27
projekt „ZIDOVI NISU PREPREKE” suradnja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ / Službe za mentalno zdravlje i Škole likovnih umjetnosti, Split pripremila A. Dužević, pedagoginja Škole likovnih umjetnosti, Split

projekt „ZIDOVI NISU PREPREKE” - nzjz-split.hr · opis projekta: „Zidovi nisu prepreke“ • učenici pod vodstvom nastavnika-mentora osmišljavaju, kreiraju i realiziraju

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

projekt

„ZIDOVI NISU PREPREKE”

suradnja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ / Službe za mentalno zdravlje i Škole

likovnih umjetnosti, Split

pripremila A. Dužević, pedagoginja Škole likovnih umjetnosti, Split

javnozdravstveni projekt NZJZ: „PRETEŽNO

VEDRO” aktivnosti „ZIDOVI NISU PREPREKE”

• nositelj projekta: Nastavni zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije - Služba za mentalno zdravlje u partnerstvu sa Školom likovnih umjetnosti, Split

• voditeljica projekta: Mirele Grbić, stručna suradnica Službe za mentalno zdravlje NZJZ

• koordinatorica za Školu likovnih umjetnosti: Aleksandra Dužević, pedagoginja škole

• cilj projekta: zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih u školskom okruženju

• navedene Službe u suradnji sa odgojno-obrazovnim institucijama projekt provode u skladu sa preporukom Agencije za odgoj i obrazovanje sukladno preventivnim programima u svrhu promicanja mentalnog zdravlja i ujedno senzibiliziranja djelatnika i učenika škole i roditelja

opis projekta: „Zidovi nisu prepreke“

• učenici pod vodstvom nastavnika-mentora osmišljavaju, kreiraju i realiziraju oslikavanje školskog zida ili zidova

• ishodi projektnih aktivnosti su: oslikavanje i oplemenjivanje školskih dvorišta, poticanje zajedništva, komunikacija i suradnja djece i mladih kroz niz praktičnih aktivnosti kojima se promovira njihova struka i stručne kompetencije

• osim stručnih kompetencija razvijaju se: osobne (ažurnost, incijativnost, strpljivost, samostalnost…), socijalne (komunikacija, odnos s drugima…) i akcijske kompetencije (praktično djelovanje, vrednovanje i ishodi projekta)

• projektom unapređujemo prihvatljive oblike ponašanja te umanjujemo vršnjačko nasilje ili druga rizična ponašanja djece i mladih.

• školsko okruženje postaje mjesto druženja i susreta te prenosi poruku da se zajedništvom i suradnjom može postići daleko više, umjetnost postaje sredstvo povezivanja, komunikacija

• sve navedeno u službi je podizanja razine svijesti pojedinaca i javnosti o problemu mentalnog zdravlja

• ujedno nastojimo poticati ideju zajedništva, zajedničkog napora kako bi utjecali na poboljšanje okoline, života mladih i ostvarenje zadanih ciljeva

pedagoški značaj projekta „Zidovi nisu prepreke”

• s pedagoškog stajališta projekt „Zidovi nisu prepreke” izuzetno je značajan, jer ujedinjuje nekoliko vrsta aktivnog, suvremenog učenja: istraživačko, problemsko i projektno učenje

• učenici iz različitih perspektiva povezuju različita područja znanja, te na taj način znanje postaje primjenjivo u raznim životnim situacijama

• projektne aktivnosti planirane su zajednički na početku šk. godine u Školskom kurikulumu

• na kraju, svaka aktivnosti je vrednovana procesno i ishodno

• učenici su slobodni u promišljanju likovnih rješenja, a nastavnik-mentor je voditelj koji usmjerava i nadzire aktivnost uz dogovor s voditeljem projekta

• iako su učenici, a ne nastavnik-mentor, u samom središtu projekta, nastavnik mora projekt temeljito pripremiti te motivirati i voditi učenike do same realizacije i evaluacije tijekom niza radionica na temu.

• posebna pedagošku dobrobit projekta predstavlja međusobna interakcija učenika različitih škola koja ima puno više i dublje slojeve i zadire u samu srž preventivnih programa: tolerancija, uvažavanje različitosti, komunikacija, osnaživanje, razmjena stavova, vještina i znanja

• posebnu zanimljivost projektu daje uključenost vanjskih suradnika, povezivanje u zajedničku mrežu, kako bi se postigla veća kvaliteta života mladih u lokalnoj zajednici javnozdravstvenim pristupom s ciljem poticanja emocionalnog razvoja

• u nastavku pogledajmo pregled realiziranih projekata

OŠ Primorski DolacMjesec borbe protiv ovisnosti 15.11.-15.12. 2015./2016.

školsko igralište prije radova

rad u učionici

izradili učenici ŠLUmentor: Hana Letica, prof.

OŠ Stobreč dani preventive 7.4.- 31.5. 2015./2016.

• ostvarena je suradnja i komunikacija učenika osnovne škole i srednje škole

izradili učenici ŠLUmentor: Vanja Rogošić Ojdenić, prof.

Obrtničko tehnička škola, SplitMjesec borbe protiv ovisnosti 15.11.-15.12. 2016./2017.

izradili učenici ŠLUmentor: Vanja Rogošić Ojdenić, prof.

OŠ Mejezdrave ideje 7.4.-31.5. dani prevnetive šk. god. 2017./2018.

izradili učenici ŠLUmentor: Dragana Kurtić, prof.

projekt „Zidovi nisu prepreke” se nastavlja…

• projekt u Školskom kurikulumu za šk. god. 2018./2019. planirana suradnju s NZJZ/ Službom za mentalno zdravlje na oslikavanju OŠ Žnjan -Pazigrad i OŠ prof. Filipa Lukasa Kaštel Stari

• osim svih navedenih dobrobiti ovoga projekta bitno je naglasiti da je svaki zasebni projekt realiziran u zadovoljstvu i zajedništvu svih sudionika