pujada de Canyelles - Vilanova i la Geltrأ؛ آ  Santa Magdalena Pujada del Mas d'en Perris

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of pujada de Canyelles - Vilanova i la Geltrأ؛ آ  Santa Magdalena Pujada del Mas d'en Perris

 • NOMENCLATURA REVISADA I ACTUALITZADA DELS NOMS POPULARS DELS CAMINS, SECTORS, PLATGES I ALTRES INDRETS. ESCALA 1/ 10.000

  N

  data: gener de 2015

  Entre Torrents

  camí del Mas Ricart

  cam í de Cal Baró

  cam í de Santa Llúcia

  dipòsit d'aigua nº1

  cam í del M

  as Roig

  cam í del M

  as Torrat

  camí d el Fon

  do de les Ol

  iveres

  centre aeri

  camí del M as de l'Artís

  cam í Fo

  ndo de S

  ant G erva

  si

  estació receptora de gas

  camí dels Escalons

  camí del M as d'en Puig

  camí de l'Apotec

  ari

  dàrsena pesquera

  circuit de trens miniatura

  dàrsena esportiva

  mercat del Centre

  estació d'autobusos estació RENFE

  mercat de Mar

  complex de Futbol

  pavelló Municipal d'Esports

  cementiri

  ca m

  í d e S

  an ta

  M ag

  da le

  na

  cam í del C

  orral de C arro

  cam í del C

  orral de l'A potecari

  dipòsit d'aigua

  cam í M

  olin ant

  llotja de peix

  estació depuradora

  Punt Net

  centre acoll. animals dom.

