of 16 /16
1 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE STAN S3 S 111 Zagreb, Jaruščica 9 Naručitelj procjene: kat. čest. br. 1199/1, zk. uložak 50154, k.o. Blato novo, poduložak 195, stečajni upravitelj Mirjana Zuzija, dipl.oec. Velika Gorica, Slavka Kolara 25 OIB: 26497768352 PROCIJENJENA TRŽIŠNA VRIJEDNOST STANA S3 S 111 434.389,76 Kn (57.000,00 EUR) ZAGREB, 18.11.2013. Izradila: Nevena Andres, d.i.g.

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja...

Page 1: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

1

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

STAN S3 S 111Zagreb, Jaruščica 9

Naručitelj procjene:

kat. čest. br. 1199/1, zk. uložak 50154,k.o. Blato novo, poduložak 195,

stečajni upravitelj Mirjana Zuzija, dipl.oec.Velika Gorica, Slavka Kolara 25OIB: 26497768352

PROCIJENJENA TRŽIŠNA VRIJEDNOSTSTANA S3 S 111 434.389,76 Kn (57.000,00 EUR)

ZAGREB, 18.11.2013. Izradila: Nevena Andres, d.i.g.

Page 2: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

2

S A D R Ž A J

PROCJENA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

1. Uvod

2. Nalaz

2.1. Identifikacija nekretnine2.2. Proračun geometrijskih podataka2.3. Tehnički opis

3. Opis nekretnina

3.1. Uvod3.2. Procjena vrijednosti nekretnine3.3. Sadašnja građevinska vrijednost nekretnine3.4. Izračun sadašnje tržišne vrijednosti nekretnine3.5. Izračun

4. Zaključak

5. Dokumentacija

5.1. Fotodokumentacija5.2. Tlocrt5.3. Kopija izvatka iz zemljišne knjige5.4. Rješenje o postavljenju sudskog vještaka

Page 3: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

3

1.0. UVOD

Na temelju pismenog zahtjeva stečajne upraviteljice gđe Mirjane Zuzija, dipl. oec, u stečaju tvrtkeJaruščica projekt d.o.o. iz Zagreba, Jaruščica 7, OIB 02217546383, potrebno je izvršiti procjenu tržišnevrijednosti nekretnine – stana u zgradi mješovite namjene u Zagrebu, Jaruščica 9, izgrađenoj na kat. čest.br. 1199/1, k.o. Blato novo, upisanoj u zemljišnoknjižni uložak broj 50154, k.o. Blato novo,Zemljišnoknjižnog odjela, Općinskog građanskog suda, radi potreba stečajnog postupka.

Predmet procjene je :- 195 etaža: 67/10000, dvosobni stan oznake 111 u prvom katu objekta S 3 neto korisne površine

43,80 m2, u etažnom elaboratu sve označeno žutom bojom.koji se nalazi u zgradi mješovite namjene u Zagrebu, na adresi Jaruščica br. 9 (površine čestice zgrade986 m2) i dvorište (površine čestice dvorišta 1575 m2), izgrađenoj na kat. čest. br. 1199/1, k.o. Blato novo,ukupne površine 2561 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 50154, k.o. Blato novo, poduložak 195, uzemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu, u vlasništvu tvrtke Jaruščica projekt d.o.o. izZagreba, Jaruščica 7, OIB 02217546383, u omjeru 1/1, prema kopiji e - izvatka iz zemljišne knjige uprilogu elaborata.

Nije predmet ove procjene imovinsko - pravna provjera niti provjera s upravno - pravnog naslova.Prilikom izrade ove procjene nije bilo uvida u lokacijsku, građevnu i uporabnu dozvolu te etažni elaborat teje ova procjena izrađena pod pretpostavkom pravovaljanosti i pravomoćnosti navedenih dokumenata.Pregled nekretnine izvršen je dana 10.11.2013. godine, a na temelju utvrđenih činjenica i ocjene kvalitetesa lica mjesta, izrađena je ova procjena – građevinska vrijednost te sadašnja tržišna vrijednost.

