Programa d’activitats Per a escoles Servei...آ  cobrir els seus paisatges, i potser descobrir pai-satges

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Programa d’activitats Per a escoles Servei...آ  cobrir els seus paisatges, i potser...

 • Programa dactivitats Per a escoles

 • Viure la histria com una aventuraactivitats multisensorials i interac-tives a les aules taller de la Pedrera i proposta vivencial a mn st Benet.

  La natura com mai lhas experimentadaestades deducaci ambiental a mnNatura Pirineus (Planes de son, Pallars) i activitats ldico-educatives al centre mnNatura delta de lebre (llacuna de la tancada, a amposta).

  Aprendre a menjar millor, de la manera ms divertidaamb tallers i activitats per promoure els hbits alimentaris saludables a la Fundaci alcia (mn st Benet).

  La didctica ms activa amb els recursos tecnolgics ms avanats

  la Fundaci catalunya - la Pedrera presenta una proposta

  global de tots els seus serveis educatius. Una oferta que uti-

  litza recursos tecnolgics capdavanters i imaginatius i consti-

  tueix lexperincia educativa ms avanada del nostre pas.

  la proposta es planteja en clau de vivncia i els continguts

  saborden de la manera ms sorprenent i suggeridora. amb

  el suport de tecnologies de futur que permeten un alt grau

  dinteractivitat i la utilitzaci dun llenguatge tecnolgic en

  la lnia del que interessa i motiva els infants i joves davui.

  La millor experincia educativa de Catalunya

  els tres eixos temtics:

 • PodeU gaUdir de serveis edUcatiUs a:

  La PedreraBarCeLonala Pedrera, un dels edificis ms representatius de la ciutat de Barcelona i del modernisme catal, seguint lesperit transgressor amb qu va ser creada, combina el seu programa educatiu amb activitats i espais que pretenen estimular la creativitat i la innovaci, i ofereix una nova manera dapropar-se a la histria.

  www.lapedrera.com

  MnNatura Delta de lEbreampostamnNatura delta de lebre, un espai singular a tocar de la llacuna de la tancada, permet descobrir els aspectes ms representatius de lentorn natural i la vida en aquest territori: els ocells, la sal, la pesca tradicional i el paisatge canviant.

  www.monnaturadelta.com

  MnNatura Pirineusson aLt neumnNatura Pirineus s un equipament ubicat en un meravells paratge de les valls dneu, que ofereix estades deducaci ambiental, amb allotjament incls, en installacions de gran qualitat. shi realitzen activitats en un entorn dalta muntanya, adreades a difondre la importncia de conservar la natura i el paisatge.

  www.monnaturapirineus.com

  Mn St Benetsant Fruits de Bagesmn st Benet s un conjunt cultural nic a catalunya, que combina una intensa vivncia en histria, amb el monestir de sant Benet de Bages com a punt de partida, amb una de les propostes ms avanades en lmbit de lalimentaci: la Fundaci alcia, que promou els bons hbits alimentaris.

  www.monstbenet.com

  Sortides dun dia

  Estades educatives

 • tALLErS

  LA PEDrErA

  Hi havia una vegada... La Pedreraactivitat soBre lediFici i el seU coNtext histric

  a travs duna narraci, coneixerem la histria de la Pedrera. Quan es va construir? com es va construir? Per qu i per a qui? a ms a ms, des-cobrirem la inspiraci natural de gaud tot en-dinsant-nos en la imaginaci dun personatge mgic que sovint passeja per la Pedrera. Finalit-zarem lactivitat experimentant una de les tc-niques decoratives que larquitecte va aplicar a ledifici.

  educaci infantil, cicles inicial i mitj deducaci primria.

  Lhabitaci secreta de La Pedreraactivitat soBre lediFici i el seU coNtext histric

  en un rac de lentresl de la Pedrera, hi ha una habitaci que ben pocs coneixen i que amaga un secret: el secret de viatjar en el temps. a travs daquest taller hi entrarem i viatjarem en el temps, tot coneixent la histria de la Pedrera de la m dels seus protagonistes, que ens reptaran a superar un seguit de proves.

  cicles mitj i superior deducaci primria i eso.

  La Pedrera

  Visites i tallers interactius en una icona del Modernisme universal

  es poden realitzar activitats a lentorn de cinc eixos: la Pedrera, gaud, el modernisme, larquitectura i la natura.

  ViSitA guiADA

  Visita guiada a ledificiUn recorregut pels espais ms representa-tius daquest edifici, obra del genial arqui-tecte antoni gaud. Fou edificat a principis del segle xx i declarat Patrimoni de la hu-manitat el 1986. va incorporar grans inno-vacions per lpoca i avui continua merave-llant visitants darreu.

  tots els nivells educatius.

  indiana Stones: explorem!activitat soBre lediFici i la NatUra com a FoNt

  diNsPiraci

  tot esdevenint exploradors de la Pedrera, ens endinsarem en la concepci arquitectnica gau-diniana i posarem mfasi en all que ms el va inspirar: la natura. com a bons exploradors ens valdrem destris que ens permetran resoldre amb xit lenigma de la natura i dur a terme una srie de missions plantejades en alguns dels racons ms emblemtics de ledifici. Un cop concls el recorregut per tot ledifici, finalitzarem lactivitat a laula i experimentarem amb les rajoles hidru-liques gaudinianes i els arcs catenaris que haurem vist a les golfes.

  educaci infantil, cicles inicial i mitj deducaci primria.

  gAuD

  Operaci gaudactivitat soBre la FigUra daNtoNi gaUd

  Passats ms de 60 anys des que es va incendiar lobrador de gaud durant la guerra civil, ens han convocat per dur a terme una investigaci exhaustiva daquest espai. darrerament, es diu que el genial arquitecte va deixar pistes que condueixen a pensar que dins el seu obrador hi ha quelcom amagat i que encara ning no ha descobert. Podrem aconseguir-ho nosaltres?

  cicle superior deducaci primria, eso, batxillerat i cicles formatius.

