Click here to load reader

PROSPEKT ELEKTRO ORMARA 2009 - · PDF filePROSPEKT ELEKTRO ORMARA 2009 Plastometalik, vl. Branko i Vera Vlašić Glavna 52, 40321 Mala Subotica, Croatia tel. +385/40-631-364; mob

 • View
  1.647

 • Download
  102

Embed Size (px)

Text of PROSPEKT ELEKTRO ORMARA 2009 - · PDF filePROSPEKT ELEKTRO ORMARA 2009 Plastometalik, vl....

 • PROSPEKT ELEKTRO ORMARA 2009

  REF. 2009-4-HR

 • PROSPEKT ELEKTRO ORMARA 2009

  Plastometalik, vl. Branko i Vera VlaiGlavna 52, 40321 Mala Subotica, Croatia

  tel. +385/40-631-364; mob. +385/98-866-603; fax. +385/40-631-360http://www.plastometalik.hr

  e-mail: [email protected]

 • 1

  PRAZNI ORMARIPrimjena:

  Prazni ormarii namjenjeni su za proizvodnju opremljenih ormaria za niskonaponski prikljuak, za mjerenje elektrine energije stambenih objekata individualne izgradnje, poslovnih prostora i manjih industrijskih objekata te viekatnim stambenim objektima.

  Zakljuavanje:

  Zakljuavanje ormaria predvieno je tipskom bravom elektrodistributivnog poduzea pa je na taj nain pristup ormariu mogu samo ovlatenim strunim osobama. Zakljuavanje ormaria izvedeno je bravljenjem u jednoj ili tri toke sa ili bez mogunosti ugradnje polucilindar brave.

  Montaa:

  Ormarii su predvieni za ugradnju u zid ili nadgradnju na zid. Prilikom ugradnje u zid, ormari se smjeta u pripremljeni otvor u zidu koji mora biti vei od ormaria tako da sa svake strane ormaria ostane 3-5 cm. Slobodni prostor ispunjava se nekim od graevinskih vezivnih materijala i tako uvruje ormari. Blaga konusna izvedba kuita ormaria dodatno osigurava da nee doi do izvlaenja ormaria iz zida prilikom vaenja osigurakih uloaka.Montaa ormaria na zid vri se uvrivanjem pomou etiri vijka kroz stranju stranicu izravno u zid.

  Dimenzije:

  Dubina ormara iznosi 200mm te se po elji kupca moe regulirati od 160mm - 200mm.Zbog tipskih dimenzija (460mm i 310mm) ormari se mogu modularno spajati i otvarati na bilo koju stranu, pa je mogue izraditi veliki broj kombinacija. Svi prazni ormari isporuuju se sa temeljnom ploom za montau.

  Tipovi ormara:

  a) Dimenzije 310x460mm

  KPMO-0/M KPO-00/M KPO-00/M-V310x460x200mm 310x460x200mm 310x460x200mm

  KPO-00/M MO-2X1f MO-1X1f460x310x200mm 460x310x200mm 460x310x200mm

 • 2

  b) Dimenzije 400x460mm

  KPMO-00 KPMO-00/1 KPO-1400x460x200mm 400x460x200mm 400x460x200mm

  KPMO-00-V KPMO-1/K KPO-00460x400x200mm 460x400x200mm 460x400x200mm

  c) Dimenzije 620x460mm

  KPMO-1 KPMO-1/1 KPO-2460x620x200mm 460x620x200mm 460x620x200mm

 • 3

  KPMO-1/4 KPMO-1/3 KPMO-1/3460x620x200mm 460x620x200mm 460x620x200mm

  KPO-2 KPMO-1/3-V KPO-2V460x620x200mm 620x460x200mm 620x460x200mm

  KPMO-1/3-V-2P KPMO-1/3-V-1P 2x KPMO-0/M620x460x200mm 620x460x200mm 620x460x200mm

  2x KPO-00/M KPO-00M+KPMO-00-M 2x KPO-00/M620x460x200mm 620x460x200mm 620x460x200mm

 • 4

  d) Dimenzije 310x710mm

  KPO-1 KPMO-1/P KPMO-1/P-2P310x710x200mm 310x710x200mm 310x710x200mm

  KPO-1/P KPMO-1/P710x310x200mm 710x310x200mm

  e) Ostale dimenzije

  KPMO-2 KPMO-3620x710x200mm 930x710x200mm

 • 5

  KPMO-4 KPMO-2, stari tip1240x710x200mm 1020x930x200mm

  GRO za 9x1f GRO za 6x1f1240x920x200mm 800x920x200mm

  GRO za 11x1f1640x920x200mm

 • 6

  KUNI PRIKLJUNO MJERNI ORMARI KPMO-0

  Primjena:

  Kuni prikljuno mjerni ormari tipa KPMO-0 predvieni su za niskonaponski prikljuak i mjerenje elektrine energije stambenih objekata individualne izgradnje.

