PROIECT DE HOTĂRRE privind delegarea gestiunii ... DE HOTĂRRE privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare ... APA-CANAL ILFOV S.A., cu sediul n Romnia, ...

  • Published on
    23-Feb-2018

  • View
    214

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>ROMNIAJUDEUL ILFOV</p><p>CONSILIUL JUDEEAN</p><p>PROIECT DE HOTRRE</p><p>privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare ctre S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</p><p>Consiliul Judeean Ilfov;</p><p>Avnd n vedere:</p><p>- Expunerea de motive a Preedintelui i Vicepreedinilor Consiliului Judeean Ilfov, nregistrat cu nr. ........./...........2009;</p><p>- Referatul Serviciului Public de Cooperare Intern i Internaional al judeului Ilfov nr ....../......2009, nregistrat la Consiliul Judeean Ilfov cu nr ........./..........2009;</p><p>- Raportul direciilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeean Ilfov nr. ......./............. .2009;- Raportul de avizare al Comisiei de administraie public local, juridic, </p><p>aprarea ordinii publice, respectarea drepturilor i libertilor ceteneti;- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finane, bnci, prognoze i studii </p><p>economice;- Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comer, </p><p>privatizare i integrare eurpean- Raportul de avizare al Comisiei de organizare i dezvoltare urbanistic, </p><p>realizarea lucrrilor publice, arhitectur i administrarea domeniului public i privat al judeului;</p><p>- innd cont de Hotrrea Consiliului Judeean Ilfov nr.110/23.01.2008- Prevederile art. 2, art.8(2), lit.d., art.10(5), art.30(4), lit.a si art.311 (1), lit.a, </p><p>din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice, modificat i completat precum i prevederile art. 20 (4) ale Legii 241/2006, modificat i completat </p><p>- Conform art.10(6), lit.b, art.25(1), lit.b, alin (2), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice, modificat i completat- n temeiul art. 91 al. 1 lit. f) i art. 97 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a </p><p>administraiei publice locale republicate cu modificrile i completrile ulterioare.</p></li><li><p>H O T R T E:</p><p>Art. 1 Se aprob modalitatea de gestiune a serviciului de alimentare cu ap i canalizare al judeului Ilfov, ca fiind gestiunea delegat i delegarea gestiunii ctre S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., cu sediul n Romnia, Str. Livezilor, nr. 94, oraul Pantelimon, jud. Ilfov, nmatriculat la Oficiul Registrului Comerului Ilfov cu nr.J23/1433/25.06.2009, CIF 25709173.</p><p>Art. 2 Se acord mandat Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar Ap ADIA-Ilfov cu sediul n Romnia, judeul Ilfov, oraul Bragadiru, oseaua Alexandriei, nr. 249, nscris n Registrul asociaiilor i fundaiilor de la grefa judectoriei Cornetu cu nr. 1/05.01.2009, al crei membru este i Consiliul Judeean Ilfov, s ncheie Contractul de delegare a gestiunii, cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice, n numele i pe seama Consiliului Judeean Ilfov.</p><p>Art. 2 Se aprob Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare (Contractul de Delegare), n forma prevzut n Anexa 1, care face parte integrant din prezenta hotrre, ce se va ncheia ntre ADIA Ilfov, n numele i pe seama unitilor administrativ-teritoriale - membre ADIA Ilfov, i S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</p><p>Art. 4 (1) Bunurile situate pe raza unitilor administrativ-teritoriale, membre ADIA Ilfov, care deservesc mai multe uniti administrativ-teritoriale, vor aparine domeniului public al judeului Ilfov.</p><p>(2) Bunurile prevzute la alin.1, vor fi concesionate prin Contractul de Delegare ctre S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., n condiiile legii, fcnd parte integrant din acesta.</p><p>Art. 5 - Direciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeean Ilfov, Serviciul Public de Cooperare Intern i Internaional al judeului Ilfov precum i ADIA- Ilfov, vor duce la ndeplinire prevederile prezentei hotrri..