PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT NOUVINGUT ?· Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament SEC…

 • Published on
  19-Nov-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • PLA DACOLLIDA

  DE LALUMNAT

  NOUVINGUT

  Sec dIns Can Record

 • Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament SEC dIns Can Record

  2

  PLA DACOLLIDA

  1.- INTRODUCCI

  L'escolaritzaci d'alumnes d'altres pasos i cultures s un repte ms dels molts que t el centre. Davant d'aquest fenomen s necessari plantejar-se un conjunt d'actuacions clares i precises encaminades a facilitar l'adaptaci dels alumnes que s'incorporin al nostre institut.

  2.- OBJECTIUS

  Els objectius del Pla d'Acollida sn:

  - Assumir a nivell de centre els canvis que comporta la interacci cultural amb alumnes procedents d'altres pasos.

  - Incorporar els nous alumnes en la descoberta i coneixement del mn cultural en el que ara viuen.

  - Assegurar que els alumnes nous comprenguin el funcionament del centre i s'hi adaptin tot potenciant l'intercanvi i la relaci entre tots els alumnes i professors com a font d'enriquiment mutu.

  - Assegurar-los una bona escolaritzaci per aconseguir el seu xit escolar.

  Per tal d'assolir els objectius que ens hem proposat, elaborem aquest Pla d'Acollida amb la intenci de donar pautes d'actuaci unificades.

  S'ha considerat, en tot moment, la importncia que pels nous alumnes t una bona acollida inicial. s evident, per, que en el procs d'adaptaci que l'alumne realitzar cal la continutat d'aquest clima d'acollida i acceptaci. Aquesta s una responsabilitat de tota la comunitat educativa.

  3.- CONSIDERACIONS GENERALS AL PLA D'ACOLLIDA.

 • Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament SEC dIns Can Record

  3

  3.1.- Referents al Projecte Educatiu.

  Aquest Pla, s'emmarca en el nostre Projecte Educatiu.

  3.1.1.- Referents a les famlies.

  -Cal que en la posada en prctica del Pla es tingui present el fet que no tots els alumnes han tingut una escolaritzaci prvia i continuada, al mateix temps les pautes culturals i les expectatives que la famlia tingui dipositades en el centre poden ser molt diferents. En aquest sentit cal personalitzar i concretar en cada cas els criteris generals que aqu s'exposen.

  3.1.2.- Referents als professors.

  -Respecte al conjunt de professors cal tenir present que perqu el Pla pugui desenvolupar-se correctament, aquests han de treballar de forma global i coordinada amb el tutor de cada alumne acollit. Hem de tenir present que les actituds favorables com la sensibilitat, l'empatia, el respecte,...i els coneixements bsics d'altres cultures faciliten l'adaptaci tant dels alumnes com dels pares.

  3.1.3.- Referents a l'organitzaci de linstitut

  -El SEC en la seva organitzaci, vetllar per tal d'adequar els seus recursos humans i materials a la consecuci del Pla.

  -Tots els membres de la comunitat educativa han de participar del comproms en les actuacions que el Pla preveu.

  4.- ACTUACIONS DE L'EQUIP DIRECTIU

  El primer contacte amb la famlia ha de ser el mxim acollidor possible. Cal comunicar-los de manera entenedora qui som i qu fem. Tamb s important saber rebre i recollir les dades significatives que la famlia ens vol comunicar, aquesta informaci ens ajudar a entendre la singularitat de cada alumne.

  La informaci que els donem ha de ser bsica i entenedora. El Director/a del centre realitzar una primera entrevista i hi dedicar el temps suficient per atendre a la famlia amb tranquillitat. Sempre s'assegurar que hi hagi la traducci necessria.

 • Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament SEC dIns Can Record

  4

  4.1.- Primera entrevista informativa.

  RESPONSABLE: El Director/a del Centre.

  INFORMACIONS

  Del centre a la famlia

  -Matriculaci (trptic informatiu).

  -Horaris.

  -Relaci famlia-escola:

  -Entrevista, reunions, cartes, telfon, informes.

  -Activats de: sortides, trobades, festa fi de curs.

