20
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr. 97 din 19 februarie 2019 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Nr. 1.332 din 14 martie 2019 ORDIN privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie 2019 *) Notă importantă: Pentru aplicarea ordinului, a se vedea prevederile art. 4. Având în vedere Referatul de aprobare nr. 202 din 5.02.2019 al Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, în baza prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea muntelui nr. 197/2018, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit prezentul ordin. Art. 1 - Se aprobă criteriile de încadrare a localităţilor în zona montană, conform anexei nr. 1. Art. 2 - Se aprobă lista localităţilor încadrate în zona montană, conform anexei nr. 2. Art. 3 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Art. 4 - Prevederile prezentului ordin se aplică pentru implementarea Programului de încurajare a activităţilor din zona montană, prevăzut la art. 16 alin. (1) din Legea muntelui nr. 197/2018. Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile-Daniel Suciu Anexa Nr. 1 CRITERIILE DE ÎNCADRARE a unităţilor administrativ-teritoriale în zona montană Zona montană se caracterizează prin limitări naturale ale productivităţii agricole, care conduc la producţ ii agricole reduse, din cauza unor condiţii climatice şi biofizice nefavorabile desfăşurării în condiţii optime a activităţilor agricole. Criteriile utilizate pentru delimitarea zonei montane sunt următoarele: 1. Criterii generale de delimitare (criterii fizice): a) altitudine medie mai mare sau egală cu 500 m; b) altitudine medie între 350 şi 500 m şi pantă medie mai mare sau egală cu 15%; c) altitudine sub 350 m şi pantă medie mai mare sau egală cu 20%. 2. Criteriul apartenenţei la Convenţia carpatică prin includerea unităţilor administrativ-teritoriale care se încadrează cu cel puţin 50% din teritoriu în limita Convenţiei carpatice 3. Criteriul punctajului combinat, ţinând cont de situaţia specifică a zonei montane, bazat pe următorul algoritm: a) punctaj altitudine: altitudine medie/500 m (pondere 30%); b) punctaj pantă: panta medie/15% (pondere 30%); c) punctaj pajişti: păşuni + fâneţe/total agricol (pondere 25%);

ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr. 97 din 19 februarie 2019

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Nr. 1.332 din 14 martie 2019

ORDIN

privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie 2019

*) Notă importantă:

Pentru aplicarea ordinului, a se vedea prevederile art. 4.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 202 din 5.02.2019 al Agenţiei Naţionale a Zonei Montane,

în baza prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea muntelui nr. 197/2018,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi

funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din

Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea

Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi

ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, emit prezentul ordin.

Art. 1 - Se aprobă criteriile de încadrare a localităţilor în zona montană, conform anexei nr. 1.

Art. 2 - Se aprobă lista localităţilor încadrate în zona montană, conform anexei nr. 2.

Art. 3 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4 - Prevederile prezentului ordin se aplică pentru implementarea Programului de încurajare a

activităţilor din zona montană, prevăzut la art. 16 alin. (1) din Legea muntelui nr. 197/2018.

Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile-Daniel Suciu

Anexa Nr. 1

CRITERIILE DE ÎNCADRARE

a unităţilor administrativ-teritoriale în zona montană

Zona montană se caracterizează prin limitări naturale ale productivităţii agricole, care conduc la producţii

agricole reduse, din cauza unor condiţii climatice şi biofizice nefavorabile desfăşurării în condiţii optime a

activităţilor agricole.

Criteriile utilizate pentru delimitarea zonei montane sunt următoarele:

1. Criterii generale de delimitare (criterii fizice):

a) altitudine medie mai mare sau egală cu 500 m;

b) altitudine medie între 350 şi 500 m şi pantă medie mai mare sau egală cu 15%;

c) altitudine sub 350 m şi pantă medie mai mare sau egală cu 20%.

2. Criteriul apartenenţei la Convenţia carpatică prin includerea unităţilor administrativ-teritoriale care se

încadrează cu cel puţin 50% din teritoriu în limita Convenţiei carpatice

3. Criteriul punctajului combinat, ţinând cont de situaţia specifică a zonei montane, bazat pe următorul

algoritm:

a) punctaj altitudine: altitudine medie/500 m (pondere 30%);

b) punctaj pantă: panta medie/15% (pondere 30%);

c) punctaj pajişti: păşuni + fâneţe/total agricol (pondere 25%);

Page 2: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

d) punctaj forestier: suprafaţă forestieră/total suprafaţă unitate administrativ-teritorială (pondere 15%).

Localităţile care au obţinut în urma acestui algoritm un punctaj combinat de minimum 7 (din 10) sunt incluse

în zona montană, cu excepţia celor care nu îndeplinesc un criteriu eliminatoriu legat de geologie (dacă ponderea

formaţiunilor cuaternare este mai mare decât 50% din unităţile administrativ-teritoriale).

4. Criteriul includerii în delimitarea zonei montane din cadrul Strategiei de dezvoltare teritorială a României

5. Criteriul continuităţii zonei montane

Având în vedere faptul că în urma aplicării criteriilor de mai sus rezultă unele situaţii în care unităţi

administrativ-teritoriale care nu îndeplinesc criteriile, dar sunt înconjurate de unităţi administrativ-teritoriale

montane, rezultând aşa zise "insule nemontane", prin excepţie, pentru continuitate, se includ un număr de 10

unităţi administrativ-teritoriale în zona montană.

Anexa Nr. 2

LISTA

localităţilor din zona montană conform criteriilor stabilite în anexa nr. 1

1. Lista localităţilor din zona montană

Nr.

crt.

