Prosedur Pengendalian Permohonan Menghadiri Latihan ...

  • Published on
    15-Jan-2017

  • View
    222

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>SALIN</p><p>AN D</p><p>OKUM</p><p>EN TE</p><p>RKAW</p><p>AL</p><p> PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p> No. Rujukan </p><p> : </p><p> PK. UiTM. FSSR.(O).03 </p><p>No. Keluaran </p><p> : </p><p> 02 </p><p> PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL </p><p>KARYA / PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR </p><p>NEGARA </p><p> No. Pindaan </p><p> : </p><p> 02 </p><p> Tarikh Kuatkuasa </p><p> : </p><p> 22/09/2013 </p><p> Muka Surat </p><p> : </p><p> 1/17 </p><p>1 </p><p> FSSR </p><p>PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL KARYA / </p><p>PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA / LUAR NEGARA </p><p>PK.UITM.FSSR.(O).03 </p><p> Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh </p><p> Tandatangan </p><p> Nama </p><p> Pn. Azliah Othman </p><p> Dr. Arbaiyah Ab. </p><p>Aziz </p><p> Prof. Dr. Dzul Haimi </p><p>Bin Md. Zain </p><p>Jawatan Timbalan Pendaftar </p><p> Timbalan Dekan </p><p>(Akademik) Dekan </p><p> Tarikh 12/01/2016 </p><p> 12/01/2016 </p><p> 12/01/2016 </p><p>SALINAN DOKUMEN TERKAWAL</p></li><li><p>SALIN</p><p>AN D</p><p>OKUM</p><p>EN TE</p><p>RKAW</p><p>AL</p><p> PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p> No. Rujukan </p><p> : </p><p> PK. UiTM. FSSR.(O).03 </p><p>No. Keluaran </p><p> : </p><p> 02 </p><p> PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL </p><p>KARYA / PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR </p><p>NEGARA </p><p> No. Pindaan </p><p> : </p><p> 02 </p><p> Tarikh Kuatkuasa </p><p> : </p><p> 22/09/2013 </p><p> Muka Surat </p><p> : </p><p> 2/17 </p><p>2 </p><p> FSSR </p><p>REKOD PINDAAN </p><p>Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan </p><p>dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang </p><p>dinyatakan di dalamnya </p><p>HALAMAN DIPINDA </p><p>Tarikh No.Keluaran </p><p>/ Pindaan </p><p>No. </p><p>Para </p><p>Muka surat Bentuk Pindaan Diluluskan </p><p>22/5/2015 02 Hadapan Nama Timbalan Dekan (Akademik) </p><p>&amp; Nama Dekan </p><p>12/01/2016 02 Muka surat </p><p>hadapan </p><p>Nama Timbalan </p><p>Pendaftar baru </p><p>dan Tanda tangan </p><p>digital dimasukkan </p><p>SALINAN DOKUMEN TERKAWAL</p></li><li><p>SALIN</p><p>AN D</p><p>OKUM</p><p>EN TE</p><p>RKAW</p><p>AL</p><p> PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p> No. Rujukan </p><p> : </p><p> PK. UiTM. FSSR.(O).03 </p><p>No. Keluaran </p><p> : </p><p> 02 </p><p> PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL </p><p>KARYA / PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR </p><p>NEGARA </p><p> No. Pindaan </p><p> : </p><p> 02 </p><p> Tarikh Kuatkuasa </p><p> : </p><p> 22/09/2013 </p><p> Muka Surat </p><p> : </p><p> 3/17 </p><p>3 </p><p> FSSR </p><p> KANDUNGAN </p><p> MUKASURAT </p><p>1. Objektif </p><p>2. Skop </p><p>3. Rujukan </p><p>4. Definisi </p><p>5. Singkatan </p><p>6. Tanggungjawab dan Tindakan </p><p>7. Rekod Kualiti </p><p>8. Lampiran </p><p>4 </p><p>4 </p><p>4 </p><p>5 </p><p>5-6 </p><p>7-14 </p><p>15 </p><p>16-17 </p><p>SALINAN DOKUMEN TERKAWAL</p></li><li><p>SALIN</p><p>AN D</p><p>OKUM</p><p>EN TE</p><p>RKAW</p><p>AL</p><p> PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p> No. Rujukan </p><p> : </p><p> PK. UiTM. FSSR.