1
PROGRAM Predavanja Mladen Machiedo Mediteran, jučer i danas Mario Nepo Kuzmanić Stara postojbina moliških Hrvata Jasna Jeličić Radonić Otkrivanje antičkog Farosa Predstavljanja knjiga i časopisa Ivan Mimica, DI SI POŠLA LIPA ZVIZDA. Usmene i pučke pjesme moliških Hrvata, Književni krug Split, Split, 2017. MOGUĆNOSTI, 1-2, 2018. (ur. Katarina Dalmatin), Književni krug Split, 2018. JEROLIM KAVANJIN, Povijest vanđelska bogatoga a nesrećna Epuluna i ubogoga a čestita Lazara, (ur. Tomislav Bogdan), Brački libar, Supetar, i Litteris, Zagreb, 2017. SPLITSKI EPIK JEROLIM KAVANJIN. O 300. obljetnici smrti, (ur. Bratislav Lučin i Davor Dukić), Književni krug Split, 2018. Frano Baras, NADOMAK ATLANTIDE, Književni krug Split, 2017. IVAN DUKNOVIĆ I KRUGOVI NJEGOVE DJELATNOSTI, (ur. Igor Fisković i Radoslav Bužančić), Književni krug Split, 2018. STAROHRVATSKA PROSVJETA, 44-45/2017-2018. MHAS, 2018. Sunčica Mustač, CRKVA SV. MIHOVILA U BANJOLAMA KRAJ PEROJA, MHAS, Split, 2017. Ivan Josipović, PRIDRAGA U ZALEĐU ZADRA, MHAS, Split, 2018. Ivan Matejčić, NOVIGRAD, SAVUDRIJA, UMAG I DAJLA, MHAS, Split, 2018. FAUST VRANČIĆ, Nova logika, (uredio i preveo Luka Boršić), Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić«, Šibenik, i Institut za filozofiju, Zagreb, 2018. DUBROVNIK, br. 2-3/2017, 4/2017, 1/2018. i 2-3/2018. Esad Kurtović, IZ POVIJESTI DUBROVAČKOG ZALEĐA, Matica hrvatska Dubrovnik, 2018. Ivanka Jemo, URBANA MATRICA GRADA DUBROVNIKA, Matica hrvatska Dubrovnik, 2018. Aida Cvjetković, DUBROVAČKI BRODOVLASNIK FEDERIKO GLAVIĆ, Matica hrvatska Dubrovnik, 2018. ZBORNIK RADOVA DR. SC. BRUNO ŠIŠIĆ, Matica Hrvatska Dubrovnik, 2018. Luko Paljetak, GORKA ZORA, Matica Hrvatska Dubrovnik, 2018. Ivo Frangeš, ČITANJA, Matica hrvatska, Zagreb, 2017. Pavao Pavličić, NAV I RAJ, Matica hrvatska, Zagreb, 2018. Marinko Petrić, HVARSKI TURISTIČKI SPOMENAR, Turistički ljetopis od 1868. g. do 2017. g., 2. izdanje, Turistička zajednica grada Hvara, Hvar, 2018. PAGANS AND CHRISTIANS IN THE LATE ROMAN EMPIRE, (ur. Marianne Sághy i Edward M. Schoolman), CEU Medievalia, Budapest, 2017. Franko Oreb, Korčulanske godine Vida Vuletića-Vukasovića i Frane Radića, Naklada Bošković, Split, 2018. Antonin Zaninović, HVARSKE TEME. ODABRANI RADOVI , (ur. Marija Zaninović-Rumora i Joško Bracanović), Književni krug Split, 2018. Sanja Vulić, JEDINSTVO RAZLIČITOSTI , Književni krug Split, 2018. Josip Bratulić, SVETOST I ČOVJEČNOST, Književni krug Split, 2018. Predstavljanje izdanja otoka Korčule: Od jematve do jematve, Gradski muzej Korčula Predstavljanje izdanja Matice hrvatske Zadar 2018. Predstavljanje izdanja Matice hrvatske Split 2018. Predstavljanje izdanja Matice hrvatske Dubrovnik 2018. Predstavljanje izdanja Matice hrvatske Zagreb 2018. Znanstveni skup OSLOBOĐENJE KLISA 1648. GODINE O 370. OBLJETNICI, 1648. - 2018. ISSN 0544-7267 2018 SPLITSKI EPIK JEROLIM KAVANJIN O 300. OBLJETNICI SMRTI Zbornik radova Antonin Zaninović KNJIŽEVNI KRUG SPLIT HVARSKE TEME U ovoj knjizi sabrani s Antonina Zaninovića (rođ blju na otoku Hvaru) k njegova znanstvenog ra ni otok, a u starogradsk više godina, pa je s hv i dosta svojih opširniji ovu knjigu prelaze o kao što njegovi član nosti. U isto vrijem povjesničar umjetn redu svećenik i do U znanstveno objavljivao o po vijesti književn glazbe, poseb doprinos pozn bilo je objavl napjeva iz D Bez njegov analizi star napisati n jesti hrva na podru stavio k hrvatsk ziv oc sno n HVARSKE TEME Antonin Zaninović 3 KRS 3 Ivan MATEJČIĆ NOVIGRAD SAVUDRIJA, UMAG I DAJLA Ivan JOSIPOVIĆ Ivan Josipović PRIDRAGA U ZALEĐU ZADRA 2 2 PRIDRAGA U ZALEĐU ZADRA Sunčica MUSTAČ 1 III. serija - svezak 44-45/2017.-2018. r sv (Jo Du šćan Djev tio cij je i o d i svetom ističu se Vrančić, uočen, iak ostvarivanj skoga narod Treba naglasi ografiji razmje ne žanrove, pa važnost i osobit dr. Vesn (…) Kao i europs ovog rukopisa ne p isključivo kao teolo kao povijesni izvor o menu u kojem su nast ma kao subjektima tak te njihovoj sudbini u Hrv jednom rukopisu koji kro doči o razvitku hrvatske h njih pola stoljeća. Upravo doprinosima, hrvatska je ha mena hagiografska znanstve sa razini proučavanja europsk dr. Zoran Ilustracija na koricama: Škrinja sv. Šimuna, Prikazanje u h 1380., crkva sv. Šimuna, Zadar KN ODSJ FILO IVAN DUKNOVIĆ I KRUGOVI NJEGOVE DJELATNOSTI GIOVANNI DALMATA E LE OPERE DELLA SUA CERCHIA IVAN DUKNOVIĆ I KRUGOVI NJEGOVE DJELATNOSTI GIOVANNI DALMATA E LE OPERE DELLA SUA CERCHIA Zbornik radova sanja vulić jedinstvo različitosti hrvatske filologije (...) Knjiga Sanje Vulić releva jezika jer donosi opise jezika do suvremenoga književnog i dokazuje zajednička isho jezika svih triju hrvatskih vrijednost knjige u analiz manje poznati i s nepravd pisci izvan hrvatskih drža ni jezik nedovoljno pozn Znanstveni je doprinos ga jezika kroz stoljeća sti”, odnosno autorica brojnih primjera da h no ishodište što se p Sanja Vulić posebn povijest hrvatskoga u povijesti hrvatsk glasili izvornim i jesti. Znanstveni je pr sima i usporedb sada nisu javlja nje poznatih i izvan hrvatsk književnim j mom o jedin (…) Nes djela vr znanstv u povi vu ov koje stude Knj kon sta sa s a vulić ORGANIZATORI: KNJIŽEVNI KRUG SPLIT FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU ZAVOD ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD HAZU U SPLITU 1989. – 2018. Pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb Ivan Mimica DI SI POŠLA LIPA ZVIZDA Usmene i pučke pjesme moliških Hrvata DOVE SEI ANDATA BELLA STELLA Poesie orali e popolari dei Croati Molisani DI SI POŠLA LIPA ZVIZDA DOVE SEI ANDATA BELLA STELLA ca no o- a

Pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i ... 2018_plakat1.pdfKomparativna povijest hrvatske književnosti, zbornici I. – XX. Toma Arhiđakon i njegovo doba Marko

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i ... 2018_plakat1.pdfKomparativna povijest hrvatske književnosti, zbornici I. – XX. Toma Arhiđakon i njegovo doba Marko

P R O G R A MPredavanja

Mladen Machiedo Mediteran, jučer i danasMario Nepo Kuzmanić Stara postojbina moliških Hrvata

Jasna Jeličić Radonić Otkrivanje antičkog Farosa

Predstavljanja knjiga i časopisa Ivan Mimica, DI SI POŠLA LIPA ZVIZDA. Usmene i pučke pjesme moliških Hrvata, Književni krug Split, Split, 2017.

MOGUĆNOSTI, 1-2, 2018. (ur. Katarina Dalmatin), Književni krug Split, 2018.JEROLIM KAVANJIN, Povijest vanđelska bogatoga a nesrećna Epuluna i ubogoga a čestita Lazara, (ur. Tomislav Bogdan), Brački libar, Supetar, i Litteris, Zagreb, 2017.

SPLITSKI EPIK JEROLIM KAVANJIN. O 300. obljetnici smrti, (ur. Bratislav Lučin i Davor Dukić), Književni krug Split, 2018.Frano Baras, NADOMAK ATLANTIDE, Književni krug Split, 2017.

IVAN DUKNOVIĆ I KRUGOVI NJEGOVE DJELATNOSTI, (ur. Igor Fisković i Radoslav Bužančić), Književni krug Split, 2018.STAROHRVATSKA PROSVJETA, 44-45/2017-2018. MHAS, 2018.

Sunčica Mustač, CRKVA SV. MIHOVILA U BANJOLAMA KRAJ PEROJA, MHAS, Split, 2017.Ivan Josipović, PRIDRAGA U ZALEĐU ZADRA, MHAS, Split, 2018.