  Zakljuavanje:

  Zakljuavanje ormaria predvieno je tipskom bravom elektrodistributivnog poduzea pa je na taj nain pristup ormariu mogu samo ovlatenim strunim osobama. Zakljuavanje ormaria izvedeno je bravljenjem u jednoj ili tri toke sa ili bez mogunosti ugradnje polucilindar brave.

  Nazivni podaci:

  Naziv proizvoaa PLASTOMETALK - Mala Subotica Tip ormaria KPMO-0Nazivni napon 230VNazivna frekvencija 50 HzNazivna struja 35-160AMehanika zatita IP 54Elektrika zatita Klasa II

  Montaa:

  Kuni prikljuni ormari tip KPMO-0 predvien je za ugradnju u zid ili nadgradnju na zid. Prilikom ugradnje u zid, ormari se smjeta u pripremljeni otvor u zidu koji mora biti vei od ormaria tako da sa svake strane ormaria ostane 3-5 cm. Slobodni prostor ispunjava se nekim od graevinskih vezivnih materijala i tako uvruje ormari. Blaga konusna izvedba kuita ormaria dodatno osigurava da nee doi do izvlaenja ormaria iz zida prilikom vaenja osigurakih uloaka.Montaa kunog prikljunog ormaria na zid vri se uvrivanjem pomou etiri vijka kroz stranju stranicu izravno u zid.

  Shema 1. Kuni prikljuno mjerni ormari KPMO-0

 • 7

  SKICE KUNO PRIKLJUNO MJERNOG ORMARIA KPMO-0

  400 x 460 x 200 mm 400 x 460 x 200 mm 310 x 460 x 200 mm

 • 8

  SKICE KUNO PRIKLJUNO MJERNOG ORMARIA KPMO-0

  310 x 710 x 200 mm

 • 9

  KUNI PRIKLJUNO MJERNI ORMARI KPMO-1

  Primjena:

  Kuni prikljuno mjerni ormari tipa KPMO-1 predvieni su za niskonaponski prikljuak i mjerenje elektrine energije stambenih objekata individualne izgradnje.

  Zakljuavanje:

  Zakljuavanje ormaria predvieno je tipskom bravom elektrodistributivnog poduzea pa je na taj nain pristup ormariu mogu samo ovlatenim strunim osobama. Zakljuavanje ormaria izvedeno je bravljenjem u jednoj ili tri toke sa ili bez mogunosti ugradnje polucilindar brave.

  Nazivni podaci:

  Naziv proizvoaa PLASTOMETALK - Mala Subotica Tip ormaria KPMO-1Nazivni napon 3x400/230VNazivna frekvencija 50 HzNazivna struja 35-160AMehanika zatita IP 54Elektrika zatita Klasa II

  Montaa:

  Kuni prikljuni ormari tip KPMO-1 predvien je za ugradnju u zid ili nadgradnju na zid. Prilikom ugradnje u zid, ormari se smjeta u pripremljeni otvor u zidu koji mora biti vei od ormaria tako da sa svake strane ormaria ostane 3-5 cm. Slobodni prostor ispunjava se nekim od graevinskih vezivnih materijala i tako uvruje ormari. Blaga konusna izvedba kuita ormaria dodatno osigurava da nee doi do izvlaenja ormaria iz zida prilikom vaenja osigurakih uloaka.Montaa kunog prikljunog ormaria na zid vri se uvrivanjem pomou etiri vijka kroz stranju stranicu izravno u zid.

  Shema 2. Kuni prikljuno mjerni ormari KPMO-1

 • 10

  SKICE KUNO PRIKLJUNO MJERNOG ORMARIA KPMO-1

  460 x 620 x 200 mm

 • 11

  SKICE KUNO PRIKLJUNO MJERNOG ORMARIA KPMO-1

  310 x 710 x 200 mm

 • 12

  KUNI PRIKLJUNO MJERNI ORMARI KPMO-2

  Primjena:

  Kuni prikljuno mjerni ormarii tipa KPMO-2 predvieni su za niskonaponski prikljuak i mjerenje elektrine energije stambenih objekata individualne izgradnje gdje su potrebna dva mjerna mjesta u istom objektu.

