9
Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Cukai Pendapatan Majikan 1 | P a g e PANDUAN PENGGUNA MENGISI BORANG PENDAFTARAN NOMBOR CUKAI PENDAPATAN MAJIKAN SECARA DALAM TALIAN

PANDUAN PENGGUNA MENGISI BORANG PENDAFTARAN

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PANDUAN PENGGUNA MENGISI BORANG PENDAFTARAN

Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Cukai Pendapatan Majikan

1 | P a g e

PANDUAN PENGGUNA MENGISI BORANG

PENDAFTARAN NOMBOR

CUKAI PENDAPATAN MAJIKAN

SECARA DALAM TALIAN

Page 2: PANDUAN PENGGUNA MENGISI BORANG PENDAFTARAN

Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Nombor Cukai Pendapatan Majikan

2 | P a g e

1) Layari http://www.hasil.gov.my dan klik pada pautan <e-Daftar> seperti dipaparkan

pada rajah di bawah.

Rajah 1 : Laman Utama Web LHDNM

2) Kemudian, klik pada icon berikut:

Rajah 2 : Laman Utama e-Daftar

Page 3: PANDUAN PENGGUNA MENGISI BORANG PENDAFTARAN

Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Nombor Cukai Pendapatan Majikan

3 | P a g e

3) Paparan berikut akan keluar. Klik pada <Daftar Majikan> untuk papar borang

pendaftaran majikan, atau klik pada <Pendaftaran Majikan> dan klik borang

pendaftaran online.

Rajah 3: Laman Utama e-Daftar

Rajah 4 : Laman Utama e-Daftar

Page 4: PANDUAN PENGGUNA MENGISI BORANG PENDAFTARAN

Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Nombor Cukai Pendapatan Majikan

4 | P a g e

4) Isi medan-medan berikut:

Rajah 5 : Laman Utama e-Daftar Majikan (Bahagian Maklumat Asas)

(a) Masukkan maklumat pada medan mandatori berikut:

Nama Majikan

Jawatan Tertinggi Majikan

No. Rujukan Cukai

No. Pengenalan Jawatan Tertinggi

Status Majikan

Alamat Surat Menyurat.

Poskod

Bandar

Negeri

Page 5: PANDUAN PENGGUNA MENGISI BORANG PENDAFTARAN

Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Nombor Cukai Pendapatan Majikan

5 | P a g e

Rajah 6 : Laman Utama e-Daftar Majikan (Bahagian Maklumat Pekerja & Maklumat

Majikan)

(b) Masukkan maklumat pada medan mandatori berikut:

Nama Pengarah/pemilik/kongsi utama

Alamat Kediaman

Rajah 7 : Laman Utama e-Daftar Majikan (Bahagian Akuan)

Masukkan maklumat pada medan mandatori berikut :

Nama

No. Pengenalan

Jawatan

Page 6: PANDUAN PENGGUNA MENGISI BORANG PENDAFTARAN

Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Nombor Cukai Pendapatan Majikan

6 | P a g e

5) Isikan maklumat permohonan pada ruangan yang disediakan. Semua medan yang

mempunyai label ikon * mestilah diisi oleh pemohon.

6) Setelah semua medan diisi, klik butang <Hantar>.

Rajah 8 : Antaramuka e-Daftar sekiranya wujud kesilapan pengisian borang

7) Sistem akan paparkan label ikon ! pada medan yang tidak diisi dengan lengkap. Sila

gerakkan tetikus pada ikon ! untuk membaca keterangan kesilapan mengisi borang.

Ulang langkah 5) setelah kesilapan mengisi borang telah dibaiki.

Rajah 9 : Antaramuka semakan pengisian e-Daftar

Page 7: PANDUAN PENGGUNA MENGISI BORANG PENDAFTARAN

Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Nombor Cukai Pendapatan Majikan

7 | P a g e

8) Sekiranya dokumen telah diisi dengan lengkap, Mesej < Maklumat Borang Pendaftaran

Yang Anda Masukkan Adalah Seperti di bawah. Sila semak dan klik Butang <Setuju>

akan dipaparkan.

Rajah 10 : Antaramuka semakan pengisian e-Daftar

9) Klik butang <Setuju> setelah anda pasti dokumen telah diisi dengan lengkap dan

betul.

10) Sila catatkan atau cetak <No. Permohonan Pendaftaran Majikan>.

• No. Permohonan Pendaftaran Majikan diperlukan untuk menyemak status

permohonan <Nombor Rujukan Cukai Pendapatan> anda.

• Nombor Rujukan Cukai Pendapatan anda akan diberikan setelah permohonan

pendaftaran majikan diluluskan.

Page 8: PANDUAN PENGGUNA MENGISI BORANG PENDAFTARAN

Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Nombor Cukai Pendapatan Majikan

8 | P a g e

Rajah 11 : Antaramuka no. permohonan e-Daftar yang telah dihantar.

11) Jika pernah membuat permohonan sebelum ini, skrin berikut akan terpapar.Klik pada pautan

Info Daftar berikut:

Rajah 12 : Antaramuka semakan permohonan e-Daftar yang pernah dihantar.

Page 9: PANDUAN PENGGUNA MENGISI BORANG PENDAFTARAN

Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Nombor Cukai Pendapatan Majikan

9 | P a g e

12) Isi maklumat no permohonan yang telah diperolehi seperti di langkah 9) pada skrin berikut:

Rajah 13 : Antaramuka Status Permohonan Majikan

13) Selepas no. permohonan dimasukkan, maklumat seperti berikut akan terpapar dan

cetakan boleh dibuat :

Rajah 14 : Antaramuka Status Permohonan Majikan