Ivan Matejčić, NOVIGRAD, SAVUDRIJA, UMAG I DAJLA, MHAS, Split, 2018.FAUST VRANČIĆ, Nova logika, (uredio i preveo Luka Boršić),

Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić«, Šibenik, i Institut za filozofiju, Zagreb, 2018.DUBROVNIK, br. 2-3/2017, 4/2017, 1/2018. i 2-3/2018.

Esad Kurtović, IZ POVIJESTI DUBROVAČKOG ZALEĐA, Matica hrvatska Dubrovnik, 2018.Ivanka Jemo, URBANA MATRICA GRADA DUBROVNIKA, Matica hrvatska Dubrovnik, 2018.

Aida Cvjetković, DUBROVAČKI BRODOVLASNIK FEDERIKO GLAVIĆ, Matica hrvatska Dubrovnik, 2018.ZBORNIK RADOVA DR. SC. BRUNO ŠIŠIĆ, Matica Hrvatska Dubrovnik, 2018.

Luko Paljetak, GORKA ZORA, Matica Hrvatska Dubrovnik, 2018.Ivo Frangeš, ČITANJA, Matica hrvatska, Zagreb, 2017.

Pavao Pavličić, NAV I RAJ, Matica hrvatska, Zagreb, 2018.Marinko Petrić, HVARSKI TURISTIČKI SPOMENAR, Turistički ljetopis od 1868. g. do 2017. g., 2. izdanje, Turistička zajednica grada Hvara, Hvar, 2018.

PAGANS AND CHRISTIANS IN THE LATE ROMAN EMPIRE, (ur. Marianne Sághy i Edward M. Schoolman), CEU Medievalia, Budapest, 2017.Franko Oreb, Korčulanske godine Vida Vuletića-Vukasovića i Frane Radića, Naklada Bošković, Split, 2018.

Antonin Zaninović, HVARSKE TEME. ODABRANI RADOVI, (ur. Marija Zaninović-Rumora i Joško Bracanović), Književni krug Split, 2018.Sanja Vulić, JEDINSTVO RAZLIČITOSTI, Književni krug Split, 2018.Josip Bratulić, SVETOST I ČOVJEČNOST, Književni krug Split, 2018.

Predstavljanje izdanja otoka Korčule: Od jematve do jematve, Gradski muzej KorčulaPredstavljanje izdanja Matice hrvatske Zadar 2018.Predstavljanje izdanja Matice hrvatske Split 2018.

Predstavljanje izdanja Matice hrvatske Dubrovnik 2018.Predstavljanje izdanja Matice hrvatske Zagreb 2018.

Znanstveni skupOSLOBOĐENJE KLISA 1648. GODINE

O 370. OBLJETNICI, 1648. - 2018.

ISSN 0544-72672 0 1 8

1/22018

MOGUĆNOSTI

CMYK

SPLITSKI EPIK JEROLIM KAVANJIN

O 300. OBLJETNICI SMRTI

Zbornik radova

ISBN 978-953-163-469-4

Ilustracija na koricama: Nepoznati mletački autor: Jerolim Kavanjin, ulje na platnu, kraj 17. st., Muzej grada Splita

Zbornici međunarodnih znanstvenih skupova objavljeni u ediciji Knjige Mediterana:

Književno djelo Ante Tresića Pavičića

Splitski polihistor Julije Bajamonti

Književno djelo Tonča Petrasova Marovića

Kulturna animalistika

Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana /Greek Influence along the East Adriatic Coast

Triplex Confinium (1500-1800): ekohistorija

Komparativna povijest hrvatske književnosti, zbornici I. – XX.

Toma Arhiđakon i njegovo doba

Marko Antun de Dominis, splitski nadbiskup, teolog i fizičar

Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti

Umjetnički dodiri dviju jadranskih obala u 17. i 18. stoljeću

Dioklecijan, tetrarahija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja /

Diocletian, Tetrarchy and Diocletian’s Palace on the 1700th Anniversary of Existence

Biblija – knjiga Mediterana par excellence

Dalmacija za francuske uprave (1806.-1813.) /La Dalmatie sous l’administration française (1806-1813)

Sepulkralna skulptura zapadnog Ilirika i susjednih oblasti u doba Rimskog carstva /

Funerary Sculpture of the Western Illyricum and Neighbouring Regions of the Roman Empire

Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst

Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo povodom 700. obljetnice

Ante Katunarić i Split 1900. - 1935.

Ivo Tartaglia: političar i intelektualac

Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti /Giovanni Dalmata e le opere della sua cerchia

!"#$%& '%('#(#

Cijena: 70,00 kn

SPLI

TSK

I EPI

K J

ER

OLI

M K

AVA

NJI

N

Antonin Zaninović

KNJIŽEVNI KRUG SPLIT

Antonin Zaninović

HVARSKE

teme

ISBN 978-953-163-467-0

HVAR

SKE

TEM

E

Anto

nin

Zani

novi

ć

Cijena 130,00 kn!"#$%& '

%('!)