2.0. NALAZ

2.1. IDENTIFIKACIJA NEKRETNINE

Nekretnina - stan 111, koji je predmet ovog elaborata procjene nalazi se u stambenoj zgradi u Zagrebu naadresi Jaruščica 9, naselje Lanište.Površina čestice na kojoj se nalazi kuća i dvorište na adresi Jaruščica 9 iznosi 2561 m2 i parcela jeneposredno povezana sa javnom asfaltiranom prometnom površinom, Ulicom Jaruščica, koja prolazisjeverno od parcele i zgrade.Ulica Jaruščica je dvosmjerna ulica u kojoj se promet odvija u smjeru istok - zapad. Pristup pješačkom ikolnom ulazu u zgradu je sa sjeverne strane. U prostor garaže ulazi se rampom koja se nalazi istočno odzgrade.Zgrada je izvedena kao slobodnostojeća građevina katnosti podrum, prizemlje i sedam katova.Okolnu izgradnju čine stambene zgrade slične katnosti i obiteljske kuće. U neposrednoj blizini nalazi sesportska dvorana Arena te trgovački centar Arena.Javni prijevoz je organiziran autobusnim linijama u neposrednoj blizini i tramvajskim linijama na AvenijiDubrovnik odnosno Jadranski most.Parkiranje je moguće na javnim parkirnim mjestima ispred zgrade. U podrumu zgrade nalazi se garaža saparkirnim mjestima i garažama. U prizemlju zgrade sa južne strane nalaze se garaže. Sa južne stranezgrade nalaze se vanjska parkirna mjesta koja služe parkiranju stanara zgrade i pridružena su određenimstanovima. U prizemlju zgrade sa sjeverne strane nalaze se poslovni prostori. U prizemlju su izvedena ispremištaStan se nalazi na prvom katu zgrade i orijentiran je na sjevernu stranu. Ispod stana, u prizemlju, nalaze seposlovni prostori, a sa strane i iznad predmetnog stana nalaze se stanovi. U kući se nalazi 105 stanova i 5poslovnih prostora.Vertikalna komunikacija u zgradi izvedena je putem unutarnjeg zajednikog stubišta i dva dizala koja vodedo svih etaža.Stan se sastoji od ulaznog prostora, dnevnog boravka sa blagovanjem, kuhinje, spavaće sobe i kupaonice.sveukupne upisane površine 43,80 m2. Stan nema loggie ni balkona.

Page 4: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

4

2.2. PRORAČUN GEOMETRIJSKIH PODATAKA NEKRETNINE

STAN S3 S111Zagreb, Jaruščica 9netto korisna površina (NKP)redni broj vrsta i namjena prostorije širina dužina koeficijent komada m2I kat

1 ulazni prostor 1,74 2,02 1,00 1,00 3,510,69 0,61 1,00 1,00 0,42

2 kuhinja 2,12 2,37 1,00 1,00 5,020,35 0,60 1,00 -1,00 -0,21

3 dn boravak sa blagovanjem 3,42 5,33 1,00 1,00 18,234 spavaća sobe 2,60 4,74 1,00 1,00 12,325 kupaonica 1,81 2,60 1,00 1,00 4,71

0,61 0,95 1,00 -1,00 -0,58ukupno NKP stana 43,42za potrebe procjene koristi se površina upisana u zk 43,80GBP 58,69BVO visina 2,90 m3 170,21

Page 5: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

5

2.3. TEHNIČKI OPIS OBJEKTA

zk./kat. čest. br.: 1199/1, k.o. Blato novoz.k. ul. br.: 50154, k.o. Blato novo

Lokacija:

poduložak: 195 etaža, 67/10000Zemljište: 2651 m2

Namjena: Stan 111 na prvom katu sastoji se od hodnika, dnevnog boravka sablagovanjem, kuhinje, kupaonice i spavaće sobe. Stane nema loggiu ni balkon.Upisana površina 43,80 m2. Orijentacija stana sjeverna.

Površina NKP stana 43,80 m2Godina izgradnje: 2009 godineKatnost: Podrum, prizemlje, sedam katovaPrometne veze: Asfaltirana dvosmjerna prometnica, Jaruščica 9Javni prijevoz Autobus, tramvajParkiranje: Na javnoj parkirnoj površini

Temelji: Arm. betonski trakasti, arm. bet. pločaNosiva konstr.: Armirano betonski zidoviMeđukatna konstr.: Armirano betonskaPregradni zidovi: Opeka, gips kartonski u stanuKrovna konstr.: Arm. betonska ploča, ravni, neprohodniLimarija: Pocinčana, ograda balkona perforirani lim

Konstrukcija:

Hidroizolacije: IzvedenePročelje: Ožbukano i obojanoObrada zidova:Obrada stropova:

Ožbukani, obojani, keramičke pločice u kupaonici i kuhinji između elemenata,Ožbukani i obojani,

Obrada podova: Keramičke pločice u kuhinji, hodniku, kupaonici.Lamelirani parket u sobama