Poziţie Regiune Judeţ SIRUTA Nume Tip

1 1.1 7 ALBA 1151 ABRUD3) Oraş

2 1.2

2915 BAIA DE ARIEŞ3) Oraş

3 1.3

1455 CÂMPENI3) Oraş

4 1.4

1696 CUGIR3) Oraş

5 1.5

1936 ZLATNA3) Oraş

6 1.6

2130 ALBAC3) Comună

7 1.7

2309 ALMAŞU MARE3) Comună

8 1.8

2381 ARIEŞENI3) Comună

9 1.9

2577 AVRAM IANCU3) Comună

10 1.10

3039 BISTRA3) Comună

11 1.11

3397 BLANDIANA3) Comună

12 1.12

3459 BUCIUM3) Comună

13 1.13

3841 CERU-BĂCĂINŢI3) Comună

14 1.14

4008 CIURULEASA3) Comună

15 1.15

4142 CRICĂU3) Comună

16 1.16

4366 GALDA DE JOS3) Comună

17 1.17

4525 GÂRDA DE SUS3) Comună

18 1.18

4767 HOREA3) Comună

19 1.19

4927 IGHIU3) Comună

20 1.20

4981 ÎNTREGALDE3) Comună

21 1.21

5167 LIVEZILE3) Comună

22 1.22

5336 LUPŞA3) Comună

23 1.23

5577 METEŞ3) Comună

24 1.24

5755 MIRĂSLĂU1) Comună

25 1.25

5826 MOGOŞ3) Comună

26 1.26

6119 OCOLIŞ3) Comună

27 1.27

6217 PIANU3) Comună

28 1.28

6271 POIANA VADULUI3) Comună

29 1.29

6397 PONOR3) Comună

30 1.30

6468 POŞAGA3) Comună

31 1.31

6627 RÂMEŢ3) Comună

32 1.32

6592 RIMETEA3) Comună

33 1.33

6761 ROŞIA MONTANĂ3) Comună

34 1.34

6976 SĂLCIUA3) Comună

35 1.35

7044 SĂLIŞTEA1) Comună

36 1.36

7099 SĂSCIORI3) Comună

37 1.37

7197 SCĂRIŞOARA3) Comună

38 1.38

7446 SOHODOL3) Comună

Page 3: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

39 1.39

7767 STREMŢ3) Comună

40 1.40

7810 ŞIBOT1) Comună

41 1.41

8014 ŞUGAG3) Comună

42 1.42

8229 VADU MOŢILOR3) Comună

43 1.43

8354 VALEA LUNGĂ1) Comună

44 1.44

8425 VIDRA3) Comună

45 1.45

8826 VINŢU DE JOS1) Comună

46 2.1 5 ARAD 9743 ALMAŞ1) Comună

47 2.2

9832 ARCHIŞ3) Comună

48 2.3

10104 BÂRZAVA1) Comună

49 2.4

9930 BELIU1) Comună

50 2.5

10239 BRAZII3) Comună

51 2.6

10293 BUTENI1) Comună

52 2.7

10417 CHISINDIA3) Comună

53 2.8

10453 CONOP1) Comună

54 2.9

10532 CRAIVA1) Comună

55 2.10

10649 DEZNA3) Comună

56 2.11

10701 DIECI1) Comună

57 2.12

10943 GURAHONŢ1) Comună

58 2.13

11058 HĂLMAGIU3) Comună

59 2.14

11174 HĂLMĂGEL3) Comună

60 2.15

11236 HĂŞMAŞ1) Comună

61 2.16

11307 IGNEŞTI1) Comună

62 2.17

11478 MONEASA3) Comună

63 2.18

11539 PĂULIŞ1) Comună

64 2.19

11664 PETRIŞ1) Comună

65 2.20

11762 PLEŞCUŢA1) Comună

66 2.21

11842 SĂVÂRŞIN1) Comună

67 2.22

12457 TAUŢ1,2) Comună

68 2.23

12509 TÂRNOVA1) Comună

69 2.24

12572 VĂRĂDIA DE MUREŞ1) Comună

70 2.25

12689 VÂRFURILE3) Comună

71 3.1 3 ARGEŞ 13490 CÂMPULUNG3) Municipiu

72 3.2

13622 CURTEA DE ARGEŞ1) Municipiu

73 3.3

13819 ALBEŞTII DE ARGEŞ1) Comună

74 3.4

13891 ALBEŞTII DE MUSCEL3) Comună

75 3.5

13999 ANINOASA3) Comună

76 3.6

14049 AREFU3) Comună

77 3.7

14405 BEREVOEŞTI3) Comună

78 3.8

14673 BOTENI3) Comună

79 3.9

14753 BRĂDULEŢ3) Comună

80 3.10

14922 BUGHEA DE JOS3) Comună

81 3.11

20063 BUGHEA DE SUS3) Comună

82 3.12

15313 CEPARI1) Comună

83 3.13

15402 CETĂŢENI3) Comună

84 3.14

15448 CICĂNEŞTI3) Comună

85 3.15

15493 CIOFRÂNGENI1) Comună

86 3.16

15741 CORBENI3) Comună

87 3.17

15830 CORBI3) Comună

88 3.18

15983 COTMEANA1) Comună

89 3.19

16329 DÂMBOVICIOARA3) Comună

90 3.20

16454 DOMNEŞTI1) Comună

91 3.21

16472 DRAGOSLAVELE3) Comună

92 3.22

16551 GODENI1) Comună

93 3.23

16659 HÂRTIEŞTI1) Comună

94 3.24

16908 LEREŞTI3) Comună

Page 4: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

95 3.25

17254 MIHĂEŞTI1) Comună

96 3.26

17334 MIOARELE3) Comună

97 3.27

17619 MUŞĂTEŞTI1) Comună

98 3.28

17771 NUCŞOARA3) Comună

99 3.29

17851 PIETROŞANI1) Comună

100 3.30

17968 POIENARII DE MUSCEL3) Comună

101 3.31

18527 RUCĂR3) Comună

102 3.32

18554 SĂLĂTRUCU3) Comună

103 3.33

18670 SCHITU GOLEŞTI1) Comună

104 3.34

18858 STOENEŞTI3) Comună

105 3.35

19141 ŞUICI3) Comună

106 3.36

19249 TIGVENI1) Comună

107 3.37

19631 VALEA DANULUI1) Comună

108 3.38

19695 VALEA IAŞULUI1) Comună

109 3.39

13524 VALEA MARE- PRAVĂŢ3) Comună

110 3.40

19999 VLĂDEŞTI1) Comună

111 3.41

20055 VULTUREŞTI1) Comună

112 4.1 1 BACĂU 20876 MOINEŞTI1) Municipiu

113 4.2

20821 COMĂNEŞTI3) Oraş

114 4.3

22166 DĂRMĂNEŞTI3) Oraş

115 4.4

20910 SLĂNIC-MOLDOVA3) Oraş

116 4.5

20965 TÂRGU OCNA3) Oraş

117 4.6

21007 AGĂŞ3) Comună

118 4.7

21123 ASĂU3) Comună

119 4.8

21196 BALCANI3) Comună

120 4.9

21454 BÂRSĂNEŞTI1) Comună

121 4.10

21418 BERZUNŢI3) Comună

122 4.11

21560 BOGDĂNEŞTI1) Comună

123 4.12

21597 BRUSTUROASA3) Comună

124 4.13

22380 DOFTEANA3) Comună

125 4.14

22718 GHIMEŞ-FĂGET3) Comună

126 4.15

23387 MĂGIREŞTI1) Comună

127 4.16

23449 MĂNĂSTIREA CAŞIN3) Comună

128 4.17

23797 OITUZ3) Comună

129 4.18

23975 PALANCA3) Comună

130 4.19

24276 PÂRGĂREŞTI1) Comună

131 4.20

24631 PODURI1) Comună

132 4.21

25488 SOLONŢ3) Comună

133 4.22

25825 TÂRGU TROTUŞ1) Comună

134 4.23

26289 ZEMEŞ3) Comună

135 5.1 6 BIHOR 26699 ALEŞD3) Oraş

136 5.2

26920 NUCET3) Oraş

137 5.3

26840 ŞTEI1) Oraş

138 5.4

27007 VAŞCĂU3) Oraş

139 5.5

26742 AŞTILEU1) Comună

140 5.6

27212 AUŞEU1) Comună

141 5.7

27560 BOROD3) Comună

142 5.8

27686 BRATCA3) Comună

143 5.9

27846 BUDUREASA3) Comună

144 5.10

27935 BULZ3) Comună

145 5.11

27971 BUNTEŞTI1) Comună

146 5.12

28077 CĂBEŞTI3) Comună

147 5.13

28193 CĂRPINET1) Comună

148 5.14

28709 CÂMPANI3) Comună

149 5.15

28816 COPĂCEL1) Comună

150 5.16

