PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA Iskaznica razvojnog programa Program ukupnog razvoja za opؤ‡ine Primoإ،ten i

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA Iskaznica razvojnog programa Program ukupnog razvoja za opؤ‡ine...

 • REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

  PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA

  PUR PRIMOŠTENA I UNEŠIĆA

  Solin, srpanj 2007

  1

  http://hr.wikipedia.org/wiki/Slika:Primo%C5%A1ten_%28grb%29.gif http://www.jurlinovidvori.org/hrv/draga.htm

 • IZRADA PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA:

  Naručitelji:

  Općina Primošten Općina Unešić

   Načelnik Općine Primošten: Stipe Petrina  Načelnik Općine Unešić: Mladen Abramac

  Izvršitelj:

  Appono d.o.o. Solin Zoranićeva 61 Tel: ++385 (0) 21/245-263 Fax: ++385 (0) 21/245-270 Direktor: Jure Mula

  Metodologija :

  Prof.dr.sc. Darko Tipurić Prof.dr.sc. Borna Bebek Prof.dr.sc. Zoran Kovačević Doc.dr.sc. Nikša Alfirević Dr.sc. Sanda Rašić Dr.sc. Mile Sadžak Mr.sc. Damir Skansi Mr.sc. Ivica Filipović Domagoj Hruška dipl.oec.

  Voditelj izrade Programa Ukupnog Razvoja: Mario Mandarić dipl.oec

  Autori : Mario Mandarić dipl.oec. Hrvoje Lukšić dipl.iur. Prof.dr. Branimir Lukšić Vedran Bašić dipl.oec. Stipe Rakuljić dipl.oec. Jelena Guvo

  Napomena: Sva prava zadržana. Ova se knjiga ne smije reproducirati, ni djelomično ni u cijelosti, ni na koji način bez pisana dopuštenja nosioca autorskih prava. Dopuštenje se nikad ne daje za komercijalne svrhe.

  2

 • GEOGRAFSKI SMJEŠTAJ HRVATSKE U EUROPI

  PREGLED PO ŽUPANIJAMA

  3

 • 4

 • TERITORIJALNI POLOŽAJ OPĆINA PRIMOŠTEN I UNEŠIĆ U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI

  4

 • TERITORIJ OPĆINE PRIMOŠTEN I OPĆINE UNEŠIĆ

  5

 • Iskaznica razvojnog programa Program ukupnog razvoja za općine Primošten i Unešić izrađen je na zahtjev i po narudžbi istih svjesni svojih novih mogućnosti-lokalna samouprava može stvoriti okruženje povoljno za gospodarski razvoj i promovirati ga . Demokratska decentralizacija i tranzicija prema tržišnoj ekonomiji povećavaju odgovornost lokalne samouprave u aktivnostima koje potiču gospodarski razvoj u RH. Novo ekonomsko i političko okruženje znači da lokalna samouprava ima veću odgovornost prema gospodarskom blagostanju svojih građana, svojem fiskalnom zdravlju i upravljanju imovinom. Metodologija izrade programa usklađena je s napucima Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, te metodologijom čiji su autori: prof.dr.sc. Darko Tipurić, prof.dr.sc. Borna Bebek, prof.dr.sc. Zoran Kovačević, doc.dr.sc. Nikša Alfirević, dr.sc. Sanda Rašić, dr.sc. Mile Sadžak, mr.sc. Damir Skansi, mr.sc. Ivica Filipović, te Domagoj Hruška dipl.oec. Nositelj izrade je tvrtka Appono d.o.o., a autori projekta su: Mario Mandarić dipl.oec., Hrvoje Lukšić dipl.iur., Prof. dr. sc. Branimir Lukšić, Stipe Rakuljić dipl.oec., Vedran Bašić dipl.oec, te Jelena Guvo. Ovaj Program rezultat je rada i promišljanja radne skupine, ali i analize različitih podataka različitih institucija, organizacija i pojedinaca relevantnih za gospodarski razvoj, te je rađen sredinom prvog i početkom drugog polugodišta 2007. godine. Izvori podataka o stanju resursa su službeni: državni, županijski i općinski. Kod komparacija su korišteni i neki izvori iz svijeta i EU. Kod pojedinih cijena korišten je TISUP kao službeni izvor informacija o cijenama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Vrijednosti investicija u pojedinim modelima rezultat su projektantske prakse i mogu se koristiti kao orijentacija. Modeli koji su prezentirani u ovom programu predmet su konkretnih investicijskih programa ili analiza, prilagođenih jednostavnom pregledu s optimumom informacija za potencijalnog ulagatelja. Za realizaciju bilo kojeg modela potrebno je pristupiti izradi projekata kojima će se definirati tehnički, tehnološki, organizacijski i ekonomski parametri bitni za realizaciju. Modeli se dakle moraju prilagoditi investitoru, a ovdje su prikazani zbog orjentacije i promidžbe pojedinih aktivnosti koje su na području općina slabije razvijene ili ne postoje. Ovim programom se je pokušalo naglasiti da je individualni projekt dio sustava i da jedinica lokalne uprave i samouprave može usmjeriti poduzetnike iz regije prema zajedničkom cilju.