  -Quotes (material i per sortides).

  -AMPA

  -Serveis Socials (ajuntament, sanitat)

  De la famlia a l'institut.

  -Composici familiar

  -Situaci laboral dels pares.

  -Adrea i telfon de contacte

  -Data d'arribada a Catalunya.

  -Escolaritzaci dels fills/es

  DOCUMENTS.

  Sollicitats a la famlia:

  -Fotocpies: llibre de famlia.

  -Perms de residncia o DNI

  - NUSS.

  -Carnet de vacunes (si no en t cal adrear-los al servei catal de la Salut)

  Lliurats pel centre:

  -Relaci de documents sollicitats.

  -Autoritzaci sortides.

  -Full explicatiu dels pagaments.

  -Trptic matriculaci

 • Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament SEC dIns Can Record

  5

  -Certificat de convivncia.

  -Fotografies

  -Escola o centre d'abans

  ALTRES ACTUACIONS

  -Presentaci del tutor/a.

  -Ensenyar dependncies de l'institut.

  -Concretar el dia i l'hora per la segona entrevista amb el tutor/a

  4.2.- Criteris d'adscripci al nivell/grup.

  CRITERI BSIC: Els alumnes nouvinguts se'ls ha d'adscriure segons la seva edat cronolgica i no segons els seus coneixements escolars, tant administrativament com de fet.

  Aquest criteri bsic ha de permetre sempre una certa flexibilitat.

  Per concretar l'adscripci al grup cal tenir en compte aquests altres criteris:

  -Curs acollidor.

  -Caracterstiques del grup.

  -Equilibri alumnes estrangers.

  -Possibilitat de variar la inscripci posteriorment desprs d'un perode d'observaci.

  -Responsable adscripci: Comissi de matriculaci, Programa dEducaci Compensatria, EAP i Equip directiu.

 • Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament SEC dIns Can Record

  6

  4.3.- Segona entrevista.

  En alguns casos aquesta segona entrevista es podr realitzar el mateix dia que la primera.

  Objectius Responsable

  -Recollida de documents sollicitats.

  -Coneixement de l'alumne/a per part del/de la tutor/a.

  -El/la director/a del centre.

  -El/la professor/a tutor/a.

  Aspectes a tractar en l'entrevista:

  -Importncia de la relaci institut-famlia pel seguiment de l'alumne/a.

  -Informar i concretar el procs d'adaptaci dels alumnes a l'institut.

  -Rebre la informaci i l'opini que la famlia t d'aquest procs d'adaptaci.

  -Informar dels materials que necessita.

  -Insistir en la importncia de les activitats: sortides, trobades, fi de curs, i explicar les activitats concretes que es realitzen durant el curs actual i el calendari en que es realitzen.

  -Les cartes informatives que els arribaran a travs de l'alumne/a.

  -Demanar la disponibilitat horria de la famlia per a noves entrevistes.

  -Dossier d'inici de curs.

  4.4.- Trasps d'informaci.

  Als professors/es.

 • Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament SEC dIns Can Record

  7

  -Cal facilitar la informaci de qu es disposi a tots els professionals que hagin d'atendre a l'alumne/a i que hi ha de conviure:

  -Al tutor/a perqu pugui preparar les activitats d'acollida dins de l'aula.

  - Als professors/es de Compensatria i a l'Equip d'Assessorament i Orientaci Psicopedaggica.

  - A la resta de professors/es i persones que treballen al centre i que puguin tenir contacte amb l'alumne/a, per exemple monitor/a menjador..

  A les famlies.

  - Cal assegurar que la informaci del centre arribi correctament a les famlies nouvingudes.

  -Disposar d'un traductor/a (mediador) quan la situaci ho requereixi.

  5.- ACTUACIONS DE LEQUIP DOCENT.

  5.1.- Consideracions generals.

  Malgrat el tutor s qui ha de portar el pes important de l'adaptaci de l'alumne/a, tots els professors/es de lEquip Docent s'han d'implicar en l'anlisi de la nova situaci. Tots els professors/es han de tenir present alguns aspectes que poden facilitar el procs d'adaptaci, creant un clima ms relaxat i acollidor.

 • Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament SEC dIns Can Record

  8

  5.2.- Estratgies comunicatives.

  Tot l'equip docent hauria de partir d'unes estratgies comunicatives respecte a l'alumne/a que no ens entn que podrien ser:

  -Assegurar-nos que quan parlem ens escolta.

  -Parlar-li directament; encara que no ens entengui percebr el nostre inters.

  -Parlar poc a poc, amb frases curtes i estructures correctes. Repetir-les si cal.

  -Reforar la informaci bsica amb codis verbals, gestual, i d'imatge.

  -Facilitar la seva participaci com ms aviat millor.

  -Potenciar les activitats on es treballi la llengua oral i que impliquin comunicaci amb els companys.

  -Donar temps per interioritzar l'aprenentatge de la nostra llengua.

  5.3.- Actuacions concretes

  -Avaluaci Inicial. Cal realitzar una avaluaci i observaci inicial per tal de conixer el nivell de l'alumne en les rees instrumentals i el seu nivell de llengua oral i escrita per tal de planificar el seu itinerari escolar. Aquesta avaluaci inicial la far, en principi, el Programa dEducaci Compensatria.

  -Organitzaci del currculum. Partint dels resultats de l'avaluaci inicial,

  -Que l'acolliment sigui clid i acollidor.

  -Que cada professor/a que intervingui per primera vegada sigui presentat pel tutor.

  -Que des del primer moment expliquem a l'alumne/a les pautes, normes de convivncia i comportament de l'institut de manera clara.

  -Que des del primer moment l'alumne/a se senti ats per no desbordat per l'excs d'informacions i de persones.

  -Que es tingui una visi global de l'alumne.

 • Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament SEC dIns Can Record

  9

  s'ajustar el currculum de l'alumne/a perqu aquest pugui fer de manera fora autnoma activitats reforades amb materials manipulatius, visuals i altres. Cada professor/a de les diferents rees del curs, seleccionaran i prepararan els materials i les activitats. El tutor informar al Coordinador Pedaggic dels acords per lEquip Docent. Es pot demanar la collaboraci de l'EAP, el psicopedagog del centre, el SEDEC i del PEC (compensatria) que disposa d'un fons de materials adaptats.

  - Atenci personalitzada. Caldr que l'institut actu amb certa flexibilitat per organitzar l'atenci personalitzada al nou alumne. Cal optimitzar els recursos que es disposen i utilitzar materials adients en cada cas.

  6.- ACTUACIONS DEL TUTOR/A.

  6.1.- Consideracions generals

  El tutor/a ha de ser per a l'alumne/a el millor referent.

  - Ha d'assegurar que l'alumne sigui degudament ats en totes les activitats que realitzi.

  - Ha de procurar estar informat del procs d'adaptaci de l'alumne/a a les diferents rees.

  - Ha d'interessar-se i conixer el treball que realitza l'alumne/a i la comunicaci entre tots els alumnes.

  - Ha de preparar a l'alumne/a davant situacions escolars que per a ell/a poden ser estranyes: festes, excursions....

  - Ha d'abordar de manera immediata situacions de rebuig.

  - Ha d'informar a direcci aspectes com: absentisme, situacions familiars conflictives.

  Cal tenir present els segents punts:

  Designar algun company/a acollidor (company tutor) que ajudi a la integraci de l'alumne nouvingut.

  Potenciar davant els altres companys/es les possibles habilitats i competncies que aquest alumne tingui.

 • Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament SEC dIns Can Record

  10

  Tenir present que l'alumne ha d'estar ats quan realitza un treball diferent dels altres.

  Donar-li la informaci molt clara sobre les sortides i altres activitats extraescolars.

  Reflexionar peridicament sobre els progressos que aquest alumne haur fet.

  6.2.-L'acolliment a l'aula.

  Sempre que es pugui s'anticipar l'entrada de l'alumne nou als companys, fomentant actituds d'inters per conixer aspectes del seu pas.

  Una primera experincia acollidora predisposar als alumnes a adoptar una actitud de voler conixer i apropar-se a la nova situaci i facilitar la comunicaci amb els seus companys que els considerar com iguals. Crear empatia al grup acollidor.