28889 CRIŞTIORU DE JOS3) Comună

Page 5: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

151 5.17

28941 CURĂŢELE3) Comună

152 5.18

29154 DOBREŞTI1) Comună

153 5.19

29243 DRĂGĂNEŞTI1) Comună

154 5.20

29403 FINIŞ3) Comună

155 5.21

29760 LAZURI DE BEIUŞ3) Comună

156 5.22

29902 LUGAŞU DE JOS1) Comună

157 5.23

29948 LUNCA3) Comună

158 5.24

30069 MĂGEŞTI1) Comună

159 5.25

30336 PIETROASA3) Comună

160 5.26

30470 POMEZEU1) Comună

161 5.27

30719 REMETEA1) Comună

162 5.28

30773 RIENI1) Comună

163 5.29

30844 ROŞIA3) Comună

164 5.30

31379 ŞINTEU3) Comună

165 5.31

31422 ŞOIMI1) Comună

166 5.32

31510 ŞUNCUIUŞ3) Comună

167 5.33

31609 TĂRCAIA3) Comună

168 5.34

31878 ŢEŢCHEA1) Comună

169 5.35

31976 VADU CRIŞULUI1) Comună

170 5.36

32090 VÂRCIOROG1) Comună

171 6.1 6 BISTRIŢA-

NĂSĂUD

32544 NĂSĂUD3) Oraş

172 6.2

32599 SÂNGEORZ-BĂI3) Oraş

173 6.3

32633 BISTRIŢA BÂRGĂULUI3) Comună

174 6.4

32811 CĂIANU MIC3) Comună

175 6.5

32884 CETATE3) Comună

176 6.6

32955 CICEU-GIURGEŞTI3) Comună

177 6.7

33177 COŞBUC3) Comună

178 6.8

179686 DUMITRIŢA3) Comună

179 6.9

33248 FELDRU3) Comună

180 6.10

33337 ILVA MARE3) Comună

181 6.11

33364 ILVA MICĂ3) Comună

182 6.12

33382 JOSENII BÂRGĂULUI1) Comună

183 6.13

33514 LEŞU3) Comună

184 6.14

33541 LIVEZILE1,2) Comună

185 6.15

33603 LUNCA ILVEI3) Comună

186 6.16

33729 MAIERU3) Comună

187 6.17

33621 MĂGURA ILVEI3) Comună

188 6.18

33952 MONOR1) Comună

189 6.19

179659 NEGRILEŞTI3) Comună

190 6.20

34075 NUŞENI3) Comună

191 6.21

34155 PARVA3) Comună

192 6.22

179720 POIANA ILVEI3) Comună

193 6.23

34235 PRUNDU BÂRGĂULUI3) Comună

194 6.24

34262 REBRA3) Comună

195 6.25

34280 REBRIŞOARA3) Comună

196 6.26

34333 RODNA3) Comună

197 6.27

34360 ROMULI3) Comună

198 6.28

179944 RUNCU SALVEI3) Comună

199 6.29

34397 SALVA3) Comună

200 6.30

34547 SPERMEZEU3) Comună

201 6.31

34618 ŞANŢ3) Comună

202 6.32

34645 ŞIEU1) Comună

203 6.33

34850 ŞIEUŢ3) Comună

204 6.34

35152 TÂRLIŞUA3) Comună

205 6.35

35054 TELCIU3) Comună

206 6.36

35090 TIHA BÂRGĂULUI3) Comună

Page 6: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

207 6.37

35429 ZAGRA3) Comună

208 7.1 7 BRAŞOV 40198 BRAŞOV3) Municipiu

209 7.2

40241 CODLEA3) Municipiu

210 7.3

40438 SĂCELE3) Municipiu

211 7.4

40214 GHIMBAV1) Oraş

212 7.5

40303 PREDEAL3) Oraş

213 7.6

40367 RÂŞNOV3) Oraş

214 7.7

40394 RUPEA1) Oraş

215 7.8

40465 VICTORIA1,2) Oraş

216 7.9

40492 ZĂRNEŞTI3) Oraş

217 7.10

40526 APAŢA3) Comună

218 7.11

42498 AUGUSTIN1) Comună

219 7.12

40606 BOD1) Comună

220 7.13

40633 BRAN3) Comună

221 7.14

40688 BUDILA3) Comună

222 7.15

40704 BUNEŞTI3) Comună

223 7.16

40768 CAŢA1) Comună

224 7.17

40820 CINCU1) Comună

225 7.18

40857 COMANA1) Comună

226 7.19

40900 CRISTIAN3) Comună

227 7.20

42456 CRIZBAV3) Comună

228 7.21

42480 DRĂGUŞ3) Comună

229 7.22

40928 DUMBRĂVIŢA3) Comună

230 7.23

40955 FELDIOARA1) Comună

231 7.24

40991 FUNDATA3) Comună

232 7.25

41033 HĂLCHIU1) Comună

233 7.26

41088 HĂRMAN1,2) Comună

234 7.27

41113 HÂRSENI3) Comună

235 7.28

41177 HOGHIZ3) Comună

236 7.29

42472 HOLBAV3) Comună

237 7.30

41248 HOMOROD1) Comună

238 7.31

41284 JIBERT1) Comună

239 7.32

41346 LISA3) Comună

240 7.33

41382 MĂIERUŞ3) Comună

241 7.34

41471 MOIECIU3) Comună

242 7.35

41541 ORMENIŞ3) Comună

243 7.36

41578 PĂRĂU1) Comună

244 7.37

41621 POIANA MĂRULUI3) Comună

245 7.38

41667 PREJMER1) Comună

246 7.39

41701 RACOŞ1) Comună

247 7.40

41738 RECEA3) Comună

248 7.41

42464 SÂMBĂTA DE SUS3) Comună

249 7.42

41925 SÂNPETRU1) Comună

250 7.43

41854 ŞINCA3) Comună

251 7.44

42449 ŞINCA NOUĂ3) Comună

252 7.45

41943 ŞOARŞ1) Comună

253 7.46

42003 TĂRLUNGENI3) Comună

254 7.47

42058 TELIU3) Comună

255 7.48

42076 TICUŞU1) Comună

256 7.49

42101 UCEA3) Comună

257 7.50

42156 UNGRA1) Comună

258 7.51

42183 VAMA BUZĂULUI3) Comună

259 7.52

42236 VIŞTEA3) Comună

260 7.53

42398 VULCAN3) Comună

261 8.1 2 BUZĂU 47916 NEHOIU3) Oraş

262 8.2

48325 PĂTÂRLAGELE3) Oraş

Page 7: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

263 8.3

45245 BISOCA3) Comună

264 8.4

45389 BOZIORU3) Comună

265 8.5

45539 BRĂEŞTI3) Comună

266 8.6

45673 BUDA1) Comună

267 8.7

45753 CALVINI3) Comună

268 8.8

45888 CĂNEŞTI3) Comună

269 8.9

45959 CĂTINA3) Comună

270 8.10

46108 CHILIILE3) Comună

271 8.11

46180 CHIOJDU3) Comună

272 8.12

46313 CISLĂU1) Comună

273 8.13

46439 COLŢI3) Comună

274 8.14

46554 COZIENI3) Comună

275 8.15

47079 GURA TEGHII3) Comună

276 8.16

47186 LOPĂTARI3) Comună

277 8.17

47337 MĂGURA1) Comună

278 8.18

47630 MÂNZĂLEŞTI3) Comună

279 8.19

48021 ODĂILE3) Comună

280 8.20

48165 PARDOŞI1,2) Comună

281 8.21

48227 PĂNĂTĂU3) Comună

282 8.22

49233 SĂRULEŞTI3) Comună

283 8.23

49313 SCORŢOASA1) Comună

284 8.24

49484 SIRIU3) Comună

285 8.25

50068 VALEA SALCIEI3) Comună

286 8.26

50228 VINTILĂ VODĂ3) Comună

287 8.27

50326 VIPEREŞTI1) Comună

288 9.1 5 CARAŞ-

SEVERIN

50790 REŞIŢA3) Municipiu

289 9.2

50889 ANINA3) Oraş

290 9.3

50923 BĂILE HERCULANE3) Oraş

291 9.4

51056 MOLDOVA NOUĂ1) Oraş

292 9.5

51118 ORAVIŢA1) Oraş

293 9.6

51207 OŢELU ROŞU3) Oraş

294 9.7

51243 ARMENIŞ3) Comună

295 9.8

51305 BĂNIA3) Comună

296 9.9