(O).03 </p><p>No. Keluaran </p><p> : </p><p> 02 </p><p> PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL </p><p>KARYA / PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR </p><p>NEGARA </p><p> No. Pindaan </p><p> : </p><p> 02 </p><p> Tarikh Kuatkuasa </p><p> : </p><p> 22/09/2013 </p><p> Muka Surat </p><p> : </p><p> 4/17 </p><p>4 </p><p> FSSR </p><p> 1. OBJEKTIF </p><p>Prosedur ini disediakan untuk memastikan urusan pengendalian </p><p>permohonan menghadiri latihan / membentang kertas kerja atau hasil </p><p>karya / penganjuran latihan di dalam Negara dan Luar Negara dapat </p><p>dilaksanakan dengan teratur dan lancar mengikut tugas yang </p><p>dipertanggungjawabkan untuk memenuhi sistem kualiti FSSR </p><p> 2. SKOP </p><p> Prosedur ini digunapakai oleh Bahagian Pentadbiran FSSR untuk </p><p>memastikan pengendalian permohonan oleh staf akademik / pentadbiran </p><p>dapat ditadbir urus dengan berkesan </p><p>3. RUJUKAN </p><p>3.1 MK.UiTM.FSSR.01 - Manual Kualiti </p><p>3.2 Seksyen 5.0 - Tanggjungjawab Pengurusan </p><p>3.3 Perkara 7.0 - Pengzahiran Produk </p><p>3.4 Seksyen 7.5 - Kawalan Proses </p><p>3.5 Seksyen 8.2.2 - Audit Kualiti Dalam </p><p>3.6 Seksyen 8.5 - Penambahbaikan </p><p>3.7 Seksyen 8.5.4 - Penambahbaikan Organisasi yang berterusan </p><p>SALINAN DOKUMEN TERKAWAL</p></li><li><p>SALIN</p><p>AN D</p><p>OKUM</p><p>EN TE</p><p>RKAW</p><p>AL</p><p> PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p> No. Rujukan </p><p> : </p><p> PK. UiTM. FSSR.(O).03 </p><p>No. Keluaran </p><p> : </p><p> 02 </p><p> PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL </p><p>KARYA / PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR </p><p>NEGARA </p><p> No. Pindaan </p><p> : </p><p> 02 </p><p> Tarikh Kuatkuasa </p><p> : </p><p> 22/09/2013 </p><p> Muka Surat </p><p> : </p><p> 5/17 </p><p>5 </p><p> FSSR </p><p>4.0 DEFINISI </p><p>4.1 Pemohon </p><p>Staf akademik dan pentadbiran. </p><p>4.2 Mesyuarat </p><p>Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia FSSR. </p><p>4.3 Risalah Seminar / Konferensi / Latihan </p><p>Satu dokumen yang menerangkan mengenai skop dan latar </p><p>belakang seminar / latihan / pembentangan kertas kerja atau hasil </p><p>karya yang akan dihadiri. </p><p>4.4 Surat Kelulusan </p><p>Dokumen yang mengesahkan kelulusan untuk menghadiri / </p><p>mengikuti latihan / seminar / konferensi oleh PPSM FSSR dan </p><p>Penganjur. </p><p>4.5 Borang Laporan Menghadiri Program Anjuran Organisasi </p><p>Luar </p><p>Dokumen yang perlu diisi oleh staf akademik dan pentadbiran </p><p>setelah tamat menghadiri latihan / seminar / konferensi </p><p>SALINAN DOKUMEN TERKAWAL</p></li><li><p>SALIN</p><p>AN D</p><p>OKUM</p><p>EN TE</p><p>RKAW</p><p>AL</p><p> PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p> No. Rujukan </p><p> : </p><p> PK. UiTM. FSSR.