#

HVARSKE TEME

HVARSKI KNJIŽEVNI KRUG

Vinko Pribojević:

O podrijetlu i zgodama Slavena

Stjepan Krasić:

Ivan Dominik Stratiko

Niko Dubiković Nadalini:

Odabrani radovi

Žarko Gazzari:

Tragovima Slavogosta

Daniele Farlati:

Hvarski biskupi, prijevod K. Lučin

Hvarsko kazalište, zbornik radova

Davor Domančić:

Zavičajni album

Andro Gabelić:

Tri sadržaja Ivanićeva ustanka

The Hvar Theatre, prijevod G. McMaster

Nikša Petrić:

Zavičaju Hvaru

Franka Belić:

Biografska spomen knjiga otoka Hvara

Antonin Zaninović:

Hvarske teme

U ovoj knjizi sabrani su najvažniji radovi o.

Antonina Zaninovića (rođen 1879. u Velom Gra-

blju na otoku Hvaru) koji obuhvaćaju presjek

njegova znanstvenog rada. Hvar je njegov rod-

ni otok, a u starogradskom samostanu proveo je

više godina, pa je s hvarskim temama započinjao

i dosta svojih opširnijih radova. Članci izabrani za

ovu knjigu prelaze okvire otoka Hvara, jednako

kao što njegovi članci prelaze okvire jedne zna-

nosti. U isto vrijeme on je muzikolog, etnolog,

povjesničar umjetnosti i književnosti, a u prvom

redu svećenik i dominikanac.

U znanstvenom radu je posebno istraživao i

objavljivao o povijesti dominikanskog reda, po-

vijesti književnosti i općoj povijesti, povijesti

glazbe, posebno liturgijske. Njegov najvažniji

doprinos poznavanju hrvatske glazbene kulture

bilo je objavljivanje hrvatskih crkvenih pjesama i

napjeva iz Dalmacije, posebno božićnih kolenda.

Bez njegovih radova temeljenih na istraživanju,

analizi starih notnih zapisa i tekstova, ne može se

napisati ni jedno važnije poglavlje iz starije povi-

jesti hrvatske glazbe. Svojim je pionirskim radom

na području muzikologije, posebno crkvene, po-

stavio kamen temeljac istraživanju i proučavanju

hrvatske glazbene prošlosti, te s pravom nosi na-

ziv oca suvremene hrvatske muzikologije, odno-

sno nestora glazbene paleografije.

Ilustracija na koricama:

Rukopisni glazbeni kodeks s molitvama i napje-

vima mise i oficija notiranih neumatskom nota-

cijom, 15./16. st., Samostan sv. Petra Mučenika,

Stari Grad na Hvaru

HVAR

SKE

TEM

E

Anto

nin

Zani

novi

ć

ISBN 978-953-6803-59-0

Cijena: 150,00 kn

!"#$%& "'%$#'

#

Ivan M

atejči

ć N

OVIG

RAD,

SAVU

DRIJA

, UM

AG I D

AJLA

3KRS3

Ivan MATEJČIĆNOVIGRAD SAVUDRIJA, UMAG I DAJLA

ISBN 978-953-6803-58-3

Cijena: 150,00 kn!"#$%&

"'%$"%

#

Ivan JOSIPOVIĆ

Ivan J

osipo

vić P

RIDRAG

A U ZA

LEĐU ZA

DRA

2KRS

2

PRIDRAGA

U ZALEĐU ZADRA

ISBN 978-953-6803-52-1

Cijena: 150,00 kn

!"#$%& "'%$()#

Sunčica MUSTAČ

Sunč

ica M

usta

č C

RKVA

SV. M

IHOV

ILA

U BA

NJOL

AMA

KRAJ

PER

OJA

1KRS1

III. serija - svezak 44-45/2017.-2018.

III. s

erija

- s

veza

k 44

-45/

2017

.-201

8.

ISSN 0351-4536

cijena 100,00 kn

Victor GHICA - Ante MILOŠEVIĆ - Nikolina URODA - Danijel DŽINO Arheološki projekt Varvaria / Breberium / Bribir u 2016. godini Varvaria / Breberium / Bribir Archaeological Project. The 2016 excavation season

Ivan BASIĆ - Maja ZEMANIn partibus Occidentis. Izakov epitaf s Lopuda i pitanje vrhovne vlasti nad Dalmacijom u 5. stoljeću In partibus Occidentis. Isaac’s epitaph from Lopud and the question of sovereignty over Dalmatia in the 5th century

Danijel DŽINOStarokršćanski bazilikalni kompleks i grobovi u tumulima u Ljupču: Odgonetanje „mračnog“ doba Dalmacije Early Christian basilical complex and graves in tumuli in Ljubač: Deciphering ‘Dark Ages’ of Dalmatia

Ante MILOŠEVIĆNova inačica zabata oltarne ograde u hrvatskoj predromanici New type on pre-Romanesque chancel screen gables in Croatia

Ivan JOSIPOVIĆ Tri nova posvetna natpisa s imenima hrvatskih vladara iz karolinškog perioda Three New Votive Inscriptions With the Names of Croatian Rulers from the Carolingian Period