51332 BĂUŢAR3) Comună

297 9.10

51449 BERZASCA3) Comună

298 9.11

51546 BOLVAŞNIŢA3) Comună

299 9.12

51573 BOZOVICI3) Comună

300 9.13

51662 BREBU NOU3) Comună

301 9.14

51699 BUCHIN3) Comună

302 9.15

51751 BUCOŞNIŢA3) Comună

303 9.16

51804 CARAŞOVA3) Comună

304 9.17

51840 CĂRBUNARI3) Comună

305 9.18

51948 CICLOVA ROMÂNĂ3) Comună

306 9.19

51984 CIUCHICI1) Comună

307 9.20

52035 CIUDANOVIŢA1) Comună

308 9.21

52115 CORNEA3) Comună

309 9.22

52160 CORNEREVA3) Comună

310 9.23

53489 CORONINI1) Comună

311 9.24

52570 DALBOŞEŢ3) Comună

312 9.25

52696 DOGNECEA1,2) Comună

313 9.26

52721 DOMAŞNEA3) Comună

314 9.27

53700 EFTIMIE MURGU3) Comună

315 9.28

52909 GÂRNIC1) Comună

316 9.29

52936 GLIMBOCA3) Comună

317 9.30

52954 GORUIA1) Comună

318 9.31

53023 IABLANIŢA3) Comună

Page 8: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

319 9.32

53069 LĂPUŞNICEL3) Comună

320 9.33

53103 LĂPUŞNICU MARE3) Comună

321 9.34

53130 LUNCAVIŢA3) Comună

322 9.35

53167 LUPAC1) Comună

323 9.36

53210 MARGA3) Comună

324 9.37

53274 MEHADIA3) Comună

325 9.38

53327 MEHADICA3) Comună

326 9.39

53345 NAIDĂŞ1) Comună

327 9.40

53372 OBREJA1) Comună

328 9.41

50987 OCNA DE FIER1,2) Comună

329 9.42

53513 POJEJENA1) Comună

330 9.43

53577 PRIGOR3) Comună

331 9.44

53728 RUSCA MONTANĂ3) Comună

332 9.45

53791 SASCA MONTANĂ1) Comună

333 9.46

53853 SICHEVIŢA1) Comună

334 9.47

54056 SLATINA-TIMIŞ3) Comună

335 9.48

54109 SOCOL1) Comună

336 9.49

54163 ŞOPOTU NOU3) Comună

337 9.50

54350 TÂRNOVA1,2) Comună

338 9.51

54270 TEREGOVA3) Comună

339 9.52

54387 TOPLEŢ3) Comună

340 9.53

54412 TURNU RUIENI3) Comună

341 9.54

54485 VĂLIUG3) Comună

342 9.55

54617 ZĂVOI3) Comună

343 10.1 6 CLUJ 55446 HUEDIN1) Oraş

344 10.2

55473 AGHIREŞU1) Comună

345 10.3

55598 AITON1) Comună

346 10.4

55838 BACIU1) Comună

347 10.5

55918 BĂIŞOARA3) Comună

348 10.6

56014 BELIŞ3) Comună

349 10.7

56096 BOBÂLNA1) Comună

350 10.8

56461 CĂLĂŢELE3) Comună

351 10.9

56568 CĂPUŞU MARE3) Comună

352 10.10

57083 CHIUIEŞTI3) Comună

353 10.11

57163 CIUCEA3) Comună

354 10.12

57225 CIURILA3) Comună

355 10.13

57582 FELEACU3) Comună

356 10.14

57644 FIZEŞU GHERLII1) Comună

357 10.15

57706 FLOREŞTI1) Comună

358 10.16

57948 GÂRBĂU1) Comună

359 10.17

57902 GILĂU3) Comună

360 10.18

58008 IARA3) Comună

361 10.19

58204 IZVORU CRIŞULUI3) Comună

362 10.20

55106 JICHIŞU DE JOS1) Comună

363 10.21

58357 MĂGURI-RĂCĂTĂU3) Comună

364 10.22

58393 MĂNĂSTIRENI3) Comună

365 10.23

58464 MĂRGĂU3) Comună

366 10.24

58534 MĂRIŞEL3) Comună

367 10.25

55277 MIHAI VITEAZU1) Comună

368 10.26

58721 MOLDOVENEŞTI1) Comună

369 10.27

60169 NEGRENI3) Comună

370 10.28

58856 PANTICEU1) Comună

371 10.29

58918 PETREŞTII DE JOS1) Comună

372 10.30

59041 POIENI3) Comună

373 10.31

59238 RIŞCA3) Comună

374 10.32

59283 SĂCUIEU3) Comună

Page 9: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

375 10.33

55311 SĂNDULEŞTI1) Comună

376 10.34

59327 SĂVĂDISLA3) Comună

377 10.35

59434 SÂNCRAIU3) Comună

378 10.36

59498 SÂNMĂRTIN3) Comună

379 10.37

59764 TURENI1) Comună

380 10.38

59880 UNGURAŞ3) Comună

381 10.39

59942 VAD1) Comună

382 10.40

60026 VALEA IERII3) Comună

383 11.1 7 COVASNA 63394 SFÂNTU GHEORGHE1) Municipiu

384 11.2

63740 TÂRGU SECUIESC1) Municipiu

385 11.3

63447 BARAOLT1) Oraş

386 11.4

63526 COVASNA3) Oraş

387 11.5

63580 ÎNTORSURA BUZĂULUI3) Oraş

388 11.6

63777 AITA MARE3) Comună

389 11.7

65113 ARCUŞ3) Comună

390 11.8

63633 BARCANI3) Comună

391 11.9

63802 BĂŢANI3) Comună

392 11.10

63866 BELIN3) Comună

393 11.11

65121 BIXAD3) Comună

394 11.12

63893 BODOC3) Comună

395 11.13

63937 BOROŞNEU MARE1) Comună

396 11.14

64005 BRATEŞ1) Comună

397 11.15

64041 BRĂDUŢ3) Comună

398 11.16

64096 BREŢCU3) Comună

399 11.17

64130 CATALINA1) Comună

400 11.18

64194 CERNAT3) Comună

401 11.19

64238 CHICHIŞ1) Comună

402 11.20

63553 COMANDĂU3) Comună

403 11.21

65147 DALNIC3) Comună

404 11.22

64265 DOBÂRLĂU3) Comună

405 11.23

65154 ESTELNIC3) Comună

406 11.24

64318 GHELINŢA3) Comună

407 11.25

64345 GHIDFALĂU3) Comună

408 11.26

64390 HĂGHIG3) Comună

409 11.27

64425 ILIENI1) Comună

410 11.28

64461 LEMNIA3) Comună

411 11.29

64504 MALNAŞ3) Comună

412 11.30

65105 MERENI3) Comună

413 11.31

65139 MICFALĂU3) Comună

414 11.32

64568 MOACŞA3) Comună

415 11.33

64602 OJDULA3) Comună

416 11.34

64639 OZUN1) Comună

417 11.35

64719 POIAN3) Comună

418 11.36

64773 RECI1) Comună

419 11.37

64826 SÂNZIENI3) Comună

420 11.38

63688 SITA BUZĂULUI3) Comună

421 11.39

64871 TURIA3) Comună

422 11.40

64906 VALEA CRIŞULUI3) Comună

423 11.41

65099 VALEA MARE3) Comună

424 11.42

64942 VÂLCELE3) Comună

425 11.43

64997 VÂRGHIŞ3) Comună

426 11.44

65011 ZAGON3) Comună

427 11.45

65048 ZĂBALA3) Comună

428 12.1 3 DÂMBOVIŢA 65609 FIENI1) Oraş

429 12.2

65921 PUCIOASA1) Oraş

430 12.3

66223 BĂRBULEŢU3) Comună

Page 10: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

431 12.4

66330 BEZDEAD3) Comună

432 12.5

66009 BRĂNEŞTI1) Comună

433 12.6

66438 BUCIUMENI3) Comună

434 12.7

66526 CÂNDEŞTI1) Comună

435 12.8

67522 GLODENI1) Comună

436 12.9

65869 IEDERA3) Comună

437 12.10

67942 MALU CU FLORI1) Comună

