Peugeot Partner Katalogus

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Peugeot Partner Katalogus

 • 8/18/2019 Peugeot Partner Katalogus

  1/13

  ÚJ PARTNER

 • 8/18/2019 Peugeot Partner Katalogus

  2/13

  CSELEKVÉSRE TEREMTETT

  A új Partner a professzionális felhasználókminden igényét kielégíti.Az áttervezett orr-rész robusztus külsőmegjelenést ad a járműnek.Az előző változaténál függőlegesebbhűtőmaszk közepén kapott helyeta PEUGEOT-oroszlán. Az ívelt lökhárítóúj, barázdált védőelemei sérülés eseténkönnyen lecserélhetők.

  A fényszórók jellegzetes világítása és újkörvonalai határozottan modern tekintetetkölcsönöznek az autónak. Az erőteljes éskifejező design távolról sem jelenti azt, hogya Partner robusztussága csupán stílus dolga!A márka neves kisteherautója közel húsz éveállja a professzionális felhasználókés a PEUGEOT szakembereinek próbáját.

  A márka mérnökei szigorú tesztsorozateredményeként tovább javították az autómegbízhatóságát és minőségét. A teherautó,amellyel több mint 6 millió tesztkilométertfutottak, a lehető legnehezebb körülményekközött, most még közelebb áll a vásárlókelvárásaihoz.

  TÖKÉLETES KÉNYELEMA DOLGOS HÉTKÖZNAPOKBAN

  A Partner ügyel az Ön kényelmére.A fülkében a vezetőhelyet aprofesszionális igények maximálisfigyelembevételével alakították ki.A magas üléspozíció, a széleslátómező a vezető fokozott kényelmétszolgálja. A vezetőhely tökéletesergonómiájáról a magasságbanállítható kartámasszal* ellátottvezetőülés, a magasságban ésmélységben állítható kormányoszlop,valamint a műszerfalon elhelyezett,

  közvetlenül kézre eső váltókargondoskodik.

  Az utazás kényelmét tovább fokozza amanuális vagy automatikusklímaberendezés. Ám a Partnernemcsak a vezetőre, hanem azutasokra is gondol! Ez az egyetlenkishaszonjármű a szegmensben,amely teljesen szabad és kényelmeslábteret biztosít a középső utasnak.Az egyedi megoldást az ETG6elektronikusan vezérelt kézisebességváltó alkalmazása tettelehetővé, melynek váltókarját

  a műszerfalra helyezett kapcsolóváltotta fel. Az utastérben 60 liternyi

  rakodóhely áll a vezető és az utasokrendelkezésére. A kormány előtti zárttárolóhely vagy a középső üléslehajtható támlája, amelyíróasztalként is funkcionál, hasznosa mindennapi munkavégzésben.A napellenzőt és az olvasólámpát ismagába foglaló felső rakodópolcrácsos kialakítása megkönnyíti az ottelhelyezett tárgyak kiemelését.

  * változattól függően opció

 • 8/18/2019 Peugeot Partner Katalogus

  3/13

  BIZONYÍTOTTAN SOKOLDALÚ

  Az új Partner hasznos méreteinek ésterhelhetőségének köszönhetően alegváltozatosabb felhasználói igényeket ismaradéktalanul kielégíti.

  SZÁLLÍTHAT VELE BÁRMIT...Az új Partnert nagy teherbírás és akategóriában példaértékű átalakíthatóság

   jellemzi. Hasznos raktérfogata az L1(hasznos hosszúsága*: 1,80 m) változatbaneléri a 3,3 köbmétert, míg az L2 (hasznos

  hosszúsága*: 2,05 m) változatban a járműhasznos térfogata 3,7 köbméter. Ez araktérfogat az L1 változatban akár 3,7köbméterre, a hosszúság pedig 3 méterrenövelhető, míg az L2 esetén a maximális

  raktérfogat a 4,1 köbmétert, a hosszúságpedig a 3,25 m-t is elérheti a Multiflexüléspadnak köszönhetően. A raktérszélessége 1,62 m, a kerékdobok közöttpedig 1,23 m; a kategóriában etalonnakszámító méreteknek köszönhetően máraz L1-es rövid változatban is elfér két Euroraklap (1,2 m × 0,80 m).A PEUGEOT Partner háromféle,az L1 változatban 625 kg-tól opcionálisan850 kg-ig növelhető hasznos

  terhelhetőséget kínál, ezzel egyikea kategória legjobbjainak.A hosszú változat hasznos terhelhetősége750 kg.* padlón mért érték