Stolarija: Unutarnja stolarija: Furnirana, lakirana, puna, ostakljena, zaokretnaFasadna stolarija: Pvc stolarija sa pvc roletama, protuprovalna vrata,

bravarija na ulazuKomunalije: Individualne potrošnje, odvojena brojila električne energije, vodovoda,

grijanje i priprema tople vode etažno plinsko, klima uređaj,Električne: Izvedeno,Vodovod: Izvedeno,Kanalizacija: Izvedeno,Grijanje: Izvedeno, plinsko etažno, dimnjak

Instalacije:

Ostala oprema: protuprovalna ulazna vrata, dva dizalaSanitarije: Kada, umivaonik, školjka, bojler u kupaoniciOdržavanje: Stan se nije koristio.Okoliš: Izvedeno popločenje i asflatiran pločnikNAPOMENA Stan nema loggie ni balkona. Ispod stana prostor u rohbau stanju

Page 6: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

6

3.0. MIŠLJENJE

3.1. UVOD

Izračun se vrši prema uobičajenim metodama proračuna za potrebe utvrđenja vrijednosti. Priizračunu se koriste podaci izdani od službenih institucija koje se bave prikupljanjem podataka i cijena ugraditeljstvu, te prema osobnim iskustvima i trenutačnim kretanjima vrijednosti nekretnina za ovu lokaciju iekvivalentni objekt.Važeća urbanistička dokumentacija za predmetno područje je Odluka o donošenju Generalnogurbanističkog grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba broj 16/07, 2/08, 6/08, 8/08, 10/08, 15/08,19/08 i 8/09)

Pri proračunu građevinske vrijednosti korišteni su sljedeći propisi i izvori podataka:- Podaci o početnim cijenama građevinskog zemljišta objavljeni

u Službenom glasniku broj 1/1998

- HRN ISO 9836 Standard za obračunavanje površina objekata

- Bilten "Standarda kalkulacija radova u visokogradnji" Institutagrađevinarstva Hrvatske

- Priopćenje Državnog zavoda za statistiku RH, Zagreb, cijenastanova na području RH

- Uputstvo o načinu utvrđivanja građevinske vrijednosti objekta, NN 52/ 84 RH

3.2. PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

Vrijednost predmetne nekretnine odredit će se kao zbroj procijenjenih vrijednosti1. Građevinskog zemljišta sa vodnim i komunalnim doprinosom i priključcima2. Sadašnje građevinske vrijednosti nekretnine

3.3. SADAŠNJA GRAĐEVINSKA VRIJEDNOST NEKRETNINE

Građevinska vrijednost se izračunava kao produkt neto korisne površine (NKP) i jedinične cijene građenjaza 1,0 m² ekvivalentnog objekta. Jedinična cijena objekta dobivena je prema podacima većih građevinskihpoduzeća u RH, prema podacima iz biltena standardna kalkulacija radova IGH za tipske objekte u RH naprosječnoj lokaciji i prema tržnim cijenama ekvivalentnih objekata na predmetnoj lokaciji.U jediničnoj cijeni obuhvaćena je sva projektna dokumentacija, nadzor, svi građevinsko-obrtnički iinstalaterski radovi, priključci na magistralne instalacije te uređeni okoliš.Umanjenje vrijednosti nekretnine radi starosti i trošnost objekta, dobiva se kao zbroj umanjenih vrijednostikonstrukcije, ugrađenih materijala i opreme, tj. umanjenja zbog starosti i trošnosti nosive konstrukcije,završnih radova, obrtničkih radova i instalacija u određenom postotku učešća, a sve u odnosu navrijednost novog objekta. Umanjenje zbog starosti i trošnosti konstrukcije je funkcija prosječnog vremenatrajanja konstrukcije (N), starosti konstrukcije (n) i postotka učešća, a računa se prema izrazu:

n ( N + n )U = 0,80 x ------ x ----------------

N 2 N

Page 7: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

7

3.4. IZRAČUN SADAŠNJE TRŽNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

Sadašnja tržna građevinska vrijednost objekta računa se prema izrazu:

Sg = NKP x CsgStg = NKP x Csg x F1 x Fkp x Fp x Fki

Csg = jedinična cijena građenja ekvivalentnog objekta

Faktori korekcije tržne vrijednosti nekretnine :Fl faktor lokacijeFkp faktor korisne površineFp faktor za poslovne objekteFki faktor kvalitete izgrađenostiFpp faktor ponude i potražnje

Fl od 0,70 do 1,50 ovisi o području i mikro lokaciji, položaju u prostoru, infrastrukturi, brojustambenih jedinica, upisu vlasništva u zk.knjigu, etažiranju, uporabnoj dozvoli idr.