(O).03 </p><p>No. Keluaran </p><p> : </p><p> 02 </p><p> PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL </p><p>KARYA / PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR </p><p>NEGARA </p><p> No. Pindaan </p><p> : </p><p> 02 </p><p> Tarikh Kuatkuasa </p><p> : </p><p> 22/09/2013 </p><p> Muka Surat </p><p> : </p><p> 6/17 </p><p>6 </p><p> FSSR </p><p>5.0 SINGKATAN </p><p>FSSR - Fakulti Seni Lukis &amp; Seni Reka </p><p>PPSM - Panel Pembangunan Sumber Manusia </p><p> JPbSM - Jabatan Pembangunan Sumber Manusia </p><p>PPKP - Panel Penilai Kertas Persidangan </p><p>D - Dekan </p><p>KPP - Ketua Pusat Pengajian </p><p>KP - Koordinator Program </p><p>Ko - Penyelaras </p><p>TP - Timbalan Pendaftar </p><p>PEK(P) - Pegawai Eksekutif Kanan (Pentadbiran) </p><p>SALINAN DOKUMEN TERKAWAL</p></li><li><p>SALIN</p><p>AN D</p><p>OKUM</p><p>EN TE</p><p>RKAW</p><p>AL</p><p> PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p> No. Rujukan </p><p> : </p><p> PK. UiTM. FSSR.(O).03 </p><p>No. Keluaran </p><p> : </p><p> 02 </p><p> PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL </p><p>KARYA / PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR </p><p>NEGARA </p><p> No. Pindaan </p><p> : </p><p> 02 </p><p> Tarikh Kuatkuasa </p><p> : </p><p> 22/09/2013 </p><p> Muka Surat </p><p> : </p><p> 7/17 </p><p>7 </p><p> FSSR </p><p>6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN </p><p>6.1 Permohonan menghadiri Latihan / membentang Kertas </p><p> Kerja atau Hasil Karya di dalam Negara. </p><p>TANGGUNGJAWAB TINDAKAN </p><p>Pemohon 1. Lengkapkan Borang Permohonan Menghadiri / </p><p>Membentang Kertas Kerja </p><p>(Kursus/Seminar/Konferensi/Bengkel) Dalam </p><p>Negara. </p><p>2. Dapatkan sokongan daripada D/KPP/KP/Ko untuk </p><p>menghadiri / membentang kertas kerja. </p><p>3. Majukan borang permohonan beserta Kertas Kerja </p><p>penuh, salinan risalah dan surat pemakluman </p><p>penerimaan kertas kerja daripada pihak penganjur </p><p>kepada Bahagian Pentadbiran FSSR. </p><p>PEK(P) 4. Memajukan kertas kerja penuh kepada Pengerusi </p><p>PPKP peringkat FSSR untuk dinilai bagi </p><p>permohonan untuk membentang kertas kerja. </p><p>PPKP 5. Membuat penilaian kertas kerja dan Pengerusi </p><p>PPKP akan mengisi Borang Maklum Balas / </p><p>Komen Kandungan Kertas Kerja Yang Dibentang </p><p>Di Dalam / Luar Negara. </p><p>TP 6. Permohonan akan dibawa ke Mesyuarat Panel </p><p>Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) / edaran </p><p>untuk kelulusan. </p><p>SALINAN DOKUMEN TERKAWAL</p></li><li><p>SALIN</p><p>AN D</p><p>OKUM</p><p>EN TE</p><p>RKAW</p><p>AL</p><p> PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p> No. Rujukan </p><p> : </p><p> PK. UiTM. FSSR.(O).03 </p><p>No. Keluaran </p><p> : </p><p> 02 </p><p> PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL </p><p>KARYA / PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR </p><p>NEGARA </p><p> No. Pindaan </p><p> : </p><p> 02 </p><p> Tarikh Kuatkuasa </p><p> : </p><p> 22/09/2013 </p><p> Muka Surat </p><p> : </p><p> 8/17 </p><p>8 </p><p> FSSR </p><p>PPSM 7. Meneliti permohonan dan membuat keputusan. </p><p>8. Pengerusi PPSM akan mengisi Borang Maklum </p><p>Balas Panel Pembangunan Sumber Manusia </p><p>Fakulti/Cawangan (bagi pemohon yang </p><p>membentang kertas kerja sahaja). </p><p>PEK(P) 9. Surat jawapan akan dikeluarkan dan diserahkan </p><p>kepada pemohon. </p><p>Pemohon 10. Pemohon akan menghadiri latihan (sekiranya </p><p>berjaya) dan membuat sesi perkongsian ilmu di </p><p>fakulti setelah menghadiri kursus. </p><p>11. Pemohon perlu melengkapkan Borang Laporan </p><p>Menghadiri Program Anjuran Organisasi Luar </p><p>dalam tempoh dua minggu setelah tamat latihan. </p><p>PEK(P) 12. Merekodkan jam latihan dalam sistem e-latihan. </p><p>13. Menghantar Laporan Ringkasan Keputusan </p><p>Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia </p><p>Pusat Tanggungjawab ke JPbSM. </p><p>SALINAN DOKUMEN TERKAWAL</p></li><li><p>SALIN</p><p>AN D</p><p>OKUM</p><p>EN TE</p><p>RKAW</p><p>AL</p><p> PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p> No. Rujukan </p><p> : </p><p> PK. UiTM. FSSR.