  ...KÖNNYEDÉNA rakodás megkönnyítésére tervezték azalacsony rakodóküszöböt és a 180 fokbannyitható, kétszárnyú, aszimmetrikus hátsóajtókat: a szögletes ajtónyíláson keresztülgyerekjáték elhelyezni nagyméretűtárgyakat. A rakomány mozgatása mégegyszerűbb az egy vagy két oldalsótolóajtónak** köszönhetően. A hátsó lámpákmagas helyzete azt sugallja, hogy akarosszéria remekül ellenáll a kisebb

  koccanásoknak. A részletek, a minőségés az esztétikusság iránti gondosságróltanúskodik, hogy a kétszárnyú hátsó ajtókcsuklópántjait a lámpák mögé rejtették.** opció

  BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁSA szállított rakomány a Partner p adlójánkialakított hat gyűrű segítségévelrögzíthető. Ezenkívül többféle megoldástkínál raktérelválasztásra a Partner:a félig lemezelt, félig rácsozottkabinelválasztót, a lemezelt részenlehajtható csapóajtóval.A teljesen zárt, üveges elválasztófal ABSanyagból készül. A biztonságot* és akényelmet fokozza, hogy az utastér felőlioldala szigetelő filcanyagból készül.

  * bővebb információ a kezelési útmutatóban

  1. Elválasztó: félig lemez, félig rács.

  2. Lehajtható csapófedél: a félig lemezeltkabinelválasztó szériában tartalmazza acsapóajtót, amelynek segítségével maximálisranövelhető a Multiflex üléspadból adódó hasznoshosszúság.

  3. A teljesen zárt kabinelválasztó fokozottbiztonságot és kényelmet nyújt az utastérben.**

  4. Zsiráftető: Hosszú tárgyak szállítását teszilehetővé zárt ajtókkal. Nyitószerkezetét akönnyebb használat jegyében tervezték meg.**

  ** opció

  1 2 3

  4

 • 8/18/2019 Peugeot Partner Katalogus

  4/13

  A TECHNIKA LEGJAVA

  Napjainkban a felhasználóka járműben utazva szinte folyamatoskapcsolatban állnak a külvilággal.Az új Partner a kor és az egyesszakmák egyedi igényeivelösszhangban az online fedélzetiszolgáltatások legjavát kínálja.Ezek lelke az új, rendkívül moderntelematikai rendszer, valamint a vezető

  keze ügyében és közvetlen látóterébenelhelyezett, teljesen a műszerfalbasimuló, hétcolos, színesérintőképernyő*, amelyen könnyenelérhetjük a jármű legfontosabbfunkcióit. A képernyőt végigsimítvaegyszerűen beléphetünk a navigációbavagy átfuthatjuk kedvenczeneszámainkat. A MirrorScreen**technológia segítségével az autóbanutazók a jármű központi kijelzőjéreközvetíthetik mobilalkalmazásaik egyrészét, és így menet közben isegyszerűen és biztonságosanhasználhatják telefonjuk megszokottalkalmazásait. A hangfelismerésfunkció segítségével hívásokatkezdeményezhetünk, üzeneteketolvashatunk be és diktálhatunk anélkül,

  hogy szemünket levennénk az útról.A hordozható digitális eszközöket azUSB-porthoz vagy a jack csatlakozóhozcsatlakoztatva, illetve a Bluetoothsegítségével működtethetjük azautóban.* opció, változattól függően** a MirrorScreen funkció a MirrorLink™-enkeresztül Android, RIM vagy Windows alatt futóoperációs rendszerekkel működik, illetve 2015.

  novembertől elérhető Carplay®-jel kompatibilisrenszerekkel (az Apple telefonok esetén az iPhone 5modelltől), amennyiben a felhasználónak vaninternet-hozzáférést is tartalmazó mobil-előfizetése. Kizárólag a hitelesített Mirrorlink™,illetve Carplay® applikációk működnek majd(az autó álló helyzetében és/vagy menet közben).Az érintett alkalmazások egyes funkcióitugyanakkor a rendszer menet közben letiltjaa vezetési biztonság érdekében. A hitelesítettMirrorlink™, illetve Carplay® alkalmazásokelőfizetéssel lesznek elérhetők.

  Az új Partner a legmodernebbvezetéstámogató felszereléseketkínálja:

  TOLATÓKAMERA 

  A tolatókamera* hátramenetbekapcsoláskor automatikusanműködésbe lép, és a hétcolosérintőképernyőre* közvetíti az autó

  háta mögötti területet. Így a vezetőbiztonságosan manőverezhet azautóval.* opció, változattól függően

  ELSŐ ÉS HÁTSÓ PARKOLÁS-

  SEGÍTŐ RENDSZER**

  A parkolássegítő rendszer hang- éskijelzéssel figyelmezteti a vezetőt a

  manőverezés során az autó közelébenészlelt akadályokra*. A rendszer a különrendelhető tolatókamerával**egészíthető ki, ami még jobbanmegkönnyíti a parkolást!