  tanatori

  cam í dels Colls

  cam í de

  l P unt

  de l M

  itjo tes

  ca m

  í d e l

  a S er

  ra d

  el Ga

  t

  cam í N

  ou del M as de l'A

  rtís

  camí Vell del Mas de l'Artís

  cam í de Llacunalba

  camí de C

  anyel les

  camí Perdut de Torrelletes

  camí del Mas d'en Mata

  cam í de Carro

  camí dels Esbarjos

  camí de la Bassa de Creixell

  camí del M as Roquer

  camí d'Adarró

  camí Ral

  ca m

  í d el

  T or

  re nt

  d e l

  es O

  liv er

  es

  cam í d

  e C al B

  aró

  cam í de

  la S erra

  del Tei

  xido r

  cam í de la M

  asia X icarró

  camí dels C

  olls

  pistes d'atletisme

  pavelló Poliesportiu del Garraf

  cam í del M

  as Tapet

  cam í d

  el Pu

  nt de

  l M itjo

  tes

  camí d el Pla

  de Jor ba

  pu jad

  a d e C

  an ye

  lle s

  camí Molinant

  cam í de la M

  asia A lonso

  cam í del C

  orral d'en R oc

  cam í de la Talaia

  cam í d

  e M as

  Pa lau

  cam í de Rocacrespa

  camí del Mas de l'Esquerrer

  cam í del M

  as d'en Puig

  cam í d

  e l a M

  asi a P

  are lla

  da

  cam í del m

  as de l'A rtís

  camí dels Colls

  camí de Solers

  rambla de Solers

  camí del Padruell

  camí Ral

  cam í del M

  as Gros

  camí del Pas del Bou

  ca mí

  de C

  an ye

  lle s

  cam í d

  el M

  as de

  l'A rtí

  s

  cam í d

  e la Se

  rra de

  l G at

  camí del Piulart

  camí de Rocacrespa

  camí del Mas Joliu

  camí d el Rac

  ó de S anta L

  Lúcia

  camí de Sant Gervasi

  ITV

  camí d e la m

  asia N ova

  cam í de la M

  asia Parellada

  carret era Ve

  lla de Cubel

  les

  cam í d

  el F ond

  o d e S

  om ella

  camí del J

  uí de l Mo

  ro

  dàrsena comercial

  cam í Ra

  l

  complex Esportiu Parc del Garraf

  carrete ra Vell

  a de C ubelles

  cam í N

  et

  cam í de Cal Baró

  camí de Canyelles camí de L lacunalba

  camí de Llacunalba

  cam í d

  e M as

  Pa lau

  cam í de Santa M

  agdalena

  cam í d

  e l 'Ap

  ote car

  i

  cam í de la M

  asia X icarró

  camí de la

  Serra del G

  at

  cam í de la Talaia

  camí del Corral d'en Roc

  subestació elèct rica Garraf 1

  ca mí

  de l M

  as R

  oig

  camí del Mas Roig

  cam í del M

  as Torrat

  cam í d

  el Fo

  nd o d

  e l es

  Me squ

  ite s

  cam í del M

  as de la M iquela

  camí de la Font d'en Bonet

  camí de la Pedrera del Griffi

  cam í Perdut del M

  as d'en Perris

  cam í de

  l Fo ndo

  del Cas

  tello t

  cam í del Corral de l'A

  potecari

  càmping Vilanova Park

  càmping Platja Vilanova càmping el Racó del Mar

  escola LLebetx

  mas Codina

  Jutjats

  Mossos d'Esquadra

  torrent de Santa M aria

  tor ren

  t de Sa

  nta M

  ari a

  camí del Mas Ricart

  fon do

  d' en

  C olo

  ma

  dipòsit d'aigua nº1

  cam í del M

  as Roig

  cam í del M

  as Torrat

  to rre

  nt d

  e Sa

  nt Jo

  an

  fondo del Carbó

  fondo del C arboner

  to rre

  nt d

  e l a P

  as ter

  a

  la font d'en Bonet

  central de transformació elèctrica

  camí del M as d'en Puig

  fondo dels Socarradons

  cementiri

  torrent d'en Frederic

  to rre

  nt de

  S an

  ta M

  ag da

  len a

  torrent del Llim onet

  ca m

  í d e S

  an ta

  M ag

  da le

  na

  cam í M

  olin ant

  fon do d

  e l'A pote

  cari

  tor ren

  t de la

  Pie ra

  tanatori

  torrent de Santa M agdalena

  camí del Mas d'en Mata

  cam í de Carro

  camí dels Esbarjos

  camí de la Bassa de Creixell

  camí del M as Roquer

  camí Ral

  can al d

  e r ec

  canal de rec

  fon do

  del Co

  rra l d'

  en Mi

  cam í d

  e C al B

  aró tor

  ren t d

  e c al

  Ba ró

  fon do

  de les

  M esq

  uit es

  torrent de la Pastera torrent de la m

  asia Cabanyes

  torrent de la Te

  rrosa

  torrent de Sant Joan torrent de la Piera

  fo nd

  o d'e

  n G

  ua rd

  io la

  fondo del Padruell

  fon do

  de l M

  as de

  la Fa

  m

  fo nd

  o de

  l G all

  ar d

  fo nd

  o de

  l R am

  on et

  fo nd

  al d'e

  n R om

  ag os

  a

  fondo de Santa Magdalena

  camí Molinant

  cam í del M

  as d'en Puig

  camí Vell de Sitges

  camí de les Roquetes

  camí dels Colls

  camí de Solers

  rambla de Solers

  torrent de la Pastera

  cam í del M

  as Gros

  camí del Pas del Bou

  cam í d

  el M

  as de

  l'A rtí

  s

  fond al de

  l cam í de R

  ocac respa

  camí del Mas Roig

  canal de rec

  cam í Ra

  l

  torrent de la Ram usa

  canal de rec

  ca m

  í R al

  ITV

  camí de l'Ortoll

  camí d e la m

  asia N ova

  Mar Mediterrània

  torrent de la Pastera

  tor ren

  t d e C

  arr o

  cam í Ra

  l

  fon do d

  el S alze

  torrent de Carro

  torrent de la Puça

  fond o de

  l Pin yone

  r

  torrent de les O liveres

  cam í de Santa M

  agdalena

  cam í de la M

  asia Parellada

  cam í de la M

  asia X icarró

  camí de la Talaia

  cam í de la Talaia

  dipòsit d'aigua

  cam í del M

  as Torrat

  cam í del M

  as Torrat

  cam í dels Escalons

  cam í de

  l Fo ndo

  del Cas

  tello t

  canal de rec

  canal de rec

  canal d e rec

  can al d

  e re c

  canal de re c

  canal de rec

  fondo G ran de la Serra de Bonaire

  fondo de Cal Baró

  fondo del Coscó

  mas Codina

  fondo de les Oliveres

  CA RR

  ER Q

  UI NZ

  E D 'A

  GO ST

  CA RR

  ER O

  NZ E D

  E S ET

  EM BR

  E

  CA RR

  ER D

  EL S N

  AT ZA

  RE NS

  CA RR

  ER D

  E L A

  RE VE

  TL LA

  C A

  R R

  ER D

  ELS G ER

  A N

  IS

  C A

  R R

  ER D

  EL S C

  L A

  V EL

  L S

  C A

  R R

  ER D

  E L ES T

  U L IP

  ES

  C A

  R R

  ER D

  E LES B EG

  Ò N

  IES

  CA RR

  ER D

  E L ES

  FL OR

  S

  C A

  R R

  ER D

  ELS N EN

  Ú FA

  R S

  CA R R ER

  D E

  LE S FL

  O R S

  C A

  R R

  ER D

  E LES G A

  R D

  ÈN IES

  C A

  R R

  ER D

  E LES R O

  SELLES

  CA RR

  ER DE

  LE S P

  ET ÚN

  IES

  CA RR

  ER D

  E L ES

  MA RG

  AR ID

  ES CA

  RR ER

  D EL

  S L LIR

  IS

  c a

  m í d

  e M a