Ivan BASIĆNatpis nadbiskupa Ursa kao izvor za crkvenu povijest ranosrednjovjekovnog Zadra (I. dio) The inscription of archbishop Ursus as a source for ecclesiastical history of early medieval Zadar (Part I)Ivo BABIĆ Dugo trajanje jednog arhitektonskog tipa. Jednobrodne crkvice s polukružnom apsidomLongue Durée of one architectural type. Single-naved churches with semicircular apse

Ante MILOŠEVIĆJoš o bribirskom stremenu More about the Bribir stirrup

Željko PEKOVIĆ - Kristina BABIĆRazvoj zapadnog ulaza u grad Dubrovnik od 13. do polovine 16. stoljeća Development of the western entrance into Dubrovnik from the 13th to the 16th century

Željko PEKOVIĆ - Kristina BABIĆUbikacija prve crkve sv. Vlaha u Dubrovniku Locating the first church of St. Blaise in Dubrovnik

Ante MILOŠEVIĆFit fabricando faber

Maja PETRINECArheološka istraživanja i uređenje arhitektonskog kompleksa na Crkvini u Biskupiji u razdoblju od 2008. do 2017. godine Archaeological research into and arrangement of the architectural complex at Crkvina in Biskupija in the period from 2008 to 2017

Marino KUMIR„Ni seljak ni gospodin“: Vladimir Ardalić, povjerenik i počasni utemeljitelj Hrvatskog starinarskog društva u korespondenciji s Lujom Marunom “Neither a peasant nor a gentleman”:Vladimir Ardalić, commissioner and honorary founder of Croatian Antiquarian Society, in correspondence with Lujo Marun

Ocjene - Prikazi - Osvrti

Blagoje GOVEDARICAAnte MILOŠEVIĆ, Arheologija Sinjskoga polja

Darko PERIŠALogika i metodologija numizmatičkog kapitalca

Ante MILOŠEVIĆ - Nikolina URODAIstočni Jadran i Bizant

125 godina od osnutka Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika

KNJIŽEVNI KRUG SPLIT

BIBLIOTEKA ZNANSTVENIH DJELA

Izišlo iz tiska od 2003. godine:

Divna Mrdeža Antonina: Davidova lira u versih harvackih

Nataša Bajić - Žarko: Split kao trgovačko i tranzitno središte

na razmeđu istoka i zapada u 18. stoljeću

Mirko Tomasović: Vila Lovorka

Nikola Ivanišin: Od Điva Gundulića do Miroslava Krleže

Valnea Delbianco: Talijanski kroatist Arturo Cronia

Anuška Štambuk: Jezik struke i spoznaja

Ivo Grabovac: Suvremeno hrvatsko pomorsko pravo

i pomorski zakonik

Ante Marinović: Dubrovačko pomorsko pravo, knj. II.

Jelena Lakuš: Izdavačka i tiskarska djelatnost

na dalmatinskom prostoru (Zadar, Split i Dubrovnik)

u prvoj polovini 19. stoljeća (1815-1850)

Fani Celio Cega: Svakodnevni život grada Trogira

od sredine 18. do sredine 19. stoljeća

Mladen Machiedo: Preko rubova (između utopije i povijesti)

Kornelija Kuvač-Levačić: Stil brižinskih spomenika

s obzirom na pojam prenje

Samo Štefanac: Kiparstvo Nikole Firentinca i njegovog kruga

Ivo Grabovac: Prijevoz stvari u unutarnjoj plovidbi u Hrvatskoj

- De lege lata i de lege ferenda

Jadranka Neralić: Put do crkvene nadarbine

Tomislav Raukar: Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku

Vladimir Posavec: Dalmacija u vrijeme Marcelina i Julija Nepota

Lujo Margetić: O etnogenezi Hrvata i Slavena

Stjepan Lapenda: Francuski duh u hrvatskoj periodici

u Dalmaciji 1844.-1918.

Ante Marinović: Dubrovačko carinsko pravo, knjiga I.

Vanda Babić: Bokeljska muka

Mirjana Škunca: Mostovi građeni glazbom

Stašo Forenbaher i Timothy Kaiser: Grapčeva špilja

Serđo Dokoza: Dinamika otočnog prostora

Sineva Kukoč: Japodi - Fragmenta symbolica

Đorđe Milović: Boka kotorska u doba Venecije

na izvorima mletačkih arhiva

Jevgenij Paščenko: Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe

Mijo Lončarić: Prinosi hrvatskoj dijalektnoj fonologiji

Lj. Šimunković i M. Alujević-Jukić: Romanizmi u djelima

Ive Tijardovića

Ž. Muljačić: Fortisološke studije

J. Božanić: Lingua Halieutica - ribarski jezik Komiže

J. Belamarić: Studije iz starije umjetnosti na Jadranu, II

Josip Lisac: Dvije strane medalje

Kornelija Kuvač-Levačić: Moć i nemoć fantastike

Ante Marinović: Povijest razvitka

srednjovjekovnoga dubrovačkog zemljišnika

Krešimir Kužić: Hrvatska obala u putopisima njemačkih

hodočasnika 14. do 17. st.