  * bővebb információért a kezelési útmutatóban** opció, változattól függően

   AcTivE ciTy BRAKE*

  Az Active City Brake* (automatikusvárosi vészfékező rendszer) a fékezésreható új biztonsági felszerelés, amelya városi közlekedésben 30 km/óránálalacsonyabb sebességnél bekövetkezőkoccanásokat segít elkerülni, illetve azütközés erejét csökkenti azokban azesetekben, amikor a vezető nemreagál.* opcióként rendelhető 2015. novembertől

 • 8/18/2019 Peugeot Partner Katalogus

  5/13

  MULTIFLEX ÜLÉSPAD:REMEKÜL ALAKÍTHATÓ

  1. A Multiflex üléspadnak és a középső,

  harmadik ülésnek köszönhetően

  a Partnerben egy második utas is helyet

  foglalhat, így a nagyobb mobilitás

  igényének megfelelve egyszerre több

  munkatárs is utazhat az autóban.

  2. Az oldalsó ülés lapját teljesen felhajtva

  magas tárgyakat szállíthatunk az

  autóban**.

  3. A szélső ülés teljesen a padló síkjába

  hajtható, így hosszú tárgyak elhelyezése

  sem okoz gondo t**.4. Két üléshely elöl: Ebben a kialakításban a

  vezetőüléshez kartámasz és ülésmagasító

  igényelhető a Komfort csomag***

  megrendelésével. A lehajtható támlájú

  utasülés ebben az esetben íróasztalkaként

  használható.

  * az íróasztalka kizárólag a jármű teljesen álló helyzetében használható** a bent ülők biztonsága érdekében gondosan rögzítse a szállított tárgyakat*** a Komfort csomag részei: kartámasz a vezetőoldalon (kétüléses változatnál), ülésmagasság-állítás

  a vezetőoldalon, rakodóhelyek a konzol középső részén (kétüléses változatnál), fiók a vezetőülés alatt

  A Multiflex üléspad révén az újPartner megőrzi nagyszerűalakíthatóságát, amely a bevezetéseóta jellemzi. A kisteherautókszegmensében egyedülállófelszerelésnek fontos, de nemegyetlen előnye, hogy a járműbenhárom személy utazhat elöl!A szélső utasülést lehajtva acsomagtérrel egybefüggő, teljesen sík

  padló alakítható ki. Így akár 3 m(a hosszú változatban 3,25 m) hosszú,10 cm magas tárgyat is szállíthatunka Partnerben, melynek hasznostérfogata ebben az elrendezésben400 literre növelhető (a bent ülőkbiztonsága érdekében rögzítsekörültekintően a rakományt).Az oldalsó ülés ülőlapjamegemelhető, így gond nélkül

  szállíthatunk magasabb tárgyakata fülkében.Mindkét kialakításban két személyutazhat a járműben. Igény eseténa Partner mobil irodává alakítható:a középső ülés támlája előrehajtvaíróasztalként* szolgál. Az ülőlapotfelnyitva zárható tárolót találunkaz ülés alatt.

  1 2

  3 4

 • 8/18/2019 Peugeot Partner Katalogus

  6/13

  ELEKTROMOS PARTNER AZ INNOVÁCIÓ A MOBILITÁS SZOLGÁLATÁBAN

  Az új Partner-választék a Partner Electricváltozattal egészül ki, amely amodellcsalád összes előnyén felülvillanyhajtást is kínál. Az elektromosPartnert nagy teljesítményű szinkronmotorhajtja, amely kiváló dinamikai teljesítménytnyújt: névleges teljesítménye 49 kW(67 LE), folyamatosan rendelkezésre állónyomatéka 200 Nm.Az európai vezetési ciklus (NEDC) szerint

  mért hatótávolsága 170 km. A kellemetlenmeglepetések elkerülése érdekébena műszerfalon jól látható a megtehetőtávolság, valamint a lassításbólés a fékezésből adódó energia-visszanyerést jelző mutató.A gyors töltésnek köszönhetően, amellyelmindössze fél óra alatt 80 százalékosszintre lehet feltölteni az akkumulátort,az elektromos Partner tökéletesen

  alkalmazkodik a felhasználók mobilitásiigényeihez.

