PS AUTORIZAREA PERSONALULUI CU RESPONSABILITATI IN

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of PS AUTORIZAREA PERSONALULUI CU RESPONSABILITATI IN

 • PS AUTORIZAREA PERSONALULUI CU RESPONSABILITATI IN SIGURANTA CIRCULATIEI CARE URMEAZA SA DESFASOARE PE PROPRIE RASPUNDERE ACTIVITATI SPECIFICE TRANSPORTULUI FEROVIAR

  1. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE

  Prezenta procedura stabileste metodologia unitara de examinare si autorizarea a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar de organizare, de conducere si de efectuare a circulatiei trenurilor si/sau a operatiunilor de manevra, de conducere si de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instalatiilor de siguranta a circulatiei, de verificare, de intretinere si/sau de revizie tehnica a elementelor infrastructurii feroviare si a vehiculelor feroviare.

  Prevederile prezentei proceduri se aplica personalului AFER, posesor al legitimatiei speciale de control si inspectie de stat, desemnat sa examineze, sa emita si sa elibereze autorizatii pentru personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei apartinand administratorului de infrastructura feroviara, gestionarilor de infrastructura feroviara neinteroperabila, detinatorilor de linii ferate industriale, operatorilor de transport feroviar licentiati, operatorilor de manevra feroviara autorizati, furnizorilor feroviari autorizati pentru construirea, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii feroviare, precum si oricaror alti operatori economici al caror personal desfasoara activitati de organizare, de conducere si de efectuare a circulatiei trenurilor si/sau a operatiunilor de manevra specifice transportului feroviar, de conducere si de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instalatiilor de siguranta a circulatiei, de verificare, de intretinere si/sau de revizie tehnica a elementelor infrastructurii feroviare si a vehiculelor feroviare.

  2. DEFINITII SI PRESCURTARI

  2.1 Definitii

  Examinare: actiune de evaluare a cunostintelor teoretice, a aptitudinilor si deprinderilor practice (inclusiv privind modul de aplicare a cunostintelor teoretice) ale unei persoane in scopul efectuari, pe proprie raspundere, a unei activitati specifice transportului feroviar in legatura cu siguranta circulatiei.

  Autorizare: actiune prin care se recunoaste in scris ca o persoana este competenta sa efectueze, pe proprie raspundere, activitatile

 • specifice functiei/operatiile specifice altor functii / sa manipuleze tipurile de instalatii de siguranta circulatiei/sa efectueze activitatile specifice in activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor, o anumita activitate specifica transportului feroviar in legatura cu siguranta circulatiei/sa conduca un anumit tip de locomotiva-automotor.

  Personal cu responsabilitati in siguranta circulatiei: personal autorizat intr-o functie cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare sau desfasoara pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar de organizare, de conducere si de efectuare a circulatiei trenurilor si/sau a operatiunilor de manevra, de conducere si de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instalatiilor de siguranta a circulatiei, de verificare, de intretinere si/sau de revizie tehnica a elementelor infrastructurii feroviare si a vehiculelor feroviare.

  Autorizatie: document care da dreptul titularului sa efectueze pe proprie raspundere activitatile specifice functiei pentru care a fost autorizat, sa efectueze pe proprie raspundere operatiile specifice altor functii,sa manipuleze tipurile de instalatii de siguranta circulatiei pentru care a fost autorizat ,sa desfasoare activitati specifice in activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor, sa conduca tipuri de vehicule feroviare motoare, altele decat locomotive-autotomotoare;

  Permis de conducere: document care da dreptul posesorului sa conduca un anumit tip de locomotiva-automotor cu obligativitatea obtinerii unei autorizatii pentru efectuarea unor activitati specifice in activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor;

  Siguranta circulatiei: concept care cuprinde ansamblul de masuri si tehnici prin care se realizeaza circulatia trenurilor si efectuarea manevrelor fara pericol pentru calatori, pentru bunurile incredintate la transport, pentru vehiculele feroviare, pentru infrastructura feroviara, precum si pentru mediul inconjurator;