Jakša Primorac: Poj ljuveni.

Pučko pjevanje u renesansnoj Dalmaciji

Ante Nazor: Splitsko-poljički odnosi u XIV. i XV. stoljeću

Joško Božanić: Viški facendijer

Mladen Machiedo: Provjere identiteta

Amir Kapetanović: Jezik u starim versima hrvatskim

fra Vicko Kapitanović: Fra Andrija Dorotić (1761. – 1837.)

reformator, političar i dobrotvor

Šime Pilić: Oko Krke, Sociološke studije i rasprave

Boris Škvorc: Naracija nacije: problemi (književne) pri/povijesti

Marko Dragić: Tradicijske priče iz Zagore

Sanja Vulic: Jedinstvo različitosti. Radovi iz hrvatske filologije

Josip Bratulić: Svetost i čovječnost

U pripremi: Vesna Lalošević: Cum esset persecutio

ISBN 978-953-163-468-7

cijena: 150,00 kn

!"#$%& '%('"!

#

(…) U ovoj knjizi su obrađeni hrvatski srednjo-

vjekovni tekstovi koji svjedoče o uzajamnoj po-

vezanosti hagiografije i povijesnih izvora (legenda

o kralju Zvonimiru, legende o Jeronimu, Kvirinu,

Ćirilu i Metodu), analizirani su hrvatski pretprepo-

rodni pisci koji su bili i hagiografi i nacionalni pro-

svjetitelji, a predstavljeni su i istaknuti suvremenici

(Josip Turčinović, Franjo Kuharić, Bonaventura

Duda), koji su ostavili dubok trag u hrvatskoj kr-

šćanskoj i duhovnoj kulturi. Pobožnosti i kultu

Djevice Marije u hrvatskom narodu autor je posve-

tio cijelo jedno poglavlje. Posebne studije napisao

je i o dva omiljena hrvatska sveca, svetom Franji

i svetom Antunu Padovanskom. U rukopisu knjige

ističu se i oni pisci, kao npr. Bartol Kašić i Faust

Vrančić, čiji doprinos hagiografiji dosada nije bio

uočen, iako su upravo nihovi radovi pomogli u

ostvarivanju ideje jezičnoga objedinjavanja hrvat-

skoga naroda.Treba naglasiti da je monografija o hrvatskoj hagi-

ografiji razmjerno malo u odnosu na druge književ-

ne žanrove, pa se tim više ovom knjigom pokazuje

važnost i osobitost Bratulićevih istraživanja. (…)

dr. Vesna Badurina Stipčević (iz recenzije)

(…) Kao i europska historiografija, tako i autor

ovog rukopisa ne pristupa hagiografskim djelima

isključivo kao teološkim djelima već ih razmatra

kao povijesni izvor obraćajući posebnu pažnju vre-

menu u kojem su nastala, samim svetačkim likovi-

ma kao subjektima takvih djela, recepciji tih djela

te njihovoj sudbini u Hrvata. Radi se o izuzetno vri-

jednom rukopisu koji kroz autorove tekstove svje-

doči o razvitku hrvatske hagiografije kroz posljed-

njih pola stoljeća. Upravo zahvaljujući autorovim

doprinosima, hrvatska je hagiografija pratila suvre-

mena hagiografska znanstvena kretanja i približila

sa razini proučavanja europske hagiografije. (…)

dr. Zoran Ladić (iz recenzije)Ilustracija na koricama:

Škrinja sv. Šimuna, Prikazanje u hramu,

1380., crkva sv. Šimuna, Zadar

Ilustracija na koricama:

KNJIŽEVNI KRUG SPLIT

ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST

FILOZOFSKOGA FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

IVAN

DUK

NOVI

Ć I K

RUGO

VI N

JEGO

VE D

JELA

TNOS

TI

GIOV

ANNI

DAL

MAT

A E

LE O

PERE

DEL

LA S

UA C

ERCH

IA

ISBN 978-953-163-465-6

Cijena: 70,00 kn

Zbornici međunarodnih znanstvenih skupova

objavljeni u ediciji Knjige Mediterana:

Književno djelo Ante Tresića Pavičića

Splitski polihistor Julije Bajamonti

Književno djelo Tonča Petrasova Marovića

Kulturna animalistika

Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana /

Greek Influence along the East Adriatic Coast

Triplex Confinium (1500-1800): ekohistorija

Komparativna povijest hrvatske književnosti, zbornici

I. – XVII. Toma Arhiđakon i njegovo doba

Marko Antun de Dominis,

splitski nadbiskup, teolog i fizičar

Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti

Umjetnički dodiri dviju jadranskih obala

u 17. i 18. stoljećuDioklecijan, tetrarahija i Dioklecijanova palača o 1700.