Fkp od 0,80 do 1,20 ovisi o korisnoj površini nekretnineFp od 1,00 do 1,50 za objekte poslovne namjene i uređenosti, ovisi o vrsti, djelatnosti i opremljenosti za obavljanje tog posla.Fki od 0,20 do 1,50 ovisi o izgrađenosti i opremljenosti objekta u

odnosu na tipski, prosječni građevinski objekt te o kvaliteti ugrađenih materijala i opremeFpp od 0,2 do 2,0 ovisi o ponudi i potražnji

Page 8: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

8

3.5. IZRAČUN

TROŠKOVNA METODA

BRP = 58,69 m2BVO = 170,21 m3

Red. Br. Vrsta troška BRP- m² BVO-m³ Cj - kn/m³ Cj - kn/m² UKUPNO kn

1.Komunalni i vodnidopr. 58,69 170,21 123,75 21.063,49Vrijednost zemljišta

2. površina 58,69 819,00 48.067,11 UKUPNO KN : 69.130,60

Vrsta radova Nova vrijednost (%) građ. vrijednost % Umanjenje kn/m²Konstrukcija 40 2.400,00 1,38 33,07Obrtnički radovi 20 1.200,00 10,00 120,00Završni radovi 20 1.200,00 10,00 120,00Instalacije 20 1.200,00 10,00 120,00ukupno dovršeno 100 6.000,00 393,07

Stg= Sg x Fl x Fkp x Fp x Fki FppStg= 245.583,68 1,20 1,00 1,00 1,00 1,25Stg=

7,62 EUR 57.408,92EUR/M2 1.310,71

A / POVRŠINE NEKRETNINE

B / IZRAČUN VRIJEDNOSTI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

C / UMANJENJE ZBOG STAROSTI I FIZIČKE ISTROŠENOSTI

NKP = 43,80 m2

0,01381,38

1.080,001.080,00

2.366,931.080,00

5.606,93

D / IZRAČUN SADAŠNJE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

Starost objekta u godinama n =Vijek trajanja objekta u godinama N =U = 0,80 X n / N X ( N + n ) / 2 N =U % =

4,00

Sadašnja građ. vrijednost kn/m²

120,00

245.583,68Sadašnja građevinska vrijednost - kn

E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

368.375,52

43,80 5.606,93Netto komercijalna površina - m² Sadašnja cijena - kn/m²

F/ REKAPITULACIJA UKUPNE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

VRIJEDNOST ZEMLJIŠTAVRIJEDNOST NEKRETNINEUKUPNA SADAŠNJA TRŽIŠNA VRIJEDNOST

69.130,60368.375,52437.506,12

Page 9: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

9

4.0. ZAKLJUČAK

S obzirom na trenutnu situaciju u pogledu ponude i potražnje na tržišu nekretnina, za procjenu vrijednosti uobzir su uzeti slijedeći parametri:lokacija, veličina, površina, sobnost, položaj, orijentacija, mogućnost izgradnje, trenutna izgrađenost,uređenost i opremljenost, postojeća prostorno planska dokumentacija, tražene i ostvarene cijenenekretnina, ponuda i potražnja, NKP prema izračunu uz primjenu standardnih koeficijenata, upisnekretnine i stanje nekretnine prilikom obilaska, te s obzirom na navedeno

Procijenjena vrijednost nekretnine – stana, na današnji dan iznosi:

434.389,76 Kn ili 57.000,00 EUR 1 EUR (Kn) 7,620873

Srednji tečaj EUR-a obračunat je prema tečajnoj listi HNB-e od 18.11.2013. godine i iznosi 7,620873 Kn za1 EUR.Ova procjena rađena je na osnovu činjeničnog stanja i u skladu je sa građevinsko tehničkim propisima.

U Zagrebu, 18.11.2013.g.

IZRADILA : Nevena Andres, d.i.g.

5.0. DOKUMENTACIJA

5.1. Fotodokumentacija5.2. Tlocrt5.3. Izvadak iz zemljišne knjige5.4. Rješenje o postavljenju sudskog vještaka

Page 10: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

10

5.1. Fotodokumentacija

Page 11: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

11

5.2. Tlocrt

Page 12: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

12

5.3. Izvadak iz zemljišne knjige

Page 13: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

13

Page 14: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

14

Page 15: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

15

Page 16: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE · Sadašnja građ. vrijednost kn/m² 120,00 245.583,68 Sadašnja građevinska vrijednost - kn E / IZRAČUN SADAŠNJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

16

5.4. Rješenje o postavljenju sudskog vještaka