  Unitati feroviare: administratorul de infrastructura feroviara, gestionarii de infrastructura feroviara neinteroperabila, detinatorii de linii ferate industriale, operatorii de transport feroviar licentiati, operatorii de manevra feroviara autorizati, furnizorii feroviari autorizati pentru construirea, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii feroviare, precum si orice alt operator economic al carui personal desfasoara activitati specifice transportului feroviar de organizare, de conducere si de efectuare a circulatiei trenurilor si/sau a operatiunilor de manevra, de conducere si de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instalatiilor de siguranta a circulatiei, de verificare, de intretinere si/sau de revizie tehnica a elementelor infrastructurii feroviare si a vehiculelor feroviare;

 • Persoana fizica: persoana care in nume propriu poate solicita examinarea in vederea autorizarii in conformitate cu prevederile ordinului MTCT nr. 2262/2005;

  Programul soft de autorizare SC: program soft de gestionare a bazei de date aferenta activitatii de autorizare a personalului cu responsabilitati in SC.

  2.2 Prescurtari

  AFER: Autoritatea Feroviara Romana - AFER

  ISF: Inspectoratul de Stat Feroviar

  ISFT: Inspectorat de Stat Feroviar Teritorial 1-8

  SSCAPSC: Serviciul Siguranta Circulatiei si Autorizare Personal SC din cadrul Autoritatii Feroviare Romane -AFER

  CENAFER Bucuresti: Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara -CENAFER cu sediul in Bucuresti

  CENAFER teritorial: Centrele Nationale de Calificare si Instruire Feroviara Teritoriale Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Iasi, Galati, Constanta

  personal SC: personal cu responsabilitati in siguranta circulatiei

  OG: Ordonanta de guvern

  HG: Hotarare de guvern

  OMTCT: Ordin al ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

  CNP: Cod numeric personal

  PS: Procedura specifica

  SC: Siguranta circulatiei trenurilor si securitatea transporturilor

  3. DOCUMENTE DE REFERINTA

  HG 626/1998 Hotararea Guvernului Romaniei privind organizarea si functionarea AFER publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 373/01.10.1998.

  HG 1663/2004 Hotararea Guvernului Romaniei privind organizarea si functionarea Centrului National de Calificare si Instruire

 • Feroviara -CENAFER, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 983/24.10.2004;

  OMTCT 2262/2005 Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 113/07.02.2006;

  4. DESCRIEREA PROCEDURII

  4.1. Bibliografia si tematicile de examinare

  4.1.1. Tematicile de examinare se intocmesc de catre personalul de specialitate din cadrul SCAPSC din bibliografia care va cuprinde acte normative, regulamente, instructiuni, instructii, norme tehnice si alte documentatii specifice activitatii de transport feroviar.

  4.1.2. Tematicile de examinare se vor intocmi pentru fiecare functie cu responsabilitati in SC, in parte, din Lista functiilor cu responsabilitati in siguranta circulatiei cuprinsa in Anexa 1. Tematicile de examinare vor fi grupate pe materii de examinare.

  Bibliografia si tematicile de examinare pentru autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar sunt publicate in Buletinul AFER si pe site-ul AFER la adresa www.afer.ro.

  4.1.3. Tematicile de examinare si bibliografia pot fi puse la dispozitia unitatilor feroviare sau a persoanelor fizice si sub forma tiparita, la cererea scrisa a acestora, contra cost.

  4.1.4. Tematicile de examinare si bibliografia vor fi folosite la intocmirea subiectelor pentru evaluarea cunostintelor prin lucrare scrisa sau pentru intocmirea chestionarelor de examinare pentru evaluarea cunostintelor prin test tip grila.

  4.1.5. Atunci cand apar reglementari specifice noi sau modificari ale documentelor care au stat la baza intocmirii tematicilor de examinare, SSCAPSC va revizui Tematicile de examinare si bibliografia si va publica modificarile in Buletinul AFER si pe site-ul AFER la adresa www.afer.ro.

  4.2. Solicitarea in vederea examinarii

  4.2.1. in vederea autorizarii personalului SC, unitatea feroviara sau, dupa caz, persoana fizica va depune la CENAFER Bucuresti sau CENAFER teritorial pe raza

  http://www.afer.ro./http://www.afer.ro./

 • caruia isi are sediul, respectiv domiciliul, o solicitare scrisa de autorizare conform modelului din Anexa 2.

  4.2.2. in cazul in care solicitarea unitatii feroviare sau, dupa caz, a persoanei fizice este depusa la sediul ISFT, dupa inregistrarea acesteia in Reg