9 „Program National de Transplant de Organe, Tesuturi si Celule de Origine Umana“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, dupa pozitia 116 se introduce o noua pozitie, pozitia 117, cu urmatorul cuprins:

„117

W62396001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 200 mg

PULB. + SOLV.

200mg

PFIZERLIMITED

MAREA BRITANIE

1 FLACON DIN STICLA TRANSPARENTA, CU

PRF1 347,976000

424,812000

87,778000“

Page 18: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

PT. SOL.PERF.

CAPACITATEADE 30 ML +1 PUNGA DE PERFUZIE DIN POLIPROPILENA A 50 ML +1 SERINGA A20 ML +1 ADAPTOR PT. FLACON

17. La sectiunea P9 „Program National de Transplant de Organe, Tesuturi si Celule de Origine Umana“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, dupa pozitia 99 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile 100, 101, 102, 103 si 104, cu urmatorul cuprins:

„100

W13613002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 2000 ui anti-Xa/0,2 ml

SOL.INJ.

2000 ui anti-Xa/0,2 ml

LAB. AVENTIS FRANTA

CUTIE X 10SERINGI PREUMPLUTEX 0,2 ML SOL. INJ.

PR/PRF

105,0830006,4270000,000000

101W13612002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 4000 ui anti-Xa/0,4 ml

SOL.INJ.

4000 ui anti-Xa/0,4 ml

LAB. AVENTIS FRANTA

CUTIE X 10SERINGI PREUMPLUTEX 0.4 ML SOL. INJ.

PR/PRF

109,22200011,660000

0,000000

102W13611002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 6000 ui anti-Xa/0,6 ml

SOL.INJ.

6000 ui anti-Xa/0,6 ml

LAB. AVENTIS FRANTA

CUTIE X 10SERINGI PREUMPLUTEX 0,6 ML SOL. INJ.

PR/PRF

1012,277000

14,988000

0,000000

103W13610002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 8000 ui anti-Xa/0,8 ml

SOL.INJ.

8000UI anti-Xa/0,8 ml

LABORATOIRE AVENTIS

FRANTA

CUTIE CU 6SERINGI PREUMPLUTE(DIN STICLA INCOLORA DE TIP I, CU O CAPACITATEDE 1 ML, PREVAZUTA CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FARA FILETSI PISTON X 0,8 ML SOL. INJ.

PR/PRF

615,641666

19,778333

0,000000

104 W62396001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND200 mg

PULB. + SOLV.

200 mg

PFIZER LIMITED

MAREA BRITANIE

1 FLACON DIN STICLATRANSPARENTA, CU

PRF

1 347,976000

424,812000

87,778000ˮ

Page 19: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

PT. SOL.PERF.

CAPACITATEA DE 30 ML+1 PUNGA DEPERFUZIE DIN POLIPROPILENA A 50 ML +1 SERINGA A 20 ML +1 ADAPTOR PT. FLACON

18. La sectiunea P9 „Program National de Transplant de Organe, Tesuturi si Celule de Origine Umana“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi si pancreas“, pozitiile 116, 117, 118, 119 si 120 se abroga. 19. La sectiunea P9 „Program National de Transplant de Organe, Tesuturi si Celule de Origine Umanaa“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi si pancreas“, dupa pozitia 190 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile 191, 192, 193, 194 si 195, cu urmatorul cuprins:

„191

W13613002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 2000ui anti-Xa/0,2ml

SOL.INJ.

2000ui anti-Xa/0,2 ml

LAB. AVENTIS

FRANTA

CUTIE X 10 SERINGI PREUMPLUTE X 0,2 ML SOL. INJ.

PR/PRF10 5,083000 6,427000

0,000000

192W13612002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 4000ui anti-Xa/0,4ml

SOL.INJ.

4000ui anti-Xa/0,4 ml

LAB. AVENTIS

FRANTA

CUTIE X 10 SERINGI PREUMPLUTE X 0.4 ML SOL. INJ.