obljetnici postojanja /

Diocletian, Tetrarchy and Diocletian’s Palace on the 1700 th

Anniversary of Existence

Biblija – knjiga Mediterana par excellence,

zbornik radova Dalmacija za francuske uprave (1806.-

1813.) / La Dalmatie sous l’administration française

(1806-1813) Sepulkralna skulptura zapadnog Ilirika i susjednih

oblasti u doba Rimskog carstva /

Funerary Sculpture of the Western Illyricum and

Neighbouring Regions of the Roman Empire

Splitska hagiografska baština:

povijest, legenda, tekst

Splitski statut iz 1312. godine:

povijest i pravo povodom 700. obljetnice

Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti

Giovanni Dalmata e le opere della sua cerchia

IVAN DUKNOVIĆ

I KRUGOVI NJEGOVE DJELATNOSTI

GIOVANNI DALMATA

E LE OPERE DELLA SUA CERCHIA

Zbornik radova

!"#$%& '%('$'

#

sanja vulić

jedinstvo različitosti

radovi iz hrvatske filologije

cijena:100,00 kn

KNJIŽEVNI KRUG SPLIT

BIBLIOTEKA ZNANSTVENIH DJELA

Izišlo iz tiska od 2003. godine:

Divna Mrdeža Antonina: Davidova lira u versih harvackih

Nataša Bajić - Žarko: Split kao trgovačko i tranzitno središte

na razmeđu istoka i zapada u 18. stoljeću

Mirko Tomasović: Vila Lovorka

Nikola Ivanišin: Od Điva Gundulića do Miroslava Krleže

Valnea Delbianco: Talijanski kroatist Arturo Cronia

Anuška Štambuk: Jezik struke i spoznaja

Ivo Grabovac: Suvremeno hrvatsko pomorsko pravo

i pomorski zakonik

Ante Marinović: Dubrovačko pomorsko pravo, knj. II.

Jelena Lakuš: Izdavačka i tiskarska djelatnost

na dalmatinskom prostoru (Zadar, Split i Dubrovnik)

u prvoj polovini 19. stoljeća (1815-1850)

Fani Celio Cega: Svakodnevni život grada Trogira

od sredine 18. do sredine 19. stoljeća

Mladen Machiedo: Preko rubova (između utopije i povijesti)

Kornelija Kuvač-Levačić: Stil brižinskih spomenika

s obzirom na pojam prenje

Samo Štefanac: Kiparstvo Nikole Firentinca i njegovog kruga

Ivo Grabovac: Prijevoz stvari u unutarnjoj plovidbi u Hrvatskoj

- De lege lata i de lege ferenda

Jadranka Neralić: Put do crkvene nadarbine

Tomislav Raukar: Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku

Vladimir Posavec: Dalmacija u vrijeme Marcelina i Julija Nepota

Lujo Margetić: O etnogenezi Hrvata i Slavena

Stjepan Lapenda: Francuski duh u hrvatskoj periodici

u Dalmaciji 1844.-1918.

Ante Marinović: Dubrovačko carinsko pravo, knjiga I.

Vanda Babić: Bokeljska muka

Mirjana Škunca: Mostovi građeni glazbom

Stašo Forenbaher i Timothy Kaiser: Grapčeva špilja

Serđo Dokoza: Dinamika otočnog prostora

Sineva Kukoč: Japodi - Fragmenta symbolica

Đorđe Milović: Boka kotorska u doba Venecije

na izvorima mletačkih arhiva

Jevgenij Paščenko: Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe

Mijo Lončarić: Prinosi hrvatskoj dijalektnoj fonologiji

Lj. Šimunković i M. Alujević-Jukić: Romanizmi u djelima

Ive Tijardovića

Ž. Muljačić: Fortisološke studije

J. Božanić: Lingua Halieutica - ribarski jezik Komiže

J. Belamarić: Studije iz starije umjetnosti na Jadranu, II

Josip Lisac: Dvije strane medalje

Kornelija Kuvač-Levačić: Moć i nemoć fantastike

Ante Marinović: Povijest razvitka

srednjovjekovnoga dubrovačkog zemljišnika

Krešimir Kužić: Hrvatska obala u putopisima njemačkih

hodočasnika 14. do 17. st.

Jakša Primorac: Poj ljuveni.

Pučko pjevanje u renesansnoj Dalmaciji

Ante Nazor: Splitsko-poljički odnosi u XIV. i XV. stoljeću

Joško Božanić: Viški facendijer

Mladen Machiedo: Provjere identiteta

Amir Kapetanović: Jezik u starim versima hrvatskim

fra Vicko Kapitanović: Fra Andrija Dorotić (1761. – 1837.)

reformator, političar i dobrotvor

Šime Pilić: Oko Krke, Sociološke studije i rasprave

Boris Škvorc: Naracija nacije: problemi (književne) pri/povijesti

Marko Dragić: Tradicijske priče iz Zagore

Sanja Vulic: Jedinstvo različitosti. Radovi iz hrvatske filologije

U pripremi:

Vesna Lalošević: Cum esset persecutio

ISBN 978-953-163-459-5

Ilustracija na koricama:

Joško Eterović, Otok, 1984.,

Galerija umjetnina Branislav Dešković

(...) Knjiga Sanje Vulić relevantna je za povijest hrvatskoga

jezika jer donosi opise jezika hrvatskih pisaca od renesanse

do suvremenoga književnoga stvaralaštva i time pokazuje

i dokazuje zajednička ishodišta hrvatskoga književnoga

jezika svih triju hrvatskih narječnih stilizacija. Osobita je

vrijednost knjige u analizi jezika hrvatskih pisaca koji su

manje poznati i s nepravdom zanemareni ili su pak hrvatski

pisci izvan hrvatskih državnih granica pa je njihov književ-

ni jezik nedovoljno poznat ili čak nepoznat u Domovini.

