Click here to load reader

Qüestions gramaticals. Pronoms febles. Teoria i exercici ...blogs.uab.cat/suficienciabimodalpas/files/2017/01/Powers-Points-de... · PDF file 6l p¶kl dfrpsdq\hv 3(162 ',5 do fds

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Qüestions gramaticals. Pronoms febles. Teoria i exercici...

 • PRONOMS FEBLES

  Servei de Llengües (UAB)

 • PRONOMS FEBLES Davant del verb Darrere del verb Reforçada Elidida Reduïda Plena

  1a. persona Singular em m’ ‘m -me

  Plural ens ens ‘ns -nos

  2a. persona Singular

  et t’ ‘t -te

  Plural us us -us -vos

  3a. persona

  Reflexiu es s’ ‘s -se

  Objecte directe

  Definit el

  l’ ‘l -lo

  la l’ /la -la -la

  els les ‘ls -los

  les les -les -les

  Indefinit en n’ ‘n -ne

  Neutre ho ho -ho -ho

  Objecte indirecte

  Singular li li -li -li Plural els els ‘ls -los

  Objecte circumstancial

  i Preposicional

  Amb de en n’ ‘n -ne

  Sense de

  hi hi -hi -hi

  Atribut ho ho -ho -ho

  Reforçada (davant de consonant)

  Elidida (davant de vocal)

  Reduïda (darrere de vocal)

  Plena (darrere de consonant o diftong)

 • 1) Si m’acompanyes al laboratori diré a en Jaume qui ha robat els disquets.

  Si m’acompanyes al laboratori LI diré qui ha robat els disquets

  2) Si m’acompanyes al laboratori diré a la Maria qui ha robat els disquets.

  Si m’acompanyes al laboratori LI diré qui ha robat els disquets

  3) Si m’acompanyes al laboratori diré als teus companys/ companyes qui

  ha robat els disquets.

  Si m’acompanyes al laboratori ELS diré qui ha robat els disquets

  4) Si m’acompanyes al laboratori diré a la Maria qui ha robat els disquets.

  Si m’HI acompanyes diré a la Maria qui ha robat els disquets

  5) Si m’acompanyes al laboratori diré a la Maria qui ha robat els disquets.

  Si m’acompanyes al laboratori HO diré a la Maria.

 • 6) Si m’hi acompanyes, PENSO DIR al cap qui ha robat els disquets.

  Si m’hi acompanyes, (LI) PENSO DIR- LI qui ha robat els disquets.

  7) Si m’hi acompanyes , PENSO DIR als teus caps qui ha robat els disquets.

  Si m’hi acompanyes, (ELS) PENSO DIR- LOS qui ha robat els disquets.

  8) Si m’acompanyes al laboratori, agafaré mostres . (N’agafaré)

  9) Si vas al laboratori, agafa mostres .

  (agafa’N)

  10) Si vas al laboratori, agafeu mostres .

  (agafeu-NE)

  11) Ramon, tens cartes a la bústia: ____ hi ha un bon munt, un bon feix.

  (N’hi ha)

 • el la els les en ho hi

  em me l’ me la me’ls me les me n’ m’ho m’hi

  et te l’ te l’ te’ls te les te n’ t’ho t’hi

  es se l’ se la se’ls se les se n’ s’ho s’hi

  ens ens l’ ens l’ ens els ens les ens n’ ens ho ens hi

  us us l’ us l’ us els us les us n’ us ho us hi

  es se l’ se l’ se’ls se les se n’ s’ho s’hi

  el la els les en ho hi

  em me l’ me la me’ls me les me n’ m’ho m’hi

  et te l’ te l’ te’ls te les te n’ t’ho t’hi

  es se l’ se la se’ls se les se n’ s’ho s’hi

  ens ens l’ ens l’ ens els ens les ens n’ ens ho ens hi

  us us l’ us l’ us els us les us n’ us ho us hi

  es se l’ se l’ se’ls se les se n’ s’ho s’hi

  Pronoms davant del verb.

  a) el verb comença per consonant.

  b) el verb comença per vocal o “h”.

 • Pronoms darrere el verb

  a) el verb acaba en consonant o –eu, –iu.

  el la els les en ho hi

  em -me’l -me-la -me’ls -me-les -me’n -m’ho -m’hi

  et -te’l -te-la -te’ls -te-les -te’n -t’ho -t’hi

  es -se’l -se-la -se’ls -se-les -se’n -s’ho -s’hi

  ens -nos-el -nos-la -nos-els -nos-les -nos-en -nos-ho -nos-hi

  us -vos-el -vos-la -vos-els -vos-les -vos-en -vos-ho -vos-hi

  es -se’l -se-la -se’ls -se-les -se’n -s’ho -s’hi

  b) el verb acaba en vocal.

  el la els les en ho hi

  em -me’l -me-la -me’ls -me-les -me’n -m’ho -m’hi

  et -te’l -te-la -te’ls -te-les -te’n -t’ho -t’hi

  es -se’l -se-la -se’ls -se-les -se’n -s’ho -s’hi

  ens ‘ns-el ‘ns-la ‘ns-els ‘ns-les ‘ns-en ‘ns-ho ‘ns-hi

  us -us-el -us-la -us-els -us-les -us-en -us-ho -us-hi

  es -se’l -se-la -se’ls -se-les -se’n -s’ho -s’hi

 • 12) Sempre us porta botifarra blanca.