</p><p>PREEDINTE,Cristache RDULESCU</p><p>Avizeaz,SECRETAR AL JUDEULUI,</p><p>Monica Trandafir</p><p>Nr. ...........Din 2009</p></li><li><p> ROMNIA</p><p>JUDEUL ILFOVCONSILIUL JUDEEAN</p><p>Nr.________ din__________2009</p><p>E X P U N E R E D E M O T I V E</p><p>Regionalizarea reprezint un aspect principal al politicii de dezvoltare a sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare. Aceast politic are drept scop mbuntirea performanelor din sector printr-un management mai bun i prin profesionalism, precum i beneficierea de economii de scar. De asemenea criteriile de eligibilitate pentru obinerea finanrii din fonduri europene pentru acest sector, impun ca un operator regional s fie constituit de autoritatile locale beneficiare. Pentru operatorii de servicii de alimentare cu ap i de canalizare, regionalizarea nseamn reorganizare a doi sau mai muli operatori locali - de obicei municipali - ntr-un singur operator regional. Consiliile locale respective nu vor mai deine fiecare cte un singur operator, care opereaza la nivelul respectivei uniti administrativ-teritoriale, ci vor participa la o societate comercial cu statut de operator regional (ROC) care va deservi un numr de orase si comunitati participante.</p><p>Cadrul instituional de regionalizare are n componen trei elemente cheie: Operatorul Regional (ROC) Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar (ADI) Contractul de delegare a gestiunii serviciului care reglementeaz relaia dintre </p><p>ROC i consiliile locale respective.</p><p> Contractul de Delegare pentru managementul serviciilor de ap i de canalizare este un contract ncheiat ntre Compania de Operare Regional (COR) - S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., pe de o parte (n calitate de operator), i ADIA Ilfov pentru i n numele municipalitilor membre (aceste municipaliti reprezint n mod colectiv autoritatea de delegare). Este un contract unic pentru ntreaga zon de Proiect, corespunznd zonei de competen teritorial a tuturor unitilor teritorial administrative care deleag managementul serviciilor de ap i de canalizare ctre COR.</p><p>n conformitate Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu ap i de canalizare, n cazul delegrii managementului serviciilor, autoritile administraiilor publice locale transfer ctre operatorul regional sarcinile i responsabilitile privind furnizarea de servicii de utiliti publice, precum i managementul i operarea sistemelor </p></li><li><p>aferente de alimentare cu ap i de canalizare, n baza unui contract de delegare a managementului, aprobat prin hotrrea autoritii de delegare. </p><p>Conform strategiei aprobat de POS Mediu, Contractul de Delegare este acordat direct Operatorului Regional, prin aplicarea excepiei de la regula de licitare, n conformitate cu Legea 241/2006. Acordarea direct a contractului de delegare este realizat n conformitate cu regulile interne ale UE ca o excepie de la procedurile de licitare. </p><p>Fa de cele relatate mai sus, am iniiat proiectul de hotrre alturat pe care l supunem spre dezbatere i adoptare Consiliului Judeean Ilfov.</p><p>PREEDINTE,CRISTACHE RDULESCU</p><p>VICEPREEDINTE, VICEPREEDINTE,ROMAN GHEORGHE CRISTINA MANICEA</p></li><li><p> ROMNIA</p><p>JUDEUL ILFOVCONSILIUL JUDEEAN</p><p>Nr.________ din__________2009</p><p>RAPORT</p><p> n exercitarea competenelor i atribuiilor ce le revin n sfera serviciilor de utiliti publice, autoritile administraiei publice locale adopt hotrri i n legtur cu: alegerea modalitii de gestiune a serviciilor de utiliti publice i darea n administrare sau, dup caz, concesionarea bunurilor proprietate public i/sau privat a unitilor administrativ-teritoriale din componena sistemelor de utiliti publice;</p><p>Gestiunea delegat, n conformitate cu prevederile art.30(4) din Legea nr. 51/2006, modificat i completat, se realizeaz prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi: a) societi comerciale cu capital social integral al unitilor administrativ-teritoriale, nfiinate de autoritile deliberative ale acestora;</p><p>Prin excepie de la prevederile art. 30 alin. (8), din aceeai lege, contractul de delegare a gestiunii serviciilor, se