Prijedlog Programa ukupnog razvoja - krsan.hr OP Uؤچinkoviti ljudski potencijali Program ruralnog razvoja

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prijedlog Programa ukupnog razvoja - krsan.hr OP Uؤچinkoviti ljudski potencijali Program ruralnog...

 • Prijedlog Programa ukupnog razvoja

  Općine Kršan 2014.-2020.

  („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 14/13 i 7/18)

  II. Izmjene i dopune

  Pula/Kršan, 2018/2019. godine

 • PRIJEDLOG PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA

  OPĆINE KRŠAN 2014.-2020. („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 14/13 i 7/18)

  - II. Izmjene i dopune

  iDEO PLAN

  Mletačka 12

  52100 Pula

  +385(0)95-55-060-55

  www.ideoplan.hr

  NARUČITELJ

  Općina Kršan

  Blaškovići 12, Kršan

  52 232 Kršan

  2018. sva prava pridržava iDEO PLAN, Pula

  Sva prava pridržana; niti jedan dio ovog izdanja ne može biti ponovo izdan, prodan ili iznajmljen bez prethodnog pismenog pristanka tvrtke

  iDEO PLAN, Pula.

  http://www.ideoplan.hr/

 • SADRŽAJ

  1. UVOD-RIJEČ NAČELNIKA ................................................................................................ 1

  2. PRISTUP IZRADI STRATEGIJE ......................................................................................... 2

  2.1. Strategija razvoja ............................................................................................................. 4

  2.2. Sadržaj Programa/Strategije razvoja Općine Kršan ........................................................ 6

  2.3. Financiranje razvoja ........................................................................................................ 7

  2.4. Implementacija aktivnosti ................................................................................................ 8

  3. OPĆI PODACI ....................................................................................................................... 9

  3.1. Geografski položaj Istarske županije i Općine Kršan .................................................... 9

  3.1.1. Prostor i prirodna obilježja ...................................................................................... 11

  3.2. Demografsko stanje Općine Kršan ................................................................................ 12

  3.2.1. Zaposlenost i nezaposlenost .................................................................................... 19

  3.3. Prirodni resursi .............................................................................................................. 20

  3.3.1. Reljef i tlo ............................................................................................................... 20

  3.3.2. Klimatska obilježja ................................................................................................. 22

  3.3.3. Kakvoća zraka ......................................................................................................... 23

  3.3.4. Vodotoci i vode ....................................................................................................... 23

  3.3.5. Flora i fauna ............................................................................................................ 23

  3.3.6. Kulturna baština ...................................................................................................... 24

  3.3.7. Zaštita okoliša ......................................................................................................... 27

  3.3.8. Prostorno uređenje .................................................................................................. 28

  4. INFRASTRUKTURA .......................................................................................................... 38

  4.1. Prometna infrastruktura ................................................................................................. 38

  4.1.1. Cestovni promet ...................................................................................................... 38

  4.1.2. Željeznički promet ................................................................................................. 38

  4.1.3. Zračni promet .......................................................................................................... 39

  4.1.4. Pomorski promet ..................................................................................................... 39

  4.2. Sustav vodoopskrbe ....................................................................................................... 40

  4.3. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ............................................................ 41

  4.4. Energetski sustav ........................................................................................................... 41

  4.5. Poštanski i telekomunikacijski sustav ........................................................................... 42

 • 4.6. Poduzetnička infrastruktura ........................................................................................... 42

  4.7. Zbrinjavanje otpada ....................................................................................................... 43

  5. ANALIZA GOSPODARSTVA ........................................................................................... 46

  5.1. Struktura gospodarstva .................................................................................................. 46

  5.1.1. Poljoprivreda i šumarstvo ....................................................................................... 50

  5.1.2. Turizam ................................................................................................................... 50

  5.1.2.1. Smještajni kapaciteti ........................................................................................ 50

  5.1.2.2. Turistički promet .............................................................................................. 51

  6. DRUŠTVENE DJELATNOSTI ........................................................................................... 58

  6.1. Odgoj i obrazovanje ....................................................................................................... 58

  6.2. Kultura i sport ................................................................................................................ 59

  6.3. Zdravstvo i socijalna skrb .............................................................................................. 60

  6.3.1. Zdravstvo ................................................................................................................ 60

  6.3.2. Socijalna skrb .......................................................................................................... 60

  7. FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA I ANALIZA PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN .. 63

  7.1. Organizacijski ustroj Općine Kršan ............................................................................... 64

  7.2. Analiza proračuna Općine Kršan ................................................................................... 66

  7.3. Financiranje razvojnih projekata sredstvima EU fondova ............................................ 88

  7.4. EU fondovi u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. .................................................... 89

  7.4.1. Partnerski sporazum ................................................................................................ 90

  7.4.2. Operativni programi ................................................................................................ 91

  7.5. Partnerstvo privatnoga i javnoga sektora ................................................................... 94

  7.5.1. EU fondovi i javno - privatno partnerstvo .............................................................. 95

  8. RAZVOJNE POLITIKE, KLJUČNI DOKUMENTI VIŠIH RAZINA VLASTI I

  SURADNJA ............................................................................................................................. 96

  8.1. Regionalna politika RH ................................................................................................. 96

  8.1.1. Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.

  godine ................................................................................................................................ 97

  8.2. Razvojna politika u Istarskoj županiji ........................................................................... 97

  8.3. Lokalne razvojne strategije ............................................................................................ 99

  8.3.1. Lokalna akcijska grupa – LAG „Istočna Istra“ ....................................................... 99

  8.3.2. Master plan turizma Općine Kršan 2017.-2025. ................................................... 101

  8.3.3. Strategija upravljanja kulturnom baštinom Općine Kršan 2017.-2025. ............... 102

 • 9. GOSPODARSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I ISTARSKOJ ŽUPANIJI

  ................................................................................................................................................ 104

  9.1. Stanje gospodarstva ..................................................................................................... 104

  9.1.1. Makroekonomska kretanja .................................................................................... 104

  9.1.1.1. Bruto domaći proizvod .....................................................................