(O).03 </p><p>No. Keluaran </p><p> : </p><p> 02 </p><p> PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL </p><p>KARYA / PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR </p><p>NEGARA </p><p> No. Pindaan </p><p> : </p><p> 02 </p><p> Tarikh Kuatkuasa </p><p> : </p><p> 22/09/2013 </p><p> Muka Surat </p><p> : </p><p> 9/17 </p><p>9 </p><p> FSSR </p><p>6.2 Permohonan menghadiri latihan / membentang kertas kerja </p><p>atau hasil karya di luar Negara (Negara-negara ASEAN) </p><p>TANGGUNGJAWAB TINDAKAN </p><p>Pemohon 14. Lengkapkan Borang Permohonan Menghadiri / </p><p>Membentang Kertas Kerja Seminar/Kursus Luar </p><p>Negara dan dapatkan sokongan daripada </p><p>D/KPP/KP/Ko untuk menghadiri / membentang </p><p>kertas kerja menerusi sistem E-International. </p><p>15. Majukan borang permohonan, Maklumat </p><p>Pembentangan Kertas Kerja Yang Lepas (Tempoh </p><p>2 Tahun), Perancangan Penerbitan Kertas </p><p>Kerja/Poster Yang Dibentangkan, Kertas Kerja </p><p>Penuh, salinan risalah, Borang Menghadiri </p><p>Persidangan, Seminar Dan Lawatan Persendirian </p><p>/ Rasmi Ke Luar Negara dan Borang Permohonan </p><p>Ke Luar Negara dan Kemudahan Perlindungan </p><p>Insurans Kesihatan Di Luar Negara Atas Urusan </p><p>Persendirian dan surat pemakluman penerimaan </p><p>kertas kerja daripada pihak penganjur kepada </p><p>Bahagian Pentadbiran FSSR. </p><p>PEK(P) 16. Memajukan kertas kerja penuh kepada Pengerusi </p><p>PPKP peringkat FSSR bagi permohonan untuk </p><p>membentang kertas kerja. </p><p>SALINAN DOKUMEN TERKAWAL</p></li><li><p>SALIN</p><p>AN D</p><p>OKUM</p><p>EN TE</p><p>RKAW</p><p>AL</p><p> PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p> No. Rujukan </p><p> : </p><p> PK. UiTM. FSSR.(O).03 </p><p>No. Keluaran </p><p> : </p><p> 02 </p><p> PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL </p><p>KARYA / PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR </p><p>NEGARA </p><p> No. Pindaan </p><p> : </p><p> 02 </p><p> Tarikh Kuatkuasa </p><p> : </p><p> 22/09/2013 </p><p> Muka Surat </p><p> : </p><p> 10/17 </p><p>10 </p><p> FSSR </p><p>PPKP 17. Membuat penilaian kertas kerja dan Pengerusi </p><p>PPKP akan mengisi Borang Maklum Balas / </p><p>Komen Kandungan Kertas Kerja Yang Dibentang </p><p>Di Dalam / Luar Negara. </p><p>TP 18. Permohonan akan dibawa ke dalam Mesyuarat </p><p>PPSM / edaran untuk kelulusan. </p><p>PPSM 19. Meneliti permohonan dan membuat keputusan </p><p>20. Pengerusi PPSM akan mengisi Borang Maklum </p><p>Balas Panel Pembangunan Sumber Manusia </p><p>Fakulti/Cawangan (bagi pemohon yang </p><p>membentang kertas kerja sahaja). </p><p>PEK(P) 21. Surat jawapan akan dikeluarkan kepada </p><p>pemohon. </p><p>22. PEK(P) akan memajukan surat kelulusan fakulti, </p><p>Borang Menghadiri Persidangan, Seminar Dan </p><p>Lawatan Persendirian / Rasmi Ke Luar Negara </p><p>dan salinan Borang Permohonan Ke Luar Negara </p><p>Dan Kemudahan Perlindungan Insurans </p><p>Kesihatan Di Luar Negara Atas Urusan </p><p>Persendirian ke Pejabat Canseleri UiTM. </p><p>SALINAN DOKUMEN TERKAWAL</p></li><li><p>SALIN</p><p>AN D</p><p>OKUM</p><p>EN TE</p><p>RKAW</p><p>AL</p><p> PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p> No. Rujukan </p><p> : </p><p> PK. UiTM. FSSR.