  Novetat

 • EL MODErNiSME

  Lescala de cargolactivitat eN Format coNcUrs soBre el moderNisme

  Benvinguts a lescala de cargol, el concurs en qu es posaran a prova els vostres coneixements so-bre el modernisme. Per equips, haureu de demos-trar la vostra percia, rapidesa i enginy en diverses proves sobre el context social, obres ms repre-sentatives, caracterstiques, arquitectes... daquest emblemtic moviment artstic i arquitectnic.

  cicle superior deducaci primria, eso, batxillerat i cicles formatius.

  Modernisme 3.0activitat soBre les diverses vessaNts

  del movimeNt moderNista

  Una sessi sobre la cultura modernista es veu in-terrompuda quan arriba un missatge dun indivi-du obsessionat pel modernisme que ha piratejat el nostre ordinador. est deixant sense subminis-trament elctric la ciutat i ens llana el repte de-vitar-ho tot resolent enigmes sobre espais i per-sonatges representatius daquest moviment cul- tural: els Quatre gats, Prat de la riba, Joan mara-gall, el Palau de la msica... Per aconseguir-ho, haurem dutilitzar diverses aplicacions dinternet.

  2n cicle deso, batxillerat i cicles formatius.

  Poder, revoluci i bohmiaactivitat eN Format de Joc de rol soBre

  la societat del 1900

  amb aquesta activitat, coneixerem diversos per- sonatges que ens faran entendre com era la so-cietat a finals del segle xix i principis del segle xx. Jugarem en diversos episodis histrics a fi de descobrir com coexistien burgesos, obrers, me-nestrals i artistes i comprendrem com eren les re- lacions que sestablien entre les diferents clas-ses socials.

  cicles mitj i superior deducaci primria, eso, batxillerat i cicles formatius.

  ArQuitECturA

  La Pedrera, escola darquitectesactivitat soBre arQUitectUra

  amb aquesta activitat ens convertirem en arqui-tectes per un dia. tot fent un reps pel mn de la histria de larquitectura, coneixerem les obres ms significatives de larquitectura acadmica i larquitectura de la natura. els dos grans mes-tres, gaud i le corbusier, ens donaran les pau-tes per elaborar uns elements arquitectnics que completaran la gran maqueta de lescola.

  eso, batxillerat i cicles formatius.

  NAturA

  La finestra mgicaactivitat Per descoBrir Paisatges rePreseNtatiUs

  de catalUNya

  Us imagineu poder viatjar per tot catalunya i des-cobrir els seus paisatges, i potser descobrir pai-satges que varen inspirar gaud per fer la Pedre-ra? amb aquest taller ens convertirem en ex- ploradors naturalistes i podrem veure des de lai- re molts paisatges del nostre pas, a ms dex-plorar-ne alguns amb detall. tot plegat sense mourens de la Pedrera.

  educaci primria i 1r cicle deso.

  ESPECtACLE

  un cau de mil secretsmUsical edUcatiU soBre la Pedrera

  espectacle creat per ser representat a lauditori de la Pedrera que dna una visi general de la casa mil i de la Barcelona de principis del se-gle xx, alhora que incideix en aspectes educatius transversals. el protagonista, un manobre que tre-ballava en la construcci de ledifici, viatja 100 anys en el temps i es fa amic duns joves turistes i estudiants. ell ser el fil conductor de la hist-ria que es desenvolupa entre dilegs i canons de Joan vives interpretades per el musical ms Petit.

  educaci primria i 1r cicle deso.

  consulteu dates programades al web www.lapedrera.com

 • tALLErS MONEStir

  Descobrim el Monestir de Sant BenetitiNerari de descoBerta del moNestir a Partir

  dUN coNte

  Un bagul ple de peces, que aniran conformant un mural, ens dna peu a explicar un conte, la his-tria del monestir de sant Benet. tot seguit, visi-tarem els espais ms emblemtics del monestir i coneixerem com vivien els monjos i la gent de lpoca.

  educaci infantil i cicle inicial deducaci primria.

  Senyors, monjos i pagesos a Sant Benettaller ParticiPatiU a leNtorN del FeUdalisme

  com vivien la gent de la contrada fa 800 anys? i la societat, com funcionava? a travs daques-tes i altres preguntes anirem veient com era la vida a ledat mitjana i coneixerem els diversos estaments que la conformaven i com es relacio-naven entre ells. aix sense oblidar el joc, ja que a lpoca medieval tamb tenien ganes de divertir-se de maneres ben diferents.

  cicles mitj i superior deducaci primria.

  tres retra