  NORMÁL FELTÖLTÉS

  8 ÉS FÉL ÓRA ALATT*

  Az autót az alapfelszerelésként szállítotttöltőkábellel lehet könnyen ésbiztonságosan feltölteni (14 amperig)220 voltos hálózatról otthon vagy amunkahelyen. A töltés automatikusan leáll

  az akkumulátor 100%-os feltöltöttségénél.Az elektromos Partner számosmegoldással szolgálja a kényelmes ésideális felhasználást: a tengelykapcsolás(kuplung) nélküli áttételének köszönhetőenaz elektromos Partnert már az indulástólés a gyorsítás valamennyi szakaszábana lendületesség és a rugalmasság jellemzi,fokozatváltás nélkül. Az elektromos Partnerkimagasló vezetési komfortját tovább

  növeli a villanyautók jellegzetessége,a csendes működés. A hőkomfort ishozzájárul az utazás kényelméhez:az elektromos fűtésnek köszönhetőenaz utastér gyorsan felmelegszik.Vezesse nyugodt szívvel az elektromosPartnert: az akkumulátorra 8 év, illetve100 000 km** futásteljesítményre szólószerződéses jótállást nyújtunk,az elektromos hajtásláncra pedig 5 évig,

  illetve 50 000 km-ig** érvényesa szerződéses jótállás.

  * 14 amperes háztartási hálózatról történő teljes feltöltésbecsült ideje

  ** a kettő közül előbb elért

 • 8/18/2019 Peugeot Partner Katalogus

  7/13

  IGÉNYES AZ ÖN BIZTONSÁGÁRA

  Az utazás magas szintű biztonsága és avezetés megkönnyítése érdekében az újPartnert a legújabb műszakimegoldásokkal vértezik fel.A vezetéstámogató felszereléseknekköszönhetően Ön hosszú ideig megőrizhetiautója kifogástalan állapotát.

  FékrendszerA 283 mm-es hűtött első tárcsákés a 268 mm-es hátsó tárcsák mindenkörülmények között hatásos fékezéstbiztosítanak.

  ABSA blokkolásgátló (ABS) a kerekekblokkolásának megakadályozásávalirányban tartja a járművet vészfékezéskor.

  REFAz elektronikus fékerőelosztó (REF)a nagyobb hatékonyság érdekébenkerekenként szabályozza a fékerőtkanyarban is.

  AFUA vészfékezés-rásegítő (AFU) intenzívfékezéskor a féktávolság csökkentéseérdekében hirtelen megnöveli a fékerőt.

  ESCAz ESC (elektronikus menetstabilizáló)a fizika határain belül képesmegakadályozni, hogy a járműhátulja oldalirányba kitörjön(túlkormányozottság), vagy az elejekontrollálatlanul csússzon a kanyar külsőíve felé (alulkormányozottság).

  Az ESC-vel összekapcsolt kipörgésgátló(ASR) megakadályozza a kerekekelforgását, ha a tapadás csökken.

  Visszagurulás-gátló rendszerA visszagurulás-gátló rendszer párpillanatig megtartja a járművet, amikora vezető elindulni készül a járművelötfokosnál meredekebb emelkedőn, akárelőremenetben, akár hátramenetben.Ezzel lehetővé teszi, hogy a vezetőátemelje a lábát a fékről a pedálra anélkül,hogy a jármű elmozdulna.

  Vészvillogó automatikus bekapcsolásaIntenzív fékezéskor a vészféklámpaautomatikusan bekapcsol, ezzel

  a figyelmeztetéssel csökkentve annakveszélyét, hogy a jármű mögött haladóaz autónak ütközik.

  Ködlámpa statikus irányfénnyel*A menet közbeni fokozott biztonság és a

   jobb látási viszonyok érdekében az első

  ködlámpa kiegészítő fénynyalábbalvilágítja meg a kanyar belső ívét, amikora jármű 40 km/óránál kisebb sebességgelhalad.A kiegészítő fénysáv használata, különösenvárosi közlekedésben, kereszteződésben,kanyargós utakon, valamint parkolás ésmanőverezés közben tesz jó szolgálatot.

  * amennyiben a jármű opcióként tartalmazza a Kilátásvagy a Pack Look csomagot

  Tempomat és sebességhatároló*A tempomat* az előre beprogramozottsebességen tartja a járművet a gázpedálérintése nélkül.A sebességhatároló** a maximálismenetsebesség rögzítésével tovább növelia biztonságot. A vezető négysebességhatárt állíthat be, választásaszerint.

  * változattól függően alapfelszereltség vagy opció** az elektromos Partnerbe csak sebességhatároló van,

  széria

  Keréknyomás-ellenőrző*A Partner abroncsnyomás-érzékelővel* is

  felszerelhető. Mind a négy kerékenelhelyeznek egy-egy érzékelőt, amelya kereknyomást és hőmérséklet-változástfolyamatosan érzékeli, és azonnal jelzia rendellenes nyomáscsökkenést.