PR/PRF10 9,222000

11,660000

0,000000

193W13611002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 6000ui anti-Xa/0,6ml

SOL.INJ.

6000ui anti-Xa/0,6 ml

LAB. AVENTIS

FRANTA

CUTIE X 10 SERINGI PREUMPLUTE X 0,6 ML SOL. INJ.

PR/PRF10

12,277000

14,988000

0,000000

194

W13610002

B01AB05

ENOXAPARINUMCLEXANE 8000 ui anti-Xa/0,8 ml

SOL.INJ.

8000UI anti-Xa/0,8 ml

LABORATOIRE AVENTIS

FRANTA CUTIE CU 6SERINGI PREUMPLUTE(DIN STICLA INCOLORA DE TIP I, CU O CAPACITATEDE 1 ML, PREVAZUTA CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FARA FILETSI PISTON X 0,8 ML

PR/PRF

6 15,641666

19,778333

0,000000

Page 20: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

SOL. INJ.

195

W62396001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND200 mg

PULB. + SOLV. PT. SOL.PERF.

200 mg

PFIZER LIMITED

MAREA BRITANIE

1 FLACON DIN STICLATRANSPARENTA, CU CAPACITATEA DE 30 ML+1 PUNGA DEPERFUZIE DIN POLIPROPILENA A 50 ML +1 SERINGA A 20 ML +1 ADAPTOR PT. FLACON

PRF

1 347,976000

424,812000

87,778000ˮ

20. La sectiunea P9 „Program National de Transplant de Organe, Tesuturi si Celule de Origine Umana“ subprogramul P9.5 „Transplant de celule pancreatice“,dupa pozitia 23 se introduce o noua pozitie, pozitia 24, cu urmatorul cuprins:

„24

W62396001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 200 mg

PULB. + SOLV. PT. SOL.PERF.

200mg

PFIZERLIMITED

MAREA BRITANIE

1 FLACON DIN STICLA TRANSPARENTA, CU CAPACITATEADE 30 ML +1 PUNGA DE PERFUZIE DIN POLIPROPILENA A 50 ML +1 SERINGA A20 ML +1 ADAPTOR PT. FLACON

PRF1347,976000

424,812000

87,778000ˮ

21. La sectiunea P9 „Program national de Transplant de Organe, Tesuturi si Celule de Origine Umana“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, dupa pozitia147 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile 148, 149, 150, 151 si 152, cu urmatorul cuprins:

„148

W13613002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 2000ui anti-Xa/0,2ml

SOL. INJ.

2000ui anti-Xa/0,2 ml

LAB. AVENTIS

FRANTA

CUTIE X 10 SERINGI PREUMPLUTE X 0,2ML SOL. INJ.

PR/PRF105,0830006,427000

0,000000

149 W13612002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 4000ui anti-Xa/0,4ml

SOL. INJ.

4000ui anti-Xa/0,4 ml

LAB. AVENTIS

FRANTA

CUTIE X 10 SERINGI PREUMPLUTE X 0.4ML SOL.

PR/PRF

109,22200011,660000

0,000000

Page 21: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

INJ.

150 W13611002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 6000ui anti-Xa/0,6ml

SOL. INJ.

6000ui anti-Xa/0,6 ml

LAB. AVENTIS

FRANTA

CUTIE X 10 SERINGI PREUMPLUTE X 0,6ML SOL. INJ.

PR/PRF

1012,277000

14,988000

0,000000

151 W13610002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 8000ui anti-Xa/0,8ml

SOL. INJ.

8000UI anti-Xa/0,8 ml

LABORATOIRE AVENTIS

FRANTA

CUTIE CU6 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLA INCOLORADE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVAZUTA CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FARA FILET SIPISTON X0,8 ML SOL. INJ.

PR/PRF

6 15,641666

19,778333

0,000000

152

W62396001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 200 mg

PULB. + SOLV. PT. SOL.PERF.