Znanstveni je doprinos djela u opisu hrvatskoga književno-

ga jezika kroz stoljeća s naglaskom na “jedinstvo različito-

sti”, odnosno autorica piše knjigu naglašavajući na temelju

brojnih primjera da hrvatski književni jezik ima jedinstve-

no ishodište što se potvrđuje na svim jezičnim razinama.

Sanja Vulić posebni naglasak stavlja na tvorbu riječi kroz

povijest hrvatskoga književnoga jezika što nije čest slučaj

u povijesti hrvatskoga jezika pa bismo takav pristup pro-

glasili izvornim i inovativnim u hrvatskoj jezičnoj povi-

jesti. Znanstveni je prinos djela i u potankim leksikološkim opi-

sima i usporedbama, dosljednim i utemeljenim, koje se do

sada nisu javljale u tom obliku kao i u jezičnoj analizi ma-

nje poznatih i zanemarenih hrvatskih pisaca, osobito onih

izvan hrvatskih državnih granica, a koji su pisali hrvatskim

književnim jezikom u skladu s autoričinom glavnom te-

mom o jedinstvu različitosti. (...)

prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić (iz recenzije)

(…) Nesumnjivo je društveni interes za objavu ovakvih

djela vrlo velik, budući da djela poput ovoga olakšavaju

znanstveno istraživanje i razumijevanje pojedinih dionica

u povijesti hrvatskoga jezika. Osim toga, interes za obja-

vu ovakvog djela je neupitan s obzirom da je riječ o djelu

koje može poslužiti kao vrlo korisna nastavna literatura za

studente.

Knjiga autorice dr. sc. Sanje Vulić po svojim sadržajima,

koncepcijskim rješenjima i metodološkom pristupu pred-

stavlja značajno pomagalo i kao takvo je prikladno ne

samo za studente, koji se u svojim nastavnim programima

susreću s tom problematikom, već i za samostalne istra-

živače.

Knjiga je rezultat višegodišnjeg autoričina istraživanja na

tekstovima starih i novih pjesnika i pisaca, kao i terenskog

istraživanja i anketiranja izvornih govornika pojedinih

mjesnih govora. (…)

prof. emerita dr. sc. Ljerka Šimunković (iz recenzije)

sanj

a vu

lić

! " # $ % & ' % ( $ # $

#

iBarcoder Trial

iBarcoder Trial

iBarcoder Trial

iBarcoder Trial

iBarcoder Trial

iBarcoder Trial

iBarcoder Trial

iBarcoder Trial

iBarcoder Trial

ORGANIZATORI:KNJIŽEVNI KRUG SPLIT

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITUZAVOD ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD HAZU U SPLITU

1989. – 2018.Pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb

Ivan MimicaDI SI POŠLA LIPA ZVIZDA

Usmene i pučke pjesme moliških Hrvata

DOVE SEI ANDATA BELLA STELLA

Poesie orali e popolari dei Croati Molisani

KNJIŽEVNI KRUG SPLIT

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU

DI S

I PO

ŠLA

LIP

A Z

VIZD

A

DO

VE S

EI A

ND

ATA

BEL

LA S

TELL

A

Ivan

Mim

ica

ISBN 978-953-163-456-4

!"#$%& '%($'(

#

Cijena 120,00 kn

Cjelovito i sustavno autor obrađuje zapisano i publicirano

usmeno i pučko pjesništvo moliških Hrvata, situira ga u po-

vijesno-kulturni kontekst, zatim daje iscrpan pregled njegova

sabiranja i objavljivanja te analizira važnije probleme i značaj-

nija ostvarenja tog pjesništva. Usporednom analizom tekstova

ukazuje na moguće i vjerojatne veze pojedinih pjesama i poje-

dinih pjesničkih vrsta, odnosno varijantskih skupina s tradici-

jom hrvatskih usmenih pjesama u staroj domovini.

L’autore tratta in maniera completa e sistematica la poesia dei

Croati  Molisani trascritta ed edita  fino ad oggi. La colloca

nel suo contesto storico-culturale, dando successivamente un

esauriente compendio della raccolta e pubblicazione ed  ana-

lizzando i problemi più rilevanti e le creazioni più significati-

ve di questa produzione poetica. Comparando i testi rileva le

possibili e verosimili relazioni di certe poesie e di certi generi

poetici, ovverossia gruppi di varianti, con la tradizione delle

poesie orali croate tramandate nell’antica patria.

Ilustracija na koricama:

Emanuel Vidović: Mundimitar, ulje na platnu, 1906.