  ACTUCIONS QUE S'HAN DE PREVEURE PREVIAMENT A L'ARRIBADA DE L'ALUMNE

  -Que el tutor/a hagi rebut tota la informaci que el centre t del nou alumne/a, amb la suficient antelaci que li permeti preparar-ne l'acollida

  -Informar a lEquip Docent de la incorporaci d'un nou alumne recordant les orientacions sobre l'acollida que t l'escola.

  Informar sobre els materials que hi ha a l'institut que els puguin ser tils per al treball amb els nous alumnes.

  Responsable: Director/a del centre i Coordinador Pedaggic.

  Responsable: Psicopedagog/a, Coordinador/a Lingstic i Caps de Departament.

  -Parlar amb el grup classe de l'arribada del nou alumne/a, d'una manera natural i positiva.

  -Preparar la presentaci del nou alumne/a al grup.

  Responsable: Professor/a i tutor/a

 • Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament SEC dIns Can Record

  11

  6.3.- Orientacions per pautar el procs d'escolaritzaci durant el procs d'acollida.

  L'arribada de nous alumnes de pasos diferents planteja situacions diverses. Diferents procedncies, diferents costums i cultures, diferents sistemes educatius i escolaritzaci...Per tant cadascun necessita un tractament personalitzat, adequat a les seves necessitats. Aspectes a treballar: Socialitzaci i aprenentatges.

  Ser convenient que el primer any assisteixi a les classes del TAE.

  7.- PROCS DE SOCIALITZACI

  Els alumnes des del primer moment han d'entrar en la mateixa dinmica que la resta i per tan cal assegurar que coneguin i comprenguin les normes de compliment general: l'espai on s'han de moure, els hbits, horaris i normes, l'organitzaci del centre en general i de l'aula en particular.

  Pautar els hbits a treballar ens ajudar a no descuidar aspectes importants.

  Cal tenir present els segents punts:

  - Fer un seguiment estricte d'all que es vol observar. - Planificar les actuacions que es considerin escaients i executar-les. - Planificar quins aspectes cal assolir immediatament i quins caldr anar

  introduint progressivament.

  7.1.- Actuacions i estratgies.

  Hbits d'ordre i normes.

  Cal informar a les famlies dels segents aspectes:

  - Hora d'entrada i sortida de l'institut.

  - Com s'entra al centre i a l'aula.

 • Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament SEC dIns Can Record

  12

  - Utilitzaci de les diferents espais: sala d'informtica, aules, ...

  -s dels serveis.

  - Materials necessaris.

  Hbits de convivncia i relaci.

  Tenir cura de posar en contacte l'alumne/a amb els altres companys/es:

  -Alumnes-tutors que facilitin aquesta relaci.

  - Vetllar la participaci en el joc i la relaci amb els companys.

  - Hbits de treball a l'aula.

  - Donar informaci individualitzada de les normes de treball.

  - Saber que en ocasions no n'hi haur prou amb dir-ho una sola vegada.

  - Fer un seguiment sistemtic d'adquisici d'aquesta hbits fins a assegurar que quedin interioritzats.

  - Ajudar a l'alumne/a a organitzar-se el material i la feina.

  Tenir present que si l'alumne/a no t hbits escolars no els pot adquirir tots de cop.

  8.- APRENENTATGES

  Tot i que l'aprenentatge s sempre global, cal fer una planificaci per rees.

  8.1.- rea de llengua

  Objectius a assolir.

  -Adquirir el coneixement de catal i utilitzar-lo potenciant la comunicaci per a facilitar el procs d'adaptaci.

  Cal planificar el treball especfic de llengua partint dels coneixements i capacitats de l'alumne/a i determinant la responsabilitat que cada professor/a ha d'assumir.

 • Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament SEC dIns Can Record

  13

  Estratgies d'aprenentatge.

  s fonamental que tots els professor/es acceptin que l'escolaritzaci d'aquests alumnes requereix formes organitzatives, racons, grups flexibles, tallers,...etc., que...