  Osobito se zahvaljujemo slijedećim djelatnicima i suradnicima za suradnju i pomoć pruženu tijekom čitavog trajanja projekta:

  I. djelatnici općine Primošten: - Stipe Petrina, načelnik - Dijana Rimčić, tajnica

  II. djelatnici općine Unešić: - Mladen Abramac, načelnik - Vinka Paić, tajnica

  6

 • Sadržaj

  1.PIRODNI I DRUŠTVENI RESURSI OPĆINE PRIMOŠTEN..............................................................15 1.1. PROSTOR....................................................................................................................15 1.2. STANOVNIŠTVO.........................................................................................................17 1.3. PRIRODNO I KULTURNO NASLIJEĐE, TE NJEGOVA ZAŠTITA.......................................17 1.4. GOSPODARSTVO I GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA................................................20 1.5. STANOVANJE, JAVNE ZGRADE I POVRŠINE..............................................................23 1.6. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA.............................................................................24 1.7.DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA.......................................................................................29 1.8. PRORAČUN OPĆINE PRIMOŠTEN................................................................................30 1.9. SWOT ANALIZA OPĆINA PRIMOŠTEN.........................................................................33

  2.PRIRODNI I DRUŠTVENI RESURSI OPĆINE UNEŠIĆ...................................................................38 2.1.PROSTOR..........................................................................................................................38 2.2. STANOVNIŠTVO.........................................................................................................40 2.3. PRIRODNO I KULTURNO NASLIJEĐE, TE NJIHOVA ZAŠTITA........................................43 2.4. GOSPODARSTVO I GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA................................................44 2.5. STANOVANJE, JAVNE ZGRADE I POVRŠINE................................................................45 2.6. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA...............................................................................46 2.7. DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA.................................................................................50 2.8. PRORAČUN OPĆINE UNEŠIĆ.......................................................................................54 2.9. SWOT ANALIZA OPĆINE UNEŠIĆ................................................................................56

  3. REGIONALNI RAZVOJ I REGIONALNA POLITIKA.......................................................................59 3.1. REGIONALNI RAZVOJ S PRIMJERIMA IZ EU...............................................................59 3.2. KLASTERI .................................................................................................................62 3.3. PARTNERSTVO PRIVATNOGA I JAVNOGA SEKTORA...................................................70 3.4. HRVATSKA ISKUSTVA I PROPISI.................................................................................75 3.5. ŠTO JE REGIJA............................................................................................................76 3.6. ZAKONSKI OKVIRI.....................................................................................................76 3.7. REGIONALNA POLITIKA ŠKŽ PODRUČJA PUR-A.......................................................78 3.8. SWOT ANALIZA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE.........................................................78

  4. OPĆINE U POTICANJU RAZVOJA GOSPODARSTVA..............................................................81 4.1. FINANCIRANJE RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE.....................................81 4.2. FINANCIRANJE VLASTITOG MODELA RAZVOJA..........................................................89

  5. RAZVOJNI I PRATEĆI GOSPODARSKI SUBJEKTI ..................................................................92 5.1. RAZVOJNI GOSPODARSKI SUBJEKTI U OPĆINI PRIMOŠTEN.........................................92 5.2. RAZVOJNI GOSPODARSKI SUBJEKTI U OPĆINI UNEŠIĆ...............................................93 5.3. ODRŽIVI RAZVOJ........................................................................................................94 5.4. PODRUČNI KAPITAL...................................................................................................95

  6. RAZVOJNI PROBLEMI I RAZVOJNA OGRANIČENJA.............................................................98 7. RAZVOJNA VIZIJA I TIJEK DJELATNOSTI PODRUČJA.........................................................98 8. ISKORIŠTAVANJE TURISTIČKIH POTENCIJALA..................................................................108

  8.1. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA.....................................................................................109 8.2. ANALIZA KONKURENCIJE.............................................................................................111 8.3. ANALIZA TRŽIŠTA POTRAŽNJE..........................................................