atribuie direct:</p><p>a) operatorilor regionali nfiinai de unitile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociaii de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice;</p><p>Prin Hotrrea Consiliului Judeean Ilfov nr.110/23.01.2008, a fost nfiinat S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.,</p><p>Atribuirea direct a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea urmtoarelor condiii cumulative: a) unitile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaii de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice, n calitate de acionari/asociai ai operatorului regional, prin intermediul asociaiei sau, dup caz, unitatea administrativ-teritorial, n calitate de acionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunrii generale a acionarilor i al consiliului de administraie, exercit un control direct i o influen dominant asupra deciziilor strategice i/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului n legtur cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care l exercit asupra structurilor proprii n cazul gestiunii directe; b) operatorul regional, respectiv operatorul, n calitate de delegat, desfoar exclusiv activiti din sfera furnizrii/prestrii serviciilor de utiliti publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competen a unitilor </p></li><li><p>administrativ-teritoriale membre ale asociaiei, respectiv a unitii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului; c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este deinut n totalitate de unitile administrativ-teritoriale membre ale asociaiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorial; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclus.</p><p>Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 49 de ani. Aceast durat poate fi prelungit doar o singur dat, pentru o perioad care nu poate depi jumtate din durata iniial, cu condiia ca durata total s nu depeasc 49 de ani.</p><p>Potrivit prevederilor legale, sistemele de utiliti publice sau prile componente ale acestora, realizate n comun prin programe de investiii noi realizate n cadrul asociaiei de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice, aparin proprietii publice a unitilor administrativ-teritoriale membre i se nregistreaz n patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare, n cazul judeului Ilfov aplicndu-se criteriul: bunurile situate pe raza mai multor uniti administrativ-teritoriale i/sau care deservesc mai multe uniti administrativ-teritoriale vor aparine domeniului public al judeului, dac toate unitile administrativ-teritoriale implicate sunt situate n acelai jude i judeul este membru al asociaiei</p><p>Bunurile proprietate public i/sau privat a unitilor administrativ-teritoriale din componena sistemelor de utiliti publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor, pot fi: a) date n administrare i exploatare operatorilor, n baza hotrrii de dare n administrare - n cazul gestiunii directe; b) concesionate operatorilor n condiiile legii, n baza hotrrii de atribuire i a contractului de delegare a gestiunii serviciului - n cazul gestiunii delegate.</p><p>Prin Referatul Serviciului Public de Cooperare Intern i Internaional al Judeului Ilfov, n sensul prevederilor legale sus menionate, se precizeaz ca delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare s se fac ctre S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. </p><p>Fa de cele menionate am ntocmit prezentul raport pentru a nsoi proiectul de hotrre alturat, supus spre dezbatere i aprobare Consiliului Judeean Ilfov.</p><p>Direcia Lucrri Publice Directia Juridic i Administraie Publica</p><p>Director Executiv Director ExecutivMihaela Voinea Irina Suliman</p><p>Serviciu Juridic Contencios, Avizare Legalitate Acte </p><p> ef serviciu Adela Steliana Ralea </p><p>CONSILIUL JUDEEANH O T R T E:Cristache RDULESCUAvizeaz,Nr. ...........</p><p>CONSILIUL JUDEEANNr.________ din__________2009E X P U N E R E D E M O T I V E</p><p>CONSILIUL JUDEEANNr.________ din__________2009</p></li></ul>

Recommended

View more >