  * opcióként igényelhető – Az elektronikus vezérlésűkézi sebességváltóval felszerelt változatokba nemigényelhető

  Grip Control®*A Grip Control®* egy továbbfejlesztettkipörgésgátló, amely a terepviszonyoktólfüggően szabályozza az első kerekekmeghajtását. A vezető a műszerfalonelhelyezett kapcsológombbal választhatja kiaz útviszonyoknak leginkább megfelelőüzemmódot az öt lehetőség közül: hó, sár,homok, ESP Standard vagy ESP OFF.

  * változattól függően opció

  Active City Brake*Az Active City Brake (automatikus városivészfékező rendszer) a fékezésre ható újbiztonsági felszerelés, amely a városiközlekedésben 30 km/óránál kisebbsebességnél bekövetkező koccanásokat segítelkerülni, illetve az ütközés erejét csökkentiazokban az esetekben, amikor a vezető nemreagál.

  * opcióként rendelhető 2015. novembertől

  Ütközés elleni védelemA Partner karosszériastruktúráját úgy

  tervezték meg, hogy frontális ütközés,oldalütközés vagy hátulról történő ütközésesetén fokozatosan nyelje el az energiát.Borulás esetén a karosszéria nagyfokúellenállóságának köszönhetően az utastértúlélőcellaként működik. Ütközés eseténa biztonsági kormányoszlop csakmérsékelten, 40 mm-rel mozdul el az utastérfelé, ezzel is védve a vezetőt.

  A magasságban állítható hárompontos elsőövek biztonságát pirotechnikai övfeszítők ésöverőhatárolók növelik (kivéve a Multi-Flexpad középső ülését). 

  FejtámlaAz üléstámlákat és a fejtámaszokat úgyalakították ki, hogy ütközés esetén a testtel

  együtt mozduljanak el, és ezzel a minimumracsökkentsék a sérülést.

  LégzsákokA Partnerben alapfelszerelés a vezetőoldalilégzsák. Opcióként dupla utasoldali légzsák*és oldallégzsák* is rendelhető.

  * változattól függően széria vagy opció

  Központi zárAz alapfelszerelésként kínált központi zára műszerfalon elhelyezett gombbalvezérelhető, amely automatikusanbekapcsol, amikor a jármű sebessége eléria 10 km/órát.

  Központi zár a rakodótér számáraA műszerfalon elhelyezett LED*állapotkijelzős kapcsolóval működtethetjüka csomagtér ajtaját, a fülkétől függetlenül,amikor a jármű sebessége eléri a 10 km/órát.

  * LED: fényt kibocsátó dióda

  Távirányító*A háromgombos távirányító* két gombjávalaz ajtókat nyithatjuk, illetve zárhatjuk,a harmadik gombbal kizárólag a raktérajtózárható és nyitható.

  * változattól függően alapfelszerelés vagy opció

  Fa védőburkolat a raktérben*A raktér fokozott védelmét szolgálja ez aszett, amely a védőburkolattal ellátottfapadlóból, illetve ennek kiegészítettváltozatából áll, amely már az oldalfalakat isvédi rétegelt faburkolattal (az utóbbi nemrendelhető az üveges változatokhoz).A könnyen karbantartható szett megóvja araktér belső lemezfelületeit az ütésektől,benyomódásoktól, megóvhatjuk vele mind a

   jármű karosszériáját, mind a rakományt.

  * opció

  Outdoor csomag*A motor alatti takarólemezből és a speciálisméretű gumiabroncsokból (195/70 R 15) állóOutdoor csomag* javítja a Partner haladási

  képességeit rossz utakon, és fokozottvédelmet nyújt a karosszéria alatt találhatóalkatrészeknek a kisebb sérülésekkelszemben.

  * opció

 • 8/18/2019 Peugeot Partner Katalogus

  8/13

  PARTNER-MODELLKÍNÁLAT

  Minden szakmának megvannaka saját igényei. Az új Partnerbőlszámos változat készül, így alegváltozatosabb szakmai elvárásokatis képes kielégíteni, a kisvállalkozóképpúgy megtalálhatják a megfelelőkivitelt, mint a flottakezelők.

  MINDEN SZAKMÁHOZA MEGFELELŐ VÁLTOZATOT!A Partner kétféle hosszúsággal,

  vagyis kétféle raktérfogattal ésrakodási hosszúsággal kapható.

  A rövidebb Partner (L1) 4,38 m,a hosszabb változat (L2) 4,63 mhosszú, mindkét változat 1,81 mszéles behajtott tükrökkel(2,11 m a tükrökkel).A hosszú Partnerből kialakított duplakabinos változatba egy háromférőhelyes hátsó üléssor is kerül,így akár öten is utazhatnak benne.A beépített rakományütközővelfelszerelt hátsó üléspad lehajtható,

  amivel akár 1,805 m-re növelhetőa hasznos raktérfogat.

