PETA MINDA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

  • View
    355

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of PETA MINDA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton,

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

3.0 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik, dan berkesan

4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang releven secara bertatasusila

KEMAHIRAN MEMBACA

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi, dan gaya pembacaan yang sesuai.

6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. 7.0 Membaca, menaakul, dan menghayati kandungan teks yang dibaca.

8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 9.0 Mencatat dan menyusun maklumat

KEMAHIRAN MENULIS

10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

ARAS 1

(i) Menyatakan butiran tentang maklumat asas diri

(ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan

Aktiviti : 1. Guru memaparkan gambar sebuah keluarga. 2. Murid-murid bersoal-jawab tentang gambar tersebut. 2. Secara berpasangan, murid menceritakan tentang latar belakang diri sendiri

Aktiviti : 1. Menonton tayang video situasi perbualan bertata susila. 2. Murid mengulangi kata-kata bertata susila dari filem tersebut. 2. Murid mengucapkan kata yang sesuai dalam perbualan. - Contoh : Maafkan saya.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal

1.1 Berbual (i) Menggunakan kata panggilan perkara tentang sesuatu berkaitan kehidupan nama diri yang dengan dan kata ganti seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

ARAS 2(i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan

Aktiviti : 1. Menunjukkan gambar sebuah keluarga. 2. Murid menyebut nama ahli keluarga tersebut. 3. Murid berbual-bual tentang ahli keluarga masing-masing. 4. Secara berkumpulan, murid menjalankan aktiviti simulasi memanggil rakan atau orang lain dengan kata panggilan yang sesuai.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

ARAS 3(i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. (ii) Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus-terang dengan sopan dalam perbualan

Aktiviti : 1. Bercerita tentang gambar yang ditunjukkan. 2. Menceritakan tentang latar belakang diri sendiri. Contoh : Saya ada dua orang adikberadik. Umur saya tujuh tahun.

Aktiviti : 1. Murid mendengar rakaman dialog. 2. Murid membezakan ungkapan yang baik atau yang negatif. 3. Main peranan - menegur kawan dengan cara yang sopan . Contoh : Membuat teguran kepada kawanyang tidak beratur ketika membeli makanan di kantin

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila

ARAS 1(i) Mendengar sesuatu perbualan dengan teliti untuk mendapat maklumat. ii) Mengemukakan soalan yang bertumpu dalam perbualanAktiviti : 1. Guru memperdengar rakaman dialog. 2. Murid bersoal -jawab tentang dialog tersebut. 3. Guru mewujudkan satu situasi di kedai buku sekolah. 4. Guru menggunakan teknik demonstrasi untuk tujuan menyoal dan menjawab secara bertatasusila bagi memperoleh maklumat.

Aktiviti : 1. Murid mendengar dengan teliti rakaman dialog di kantin sekolah. 2. Murid bersoal -jawab tentang dialog tersebut. 3. Guru memperdengar semula rakaman agar murid dapat mendengar dengan lebih jelas. 4. Murid diminta menceritakan semula topik perbualan tersebut. Situasi : Kedai Buku Sekolah.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila

ARAS 2(i) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan respons

(ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan

Aktiviti : Aktiviti : 1. Menunjukkan gambar iklan rumah yang dibawa oleh murid. 2. Murid menyebut nama jenis rumah. 3. Menyoal rakan atau orang lain untuk mendapatkan respons. Contoh : Menggunakan kata tanya yang sesuai untuk menyoal . 2. Murid bersoal-jawab tentang gambar. 3. Dalam kumpulan kecil, murid dikehendaki menyoal dan menjawab soalan secara spontan. 1. Murid meneliti gambar jenis rumah yang dibawa sendiri.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila

ARAS 3(i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai semasa bersoal jawab. (ii) Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan.

Aktiviti : 1. Murid mendengar rakaman lagu. 2. Murid menyanyi bersama-sama. 3. Murid menyebutkan nama-nama panggilan yang terdapat dalam lagu. 4.Menjalankan sesi bersoal jawab dalam kumpulan berdasarkan gambar yang diberi.

Aktiviti : 1. Guru menunjukkan gambar. 2. Murid bersoal-jawab tentang gambar tersebut. 3. Murid diberi peluang menceritakan pengalaman yang pernah dialami. 4. Murid memberikan jawapan terhadap soalan yang dikemukakan oleh orang lain

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal

1. 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara ARAS 1

(i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti.

(ii) Menyatakan arahan serta pesanan dengan dengan sebutan yang betul dan jelas.

AKTIVITI: Melakonkan aktiviti menyampaikan pesanan kepada orang lain

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal

1. 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara ARAS 2

Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan.

Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan

Aktiviti : 1. Guru memperdengar rakaman sebuah cerita. 2. Murid diminta mengecam beberapa perkataan arahan yang terdapat dalam cerita. 3. Murid menunjukkan kad perkataan arahan yang disediakan. 4. Murid menyebut perkataan arahan yang biasa didengar. Contoh : Ambilkan, Simpankan, Kemaskan

Aktiviti : 1. Guru mewujudkan satu situasi perbualan telefon. 2. Murid diminta menyampaikan pesanan yang diterima daripada guru kepada ibu bapa. Contoh : Menyatakan pesanan guru kepada ibu bapa tentang bayaran yuran sekolah. 3. Melakonkan semula cara murid menyampaikan pesanan.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal

1. 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkaraAras 3(ii) Melakukan arahan serta (i) Menyatakan arahan dengan intonasi yang betul dan cara yang meyakinkan pesanan dengan betul

Aktiviti : Aktiviti : 1. Guru menunjukkan gambar perpustakaan. 2. Murid bersoal-jawab tentang perpustakaan. 3. Murid diminta memberi arahan kepada rakan supaya pergi ke perpustakaan. 1. Murid mendengar rakaman dialog tentang perpustakaan. 2. Murid bercerita tentang pengalaman berada di perpustakaan. 3. Murid diminta menyebutkan beberapa arahan yang terdapat dalam dialog.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan

ARAS 2

(i) Mengemukakan permintaan secara telus dan bertatasusila dengan bahasa yang mudah difahami.

Aktiviti : 1. Guru menayangkan rakaman filem tentang sikap tolong-menolong. 2. Murid diminta menyatakan kebaikan sikap itu. 3. Murid meminta rakan membantu membawa buku ke bilik guru. Contoh : Bolehkah kamu membantu saya membawa buku ke bilik guru.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan

ARAS 3

(i) Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan.

Aktiviti : 1. Guru mewujudkan satu situasi seharian. 2. Murid diminta melakonkan situasi anak meminta kebenaran daripada seorang ayah untuk ke rumah rakan. Contoh : Ayah, saya berjanji untuk menyiapkan kerja rumah dengan kawan. Bolehkah saya pergi ke rumahnya ?

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialami

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

ARAS 1

i. Menamakan dan menyatakan ciri-ciri benda maujud dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul.

Akitiviti : 1. Murid menonton tayangan filem tentang zoo. 2. Murid menyebutkan nama-nama binatang. 2. Murid menyatakan ciri-ciri binatang tersebut. Contoh : Zirafah - tinggi

ARAS 2

i. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul.

A