(O).03 </p><p>No. Keluaran </p><p> : </p><p> 02 </p><p> PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL </p><p>KARYA / PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR </p><p>NEGARA </p><p> No. Pindaan </p><p> : </p><p> 02 </p><p> Tarikh Kuatkuasa </p><p> : </p><p> 22/09/2013 </p><p> Muka Surat </p><p> : </p><p> 11/17 </p><p>11 </p><p> FSSR </p><p>Pemohon 23. Staf akan menghadiri latihan (sekiranya </p><p>berjaya) dan kemudian akan membuat sesi </p><p>perkongsian ilmu di fakulti setelah menghadiri </p><p>kursus. </p><p>24. Pemohon perlu melengkapkan Borang Laporan </p><p>Menghadiri Program Anjuran Organisasi Luar </p><p>dalam tempoh tiga puluh hari setelah tamat </p><p>latihan. </p><p>PEK(P) 25. Merekodkan jam latihan dalam sistem e-latihan. </p><p>26. Menghantar Laporan Ringkasan Keputusan </p><p>Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia </p><p>Pusat Tanggungjawab ke JPbSM. </p><p>SALINAN DOKUMEN TERKAWAL</p></li><li><p>SALIN</p><p>AN D</p><p>OKUM</p><p>EN TE</p><p>RKAW</p><p>AL</p><p> PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p> No. Rujukan </p><p> : </p><p> PK. UiTM. FSSR.(O).03 </p><p>No. Keluaran </p><p> : </p><p> 02 </p><p> PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL </p><p>KARYA / PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR </p><p>NEGARA </p><p> No. Pindaan </p><p> : </p><p> 02 </p><p> Tarikh Kuatkuasa </p><p> : </p><p> 22/09/2013 </p><p> Muka Surat </p><p> : </p><p> 12/17 </p><p>12 </p><p> FSSR </p><p> 6.3 Permohonan menghadiri latihan / membentang kertas kerja </p><p>atau hasil karya di luar Negara (selain Negara ASEAN) </p><p>TANGGUNGJAWAB TINDAKAN </p><p>Pemohon 27. Lengkapkan borang permohonan Menghadiri </p><p>Latihan / Membentang Kertas Kerja Seminar/Kursus </p><p>Luar Negara dan dapatkan sokongan daripada </p><p>D/KPP/Ko/PY untuk menghadiri / membentang </p><p>kertas kerja menerusi sistem E-International. </p><p>28. Majukan borang permohonan, Maklumat </p><p>Pembentangan Kertas Kerja Yang Lepas (Tempoh </p><p>2 Tahun), Perancangan Penerbitan Kertas </p><p>Kerja/Poster Yang Dibentangkan, Kertas Kerja </p><p>Penuh, salinan risalah, Borang Menghadiri </p><p>Persidangan, Seminar Dan Lawatan Persendirian / </p><p>Rasmi Ke Luar Negara dan Borang Permohonan Ke </p><p>Luar Negara dan Kemudahan Perlindungan </p><p>Insurans Kesihatan Di Luar Negara Atas Urusan </p><p>Persendirian dan surat pemakluman penerimaan </p><p>kertas kerja daripada pihak penganjur kepada </p><p>Bahagian Pentadbiran FSSR. </p><p>PEK(P) 29. Memajukan kertas kerja penuh kepada Pengerusi </p><p>PPKP peringkat FSSR untuk dinilai bagi permohona </p><p>untuk membentang kertas kerja. </p><p>SALINAN DOKUMEN TERKAWAL</p></li><li><p>SALIN</p><p>AN D</p><p>OKUM</p><p>EN TE</p><p>RKAW</p><p>AL</p><p> PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p> No. Rujukan </p><p> : </p><p> PK. UiTM. FSSR.