438 12.11

68182 MOROENI3) Comună

439 12.12

65645 MOŢĂIENI1) Comună

440 12.13

179908 PIETRARI1) Comună

441 12.14

68404 PIETROŞIŢA3) Comună

442 12.15

68565 PUCHENI3) Comună

443 12.16

179917 RÂU ALB3) Comună

444 12.17

68716 RUNCU3) Comună

445 12.18

69063 VALEA LUNGĂ3) Comună

446 12.19

69303 VĂLENI-DÂMBOVIŢA3) Comună

447 12.20

69447 VÂRFURI3) Comună

448 12.21

69394 VIŞINEŞTI3) Comună

449 12.22

69526 VOINEŞTI1) Comună

450 12.23

69615 VULCANA-BĂI1) Comună

451 12.24

179640 VULCANA-PANDELE1) Comună

452 13.1 4 GORJ 79308 BUMBEŞTI-JIU3) Oraş

453 13.2

78258 NOVACI3) Oraş

454 13.3

82430 TISMANA3) Oraş

455 13.4

78711 BAIA DE FIER3) Comună

456 13.5

79834 CRASNA3) Comună

457 13.6

80908 MUŞETEŞTI3) Comună

458 13.7

81095 PADEŞ3) Comună

459 13.8

81184 PEŞTIŞANI3) Comună

460 13.9

81380 POLOVRAGI3) Comună

461 13.10

81576 RUNCU3) Comună

462 13.11

81987 SCHELA3) Comună

463 13.12

82136 STĂNEŞTI3) Comună

464 14.1 7 HARGHITA 83561 GHEORGHENI3) Municipiu

465 14.2

83320 MIERCUREA-CIUC3) Municipiu

466 14.3

83133 ODORHEIU SECUIESC3) Municipiu

467 14.4

83632 TOPLIŢA3) Municipiu

468 14.5

83428 BĂILE TUŞNAD3) Oraş

469 14.6

83464 BĂLAN3) Oraş

470 14.7

83491 BORSEC3) Oraş

471 14.8

83749 VLĂHIŢA3) Oraş

472 14.9

83785 ATID1) Comună

473 14.10

83847 AVRĂMEŞTI3) Comună

474 14.11

83936 BILBOR3) Comună

475 14.12

83151 BRĂDEŞTI3) Comună

476 14.13

83963 CĂPÂLNIŢA3) Comună

477 14.14

84102 CÂRŢA3) Comună

478 14.15

86461 CICEU3) Comună

479 14.16

83981 CIUCSÂNGEORGIU3) Comună

480 14.17

84086 CIUMANI3) Comună

481 14.18

84148 CORBU3) Comună

482 14.19

84175 CORUND3) Comună

483 14.20

86446 COZMENI3) Comună

484 14.21

84237 DĂNEŞTI3) Comună

485 14.22

84380 DÂRJIU3) Comună

486 14.23

84264 DEALU3) Comună

Page 11: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

487 14.24

84344 DITRĂU3) Comună

488 14.25

83197 FELICENI3) Comună

489 14.26

84415 FRUMOASA3) Comună

490 14.27

84460 GĂLĂUŢAŞ3) Comună

491 14.28

84558 JOSENI3) Comună

492 14.29

84594 LĂZAREA3) Comună

493 14.30

86479 LELICENI3) Comună

494 14.31

84629 LUETA3) Comună

495 14.32

84656 LUNCA DE JOS3) Comună

496 14.33

84754 LUNCA DE SUS3) Comună

497 14.34

84825 LUPENI3) Comună

498 14.35

86438 MĂDĂRAŞ3) Comună

499 14.36

84923 MĂRTINIŞ3) Comună

500 14.37

85056 MEREŞTI3) Comună

501 14.38

85074 MIHĂILENI3) Comună

502 14.39

85127 MUGENI1) Comună

503 14.40

85243 OCLAND3) Comună

504 14.41

83375 PĂULENI-CIUC3) Comună

505 14.42

85289 PLĂIEŞII DE JOS3) Comună

506 14.43

86487 PORUMBENI1) Comună

507 14.44

85341 PRAID3) Comună

508 14.45

86495 RACU3) Comună

509 14.46

85412 REMETEA3) Comună

510 14.47

86501 SATU MARE3) Comună

511 14.48

85467 SĂCEL3) Comună

512 14.49

85528 SĂRMAŞ3) Comună

513 14.50

85680 SÂNCRĂIENI3) Comună

514 14.51

85760 SÂNDOMINIC3) Comună

515 14.52

85788 SÂNMARTIN3) Comună

516 14.53

85840 SÂNSIMION3) Comună

517 14.54

86519 SÂNTIMBRU3) Comună

518 14.55

85626 SICULENI3) Comună

519 14.56

85877 SUBCETATE3) Comună

520 14.57

85920 SUSENI3) Comună

521 14.58

85984 ŞIMONEŞTI1) Comună

522 14.59

86453 TOMEŞTI3) Comună

523 14.60

86133 TULGHEŞ3) Comună

524 14.61

86188 TUŞNAD3) Comună

525 14.62

86222 ULIEŞ3) Comună

526 14.63

86311 VĂRŞAG3) Comună

527 14.64

86339 VOŞLĂBENI3) Comună

528 14.65

86366 ZETEA3) Comună

529 15.1 5 HUNEDOARA 87291 BRAD3) Municipiu

530 15.2

86687 DEVA1) Municipiu

531 15.3

86810 HUNEDOARA1) Municipiu

532 15.4

87059 LUPENI3) Municipiu

533 15.5

87638 ORĂŞTIE1) Municipiu

534 15.6

86990 PETROŞANI3) Municipiu

535 15.7

87175 VULCAN3) Municipiu

536 15.8

87219 ANINOASA3) Oraş

537 15.9

87424 CĂLAN1) Oraş

538 15.10

89561 GEOAGIU3) Oraş

539 15.11

87576 HAŢEG1) Oraş

540 15.12

87077 PETRILA3) Oraş

541 15.13

87665 SIMERIA1) Oraş

542 15.14

87139 URICANI3) Oraş

Page 12: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

543 15.15

87745 BAIA DE CRIŞ3) Comună

544 15.16

87843 BALŞA3) Comună

545 15.17

87996 BARU3) Comună

546 15.18

88047 BĂCIA1,2) Comună

547 15.19

88092 BĂIŢA3) Comună

548 15.20

87246 BĂNIŢA3) Comună

549 15.21

88216 BĂTRÂNA3) Comună

550 15.22

88261 BERIU3) Comună

551 15.23

88350 BLĂJENI3) Comună

552 15.24

88449 BOŞOROD3) Comună

553 15.25

88546 BRĂNIŞCA1) Comună

554 15.26

88644 BRETEA ROMÂNĂ1) Comună

555 15.27

88788 BUCEŞ3) Comună

556 15.28

88868 BUCUREŞCI3) Comună

557 15.29

88920 BULZEŞTII DE SUS3) Comună

558 15.30

89026 BUNILA3) Comună

559 15.31

89080 BURJUC1) Comună

560 15.32

86749 CÂRJIŢI3) Comună

561 15.33

89151 CERBĂL3) Comună

562 15.34

89240 CERTEJU DE SUS3) Comună

563 15.35

87362 CRIŞCIOR3) Comună

564 15.36

89348 DENSUŞ3) Comună

565 15.37

89428 DOBRA1) Comună

566 15.38

91731 GENERAL BERTHELOT1) Comună

567 15.39

86883 GHELARI3) Comună

568 15.40

89687 GURASADA1) Comună

569 15.41

89801 HĂRĂU1) Comună

570 15.42

89856 ILIA1) Comună

571 15.43

89954 LĂPUGIU DE JOS1) Comună

572 15.44

90066 LELESE3) Comună

573 15.45

90119 LUNCA CERNII DE JOS3) Comună

574 15.46

90208 LUNCOIU DE JOS3) Comună

575 15.47

90262 MĂRTINEŞTI1,2) Comună

576 15.48

90342 ORĂŞTIOARA DE SUS3) Comună

577 15.49

90431 PESTIŞU MIC1) Comună

578 15.50

90538 PUI3) Comună

579 15.51