  A Partnerből p adlólemezes alvázkabinkivitel is készül, amely remek alap azátalakításokhoz: a felépítményezőaz egyre gyakoribb különlegesszakmai igényeknek is eleget tudtenni.A Partnerből könnyűszerrelkialakíthatók a hűtő felépítményesváltozatok, vagy akár egyspeciális feladatra átépített,egyedi munkagép is.

  VÁLASSZON AJTÓT!A Partner egy vagy két üveges, illetvelemezelt oldalsó tolóajtóvalrendelhető. Az aszimmetrikus,oldalirányba nyíló hátsó ajtókatszintén igényelhetjük üveges vagylemezelt változatban**.

  ** opció

  Pack Look csomag*A Pack Look csomag esetén a Partnerkülső megjelenését még gazdagabbáteszik a karosszéria színére fényezettelemek, a LED**-es nappali fény,a ködlámpák és a 15 colos Nateodísztárcsák.

  * opcióként** LED: fényt kibocsátó dióda

 • 8/18/2019 Peugeot Partner Katalogus

  9/13

  MÉRETEK

  0,727 m 0,925 m

  4,380 m

     1 ,   1   9  m

  0,64 m

  2,728 m

     1 ,   2   5  m

  1,23 m

  1,62 m*

  1,554 m

  1,80 m

  KÜLSŐ MÉRETEK BELSŐ MÉRETEK AJTÓK MÉRETE

  PADLÓLEMEZES

  ALVÁZKABIN MÉRETE

  * opcióként 850 kg hasznos terhelhetőséggel

  * padlón mérve, raktérelválasztó nélkül** opcióként rendelhető az L1 változatokhoz*** oldalsó tolóajtó nélkül**** oldalsó tolóajtóval***** lehajtott Multiflex üléspaddal

  A Partnert úgy tervezték meg, hogy megkönnyítse afelhasználók mindennapi életét. Külső méreteibenmegmutatkozik az egyensúly, amelyet a beltér tágassága,hozzáférhetősége, valamint a jármű kezelhetősége és

  fürgesége között sikerült megteremteni. A Partner ezeknek azerényeknek köszönhetően tökéletesen megfelel a különbözőszakmai felhasználások elvárásainak, és ideális arányt teremta külső méretek és a raktér hasznos térfogata között.

  * átalakítás előtt

  Külső méretek* Alvázkabin

  Hosszúság 4237 mm

  L eg na gy ob b f el ép ít mé ny ez he tő h os sz ús ág 1 98 2 m m

  L eg na gy ob b f el ép ít mé ny ez he tő s zé le ss ég 1 93 0 m mL eg na gy ob b f el ép ít mé ny ez he tő m ag as sá g 1 52 0 m m

  Hasznos terhelhetőség 1000 kg

  Tengelytáv 2728 mm

  Ajtók mérete Oldalsó tolóajtó Kétszárnyú hátsó ajtók

  Maximális szélesség 737 mm 1250 mm

  Hasznos szélesség 640 mm 1230 mm

  Maximális magasság 1192 mm 1200 mmHasznos magasság 1100 mm 1148 mm

  Külső méretek Rövid változat Hosszú változat

  Hosszúság 4384 mm 4632 mm

  S zé le ss ég ( be ha jt ot t t ük rö kk el ) 1 81 0 m m 1 81 0 m m

  S zé le ssé g ( tü krö kk el ) 2 11 2 m m 2 11 2 m mLegkisebb magasság 1812 mm / 1822 mm* 1832 mm / 1842 mm*

  Tengelytáv 2728 mm 2728 mm

  Rakodó küszöb magassága 586 mm / 6 13 mm * 613 mm

  Belső méretek Rövid változat Hosszú változat

  Hasz nos ter helhet őség (ve ze tő ve l) 625 kg / 8 50 kg* * 7 50 kg

  Hasznos hosszúság* 1800 mm 2050 mm

  H as zn os h os szúsá g ( Mul ti fl ex ü l és pa dd al ) 3 00 0 m m 3 2 50 m mMaximális hasznos szélesség 1620 mm*** 1500 mm****