  Sempre US EN porta.

  13) Sempre us agafa botifarra blanca.

  Sempre US N’ agafa.

  14) Ja s’ha cruspit l’alvocat.

  Ja SE L’ha cruspit.

  15) Ens menjarem el bistec. Sí, ens ____ menjarem. Sí, mengem _____ _____

  Sí, ENS EL menjarem. Sí, mengem - NOS-EL

  16) Us vendreu molt de terreny. Sí, us ____ vendreu . Sí, veneu ____ _____

  Sí, us _EN_ vendreu . Sí, veneu -VOS-EN

  17)Sou uns lladres: quan vau veure els bitllets de cinc-cents, damunt de la taula,

  vau córrer a ficar ______ _______ a la butxaca.

  Sou uns lladres: quan vau veure els bitllets de cinc-cents, damunt de la taula,

  vau córrer a ficar –VOS-ELS_ a la butxaca.

 • COMBINACIÓ DE PRONOMS (2) : LI I ELS

  - LI

  CI CD CD CI CD + CI

  LI

  el

  la

  els

  les

  =

  el

  la

  els

  les

  HI

  L’hi

  La hi

  Els hi

  Les hi

  Pronoms davant del verb

  a) el verb comença per vocal o consonant.

  Hi

  el l’hi

  la la hi (l’hi)

  els els hi

  les les hi

  ho li ho (l’hi)

  en li’n

  Pronoms darrere del verb

  a) el verb acaba b) el verb acaba en vocal

  en consonant o -eu

  Hi Hi

  el -l’hi el -l’hi

  la -la-hi (-l’hi) la -la-hi (-l’hi)

  els -los-hi els ‘ls-hi

  les -les-hi les -les-hi

  ho -li-ho (l’hi)

  en -li’n

  ho -li-ho (l’hi)

  en -li’n

 • - ELS

  Pronom davant del verb

  a) el verb comença per consonant (1) o vocal (2)

  el la els les en ho hi

  els (1) els el els la els els els les els en els ho els hi

  els (2) els l’ els l’ els els els les els n’ els ho els hi

  Pronom darrere del verb

  a) el verb acaba en consonant o –eu, –iu (1) o acaba en vocal (2)

  el la els les en ho hi

  els (1) -los-el -los-la -los-els -los- les -los-en -los-ho -los-hi

  els (2) ‘ls-el ‘ls-la ‘ls-els ‘ls- les ‘ls-en ‘ls-ho ‘ls-hi

 • PRONOMS FEBLES

  Exercici de combinació binària

 • 1. La Júlia ha dut el ram de flors a la seva àvia.

  La Júlia _____L’HI____________ ha dut.

  2. Enviaré aquesta nota a Barcelona.

  ______LA HI________ enviaré. (L’hi)

 • 3. No diguis això a la teva germana.

  No __LI HO______ diguis.

  4. Té nines a l’armari.

  _______N’HI_____ té.

 • 5. Dóna el diari al teu pare!

  Dóna _-L’HI____!

  6. Ja encarregaré les flors a la florista.

  Ja __LES HI____ encarregaré.

 • 7. Van donar la bona notícia al seu pare.

  ____LA HI____ van donar. (L’hi)

  8. Corda les sabates a la teva germana!

  Corda -LES-HI_ !

 • 9. Sisplau, perdoneu les malifetes a la petita Neus.

  Perdoneu -LES-HI_.

  10. Vaig donar les claus a la portera.

  __LES HI__ vaig donar.

 • 11. Demana això al teu avi.

  Demana -LI-HO_ .

  12. La Marta escriu cartes a la seva mare perquè s’enyora.

  La Marta __LI_N’ escriu. (N’hi)

 • 13. Dóna pomes al teu germà.

  Dóna -LI’N_ . (-n’hi)

  14. Deixeu llegir els contes als nens.

  Deixeu -LOS-ELS_ llegir. (-los-hi)

 • 15. Donaré els rovellons als convidats.

  _____ELS ELS____ donaré. (Els hi)

  16. Torneu la guitarra als veïns.

  Torneu -LOS-LA_ . (-los-hi)

 • 17. No facis això als teus amics.

  No __ELS HO______ facis.

  18. Van recitar poemes als convidats.

  ____ELS EN___ van recitar.

 • 19. Porta la llenya a les veïnes.

  Porta ‘LS-LA__ . (‘ls-hi)

  20. Cal allunyar els nens dels perills.

  Cal allunyar -LOS-EN_ .

 • 21. Aviat trauran la xarxa del mar.

  Aviat ______LA’N___ trauran.

Search related