90663 RAPOLTU MARE3) Comună

580 15.52

90725 RĂCHITOVA3) Comună

581 15.53

90878 RÂU DE MORI3) Comună

582 15.54

90805 RIBIŢA3) Comună

583 15.55

90994 ROMOS1) Comună

584 15.56

91054 SARMIZEGETUSA3) Comună

585 15.57

91116 SĂLAŞU DE SUS3) Comună

586 15.58

91232 SÂNTĂMĂRIA-ORLEA3) Comună

587 15.59

91330 ŞOIMUŞ1) Comună

588 15.60

86936 TELIUCU INFERIOR1) Comună

589 15.61

91447 TOMEŞTI3) Comună

590 15.62

91535 TOPLIŢA3) Comună

591 15.63

91624 TOTEŞTI1,2) Comună

592 15.64

91688 TURDAŞ1) Comună

593 15.65

91795 VAŢA DE JOS3) Comună

594 15.66

91937 VĂLIŞOARA3) Comună

595 15.67

91982 VEŢEL3) Comună

596 15.68

92097 VORŢA3) Comună

597 15.69

92177 ZAM1) Comună

598 16.1 6 MARAMUREŞ 106318 BAIA MARE3) Municipiu

Page 13: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

599 16.2

106559 SIGHETU MARMAŢIEI1) Municipiu

600 16.3

106684 BAIA SPRIE3) Oraş

601 16.4

106746 BORŞA3) Oraş

602 16.5

106782 CAVNIC3) Oraş

603 16.6

108017 DRAGOMIREŞTI3) Oraş

604 16.7

108892 SĂLIŞTEA DE SUS3) Oraş

605 16.8

106461 TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ3) Oraş

606 16.9

106817 TÂRGU LĂPUŞ1) Oraş

607 16.10

106979 VIŞEU DE SUS3) Oraş

608 16.11

107154 BĂIUŢ3) Comună

609 16.12

107314 BÂRSANA3) Comună

610 16.13

107270 BISTRA3) Comună

611 16.14

107350 BOCICOIU MARE1,2) Comună

612 16.15

107403 BOGDAN VODĂ3) Comună

613 16.16

107430 BOIU MARE1) Comună

614 16.17

107485 BOTIZA3) Comună

615 16.18

107519 BUDEŞTI3) Comună

616 16.19

107546 CĂLINEŞTI1,2) Comună

617 16.20

107715 CÂMPULUNG LA TISA1) Comună

618 16.21

107582 CERNEŞTI3) Comună

619 16.22

107662 CICÂRLĂU1) Comună

620 16.23

107868 COROIENI3) Comună

621 16.24

107920 CUPŞENI3) Comună

622 16.25

107975 DESEŞTI3) Comună

623 16.26

108151 GIULEŞTI3) Comună

624 16.27

179622 GROŞII ŢIBLEŞULUI3) Comună

625 16.28

108204 IEUD3) Comună

626 16.29

108222 LĂPUŞ3) Comună

627 16.30

108240 LEORDINA3) Comună

628 16.31

108348 MOISEI3) Comună

629 16.32

108400 OCNA ŞUGATAG3) Comună

630 16.33

179864 ONCEŞTI3) Comună

631 16.34

108455 PETROVA3) Comună

632 16.35

108473 POIENILE DE SUB MUNTE3) Comună

633 16.36

179604 POIENILE IZEI3) Comună

634 16.37

108552 REMEŢI3) Comună

635 16.38

108598 REPEDEA3) Comună

636 16.39

108614 RONA DE JOS3) Comună

637 16.40

108632 RONA DE SUS3) Comună

638 16.41

108669 ROZAVLEA3) Comună

639 16.42

108696 RUSCOVA3) Comună

640 16.43

106620 SARASĂU1,2) Comună

641 16.44

108874 SĂCEL3) Comună

642 16.45

108945 SĂPÂNŢA3) Comună

643 16.46

179613 ŞIEU3) Comună

644 16.47

109096 ŞIŞEŞTI3) Comună

645 16.48

109005 STRÂMTURA3) Comună

646 16.49

109041 SUCIU DE SUS3) Comună

647 16.50

106648 VADU IZEI1,2) Comună

648 16.51

109354 VALEA CHIOARULUI3) Comună

649 16.52

109425 VIMA MICĂ3) Comună

650 16.53

109504 VIŞEU DE JOS3) Comună

651 17.1 4 MEHEDINŢI 110063 ORŞOVA1,2) Municipiu

652 17.2

109924 BAIA DE ARAMĂ3) Oraş

653 17.3

110296 BALA1) Comună

654 17.4

110456 BALTA3) Comună

Page 14: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

655 17.5

110688 BÂLVĂNEŞTI1) Comună

656 17.6

110820 BREZNIŢA-OCOL1) Comună

657 17.7

111220 CIREŞU3) Comună

658 17.8

112904 DUBOVA3) Comună

659 17.9

112245 EŞELNIŢA3) Comună

660 17.10

111818 GODEANU3) Comună

661 17.11

112263 ILOVĂŢ3) Comună

662 17.12

112334 ILOVIŢA1,2) Comună

663 17.13

112370 ISVERNA3) Comună

664 17.14

112469 IZVORU BÂRZII1) Comună

665 17.15

110027 OBÂRŞIA-CLOŞANI3) Comună

666 17.16

112959 PODENI3) Comună

667 17.17

112995 PONOARELE3) Comună

668 17.18

113607 SVINIŢA1,2) Comună

669 18.1 7 MUREŞ 114514 SIGHIŞOARA1) Municipiu

670 18.2

119331 SÂNGEORGIU DE PĂDURE3) Oraş

671 18.3

114854 SOVATA3) Oraş

672 18.4

114603 ALBEŞTI1) Comună

673 18.5

115147 ALUNIŞ1) Comună

674 18.6

115183 APOLD1) Comună

675 18.7

115897 BRÂNCOVENEŞTI1) Comună

676 18.8

120478 CHIBED1) Comună

677 18.9

116126 CHIHERU DE JOS3) Comună

678 18.10

116493 DANEŞ3) Comună

679 18.11

116545 DEDA3) Comună

680 18.12

116590 EREMITU3) Comună

681 18.13

116796 FÂNTÂNELE3) Comună

682 18.14

117042 GHINDARI3) Comună

683 18.15

117319 GURGHIU3) Comună

684 18.16

117426 HODAC3) Comună

685 18.17

117550 IBĂNEŞTI3) Comună

686 18.18

117783 IDECIU DE JOS1) Comună

687 18.19

118058 LUNCA BRADULUI3) Comună

688 18.20

118094 MĂGHERANI3) Comună

689 18.21

118469 NADEŞ3) Comună

690 18.22

118511 NEAUA3) Comună

691 18.23

118931 RĂSTOLIŢA3) Comună

692 18.24

119153 RUŞII-MUNŢI3) Comună

693 18.25

119206 SASCHIZ1) Comună

694 18.26

120496 SĂRĂŢENI1) Comună

695 18.27

119625 STÂNCENI3) Comună

696 18.28

120138 VĂTAVA3) Comună

697 18.29

120254 VÂNĂTORI1) Comună

698 18.30

120174 VEŢCA3) Comună

699 18.31

120218 VIIŞOARA1) Comună

700 19.1 1 NEAMŢ 120726 PIATRA-NEAMŢ3) Municipiu

701 19.2

120968 BICAZ3) Oraş

702 19.3

121108 AGAPIA3) Comună

703 19.4

124938 ALEXANDRU CEL BUN3) Comună

704 19.5

121242 BĂLŢĂTEŞTI1) Comună

705 19.6

121297 BICAZ-CHEI3) Comună

706 19.7

121340 BICAZU ARDELEAN3) Comună

707 19.8

121652 BORCA3) Comună

708 19.9

121732 BORLEŞTI3) Comună

709 19.10

122025 CEAHLĂU3) Comună

710 19.11

122187 CRĂCĂOANI3) Comună

Page 15: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

711 19.12

122249 DĂMUC3) Comună

712 19.13