(O).03 </p><p>No. Keluaran </p><p> : </p><p> 02 </p><p> PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL </p><p>KARYA / PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR </p><p>NEGARA </p><p> No. Pindaan </p><p> : </p><p> 02 </p><p> Tarikh Kuatkuasa </p><p> : </p><p> 22/09/2013 </p><p> Muka Surat </p><p> : </p><p> 13/17 </p><p>13 </p><p> FSSR </p><p>PPKP 30. Membuat penilaian kertas kerja dan Pengerusi </p><p>PPKP akan mengisi Borang Maklum Balas / Komen </p><p>Kandungan Kertas Kerja Yang Dibentang Di Dalam </p><p>/ Luar Negara. </p><p>TP 31. Permohonan akan dibawa ke dalam Mesyuarat </p><p>PPSM / edaran untuk sokongan. </p><p>PPSM 32. Meneliti permohonan dan membuat sokongan. </p><p>Pengerusi PPSM akan mengisi Borang </p><p>Maklumbalas Panel Pembangunan Sumber </p><p>Manusia (bagi permohon yang membentang kertas </p><p>kerja sahaja). </p><p>PEK(P) 33. Majukan dokumen yang telah disokong oleh PPSM </p><p>ke JPbSM untuk pertimbangan kelulusan. </p><p>JPbSM 34. Membuat keputusan dan mengeluarkan surat </p><p>jawapan kepada pemohon. </p><p>PEK(P) 35. PEK(P) akan memajukan surat sokongan fakulti, </p><p>Borang Menghadiri Persidangan, Seminar Dan </p><p>Lawatan Persendirian / Rasmi Ke Luar Negara dan </p><p>salinan Borang Permohonan Ke Luar Negara Dan </p><p>Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Di </p><p>Luar Negara Atas Urusan Persendirian ke Pejabat </p><p>Canseleri UiTM. </p><p>SALINAN DOKUMEN TERKAWAL</p></li><li><p>SALIN</p><p>AN D</p><p>OKUM</p><p>EN TE</p><p>RKAW</p><p>AL</p><p> PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p> No. Rujukan </p><p> : </p><p> PK. UiTM. FSSR.(O).03 </p><p>No. Keluaran </p><p> : </p><p> 02 </p><p> PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL </p><p>KARYA / PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR </p><p>NEGARA </p><p> No. Pindaan </p><p> : </p><p> 02 </p><p> Tarikh Kuatkuasa </p><p> : </p><p> 22/09/2013 </p><p> Muka Surat </p><p> : </p><p> 14/17 </p><p>14 </p><p> FSSR </p><p>Pemohon 36. Staf akan menghadiri latihan (sekiranya berjaya) </p><p>dan kemudian akan membuat sesi perkongsian ilmu </p><p>di fakulti setelah menghadiri kursus. </p><p>37. Staf perlu melengkapkan Borang Laporan </p><p>Menghadiri Program Anjuran Organisasi Luar dalam </p><p>tempoh tiga puluh hari setelah tamat latihan ke </p><p>JPbSM dan salinan ke Pejabat Dekan. </p><p>PEK(P) 38. Menghantar Laporan Ringkasan Keputusan </p><p>Masyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia </p><p>Pusat Tanggungjawab ke JPbSM. </p><p>SALINAN DOKUMEN TERKAWAL</p></li><li><p>SALIN</p><p>AN D</p><p>OKUM</p><p>EN TE</p><p>RKAW</p><p>AL</p><p> PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p> No. Rujukan </p><p> : </p><p> PK. UiTM. FSSR.(O).03 </p><p>No. Keluaran </p><p> : </p><p> 02 </p><p> PROSEDUR PENGENDALIAN PERMOHONAN MENGHADIRI </p><p>LATIHAN / MEMBENTANG KERTAS KERJA ATAU HASIL </p><p>KARYA / PENGANJURAN LATIHAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR </p><p>NEGARA </p><p> No. Pindaan </p><p> : </p><p> 02 </p><p> Tarikh Kuatkuasa </p><p> : </p><p> 22/09/2013 </p><p> Muka Surat </p><p> : </p><p> 15/17 </p><p>15 </p><p> FSSR </p><p>7.0 REKOD KUALITI </p><p>Bil. Jenis/ Rekod Rujukan Lokasi </p><p>Tempoh Simpanan </p><p>1. Fail Lain-lain Seminar/Bengkel Luar UiTM </p><p>100-FSSR(PT.36/8) </p><p>Pentadbiran Am FSSR </p><p>5 Tahun </p><p>2. Fail Latihan / Kursus Anjuran Fakulti </p><p>500-FSSR(PT.16/1) </p><p>Pentadbiran Am FSS

Recommended

View more >