  H as zn os s zé le ss ég ( ke ré kd ob ok k öz öt t) 1 23 0 m m 1 23 0 m m

  M ax im ál is h asz no s m ag ass ág 1 25 0 m m 1 25 0 m m

  Hasznos térfogat 3,3 – 3,7 m3- ig ** ** * 3 ,7 – 4, 1 m3-ig*****

 • 8/18/2019 Peugeot Partner Katalogus

  10/13

  SZÍNEK

  Mattfényezés

  Fehér Banquise

  Mattfényezés

  Piros Ardent

  Metálfényezés *

  Szürke Shark

  Metálfényezés *

  Alumíniumszürke

  Mattfényezés

  Fekete Onyx*

  * opcióként

  Új PARTNER V Ti 9 5 EU RO 6 1 .6 H Di 7 5 E URO 5 1 .6 H Di 90 EU RO5 1 .6 e -H Di 90 M CP6  

  MOTOR

  Elrendezés 4 hengeres, soros

  Szelepek száma 16 8

  Befecskendezés benzinbefecskendezés nagy nyomású, közvetlen

  Hengerűrtartalom (cm3) 1598 1560

  Maximális teljesítmény (KW/LE) / ford./perc 72 / 98 / 6000 55 / 75 / 4000 66 / 90 / 4000 66 / 90 / 4000

  Maximális nyomaték (Nm) / ford./perc 152 / 3500 185 / 1500 215 / 1500 215 / 1500

  ERŐÁTVITEL

  Sebességváltó 5 fokozatú, manuális 5 fokozatú, manuális 5 fokozatú, manuális6 fokozatú,

  elektronikusan vezérelt

  KORMÁNYZÁS

  Kormánymű változó rásegítésű szervoFELFÜGGESZTÉS, KEREKEK

  ElölPszeudo McPherson típusú független kerékfelfüggesztés, spirálrugók,

  hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd

  Hátul Független kerékfelfüggesztés, hosszlengőkarok , spi rálrugók , hidraulikus lengéscsillapítók , stabilizátorrúd

  Kerekek 195 / 65 R 15 (GT Radial, emelt terhelhetőségnél: Michelin)

  FÉK

  Elöl / hátulhűtött tárcsa / tárcsa

  ABS, elektonikus fékerőelosztó, vészfékrásegítés, ESP Hill Assist rendszerrel

  TÉRFOGATOK L1 L1 L1 L2 L1

  Rakodótér térfogata (m3) / nyitott válaszfallal 3,3 / 3,7 3,3 / 3,7 3,3 / 3,7 3,7 / 4,1 3,3 – 3,7

  Üzemanyagtartály (l) 60 60 60 60

  MENETTELJESÍTMÉNY

  Végsebesség (km/h) 160 150 162 160 165

  FOGYASZTÁS (EU 1999-100) NORMA

  Város / városon kívül / vegyes (l/100 km) / CO2 (vegyes üzemmód, g/km)

  8 ,3 / 5 ,3 / 6 ,5 / 150 5,9 / 4 ,8 / 5 ,2 / 136L1: 6,0 / 5,0 / 5,4 / 140L2: 6,3 / 5,1 / 5,5 / 143

  4,9 / 4,3 / 4,5 / 118

  TÖMEGADATOK

  Saját tömeg vezető nélkül / megengedett össztömeg /terhelhetőség** / vontatható tömeg fékkel (kg)ACCESS (Normál teherbírású változatok)

  1270 / 1945 / 675 / 1100 1294 / 1935 / 641 / 995L1:1289 / 1960 / 671 / 1150L2: 1362 / 2130 / 768 / 1000

  Saját tömeg vezető nélkül / megengedett össztömeg /terhelhetőség** / vontatható tömeg fékkel (kg)ACTIVE (Normál teherbírású változatok)

  – 1304 / 1945 / 641 / 985L1:1299 / 1990 / 691 / 1150L2:1369 / 2140 / 771 / 1000

  1320 / 1990 / 670 / 1160

  Saját tömeg vezető nélkül / megengedett össztömeg /terhelhetőség** / vontatható tömeg fékkel (kg)ACCESS (Emelt teherbírású változatok)

  1 270 / 2 150 / 8 80 / 11 00 129 4 / 215 0 / 85 6 / 780 L1: 128 9 / 216 5 / 876 / 955 –

  Saját tömeg vezető nélkül / megengedett össztömeg /terhelhetőség** / vontatható tömeg fékkel (kg)ACTIVE (Emelt teherbírású változatok)

  – 130 4 / 217 0 / 86 6 / 760 L1: 129 9 / 219 5 / 896 / 955 1 320 / 221 0 / 890 / 9 40

  Az Active-változatok utaskabinja háromszemélyes.* * Ve ze tő ve l s zám ítv a. A ha szn os t er he lhe tő sé g 7 5 k g- ma l a la cs on yab b a me ga do ttn ál . A Pe ug eo t H un gár ia K ft . mi nd en vá lt oz ta tás j og át f en nta rtj a.