200mg

PFIZERLIMITED

MAREA BRITANIE

1 FLACON DIN STICLA TRANSPARENTA, CU CAPACITATEADE 30 ML +1 PUNGA DE PERFUZIE DIN POLIPROPILENA A 50 ML +1 SERINGA A20 ML +1 ADAPTOR PT. FLACON

PRF1347,976000

424,812000

87,778000ˮ

22. La sectiunea P9 „Program National de Transplant de Organe, Tesuturi si Celule de Origine Umana“ subprogramul P9.7 „Tratamentul starii posttransplant in ambulatoriu a pacientilor transplantati“, dupa pozitia 131 se introduce o noua pozitie, pozitia 132, cu urmatorul cuprins:

„132

W62396001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 200 mg

PULB. + SOLV. PT. SOL.PERF.

200mg

PFIZERLIMITED

MAREA BRITANIE

1 FLACON DIN STICLA TRANSPARENTA, CU CAPACITATEADE 30 ML +1 PUNGA DE PERFUZIE

PRF1 347,976000

424,812000

87,778000ˮ

Page 22: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

DIN POLIPROPILENA A 50 ML +1 SERINGA A20 ML +1 ADAPTOR PT. FLACON

23. La sectiunea P10 „ Program national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica“, dupa pozitia 96 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile 97, 98, 99, 100 si 101, cu urmatorul cuprins:

„97

W62869002

B01AB01

HEPARINUM**

HEPARINA POLISANO 5000 UI/ml

SOL. INJ.

5000 UI/ ml

MESFARMA - S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLA INCOLORA X 5 ML SOLUTIE INJECTABILA

PR 1010,891000

13,296000

0,000000

98 W13613002

B01AB05

ENOXAPARINUM**

CLEXANE 2000ui anti-Xa/0,2ml

SOL. INJ.

2000 ui anti-Xa/0,2 ml

LAB. AVENTIS

FRANTA

CUTIE X 10 SERINGI PREUMPLUTE X 0,2 ML SOL. INJ.

PR/PRF

105,083000

6,427000

0,000000

99 W13612002

B01AB05

ENOXAPARINUM**

CLEXANE 4000ui anti-Xa/0,4ml

SOL. INJ.

4000 ui anti-Xa/0,4 ml

LAB. AVENTIS

FRANTA

CUTIE X 10 SERINGI PREUMPLUTE X 0.4 ML SOL. INJ.

PR/PRF

109,222000

11,660000

0,000000

100

W13611002

B01AB05

ENOXAPARINUM**

CLEXANE 6000ui anti-Xa/0,6ml

SOL. INJ.

6000 ui anti-Xa/0,6 ml

LAB. AVENTIS

FRANTA

CUTIE X 10 SERINGI PREUMPLUTE X 0,6 ML SOL. INJ.

PR/PRF

1012,277000

14,988000

0,000000

101

W13610002

B01AB05

ENOXAPARINUM**

CLEXANE 8000ui anti-Xa/0,8ml

SOL. INJ.

8000 UI anti-Xa/0,8 ml

LABORATOIRE AVENTIS

FRANTACUTIE CU 6 SERINGIPREUMPLUTE (DIN STICLA INCOLORA DE TIP I,CUO CAPACITATE DE 1 ML, PREVAZUTACU AC CUUN CAP RIGID DINPLASTIC FARA FILET SI PISTON X

PR/PRF

6 15,641666

19,778333

0,000000ˮ

Page 23: ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare 982/2016 fileORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 982/2016 Vigoare Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Medicamente M.O. 677/2016 Ordin pentru modificarea

0,8 ML SOL INJ.

Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu luna septembrie 2016.

p. Ministrul sanatatii,Ioana Ursu,

secretar de stat

p. Presedintele Casei Nationale de

Asigurari de Sanatate,Gheorghe-Radu Tibichi