122285 DOBRENI1) Comună

713 19.14

120771 DUMBRAVA ROŞIE1) Comună

714 19.15

122551 FARCAŞA3) Comună

715 19.16

122828 GÂRCINA3) Comună

716 19.17

125114 GHINDĂOANI1) Comună

717 19.18

122864 GRINŢIEŞ3) Comună

718 19.19

122953 HANGU3) Comună

719 19.20

125169 NEGREŞTI1) Comună

720 19.21

123601 PÂNGĂRAŢI3) Comună

721 19.22

123479 PIATRA ŞOIMULUI3) Comună

722 19.23

123521 PIPIRIG3) Comună

723 19.24

123790 POIANA TEIULUI3) Comună

724 19.25

124493 TARCĂU3) Comună

725 19.26

124563 TAŞCA3) Comună

726 19.27

124616 TAZLĂU3) Comună

727 19.28

125016 VÂNĂTORI-NEAMŢ3) Comună

728 20.1 3 PRAHOVA 131256 CÂMPINA1) Municipiu

729 20.2

130954 AZUGA3) Oraş

730 20.3

131103 BREAZA1) Oraş

731 20.4

131210 BUŞTENI3) Oraş

732 20.5

131336 COMARNIC3) Oraş

733 20.6

131540 SINAIA3) Oraş

734 20.7

131577 SLĂNIC3) Oraş

735 20.8

131817 VĂLENII DE MUNTE1) Oraş

736 20.9

131899 ADUNAŢI3) Comună

737 20.10

131988 ALUNIŞ1) Comună

738 20.11

132137 ARICEŞTII ZELETIN3) Comună

739 20.12

136278 BĂTRÂNI3) Comună

740 20.13

132342 BERTEA3) Comună

741 20.14

132404 BREBU3) Comună

742 20.15

132459 CĂLUGĂRENI1) Comună

743 20.16

132486 CĂRBUNEŞTI3) Comună

744 20.17

132574 CERAŞU3) Comună

745 20.18

132645 CHIOJDEANCA1) Comună

746 20.19

132805 CORNU1) Comună

747 20.20

132841 COSMINELE3) Comună

748 20.21

132896 DRAJNA1,2) Comună

749 20.22

133795 IZVOARELE3) Comună

750 20.23

133866 JUGURENI1) Comună

751 20.24

133919 LAPOŞ1) Comună

752 20.25

134096 MĂNECIU3) Comună

753 20.26

134336 PĂCUREŢI1) Comună

754 20.27

131274 POIANA CÂMPINA1) Comună

755 20.28

134648 POSEŞTI3) Comună

756 20.29

134755 PREDEAL-SĂRARI3) Comună

757 20.30

134853 PROVIŢA DE JOS3) Comună

758 20.31

134899 PROVIŢA DE SUS3) Comună

759 20.32

135128 SALCIA3) Comună

760 20.33

135226 SECĂRIA3) Comună

761 20.34

135315 STARCHIOJD3) Comună

762 20.35

135404 SURANI1,2) Comună

763 20.36

135501 ŞOIMARI1) Comună

764 20.37

135547 ŞOTRILE3) Comună

765 20.38

135618 ŞTEFEŞTI3) Comună

766 20.39

135654 TALEA3) Comună

Page 16: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

767 20.40

135681 TĂTARU3) Comună

768 20.41

135725 TEIŞANI1) Comună

769 20.42

135789 TELEGA3) Comună

770 20.43

136107 VALEA DOFTANEI3) Comună

771 20.44

136134 VĂRBILĂU1) Comună

772 20.45

136198 VÂLCĂNEŞTI1) Comună

773 21.1 6 SATU MARE 136599 NEGREŞTI-OAŞ1) Oraş

774 21.2

136919 BĂTARCI1) Comună

775 21.3

137069 BIXAD1) Comună

776 21.4

137229 CĂLINEŞTI-OAŞ1) Comună

777 21.5

137274 CĂMĂRZANA1) Comună

778 21.6

137407 CERTEZE3) Comună

779 21.7

137746 GHERŢA MICĂ1) Comună

780 21.8

138351 ORAŞU NOU1) Comună

781 21.9

180091 RACŞA1) Comună

782 21.10

139009 TARNA MARE1) Comună

783 21.11

139143 TÂRŞOLŢ1) Comună

784 21.12

139170 TURŢ1) Comună

785 21.13

139330 VAMA1) Comună

786 22.1 6 SĂLAJ 139704 ZALĂU1) Municipiu

787 22.2

139937 AGRIJ1) Comună

788 22.3

139982 ALMAŞU1) Comună

789 22.4

140379 BUCIUMI1) Comună

790 22.5

140547 CIZER1) Comună

791 22.6

140672 CREACA1) Comună

792 22.7

140770 CRISTOLŢ3) Comună

793 22.8

140869 CUZĂPLAC1) Comună

794 22.9

141027 DRAGU1) Comună

795 22.10

141081 FILDU DE JOS1) Comună

796 22.11

141232 GÂRBOU1) Comună

797 22.12

141447 HIDA1) Comună

798 22.13

141884 LOZNA1) Comună

799 22.14

142337 PLOPIŞ1) Comună

800 22.15

142373 POIANA BLENCHII1) Comună

801 22.16

142426 ROMÂNAŞI1) Comună

802 22.17

142612 SÂG1) Comună

803 22.18

179695 ŞIMIŞNA1) Comună

804 22.19

179631 TREZNEA1) Comună

805 22.20

142952 VALCĂU DE JOS1) Comună

806 22.21

143067 ZALHA3) Comună

807 23.1 7 SIBIU 143682 AGNITA1) Oraş

808 23.2

144054 AVRIG3) Oraş

809 23.3

143735 CISNĂDIE3) Oraş

810 23.4

143771 COPŞA MICĂ1) Oraş

811 23.5

143806 DUMBRĂVENI1) Oraş

812 23.6

145499 SĂLIŞTE3) Oraş

813 23.7

145827 TĂLMACIU3) Oraş

814 23.8

146012 ALMA1) Comună

815 23.9

143959 ARPAŞU DE JOS3) Comună

816 23.10

143995 AŢEL3) Comună

817 23.11

144232 BÂRGHIŞ1) Comună

818 23.12

144198 BIERTAN3) Comună

819 23.13

146021 BOIŢA3) Comună

820 23.14

144376 BRĂDENI1) Comună

821 23.15

144410 BRUIU1) Comună

822 23.16

144535 CÂRŢIŞOARA3) Comună

Page 17: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

823 23.17

144456 CHIRPĂR1) Comună

824 23.18

143487 CRISTIAN3) Comună

825 23.19

144599 GURA RÂULUI3) Comună

826 23.20

144615 HOGHILAG3) Comună

827 23.21

144651 IACOBENI1) Comună

828 23.22

144713 JINA3) Comună

829 23.23

144731 LASLEA3) Comună

830 23.24

144964 MERGHINDEAL1) Comună

831 23.25

144991 MICĂSASA1) Comună

832 23.26

145042 MIHĂILENI1) Comună

833 23.27

145104 MOŞNA1) Comună

834 23.28

145202 ORLAT3) Comună

835 23.29

145275 POIANA SIBIULUI3) Comună

836 23.30

143502 POPLACA3) Comună

837 23.31

145293 PORUMBACU DE JOS3) Comună

838 23.32

145355 RACOVIŢA3) Comună

839 23.33

143520 RĂŞINARI3) Comună

840 23.34

145382 RÂU SADULUI3) Comună

841 23.35

145471 SADU3) Comună

842 23.36

145667 ŞEICA MARE1) Comună

843 23.37

145765 ŞURA MARE1) Comună

844 23.38

145907 TILIŞCA3) Comună

845 23.39

145934 TURNU ROŞU3) Comună

846 23.40

145961 VALEA VIILOR3) Comună

847 23.41

145998 VURPĂR1) Comună

848 23.42

143478 PĂLTINIŞ1) Localitate componentă a

municipiului Sibiu

849 24.1 1 SUCEAVA 146502 CÂMPULUNG

MOLDOVENESC3)