  Zakljuavanje:

  Zakljuavanje ormaria predvieno je tipskom bravom elektrodistributivnog poduzea pa je na taj nain pristup ormariu mogu samo ovlatenim strunim osobama. Zakljuavanje ormaria izvedeno je bravljenjem u jednoj ili tri toke sa ili bez mogunosti ugradnje polucilindar brave.

  Nazivni podaci:

  Naziv proizvoaa PLASTOMETALK - Mala Subotica Tip ormaria KPMO-2Nazivni napon 3x400/230VNazivna frekvencija 50 HzNazivna struja 35-160AMehanika zatita IP 54Elektrika zatita Klasa II

  Montaa:

  Kuni prikljuni ormari tip KPMO-2 predvien je za ugradnju u zid ili nadgradnju na zid. Prilikom ugradnje u zid, ormari se smjeta u pripremljeni otvor u zidu koji mora biti vei od ormaria tako da sa svake strane ormaria ostane 3-5 cm. Slobodni prostor ispunjava se nekim od graevinskih vezivnih materijala i tako uvruje ormari. Blaga konusna izvedba kuita ormaria dodatno osigurava da nee doi do izvlaenja ormaria iz zida prilikom vaenja osigurakih uloaka.Montaa kunog prikljunog ormaria na zid vri se uvrivanjem pomou etiri vijka kroz stranju stranicu izravno u zid.

  Shema 3. Kuni prikljuno mjerni ormari KPMO-2

 • 13

  SKICE KUNO PRIKLJUNO MJERNOG ORMARIA KPMO-2

  460 x 1020 x 200 mm

 • 14

  SKICE KUNO PRIKLJUNO MJERNOG ORMARIA KPMO-2

  620 x 710 x 200 mm

 • 15

  KUNI PRIKLJUNO MJERNI ORMARI KPMO-3

  Primjena:

  Kuni prikljuno mjerni ormarii tipa KPMO-3 predvieni su za niskonaponski prikljuak i mjerenje elektrine energije stambenih objekata individualne izgradnje gdje su potrebna tri mjerna mjesta u istom objektu.

  Zakljuavanje:

  Zakljuavanje ormaria predvieno je tipskom bravom elektrodistributivnog poduzea pa je na taj nain pristup ormariu mogu samo ovlatenim strunim osobama. Zakljuavanje ormaria izvedeno je bravljenjem u jednoj ili tri toke sa ili bez mogunosti ugradnje polucilindar brave.

  Nazivni podaci:

  Naziv proizvoaa PLASTOMETALK - Mala Subotica Tip ormaria KPMO-3Nazivni napon 3x400/380VNazivna frekvencija 50 HzNazivna struja 35-160AMehanika zatita IP 54Elektrika zatita Klasa II

  Montaa:

  Kuni prikljuni ormari tip KPMO-3 predvien je za ugradnju u zid ili nadgradnju na zid. Prilikom ugradnje u zid, ormari se smjeta u pripremljeni otvor u zidu koji mora biti vei od ormaria tako da sa svake strane ormaria ostane 3-5 cm. Slobodni prostor ispunjava se nekim od graevinskih vezivnih materijala i tako uvruje ormari. Blaga konusna izvedba kuita ormaria dodatno osigurava da nee doi do izvlaenja ormaria iz zida prilikom vaenja osigurakih uloaka.Montaa kunog prikljunog ormaria na zid vri se uvrivanjem pomou etiri vijka kroz stranju stranicu izravno u zid.

  Shema 4. Kuni prikljuno mjerni ormari KPMO-3

 • 16

  SKICE KUNO PRIKLJUNO MJERNOG ORMARIA KPMO-3

  920 x 620 x 200 mm

 • 17

  SKICE KUNO PRIKLJUNO MJERNOG ORMARIA KPMO-3

  930 x 710 x 200 mm

 • 18

  KUNI PRIKLJUNO MJERNI ORMARI KPMO-4

  Primjena:

  Kuni prikljuno mjerni ormarii tipa KPMO-4 predvieni su za niskonaponski prikljuak i mjerenje elektrine energije stambenih objekata individualne izgradnje gdje su potrebna etiri mjerna mjesta u istom objektu.

  Zakljuavanje:

  Zakljuavanje ormaria predvieno je tipskom bravom elektrodistributivnog poduzea pa je na taj nain pristup ormariu mogu samo ovlatenim strunim osobama. Zakljuavanje ormaria izvedeno je bravljenjem u jednoj ili tri toke sa ili bez mogunosti ugradnje polucilindar bra

Search related