 • 8/18/2019 Peugeot Partner Katalogus

  11/13

  Szürke Réseau szövet

  DÍSZTÁRCSÁK KÁRPIT

  Atacama 15"-os dísztárcsa Nateo 15"-os dísztárcsa**Cabochon 15"-os dísztárcsa*

  * 2015. novembertől elérhető** Pack Look csomag esetén széria

  Á Ó É Á Á

 • 8/18/2019 Peugeot Partner Katalogus

  12/13

  HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁSEgy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa

  közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt

  mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot

  kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel

  állnak rendelkezésére.

  AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

  A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2015. július 20. napján érvényes adatok. A képeken bemutatott gépjárművekfelszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és kártérítésikötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatottfelszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi awww.peugeot.hu internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővéa színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnakvagy szerződés hivatalos alapjának . Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólagaz Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók.A katalógus kiadása: 2015. július 20.

  (1) A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot időszakos vizsgálatok és garanciafeltételek füzetben találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

  * A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek mindenkori aktuális listáját megtalálhatja weboldalunkon: www.peugeot.hu

  Peugeot Garancia(1)

  A szerződéses garancia 2 évre szóla Peugeot járművek esetében,kilométer-korlátozás nélkül.Az átrozsdásodás elleni garanciaszemélygépjárműveknél 12 évre,

  tehergépjárműveknél 5 évre szól.

  Optiway Optimum kiterjesztett

  garanciaszerződés

  A kiterjesztett garanciaszerződés lehetővéteszi, hogy Ön a márka által biztosított2 éves szerződéses garancián túlakár további 6 évvel meghosszabbítsaa gépjárművére vonatkozó garanciát.A szolgáltatás olyan Peugeot gépjárműre

  igényelhető, amely kevesebb mint24 hónapos, és a forgalomba helyezése2013. szeptember 15. után történt meg.

  Peugeot Főnix hűségprogram

  A Peugeot Főnix hűségprogrammala hűséges Peugeot-tulajdonosoknak

  kívánunk kedvezni. Minél idősebb

  Peugeot gépjárműve, annál előnyösebbkarbantartási munkadíjat, tartozék- ésalkatrész kedvezményt biztosítunkÖnnek márkaszervizeinkben. Tehát Ön

  annál kevesebbet fizet, minél idősebbPeugeot-val jár! Részletek és regisztrációweboldalunkon: www.peugeot.hu/fonix.

  Peugeot Assistance

  Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában,a hét minden napján igénybe veheti aPeugeot Assistance szolgáltatásait.

  Ha útközben váratlanul műszaki

  meghibásodást észlel, kérjük, hívjaaz alábbi zöldszámot (csak Magyarországterületéről, illetve magyartelefonszolgáltatótól indított hívás esetén):06 80 44 24 24A szolgáltatás egész Európában igénybevehető a következő telefonszámon:00 36 1 411 07 24

  Peugeot Service

  Márkaszerviz-hálózatunkbana Peugeot-szabványok szigorú

  előírásainak betartásával dolgoznak.Ezek a szabványok kizárólag a Peugeotáltal tesztelt és engedélyezett kiválóminőségű eredeti alkatrészek beépítésétengedélyezik, valamint szigorú technikaifelkészültséget és magas szintű műszakiszaktudást követelnek meg a márkaszervizdolgozóitól.

  Peugeot Boutique

  A Peugeot Boutique-ban azAutomobiles Peugeot által kifejlesztettés tesztelt termékek, tartozékokszéles körű választékával várjuk Önt:kényelmi és komfortérzetét emelő,karbantartást megkönnyítő termékek,biztonsági és audiofelszerelések...Több mint 10 000 Peugeot-specifikustermék közül választhat!

  Ossza meg velünk véleményét!

  Annak érdekében, hogy minél jobbanmegfelelhessünk az Ön igényeinek éselvárásainak, kérjük, ossza meg velünka márkáról és az autóról alkotottvéleményét. Vásárlás után postai útoneljuttatunk Önhöz egy üdvözlőcsomagot,melyben két kérdőívet talál. Kérjük, segítsemunkánkat azzal, hogy ezeket kitöltvevisszaküldi a megadott címre.A kérdőíveket az interneten,

  a www.peugeot.hu/velemeny oldalonis kitöltheti.

  Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

  6

  1 – Fa vagy műanyag belső védőborítás2 – Vonóhorog3 – Gumiszőnyegek4 – Alumínium tetőcsomagtartó5 – Behatolásjelző6 – Rakodóhelyek7 – Tetősínek8 – Üveges kabinelválasztó

  2 1

  7

  4

  8

  53

  TARTOZÉKOK

 • 8/18/2019 Peugeot Partner Katalogus

  13/13

  Nyomdai gondozás: PIXELGRAFMARK/DPS – PARTNER – 2015_július

  www.peugeot.hu

  Bélyegző helye