Municipiu

850 24.2

146744 VATRA DORNEI3) Municipiu

851 24.3

147358 BROŞTENI3) Oraş

852 24.4

148612 FRASIN3) Oraş

853 24.5

146584 GURA HUMORULUI3) Oraş

854 24.6

146708 SOLCA3) Oraş

855 24.7

147205 BREAZA3) Comună

856 24.8

147241 BRODINA3) Comună

857 24.9

147526 CACICA1) Comună

858 24.10

151503 CAPU CÂMPULUI3) Comună

859 24.11

147713 CÂRLIBABA3) Comună

860 24.12

151451 CIOCĂNEŞTI3) Comună

861 24.13

151497 COŞNA3) Comună

862 24.14

147884 CRUCEA3) Comună

863 24.15

148202 DORNA CANDRENILOR3) Comună

864 24.16

148131 DORNA-ARINI3) Comună

865 24.17

148729 FRUMOSU3) Comună

866 24.18

148765 FUNDU MOLDOVEI3) Comună

867 24.19

149138 IACOBENI3) Comună

868 24.20

149183 IZVOARELE SUCEVEI3) Comună

869 24.21

149290 MARGINEA1) Comună

870 24.22

149316 MĂLINI3) Comună

871 24.23

149370 MĂNĂSTIREA HUMORULUI3) Comună

872 24.24

149502 MOLDOVA-SULIŢA3) Comună

873 24.25

149539 MOLDOVIŢA3) Comună

874 24.26

149655 OSTRA3) Comună

875 24.27

149682 PANACI3) Comună

876 24.28

149753 PĂLTINOASA1) Comună

Page 18: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

877 24.29

149780 PÂRTEŞTII DE JOS1) Comună

878 24.30

149851 POIANA STAMPEI3) Comună

879 24.31

149931 POJORÂTA3) Comună

880 24.32

150043 PUTNA3) Comună

881 24.33

150114 RÂŞCA3) Comună

882 24.34

150178 SADOVA3) Comună

883 24.35

150258 SLATINA3) Comună

884 24.36

150294 STRAJA3) Comună

885 24.37

150356 STULPICANI3) Comună

886 24.38

150418 SUCEVIŢA3) Comună

887 24.39

150445 ŞARU DORNEI3) Comună

888 24.40

150702 ULMA3) Comună

889 24.41

150891 VALEA MOLDOVEI1) Comună

890 24.42

150935 VAMA3) Comună

891 24.43

150980 VATRA MOLDOVIŢEI3) Comună

892 24.44

151077 VICOVU DE JOS1) Comună

893 24.45

151558 VOITINEL1) Comună

894 25.1 5 TIMIŞ 156589 CURTEA1) Comună

895 25.2

156927 FÂRDEA1) Comună

896 25.3

157898 NĂDRAG3) Comună

897 25.4

158136 PIETROASA3) Comună

898 25.5

158895 TOMEŞTI3) Comună

899 26.1 4 VÂLCEA 167696 BĂILE OLĂNEŞTI3) Oraş

900 26.2

167794 BREZOI3) Oraş

901 26.3

167909 CĂLIMĂNEŞTI3) Oraş

902 26.4

168041 HOREZU3) Oraş

903 26.5

168559 BĂRBĂTEŞTI3) Comună

904 26.6

168675 BERISLĂVEŞTI3) Comună

905 26.7

168755 BOIŞOARA3) Comună

906 26.8

169119 CÂINENI3) Comună

907 26.9

169253 COSTEŞTI3) Comună

908 26.10

169351 DĂEŞTI3) Comună

909 26.11

170220 GOLEŞTI3) Comună

910 26.12

171021 MALAIA3) Comună

911 26.13

171272 MĂLDĂREŞTI1) Comună

912 26.14

171539 MUEREASCA3) Comună

913 26.15

172082 PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI1) Comună

914 26.16

172153 PERIŞANI3) Comună

915 26.17

172509 RACOVIŢA3) Comună

916 26.18

172812 RUNCU3) Comună

917 26.19

172894 SĂLĂTRUCEL3) Comună

918 26.20

173061 SLĂTIOARA1) Comună

919 26.21

173230 STOENEŞTI3) Comună

920 26.22

173533 STROEŞTI1) Comună

921 26.23

174496 TITEŞTI3) Comună

922 26.24

174021 VAIDEENI3) Comună

923 26.25

174156 VLĂDEŞTI1) Comună

924 26.26

174254 VOINEASA3) Comună

925 27.1 2 VRANCEA 175126 ANDREIAŞU DE JOS3) Comună

926 27.2

175224 BÂRSEŞTI3) Comună

927 27.3

175670 CÂMPURI1) Comună

928 27.4

175509 CHIOJDENI3) Comună

929 27.5

175983 DUMITREŞTI1) Comună

930 27.6

176338 GURA CALIŢEI1) Comună

931 27.7

176551 JITIA3) Comună

932 27.8

176686 MERA3) Comună

Page 19: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

933 27.9

176891 NĂRUJA3) Comună

934 27.10

178885 NEGRILEŞTI3) Comună

935 27.11

176944 NEREJU3) Comună

936 27.12

177003 NISTOREŞTI3) Comună

937 27.13

177101 PALTIN3) Comună

938 27.14

178910 PĂULEŞTI3) Comună

939 27.15

177263 POIANA CRISTEI3) Comună

940 27.16

177469 REGHIU3) Comună

941 27.17

177762 SOVEJA3) Comună

942 27.18

178965 SPULBER3) Comună

943 27.19

178117 TULNICI3) Comună

944 27.20

178313 VALEA SĂRII3) Comună

945 27.21

178377 VIDRA1) Comună

946 27.22

178475 VINTILEASCA3) Comună

947 27.23

178545 VIZANTEA-LIVEZI3) Comună

948 27.24

178750 VRÂNCIOAIA3) Comună

1) Localităţi încadrate în zona montană pentru care se aplică doar Programul de încurajare a activităţilor din

zona montană, prevăzut la art. 16 alin. (1) din Legea muntelui nr. 197/2018.

2) Localităţi încadrate în zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative conform Programului

Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020.

3) Localităţi încadrate în zona montană conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020.

2. Centralizatorul localităţilor din zona montană

Nr.

crt.

Judeţ UAT Municipii Oraşe Comune Localitate componentă

1. ALBA 45 - 5 40 -

2. ARAD 25 - - 25 -

3. ARGEŞ 41 2 - 39 -

4. BACĂU 23 1 4 18 -

5. BIHOR 36 - 4 32 -

6. BISTRIŢA-NĂSĂUD 37 - 2 35 -

7. BRAŞOV 53 3 6 44 -

8. BUZĂU 27 - 2 25 -

9. CARAŞ-SEVERIN 55 1 5 49 -

10. CLUJ 40 - 1 39 -

11. COVASNA 45 2 3 40 -

12. DÂMBOVIŢA 24 - 2 22 -

13. GORJ 12 - 3 9 -

14. HARGHITA 65 4 4 57 -

15. HUNEDOARA 69 7 7 55 -

16. MARAMUREŞ 53 2 8 43 -

17. MEHEDINŢI 18 1 1 16 -

18. MUREŞ 31 1 2 28 -

19. NEAMŢ 28 1 1 26 -

20. PRAHOVA 45 1 7 37 -

21. SĂLAJ 21 1 - 20 -

22. SATU MARE 13 - 1 12 -

23. SIBIU 42 - 7 34 1

24. SUCEAVA 45 2 4 39 -

25. TIMIŞ 5 - - 5 -

26. VÂLCEA 26 - 4 22 -

27. VRANCEA 24 - - 24 -

TOTAL ZONA MONTANĂ 948 29 83 835 1

_____________

Page 20: ORDIN Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 224 din 22 martie ...azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr...Art. 4 - Prevederile prezentului

Procesat de NN