of 12 /12
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA Panduan Pengguna Pendaftaran Sijil Kecekapan Bahasa Melayu Bagi Warganegara Asing (SKBMW)

Panduan Pengguna Pendaftaran Sijil Kecekapan Bahasa Melayu

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Panduan Pengguna Pendaftaran Sijil Kecekapan Bahasa Melayu

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

Panduan Pengguna

Pendaftaran Sijil Kecekapan Bahasa Melayu Bagi

Warganegara Asing (SKBMW)

Page 2: Panduan Pengguna Pendaftaran Sijil Kecekapan Bahasa Melayu

[ 2/12]

KANDUNGAN

1. KAEDAH CAPAIAN SISTEM PENDAFTARAN SKBMW ............................................... 3

2. LOG MASUK SISTEM .................................................................................................... 5

2.1. LOG KALI PERTAMA .................................................................................................. 5 2.2. LOG MASUK ............................................................................................................. 6

3. LUPA KATALALUAN ..................................................................................................... 7

4. TATACARA PENDAFTARAN SKBMW .......................................................................... 8

Page 3: Panduan Pengguna Pendaftaran Sijil Kecekapan Bahasa Melayu

[ 3/12]

[ 3/12] 25 May 2016

1. KAEDAH CAPAIAN SISTEM PENDAFTARAN SKBMW

Terdapat 2 kaedah capaian sistem pendaftaran SKBMW iaitu :-

1. Layari laman web rasmi Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) di pautan http://portal.mpm.edu.my. Kemudian tekan ikon yang bertulis “Log Masuk MeSP”. Kemudian tekan ikon “Calon Persendirian”.

Page 4: Panduan Pengguna Pendaftaran Sijil Kecekapan Bahasa Melayu

[ 4/12]

[ 4/12] 25 May 2016

2. Layari terus ke sistem pendaftaran SKBMW di pautan http://webmpm1.mpm.edu.my/skbmw/ .

Page 5: Panduan Pengguna Pendaftaran Sijil Kecekapan Bahasa Melayu

[ 5/12]

[ 5/12] 25 May 2016

2. LOG MASUK SISTEM

Pengguna yang belum mempunyai akaun pengguna sistem perlulah mendaftar pengguna dahulu di Log Kali Pertama (Rujuk sub tajuk 2.1) manakala pengguna yang mempunyai akaun pengguna sistem boleh terus log masuk sistem (Rujuk sub tajuk 2.2).

2.1. Log Kali Pertama

Langkah 1 : Isi semua butiran yang diperlukan

Passport : abjad mesti huruf besar dan tiada simbol

Email : email yang sah bagi tujuan terlupa katalaluan

Tempoh menetap : sekurang-kurangnya 1 tahun. Kurang dari 1 tahun, calon tidak layak mendaftar.

Langkah 2 : Tekan butang Daftar Pengguna

Page 6: Panduan Pengguna Pendaftaran Sijil Kecekapan Bahasa Melayu

[ 6/12]

[ 6/12] 25 May 2016

2.2. Log Masuk

Langkah 1 : Masukkan passport dan katalaluan Langkah 2 : Tekan butang Login

Page 7: Panduan Pengguna Pendaftaran Sijil Kecekapan Bahasa Melayu

[ 7/12]

[ 7/12] 25 May 2016

3. LUPA KATALALUAN

Fungsi lupa katalaluan adalah bagi memudahkan pengguna menerima katalaluan melalui email.

Langkah 1 : Masukkan passport dan email pada ruangan yang disediakan. Passport dan email

mestilah sama dengan butiran semasa membuat daftar pengguna. Langkah 2 : Tekan butang Hantar. Langkah 3 : Sistem akan menghantar mesej katalaluan di email yang telah didaftarkan seperti

rajah di atas.

Page 8: Panduan Pengguna Pendaftaran Sijil Kecekapan Bahasa Melayu

[ 8/12]

[ 8/12] 25 May 2016

4. TATACARA PENDAFTARAN SKBMW

Langkah 1 : Masukkan nombor passport dan katalaluan Langkah 2 : Tekan butang Login

1

2

Page 9: Panduan Pengguna Pendaftaran Sijil Kecekapan Bahasa Melayu

[ 9/12]

[ 9/12] 25 May 2016

Langkah 3 : Masukkan no pin SKBMW. No pin SMBMW boleh di beli di Bank Simpanan

Nasional. Langkah 4 : Tekan butang Teruskan. * Nota : Sekiranya no pin yang dimasukkan tidak sah, sistem tidak membenarkan proses

seterusnya dilakukan. Sila semak nombor passport anda yang tercetak di slip dan pastikan cetakan nombor passport itu betul.

3

4

Page 10: Panduan Pengguna Pendaftaran Sijil Kecekapan Bahasa Melayu

[ 10/12]

[ 10/12] 25 May 2016

Langkah 5 : Sila pilih pusat peperiksaan dan isi semua butiran yang diperlukan. Langkah 6 : Seterusnya tekan butang Hantar.

5

6

Page 11: Panduan Pengguna Pendaftaran Sijil Kecekapan Bahasa Melayu

[ 11/12]

[ 11/12] 25 May 2016

* Nota : Pendaftaran anda berjaya disimpan sekiranya sistem telah memaparkan semula butiran-

butiran yang di telah isi. Langkah 7 : Akhir tekan butan Cetak/Simpan Penyata Pendaftaran. Contoh paparan penyata

pendaftaran seperti di bawah.

7

Page 12: Panduan Pengguna Pendaftaran Sijil Kecekapan Bahasa Melayu

[ 12/12]

[ 12/12] 25 May 2016